Výsledky hledání ‘oran’

Textové podklady + videa díl 7-12

 
7 Tradiční autentická lidová hudba v Evropě, folklór, folklórismus (1)
 

Evropské menšiny: Sámové, keltská hudba, regionální evropské styly, Galicie, Katalánsko, Baskicko, korsická polyfonie
.
Proč menšiny a ne hudba státních útvarů?
Protože hudba většiny regionální odlišnosti potlačuje. Čím zajímavější styl, tím více svázaný s nějakou lokalitou.
Například termín americká hudba je bezobsažný, ale naopak
- neworleánský jazz
- chicagské blues
- grunge ze Seattlu
je už docela přesný

Ztráta autentičnosti

Zájem Evropanů o hudbu jiných kultur pramení zčásti z toho, že Evropané tuto tradici ztratili.

Ztratili konkrétně hudbu,
- která je součástí každodenního života,
- a která je přitom zcela jednoznačným způsobem spjatá s lokálním prostředím:

Tato kontinuita se naruší,
- když zanikne původní styl života, přijde průmysl, lidé se hromadně stěhují z vesnic do měst, což může původní hudbu buď zlikvidovat, anebo ji probudit k novému životu,
- když civilizace, média, globalizace přinese masovou kulturu odjinud, která lokální styly buď překryje, anebo je naopak oživí novými podněty

Oba tyto procesy nelze izolovat, oba jsou dvojsečné, oba vytvářejí pro lokální kultury prostředí, které má analogie:
- v ekonomice je touto analogií konkurenční prostředí
- v biologickém ekosystému pravidla přežití, a s tím související zákon Charlese Darwina o vývoji a přežití druhů

Pozitivní příklady této dvojsečnosti, které přinesly nové styly, založené na etnickém základě:
- jazz a blues v USA
- tango v Argentině
- městské hudební styly v současné Africe, jako rai, či soukous

Na různých kontinentech probíhá přechod od vesnického do městského způsobu života a s tím spojené proměny hudby různě dlouho:
- zárodky jazzu, blues a tanga vznikaly zhruba na přelomu 19 a 20 století
- rai v Alžíru vznikl ve 30 letech
- konžská rumba či soukous vznikl v Kongu v 60 a 70 letech
- Asian Underground v Anglii se formoval od 80. let

To co se odehrálo na ostatních kontinentech během posledních 100 let, v Evropě probíhalo mnohem déle, zhruba 250 let. Jako opěrné datum pro transformaci tradiční venkovské hudby v pozdější folkór nám může sloužit rok 1781, kdy Josef II, syn Marie Terezie, a český a uherský král zrušil nevolnictví. Tato velmi pozitivní změna přinesla svobodu, nové možnosti, a tím i narušení tradičních životních stylů.

Dne 1. listopadu 1781 byl vydán tzv. Patent o zrušení nevolnictví, jímž bylo nevolnictví zrušeno a nahrazeno mírnějším poddanstvím a nadále byla zachována robota (až do roku 1848), čímž byli poddaní vyvázáni z přímé závislosti na své vrchnosti, ať šlechtické či církevní. Tato změna mj. znamenala, že poddaní nepotřebovali souhlas vrchnosti, když se chtěli odstěhovat z panství (např. do města, nebo na panství jiné vrchnosti), když chtěli uzavřít sňatek s osobou žijící mimo panství, když chtěli dát své děti vyučit řemeslu či studovat, což dřív bez souhlasu vrchnosti učinit nesměli. Z poddanství rovněž bylo možné se vykoupit. Nepřímým důsledkem patentu byl nárůst vzdělanosti (víc lidí mohlo svobodně studovat) a podnikatelské činnosti (rolníci mohli odejít do měst, kde byli zaměstnáni v továrnách), což výrazně podpořilo průmyslovou revoluci v Čechách.

Společenskými změnami procházela celá Evropa, o osm let později začala Francouzská revoluce (1789-1799), o 13 let pozěji ačala sériová výroba parního stroje a tím růmyslová revoluce, ve Velké Británii začala rukodělnou ekonomii nahrazovat éra strojové výroby. Udává se, že průmyslová revoluce vypukla kolem roku 1780 a naplno se projevila o 50 let později.

Zrušení nevolnictví tedy proběhl v kontextu dalších společenských změn: Velká část lidové kultury zmizela z relativně ušlechtilých příčin, jako byl zánik nevolnictví, vynález klavíru či hudební osvěta. Ukrajinský pianista Michail Alperin považuje například za úhlavního nepřítele lidové hudby konzervatoř.

Proměna spontánního tradičního muzicírování v uměle udržovaný folklór znamená: otázka autentičnosti a pravdivosti ustoupí do pozadí. hudba se stane zakonzervovaným kulturním dědictvím a nikoli platformou, na níž vynikne tvůrčí injdividualismus. Například: “Řekové svoji hudbu vnímají jako národní dědictví a ne jako legitimní uměleckou formu. Autentická lidová hudba se tu představuje kulisu ke státním a církevním svátkům, ale nikdo ji nebere jako svébytné umění. Většina mých kolegů hraje v kapelách slavných hvězd hudbu, kterou ve skutečnosti nemůže vystát.” Autorem citátu je původně irský hudebník Ross Daly, který se usadil v Řecku a dnes je mistrovským hráčem na krétskou liru. .
Ross Daly in Concert, Crete, Greece

Dudy a niněra v evropské vážné hudbě, video

Evropané pociťují ztrátu vlastní hudební tradice a o to s větším zájmem sledují hudebí tradice z jiných kultur
- přitom a.ale souběžně znovuobjevují vlastní tradice
- proces opět souvisí s národní identitou,
- zpočátku se jednalo o izolované snahy místních sběratelů, které jakoby zázrakem změní měřítko a přejdou do silného společenského hnutí a trendu.

Příklad dvou regionálních tradic, které se udržely do 21. století

Cant d’estil z Valencie (katalánský region Španělska), zpěvy které jsou funkcí příbuzné koledám, texty na místě jako reakci na okamžitou situaci vymýšlí versaor, tedy nezpívající básník, který je našeptává do ucha zpěvákovi (Josep Aparicio “Apa”)

Rituál taranta který zachytil v Salentu (jihovýchodní část Itálie) antropolog Ernesto De Martino a dokumentarista Gianfranco Mingozzi roku 1961.

Tarantismus je muzikoterapie, která léčí uštknutí pavoukem tarantulí. Pavouk, který ve skutečnosti není jedovatý, se v tomto případě stal zástupným problémem pro psychické zhroucení či vyčerpání pacientky. Za posledních 50 let, kdy autentické rituály vymizely, prošel tarantismus obrodou. V jihoitalském regionu Salento je konjunktura nových skupin, revivalem procházejí i veteráni, tamburiny i rituální rytmus pizzica jsou zdrojem kulturní identity, dokonce se mluví o neotarantismu jako o novém společenském trendu.

KELTSKÁ HUDBA

Dva příklady zmíněné “izolované snahy místních sběratelů, které jakoby zázrakem změní měřítko a přejdou do silného společenského hnutí a trendu”, najdeme shodou okolností v Irsku a Bretani, tedy zemích které se později stalt ohnisky “keltského revivalu”.

Roku 1961 založil v Dublinu Sean O’Riada - žák francouzského skladatele Oliviera Messiaena - vůbec první skupinu, která hrála irskou lidovou hudbu s precizností klasických hudebníků.

- V té době ještě nikdo nic netušil o pozdější popularitě keltské hudby, O’Riadova sestava kombinovala tradiční nástroje - irské dudy, flétny a housle - s cembalem, které sloužilo jako náhražka staré keltské harfy. Ta je dodnes jedním z národních symbolů Irska a její historie sahá až do 8. století.

Irští harfeníci působili na šlechtických dvorech, pěstovali živé kontakty s barokními skladateli evropského kontinentu a patřili k irské hudební elitě. Keltská harfa s kovovými strunami, na kterou se hrálo nehty, patří ovšem k dávno zaniklým hudebním nástrojům a v 60. letech jste se s ní mohli setkat jedině ve vitrině muzea. Protože O’Riada se chtěl vyhnout moderní harfě s nylonovými strunami, nahradil nedostupný nástroj cembalem.

Se svojí skupinou hrál nejen irské lidové písničky, ale také skladby irského harfeníka Turlough O’Carolana z 18. století.

Roku 1962 vytvořilo několik O’Riadových spoluhráčů paralelní sestavu, která je dodnes známá pod názvem Chieftains. Vede ji Paddy Moloney, hráč na irské dudy uilleann pipes; k dalším nástrojům skupiny patří velká irská tamburína bodhran a šestihranná tahací harmonika concertina.

V téže době žil v nejzápadnějším výběžku Francie muž, který věnoval dvacet let svého života rekonstrukci téhož nástroje, jaký O’Riada nahradil cembalem. Jeho cílem nebylo jen postavit harfu, ale především vypátrat, jak se na ni hrálo. Roku 1967 založil jeho syn Alan Stivell skupinu, která patřila k vůbec nejstarším folkrockovým sestavám evropské pevniny. Stivell ve své kapele zkombinoval keltskou harfu se skotskými dudami, irskou flétnou a rockovou rytmikou a jeho první alba z počátku 70. let znamenala průlom - jednak proto, že představila bretaňskou hudbu masovému publiku, a navíc pomohla rozvinout kontakty mezi jednotlivými větvemi keltské hudby - tedy skotskou, irskou a bretaňskou.

Tradiční bretaňská hudba měla dvě podoby: zpívanou a instrumentální - obojí najednou neexistovalo. Zpívanému žánru se říká gwerz, to je píseň, která vypráví určitý děj - tedy balada.

Keltská hudba je zjednodušeně spojována jen se zeměmi, v nichž se mluvilo či mluví jazyky keltské rodiny, tedy Bretaň, Irsko, Skotsko a Wales. Ale keltská hudba se stala autentickým domácím žánrem i v severní Americe.

Do Kanady a Spojených států ji s sebou přivezli osadníci, z nichž velké množství pocházelo právě z keltských zemí. Zatímco irské přistěhovalce vyháněla do Ameriky bída, Skotové tam utíkali před Angličany. Nejsilnější migrační vlny začaly v polovině 18. století; anglické vojsko tehdy potlačilo povstání skotských horalů a ti prchali před etnickými čistkami a hromadně se usazovali v dnešní kanadské provincii Nova Scotia. S sebou si přivezli lidové zvyky, hudbu i jazyk - tedy skotskou galštinu.

Pro přistěhovalce představovaly keltské tradice zvláště důležité pouto s rodištěm - a tito “zapadlí vlastenci” je opatrovali často s daleko větší zarputilostí, nežli jejich krajané ve Skotsku. Ostrov Cape Breton na východě provincie Nova Scotia dnes patří k nejživějším ohniskům keltské hudby.

Regionální styly Iberie

Španělsko i Portugalsko má řadu regionálních stylů: flamenco původně vzniklo v Andalusii, i když teď se hraje i na severu země. Velmi odlišné hudební styly jsou v Katalánsku, v Galicii, a v Baskicku. Atlantické pobřeží bylo námořními cestami spojeno s britskými ostrovy, proto jsou ze epodobné nástroje i styly jako v irsku či Skotsku: ale i velmi specifické styly,

Pandereteiras, zpěvačky s velmi pronikavými hlasy, které se doprovázely na tamburinu, z Galicie (západní pobřeží Španělska).
video

Baskicko, perkuse zvaná txalaparta vyrobená z dřevěných fošen.

Baskická vokální tradice bertsolari, video

Portugalsko: fado (osud), kultivované a vysoce poetické písně, jejichž kořen ale sahá do chudinských přístavních čtvrtí Lisabonu.
Amália Rodrigues - Estranha forma de vida (1965)

 
8 Tradiční autentická lidová hudba v Evropě (2)
 

Rembetika i Rembetiko, Řecko

Když skončila první světová válka ve střední Evropě, boje pokračovaly na Balkáně. Definitivní konec přišel až roku 1922, kdy byla uzavřena Lausanneská dohoda, která stanovila:
že všichni Muslimové z Řecka budou odsunuti do Turecka, a naopak pravoslavní křesťané z asijské části Turecka budou odsunuti do Řecka,
Tehdy došlo k přesunu celkem 1.3 milonů Řeků do Evropy, společně se stěhovaly celé vesnice,
Mnozí z nich žili v Malé Asii od dob antiky, a byli to tedy úplně jiní Řekové než ti z Řecka,

Řekové, kteří přišli z Turecka, se usadili v přístavních městech (Pireus), a byli považováni za tu nejnižší a nevítanou třídu obyvatel, které se říká rembe (turecky stoka). Oblékali se a chovali odlišně, žili na okraji společnosti, živili se drobným zločinem, a do Řecka si s sebou přivezli tureckou hudbu, tanec i orientální životní styl, k němuž patřilo kouření hašiše, v Asii legální, v Evropě nikoli.

Tito Rembetes tvořili komunitu na okraji zákona, v jejich hudbě se míchaly vězeňské písničky s kavárenským, v textech říkali vše bez obalu a natvrdo, pro evropské Řeky to bylo cosi šokujícího, ale také velmi autentického, podobně jako pro americké bělochy setkání s černošským blues.

Rembetika měla i politické souvislosti: komunistická levice ji už ve 30 letech odsoudila jako dekadentní a kriminální, a když skončila 2 světová válka Řekové se začali zajímat o jinou hudbu. Na rembetiku se téměř zapomnělo, V 70 letech za vojenské diktatury získala rembetika punc zakázaného ovoce a to napomohlo k jejímu revivalu, a počátkem 80 let vznikla řada nových kapel, které rembetiku hrály,

Klíčový nástroj: bouzouki, podobný mandolíně, ale má syrovější zvuk, rozšířil se v Skandinávii i Irsku

Videozáznamy

Stelios Vamvakaris & Christos Konstantinou - The Minister
BBC Documentary on Rebetika Part 1
BBC Documentary on Rebetika Part 2
BBC Documentary on Rebetika Part 3 zde je o odsunu od 2.00
Sotiria Bellou 1949-Rebetiko Greek song
Vasilis Tsitsanis & Sotiria Bellou - apoklhros
Music of the Outsiders: Rembetika. A documentary made in around 1988. The program has English subtitles. George Dalaras narrates in English. In this episode Dalaras introduces the Mangas and he speaks with Sophia Karivalis and Stelios Vamvakaris.Rembetiko: Music of the Outsiders - Part 2
Roza Eskenazi (1975)

Další balkánské styly:
Epiros je hraniční oblast Řecka a Albánie, dochoval se zde polyfonní způsob zpěvu
Music of Epiros: UNESCO on Albanian Polyphonic Heritage
Balkánské dechovky, romská hudba (v romské kapitole)

V Bosně se od turecké invaze po staletí setkávaly dvě kultury: evropské křesťanství, a turecký islám. Jedním z výsledků tohoto křížení jsou balady sevdah, což je turecké slovo pro emoci či lásku. Táhlé písně s melismatickými ornamenty ve zpěvu, původně zpívané s doprovodem turecké loutny saz.
Amira Medunjanin - Bogata sam imam svega

Halekačky z Bosny, video

Balkánská hudba moderním pohledem z Londýna, dávno před Emirem Kusturicou, Goranem Bregovičem, Boratem: 3 Mustaphas 3

Novodobé balkánské styly, obecně vzniklé prolnutím oorientálně znějících tradic s moderní technologií, tj klávesami automatickým bubeníkem, a lascivní eurovizní podiovou prezentací. Srbský turbofolk má navíc nacionalistický podtext, hvězdou žánru je zpěvačka Ceca, vdova po zavražděném válečném zločinci Arkanovi.
Podobnou funkci mainstreamové komerce s kontroverzním ohlasem mají styly populární mezi romským obyvatelstvem.
manele v Rumunsku
chalga (čalga) v Bulharsku

Skandinávie / Karélie

Etnická výměna mezi Tureckem a Řeckem ve 20 letech není jediným případem, nesouladu mezi státními hranicemi a hranicemi kulturními.
Příklad: Transylvánie, kam Bartók jezdil sbírat maďarské lidové melodie, je na území dnešního Rumunska. V 70. letech tam jezdili za stejným účelem lidoví hráči z Maďarska.

Pro Finsko je takovou zásobárnou lidových melodií Karélie, hraniční oblast mezi Ruskem a Finskem.Inspirovala epos Kalevala i celou generaci současných finských skupin, včetně Värttinä.

Po jazykové stránce má Karelie nejblíž k Finsku a dlouhou dobu představovala mezi oběma nerovnými sousedy, tj Ruskem a Finskem, jablko sváru - až do roku 1945, kdy byla velká část původně finské Karelie připojena k tehdejšímu Sovětskému svazu. Statisíce Finů tehdy ztratilo své domovy.

Houslista skupiny Värttinä Kari Reiman vypráví: “Můj otec se v Karelii narodil, a když mu bylo deset let, musel se spolu s asi 400 000 dalšími obyvateli vystěhovat. Na ruské straně žijí dodnes lidé, kteří mluví finsky, i když se museli naučit rusky a nechat si poruštit jména. V období studené války se o tomto etnickém násilí oficiálně nemluvilo, v médiích představovalo tabu. Teď se o těchto věcech hodně diskutuje, ale nemá to žádnou politickou váhu. Lidé, kteří byli vyhnáni, mají různé spolky a dodnes se scházejí, a v posledních letech, kdy se otevřely hranice, mohou do ruské Karelie volně cestovat. ”

Pro Finy je Karélie už dvě stě let základem kulturní identity: právě zde nasbíral finský buditel Elias Lönnroth ty nejcennější písně, z nichž pak vytvořil národní epos Kalevala. Kulturní vazba na Karelii má zcela racionální důvod: právě v těchto izolovaných končinách se nejdéle udržela stará tradice písní runo, z níž například čerpá Värttinä, a které tvoří základ Kalevaly. Slovo runo označuje zpívané příběhy v archaickém stylu, který po staletí tvořil ve Finsku, Karélii, Estonsku dalších jazykově spřízněných oblastech základ veškeré slovesné kultury - a který v 17. století vytlačily rýmované kuplety šířící se ze Západu.

V jedné takové archaické písni se zpívá: “Ze samotného úsvitu vzdušného živlu přilétla orlice Kokko. Letěla vysoko nad mořem, hledala vhodné místo pro své hnízdo. Bohyně vzduchum krásná Ilmatar, zvedla nad hladinu moře své koleno. Orlice Kokko na její koleno usedla a snesla šest zlatých vajec a jedno železné. Rozfoukal se prudký severní vítr Vihma, smetl vejce do moře. Připlul k nim mořský dravec Hauki, a spolkl je. Kokko ho udeřila jednou, udeřila podruhé, Haukiho žaludek pukl, vejce z něj vypadla a rozpadla se na střepiny. Z železného vznikla Země, ze zlatých Obloha, ze žloutku Slunce, z bílku Měsíc, a ze střepin skořápek jsou hvězdy…”

Video:
Píseň Äijö (Värttinä) je variantou na český příběh o hloupém Honzovi. Jejím, hrdinou je ten nejhloupější chlapík z vesnice, jehož uštkne jedovatý had, a zpěvačky příběh podávají s náležitou dramatičností.

Sámové / Laponci

Na severu žije také í etnikum, které podobně jako Romové v Evropě, Kurdové v Asii, nebo Pygmejové v Africe je národem bez státu. Jsou to Laponci, kteří sami ale dávají přednost označení: Sámové. Tato dualita je podobného rázu jako v případě Romů/Cikánů. Jméno Laponci bylo Sámiům vnuceno zvenčí a oni sami ho považují za pejorativní.

Žijí v severní části Norska, Švédska, Finska a Ruska, tradičně se živili chovem sobů, jejich osudy byly podobné americkým Indiánům. Evropané, kteří je kolonizovali, jim tvrdili, že jejich hudební projev, označovaný jako joik, je ďáblova hudba, a že totéž platí o sámském jazyku, a že tedy mají mluvit jen švédsky nebo finsky, řadu šamanů upálili.

Mari Boine, zpěvačka z Norska, vysvětluje:
Joik představuje v první řadě vysoce osobní záležitost. Člověku, který zpívá, přináší podobné opojení, jaké lidé zpravidla hledají u drog. V Evropě jsou lidé zvyklí, že hudbu pro vás vytváří někdo další, ale když to dokážete sám, dostanete se úplně jinam, a právě k tomu vede joik - dodá vám sílu.

Joik býval součástí šamanských rituálů. Zeptal jsem se finského sámijského zpěváka Wimmeho: Necítíte nějakou zvláštní sílu, když joikujete?

“To určitě. Jako v transu. Někdy zapomenu na normální svět, na publikum, posluchače vnímám jen jako nějaký obraz, kolem sebe vidím hory, jezera, nebo jenom barvy, můj hlas letí prostorem a já se pohybuji s ním, a přitom cítím to, co jiní lidé, když jdou do kostela a poslouchají kněze. Po takovém zážitku jsem velmi svěží, silný a vyrovnaný.”

Joik s jistou dávkou poetické licence interpretuje přírodu: Wimme na svém koncertě na festivalu v Rudolstadtu postupně joikoval sobí mládě, dospělého soba, lišku, medvěda, svého 80 letého strýce, vlka a západní vítr.

Videa
Wimme
Womex Nordic night, skandinávský all star band

Jaká hudba se hraje ve střední Evropě?

Ale ani dechovka není tak strnulý žánr, jak se nám jeví v Čechách, Schal Sick Brass Band je z Kolína nad Rýnem a skladbu nemíní zcela vážně, ale ironicky, a tvrdí že ji hraje jen proto aby pozlobila posluchače, kdežto hlavní těžiště jejího repertoáru vypadá úplně jinak:

Dechovka je tedy hudba, která nevymřela, na rozdíl mnoha umělecky daleko cenějších lokálních stylů. Proč je vlastně česká dechovka tolik opovrhovaná? Její dnešní podoba vznikla cestou, kterou lze velmi přesně popsat. Je to proces, kdy široké spektrum atypických tónin a rytmů našeho kontinentu bylo nakonec vytlačeno temperovaným laděním, durovou stupnicí a široké veřejnosti srozumitelným rytmem na dvě či na čtyři; konečným vyústěním těchto zplošťujících tendencí je dechovka, která rezignovala na jakoukoli rytmickou vynalézavost i emocionální upřímnost.

Primáš Hradišťanu Jiří Pavlica na toto téma řekl: “Lidová píseň přežívá jako jednoduchá, zpravidla durová melodie, v podání dechovek, které mají obrovský vliv. Pokud by se mě někdo zeptal, co je na Moravě ten nejživější folklór, tak bych řekl skoro kacířsky, že dechovka. Poznáš to na rytmickém cítění, dechovka přináší ten nejjednodušší rytmus bez jemných posunů a variací,” [na rozdíl od kapel s houslemi či cimbálem, pro které jsou rytmické posuny naopak tvůrčím nástrojem].

Dechovka nejenže nevymřela, ale naopak pomáhá ostatní lidovou hudbu vytěsnit, jako masově srozumitelný, ale nepříliš tvůrčí žánr, představuje odstrašující případ i pro lidové muzikanty z Moravy: kdo zpívá s dechovkou, ztratí frázování a cit.

Středomořská polyfonie

Věnujme raději pozornost esteticky hodnotnějším žánrům, které se navzdorů tlakům civilizace dodnes udržely, často na zeměpisně izolovaných místech. Příkladem je polyfonie z Korsiky a Sardínie.

Co to je polyfonie:
Každý hlas zpívá vlastní melodii, systém nezávislý na harmonii.
Opak: homofonie, vedení hlasů v daných intervalech,

Sardinská i korsická polyfonie dlouho přitahovala rockové hudebníky - například Franka Zappu, Johna Calea, Petera Gabriela i francouzského skladatele Hectora Zazoua.

Na Sardinii existují dva druhy sborového zpěvu: sofistikovaná církevní polyfonie a drsnější styl su tenore. Ten nemá nikde jinde ve Středomoří obdobu. Zpěváci jsou neškolení a stejně jako jejich předkové si vybírají zvukové předlohy z okolní přírody. To je také důvod, proč jejich hlasy někdy připomínají bečení ovcí, jindy bučení krav.

Pro sardinské zpěváky je typické, že nezpívají jen pro publikum, ale hlavně pro vlastní potěšení, a představení si tedy uchovává rysy starého rituálu. Každý ze čtveřice se musí dokonale soustředit a přitom rozlišit jednotlivé hlasy. Tomu odpovídá i typický postoj: zpěváci jsou rozmístěni v půlkruhu a každý z nich si drží u ucha dlaň, která má funkci zvukové “lupy”.

Dnešní obsazení Tenores di Bitti se vyvinulo ze čtyřčlenné sestavy farmářů, pastevců a řemeslníků. Zpočátku přijali jméno Remunnu e’ Locu, což byl satirický básník, který žil o sto let dříve v jejich domovském městě Bitti, a jehož texty zpívali. Své album Romanzesu natáčeli v domácích podmínkách v kuchyni a ve sklepě, kde zrají sýry.

Zatímco na Korsice a Sardinii polyfonie žije, v jiných místech Středomoří sice zmizela, ale nikoli beze stopy. V Janově se například probouzí tradice “tralaleros”, od slova tralala, typ mužského hospodského zpěvu, rozšířený hlavně mezi přístavními dělníky: skupina zpěváků utovří kruh okolo stolku, na němž stojí lahev červeného vína, a zpívá.

Skupina Lo Cor de la Plana pochází z Marseille, ale jejich polyfonický zpěv je novotvarem, vytvořeným k dynamické interpretaci textů ze starých rukopisů.

Terrae, revival lidových tradic na Sicílii

Le Mystere des voix Bulgares

Dalším vokálním, fenoménem jsou “tajemné bulharské hlasy”, které se staly předmětem kultovního zájmu rockového publika. Roku 1976 je pro Západní Evropu objevil švýcarský varhaník a producent Marcel Cellier. Ve Francii vydal nahrávku ženských sborů z Bulharska Le Mystere des voix Bulgares; později ji převzala anglická rocková nezávislá značka 4AD, a bulharské zpěvačky díky své popularitě hostovaly na deskách zpěvačky Kate Bush aj.

Fenomén je zajímavý tím, že se nejedná o autentickou lidovou tradici, ale o fuzi, která vznikla jako jeden z mála pozitivních produktů státem podporováného a manipulovaného folkóru v dobách totality. Do Sofie přijel v 50. letech ruský pěvecký sbor a bulharská vláda se rozhodla, že podle tohoto vzoru sestaví bulharský sbor. Skladatel Filip Kutev objížděl roku 1953 bulharský venkov, vybíral tam zpěvačky a z nich sestavil první sbor. Kutev pro zpěvačky psal aranžmá, založené na lidových melodiích, a díky jeho talentu a citu z toho nevznikl megalomanický paskvil, ale velmi působivý styl:

Morava a Čechy

Evropská hudba má své regiony, ale také daleko širší celky, které bychom mohli nazvat “stylové rodiny”: jejichž součástí spolu navzájem komunikují. Jednou takovou rodinou je třeba Skandinávie, jinou hudba britských ostrovů, hudba Balkánu anebo středomořských zemí jako itálie, Francie a Španělsko. V tom nejhrubším dělení lze Evropu rozčlenit do dvou hudebně odlišných stylových rodin: západní a východní.

Do jaké z nich patříme my?

Do obou, hranice mezi nimi probíhá severojižžním směrem mezi Čechami a Moravou. Česká tradiční hudba, jako třeba dudácí ze Strakonicanebo písničky předválečných pražských kabaretů patří do stejné rodiny, jako hudba německá.

To co se hraje na Moravě bylo naopak silně ovlivněno Východem: invazemi z Turecka, které postihly balkánské země, Rumunsko i Maďarsko, a poznamenaly i Moravu. Pokud bychom cestovali z Moravy na Východ, orientální vlivy budou sílit: pokud bychom cestovali z Rumunska na západ, orientální vlvivy budou slábnout - a Morava bude tím posledním místem, kde je ještě najdeme.

Tou nejzajímavější oblastí bašeho území jsou Bílé Karpaty, hranice mezi Slovenskem a Moravou, místa jako Strážnice, Uherské Hradiště, Rožnov, či Velká nad Veličkou patří k centrům lidového umění.

Pohledem do historie zjistíme, že moravská hudba, kterou dnes vnímáme jako cosi danného a neměnného, procházela vývojem který pokračoval i ve 20. století - a současná cimbálová kapela je vlastně relativně nedávným objevem. Velký pedálový cimbál v Budapešti zkonstruvoal nástrojář českého původu: Jeho pedál umožňuje tlumit struny - podobně jako klavírní pedál. K nám se dostal počátkem 20. století - koupil si jej svérázný folklórní buditel Joža Vranecký starší z Nového Hrozenkova (Valašsko). Větší povědomí o něm však vytvořila až ve 20. letech tehdy slavná slovenská kapela Samka Dudika, která jezdila hrát i na Moravu. Ve třicátých letech jej zavedl na Horňacko Jožka Kubík jako jeden z prvních moravských primášů, protože se s ním setkal na Slovensku během vojenské služby.

Jožka Kubík žil 1907 - 1978, a je jediným českým Romem, jemuž postavili pomník.

V 50. a 60. letech nastala éra obřích, oficiálních folklorních ansámblů, pro který pracovali profesionální aranžéři i skladatelé. V zásadě dobrá myšlenka ovšem trpěla tím, že hudebníci se ocitli v rutinním pracovním procesu a ztratili kontakt se skutečnou tradicí, Ale na nahrávkách Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů najdeme celou řadu rarit: zpěv Ivy Bittové i Karla Gotta, i instrumentálku Skřivánek / Ciocarlia, která je předlohou hitu Kalašnikov k filmu Underground (Emir Kusturica)

V Čechách bychom našli poslední zbytky lidové tradice například v Chodsku či jižněji v okolí Strakonic, kde se také koná Mezinárodní dudácký festival. Jeho zakladatelem je Josef Režný (nar. 1924), dudák a pedagog:

 
9 Kavkaz Asie Oceánie, Indonésie
 

Arménie je jedna z nejstarších křesťanských zemí, a její hlavní město Jerevan patří k nejstarším městům na Zemi: ty nejstarší archeologické nálezy z města Erebuni, což byl původní název Jerevanu, pocházejí z roku 782 před Kristem. Kolem roku 400 vzniklo arménské písmo, které se užívá dodnes, a tehdy také vznikly první kláštery, které byly centry vzdělanosti i umění, a dochovaly se v nich velmi cenné rukopisy, včetně hudebních skladeb.

Arménie je také země s velmi tragickou historií: Arménci byli obětí etnických čistek ze strany Turků, tzv Arménské genocidy roku 1915. 10 milionů Arménů žijí v cizině, 3 miliony v Arménii, tím nejznámějším Arméncem žijícím v cizině byl spisovatel William Saroyan.

Arménské komunity existují v Indii, Libanonu, v Istanbulu, roku 1717 získali arménští kněží v tehdejší Benátské Republice jeden z ostrovů, který je součástí Benátek, San Lazzaro, jako autonomní territorium.

Nejvýznmanějším nástrojem arménské hudby je píšťala duduk, a nejvýznamnější postavou Djivan Gasparyan, Duduk, jak nasvědčuje název, je příbuzný melodické píšťale dud, má jemný, velmi teskný tón, a je to nástroj, který svoji expresivitou dokáže vykreslit nálady podobně, jako lidský hlas. Když Gasparyan vyrůstal, v kinech se hrály němé filmy, které doprovázeli hráči na duduk. Gasparyana fascinovalo, jak dokáže tento nástroj všechny ty filmové nálady podkreslit, a tvrdí, že právě tito improvizátoři, kteří hráli živě v kině poblíž jeho domova, uvlivnili jeho umění.

Gasparyan získal roku 2002 cenu za celoživotní zásluhy na festivalu Womex, což je World Music Expo.

Komitas
Nejvýznamnější sbírku arménské hudby pořídil etnomuzikolog, který byl podobně jako moravský sběratel František Sušil občanským povoláním kněz. Komitas Vardapet, známý též jako Komitas, vystudoval muzikologii v Berlíně, a několik let strávil sběratelskými cestami mezi arménskými komunitami na území Turecka. Ještě před genocidou roku 1915 se mu tak podařilo zachytit hudbu, která by jinak nenávratně zmizela spolu milionem vyvražděných Arménů. Udává se, že Komitas zachytil 1500 písní.

Spřízněnost a rozdíly mezi styly kavkazských národů
Arménie je stát vklíněný mezi Turecko, Irán a Azerbajdžán, který leží na břehu Kaspického moře. V hudbě Azerbajdžánu a Arménie se používají podobné nástroje, podobný systém tónových řad, který se jmenuje mugham (též mugam), ale když bychom srovnali dvě zpívané nahrávky, zjistíme že se odlišují velmi podstatně. Liší se proto, že oba národy patří do různých kulturních světů: Arménie do křesťanského, Azerbajdžán do muslimského.

Azerbajdžán, hudební systém mugham

Mugham je též označení pro azerbajdřánský klasický repertoár: k sestavě typického ansámblu patří housle kemenče, velká tamburína, a strunný nástroj tar.

Slovo Mugham má několik významů:
nota, tón
tónová řada
skladba v této tónové řadě
klasická hudba, založená na tónových řadách mugham

V sufijské tradici mugham znamená “prostředek jak navázat kontakt s Bohem”

Systém mugham je paralelou hudebních systémů systémem makam (maqam) v Turecku a na středním Východě a s ragami z Indie a Pakistánu

Historie trvá 1000 let, studium teorie mugham tvrá cca 5 let

Základem zpívaného textu he ghazal, tedy báseň s milostným či duchovním obsahem, s danou formální stavbou, podobně jako třeba u evropských sonetů:
struktura: 14-16 veršů.

Zpěvák si vybere ghazal, který dle svého uvážení spojí některým s mughamů. To je součástí tvůrčího procesu.
Když se vytvoří suita několika mughamů, získáme dastgah
K nejvýznmanějším mistrům umění mughamu patří azerbajdžánský zpěvák Alim Qasimov, jehož koncerty mají hloubku srovnatelnou s Nusratem Fateh Ali Khanem z Pakistánu, pro
Nástroje, které se v Azerbajdžánu používají, ovšem najdete i ve vzdálenějších zemích. procházela tudy totiž Hedvábná stezka, která spojovala Středozemním moře s Čínou

Videa
Kronos and Alim & Fargana Qasimov perform Said Rustamov’s “Getme, Getme” live at Barbican Hall’s Ramadan Nights Festival in London on September 26, 2008. “Getme, Getme” is featured on Kronos’ album “Floodplain”, available now on Nonesuch Records.

Kronos Quartet + Alim Qasimov

Irán, klasická hudba, Mohammad-Reza Shajarian, video

HEDVÁBNÁ STEZKA

Trasy karavan, stejně jako moderní železnice nebo dálnice, představuji “ekonomický koridor”. V jejich okolí je více pracovních příležitostí, větší výběr zboží, a také větší šance pro zábavu a kulturu. Kdo chce prodat co vypěstoval na své farmě, si otevře stánek na stanovišti karavan anebo na železniční stanici. Totéž platí v menším míře pro ty, kdo nabízejí hudební nástroje ze své dílny,

ČÍNA

největší státní útvar současného světa, působí při pohledu zvenčí jako jeden kompaktní celek. Na čínském území, které se svojí velikostí blíží rozloze Evropy, ovšem žije značné množství národů či etnických skupin. Netřeba dodávat, že i takové skupiny, které jsou z našeho hlediska značně početné, se snadno mohou stát národnostními menšinami ve státě, jehož počet obyvatel dnes přesahuje jednu miliardu, a že tyto menšiny jsou zcela neznámé za hranicemi Číny.

Mezi bohatstvím forem i stylů, v popularitě vede vokální, především opera
Na Západě je ale nejvíce ceněná instrumentální čínská hudba. Čínská hudba při exportu na Západ tedy prochází jistým filtrem.

Příklad 1:
Na festivalu Pražské jaro vystoupila byla skupina QING MEI JING YUE. Čtyři muzikantky, ve svém oboru světové virtuozky. Pro sestavu je zřejmá paralela v evropské vážné hudbě: smyčcové kvarteto, či lépe řečeno, strunné kvarteto.
Sestava:
Yang Jing - pipa (loutna)
Fan Weiqing - zheng (citera)
Yu Hongmei - erhu (housle se dvěma strunami, na které se hraje ve svislé poloze)
Liu Yuening - yangqin (malý cimbál)

Čtveřice ve své hudbě úspěšně integruje západní nástroje i multimedia. Její repertoár tvoří jak soudobé skladby v USA žijícího čínského skladatele Tan Duna, tak i vlastní kompozice i standarty z čínské lidové hudby a klasiky.

Další významné nástroje:
sheng: ústní varhany
suona hoboj s pronikavým zvukem
sanshin - podobný banju
Pipa je čínská loutna hruškovitého tvaru se čtyřmi strunami, své jméno získala podle typických tónů strun rozezvučených brnkáním. Na konci hmatníku má šest výrazných pražců klínovitého tvaru, po nich následuje 26 menších bambusových pražců. Původem je ze střední Asie, v 7.-10. století patřila v Číně k nejpopulárnějším nástrojům. Technika hry je velmi sofistikovaná, s častým ohýbáním tónu, tremoly, i avantgardně znějícími efekty, které evokují třeba válečnou bitvu. Ve 20. století hráči na pipu často přinášeli nové hudební myšlení, které čerpalo i ze západních tradic, v 50. letech byly původně hedvábné struny pipy nahrazeny kovovými. Do západního povědomí pronikla pipa v roce 1994 díky kompozici Ghost Opera čínského autora Tan Duna na společné nahrávce Kronos Quartetu a čínské hráčky Wu Man.

Příklad 2:
Gong Linna, čínská zpěvačka s doprovodem národnostně smíšené skupiny, v níž převládají čínské nástroje, ale kompoziční myšlení je výrazně ovlivněno Západem

Gong Linna video 1
Gong Linna video 2

TAIWAN
Ostrov byl cílem několika migračních vln čínských kolonizátorů, původními obyvateli jsou taiwanští aborigines, etnicky spříznění s obyvatelstve tichomořských ostrovů.

KOREA

Pansori, zpěvy korejských šamanů, trailer filmu Intangible Asset Number 82

Pansori ve filmu Sopyonje, trailer, 1993

OKINAWA
V Jihočínském moři, mezi Taiwanem a Japonskem, se táhne souostroví zvané Rju-kju. Mnohem známější jméno však nese jeho největší ostrov, Okinawa. Hudební specialisté ze Západu považují Okinawu za hudební laboratoř i klenotnici Východu, což dokumentuje jedna kuriózní událost: když před několika lety přijela do Anglie okinawská ženská skupina Nenes, celý hudební Londýn to prožíval jako významný koncert sezóny. V hledišti se tehdy shromáždila novinářská elita i řada umělců, včetně Laurie Anderson a Lou Reeda - a poslouchala hudbu, v níž se prolínají vlivy z Tichomoří, Číny i Japonska.

Čím je vlastně Okinawa - odkud skupina Nenes pochází - pro muzikanty tak zajímavá? Prolíná se tu několik kultur: ostrov sice oficiálně patří k Japonsku - ale národním hudebním nástrojem je na Okinawě sanshin, jakési banjo potažené hadí kůží, které sem přivezli před šesti sty lety Číňané z asijské pevniny. Pentatonické okinawské melodie mají zas velmi blízko k hudbě Tichomořských ostrovů.

Během druhé světové války se ale ostrov stal obrovským bitevním polem, Okinawa zaplatila krutou daň. Od konce války až do roku 1972 patřila Okinawa Spojeným státům, které tu dodnes vlastní vojenské základny. I to je důvodem, proč je Okinawa tak odlišná od Japonska.

Skupina Nenes, začala svoji dráhu v klubu Sima Uta, který Američané často navštěvovali. Původně měly Nenes v tomto podniku dvojí roli - jednak obsluhovaly hosty, a také zpívaly. Zpěvačky prý střídaly obě profese ještě v roce v roce 1993, kdy poprvé vyjely do Evropy. Jejich pokus prosadit se ve světě tehdy nevyšel, ale Nenes se staly významnou kultovní atrakcí: natáčely s Ry Cooderem, Davidem Lindleym, jejich domovský klub navštívil například americký pianista George Winston anebo britský skladatel Michael Nyman.

Nenes audio

Shoukichi Kina byl jedním z prvních okinawských muzikantů, který zkusil spojit rock a místní hudbu.
video

Thajsko, zlatá éra 1964-1975 v reedici, psychedelický rock s ústními varhanami khaen (obdoba čínskéhoshengu), audio

Ústní varhany khaen sólově, video

SIBIŘ, BRUMLE, ŠAMANSKÉ RITUÁLY

Na podiu stojí autoritativní žena s drdolem a šamanským bubnem. Vyzývavě červená rtěnka a černé obočí ostře kontrastuje s plechovými náramky a sibiřskými kožešinami. Její skupinu tvoří obnobně stylizované další dvě ženy. Hlavním nástrojem každé z nich je brumle, v anglosaských zemích známá jako jew’s harp, v Asii jako temir-khomus. Tvoří ji kovová podkova, která se stiskne mezi zuby. Hráč prstem brnká na jazýček uprostřed podkovy, jehož vibrace se přes čelisti přenášejí do ústní dutiny. Změnou jejího tvaru můžete zvuk brumle “přelaďovat”, podobně jako v případě hrdelního zpěvu. Skupina se jmenuje Ayarkhan, její domov leží v Jakutii, nedaleko polárního kruhu severovýchodně od Bajkalu.

Jakutsko-Sakha, zpěv a brumle, Ayarkhan, video
Ayarkhan video 2

Gilgil, předchůdce kovové brumle z Tichomoří

Sibiřské šamanství dnes

Tatiana Kobežiková, šamanka z Abakanu, Khakassie, Ruská federace, vzpomíná na své předky: “Mého dědečka někdo ho udal, odvezli ho neznámo kam, a pak nám oznámili, že byl zastřelen na útěku. To byla oficiální verze, kterou jsme si nemohli ověřit. Dědeček měl 5 dětí, stalo se to v roce 1937.”

Jak je tedy možné, že šamanismus přežil tři generace teroru a diktatury? “Teoreticky to možné není,” tvrdí Kobežiková. “Šamani byli deportování do jiných regionů, někteří se mohli koncem 50. let vrátit, ale museli podepsat prohlášení, že se šamanismu vzdávají. Tradice se přerušila, protože se zpřetrhal řetězec předávání zkušeností mezi generacemi. Ale musíte si uvědomit jeden ne zcela zřejmý aspekt: šamanem se člověk nestává vlastní volbou, ale výběrem. Pokud jste tedy měl mezi předky šamany, je docela možné, že si jejich duchové vyberou vás.” To se obvykle stává v nějaké mezní situaci, šamanský adept je inspirován snem nebo těžkou životní zkouškou. Ale: co když člověk nechce? Může šamanskou nabídku odmítnout? Kobežiková vypráví: “V dané situaci se můžete buď zbláznit nebo umřít. To jsem poznala na vlastní kůži. Dospívala jsem v 70. letech v éře komsomolu, měla jsem ráda sport, vystudovala jsem univerzitu, a říkala jsem si, proč bych někde měla šaškovat s šamanským bubnem. Ale pak jsem těžce onemocněla, celý rok jsem se sotva mohla pohnout, a lidé ve vesnici za mnou chodili a radili mi, že bych to raději měla vzít.”

Poněkud jiný případ líčil na své pražské přednášce americký muzikolog Ted Levin. Lazo Mongush z Tuvy byl investigativní žurnalista. Nájemní vrahové napojení na firmu, kterou ve svých článcích kritizoval, ho těžce zbili. Mongush útok přežil, uzdravil se a stal se šamanem. Nedaleko Kyzylu, což je hlavní město Tuvy, uspořádal pro Levina a místní muzikoložku Valentinu Suzukei rituál, který existuje na videozáznamu. Reportáž o tom, jak vysvětil koncertní sál v Rize, najdete z de.

Tuva, Mongolsko, Altaj - hrdelní zpěv

Hrdelní zpěv, bifonie, či alikvotní zpěv?

Horalé z Tirol a kovbojové z amerického Západu jsou ve světě známí jódlováním, zatímco pastevci a kočovníci z jižní Sibiře a Mongolska mají tradice odlišné: dokážou vydávat hluboké řvaní, a eventuelně ho kombinovat s průzračným, téměř synteticky znějícím pískáním. Pro Evropana představuje první setkání s tímto projevem zpravidla šok.Když Oorzhak Khunastaar-ool, jeden mistrů sibiřského hrdelního zpěvu, trávil svou vojenskou službu u Moskvy, trénoval zpěv zpravidla o samotě na vycházkách. Když ale nastaly manévry, tak o příležitost cvičit v soukromí přišel, a musel tedy najít náhradní řešení. Při cestách vojenským náklaďákem seděl vždy co nejblíž k motoru; ostatní vojáci sice zpočátku pátrali po zdroji toho zvláštního zvuku, ale později uvěřili, že to asi dělá motor.

“Termín hrdelní zpěv, gorlovoje pjenije, zavedl v roce 1927 ruský profesor Jevgenij Gippius, protože zjistil, že tóny vznikají hluboko v hrdle,” říká Dr. Zoja Kyrgyzová z Mezinárodního centra khöömei při Ministerstvu kultury v Tuvě. “Tuvinci rozlišují celou škálu technik, jako khöömei, sygyt, ezengileer, borbangnadyr, kargyraa. Bifonie znamená jen tu metodu, při níž zpěvák vydává dva různé tóny najednou. Harmonický či alikvotní zpěv zas využívá jen toho, že ústa fungují jako rezonanční dutina. Hrdelní zpěv je tedy střechový termín pro několik spřízněných disciplín. Způsob, jakým se pěstuje v Tuvě, Altaji, Mongolsku či Khakassii je ale něco jiného než novodobé imitace z ciziny, které nemají žádný základ v lokálních tradicích.”

Technika: jedná se o zůžení hrtanové záklopky, takž vzduch kolem napnutí hlasivek prodí rychleji, plus rezonance v ústech

Videa
Tuva video
Alb ert Kuvezin & Yatkha, from Tuva play live in Berlin, 2005
Sainkho Namtchylak. You are the shaman of your life
Music, Dance and Ritual in Sakha-Yakutia Siberia at the Centre of the World - Part 1
Nejmladší hrdelní zpěvák?

Hrdelní zpěv kanadských Inuitů (Eskymáků), video

INDONÉSIE, gamelan a Claude Debussy

Orchestry gamelan používají gongy a další kovové perkuse, původně hudba hraná na aristokratických dvorech s velmi pečlivě vypracovanou strukturou, pro Evropana až šokující pravidly, diametrálně odlišnými od západního hudebního uvažování. V čem? Viz rozhovor s bubeníkem České filharmonie

Roku 1889 hostila Paříž světovou výstavu Exposition universelle. Železnice a lodní doprava už tehdy výrazně zmenšovaly svět; k jeho nejexotičtějším místům patřila Nizozemská Východní Indie. Součástí holandské expozice na pařížské výstavě byla věrná kopie vesnice z ostrova Jávy s šedesáti domorodci za tímto účelem dovezenými do Evropy. V bambusovém pavilonu uprostřed vesnice hrál gamelan - tedy elitní orchestr indonéských šlechtických paláců. Javanskou vesnici pravidelně navštěvoval sedmadvacetiletý skladatel Claude Debussy, který právě hledal cesty, jak se vymanit ze sevření německé skladatelské tradice. Setkání s hudbou, která se příčila všem tehdy platným pravidlům, poznamenala celý jeho život.

Balinese Gamelan Orchestra, Ubud, Indonesia video

Colin McPhee and Benjamin Britten play Balinese Ceremonial Music for Two Pianos, 1941

Bali, Indonésie, “opičí zpěv” Ketjak, video

Bali, Indonésie, “opičí zpěv” Ketjak2, video

Šalamounovy ostrovy, Pacifik, laděné perkuse, video

 
10 AMERIKA SEVERNÍ
 

Jazykové zóny na americkém kontinentě se vytvářely v době kolonizace
- to je informace, kterou budeme potřebovat k orientaci

Příslušnost ke koloniálním říším
Severní Amerika: anglosaská o francouzská
Aljaška: původně ruská
Brazílie: portugalská
Střední a jižní Amerika: španělská
Karibské ostrovy: anglické, španělské, francouzské.

Výjimky: Belize - anglická, Surinam (býv Holandská Guayana)

Nejvýznamnější styly severní Ameriky vznikly spojením afrických a evropských tradic:
- spirituály
- gospel
- ragtime
- blues
- jazz
- rock

Ale také jsou tu styly, které podnítila migrace bělošského obyvatelstva:
- keltská hudba v Kanadě i USA
- cajun v Louisianě, hudba francouzských osadníků
- Klezmer v USA

Černošské styly

Hudba afrických oslav, rituálů, pracovní písně a polyrytmy se v 18. a 19. století v Americe střetávaly s evropskou hudbou; docházelo k tomu v armádě, v kostele i v koncertní síni.

Prolínání černošského a evropského živlu nezačalo ale zrušením otroctví na konci občanské války Sever proti Jihu, ale probíhalo už dávno předtím. Bohužel o tom nevíme příliš mnoho. černošská hudba je dokumentována jen od konce občanské války. Jak se vyvíjela zhruba dvě století předtím, kdy se do Severní Ameriky dováželi otroci, existují jen dohady.

Tím první hybridem africké a evropské hudby byl klavírní styl ragtime, koncem 19 století,

gospel
je duchovní hudba z kostelů na americkém Jihu, církevní písně podávané ovšem s černošským citem pro rytmus. Zpěv k kostelním sboru byl školou pro řadu významných zpěváků: například rock and rollovéhom pionýra Little Richarda, či soulovou zpěvačku Arethu Franklin.
Mezi gospelem a rock and rollem je velmi úzká hranice. Existuje tedy syrový gospel rockového ražení, i vysoce stylizovaný gospel s rysy pop-music či opery

jazz i blues vznikaly zhruba od roku 1910, v době kdy černošská populace byla koncentrovaná na Jihu USA.

Jazz, Miles Davis, Notový zápis improvizovaného sóla, video

Chicago blues, proměna venkovského blues v městský styl,
Od 30 let začíná stěhování černochů za prací do Chicaga, což se promítlo i do hudby, Blues získalo hlasitou, městskou podobu a jeho původní akustická forma se stala předmětem zájmu sběratelů, kteří objížděli americký jih a hledali muzikanty předešlé generace. Řada z těch, kteří prodělali krátké období slávy, buď zmizela, zahynuli ve rvačkách, což byl případ Roberta Johnsona, považovaného za největšího bluesového klasika, anebo se ocitli ve vězení: jako například Huddie Leadbetter, zvaný Leadbelly. Když ho objevil John Lomax, folklorista který pracoval pro Knihovnu amerického kongresu, dosáhl toho, že Leadbellyho pustili z vězení před odpykáním jeho trestu: Leadbelly je autorem řady velmi slavných písní, včetně Good Night Irene.

Tato píseň, stejně jako velké množství bluesových textů, inspirovala reference v americké literatuře: konkrétně v názvu knihy Sometimes a Great Notion, autor: Ken Kesey, napsal ji 2 roky po One Flew Over the Cuckoo’s Nest, slavném románu jehož filmová verze je u nás známá jako Přelet nad kukaččím hnízdem.

Blues, video:
Howlin’ Wolf Smokestack Lightning

Memphis Slim

Blues, další studijní materiály:
Paul_Oliver
Paul Oliver interview

Escaping The Delta, on-line rozhlasový pořad

Cajun
V dnešní Kanadě žila početná francouzská komunita, její zbytky bychom dodnes našli v Quebecu a Montrealu. Frankofonní hudební scéna v Quebecu je velmi živá, jedná se ovšem o zbytek relativně většího společenství. Co se stalo tedy s ostatními Francouzi ze Kanady? Když v 18. století Angličané obsadili původně francouzskou kolonii Akádie (dnes Nova Scotia), francouzští kolonisté odpluli na lodích na jih, kolem Floridy do Mexického zálivu a usadili se v Louisianě, v bažinatých krajích v ústí Mississippi. Podobně jako Anglosasové měli černošské otroky, a ti hráli na nástroje a zpívali, jejich hudba byla paralelou blues, ale s francouzskými texty, mezi nástroji byl i akordeon. Odtud pochází 2 styly: cajun a zydeco, první bělošský, druhý černošský. Pozoruhodná je historie jejich názvů:

Akádie -> Acadien -> výslovnost: [e-keižn] = Cajun

fazole, oblíbená potrava -> Les Haricots -> výslovnost: [l-zariko] = Zydeco

Klezmer
Klezmer je původně evropská hudba, která v USA prošla revivalem a vrátila se do Evropy. Slovo klezmer. jehož množné číslo zní klezmerim, je odvozeno z hebrejštiny, a původně označovalo “hudební prostředek”, později samotného hudebníka. Tradice evropských židovských kapel trvala několik staletí; v Praze vytvořili klezmerim například už roku 1558 cech, tedy profesní sdružení, jehož členové získali o necelých sto let později oprávnění hrát i pro ne-židovské posluchače. Koncem 19. století hrálo v Rusku kolem 3000 profesionálních skupin. V některých oblastech získaly židovské kapely klíčovou roli - ve východním Rumunsku a na Ukrajině se staly hlavními nositeli domácích lidových tradic. Dnes neblaze proslulé ukrajinské město Černobyl bývalo sídlem slavné chasidské židovské dynastie, která vynikala přepychem a vlastnila vyhlášenou kapelu.

Od konce 19. století se situace v židovských komunitách zhoršovala. Židé utíkali do Ameriky před pogromy i kvůli bídě. V letech 1880 až 1924 se vystěhovala třetina ze zhruba devíti milionů východoevropských Židů.

Melodie východoevropských klezmerim sbíral a studoval ukrajinský židovský etnomuzikolog Moshe Beregovskij, který vedl od dvacátých let Oddělení židovské kultury při Ukrajinské akademii věd v Kijevě. Beregovskij - na rozdíl od Židů z Polska a dalších evropských zemí - sice unikl hitlerovskému holocaustu, ale jeho osud poznamenala stalinská diktatura: v roce 1933 byl jeho ústav přejmenován na Oddělení proletářské židovské kultury a v padesátých letech strávil Beregovskij čtyři roky v pracovním táboře na Sibiři. Dnes představují jeho sbírky zcela unikátní svědectví o zaniklé hudební éře.

Během holocaustu se Hitlerovi podařilo v Evropě kontinuitu židovské kultury téměř zničit - ale ve Spojených státech se její stopy vynořily v novém kontextu:
-v muzikálech,
- filmové hudbě,
- konkrétně třeba či v tónech klarinetu v úvodu Rhapsody in Blue.

Autor skladby George Gershwin byl potomkem židovských přistěhovalců, stejně jako swingový klarinetista Benny Goodman. “Lidé míchali klezmer s typicky americkými prvky, a to probíhalo tak dlouho, až někdy v padesátých letech ta hudba odumřela. Aranžmá byla čím dál tím víc stylizovaná a rafinovaná a to znamenalo konec jedné éry,” [Frank London, Klezmatics]

V 70. letech nastal comeback. Jednou z prvních skupin klezmerového revivalu byli Klezmatics, kteří vznikli jako sdružení muzikantů z různých stylů - z jazzu, rocku i východoevropské lidové hudby.

Klezmatics video

 
11 AMERIKA střední, jižní, Karibik
 

Z 12 milionů Afričanů, kteří byli do Ameriky přivezeni jako otroci, skončily dvě třetiny ve střední a jižní Americe a v karibské oblasti. První kontakt s jejich hudební tradicí Evropany ohromil, a černoši na rozkaz svých pánů zpívali, bubnovali a tančili.

Zásadní otázky o rozdílu mezi černošskou hudbou Severní a Jižní Ameriky:

Proč vznikl právě v Severní Americe jazz a blues, a proč se tolik liší od černošských latinskoamerických stylů?
Proč ti nejlepší černošští bubeníci pocházejí z Kuby či Brazílie, a ne třeba z Texasu?
Bylo to tím, že zde byli černoši z jiných částí Afriky, anebo se natolik odlišoval anglosaský živel od španělských či portugalských kolonizátorů?

Příčina je v rozdílu mezi metodami Angličanů na jedné straně a Španělů či Portugalců na druhé.

Jeden z důvodů spočívá v odlišné organizaci otrokářského trhu: zatímco na území dnešních Spojených států rodiny černošských otroků násilně rozdělovali a tím vymazali jakoukoli kontinuitu s mateřským kontinentem, ve španělských a portugalských koloniích zůstávaly skupiny otroků pohromadě, což ale nebránilo v tomu, aby se v průběhu staletí černošské obyvatelstvo mnohem důkladněji promísilo s bělochy. Angličtí puritáni - na rozdíl od překvapivě liberálnějších katolíků, kteří kolonizovali dnešní Latinskou Ameriku - navíc tvrdě potírali jakékoli užívání bicích, čímž americké černochy odnaučili bubnovat a přinutili je hledat jiné formy vyjádření. Promítlo se to i do rasové diferenciace: Zatímco obyvatelé USA se dodnes dělí na černé “Afro-Američany” a bílé, na Kubě či v Brazílii jsou tyto rozdíly daleko méně podstatné.

Santeria, candomblé
To, že v jižní Americe si černošské obyvatelstvo uchovalo i část své africké spirituální identity, dokumentují tzv. synkretická náboženství, santeria (Kuba). a candomblé (Brazílie). Vznikla propojením afrických animistických praktik a katolické víry. Oltář sedmi afrických božstev můžete dnes běžně vidět v kubánských domácnostech. Každé postavě oltáře odpovídá jeden katolický svatý: Svatá Barbara, svatý Lazar, svatý Antonín, svatý František z Assisi, z nichž ale každý reprezentuje jedno africké božstvo, zvané orisha, Pod oltářem jsou obětiny: lahvičky rumu, cukroví, bankovky.

I to, že Kuba se stala ohniskem africko-americké hudby, má své důvody. Na Kubě kvetl trh s otroky až do roku 1880, kdy bylo na ostrově otrokářství zrušeno. Díky těmto neblahým okolnostem získala Kuba roli kulturního skanzenu: etnografové z Ghany si tam jezdili doplňovat znalosti z rituálů, které v Africe vymizely. Přes Kubu byli do Států zavlečeni předkové mnoha pozdějších jazzmanů a bluesmanů - pevninským přístavem nejbližším k Havaně je totiž New Orleans. Přistěhovalci z Evropy na Kubu přiváželi hudební nástroje, melodie i tance, které tu získávaly nové barvy a mořskými cestami se pak šířily do dalších kolonií a vracely zpět do Evropy. Příkladem je původně havanský tanec habanera, který byl módou ve Španělsku, pronikl do opery Carmen a stal se jedním z pramenů argentinského tanga.

Son, salsa (Kuba)
Když se dnes zeptáte kubánského muzikanta, jak se říká jeho stylu, s hrdostí vám vysvětlí, že hraje jedinou a pravou kubánskou hudbu, která se jmenuje son. Ve světě mnohem používanější slovo salsa představuje spíš marketingové označení pro tápající publikum. Tento obecný název zastřešující hispánskou taneční hudbu je připisován kapelníkovi Johnny Pachecovi z Dominikánské republiky: “Když jsme začali jezdit do světa, tak v Japonsku, v Jižní Americe a zvláště v Evropě byli lidé všemi těmi názvy jako son, son montuno, guaracha dost zmateni a proto jsme naší hudbě začali říkat salsa. Tím jsme jednak pokryli daleko širší stylové spektrum, a navíc jsme tam mohli zahrnout i hudbu, která se hraje mimo Kubu - v Dominikánské republice, v New Yorku, Mexiku, na Porto Ricu.”

Kubánský son není jen hudba k tanci, ale podobně jako blues vypovídá o lidském osudu, je to zároveň kultura i zábava s duchovním rozměrem. Son je taneční hudba s textem, který může být příběhem, ironickým komentářem či výzvou - a v čistě verbální rovině tedy funguje podobně jako alžírský rai či trinidiadské kalypso. Po dvaceti či třiceti taktech textu následuje instrumentální mezihra zvaná montuno, vyhrazená expresivnějšímu tanci. Ale stejnou příležitost k expresi má i vokalista: zatímco od jazzového muzikanta se očekává, že v rámci skladby zahraje improvizované sólo, kubánský zpěvák dokáže s přehledem improvizovat v textové rovině. Měl by také mít správnou barvu hlasu, individualitu, razanci i kus srdce. Tomu, kdo takové umění zvládl, náleží uznalý titul sonero.

Videa
Clave, rytmická páteř salsy
SalsaBeatMachine
Salsa, merengue, jak se nástroje podílejí na rytmu

Buena Vista Social Club (Kuba)
Tento hudební projekt pomohl oživit zájem o kubánskou hudbu navzdory kulturní izolaci a hospodářské blokádě ostrova, a přitom vznikl přirozenou cestou, nikoli jako marketingová kampaň.

V roce 1996 přijeli do Havany natáčet producent Nick Gold a kytarista Ry Cooder.
1997 vyšlo albu Buena Vista Social Club
Roku 1998 byla nominována v Grammy jako album world music.
Později na toto téma natočil film Wim Wenders.
Byl to zároveň triumf nezávislé hudební scény v kontrastu vůči marketingem řízenému hudebnímu průmyslu. Prodaly se miliony nosičů, nově vzniklý kulturní fenomén pomohl spoustě zapomenutých muzikantů. Před 40 lety to byli muzikanti docela známí, kteří jen doplatili na kulturní blokádu.

Další karibské styly
Karibská hudbu formoval i ostrobvní charakter. Ten způsobil, že zde vzniklo široké spektrum odděleně se vyvíjejících stylů, které se ovšem mnohokrát nejen navzájem křížily, ale zpětně ovlivňovaly africkou hudbu. Například, vznik panafrického stylu konžská rumba způsobil nejen vynález elektrické kytary, ale i kubánská rumba.

V Dominikánské republice se hraje cadence a merengue - údajně “nejrychlejší tanec světa”, který vznikl kombinací salsy a kolumbijské cumbie. Na Trinidadu má své kořeny calypso i jeho moderní podoba soca (soul + calypso), z Barbadosu pochází velká hvězda této hudby jménem Black Stalin.

Na francouzských ostrovech Martinik a Guadeloup vznikl zouk, který se vyvinul z cadence, a který hrají třeba Kassav, dlouhodobě jedna z nejznámějších skupin frankofonního světa.

Ke karibské oblasti patří ovšem i kontinentální pobřeží střední a jižní Ameriky - od Mexika přes Kolumbii až po Surinam (býv Holandská Guayana), který je domovem stylu kaseko. Jeden z nejvýznamnějších karibských festivalů se ale koná v Evropě, v belgickém městě Hoogstraten, a to už od roku 1983. Belgie a Holandsko mají díky jazyku se Surinamem kulturní vazby.

Steel drum, nalezené a domácky vyrobené nástroje
Hrát bez hudebních nástrojů, či opatřit si hudební nástroje z toho, co najdete na ulici či ve sklepě, je doménou takzvaných jug bandů:
Jug je džbán, který slouží jako bicí,a když foukáte přes hrdlo, zní jako basa.
Ze smetáku lze vyrobit vozembouch.
Další nástroje lze vytvořit z kanystrů a kuchyňského nádobí - například valcha. .

video: The Jim Kweskin Jug Band (a song with Maria Muldaur)

K takřka symfonické dokonalosti dovedly tuto metodu karibské kapely, zvané steel bands, které na laděné bubny vyrobené z naftových barelů hrají filmové hity i skladby z evropské klasiky.

Na počátku byl karneval.

Když ve 30 letech 19 století zrušili Britové na Trinidadu otroctví, též zanikla hranice mezi aristokratickými karnevaly i karnevaly nižší třídy. Pouliční karnevaly černošského obyvatelstva probíhaly za doprovodu bubnů. Koloniální úřady se obávaly, že v rytmu jsou zakodované zprávy, které by mohly způsobit vzpouru, a tak zakázaly v 80. letech bubny potažené blanou. Tehdy vznikla éra bambusových perkusí: tamboo bamboo bands, používající tyče o přesně určené délce, kterými se do sebe navzájem tlouklo. Už tehdy se zřetelně diferencovaly dlouhé basové tyče od těch, které hrály vyšší tóny.

Ve 30 letech 20 století objevili černošští hudebníci kovové bubny. Kolem roku 1936 začaly používat plechové nádoby, pánve, nočníky, popelnice, plechovky od barev. Když se oslavoval konec 2 světové války v Evropě, už se objevily první zárodky dnešních steeldrumů. A když v sprnu 1945 kapitulovalo Japonsko, na oslavě už hrály skutečné steel bandy.

Steel drums, jsou plechové bubny s jemně vytepanými ploškami, na nichž se dají hrát jednoduché stupnice i složité melodie, a které najdeme jak ve velkých orchestrech (které užívají pouze steel drums), tak i jako samostatný perkusivní nástroj.

Techologie
Základním polotovarem jsou 55 galonové, tedy 200 litrové barely.
Pomocí autogenu odříznete dno s kusem pláště, tedy to dno, kde není zátka. V kruhové ploše dna vytepáte dílčí plochu, z nichž každá má určenou tónovou výšku.

Existují čtyři základní ladění: ping pong (soprán), kytara (alt), cello (tenor) a boom (bas), které se liší i počtem laděných plošek - od 32 (ping pong) do 2 (boom). Dnešní steelbandy užívají vedle plechových melodických bubnů i normální bubny a perkuse a některé z nich získaly postavení “vážných” orchestrů, jemuž odpovídá i patřičná hráčská úroveň. Řada z nich působí v Anglii, kde tuto profesi lze i studovat; na rasově smíšené steelbandy, které hrají s obrovským nasazením, tu narazíte v městských parcích i v opeře.

Videa
Steel Drum - Trafalgar Square - London - Sep 2006
Steel Pan Drum Modern Manfacturing
Making a Steel Drum Steel Pan Tenor Pan
How to Play Steel Pan Drums in a Band : Playing Leads on Steel Drums
Playing Steel Drums

steel drumem inspirovaný švýcarský buben hang, hraje Caito Marcondes
hang s paličkami, hraje Portico Quartet

Haiti nabízí zcela výjimečnou hudbu v kontextu karibských zemí.
Haiti leží v západní části ostrova Hispaniola, ve východní je Dominikánská republika. Zde se černochům podařilo to, co jinde nikoli, Žilo zde půl milionů otroků, osm krát víc než bělochu a míšenců, provedli povstání, jehož vůdce byl popraven, ale v roce 1804 po 10 letech bojů vyhlásili na Haiti černošskou republiku, tedy 150 let předtím, než získaly svobodu africké kolonie.
Vůdcem povstání byl černošský kněz kultu vooodoo, Dodnes se říká, že Haitané jsou 80% katolíci a 100% vyznanači voodoo.
Kdysi nejlukrativnější kolonie byla ale poznamenaná sérií diktátorských režimů, dnes patří k nejchudším státům. Díky složení obyvatelstva má ale intenzivní a k africkým kořenům nejbližší hudbu,

video: Creole Choir of Cuba (potomci imigrantů z Haiti) - Jools Holland performance

Garifunové
Předci Garifunů, karibští Indiáni, byli pověstní svým válečnickým uměním. Na karibské ostrovy připluli z Amazonie sto let před Kolumbem, a z jejich tehdejšího označení Galibi vzniklo zkomolením slovo kanibal, které se po Kolumbově návratu rozšířilo v evropských jazycích. Když pak roku 1635 ztroskotaly u ostrova St. Vincent dvě španělské lodi s otroky z Nigérie, afričtí a španělští trosečníci prý nějakou dobu válčili s místními Indiány, ale nakonec se smířili a rasy se promísily. O čtyřicet let později zde ztroskotala další otrokářská loď, na ostrov navíc připlouvají uprchlí otroci z Jamajky. Vedle Garifunů se tu usazují francouzští osadníci, obě společenství spolu obchodují, ale když se ostrova zmocní Britové, dochází ke konfliktu. Francouzi i jejich spojenci, Garifunové, jsou poraženi. Pro otrokářský režim je ale přítomnost svobodných obyvatel černé pleti nepřípustná. Britové tedy dovolí zůstat těm světlejším Garifunům, zatímco 4000 nejafričtěji vyhlížejících míšenců je deportováno na ostrov Roatan u pobřeží Hondurasu. Španělští kolonisté je odtud převezli na pevninu, protože potřebovali pracovní síly, někteří Garifunové dokonce sloužili v armádě. Den 19. listopadu 1802, kdy se vylodili v honduraském přístavu Trujillo, se dnes slaví jako státní svátel v Belize, karibském státě s vysokou garifunskou populací.

Jazyk i hudba Garifunů se v průběhu dvou staletí staly ohroženými druhy: roku 2001 vyhlašuje UNESCO jejich kulturu za “mistrovský poklad orálního a nehmotného dědictví lidstva”. Pobřeží Belize se svými mělčinami a korálovými útesy představuje turistický ráj, zviditelňování kultury tedy postupuje paralelně s cestovním ruchem, ale Garifunové jsou naštěstí natolik odhodlaní, že si identitu obhájí. Potvrzuje to i událost z roku 2005: hollywoodské ateliéry plánují pokračování úspěšného filmu Piráti z Karibiku, s Johnnym Deppem v roli piráta Jacka Sparrowa a Keithe Richardse coby jeho otce. Na pobřeží karibského ostrova Dominika se chystá opulentní kanibalská hostina. “Uprostřed filmu domorodci Jacka Sparrowa zajmou a vychloubačného piráta si opečou na rožni jako kebab,” tvrdí zástupce filmařů. Náčelník třítisícového společenství dominických Karibů i Národní rada Garifunů z Belize reagují: kanibalismus je mýtus, obrana národní suverenity je legitimní věc, naši předkové byli především stateční válečníci a třicet let vzdorovali Britům, nejlépe vybavené armádě na světě.

Garifuna women, video

Kolumbie
Země velká rozlohou a bohatá hudebními styly, má pacifické i karibské pobřeží, od severu k jihu měří přes 2000 km.
Národní rytmus: cumbia, původně jen zpěv a perkuse, rytmus odvozen od tance otroků, jimž bránily okovy dělat dlouhé kroky, dle jiné teorie vznikla spojením fléten Indiánů a bubnů černochů
roku 1940 se cumbia dostala z venkova do města,
od r 1970 se cumbia spojila s dalšími karibskými styly, salsou,

Další významný styl z Kolumbie:
vallenato, divoká taneční hudba s akordeonem, hudba populární mezi narkobarony

Akordeon v Latinské Americe - objevuje se ve zcela specifických rolích v řadě odlišných stylů
- v merengue, z Dominikánské republiky: rytmus z Haiti, nástroj z Evropy
- v Mexiku a na mexicko-americkém pomezí
- v brazilském stylu forró
- v tangu (nástrojová varianta bandoneon) Argentině a Uruguay
- ve stylu chamamé ve vnitrozemí Argentiny

 
12 Brazílie Argentina
 

Brazílie
I když Brazílie je jediný portugalsky mluvící země v Americe, zabírá polovinu Jižní Ameriky. Rozloze odpovídá i kulturní diverzita, do níž se promítají tři vlivy: africký, evropský, i hudba původních obyvatel, Indiánů.

Proč je portugalsky mluvící část jižní Ameriky soustředěna v jednom státě, Brazílii, zatímco španělská je rozptýlena do mnoha států?

O dnešní podobě Latinské Ameriky rozhodly před pěti sty lety dvě koloniální mocnosti - Portugalsko a Španělsko, když si mezi sebou rozdělily dosud neprobádané část světa. O arbitráž požádaly tehdejšího Papeže, který roku 1494 stanovil jako demarkační čáru poledník západně od Kapverdských ostrovů. V té době Kolumbus objevil pouze Karibské ostrovy, a tehdy ještě neznámá Jižní i Severní Amerika by tedy měla připadnout Španělsku, s výjimkou případu, že by ji obsadil jiný křesťanský vládce. Portugalci se tedy orientovali na východní země. Ale když roku 1500 během cesty do Indie podél afrického pobřeží bouře zahnala portugalského mořeplavce Pedra Alvarese Cabrala k brazilskému pobřeží, objevil dnešní Brazílii. Hned jak se o objevu dozvěděl portugalský král, vyslal k jihamerickému pobřeží další lodě. Výsledkem Cabralova nouzového přistání tedy bylo, že budoucí Brazílie připadla Portugalsku.

Zatímco španělská část jižní Ameriky se později rozpadla na řadu států, z portugalské se stala Brazílie, která si udržela nejen územní celistvost, ale navíc velmi těsné vazby z Portugalskem. Když počátkem 19. století Evropu rozvrátily napoleonské války, portugalský královský dvůr vycestoval na 14 let nuceného exilu do Rio de Janeira.

To byl důležitý impuls pro vývoj brazilské hudby, která je syntézou tří kultur: evropské, indiánské i africké. Královský exil pomohl zviditelnit a legitimizovat evropskou hudbu v Brazílii a brazilské žánry v očích Portugalců. V Brazílii se proto nikdy nevytvořila ostrá hranice mezi hudbou pro intelektuály a zábavou jako v Evropě. Zpěvák Gilberto Gil říká: “Na karnevalu máme Beethovena i Ravela.” Brazilci před námi vlastně mají náskok: zatímco evropská velkoměsta se začala adaptovat na multikulturní soužití před několika desetiletími, Brazílie absolvovala průpravu dlouhou 5 století.

Prvními světově populárními styly se stala samba a bossa nova. Samba je rytmus karnevalu, z nějž vznikla sofistikovanější bossa nova.

Dominantní role těchto žánrů má svoji historickou příčinu: oba styly jsou tradičně spojovány s Rio de Janeirem. Před 2. světovou válkou bylo Rio hlavním městem Brazílie, vysílalo odtud radio, a místní samba se stala - stejně jako pozdější bossa nova - národním stylem. Bossa nova vznikla prolnutím samby s jazzem na počátku 60. let a patří k hudebním novotvarům 20. století.

Éra bossa novy měla i jeden skrytý efekt: oživila komunikaci mezi brazilskými hudebníky a americkými jazzmany. “Nás v Brazílii nejvíc ovlivnilo to, co přišlo po Johnu Coltraneovi, Milesi Davisovi, a ne tradiční jazz, tedy dixieland. Z jazzem nás spojuje harmonické myšlení, brazilská hudba je hodně sofistikovaná. [Benjamim Taubkin]

Průkopnická nahrávka bossa novy A Garota de Ipanema, Dívka z Ipanemy, pláže v Riu, vznikla roku 1957, v roce 1961 se stala mezinárodním hitem, právě v době, kdy nastupovali Beatles, a brazilská vlna se najednou ocitla v jejich stínu. Dívka z Ipanemy skutečně existovala a dodnes žije. (Joao Gilberto, kytarista a zpěvák, Stan Getz, saxofonista)

Později se z ní stal věčně omílaná píseň druhořadých jazzových zpěváků. Původní verze je dodnes šokující svoji jednoduchostí a hravostí.

Música Popular Brasileira, MPB
Brazilská populární hudba, střechový termín pro éru následující po bossa nově, patří sem písničkáři i rockové fuze. Tvorba dvou klíčových umělců, což byl Caetano Veloso a Gilberto Gil, byla v očích tehdejší vojenské junty natolik nepřijatelná, že na oba umělce roku 1969 uvězniila a nakonec je donutila odejít do exilu do Evropy. Ve vládě brazilského prezidenta Luly se stal Gilberto Gil roku 2003 ministrem kultury.

Caetano Veloso, Cucurrucucu Paloma, film Hable Con Ella

Berimbao, brazilská varianta původně afrického nástroje v rukou mistrovského hráče: Naná Vasconcelos - Africadeus (live Rome ‘83)

Mangue beat, rocková fuze z Brazílie Água na boca & Macaíba — “Mangue beat set”.

Audio, široký výběr brazilské hudby k legálnímu bezplatnému stažení i poslechu

Ušlechtilý pop z Jižní Ameriky, Ana Prada (Uruguay), video

Argentina

Tango, styl který pvůdně vznikl jako jazz (v New Orleansu) v přístavu, a to nejen v Buenos Aires, ale v celé oblasti zálivu La Plata, včetně Montevidea, hlavního města Uruguaye, které leží na druhém břehu zálivu. Jeho kořenem byly venkovské balady milonga, hudba přistěhovalců, život v přístavní čtvrti Buenos Aires, které se r. 1880 stalo hlavním městem Argentiny. Další kořeny, i původ jména, leží v Africe. K dráždivé smyslné povaze tanga přispěl fakt, že díky imigraci v roce 1914 žilo v Buenos Aires o 100 000 mužů než žen, přístavní nevěstince rozkvétaly, a v nich se zrodilo tango.

Jeho klíčovým nástrojem byl bandoneon, německá knoflíková tahací harmonika, původně určená jako náhražka varhan při bohoslužbách v koloniích, kde v kostele obvykle chyběly varhany. Na rozdíl od akordeonu má průzračnější zvuk. Snáze umožňuje i perkusivní, ostře rytmickou hru.

Kolem roku 1910 putuje tango do Paříže, kde nastává jeho zlatá éra. Tango se stalo světovou módou, proniklo do evropských tanečních sálů i do hollywoodských filmů, a ve 2. polovině 20 století prodělalo comeback na poli koncertní hudby; tento fenomén, známý jako tango nuevo, vytvořil Astor Piazzolla, skladatel a hráč na bandoneon.

Astor Piazzolla se narodil v Mar del Plata v Argentině roku 1921; mládí až do svých 17 let prožil v New Yorku. Souběžně studoval vážnou hudbu, aranžoval pro orchestry hrající tango a nakonec tango hrál se svým vlastním orchestrem, a to až do 50. let, kdy zanechal tanga a zaměřil se jen na skládání vážné hudby. Úspěchy v této oblasti ho přivedly až do Paříže, kde se stal stejně jako později třeba Philip Glass žákem Nadii Boulangerové. Na její radu učinil své životní rozhodnutí. Řekla mu tehdy: “V symfonické hudbě zníte jako kdokoli jiný, ale v tangu jste Astor Piazzolla.”

Piazzolla se tehdy definitivně obrátil na svoji původní hudební víru a díky němu tango v jeho vlasti prodělalo revoluci. Obohatil ho harmonicky, nástrojově, rytmicky a způsobem hry, a protože tím porušil tradici, nenáviděli ho v Argentině všichni, kdo chtěli uchovat tango v jeho tradiční podobě.

Tango, videa

Astor Piazzolla- Tristeza de un Doble A Favorite
Astor Piazzolla “Otono Porteno”
Juan Carlos Cáceres

Chamamé:
Styl z vnitrozemí, ze severovýchodu Argentiny, s vlivy východoevropských přistěhovalců i z duchovního světa Indinánů Guaraní, “magický realismus s akordeonem,” v tomto případě velký nástroj s klaviaturou.

Chango Spasiuk, video, chamamé

 
Austrálie
 

Australští Aboriginové vyrábějí dechový nástroj didgeridoo z větve eukalyptu, která je zevnitř vyžraná termity a tedy dutá. Nástroj, původně vyrobený vždy k příležitosti nějakého konkrétního rituálu, se v posledních dekádách stal nástrojem koncertním, který v ansámblové hře může plnit několik rolí: zvuk skupiny jen přibarvit, obohatit ho o hluboké tóny jako atypický basový nástroj, anebo o rytmické přiznávky jako perkuse. V současné době lze hru na nástroj studovat i u nás http://www.yedaki.com/

Podstatnou součástí techniky je cirkulární (aleutické) dýchání, umožňující vydávat libovoně dlouhý tón bez nutnosti jej přerušit kvůli nádechu - viz video

12. 3. 2011

Playlisty, Hudba na pomezí 2010

Playlisty 2010 — od ledna [dole] až k prosinci

27. prosince / playlist

—————————————————————————————————————
Kamav tut / I Love You / trk 11 05:08
A+T: Astor Piazzolla
H: Ida Kelarova - Aven Bachtale / Be Happy / Indies Scope / 2010
—————————————————————————————————————
24 Amaju / trk 3 6:37
A+T: Faytinga
H: Faytinga / Asmara All Stars / Eritrea’s Got Soul / / 2010 /
—————————————————————————————————————
10 Jamana be dia / Musow / trk 3 5:26
A+T: Bassekou Kouyaté
H: Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba - I speak fula / Out Here / 2009
—————————————————————————————————————
6 Ruovdi - Iron / trk 3 2:56
A+T: Wimme Saari
H: Wimme - Mun / Rockadillo / 2009
—————————————————————————————————————
5 Aou be di / trk 1 4:38
A+T: Idrissa Soumaoro
CD: Idrissa Soumaoro - Djitoumou / Lusafrica / 2010
—————————————————————————————————————
10 Fula Fula / trk 5 5:06
A+T: Mingiedi
CD: Konono No1 - Assume Crash Position / Crammed Discs / 2010
—————————————————————————————————————
Your Baby Ain’t Sweet Like Min / trk 1 03:00
A+T: Dom Flemons
H: Carolina Chocolate Drops / Genuine Negro Jig / Nonesuch 2010
—————————————————————————————————————
6 Warico / trk 1 3:28
A+T: Cheikh Lo
H: Jamm’ Cheikh Lo / World Circuit 2010
—————————————————————————————————————
Wayfaring Stranger / trk 1 6:24
A+T: Eliza Carthy
H: Eliza Carthy / Gift / / Topic / 2010
—————————————————————————————————————
Djelimady rumba / trk 7 03:10
A+T: Djelimady Tounkara
H: Afrocubism / World Circuit 2010
—————————————————————————————————————
3 Sabu Yerkoy / trk 2 4:08
A+T: Ali Farka Touré
H: Ali Farka Touré & Toumani Diabaté - Ali & Toumani / World Circuit / 2010
—————————————————————————————————————
13 Mane Khouma / CD 1 trk 4 4:52
A+T: Youssou N’Dour
CD: Etoile De Dakar - Once Upon A Time In Senegal / Sterns / 2010
—————————————————————————————————————

21. prosince / Zappa playlist

G-Spot Tornado / 00:10
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa / Jazz in Hell / Verve / 1986
—————————————————————————————————————
Hungry Freaks Daddy / trk 1 3:27
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa /Freak Out! / Verve / 1966
—————————————————————————————————————
Plastic People / 3:00
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa /Absolutely Free / Verve / 1967
—————————————————————————————————————
Uncle Meat Variations / trk 2 4:40
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa /Uncle Meat / Verve / 1969
—————————————————————————————————————
Willie the Pimp / trk 1 9.25
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa /Hot Rats / Verve / 1969
—————————————————————————————————————
Semi-fraudulent-Direct-from-Hollywood overture / trk 3 01:59
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa /200 Motels / Verve / 1971
—————————————————————————————————————
Happy Together / trk 1 2:57
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa /Fillmore East - June 1971 / Verve / 1971
—————————————————————————————————————
Big Swifty / 4:00 zkrátit na či více
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa /Waka Jawaka / Verve / 1972
—————————————————————————————————————
Zomby Woof / trk 1 5:11
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa / Over-Nite Sensation / Verve / 1973
—————————————————————————————————————
Penguin In Bondage / trk 3 05:25
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa /Roxy & Elsewhere / Verve / 1974
—————————————————————————————————————
Torture Never Stops / 02:45
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa /Zoot Allures / Verve / 1976
—————————————————————————————————————
Joe’s Garage / 3:17
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa /Joe’s Garage / Verve / 1979
—————————————————————————————————————
Beltway Bandits / trk 19 3:26
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa / Jazz from Hell / Verve / 1986
—————————————————————————————————————
G-Spot Tornado / trk 14 5:53
A: Frank Zappa
H: Frank Zappa /Frank Zappa - The Yellow Shark / Verve / 1993
—————————————————————————————————————

20. prosince 30 minut

terra_viva trk 13 3:31 /Rachid Taha
A+T: Carlinhos Brown
H: Carlinhos Brown / Adobró / BMG / 2010
—————————————————————————————————————
veleiros_negros trk 14 5:39
A+T: Carlinhos Brown
H: Carlinhos Brown / Diminute / BMG / 2010
—————————————————————————————————————
agora_i_love_you trk 12 4:16
A+T: Carlinhos Brown
H: Carlinhos Brown / Adobró / BMG / 2010
—————————————————————————————————————
No Land’s Man trk 15 5:01
A+T: Franz Treichler
H: The Young Gods / Everybody Knows / 2 Gentlemen / 2010
—————————————————————————————————————
Once Again trk 16 8:08
A+T: Franz Treichler
H: The Young Gods / Everybody Knows / 2 Gentlemen / 2010
—————————————————————————————————————

13. prosince playlist

—————————————————————————————————————
Kara deer trk 3 5:23 / stah 4.30
A+T: Albert Kuvezin
H: Albert Kuvezin - Poets and Lighthouses GillesPerring / 2009
—————————————————————————————————————
Une Lettre A… Si H’ Med trk 6 3:40
A+T: Souad Massi
H: Souad Massi - Ô Houria AZ / 2010
—————————————————————————————————————
Eki Attar trk 3 3:04
A+T: Kaigal-ool Khovalyg
H: Huun-Huur-Tu - Ancestors Call World Village / 2010
—————————————————————————————————————
Addis trk 5 4:06
A+T: Bart Maris
H: Va Fan Fahre - Al Wa Debt Zephyrus / 2010
—————————————————————————————————————
peu be trk 2 5:44
A+T: Kareyce Fotso
H: Kareyce Fotso - Kwegne Contrejour / 2010
—————————————————————————————————————
Xewn trk 3 5:07
A+T: Aynur Dogan
H: Aynur Dogan - Rewend Arista / 2010
—————————————————————————————————————
4 Se lavi trk 2 1.53
A+T: Emilia Diaz Chavez
H: The Creole Choir Of Cuba - Tande-la Real World Records / 2010
—————————————————————————————————————
6 Seftalisi Ala Benziyor trk 4 5:11
A+T: Hüsnü Şenlendirici
H: Hüsnü Şenlendirici & Trio Chios - Egenin Iki Yani Doublemoon / 2010
—————————————————————————————————————
Hakl trk 4 4:11
A+T: Mohammed Ahmed Chaabi
H: Asmara All Stars Aeitreas Got Soul 2010
—————————————————————————————————————
Nao me dou longe de ti trk 3 04:41
A+T: Antonio Zambujo
H: Antonio Zambujo - Guia
—————————————————————————————————————
Kay Kay trk 2 5:39
A+T: Terrakota
H: Terrakota - World Massala ojo / 2010
—————————————————————————————————————
Sven i Rosengard trk 9 4:43
A+T: Maria Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi - Vilda Rosor Aito / 2010
—————————————————————————————————————
Djelimady Rhumba trk 7 3:10
A+T: Eliade Ochoa
H: AfroCubism / World Circuit /2010
—————————————————————————————————————

6. prosince / playlist

Walking Stick / trk 4 3:28
A+T: Irving Berlin
H: Hazmat Modine - & Gangbe Brass Band / Jaro / 2010
—————————————————————————————————————
Remember Fela / trk 2 3:53
A+T: Benoit Avihoue
H: Hazmat Modine - & Gangbe Brass Band / Jaro / 2010
—————————————————————————————————————
Secador, Ma‡a~ E Lente / CD2 trk 1 04:30
A+T: Érika Machado
H: Érika Machado / The New Brazilian Music - 2010 / BMA / 2010
—————————————————————————————————————
I Can’t Live Far From My Music / CD2 trk 7 03:39
A+T: Lucas Santtana
H: Lucas Santtana / The New Brazilian Music - 2010 / BMA / 2010
—————————————————————————————————————
Zoro / trk 2 2:55
A+T: Ljubisa Stojanovic
H: Luis - The Last King of Balkans / Snail / 2010
—————————————————————————————————————
Voulvoul / CD2 trk 5 05:16
A+T: Danyel Waro
H: Danyel Waro / Aou Amwin / 2010
—————————————————————————————————————
Akwa Melly fat / trk 3 4:57
A+T: Bart Maris
H: Va Fan Fahre - Al Wa Debt / Zephyrus / 2010
—————————————————————————————————————
5 Amaju / trk 3 6:37
A+T: Faytinga
H: Faytinga / Asmara All Stars / Eritrea’s Got Soul / / 2010 /
—————————————————————————————————————
Yamore / trk 6 3:43
A+T: Joao da Silva
H: Cesaria Evora - Cesaria Evora & … / Lusafrica / 2010
—————————————————————————————————————
Gharibb (Stranger) / trk 3 4:21
A+T: Nick Page
H: Syriana - The Road To Damascus / Real World Records / 2010
—————————————————————————————————————
Y se rie la muerte / trk 6 4:22
A+T: Joan Garriga
H: La Troba Kung-Fú / A La Panxa Del Bou / Chesapik / Spain
—————————————————————————————————————
Os Ritmistas / cd 2 trk 9 05:08 Fora do Ar
A+T: Dany Roland
H: The New Brazilian Music - 2010 / BMA / 2010
—————————————————————————————————————

29. listopadu / playlist

Lo Dintre / trk 3 3:43
A+T: Moussu Tatou
H: Moussu T E Lei Jovents - Putan de can‡on / Le chant du monde / 2010
—————————————————————————————————————
Arapsko čaj / trk 1 3:17
A+T: Peter Barbaric
H: Šutka My Hometown - / Fosim / 2010
—————————————————————————————————————
Troubles / trk 1 3:36
A+T: Lillias Kinsman-Blake
H: SHEE - Decadence / Shee Records / 2010
—————————————————————————————————————
O Anthropos Mou / trk 1 4:59
A+T: Haris Alexiou
H: Haris Alexiou - Love Will Find You Wherever You May Be / / 2009
—————————————————————————————————————
11 Gleden ved ditt kyssl / trk 1 4:30
A+T: Mahsa Vahdat
H: Skruk & Mahsa Vahdat / / I Vinens Speil / Kirkelig Kulturverksted / 2010 /
—————————————————————————————————————
Akwa Melly fat / trk 3 4:57
A+T: Bart Maris
H: Va Fan Fahre - Al Wa Debt / Zephyrus / 2010
—————————————————————————————————————
8 Warico / trk 4 3:28
A+T: Cheikh Lo
H: Jamm’ Cheikh Lo / World Circuit 2010
—————————————————————————————————————
7Lo Hi / trk 10 7_49
A+T: Sakari Kukko
H: Piirpauke - Koli / Rockadillo / 2010
—————————————————————————————————————
Amajo / trk 2 3:32
A+T: Mohammed Ahmed Chaabi
H: Asmara All Stars / Eritrea’s Got Soul / / 2010 /
—————————————————————————————————————
Nuwashah Ozkorini / trk 5 3:43
A+T: Natacha Atlas
H: Natacha Atlas - Mounqaliba / Six Degrees / 2010
—————————————————————————————————————
3 Moko ti y lamban don / trk 1 4:29
A+T: Lobi Traoré
H: Lobi Traoré - Rainy Season Blues / Glitterhouse Records / 2010
—————————————————————————————————————
1 Mali Cuba / trk 1 05:38
A+T: Eliades Ochoa
H: AfroCubism / AfroCubism / World Circuit / 2010
—————————————————————————————————————

22. listopadu / playlist

—————————————————————————————————————
Margoz / / trk 3 / 5:45
A+T: Nathalie Natiembé
H: Nathalie Natiembé - Karma / Wagram / 2009
—————————————————————————————————————
El regalo / trk 4:50
A+T: Lole Montoya
H: Lole Montoya / Metafora / 2008
—————————————————————————————————————
Rja Gh Loub / trk 2 5.05 - 11:12
A+T: Brahim Khaled
H: Oudaden - 25 Ans / Aaakia / 2010
—————————————————————————————————————
Tarab / trk 6 5:13
A+T: Artur Fernandes
H: Dancas Ocultas - Tarab / Numérica / 2009
—————————————————————————————————————
A Paghjella 8.05
A+T: Danyel Waro
H: Danyel Waro / Aou Amwin / 2010 / Cobalt
—————————————————————————————————————
A Merula / CD 2 trk 4 2:27
A+T: Danyel Waro
H: Danyel Waro / Aou Amwin / 2010 / Cobalt
—————————————————————————————————————
L’invitu / CD 2 trk 6 5:14
A+T: Danyel Waro
H: Danyel Waro / Aou Amwin / 2010 / Cobalt
—————————————————————————————————————
afsaduni (I have been corrupted) / 04:10
A+T: Lu Edmonds
H: Les Triaboliques - rivermudtwilight / World Village / 2009
—————————————————————————————————————
rivermudtwilight / 04:21
A+T: Lu Edmonds
H: Les Triaboliques - rivermudtwilight / World Village / 2009
—————————————————————————————————————
Gulaguajira / 3:31
A+T: Lu Edmonds
H: Les Triaboliques - rivermudtwilight / World Village / 2009
—————————————————————————————————————

15. listopadu / playlist

1 la turlutte / trk 1 3:41
A+T: André Brunet,
H: De Temps Antan / FolkQuebec - Sampler / / 2010
—————————————————————————————————————
2 Maria Luisa / trk 9 3:12
A+T: Joaquin Diaz
H: Joaquin Diaz / FolkQuebec - Sampler / / 2010
—————————————————————————————————————
0-a-STE-015-MariaK.wav / ; trk 1 9:20
A+T: Maria Kalaniemi
Maria Kalaniemi - Vilda Rosor / Aito / 2010
—————————————————————————————————————
Mae Nhw’n Dwedyd / trk 3 06:27
A+T: Martin Hoyland
H: 9bach - 9Bach / gwymon / 2009
—————————————————————————————————————
Yr Eneth Gadd Ei Gwrthod / trk 4 05:45
A+T: Martin Hoyland
H: 9bach - 9Bach / gwymon / 2009
—————————————————————————————————————
Milaab / t 1:30
A+T: Stani Vana
H: Dela Dap - Gypsies United / StaniVana / 2010
—————————————————————————————————————
Nao me dou longe de ti / trk 3 04:41
A+T: Antonio Zambujo
H: Antonio Zambujo - Guia / World Village 2010
—————————————————————————————————————
Tangos De La Repompa / trk 2 3:16
A+T: Silvia Perez Cruz
H: Las Migas - Reinas Del Matute / Nuevos Medios / 2010
—————————————————————————————————————
Kenya / CD 1 trk 1 6:49
A+T: Danyel Waro
H: Danyel Waro / Aou Amwin / 2010
—————————————————————————————————————

8. listopadu / playlist 8. listopadu / playlist

1 Slowa trk 9 03:49
A+T: Dorota Barová-Andrea Konstankiewicz
H: Tara Fuki / Sens / Indies 2010
—————————————————————————————————————
2 Moment trk 5 07:08
A+T: Dorota Barová-Andrea Konstankiewicz
H: Tara Fuki / Sens / Indies 2010
—————————————————————————————————————
3 Myšlenky / trk 2 04:54
A+T: Kuzmich Orchestra-Dorota Barová
H: Kuzmich Orchestra / Ptačí Sliby / iJoe records 2010
—————————————————————————————————————
4 Maroule / trk 3 04:03
A+T: Emilia Diaz Chavez
H: The Creole Choir Of Cuba - Tande-la / Real World Records / 2010
—————————————————————————————————————
5 So Real / trk 8 04:22,
A+T: Jeff Buckley-M. Tighe
H: Jeff Buckley / So Real: Songs From Jeff Buckley / sony 2007
—————————————————————————————————————
6 Héptimo / trk 1 4:32
A+T: Artur Fernandes
H: Dan‡as Ocultas - Tarab / Numérica / 2009
—————————————————————————————————————
7 Kauto / trk 4, 04:55
A+T: Ole Morten Vagan
H: Motif / Expansion / aim records 2005
—————————————————————————————————————
8 trk 15 4:31
A+T: Bob Bonastre
H: Bob Bonastre / Acoustic Music Records / 2010
—————————————————————————————————————
9 Áquas De Marco / trk 1, 03:29
A+T: Tom Jobim
H: Elis Regina + Tom Jobim / Elis & Tom / universal music /1974
—————————————————————————————————————
10 Sens trk 3 03:34
A+T: Dorota Barová-Andrea Konstankiewicz
H: Tara Fuki / Sens / Indies 2010
—————————————————————————————————————

1 listopadu playlist

1 Tatanc / trk 2 03:21
A+T: Bára Kratochvílová-Jan Kratochvíl
H: Dva - Hu / Indies / 2010
—————————————————————————————————————
2 Baltik / trk 5 02:53
A+T: Bára Kratochvílová-Jan Kratochvíl
H: Dva - Hu / Indies / 2010
—————————————————————————————————————
3 Aneil / trk 4 4:52
A+T: Danyel Waro
H: Danyel Waro - Bwarouz |Melodie 9351 / 2002
—————————————————————————————————————
4 Un dia trk 1 5:30
A+T: Junana Molina
H: Juana Molina - Un dia | CD vydavatel: Domino recording
—————————————————————————————————————
5 Amaju / trk 1 3:38
A+T: Faytinga
H: Faytinga / Asmara All Stars / Eritrea’s Got Soul / / 2010
—————————————————————————————————————
6 Odessa trk 1 5:15
A+T: Caribou
H: Caribou - Swim | CD vydavatel: City slang
—————————————————————————————————————
7 Von von / trk 3 03:27
A+T: Dano Salontay
H: Teraz / Longital / Slnko / 2010
—————————————————————————————————————
8 Bir arada birarada trk 9 2:43
A+T: Alacam
H: Metamorphosis - Luff | CD vydavatel: Leo records
—————————————————————————————————————
9 Warico / trk 1 3:28
A+T: Cheikh Lo
H: Jamm’ Cheikh Lo / World Circuit 2010
—————————————————————————————————————
10 Huhu / trk 10 03:25
A+T: Bára Kratochvílová-Jan Kratochvíl
H: Dva - Hu / Indies / 2010
—————————————————————————————————————

25. října playlist

Campo de Marte / trk 2 4:50
A+T: Axel Krygier
H: Axel Krygier - Pesebre Crammed / 2009
—————————————————————————————————————
Serpentea el Tren / trk 3 4:14
A+T: Axel Krygie
H: Axel Krygier - Pesebre Crammed / 2009
—————————————————————————————————————
Sonamos / trk 14 8:05 (hrát cca 5.30)
A+T: Juana Molina
H: Juana Molina - Segundo |Domino / 2003
—————————————————————————————————————
Fulaninha / trk 5 3:35
A+T: Luisa Maita
CD: Luisa Maita - Lero-Lero / Cumbancha / 2010
—————————————————————————————————————
Cancao Kayapi / trk 4 6:21
A+T: Magda Pucci
H: Mawaca - Rupestres Sonoros / Ethos / 2008
—————————————————————————————————————
Dois / CD 1 trk 1 04:46
A+T: Swami Jr
H: Swami Jr - The New Brazillian Music [Disc 1] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Morada Boa / trk 3 03:46
A+T: 3 na Massa
H: 3 na Massa - The New Brazillian Music [Disc 2] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
O Fio da Comunicacao / CD 1 trk 4 04:11
A+T: Andreia Dias
H: Andreia Dias / The New Brazillian Music [Disc 1] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Vista do Canal / CD2 trk 14 05:37
A+T: Tijuquera
H: Tijuquera - The New Brazillian Music [Disc 2] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Banguela / CD2 trk 16 03:22
A+T: Criolina
H: Criolina - The New Brazillian Music [Disc 2] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
La Cambiada / trk 6 05:11
A+T: Gerardo Di Giusto
H: Gerardo Di Giusto - Perlas del label - Manana El Tango / 2010
—————————————————————————————————————

18. října / playlist

Viajante / trk 5 03:54
A+T: Leonardo Martinelli
H: Tremor / Womeximizer 10 - / Piranha / 2010
—————————————————————————————————————
Héptimo / trk 12 04:33
A+T: Filipe Cal
H: Dan‡as Ocultas / Womeximizer 10 - / Piranha / 2010
—————————————————————————————————————
Veli / trk 7 04:40
A+T: Danyel Waro
H: Danyel Waro / Womeximizer 10 - / Piranha / 2010
—————————————————————————————————————
Larozwar / trk 17 03:49
A+T: Nathalie Natiembé
H: Nathalie Natiembé / Womeximizer 10 - / Piranha / 2010
—————————————————————————————————————
Kad Oblaci Krenu s Mora / trk 19 02:17
A+T: Svetlana Spajic
H: Svetlana Spajic Group / Womeximizer 10 - / Piranha / 2010
—————————————————————————————————————
Under Fullma*nen / trk 20 03:30
A+T: Maria Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi / Womeximizer 10 - / Piranha / 2010
—————————————————————————————————————
Jeeri Bona / trk 14 03:56
A+T: Malick Pathé Sow
H: Malick Pathé Sow / Womeximizer 10 - / Piranha / 2010
—————————————————————————————————————

11. října / playlist

19 Mani Mani / trk 5 6:36
A+T: Cheikha Rimitti
H: Cheikha Rimitti - On Air / Tradition u Moderne /2010
—————————————————————————————————————
18 Merkit / trk 3 4:04
A+T: Paleface
H: Paleface - Helsinki - Shangri-La / XO / 2010
—————————————————————————————————————
17 Bankasa / trk 1 3:36
A+T: Ebenezer Obay
H: Afro-Beat Airways / Analog Africa /
—————————————————————————————————————
13 Las dos caras / trk 1 8:55
A+T: Chucho Valdés
H: Chucho Valdés - Chuchos Steps / World Village / 2010
—————————————————————————————————————
11 Welcome / trk 2 4:34
A+T: Saba Anglana
H: Saba Anglana - Biyo (Water is Love) / SudMusic / 2010
—————————————————————————————————————
9 Awal Mara / trk 1 3:58
A+T: Hassan Erraji
H: Hassan Erraji - Awal Mara / World Village UK / 2010
—————————————————————————————————————
8 Tidjidja / trk 3 3:46
A+T: Ousco Bagayogo
CD: Smod - Smod / RadioBemba / 2010
—————————————————————————————————————
6 Warico / trk 4 3:28
A+T: Cheikh Lo
H: Jamm’ Cheikh Lo / World Circuit 2010
—————————————————————————————————————
5 River Man / trk 6 5:39
A+T: Nick Drake
H: Natacha Atlas - Mounqaliba / Six Degrees / 2010
—————————————————————————————————————
4 Serpentea el Tren / trk 3 4:14
A+T: Axel Krygier
H: Axel Krygier - Pesebre Crammed / 2009
—————————————————————————————————————
3 Moko ti y lamban don / trk 1 4:29
A+T: Lobi Traoré
H: Lobi Traoré - Rainy Season Blues / Glitterhouse Records / 2010
—————————————————————————————————————
2 SamFall / trk 1 4:12
A+T: Carlou D
H: Carlou D - Muzikr / World Village UK / 2010
—————————————————————————————————————
1 Paimenen Polska / trk 2 3:25
A+T: Sakari Kukko
H: Piirpauke - Koli / Rockadillo / 2010
—————————————————————————————————————


4. října playlist

Essa / trk 2 2:50
A+T: Miguel di Genova
H: Otros Aires / Tricota / Galileo / 2010
—————————————————————————————————————
Ramizem / trk 1 3:54
A+T: Nim Sofyan
H: Nim Sofyan - Agora / Galileo / 2010
—————————————————————————————————————
Yüksek Yüksek / trk 2 4:34
A+T: Nim Sofyan
H: Nim Sofyan - Agora / Galileo / 2010
—————————————————————————————————————
Se dromous / trk 1 4:57
A+T: Maria Simoglu
H: Oneira - Si la Mar / HWB / 2010
—————————————————————————————————————
Moskowitz Remix / trk 2 4:52
A+T: Josh Dolgin
H: Abraham Inc. / Tweet Tweet / 2009
—————————————————————————————————————
It’s not the same / trk 3 4:12
A+T: Josh Dolgin
H: Abraham Inc. / Tweet Tweet / 2009
—————————————————————————————————————
Abida Parveen - Coke Studio / trk3 09:55
A+T: Abida Parveen
H: CD Coke Studio
—————————————————————————————————————
Wayfaring Stranger / trk 1 6:24
A+T: Eliza Carthy
H: Eliza Carthy / Gift / / Topic / 2010
—————————————————————————————————————
Hombre de la tierra / trk 3 3:29
A+T: Irka Mateo
H: Irka Mateo Anacaona / / Unsigned / 2009
—————————————————————————————————————
Kanata / trk 11 2:13
A+T: Salif Diarra
H: Yapa - Pariwaga / Naive / 2010
—————————————————————————————————————
A Mobylette / trk 4 2:56
A+T: Salif Diarra
H: Yapa - Pariwaga / Naive / 2010
—————————————————————————————————————

27 Září Playlist
—————————————————————————————————————
Jhule Lal / CD1/ trk 4 12.39
A+T: Faíz Ali Faíz
H: Faíz Ali Faíz & Thierry “Titi” Robin / Glatt & Verkehrt Festival 2010 /
—————————————————————————————————————
Zugabe: Rahwan Wich Behna Painda / Lovesong / CD2 trk 3 6.51
A+T: Faíz Ali Faíz
H: Faíz Ali Faíz & Thierry “Titi” Robin / Glatt & Verkehrt Festival 2010 /
D 1101
—————————————————————————————————————
SWEET GANESH / Prabhu Edouard / trk 7 8.43
A+T: Nguyen Le
H: Nguyen Le / Glatt & Verkehrt Festival 2010 /
D 1108
—————————————————————————————————————
Four season’s song / trk 9 3.35
A+T: Jang Jae Hyo
H: Sonagi Project / Glatt & Verkehrt Festival 2010 /
D 1109
—————————————————————————————————————
XIGE XIRI / Trad. / trk 5 4.51
A+T: Xu Jingchen
H: Hanggai Ensemble / Glatt & Verkehrt Festival 2010 /
D 1110
—————————————————————————————————————
La faccia della terra / trk 14 5:30
A+T: Vinicio Capossela
H: Vinicio Capossela / Glatt & Verkehrt Festival 2010 sampler / Glatt
—————————————————————————————————————
Encore 2: Bob Dylan / All along the watchtower / trk 12 4.15
A+T: Keziah Jones
H: Keziah Jones / Glatt & Verkehrt Festival 2010 /
D 1103
—————————————————————————————————————
NE ME QUITTE PAS / Simone Langlois / CD2 trk 2 7.00
A+T: Roger Landu
H: Staff Benda Bilili / Glatt & Verkehrt Festival 2010 /
D 1104
—————————————————————————————————————

20 září Playlist

1 Trili trilili
A+T: Lenka Lichtenberg
H: Lenka Lichtenberg / Fray / puretracks.ca / 2010
—————————————————————————————————————
2 Eybik
A+T: Lenka Lichtenberg
H: Lenka Lichtenberg / Fray / puretracks.ca / 2010
—————————————————————————————————————
3 Ver hot aza yingele
A+T: Lenka Lichtenberg
H: Lenka Lichtenberg / Fray / puretracks.ca / 2010
—————————————————————————————————————
4 Arum dem fayer
A+T: Lenka Lichtenberg
H: Lenka Lichtenberg / Fray / puretracks.ca / 2010
—————————————————————————————————————
22 Letters / trk 4 02:49
A + T: Victoria Hanna
H: Victoria Hanna / Olamale / 2006
—————————————————————————————————————
Racine d’Enneade / trk 8 3:33
A+T: Mehdi Haddab
H: DuOud - Wild Serenade |éLabel Bleu 2558 / 2002
—————————————————————————————————————
8 Av Harachamim / trk 3 07:02 stah 5.00
A+T: Malavsky
H: Samuel Malavsky - Ribon Haolamim / Israel Music / 2005
————————————————————————————————————— ———–
9 Neve / trk 3 3:30
A+T: Sambacana
H: Sambacana / Nos / Sambacana / 2009
—————————————————————————————————————
10 1 Hey, Tsigelekh
A+T: Lenka Lichtenberg
H: Lenka Lichtenberg / Fray / puretracks.ca / 2010
—————————————————————————————————————

13 září playlistt

16 Bussen / trk 6 4:05
A+T: Arte Jarvela
H: Frigg - Grannen / Frigg / 2010
—————————————————————————————————————
13 Sett Ispadas / trk 15 2:02
A+T: Elena Ledda
H: Elena Ledda-Cantendi a Deus / Sard / 2009
—————————————————————————————————————
12 Fidelina / trk 6 3:17
A+T: Totó La Momposina
CD: Totó La Momposina Y Sus Tambores - La Bodega / AAR / 2010
—————————————————————————————————————
11 Tristeza De Arrabal / trk 1 3:59
A+T: Miguel di Genova
CD: Otros Aires - Tricota / Galileo / 2010
—————————————————————————————————————
10 Hai lali / trk 1 8:37
A+T: Cheikha Rimitti
H: Cheikha Rimitti - On Air / Tradition u Moderne /2010
—————————————————————————————————————
8 The Land of Champions / trk 13 3:28
A+T: Robert Pešut
CD: Magnifico - Magnification / Piranha / 2010
—————————————————————————————————————
7 Aou be di / trk 1 4:38
A+T: Idrissa Soumaoro
CD: Idrissa Soumaoro - Djitoumou / Lusafrica / 2010
—————————————————————————————————————
6 Fulaninha / trk 5 3:35
A+T: Luisa Maita
CD: Luisa Maita - Lero-Lero / Cumbancha / 2010
—————————————————————————————————————
4 Tidjidja / trk 3 3:46
A+T: Ousco Bagayogo
CD: Smod - Smod / RadioBemba / 2010
—————————————————————————————————————
3 Ndim Iqhawe Part 2 / trk 4 7:09
A+T: Simphiwe Dana
H: Simphiwe Dana - Kulture Noir / Warner Music Gallo Africa (Pty) / 2010
—————————————————————————————————————
2 Lo Hi / trk 10 7:50
A+T: Sakari Kukko
H: Piirpauke - Koli / Rockadillo / 2010
—————————————————————————————————————
1 Warico / trk 4 3:28
A+T: Cheikh Lo
H: Jamm’ Cheikh Lo / World Circuit 2010
—————————————————————————————————————

6 září Lukáš Machata

—————————————————————————————————————
1 Jižák / trk 5 4:54 (stahnout 2.30??)
A+T: Alexander Hajdovský
Z: Manželé / Bonton / 1991
—————————————————————————————————————
2. Svlíkám lásku (2:42) / trk 3
A+T: Macourek/Čiháková
Z: Marta Kubišová - Ne! The Soul Of Marta Kubišová - Vampisoul VAMPI CD 114
—————————————————————————————————————
3 El Pajarito / trk 4 2:24
A+T: Silvestre Montez
Z: Silvestre Montez y sus Guantanameros / !Gozalo! Bugalu Tropical Vol.3 / vampi soul 2008
—————————————————————————————————————
4. Země plná lásky (3:44) / trk 3
A+T: Viklický/Čort
Z: Eva Svobodová & SHQ - The Funky Way Of Emil Viklický - Vampisoul VAMPI CD 115
—————————————————————————————————————
5 mango Mangue / trk 1 3:08
A+T: Fellove
Z: El Gran Fellove / Mango Mangüé / / vampi soul 2008
—————————————————————————————————————
6. Hlídač snů (2:40) / trk 2
A+T: Ulrych/Rytíř
Z: Petr Ulrych, TOČR & Sbor Pavla Kühna - SP - Supraphon 0431063
—————————————————————————————————————
7 Leave me with thw monkeys / trk 1 2:58
A+T: Sophie Hunger
Z: Sophie Hunger - 1983 / Two Gentlemen 2010
—————————————————————————————————————
8 Poslední okamžik (6:45) / trk 3
A+T: Urbánek
Z: Flamingo - 75 - Supraphon 1131695
—————————————————————————————————————
9 Crossroads / trk 1 2:19
A+T: Robert Johnson
Z: Eric Clapton And The Powerhouse / What’s Shakin / Elektra 2006
—————————————————————————————————————
10 Luna sype zo zástery (5:43) trk 3
A+T: Gerhardt/Janovic
Z: Eva Kostolányiová & Orchestr Gustava Broma - Eva Kostolányiová - Opus 91130210
—————————————————————————————————————

30 srpna playlist

Tamantant Tilay / Exodus / trk8 04:48
A+T: Herbie Hancock
H: Herbie Hancock - Imagine project Herbie Hancock Records / 2010
—————————————————————————————————————
The Song Goes On / trk3 07:49
A+T: Herbie Hancock
H: Herbie Hancock - Imagine project Herbie Hancock Records / 2010
—————————————————————————————————————
Imar avel o motoris / trk 9 03:17
A+T: trad/arr Jozef Lupták
H: after Phurikane / Ancient Roma Songs Anew / Zudro / 2010
—————————————————————————————————————
Leave Me with the Monkeys / trk 1 2:58
A+T: Sophie Hunger
H: Sophie Hunger - 1983 / Two Gentlemen2010
—————————————————————————————————————
Goldene Khasene_Hora de la Cahul / trk7 02:07
A+T: trad/arr Bern
H: The Other Europeans / Aůmost Bootleg /MDR 2009
—————————————————————————————————————
Un tigan avea o casa / trk9 02:29
A+T: trad/arr Bern
H:The Other Europeans / Aůmost Bootleg /MDR 2009
—————————————————————————————————————
Essa / trk 2 2:50
A+T: Miguel di Genova
H: Otros Aires / Tricota / Galileo / 2010
—————————————————————————————————————
Tangwerk / trk 5 3:34
A+T: Miguel di Genova
H: Otros Aires / Tricota / Galileo / 2010
—————————————————————————————————————
Igny ihany / trk 1 4:36
A+T: Samy Izy
H: Samy Izy / Tsara Madagasikara / Network / 2010
—————————————————————————————————————
Zanahary / trk 15 3:22
A+T: Samy Izy
H: Samy Izy / Tsara Madagasikara / Network / 2010
—————————————————————————————————————
Omaly / trk 2 4:14
A+T: Samy Izy
H: Samy Izy / Tsara Madagasikara / Network / 2010
—————————————————————————————————————
Arif Lohar & Meesha - Coke Studio / trk2 08:44
A+T: Arif Loha
H: CD Coke Studio
—————————————————————————————————————
Freylekhs_Breaza / trk10 02:19
A+T: trad/arr Bern
H: The Other Europeans / Aůmost Bootleg /MDR 2009
—————————————————————————————————————

23 srpna playlist
—————————————————————————————————————
Norrsken / trk 14 6:02
A+T: Antti Järvelä
H: Frigg / Fordefestivalen 2010 / Norcd / 2010
—————————————————————————————————————
Botanisten / trk 1 03:40
A+T: Olov Johansson
H: Väsen / Fordefestivalen 2010 / Norcd / 2010
—————————————————————————————————————
Cimaroneando / Carlos Rojas / Solo Harp + Full Band / Trk2 4.39
A+T: Carlos Rojas
H: Cimarron / Quitapesares / Astar 2009
—————————————————————————————————————
Ravagok A Zangorara / trk 2 02:43 /
A+T: Janos Olah
H: Parno Graszt / Fordefestivalen 2010 / Norcd / 2010
—————————————————————————————————————
Char’aa / trk 3 05:10 /
A+T: Malouma
H: Malouma /Fordefestivalen 2010 / Norcd / 2010
—————————————————————————————————————
Hässelholm / trk 4 04:00 /
A+T: Annbjorg Lien
H: Annbjorg Lien & Bjorn Ole Rasch Fordefestivalen 2010 / Norcd / 2010
—————————————————————————————————————
Santo Negro / trk 6 04:24
A+T: Aurelio Martinez
H: Aurelio Martinez / Fordefestivalen 2010 / Norcd / 2010
—————————————————————————————————————
Khosha Hawraman / trk 11 08:15 /
A+T: The Kamkars
H: The Kamkars / Fordefestivalen 2010 / Norcd / 2010
—————————————————————————————————————
Arrivals / trk 7 04:26 /
A+T: Gjermund Larsen
H: Gjermund Larsen Trio / Fordefestivalen 2010 / Norcd / 2010
—————————————————————————————————————
Draumkvedet / trk 12 03:53 /
A+T: Karl Seglem
H: Berit Opheim Versto & Karl Seglem / Fordefestivalen 2010 / Norcd / 2010
—————————————————————————————————————
Udri Mile / trk 13 02:56 /
A+T: Boban Markovic
H: Boban Markovic Orkestar / Fordefestivalen 2010 / Norcd / 2010
—————————————————————————————————————
Quinta Pesares / Trk7 5.01
A+T: Carlos Rojas
H: Cimarron / Quitapesares / Astar 2009
—————————————————————————————————————

16 srpna playlist

20 Roitelet - Anduku Lutshuma / trk 2 3:03
A+T: Roitelet
CD: Anduku Lutshuma / Roots Of OK Jazz (Congo Classics 1955 - 1956) / Crammed /2010
—————————————————————————————————————
19 Stand uff / trk 2 4:05
A+T: Giuseppe Maienza
CD: Famara - The Sound of Famara / n-gage productions / 2010
—————————————————————————————————————
17 Fado os maias / CD 1 trk 7 3:00
A+T: Dulce Pontes
H: Dulce Pontes / Momentos / Galileo / 2009
—————————————————————————————————————
16 Quen a omagen da Virgen / trk 13 5:59
A+T: trad
CD: Al Andaluz Project - Al-Maraya / Galileo / 2010
—————————————————————————————————————
12 Ind feso / trk 3 3:31
A+T: Carmen Souza
CD: Carmen Souza - Verdade / Galielo / 2010
—————————————————————————————————————
8 Tristeza De Arrabal / trk 1 3:59
A+T: Miguel de Genova
CD: Otros Aires - Tricota / Galileo / 2010
—————————————————————————————————————
Fulaninha / trk 5 3:35
A+T: Luisa Maita
CD: Luisa Maita - Lero-Lero / Cumbancha / 2010
—————————————————————————————————————
6 Tidjidja / trk 3 3:46
A+T: Ousco Bagayogo
CD: Smod - Smod / RadioBemba / 2010
—————————————————————————————————————
5 Fidelina / trk 6 3:17
A+T: Totó La Momposina
CD: Totó La Momposina Y Sus Tambores - La Bodega / AAR / 2010
—————————————————————————————————————
4 Mama Na Bana / trk 3 7:45
A+T: Mingiedi
CD: Konono No1 - Assume Crash Position / Crammed Discs / 2010
—————————————————————————————————————
3 The Land of Champions / trk 13 3:28
A+T: Robert Pešut
CD: Magnifico - Magnification / Piranha / 2010
—————————————————————————————————————
1 Aou be di / trk 1 4:38
A+T: Idrissa Soumaoro
CD: Idrissa Soumaoro - Djitoumou / Lusafrica / 2010
—————————————————————————————————————

9 srpna playlist

Ne Me Quitte Pas / trk CD2/2 7.00
A+T: Simone Langlois
H: Staff Benda Bilili / Glatt & Verkehrt Festival 2010 D 1104
—————————————————————————————————————
Lagos versus New York / trk 4 3.08 + A/Mod 1.14
A+T: Keziah Jones
H: |Keziah Jones / Glatt & Verkehrt Festival 2010 / D 1103
—————————————————————————————————————
Ya ali / Manchabat / trk CD1/ 3 13.15 + 0.40 Appl.
A+T: Faíz Ali Faíz
H: Faíz Ali Faíz & Thierry “Titi” Robin / Glatt & Verkehrt Festival 2010 D 1101
—————————————————————————————————————
MINA ZUKI / Mieko Miyazaki / trk 3 7.09 + A/M 2.27
A+T: Nguyen Le
H: Nguyen Le / Glatt & Verkehrt Festival 2010 / D 1108
—————————————————————————————————————
Sampler / Rain in the forest 13 3:32
A+T: Jang Jae Hyo
H: Sonagi Project / Glatt & Verkehrt Festival 2010 D 1109
—————————————————————————————————————
THE OAK / trk 2 5.28 + A 0.06
A+T: Frederic Jacques
H: Lyenn / Glatt & Verkehrt Festival 2010 D 1111
—————————————————————————————————————
La Llorona / trk
A+T: Zach Condon
H: Beirut / March Of The Zapotec / Beirut 2010
—————————————————————————————————————
La faccia della terra 14 5:30
A+T: Vinicio Capossela
H: Vinicio Capossela / Glatt & Verkehrt Festival 2010 sampler
—————————————————————————————————————
DRINKING SONG / Trad. / trk 10 5.08 + A/M 0.44
A+T: Xu Jingchen
H: Hanggai Ensemble / Glatt & Verkehrt Festival 2010 / D 1110
—————————————————————————————————————

2 srpna playlist
Portugalsko repriza

26.července playlist

—————————————————————————————————————
20 Wouya Larana / trk 1 5:15
A+T: Bako Dagnon
CD: Bako Dagnon - Sidiba / Discograph / Syllart Productions / 2009
—————————————————————————————————————
16 The Beautiful Girl / trk 1 5:18
A+T: Haci Tekbilek
CD: Haci Tekbilek - Türlü / Country & Eastern / 2010
—————————————————————————————————————
10 Fantasiatango / trk 3 5:24
A+T: Johanna Juhola
CD: Johanna Juhola - Fantasiatango / Texicali / 2010
—————————————————————————————————————
Esclavo Moderno / trk 1 2.54
A+T: Manuej Alvarez
CD: Manuej Alvarez/ Palenque Palenque / SoundWay / 2010
—————————————————————————————————————
8 Mane Khouma / CD 1 trk 4 4:52
A+T: Youssou N’Dour
CD: Etoile De Dakar - Once Upon A Time / Sterns / 2010
—————————————————————————————————————
7 Fado os maias / CD 1 trk 7 3:00
A+T: Dulce Pontes
H: Dulce Pontes / Momentos / Galileo / 2009
—————————————————————————————————————
6 Al Shatte / trk 8 4:45
A+T: Kamilya Jubran
H: Kamilya Jubran / Freemuse & Deeyah - Listen To The Banned / Heilo / 2010
—————————————————————————————————————
5 Mama Na Bana / trk 3 7:45
A+T: Mingiedi
CD: Konono No1 - Assume Crash Position / Crammed Discs / 2010
—————————————————————————————————————
4 Cumbia del Monte / trk 3 4:20
A+T: Rey Crespo
CD: Ska Cubano - Mambo Ska / CASINO SOUNDS / 2010
—————————————————————————————————————
2 Aou be di / trk 1 4:38
A+T: Idrissa Soumaoro
CD: Idrissa Soumaoro - Djitoumou / Lusafrica / 2010

19. července playlist

Addis Abeba repriza

12. července playlist

Moziki / trk 5 4:55 [stah]
A+T: Roger Landu
H: Staff Benda Bilili - Tres Tres Fort / crammed / 2008
—————————————————————————————————————
Mwana / trk 11 6:55
A+T: Roger Landu
H: Staff Benda Bilili - Tres Tres Fort / crammed / 2008
—————————————————————————————————————
Ravance Bainam Painda / trk 4 8.11 CD1
A+T: Faiz ali Faiz
H: Qawwali Flamenco CD1 / Accords Croisses / 2005
—————————————————————————————————————
Ya Mustapha / trk 1 9:46 CD2
A+T: Faiz ali Faiz
H: Qawwali Flamenco CD1 / Accords Croisses / 2005
—————————————————————————————————————
Wistful trk 3:24
A+T: Lyenn
H: Lyenn feat. Shelley Hirsch & Shahzad Ismaily / Lyenn 2010
—————————————————————————————————————
yegelle tezeta Live / trk 3 / 04:32
A + T Mulatu Astatke
H: Mulatu Astatke / Strut 2009
______________________________________________________________
24 Million miles from Home / trk 4:00
A+T: Keziah Jones
H: Keziah Jones - Million miles from Home / Delabel 2009
———-
Blue Nile / trk 16 3:12
A + T Mulatu Astatke
H: Mulatu Astatke / / Strut 2009 /
______________________________________________________
Gymnastika + Maraja Live
A + T Vinicio Capossela
H: Vinicio Capossela .- Ovunque Proteggi / Wea 2005
________________________________________________________________

5. července / playlist Novinky aktuality Forde festival

Si la Mar trk 1 4:57
A+T: Oneira -
H: Oneira - Si la Mar HWB / 2010 / HWB / 0
—————————————————————————————————————
1 Wouya Larana / trk 1 5:15
A+T: Bako Dagnon
CD: Bako Dagnon - Sidiba / Discograph / Syllart Productions / 2009
—————————————————————————————————————
2 The Beautiful Girl / trk 1 5:18
A+T: Haci Tekbilek
CD: Haci Tekbilek - Türlü / Country & Eastern / 2010
—————————————————————————————————————
Jamm’ trk 4 3:28
A+T: Cheikh Lo
H: Jamm’ Cheikh Lo / World Circuit 2010
—————————————————————————————————————
Un toque de Bembe trk 2 4:51
A+T: Sierra Maestra
H: Sierra Maestra - Sonando Ya / World Village UK / 2010
—————————————————————————————————————
4 Esclavo Moderno / trk 1 2.54
A+T: Manuej Alvarez
\CD: Manuej Alvarez/ Palenque Palenque / SoundWay / 2010
—————————————————————————————————————
Mama Na Bana / trk 3 7:45
A+T: Mingiedi
CD: Konono No1 - Assume Crash Position / Crammed Discs / 2010
—————————————————————————————————————
Cumbia del Monte / trk 3 4:20
A+T: Rey Crespo
CD: Ska Cubano - Mambo Ska / CASINO SOUNDS / 2010
—————————————————————————————————————
Aou be di / trk 1 4:38
A+T: Idrissa Soumaoro
CD: Idrissa Soumaoro - Djitoumou / Lusafrica / 2010
—————————————————————————————————————
Bistra Reka / trk 9 3:07
A+T: Boban Makrovic
H: Boban Makrovic - Bistra Reka |X Produkcio XP 105 / 2002
—————————————————————————————————————
Bolivian Baroque, Vol. 1 trk 10 7:21
A+T: trad
H: Anon: In Hac Mensa Novi Regis - Aria / Channel Classics Nl 2005
—————————————————————————————————————

po 28. června playlist

—————————————————————————————————————
1 Karmelulu / trk 3 05:45 / / 3:10
A+T: Aleš Hyvnar-Ashwaq Abdulla Kulaib
H: Al Yaman / Insanyya/ Indies 2010
—————————————————————————————————————
2 Omnia / trk 5 05:53 / podjet 0:18 / 3:10
A+T: Aleš Hyvnar-Ashwaq Abdulla Kulaib
H: Al Yaman / Insanyya/ Indies 2010
—————————————————————————————————————
3 Live at Babel Med / trk 3.40 /
A+T: Ravid Kahalani
CD: Colours / Yemen Blues
—————————————————————————————————————
4 Waltz For Koop / track 01
A+T: Koop
H: KOOP / Waltz For Koop / Jazzanova Compost Records / 2002
—————————————————————————————————————
5 Blessed be my friends / trk 4 4:15
A+T: Cheb i Sabbah
H: Cheb I Sabbah - La Kahena |6 Degrees / 2005
—————————————————————————————————————
6 Universal Dub / track 02
A+T: Jah Wobble
H: Jah Wobble /MU/ Sanctuary / 2006
—————————————————————————————————————
8 Caravan Girl / Track 09
A+T: GoldFrapp
H: GoldFrapp / Seventh Three / EMI / 2008
—————————————————————————————————————
10 Samra / trk 7 06:00 / podjet 0:20 / 3:15
A+T: Aleš Hyvnar-Ashwaq Abdulla Kulaib
H: Al Yaman / Insanyya/ Indies 2010
—————————————————————————————————————

po 21. června playlist

1 Una tarde de verano / trk 5 03:11
A+T: trad/arr Braagas
H: Braagas - Tapas / Indies 2009
—————————————————————————————————————
2 Vänner och fränder / trk 12 03:58
A+T: trad/arr Braagas
H: Braagas - Tapas / Indies 2009
—————————————————————————————————————
3 Strada Trk 11 2:22
A+T: Puts Marie
CD: Puts Marie - Le Drame du Pastis/ Vlastní náklad - 2005
—————————————————————————————————————
4 Arrabalera / trk 3 5:17
A+T: Lara Bello
H: Lara Bello / Nina Pez / GR / 2010
—————————————————————————————————————
5 Libertango Tr. 12 5:15
A+T: Astor Piazolla/ arr. Violentango
CD: Violentango - Buenos Aires 3AM / Vlastní náklad - 2007
—————————————————————————————————————
6 Por La Mar Chica Del Puerto / trk 1 2:59
A+T: Mayte Martín
CD: Mayte Martín - alCANTARaMANUEL / / World Village / 2010
—————————————————————————————————————
7 Krieliškaj Trk 6 4:04
A+T: DVA
CD: DVA - Fonok / Indies Scope- 2008
—————————————————————————————————————
8 Quen a omagen da Virgen / trk 13 5:59
A+T: trad
CD: Al Andaluz Project - Al-Maraya / / Galileo / 2010
—————————————————————————————————————
9 La Vacyclette Trk 4 2:59
A+T: Emmanuel Ferrari
CD: Les Troublamours - Hibou du Monde/ Anima Mundi Edizioni - 2009
—————————————————————————————————————
10 Hajde Jano / trk 6 04:27
A+T: trad/arr Braagas
H: Braagas - Tapas / Indies 2009
—————————————————————————————————————

po 14. června playlist

Serenata / trk 5 5:07
A+T: Vetrone
H: As.Sur.D - Intrasatta / / 2002
—————————————————————————————————————
Si Vide All’animale / / trk 1 3:12
A+T: Cristina Vetrone
CD: Le Assurd - Stamanera / Terre in Moto / 2009
—————————————————————————————————————
Tarantella - Oi Mamma / / trk 11 3:42
A+T: Cristina Vetrone
CD: Le Assurd - Stamanera / Terre in Moto / 2009
—————————————————————————————————————
Kara Deer Ugtug Kham / trk 3 (5:24) 1:20-4.30
A+T: Albert Kuvezin
H: Albert Kuvezin - Poets and Lighthouses / GillesPerring / 2009
—————————————————————————————————————
Nijaay / trk 2 07:14
A+T: Cabral
CD: Orchestra Baobab - Made In Dakar / World Circuit / 2007
—————————————————————————————————————
Texacreole Two Step / CD2 trk 9 1:40
A+T: Cedric Watson
CD: Cedric Watson / Tanz u Folkfwest Rudolstadt / 2010 / Hedecksburg 2010
—————————————————————————————————————
3 Sala Mosala / trk 6 6:11
A+T: Ricky Likabu
H: Staff Benda Bilili - Tres Tres Fort (Promo Sampler) / crammed / 2008
—————————————————————————————————————
abenkwan / CD2 trk 7 4:08
A+T: Ebo Taylor
CD: Ebo Taylor / Tanz u Folkfwest Rudolstadt / 2010 / Hedecksburg 2010
—————————————————————————————————————
The Last to Leave / CD2 trk 29 2:24
A+T: Arlo Guthrie
CD: Arlo Guthrie / Tanz u Folkfwest Rudolstadt / 2010 / Hedecksburg 2010
—————————————————————————————————————
7 Leave me with thw monkeys / trk 1 2:58
A+T: Sophie Hunger
Z: Sophie Hunger - 1983 / Two Gentlemen2010
—————————————————————————————————————
Belomi Benna / CD1 trk 25 6.50
A+T: Mahmoud Ahmed
CD: Mahmoud Ahmed Live / Tanz u Folkfwest Rudolstadt / 2010 / Hedecksburg 2010
—————————————————————————————————————
A Cantina / trk 3 5:29
A+T: Vetrone
H: As.Sur.D - Intrasatta / / 2002
—————————————————————————————————————

7 června playlist

—————————————————————————————————————
16 Caraballeda / trk 1 6:20
A+T: Leo Blanco
CD: Leo Blanco - Africa Latina / AYVA MUSIC / 2008
—————————————————————————————————————
15 Biridhak_ya_khaligui / trk 2 2:36
A+T: Umm Kulthum
CD: Ghalia Benali - Ghalia Benali Sings Om Kalthoum / Zimbraz / 2010
—————————————————————————————————————
14 Fantasiatango / trk 3 5:24
A+T: Johanna Juhola
CD: Johanna Juhola - Fantasiatango / Texicali / 2010
—————————————————————————————————————
13 Mane Khouma / CD 1 trk 4 4:52
A+T: Youssou N’Dour
CD: Etoile De Dakar - Once Upon A Time In Senegal / Sterns / 2010
—————————————————————————————————————
12 Al Shatte / trk 8 4:45
A+T: Kamilya Jubran
H: Kamilya Jubran / Freemuse & Deeyah - Listen To The Banned / Heilo / 2010
—————————————————————————————————————
9 Cumbia del Monte / trk 3 4:20
A+T: Rey Crespo
CD: Ska Cubano - Mambo Ska / CASINO SOUNDS / 2010
—————————————————————————————————————
8 Aou be di / trk 1 4:38
A+T: Idrissa Soumaoro
CD: Idrissa Soumaoro - Djitoumou / Lusafrica / 2010
—————————————————————————————————————
7 Fado os maias / CD 1 trk 7 3:00
A+T: Dulce Pontes
H: Dulce Pontes / Momentos / Galileo / 2009
—————————————————————————————————————
6 La Linea / trk 2 4:47
A+T: Lila Downs
CD: Lila Downs - Live A Fip / Cloud People Music / 2010
—————————————————————————————————————
3 Meka Deen / trk 3 5:29
A+T: Victor Démé
CD: Victor Démé - Deli / Naive / 2010
—————————————————————————————————————
2 Rumba Sin pelea / trk 7 4:05
A+T: Juanpablo Tobon
CD: Choc Quib Town - Oro / World Connection / 2010
—————————————————————————————————————
1 Gbrr Mani (Trouble) / trk 12 4:40
A+T: Mahamed Kamara
CD: Sierra Leones Refugee All-Stars - Rise & Shine / Cumbancha / 2010
—————————————————————————————————————

po 31. května playlist

Pale amende / trk 1 2:44
A+T: Nicolae Gutsa
CD: Nicolae Gutsa - La Grande Voix Tzigane Daujourdhui / / Auvidis / 1995
—————————————————————————————————————
Naraye Sheron / trk 2 3:47
A+T: Tamir Muskat
CD: Alayev Family, Tamir Muskat / / Demo / Olamale / / 2010
—————————————————————————————————————
All Blue / trk 2 5:06
A+T: Eivřr Pálsdóttir
CD: Eivor / All Blue EP / Sigvor 2009
—————————————————————————————————————
Spoonful / trk 11 3:35
A+T: Willie Dixon
CD: Catherine Russell - Inside This Heart of Mine / / World Village / 2010
—————————————————————————————————————
Baianinho / trk 3 7:00
A+T: Benjamin Taubkin
CD: Benjamin Taubkin, Sérgio Reze, Zeca Assumpa‡ao, Joatan Nascimento / Trio + 1 / Nucleo / 2009
—————————————————————————————————————
Turbo Funk / trk 3 06:14 vynechat mluvený úvod
A+T: Tamara Obrovac
H: Tamara Obrovac & Transhistria - Necu Više Jazz Kantati - Aquarius / 2009 /
—————————————————————————————————————
Bobo / trk 5 3:42
A+T: Nuru Kane
CD: Nuru Kane - Number One Bus / / 2010
—————————————————————————————————————
Fila / trk 8 2:55
A+T: Nuru Kane
CD: Nuru Kane - Number One Bus / / 2010
—————————————————————————————————————
Walle / trk 3 4:18
A+T: Alpha Yaya Diallo
CD: Alpha Yaya Diallo - Imme / Jericho Beach / 2010
—————————————————————————————————————
Idilico / trk 5 4:16
A+T: Ines Osinaga
CD: Gose / Kap / 2010
—————————————————————————————————————
Akita Magouta / trk 2 4:02
A+T: Hiromitsu Agatsuma
CD: Hiromitsu Agatsuma / Agia Shio / J-POP 2009
—————————————————————————————————————
Salam / trk 11 3:57
A+T: Nuru Kane
CD: Nuru Kane - Number One Bus / / 2010
—————————————————————————————————————

24 května Playlist

—————————————————————————————————————
Potato Story / trk 2 4:27
A+T: Zaza Miminoshvili
H: The Shin - Black Sea Fire / Warner Music / 2009
—————————————————————————————————————
Sharatin / trk 3 6:25
A+T: Zaza Miminoshvili
H: The Shin - Black Sea Fire / Warner Music / 2009
—————————————————————————————————————
Pearl By The Sea (Wow Odessa!) / trk 8 3:11
A+T: Zaza Miminoshvili
H: The Shin - Black Sea Fire / Warner Music / 2009
—————————————————————————————————————
Lamentum / / CD1 trk 9 3:41
A+T: Gasparyan
H: Djivan Gasparyan - The Soul Of Armenia (Disc 1) / Network / 2007
—————————————————————————————————————
Getme-getme / trk 3 05:40
A+T: Sevda Alekperzadeh
H: Sevda Alekperzadeh SEVDALI DUNYA - Worlds of love / Network Medien 2009
—————————————————————————————————————
Gündüz / trk 7 07:21
A+T: Sevda Alekperzadeh
H: Sevda Alekperzadeh - Sevdali Dunya / Network Medien / 2009
—————————————————————————————————————
Kaleš bre ando / trk 6 5:36
A+T: Amira Medunjanin
H: Amira Medunjanin & Merima Kljuco - Zumra / Gramofon / 2008
—————————————————————————————————————
1 Komedija / trk 4 3:54
A+T: Kal
H: KAL - KAL |Asphalt Tango / 2006
—————————————————————————————————————
Utánam a vízözön / trk 5 4:20
A+T: Beáta Palya /
H: Beáta Palya / - Én leszek a játékszered / / Sony 2010
—————————————————————————————————————
Kakukktojás- Kolozsi Legényes / trk 8 8:32 /
A+T: gergely koncz
H: Tükrös Zenekar - A mi Mez‹ségünk / fono / 2008
—————————————————————————————————————

17 května playlist

Fado os maias / CD 1 trk 7 3:00
A+T: Dulce Pontes
H: Dulce Pontes / Momentos / Galileo / 2009
—————————————————————————————————————
Fado Toninho / trk 2 2:07
A+T: Rodrigues
H: Deolinda - Can‡ao Ao Lado / IPLAY / 2008
—————————————————————————————————————
Fado Lisboeta / trk 1 2:57
A+T: Amália Rodrigues
H: Amália Rodrigues / Cafe Portugal / METRCD 126 / 2004
—————————————————————————————————————
Clandestino / trk 14 2:58
A+T: Rodrigues
H: Deolinda - Cancao Ao Lado / IPLAY / 2008
—————————————————————————————————————
Lagrima / CD 1 trk 5 6:40
A+T: Dulce Pontes
H: Dulce Pontes / Momentos / Galileo / 2009
—————————————————————————————————————
O mar e tu / CD 2 trk 7 4:49
A+T: Dulce Pontes
H: Dulce Pontes / Momentos / Galileo / 2009
—————————————————————————————————————
Tristes Europeus / trk 1 3:55
A+T: Artur Fernandes
H: Dan‡as Ocultas - Pulsar [Bonus Tracks] / Magic Music / 2004
—————————————————————————————————————
Esse olhar (ao fole) / trk 13 4:26
+T: Artur Fernandes
H: Dan‡as Ocultas - Pulsar [Bonus Tracks] / Magic Music / 2004
—————————————————————————————————————
Arriba Monte / trk 3 2:50 /
A+T: Fernandes Cabral
H: Brigada Victor Jara / Exploratory music from Portugal / Calouste Gulbenkian 2002
—————————————————————————————————————
Que triste / trk 1 4:41
A+T: Joana Rios
H: Joana Rios - 3 Desejos / Rios / 2009
—————————————————————————————————————
Suave / trk 2 3:29
A+T: Joana Rios
H: Joana Rios - 3 Desejos / Rios / 2009
—————————————————————————————————————
Simples e perfeito aviso / trk 7 3:38
A+T: Joana Rios
H: Joana Rios - 3 Desejos / Rios / 2009
—————————————————————————————————————
No ano que vem / CD 2 trk 3 8:23
A+T: Dulce Pontes
H: Dulce Pontes / Momentos / Galileo / 2009
—————————————————————————————————————

10 května playlist

Fantasiatango / trk 3 5:24
A+T: Johanna Juhola
CD: Johanna Juhola - Fantasiatango / Texicali / 2010
—————————————————————————————————————
Turista Accidental / trk 12 3:57
A+T: Amparo Sanchez
CD: Amparo Sanchez / Tucson Habana / Wrasse / 2010
—————————————————————————————————————
All Tomorrow’s Parties / trk 2 5:39
A+T: Lou Reed
CD: Dirtmusic - BKO / Glitterhouse Records / 2010
—————————————————————————————————————
Tango Square / trk 15 3:46
A+T: Kurt Bender
CD: Gotan Project / TANGO 3.0 / France Universal / 2010
—————————————————————————————————————
Cote D’ivoire / trk 5 3:24
A+T: Dobet Gnahoré
CD: Dobet Gnahoré - DJekpa La You / Contre Jour / 2010
—————————————————————————————————————
Como uma Nuvem no Céu / trk 2 3:10
A+T: Ana Moura
CD: Ana Moura - Leva-me aos fados / World Village / 2010
—————————————————————————————————————
Los Vecinos / trk 2 3:34
A+T: Aníbal Velásquez
CD: Aníbal Velásquez Y Su Conjunto - Mambo Loco / Analog Africa / 2010
—————————————————————————————————————
Muloma (Let Us Be United) / trk 1 4:53 / 0.40 odjet
A+T: Mahamed Kamara
CD: Sierra Leones Refugee All-Stars - Rise & Shine / Cumbancha / 2010
—————————————————————————————————————
Meka Deen / trk 3 5:29
A+T: Victor Démé
CD: Victor Démé - Deli / Naive / 2010
—————————————————————————————————————
Perro Negro / trk 15 7:02
A+T: Lila Downs
CD: Lila Downs - Live A Fip / Cloud People Music / 2010
—————————————————————————————————————
Utopia / trk 7 3:47
A+T: Kutuzov
CD: Markscheider Kunst - Utopia / / 2010
—————————————————————————————————————
Nakozonga / trk 4 4:04
A+T: Lokua Kanza
CD: Lokua Kanza - Nkolo / World Village France / 2010
—————————————————————————————————————

3 května Addis

Maritu Legesse / trk 2 5:46
A+T: Maritu Legesse
H: Maritu Legesse - Yebati Nigist / nahom / 2006
—————————————————————————————————————
Ere Mela Mela / trk CD 1 7 4:39
A+T: Habte
H: Mahmoud Ahmed / The Very Best Of Ethiopiques CD2 / manteca / 2007
—————————————————————————————————————
Jesus desert Blues / trk 9 * 4:40
A+T: trad
H: 7216 Church Music 1 / Entoto / 2006
—————————————————————————————————————
Banebfrse / trk 4 * 5:28
A+T: Metnese
H: 7211 Metnese - Memoteyelm / / 0
—————————————————————————————————————
Munit / trk 1 06:29
A+T: Ililta
H: Various Artists - Ililta! New Ethiopian Dance Music / Twerp / 2009
—————————————————————————————————————
YouTube- yegelle tezeta.wav / trk 4:12
A+T: mulatu_astatke
CD: mulatu_astatke_and_the_heliocentrics
—————————————————————————————————————
Fiker / trk 1 6:09
A+T: Aster Aweke
H: 7212 Aster Aweke - Fiker / Kabu Records / 2006
—————————————————————————————————————
Gubliye / trk 4 5:13
A+T: Kuku Sebsebe
H: 7207 Kuku Sebsebe - Tizita CD B / / 2005
—————————————————————————————————————
Eshururu / trk 12 5:39
A+T: Aster Aweke
H: Aster Aweke - Asters Ballads / AIT Records / 2004
—————————————————————————————————————

playlist 26. dubna

—————————————————————————————————————
Barua (The Letter) / trk 1 08:34
A+T: Issa Juma
H: Issa Juma And Super Wanyika Stars - Swahili Rumba / Sterns / 2010
—————————————————————————————————————
Chamber Music / trk 1 05:31
A+T: Ballaké Sissoko
H: Ballaké Sissoko - Chamber Music / No Format / 2010
—————————————————————————————————————
Sorron Rensóde / trk 2 3:21
A+T: Arlindo Evora
H: Cordas Do Sol - Lume d’Lenha / Lusafrica / 2009
—————————————————————————————————————
Quitte Le Pouvoir / trk 6 4:22 /
A+T: Tiken Jah Fakoly
H: Tiken Jah Fakoly / Freemuse & Deeyah -Listen To The Banned / Heilo / 2010
—————————————————————————————————————
Fantasmas africanos / trk 2 4:09
A+T: Acho Estol
H: BuenosAurios - Leyendas / Galileo / 2010
—————————————————————————————————————
La flor de la ciudad / trk 2 4:56
A+T: Lara Bello
H: Lara Bello / Nina Pez / GR / 2010
—————————————————————————————————————
Blue-Eyed Black Boy / trk 3 3:22 /
A+T: Tamir Muskat
H: Balkan Beat Box - Blue Eyed Black Boy / Crammed / 2010
—————————————————————————————————————
Kamav tut / trk 11 5:10 /
A+T: Astor Piazzolla
H: Ida Kelarova - Aven Bachtale / Be Happy / Indies Scope / 2010
—————————————————————————————————————
Ruovdi - Iron / trk 3 2:56
A+T: Wimme Saari
H: Wimme - Mun / Rockadillo / 2009
—————————————————————————————————————
Nfletoun / trk 2 4:36 /
A+T: Dobet Gnahoré
H: Dobet Gnahoré - DJekpa La You Contre Jour / 2010
—————————————————————————————————————
Terwah / trk 2 3:22
A+T: Mariem Hassan
H: Mariem Hassan - Shouka / NubeNegra / 2010
—————————————————————————————————————
1 Sabu Yerkoy / trk 2 4:08
A+T: Ali Farka Touré
H: Ali Farka Touré & Toumani Diabaté - Ali & Toumani / World Circuit / 2010
—————————————————————————————————————

po 19. dubna playlist

—————————————————————————————————————
Say Ladeo / trk 2 8:43
A+T: Bobby McFerrin
CD: Bobby McFerrin - VOCAbuLarieS / Universal / 2010
—————————————————————————————————————
Wailers / trk 3 10:24
A+T: Bobby McFerrin
CD: Bobby McFerrin - VOCAbuLarieS / Universal / 2010
—————————————————————————————————————
Rum & Cola Cola / trk 4 4:08
A+T: Lord Invader a Lionel Belasco,
H: Calypso Rose - Calypso @ Dirty Jims / Caribbean Music Group / 2009
—————————————————————————————————————
Ndiiren / / trk 4 6:09 /
A+T: Etran Finatawa
CD: Etran Finatawa - Tarkat Tajje / Lets Go / Riverboat / 2010
—————————————————————————————————————
Aitimani / / trk 1 7:07 /
A+T: Etran Finatawa
CD: Etran Finatawa - Tarkat Tajje / Lets Go / Riverboat / 2010
—————————————————————————————————————
Gourma / / trk 5 6:37 /
A+T: Etran Finatawa
CD: Etran Finatawa - Tarkat Tajje / Lets Go / Riverboat / 2010
—————————————————————————————————————
Finale / trk 17 5:47
A+T: Ry Cooder
CD: The Chieftains - San Patricio / Blackrock / 2010
—————————————————————————————————————
Al Guineyna / trk 16 6:24 /
A+T: Ghazi Abdel Baki
CD: Ghazi Abdel Baki / The Rough Guide To Arabic Cafe (CD 1) /
—————————————————————————————————————

12. dubna / playlist

El Mundo Esta Cambiao / trk 3 5:02
A+T: William Vivanco
CD: William Vivanco - El Mundo Esta Cambiao / / 2010
—————————————————————————————————————
Sarama / / trk 5 05:22
A+T: Vieux Farka Toure
CD Vieux Farka Toure / 6 Degrees / 2010
—————————————————————————————————————
Bulerias / trk 1 0:24-9:05
A+T: Dorantes
CD: Dorantes - Live Sampler / Nomades / 2010
—————————————————————————————————————
Baylo (feat Daniel Waro) / trk 7 3:45
A+T: Sami Pageaux Waro
CD: Sami Pageaux Waro - Logriyo / Kelyma / 2009
—————————————————————————————————————
Getme-getme / trk 3 05:40
A+T: Sevda Alekperzadeh
H: Sevda Alekperzadeh / SEVDALI DUNYA - Worlds of love / Network Medien 2009
—————————————————————————————————————
Salama / trk 6 4:21
A+T: Nawal
CD: Nawal - Aman / Nawali / 2010
—————————————————————————————————————
Wina N’Zor / CD02 04. trk 05:46
A+T: Nabil Ajaami
CD: Fanfarai / Babel Med Sampler - 2010 / Rundelik / 2010
—————————————————————————————————————
Turturino / CD02 trk 06. 01:46
A+T: trad
CD: Cuncordu E Tenore De Orosei/ Babel Med Sampler - 2010 / Rundelik / 2010
—————————————————————————————————————
Jahy - Rough Mix_4.mp3 / 5.05
A+T: Ravid Kahalani
CD: Yemen Blues / Babel Med Sampler - 2010 / Rundelik / 2010
—————————————————————————————————————
Gigi de Nissa / trk 5 3:27
A+T: Louis Pastorelli
CD: Gigi de Nissa - / Manivette / 2010
—————————————————————————————————————
Cocha Carema / trk 3 2:42
A+T: Louis Pastorelli
CD: Gigi de Nissa - / Manivette / 2010
—————————————————————————————————————

5 dubna

1 řeko / trk 5 02:57
A+T: Eva Gina
H: Kacu /O ženských a chlapech, slimákovi a cibuli / Black Point 2009
—————————————————————————————————————
2 žinčica / trk 12 03:01
A+T: Eva Gina
H: Kacu / O ženských a chlapech, slimákovi a cibuli / Black Point 2009
—————————————————————————————————————
3 Naci en Alamo trk 2 3:32
A+T: Remedios Silva Pisa
H: Remedios Silva Pisa / Vengo (soundtrack) / Warner 2005
—————————————————————————————————————
4 Joupolle Joutunut / / / / / / trk 1 3:30
A+T: Hedningarna
H: Hedningarna - Keksi! / Silence SRSCD 4147, 1992
—————————————————————————————————————
5 Erbarme dich, mein Gott trk 4 7:32
A+T: J S Bach
H: Magdalena Kozena: Bach Arias / Archiv / 1997
—————————————————————————————————————
6 Erbarme Dich - Have Mercy / trk 1 07:10 2:55 fadeout
A+T: Bach
H: Sarband / CD: The Arabian Passion According To J.S. Bach / Jaro 2009
—————————————————————————————————————
7 A Piece, a Chord trk 15 3:46
A+T: Bobby McFerrin
H: Bobby McFerrin: / Beyond Words / Blue Note 2002
—————————————————————————————————————
8 A Recruit’s Song trk 11 03:53
A+T: Sadovska
H: Mariana Sadovska - Borderland / Sadovska / 2005
—————————————————————————————————————
9 Vagif trk 7 6:04
A+T: Azziza Mustafa Zadeh
H: Azziza Mustafa Zadeh: Always 1993
—————————————————————————————————————
10 Slimák Superslim / trk 1 03:22
A+T: Eva Gina
H: Kacu / Black Point 2009
—————————————————————————————————————

29. března

Nar jeg / trk 3 3:42
A+T: Helene Blum
H: Helene Blum - En gang og altid / Eget label / 2009
—————————————————————————————————————
Maestro Fraser / trk 4 3:14
A+T: Harald Haugaard
H: Harald Haugaard - Burning Fields / Pile House Records / 2009
—————————————————————————————————————
Vals 113 / trk 9 3:14
A+T: Harald Haugaard
H: Harald Haugaard - Burning Fields / Pile House Records / 2009
—————————————————————————————————————
Kelling / trk 2 4:47
A+T: Maertin Seeberg
H: Valravn - Koder Pa Snor / vme / 2009
—————————————————————————————————————
Ruovdi - Iron / trk 3 2:56
A+T: Wimme Saari
H: Wimme - Mun / Rockadillo / 2009
—————————————————————————————————————
Sohka - Family / trk 7 4:05 [intro 00:08 vynechat]
A+T: Wimme Saari
H: Wimme - Mun / Rockadillo / 2009
—————————————————————————————————————
Kipinä (Spark) / trk 2 7:15
A+T: Anna-Karin Korhonen
H: Anna-Karin Korhonen Ja Avertere / Plastinka / 2008
—————————————————————————————————————
Livet / trk 4 05:29
A+T: Bengt Berger
H: Bengt Berger - Beches Brew / Country & eastern / 2009
—————————————————————————————————————
03 - Danza del Pirineo.mp3 / trk 11 2:42
A+T: Ana Alcaide
H: CD Rona Kenan 0 / Ana Alcaide - Viola de Teclas (2006)
—————————————————————————————————————
04 - Debajo de los tilos.mp3 / trk 12 3:47
A+T: Ana Alcaide
H: CD Rona Kenan 0 / Ana Alcaide - Viola de Teclas (2006)
—————————————————————————————————————
2 Kara deer / trk 3 [5:23] hrát: 1:20 - 4.30
A+T: Albert Kuvezin
H: Albert Kuvezin - Poets and Lighthouses / GillesPerring / 2009
—————————————————————————————————————
Somandsenken / trk 7 3:55
A+T: Helene Blum
H: Helene Blum - En gang og altid / Eget label / 2009
—————————————————————————————————————

22. brezna

Ancestors Call / trk 1 5:47
A+T: Kaygal-ool Khovalyg
H: Huun Huur Tu & Carmen Rizzo - Eternal / GreenWave / 2009
————————————-
Orphaned Child / trk 7 5:10
A+T: Kaygal-ool Khovalyg
H: Huun Huur Tu & Carmen Rizzo - Eternal / GreenWave / 2009
————————————-
In search for the Lost Past / trk 6 4:59
A+T: Kaygal-ool Khovalyg
H: Huun Huur Tu & Carmen Rizzo - Eternal / GreenWave / 2009
————————————-
Que triste / trk 1 4:41
A+T: Joana Rios
H: Joana Rios - 3 Desejos / Rios / 2009
————————————-
Suave / trk 2 3:29
A+T: Joana Rios
H: Joana Rios - 3 Desejos / Rios / 2009
————————————-
A Fortaleza / trk 3 3:15
A+T: Alexandre Lima
H: Alexandre Lima E Radio Experienza - Meu Apartamento / PortalSMD / 2008
————————————-
Mehmeda majka budila / trk 5 3:39
A+T: Amira Medunjanin
H: Amira Medunjanin & Merima Kljuco - Zumra / Gramofon / 2008
————————————-
Kuje / trk 3 2:50
A+T: Amira Medunjanin
H: Amira Medunjanin & Merima Kljuco - Zumra / Gramofon / 2008
————————————-
Kaleç bre ando / trk 6 5:36
A+T: Amira Medunjanin
H: Amira Medunjanin & Merima Kljuco - Zumra / Gramofon / 2008
————————————-
Habaytak / trk 1 3:31
A+T: Rahmani Bros
H: The Arab Orchestra Of Nazareth - Live In Nazareth / Magda / 2002
————————————-
‘t Minne / trk 1 3:20
A+T: trad
H: Three Ality - t Minne / NoOn / 2009
————————————-
Les jours de la semaine / trk 2 3:53
A+T: Michel Bordeleau
H: Les Charbonniers De Lenfer - En Personne / Tribu / 2005
————————————-
Au diable les avocats / trk 1 3:12
A+T: Michel Bordeleau
H: Les Charbonniers De Lenfer - En Personne / Tribu / 2005
————————————-
51:00

15. Brezna

Rupuni / trk 10 6.28
A+T: Bajramovic
Z: Saban Bajramovic - Mostar S R - ćaban / Snail / 2006
————————————-
Ederlezi / CD I trk 2 3:48
A+T: Goran Bregovic
Z: Vaska Jankovska - Road of the Gypsies | Network 24.756 / 1996
————————————-
Tango Apocalypso / trk 10 6:00
A+T: Boris Kovaź
Z: Boris Kovaź & Ladaaba - The Last balkan Tango |Piranha PIR 1573 / 2001
————————————-
¦egar polje / trk 21 2:32
A+T: tras
H: Zegar Zivi / Cloud Valley / 2008
————————————-
1 Komedija / trk 4 3:54
A+T: Kal
H: KAL - KAL |Asphalt Tango / 2006
————————————-
Triggered / trk 2 3:26
A+T: Miona
H: Miona - Songs for Kairos D / Ring Ring / 2007
————————————-
4 Are you Sleeping? / trk 11 5:23
A+T: Katia B
H: Suba - Tributo |Crammed ZIR 13 / 2002
————————————-
Fwlix Kolo / trk 2 5.xx
A+T: Lajko Felix
H: Lajko Felix i Boban Markovic/ Srbija - Sounds Global / FreeB92 CD008 / 2000
————————————-
Desperados / trk 12 4:56
A+T: Olah Vince
H: Earth Wind Sky / Srbija Sounds Global 2 / B92 CD 202 / 2003
————————————-
Festial Tople Vode / trk 3-4-5 cca 12:40
A+T: Mikolic
H: Gypsy Groovz Orchestra - Night Train / Network Medien / 2009
————————————-

8. Brezna

19 La_difference / trk 4 / 04:10 /
A+T: Salif_Keita
H: Salif_Keita /La_difference / Universal 2009
—————————————————————————————————————
17 Tenger / trk 8 3:25
A+T: Tengiz Jingiz
H: Mongolische Musiker - Sedaa / BrokenSilence / 2009
—————————————————————————————————————
Arrabalera / trk 3 5:17
A+T: Lara Bello
H: Lara Bello / Nina Pez / GR / 2010
—————————————————————————————————————
13 Na Batati Tu / trk 10 3:46
A+T: Kailash Kher
H: Kailash Kher & Kailasa - Yatra (Nomadic Souls) / Cumbancha / 2009
—————————————————————————————————————
Kaluve pepe / trk 4 3:22
A+T: Opetaia Foia
H: Te Vaka - Haoloto / vaka / 2009
—————————————————————————————————————
10 The Lonely Spider / trk 3 03:19
A+T: Lhasa De Sela
H: Lhasa-Bra2 Lhasa - LHASA (WMI/Warner) Canada/USA
—————————————————————————————————————
9 Rebetiko Song / trk 15 4:00
A+T: Manolis Hiotis
H: La Caravane Electro - Balkan Grooves / Eastblok Music / 2010
—————————————————————————————————————
8 Tamiditin / trk 4 3:40
A+T: Tamikrest
H: Tamikrest - Adagh / Glitterhouse / 2010
—————————————————————————————————————
4 Smaa Smaa / trk 1 5:12
A+T: Hasna el Becharia
H: Hasna el Becharia / Lusafrica / 2009
—————————————————————————————————————
3 Sabu Yerkoy / trk 2 4:08
A+T: Ali Farka Touré
H: Ali Farka Touré & Toumani Diabaté - Ali & Toumani / World Circuit / 2010
—————————————————————————————————————
Sara / trk 2 7:xx / 2:30
A+T: Stephan Micus
H: Stephan Micus / Snow ECM / 2007
—————————————————————————————————————
Set me free / trk 4 4:04 /
A+T: Hindi Zahra
H: Hindi Zahra - Hand Made / EMI / 2009
—————————————————————————————————————
1 Terwah / trk 2 3:22
A+T: Mariem Hassan
H: Mariem Hassan - Shouka / NubeNegra / 2010
—————————————————————————————————————

1. brezna

Crazy Afrobeat / trk 1 4:56
A+T: Tony Allen
H: Tony Allen / The Rough Guide To Afrobeat Revival / Rough Guides / 2009
————————————-
Government Magic / trk 2 10:01
A+T: Antibalas
H: Antibalas / The Rough Guide To Afrobeat Revival / Rough Guides / 2009
————————————-
Think Africa / trk 1 06:51
A+T: Seun Kuti
H: Seun Kuti - Many Things / Tot Ou Tard / 2008
————————————-
Jekajo / trk 4 7:44
A+T: Marshall Greenhouse
H: Chicago Afrobeat Project / The Rough Guide To Afrobeat Revival / Rough Guides / 2009
————————————-
He Miss Road / trk 1 10:46 2 11:14
A+T: Fela Kuti
H: Monday Morning in Lagos - He Miss Road / Sterns STCD 3008 / 1994
————————————-
Fela Dey / trk 9 13:27
A+T: Akoya Ensemble
H: Akoya / The Rough Guide To Afrobeat Revival / Rough Guides / 2009
————————————-

22. unora

Be Maarechcet Hadam / Circulatory System 3:14
A+T: Rona Kenan
H: Rona Kenan - Through Foreign Eyes / NMCmusic / 2007
—————————————————————————————————————
Dance Me to the End of Love / 6:20
A+T: Leonard Cohen
H: Leonard Cohen / Live in London / 2009 / Sony
—————————————————————————————————————
Juligán / trk 1 4:01
A+T: Marta Topferova
H: Marta Topferova - Trova / World Village / 2009
—————————————————————————————————————
La Pradera / trk 3 4:35
A+T: Marta Topferova
H: Marta Topferova - Trova / World Village / 2009
—————————————————————————————————————
Las Luciernagas / trk 10 4:18
A+T: Marta Topferova
H: Marta Topferova - Trova / World Village / 2009
—————————————————————————————————————
La Flor de la Ciudad / trk 2 4:56
A+T: Lara Bello
H: Lara Bello / Nina Pez / GR / 2010
—————————————————————————————————————
Macskatangó / trk 11 4:18
A+T: Sámuel Gryllus/Bea Palya
H: Beata Palya - EgyszálÉnek / Sony / 2009
—————————————————————————————————————
Okuan Tsentsen Anwar / trk 1 6:46
A+T: C K Man
H: C K Man / Ghana Funk / Hippo / 2009
—————————————————————————————————————
Sevdelino, Detelino / trk 4 1:18
A+T: D Penev
H: Pauni Trio - Pauna Devojka / Silvox / 2009
—————————————————————————————————————
Oj Mace / trk 5 2:26
A+T: D Penev
H: Pauni Trio - Pauna Devojka / Silvox / 2009
—————————————————————————————————————
Ibiš Aga / trk 8 2:50
A+T: D Penev
H: Pauni Trio - Pauna Devojka / Silvox / 2009
—————————————————————————————————————
Haye dil ki bazi laga / trk 1 4:32
A+T: A R Rahman
H: A R Rahman - Bollywood Sound Magic / Beat Science / 2009
—————————————————————————————————————
Mujhe Rang De / trk 2 7:09
A+T: A R Rahman
H: A R Rahman - Bollywood Sound Magic / Beat Science / 2009
—————————————————————————————————————

15. unora

Toumast / trk 3 4:16
A+T: Khali-Abdallah
Z: Philippe Eidel - Imuhar SAN 486 7122 / 1998
————————————-
Houmeissa / trk 9 4:45
A+T: Tartit
H: Tartit - Abacabok | Crammed Discs / 2006
————————————-
Smaa Smaa / trk 1 5:12
A+T: Hasna el Becharia
H: Hasna el Becharia /
————————————-
Nnew / 7 / 5:22
A+T: trad
H: Hadouk Trio - Baldamore / Naive / 2007
————————————-
Amnsari / trk 2 5:21
A+T: Tartit
H: Tartit - Abacabok | Crammed Discs / 2006
————————————-
Tourneblues / 8 / (9:05)
A+T: Loy Ehrlich
H: Hadouk Trio - Baldamore / Naive / 2007
————————————-
Win my train fare home / trk 4 6:03
A+T: Robert Plant
H: Robert Plant Le Festival Au Desert / Creon 5914292 / 2003
————————————-
Ichichila / trk 5:12
A+T: Tartit
H: Tartit - Ichichila / Network 36 584 / 2000
————————————-
Diaraby / CD 1 trk 1 7:24
A+T: Ali Farka Toure
H: Ali Farka Toure CD Talking Timbuktu / World Circuit 1992
————————————-

8. unora

19 Smaa Smaa / trk 1 5:12
A+T: Hasna el Becharia
H: Hasna el Becharia - Smaa smaa / Lusafrica / 2009
—————————————————————————————————————
Samba Calypso / trk 2 2:41
A+T: Wilfred Berry
H: Orquesta de Armando Boza con Manito Johnson / Panama3! 1960-1975 / Soundway / 2009
—————————————————————————————————————
Plovdivska Rachenitsa / trk 14 3:04
A+T: Boban Markovic
H: Boban I Marko Markovic Orkestar - Devla - / Piranha Musik / 2009
—————————————————————————————————————
7 Culpa de la luna / trk 6 3:02
A+T: Rupa Marya
H: Rupa & The April Fishes - Este Mundo / Cumbancha / 2009
—————————————————————————————————————
Imprints / trk 6:40
A+T: Mahsa Vahdat
H: Mahsa Vahdat & Mighty Sam McLain - Love Duets Across Civilization / Kirke / 2009
—————————————————————————————————————
10 Mi Nsum Bo Dinn / CD 1 trk 14 3:39
A+T: Abele Khumba
H: The Big Beats - Ghana Special: Modern Highlife, Ghanaian Blues 1968-81 / Soundway / 2009
—————————————————————————————————————
3 Ligereza / trk 8 / 03:54 /
A+T: Joao Cabral
H: Cesaria Evora - Nha Sentimento / Lusafrica 2009
—————————————————————————————————————
Kiss and Thrills / trk 5 3:50 /
A+T: Hindi Zahra
H: Hindi Zahra - Hand Made / EMI / 2009
—————————————————————————————————————
Set me free / trk 4 4:04 /
A+T: Hindi Zahra
H: Hindi Zahra - Hand Made / EMI / 2009
—————————————————————————————————————
A Fish on Land / trk 4 04:01
A+T: Lhasa De Sela
H: LHASA (WMI/Warner) Canada/USA
—————————————————————————————————————
Makhatir / trk 2 04:01
A+T: Ashwaq Abdulla Kulaib
H: Al Yaman / Insanyya/ Indies 2010
—————————————————————————————————————
2 Musow / trk 3 5:26
A+T: Bassekou Kouyaté
H: Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba - I speak fula / Out Here / 2009
—————————————————————————————————————
1 Cangote / trk 2 4:02
A+T: Ceu-Anelis Assump‡Ço-Thalma de Freitas
H: CéU - Vagarosa / Six Degrees / 2009
—————————————————————————————————————

1. unora

—————————————————————————————————————
Barbes / trk 10 04:27 /stah 330
A+T: Rachid Taha
H: Rachid Taha / CarteSejour Selection / Barclay 1990
—————————————————————————————————————
2 Rock el Casbah / trk 2 4:39
A+T: Joe Strummer
H: Rachid Taha - Tekitoi |Universal 232255 / 2004
—————————————————————————————————————
Semou / trk 1 05:09
A+T: Rachid Taha
H: Rachid Taha / Carte Sejour Selection / Barclay 1990
—————————————————————————————————————
Zamana / trk 2 04:46
A+T: Rachid Taha
H: Rachid Taha / CarteSejour Selection / Barclay 1990
—————————————————————————————————————
Douce France / trk 7 03:38
A+T: Rachid Taha
H: Rachid Taha / CarteSejour Selection / Barclay 1990
—————————————————————————————————————
Lela / trk 11 04:27
A+T: Rachid Taha
H: Rachid Taha / CarteSejour Selection / Barclay 1990
—————————————————————————————————————
Menfi trk 2 5:23 / (podjíždět 0:30)
A+T: Yahatene - Amraoui
H: Taha - Khaled - Faudel /1 2 3 Soleils |Barclay 559 776 / 1999
—————————————————————————————————————
Hey Anta / trk 6 4:30
A+T: Rachid Taha
Z: Rachid Taha - Made in Medina |Universal 543 995 / 2000
—————————————————————————————————————
Qalantiqa / trk 7 5:22
A+T: Rachid Taha
Z: Rachid Taha - Made in Medina Universal 543 995 / 2000
—————————————————————————————————————
Bent es Sahra / trk 5 06:05 hrát 1:00 či déle podle potřeby celkové stopáže
A+T: Ahmed Khelifi
H: Ahmed Khelifi / Lejla CD
—————————————————————————————————————
Selu / trk 9 4:01
A+T: Rachid Taha
H: Rachid Taha - Bonjour / Universal / 2009
—————————————————————————————————————
Ya Rayah / trk 12 6:58
A+T: Armani
H: Taha - Khaled - Faudel — 1 2 3 Soleils |Barclay 559 776 / 1999
—————————————————————————————————————

25. ledna /

Diadie / trk 6** 4:22
A+T: Afel Bocoum
H: Afel Bocoum & Alkibar - Tabital Pulaaku / Contre Jour / 2009
————————————-
crossing the stone bridge / trk 1 (06:55)
A+T: Lu Edmonds
H: Les Triaboliques - rivermudtwilight / World Village / 2009
————————————-
hora anicuta draga / don’t let me be misunderstood / trk 6 (06:20)
A+T: Lu Edmonds
H: Les Triaboliques - rivermudtwilight / World Village / 2009
————————————-
Foda Diakalina / trk 2 4:34
A+T: Samba Tour‚
H: Samba Tour‚ - Songhai Blues: Homage To Ali Farka Tour‚ / Riverboat Records / 2009
————————————-
Kari Kari / trk 3 5:22
A+T: Samba Tour‚
H: Samba Tour‚ - Songhai Blues: Homage To Ali Farka Tour‚ / Riverboat Records / 2009
————————————-
Yawoye / trk 5 4:33
A+T: Samba Tour‚
H: Samba Tour‚ - Songhai Blues: Homage To Ali Farka Tour‚ / Riverboat Records / 2009
————————————-
Tapital Pulaku / trk 2 3:37
A+T: Afel Bocoum
H: Afel Bocoum & Alkibar - Tabital Pulaaku / Contre Jour / 2009
————————————-
Soko SOndu / trk 4 3:13
A+T: Afel Bocoum
H: Afel Bocoum & Alkibar - Tabital Pulaaku / Contre Jour / 2009
————————————-
Sarama / trk 5 05:22
A+T: Vieux Farka Tour‚
CD Vieux Farka Tour‚
————————————-
Las Luciernagas / trk 10 4:18
A+T: Marta Topferova
H: Marta Topferova - Trova / World Village / 2009
————————————-
2 Avante me fante / trk 4 3:30
A+T: Ionita Aurel
H: Mahala Rai Banda - Ghetto Blasters / Asphalt Tango / 2009
————————————-

18 ledna Playlist

—————————————————————————————————————
Pina je Pula / trk 12 04:00
A+T: Custodio Castelo
H: 7Luas Orkestra - Live in Alentejo / Sete Sois / 2009
—————————————————————————————————————
Ilha dos vidros / trk 3 04:21
A+T: Custodio Castelo
H: 7Luas Orkestra - Live in Alentejo / Sete Sois / 2009
—————————————————————————————————————
Akila / trk 10 03:13
A+T: Custodio Castelo
H: 7Luas Orkestra - Live in Alentejo / Sete Sois / 2009
—————————————————————————————————————
Valsa para O Chico / trk 11 04:27
A+T: Custodio Castelo
H: 7Luas Orkestra - Live in Alentejo / Sete Sois / 2009
—————————————————————————————————————
Uma Casa Portuguesa / trk 13 03:44
A+T: Custodio Castelo
H: 7Luas Orkestra - Live in Alentejo / Sete Sois / 2009
—————————————————————————————————————
Di cchi culuri e / trk 6 02:48
A+T: Custodio Castelo
H: 7Luas Orkestra - Live in Alentejo / Sete Sois / 2009
—————————————————————————————————————
Kopanitza / trk 1 05:15
A+T: Custodio Castelo
H: 7Luas Orkestra - Live in Alentejo / Sete Sois / 2009
—————————————————————————————————————

11. ledna / WMCE playlist

20 Jet Biguine / trk 2 3:25
A+T: Gardner Lalanne
H: Les Loups Noirs d’Haiti - Tumb‚l‚! French Caribbean 1963-73 / SoundWay / 2009
————————————-
18 Imazaghen N Adagh / trk 8 3:48
A+T: Touhami
H: Tinariwen - Imidiwan : Companions / Independiente / 2009
————————————-
17 Kraka / trk 4 3:49
A+T: Martin Seeberg
H: Valravn - Koder Pa Snor / vme / 2009
————————————-
Gopuru / trk 5 3:59
A+T: Geoffrey Gurrumul
H: Saltwater Band / Aboriginal Soul / Nascente / 2009
————————————-
4 La_difference / trk 4 / 04:10 /
A+T: Salif_Keita
H: Salif_Keita / La_difference / Universal / 2009
————————————-
13 Jesus Maria II / trk 7 2:59
A+T: Mller & Makaroff,
H: Mller & Makaroff - El Gaucho / Naive / 2008
————————————-
12 El Ultimo Trago / / trk 2 02:50
A+T: Chavela Vargas
H: Buika / El Ultimo Trago / Warner 2009
————————————-
11 Partido Calypsonian / trk 20 3:01
A+T: Wilfred Berry
H: Lord Cobra / Panama3! 1960-1975 / Soundway / 2009
————————————-
Awalin / trk 2 4:13
A+T: Steve Shehan
H: Steve Shehan & Nabil Othmani - Awalin / naive / 2009
————————————-
8 Selu / trk 9 4:01
A+T: Rachid Taha
H: Rachid Taha - Bonjour / Universal / 2009
————————————-
6 Flowers No One Has Ever Seen / trk 11 / 05:35
A+T: Mahsa Vahdat
H: Mahsa Vahdat & Mighty Sam McLain - Love Duets Across Civilization / Kirke / 2009
————————————-
3 Ligereza / trk 8 / 03:54 /
A+T: da Silva
H: Cesaria Evora - Nha Sentimento / Lusafrica 2009
————————————-
2 Musow / trk 3 5:26
A+T: Bassekou Kouyat‚
H: Bassekou Kouyat‚ & Ngoni Ba - I speak fula / Out Here / 2009
————————————-
1 Bubuia / trk 3:16
A+T: Ceu-Anelis Assump‡Ço-Thalma de Freitas
H: CeU - Vagarosa / Six Degrees / 2009

4. ledna 2010 / playlist

————————————-
Raikoum / trk 3 04:53
A+T: Khaled Brahim
H: Khaled - Liberte / Universal / 2009
————————————-
Cancao Kayapi / trk 4 6:21
A+T: Magda Pucci
H: Mawaca - Rupestres Sonoros / Ethos / 2008
————————————-
Shape / trk 1 03:32
A+T: Sophie Hunger
H: Sophie Hunger - Monday’s Ghost / Irascible Distribution / 2008
————————————-
Come Inside / trk 5 07:34
A+T: Dan Harper
H: Giba Wedebet / Dan Harper - Invisible System / Harper-Diabate 2009
————————————-
Dimenh san arxontissa / trk 8 3:51
A+T: Imam Baildi
H: Imam Baildi - Imam Baildi / Capitol / 2009
————————————-
O Pasatémpos / trk 4 4:53
A+T: Imam Baildi
H: Imam Baildi - Imam Baildi / Capitol / 2009
————————————-
9 Imazaghen N Adagh / trk 8 3:48
A+T: Touhami
H: Tinariwen - Imidiwan : Companions / Independiente / 2009
————————————-
Ya Rayah / trk 10 4:38
A+T: Dahmane ElHarachi
H: Kamel ElHarachi / Sampler / 2009
————————————-
LasArmasSecretas.mp3 / trk 07 08:26
A+T: Sin Rumbo
H: Aires sampler / Si Rumbo
————————————-
Sala Mosala / trk 6 6:11
A+T: Roger Landu
H: Staff Benda Bilili - Tres Tres Fort (Promo Sampler) / crammed / 2008
————————————-

8. 2. 2011

Hudba z jemenské pouště v Marseilli

Hudební veletrh Babel Med hranice mezi styly i kulturami rozpouští v nedozírných dálavách Středozemního moře. Letos proběhl už po šesté v areálu bývalých námořních doků v Marseilli, a přinesl babylonsky pestré spektrum stylů ze všech koutů Středozemí i z končin ještě vzdálenějších.

K hlavním atrakcím patřil kytarista Vieux Farka Toure z Mali, syn dnes už bohužel nežijícího velikána africké hudby, Ali Farky Toureho, či španělský pianista Dorantes, který přenesl andaluské flamenco z hmatníku kytary na klávesy piana. Objevem festivalu se stala zcela nová sestava z Izraele, s poněkud překvapivým názvem Yemen Blues.

21. 6. 2010

číst vše...

Další romský příběh Tonyho Gatlifa

Francouzsko-romsko-alžírský filmový režisér Tony Gatlif patří - podobně jako bosenský filmař Emir Kusturica - k vytrvalým propagátorům romské hudby i kultury. Zatímco Kusturica spolu se svým dřívějším dvorním skladatelem Goranem Bregovićem pomohl do světa srbským dechovkám, Gatlif ve svém filmu Latcho Drom dokumentoval staletí trvající migraci Romů z Indie do Evropy a v Gadjo Dilo se soustředil na romské komunity východní Evropy, zvláště z Rumunska.

31. 5. 2010

číst vše...

Flamenco s africkou tváří: Concha Buika

Zatímco v Manrese probíhala Fira Mediterręnia, nemén zajímavá událost se konala v barcelonském Palau de la Musica, Paláci hudby, kulturním svatostánku který je pro Katalánce podobným symbolem, jako pro nás Národní divadlo. Tato architektonicky výjimečná budova působí na cizince stejně mimozemsky jako stavby Antoni Gaudího a vznikla před sto lety pro potřeby pěveckého sboru.

15. 3. 2010

číst vše...

VideoBak

Témata:

Úvod

Pentatonika

Romská diaspora v Evropě, spektrum hudebních stylů od Radžastanu přes Balkán až po Španělsko.
Současná romská hudba, autentické zvukové i obrazové záznamy z Rumunska, paralely s černošskými bluesmany a bělošskými etnografy-sběrateli z bavlníkových plantáží.

Mahala Rai Banda
Taraf Clejani Rind de Hore
Taraf Neacsu Balada
Camaron de la Isla
Camaron de la Isla y Tomatito___(TANGOS)_Malaga 1990
Qawwali Flamenco

Maghreb 1: Andalusie, islámská a berberská hudba, rai.

Souad Massi une chanson MAGNIFIQUE
Rachid TAHA / Mick JONES : Rock el casbah
Rachid Taha,Khaled,Faudel - Ya rayah live 1,2,3 soleils
Ya rayah by Dahmane El Harrachi

Blízký východ, Izrael, Libanon

Boom Pam Hashish
Victoria Hanna
Victoria Hanna 2
The Ladder - Chava Alberstein

Fairouz

Maghreb 2: spojnice s černošskou Afrikou, hudba Sahary
Náboženská bratrstva Gnawa a jejich rituály, projekce do výtvarného umění.
Hudba Tuaregů, pouštní festival na Sahaře, vliv na styl britských kytaristů (Justin Adams, Robert Plant).

COME TOGETHER BAND OF GNAWA CABARET SAUVAGE 27 06 ..
Patti Smith and Flea joined by the Bachir Attar and The Master Musicians of Jajouka
Tinariwen - Imidiwan: Companions
TINARIWEN avec ROBERT PLANT a` Paris

Západní Afrika:
griotské eposy, vznik moderní hudby v Mali, Senegalu, Guineji. Evropská kytara v rukou afrických hráčů.
Fela Kuti, osud rebela a antihvězdy. Kongo, vliv kubánské hudby.

Ali Farka Toure
Ali Farka Toure Festival in the Desert
Ali Farka Toure
Sidi Goma
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili

Tabu Ley & L’Afrisa International - Seli-Ja
Outstanding footage of Tabu Ley and his tres risque ‘Leyettes’ filmedin Kinshasa by Albert Maysles, director of the Rolling Stones documentary “Gimme Shelter”, Immediately after this concert the two dancing “Leyettes” were arrested for indecent exposure and public lewdness Tabu Ley to pay a heft…y fine for their release.
It is footage from a film released last year called ‘Soul Power’ which documented the likes of James Brown and BB King visiting Kinshasa in ‘74 for a celebration concert for the Rumble in the Jungle boxing match, the match was postponed but the concert went ahead - it is on dvd but unfortunately we don’t have it in stock…yet
Tabu Ley & L’Afrisa International - Seli-Ja
Franco TPOK Jazz - Toyeba Yo
Aster Aweke

Indický subkontinent, hudba a nástroje
Qawwali, indo-islámská fuze z 13 století. Ravi Shankar, Ali Akbar Khan a Yehudi Menuhin.

Coke Studio Sessions - Featuring Javed Bashir
A conversation with musician Zakir Hussain

Evropské regiony a menšiny

Evropa, Galicie, Katalánsko, Baskicko
1988, 3 Mustaphas 3, The Balkan Television Service. So many years before Emir Kusturica, Goran Bregovic, Borat.
3 Mustaphas 3
Amália Rodrigues - Estranha forma de vida (1965)
Not oldest obviously, but fascinating never the less, both music and pictures. Collected during Franco regime, dark times for the regional culture.
This heart-rending field recording was made by the admirable musicologist Alan Lomax in some Galician village in 1952. Untutored women and girls sing with moving spirit about the sad events surrounding someone called Rosina, little Rosie.
The oldest Galician recordings ever, by Alan Lomax
Txalaparta
Cant d’estil Josep Aparicio “Apa”
Iva Bittova and Pavel Fajt duet

Řecko, Albánie, rembetiko
Music of Epirus: UNESCO on Albanian Polyphonic Heritage

Stelios Vamvakaris & Christos Konstantinou - The Minister
BBC Documentary on Rebetika Part 1
BBC Documentary on Rebetika Part 2
BBC Documentary on Rebetika Part 3 zde je o odsunu od 2.00
Sotiria Bellou 1949-Rebetiko Greek song
Vasilis Tsitsanis & Sotiria Bellou - apoklhros
Music of the Outsiders: Rembetika. A documentary made in around 1988. The program has English subtitles. George Dalaras narrates in English. In this episode Dalaras introduces the Mangas and he speaks with Sophia Karivalis and Stelios Vamvakaris.
Rembetiko: Music of the Outsiders - Part 2
Roza Eskenazi (1975)
Ross Daly in Concert, Crete, Greece

Skandinávská specifika, Samiové, lidová hudba na Sibeliově akademii v Helsinkách.
Varttina Aijo
Womex Nordic night
Wimme

Korsika, Sardinie, Bulharsko

Kavkazské země
Kronos and Alim & Fargana Qasimov perform Said Rustamov’s “Getme, Getme” live at Barbican Hall’s Ramadan Nights Festival in London on September 26, 2008. “Getme, Getme” is featured on Kronos’ album “Floodplain”, available now on Nonesuch Records.
Kronos Quartet + Alim Qasimov
Kronos Quartet + Alim Qasimov

Americké regionální tradice:
cajun, zydeco, tex-mex, blues, gospel, spirituály. Klezmer v USA i v Evropě.
Howlin’ Wolf Smokestack Lightning

Karibské ostrovy i pobřeží
Trinidad, steel drums,
Les Balseuses aux steel drums
Steel Drum - Trafalgar Square - London - Sep 2006
Steel Pan Drum Modern Manfacturing
Making a Steel Drum Steel Pan Tenor Pan
How to Play Steel Pan Drums in a Band : Playing Leads on Steel Drums
Playing Steel Drums

Peru, Argentina, bandoneon, chamamé
Caetano Veloso Cucurrucucu Paloma Hable Con Ella
Astor Piazzolla- Tristeza de un Doble A Favorite
Astor Piazzolla “Otono Porteno”
Juan Carlos Cáceres

Čína, Taiwan, Okinawa

Tuva, Mongolsko, Altaj, hrdelní zpěv, šamanské rituály
Gong Linna
Gong Linna
Albert Kuvezin & Yatkha, from Tuva play live in Berlin, 2005
Sainkho Namtchylak. You are the shaman of your life

1. 3. 2010

Video-DeleteThis

Témata:

Úvod

Pentatonika

Romská diaspora v Evropě, spektrum hudebních stylů od Radžastanu přes Balkán až po Španělsko.
Současná romská hudba, autentické zvukové i obrazové záznamy z Rumunska, paralely s černošskými bluesmany a bělošskými etnografy-sběrateli z bavlníkových plantáží.

Mahala Rai Banda
Taraf Clejani Rind de Hore
Taraf Neacsu Balada
Camaron de la Isla
Camaron de la Isla y Tomatito___(TANGOS)_Malaga 1990
Qawwali Flamenco

Maghreb 1: Andalusie, islámská a berberská hudba, rai.

Souad Massi une chanson MAGNIFIQUE
Rachid TAHA / Mick JONES : Rock el casbah
Rachid Taha,Khaled,Faudel - Ya rayah live 1,2,3 soleils
Ya rayah by Dahmane El Harrachi

Blízký východ, Izrael, Libanon

Boom Pam Hashish
Victoria Hanna
Victoria Hanna 2
The Ladder - Chava Alberstein

Fairouz

Maghreb 2: spojnice s černošskou Afrikou, hudba Sahary
Náboženská bratrstva Gnawa a jejich rituály, projekce do výtvarného umění.
Hudba Tuaregů, pouštní festival na Sahaře, vliv na styl britských kytaristů (Justin Adams, Robert Plant).

COME TOGETHER BAND OF GNAWA CABARET SAUVAGE 27 06 ..
Patti Smith and Flea joined by the Bachir Attar and The Master Musicians of Jajouka
Tinariwen - Imidiwan: Companions
TINARIWEN avec ROBERT PLANT a` Paris

Západní Afrika:
griotské eposy, vznik moderní hudby v Mali, Senegalu, Guineji. Evropská kytara v rukou afrických hráčů.
Fela Kuti, osud rebela a antihvězdy. Kongo, vliv kubánské hudby.

Ali Farka Toure
Ali Farka Toure Festival in the Desert
Ali Farka Toure
Sidi Goma
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili

Tabu Ley & L’Afrisa International - Seli-Ja
Outstanding footage of Tabu Ley and his tres risque ‘Leyettes’ filmedin Kinshasa by Albert Maysles, director of the Rolling Stones documentary “Gimme Shelter”, Immediately after this concert the two dancing “Leyettes” were arrested for indecent exposure and public lewdness Tabu Ley to pay a heft…y fine for their release.
It is footage from a film released last year called ‘Soul Power’ which documented the likes of James Brown and BB King visiting Kinshasa in ‘74 for a celebration concert for the Rumble in the Jungle boxing match, the match was postponed but the concert went ahead - it is on dvd but unfortunately we don’t have it in stock…yet
Tabu Ley & L’Afrisa International - Seli-Ja
Franco TPOK Jazz - Toyeba Yo
Aster Aweke

Indický subkontinent, hudba a nástroje
Qawwali, indo-islámská fuze z 13 století. Ravi Shankar, Ali Akbar Khan a Yehudi Menuhin.

Coke Studio Sessions - Featuring Javed Bashir
A conversation with musician Zakir Hussain

Evropské regiony a menšiny

Evropa, Galicie, Katalánsko, Baskicko
1988, 3 Mustaphas 3, The Balkan Television Service. So many years before Emir Kusturica, Goran Bregovic, Borat.
3 Mustaphas 3
Amália Rodrigues - Estranha forma de vida (1965)
Not oldest obviously, but fascinating never the less, both music and pictures. Collected during Franco regime, dark times for the regional culture.
This heart-rending field recording was made by the admirable musicologist Alan Lomax in some Galician village in 1952. Untutored women and girls sing with moving spirit about the sad events surrounding someone called Rosina, little Rosie.
The oldest Galician recordings ever, by Alan Lomax
Txalaparta
Cant d’estil Josep Aparicio “Apa”
Iva Bittova and Pavel Fajt duet

Řecko, Albánie, rembetiko
Music of Epirus: UNESCO on Albanian Polyphonic Heritage

Stelios Vamvakaris & Christos Konstantinou - The Minister
BBC Documentary on Rebetika Part 1
BBC Documentary on Rebetika Part 2
BBC Documentary on Rebetika Part 3 zde je o odsunu od 2.00
Sotiria Bellou 1949-Rebetiko Greek song
Vasilis Tsitsanis & Sotiria Bellou - apoklhros
Music of the Outsiders: Rembetika. A documentary made in around 1988. The program has English subtitles. George Dalaras narrates in English. In this episode Dalaras introduces the Mangas and he speaks with Sophia Karivalis and Stelios Vamvakaris.
Rembetiko: Music of the Outsiders - Part 2
Roza Eskenazi (1975)
Ross Daly in Concert, Crete, Greece

Skandinávská specifika, Samiové, lidová hudba na Sibeliově akademii v Helsinkách.
Varttina Aijo
Womex Nordic night
Wimme

Korsika, Sardinie, Bulharsko

Kavkazské země
Kronos and Alim & Fargana Qasimov perform Said Rustamov’s “Getme, Getme” live at Barbican Hall’s Ramadan Nights Festival in London on September 26, 2008. “Getme, Getme” is featured on Kronos’ album “Floodplain”, available now on Nonesuch Records.
Kronos Quartet + Alim Qasimov
Kronos Quartet + Alim Qasimov

Americké regionální tradice:
cajun, zydeco, tex-mex, blues, gospel, spirituály. Klezmer v USA i v Evropě.
Howlin’ Wolf Smokestack Lightning

Karibské ostrovy i pobřeží
Trinidad, steel drums,
Les Balseuses aux steel drums
Steel Drum - Trafalgar Square - London - Sep 2006
Steel Pan Drum Modern Manfacturing
Making a Steel Drum Steel Pan Tenor Pan
How to Play Steel Pan Drums in a Band : Playing Leads on Steel Drums
Playing Steel Drums

Peru, Argentina, bandoneon, chamamé
Caetano Veloso Cucurrucucu Paloma Hable Con Ella
Astor Piazzolla- Tristeza de un Doble A Favorite
Astor Piazzolla “Otono Porteno”
Juan Carlos Cáceres

Čína, Taiwan, Okinawa

Tuva, Mongolsko, Altaj, hrdelní zpěv, šamanské rituály
Gong Linna
Gong Linna
Albert Kuvezin & Yatkha, from Tuva play live in Berlin, 2005
Sainkho Namtchylak. You are the shaman of your life

21. 2. 2010

Playlisty, Hudba na pomezí 2009

Playlisty 2009 — od ledna [dole] až k prosinci

28 prosince Playlist

—————————————————————————————————————
Sentido al reves / trk 8 3:19
A+T: Fred Lorca
H: Fred Lorca - Cosas que suceden / Lorca / 2009
—————————————————————————————————————
Hallelujah… / trk 5 4:01
A+T: Leonard Cohen
H: Yasmin Levy - Sentir / Adama Music Ltd / 2009
—————————————————————————————————————
Porque.. / trk 10 3:58
A+T: Yasmin Levy
H: Yasmin Levy - Sentir / Adama Music Ltd / 2009
—————————————————————————————————————
Goodbye Pork Pie Hat / trk 2 04:28
A+T: Joni Mitchell / Charles Mingus
H: Maria Joao & Mário Laginha - Chocolate Universal Polydor/2008
—————————————————————————————————————
Kara Deer Ugtug Kham / trk 3 (5:24) 1:20-4.30
A+T: Albert Kuvezin
H: Albert Kuvezin - Poets and Lighthouses / GillesPerring / 2009
—————————————————————————————————————
Sharatin trk 3 6:25
A+T: Zaza Miminoshvili
H: The Shin - Black Sea Fire / Warner Music / 2009
—————————————————————————————————————
Pearl By The Sea (Wow Odessa!) / trk 8 3:11
A+T: Zaza Miminoshvili
H: The Shin - Black Sea Fire / Warner Music / 2009
—————————————————————————————————————
Seersken / trk 5 3:35
A+T: Martin Seeberg
H: Valravn - Koder Pa Snor / vme / 2009
—————————————————————————————————————
All Blue / trk 2 5:07
A+T: Eivor Pálsdóttir
H: Eivor Pálsdóttir / All Blue / RecArt Music 2009
—————————————————————————————————————
En El Ultimo Trago / 6 2:48
A+T: Concha Buika
H: Buika / El Último Trago / Warner / 2009
—————————————————————————————————————
Panty / 5:28 trk 19
A+T: Dolor Meliot
H: Monsieur Dolor Et Les Guitar Boys- Tumbélé! French Caribbean 1963-73 / SoundWay / 2009
—————————————————————————————————————
Jean Fouillé, Pie Fouillé / 5:09 trk 20
A+T: trad
H: Robert Loison - Tumbélé! French Caribbean 1963-73 / SoundWay / 2009
—————————————————————————————————————
Sarama / 05:22
A+T: Vieux Farka Touré
H: Vieux Farka Touré / Fondo 6 Degrees / 2009
—————————————————————————————————————

21 prosince playlist

20 Blatoto / trk 8 3:12
A+T: Nikola Gruev
H: Kottarashky - Opa Hey! / Asphalt Tango / 2009
—————————————————————————————————————
18 Linin’track / trk 2 04:42
A+T: Rufus Capadoccia
H: Bethany & Rufus - Live @ Fip / Daqui 2009 50
—————————————————————————————————————
16 Mast Qalandar / trk 5 10:27
A+T: Titi Robin & Faiz Ali Faiz
H: Titi Robin & Faiz Ali Faiz / Jaadu - Magic / Accords Croises / 2009 /
—————————————————————————————————————
13 Silent Song / trk 10 06:39
A+T: Mahsa Vahdat
H: Mahsa Vahdat & Mighty Sam McClain - Love Duets Across Civilization / Kirke / 2009
—————————————————————————————————————
Selu / trk 9 4:01
A+T: Rachid Taha
H: Rachid Taha - Bonjour / Universal / 2009
—————————————————————————————————————
10 Mi Nsum‹‹ Bo D‹nn / CD 1 trk 14 3:39
A+T: Abele Khumba
H: The Big Beats - Ghana Special: Modern Highlife, Ghanaian Blues 1968-81 / Soundway / 2009
—————————————————————————————————————
8 Maruska / trk 4 3:09
A+T: Marko Markovic
H: Boban I Marko Markovic Orkestar - Devla - / Piranha Musik / 2009
—————————————————————————————————————
6 Partido Calypsonian / trk 20 3:01
A+T: Wilfred Berry
H: Lord Cobra / Various Artists - Panama3! 1960-1975 / Soundway / 2009
—————————————————————————————————————
7 Culpa de la luna / trk 6 3:02
A+T: Rupa Marya
H: Rupa & The April Fishes - Este Mundo / Cumbancha / 2009
—————————————————————————————————————
5 Avante me fante / trk 4 3:30
A+T: Ionita Aurel
H: Mahala Rai Banda - Ghetto Blasters / Asphalt Tango / 2009
—————————————————————————————————————
4 Imazaghen N Adagh / trk 8 3:48
A+T: Touhami
H: Tinariwen - Imidiwan : Companions / Independiente / 2009
—————————————————————————————————————
2 Jamana be dia / Musow / trk 2 4:59
A+T: Bassekou Kouyaté
H: Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba - I speak fula / Out Here / 2009
—————————————————————————————————————
Bubuia / trk 1 3:16
A+T: Ceu-Anelis Assump‡Ço-Thalma de Freitas
H: 16 Ceu - Vagarosa (Six Degrees ) Brazil
—————————————————————————————————————

Playlist 14 12

—————————————————————————————————————
1. Trinacta komnata , trk 8 (5:09)
A+T: Martin Kratochvil
H: Tony Ackerman, 7-string guitar, Martin Kratochvil, piano
CD: Spolu , Bonton Music 1989 (CD 1993)
—————————————————————————————————————
2 Poets and Lighthouses / trk 2 1:20 - 4.30
A+T: Albert Kuvezin
H: Albert Kuvezin CD: Poets and Lighthouses / GillesPerring / 2009
—————————————————————————————————————
3. Kanun , trk 1 4:50, fade out 2:30
A+T: Djeli Moussa Diawara/Bob Brozman
H: Djeli Moussa Diawara (kora), Bob Brozman (American and Hawaiian Steel Guitar)
CD: Ocean Blues, Celluloid 2000
—————————————————————————————————————
4 Erbarme Dich - Have Mercy / trk 1 07:10 2:55 fadeout
A+T: Bach
H: Sarband / CD: The Arabian Passion According To J.S. Bach / Jaro 2009
—————————————————————————————————————
5. Sanya , trk 2 6:17, fade from 5:00
A+T: Traditional Japanese
H: Kohachiro Miyata, shakuhachi
CD: Shakuhachi, the Traditional Japanese Flute, Elektra Nonesuch 1977 (CD 1991)
—————————————————————————————————————
6 Fly Away / trk 11 0.00-1.30
A+T: Vincent Richards
H: DubONet / CD: Fly Away / Icaris 2009
—————————————————————————————————————
7. Baqara Surah , trk (3:04)
A+T: traditional Koran chanting
H: H. Hafiz Kani Karaca
CD: The Music of Islam, Celestial Harmonies 1997
—————————————————————————————————————
8 Waraya trk 2 0:20-5:05
A+T: Salif Keita
H: Salif Keita - CD: Amen, Mango CIDM 1073 / 1992
—————————————————————————————————————
9. Two Worlds, One Heart , CD 2 trk 3 (2:10)
A+T: Gustavo Santaolalla
H: Mix of Moroccan Gnawa and Mexican Norteno recordings
CD: Music from and inspired by the motion picture Babel , Concord 2006
—————————————————————————————————————
10. I Feel Good , trk 4 (5:09)
A+T: James Brown
H: Bobby McFerrin, solo voice
CD: The Voice, Elektra/Asylum 1984
—————————————————————————————————————

7 prosince

Cogia Coles / trk 4 3:08
A+T: Eliseo Parra
H: Coetus - Coetus / Temps record / 2009
—————————————————————————————————————
La Solterita / trk 6 0:50-3:38
A+T: Eliseo Parra
H: Coetus - Coetus / Temps record / 2009
—————————————————————————————————————
La Folia / trk 1 0:14-3:33
A+T: Pep Botifarra
H: Pep Botifarra - Te’n Cantare Mes de Mil / TR1151 / 0
—————————————————————————————————————
Cant de batre / trk 8 0:44-5:23
A+T: Pep Botifarra
H: Pep Botifarra - Te’n Cantare Mes de Mil / TR1151 / 0
—————————————————————————————————————
Jota de Ronda / trk 5 4:58
A+T: Pep Botifarra
H: Pep Botifarra - Te’n Cantare Mes de Mil / TR1151 / 0
—————————————————————————————————————
Me Kalesse / trk 4 5:32
A+T: Georges Mas
H: Panselinos - Panselinos / YorgosMas / 2008
—————————————————————————————————————
La princesa / trk 4 2:58 rembetiko
A+T: trad
H: Asikides - Musica de Grecia / Vesc / 2009
—————————————————————————————————————
Ulls de vidre / trk 12 3:22
A+T: Gimenez
H: Dijous Paella ” World Music from Catalunya - / Catala / 2009
—————————————————————————————————————
Crida / trk 3 3:57
A+T: Marta Rius
H: Un Segon - Sol i serena / Vesc / 2009
—————————————————————————————————————
3 Roman‡ De La Porquerola / trk 4 06:11
A+T: Mara Aranda
H: Mara Aranda + Solatge - Deria / Galileo / 2009
—————————————————————————————————————
Mi Paz / trk 7 0:42-4:03
A+T: Mohamed Soulimane
H: Orquestra Arab De Barcelona - Maktub / World Village Spain / 2009
—————————————————————————————————————
Vente tu conmigo / trk 7 4:02
A+T: Miguel Poveda
H: Poveda / World Music from Catalunya - / Catala / 2009
—————————————————————————————————————
El Andariego / trk 5 3:42
A+T: Chavela Vargas
H: Buika . El Último Trago / Warner 2009
—————————————————————————————————————

Playlist 30 listopadu

O Fio da Comunicacao / CD 1 trk 4 04:11
A+T: Andreia Dias
H: Andreia Dias / The New Brazillian Music [Disc 1] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Dois / CD 1 trk 1 04:46
A+T: Swami Jr
H: Swami Jr - The New Brazillian Music [Disc 1] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Coco Bambo / CD2 trk 4 02:52
A+T: Ana Diniz
H: Ana Diniz - The New Brazillian Music [Disc 2] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Voce Ta Doido / trk 17 03:01.
A+T: Totonho e os Cabra
H: Totonho e os Cabra / More Than Samba Sounds from Paraiba / Paraiba / 2009
—————————————————————————————————————
Ouro Negro / CD2 trk 6 04:43
A+T: Alexandre Lima
H: Alexandre Lima - The New Brazillian Music [Disc 2] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Só A Galera / CD2 trk 10 03:08
A+T: La Pupuna
H: La Pupuna - The New Brazillian Music [Disc 2] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Vista do Canal / CD2 trk 14 05:37
A+T: Tijuquera
H: Tijuquera - The New Brazillian Music [Disc 2] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Lero-Lero / CD2 trk 13 04:43
A+T: Luísa Maita
H: Luísa Maita - The New Brazillian Music [Disc 2] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Banguela / CD2 trk 16 03:22
A+T: Criolina
H: Criolina - The New Brazillian Music [Disc 2] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Papagaio Imbolador / CD1 trk 8 03:49
A+T: Beto Brito
H: Beto Brito - The New Brazillian Music [Disc 1] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Vo Guere Yemanja / trk 15 02:28.
A+T: Axial
H: Axial / CD SonsDoBrasil / SonsDoBrasil 2009
—————————————————————————————————————
Minha Ciranda - Waris Dirie / trk 14 03:10.
A+T: Ana Lee
H: Ana Lee / CD SonsDoBrasil / SonsDoBrasil 2009
—————————————————————————————————————
Morada Boa / CD2 trk 3 03:46
A+T: 3 na Massa
H: 3 na Massa - The New Brazillian Music [Disc 1] / BMA / 2008
—————————————————————————————————————
Paixao de praia / trk 16 04:53
A+T: Estrambelhados
H: Estrambelhados / CD SonsDoBrasil/ SonsDoBrasil 2009
—————————————————————————————————————

23 listopadu playlist

—————————————————————————————————————
Aj Latha Naeeo / trk 2 07:16
A+T: Javed Bashir
H: Javed Bashir / Coke Studio / 2009
—————————————————————————————————————
La_vie_cajun / trk 6 02:29
A+T: L. Nico / Féloche
H: Feloche / RFI Decouverts / 2009
—————————————————————————————————————
Rosin / trk 5 03:23
A+T: Cyril Yeterian
H: Mama Rosin / Mama Rosin MySpace / 2009
—————————————————————————————————————
Soagnosi / trk 3 3:47
A+T: Mari Boine
H: Mari Boine / Sterna Paradisea / Universal 2009
—————————————————————————————————————
Falsa Moneda / trk 16 3:32
A+T: Concha Buika
H: Buika / Nina de fuego / Warner / 2008
—————————————————————————————————————
Lucinda _ Ain’t Goin’ Down / trk 9 05:37
A+T:Tom Waits
H: Tom Waits / Glitter and Doom / Island 2009
—————————————————————————————————————
Not Any Longer / trk 25 4:54
A+T: Kehinde + Taiwo Lijadu
H: Lijadu Sisters / Double Trouble / 1984
—————————————————————————————————————
Na Batati Tu / trk 26 3:45
A+T: Kailash Kher
H: Kailash Kher / Cumbancha 2009
—————————————————————————————————————
Erbarme Dich - Have Mercy / trk 1 07:10
A+T: Bach
H: Sarband / The Arabian Passion According To J.S. Bach / Jaro 2009
—————————————————————————————————————
Mandjou / trk 13 11,00
A+T: Salif Keita
H: Salif Keita / Golden 70’s / Stern’s / 1990
—————————————————————————————————————

16 11 playlist

—————————————————————————————————————
Hey Hey / trk 1 7:08
A+T: Rasmus Lyberth
H: Rasmus Lyberth Band - Hey Hey / Atlantic / 2008
—————————————————————————————————————
Elisabet / trk 10 4:14
A+T: Eivor Pálsdóttir
H: Eivor Pálsdóttir - Human Child / RecArt Music / 2007
—————————————————————————————————————
O Mangas / trk 12 4:31
A+T: Ahilea Durcovski
H: Ahilea - Cafe Svetlana / Essay / 2009
—————————————————————————————————————
Kaj tu salas / trk 2 6:09
A+T: Stani Vano
H: !DelaDap - Kaj tu salas / Chat Chapeau / 2009
—————————————————————————————————————
Flowers / trk 4 5:31
A+T: Hanggai
H: Hanggai - Introducing Hanggai / World Music Network / 2008
—————————————————————————————————————
Orphaned Child / trk 7 5:11
A+T: Huun Huur Tu & Carmen Rizzo
H: Huun Huur Tu & Carmen Rizzo - Eternal / GreenWave / 2009
—————————————————————————————————————
Sala Mosala / trk 6 6:11
A+T: Kabako
H: Staff Benda Bilili - Tres Tres Fort / crammed / 2008
—————————————————————————————————————
Potato Story / Sharatin / trk 2 4:27 anebo 3 6:25
A+T: Zaza Miminoshvili
H: The Shin - Black Sea Fire / Warner Music / 2009
—————————————————————————————————————
Kraka / trk 4 3:49
A+T: Martin Seeberg
H: Valravn - Koder Pa Snor / vme / 2009
—————————————————————————————————————

9 listopadu playlist

—————————————————————————————————————
19 Presentare / trk 15 4:36
A+T: Adrian Sical
H: Fanfare Ciocarlia - Live / Asphalt Tango / 2009
—————————————————————————————————————
17 Los Perros / trk 8 4:26
A+T: Puerto Plata
H: Puerto Plata - Casita De Campo / IASO / 2009
—————————————————————————————————————
Bubuia / trk 3:16
A+T: Ceu-Anelis Assump‡Ço-Thalma de Freitas
H: Ceu - Vagarosa (Six Degrees )
—————————————————————————————————————
14 Soke SOndu / trk 4 4:05
A+T: Afel Bocoum
H: Afel Bocoum & Alkibar - Tabital Pulaaku / Contre Jour / 2009
—————————————————————————————————————
12 Gonna Get through this world / trk 4 4:02
A+T: Woody Guthrie
H: The Klezmatics - Wonder Wheel / MWcd / 2009
—————————————————————————————————————
11 Plovdivska Rachenitsa / trk 14 3:04
A+T: Boban Markovic
H: Boban I Marko Markovic Orkestar - Devla - / Piranha Musik / 2009
—————————————————————————————————————
10 Nueva Vida / trk 2 04:13 [00:05intro vynechat]
A+T: Gimenez
H: Ojos de Brujo - Aocaná / Diquela / 2009
—————————————————————————————————————
7 Silent Song / trk 10 06:39
A+T: Mahsa Vahdat
H: Mahsa Vahdat & Mighty Sam McClain - Love Duets Across Civilization / Kirke / 2009
—————————————————————————————————————
5 Musow / 3 5:26
A+T: Bassekou Kouyaté
H: Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba - I speak fula / Out Here / 2009
—————————————————————————————————————
3 Karam / trk 2 5:12
A+T: Kimi Djabaté
H: Kimi Djabaté - Karam / Cumbancha / 2009
—————————————————————————————————————
Chiru / trk 1 2:33 / f/o 0:55
A+T: Martijn van der Linden
H: Astillero - Tango De Astillero / Astillero / 2006
—————————————————————————————————————
2 Avante me fante / trk 4 3:30
A+T: Ionita Aurel
H: Mahala Rai Banda - Ghetto Blasters / Asphalt Tango / 2009
—————————————————————————————————————
1 Imazaghen N Adagh / trk 8 3:48
A+T: Touhami
H: Tinariwen - Imidiwan : Companions / Independiente / 2009
—————————————————————————————————————
51.00

2 listopadu Playlist

—————————————————————————————————————
Gela / trk 2 6:08
A+T: Shibibaw
H: Abyssinia Infinite feat Gigi - Zion Roots / Network 24.971 / 2003
—————————————————————————————————————
Amamesso / trk 9 4:17
A+T: Hobtu Demse
H: Hobtu Demse / Ililta! New Ethiopian Dance Music / Twerp / 2009
—————————————————————————————————————
Munit / trk 1 06:29
A+T: Mesele Asmamow
H: Chalachew Ashenafi / Ililta! New Ethiopian Dance Music / Twerp / 2009
—————————————————————————————————————
2 Shem City Steppers / trk 6 5:28
A+T: Sintayehu Zenebe
H: Dub Colossus - A Town Called Addis / Real World Records / 2008
—————————————————————————————————————
Neh Yelginete / trk 9 5:40
A+T: Tsedenia Gebremarkos
H: Dub Colossus - A Town Called Addis / Real World Records / 2008
—————————————————————————————————————
Hode Baba / trk 1 6:02
A+T: Dan Harper
H: Dan Harper - Invisible System / Harper-Diabate 2009
—————————————————————————————————————
Come Inside / trk 5 07:34
A+T: Dan Harper
H: Giba Wedebet / Dan Harper - Invisible System / Harper-Diabate 2009
—————————————————————————————————————
Melkam Kehonelish : If That Is What You . / trk 3 4:05
A+T: Dan Harper
H: Dan Harper - Invisible System / Harper-Diabate 2009
—————————————————————————————————————
Sewbekagn : How Can I Forget You / trk 4 7:51
A+T: Dan Harper
H: Dan Harper - Invisible System / Harper-Diabate 2009
—————————————————————————————————————
Ethiopia / trk 10 6:15
A+T: Shibibaw
H: Abyssinia Infinite feat Gigi - Zion Roots / Network 24.971 / 2003
—————————————————————————————————————
60.00

26 11 Playlist
—————————————————————————————————————
Je t’aime / trk 1 05:00
A+T: Roger Landu
H: Staff Benda Bilili / Womeximizer / Womex / 2009
—————————————————————————————————————
Bail (Radio edit) / trk 2 04:41
A+T: Ale Möller
H: Ale Möller Band / Womeximizer / Womex / 2009
—————————————————————————————————————
Café Svetlana / trk 3 04:00
A+T: Ahilea Durcovski
H: Ahilea / Womeximizer / Womex / 2009
—————————————————————————————————————
Introduction / trk 4 02:55
A+T: Boris Malkovsky
H: Boris Malkovsky / Womeximizer / Womex / 2009
—————————————————————————————————————
Balkan Qoulou / trk 5 03:49
A+T: Matt Labesse
H: Watcha Clan / Womeximizer / Womex / 2009
—————————————————————————————————————
Litla Prump / trk 14 03:32
A+T: Ananta Roosens
H: Mógil / Womeximizer / Womex / 2009
—————————————————————————————————————
Wuji / trk 15 02:35
A+T: Xiao Hu
H: Hanggai / Womeximizer / Womex / 2009
—————————————————————————————————————
Cedric Zydeco / trk 18 02:55
A+T: Cedric Watson
H: Cedric Watson / Womeximizer / Womex / 2009
—————————————————————————————————————
Kanak Gijom / trk 7 2:41
A+T: Trad
H: Parno Graszt / Fono FA 215 / 2004
—————————————————————————————————————
12 Un noveau reve / trk 5 3:55
A+T: Piet Maris
H: Jaune Toujours - Ko Lektiv / Choux / 2009
—————————————————————————————————————
Krummi / trk 4.00
A+T: trad/Valravn
H: Valravn / TFF Rudolstadt 2009 / Heidecksburg
—————————————————————————————————————
18 Contado ninguém acredita / trk 4 3:50
A+T: Rodrigues
H: Deolinda - Cancao Ao Lado / IPLAY / 2008
—————————————————————————————————————
Les Courbes / trk 13 5:50
A+T: Matt Labesse
H: Watcha Clan - Diaspora Remixed / Piranha / 2009
—————————————————————————————————————

playlist 19 října

—————————————————————————————————————
Empty Pockets / trk 3 6:22
A+T: Andrew McPherson
H: Eccodek - Shivaboom / White Swan Records / 2008
—————————————————————————————————————
Black beauty / trk 6 5:10
A+T: Andrew McPherson
H: Eccodek - Shivaboom / White Swan Records / 2008
—————————————————————————————————————
Kettunainen / trk 5 3:11
A+T: Oli Varis
H: Trepaanit - Trepanation / Aania / 2009
—————————————————————————————————————
Imazaghen N Adagh / trk 8 3:48
A+T: Touhami
H: Tinariwen - Imidiwan : Companions / Independiente / 2009
—————————————————————————————————————
Soul Taker / trk 10 04:29
A+T: Gary Lucas
H: Gary Lucas & Najma Akhtar - Rishte / World Village / 2009
—————————————————————————————————————
Daaya / trk 8 5:43
A+T: Gary Lucas
H: Gary Lucas & Najma Akhtar - Rishte / World Village / 2009
—————————————————————————————————————
Coisa De Fome / trk 3 (06:24)
A+T: Monica Vasconcelos
H: Monica Vasconcelos - Hih / Movas / 2008
—————————————————————————————————————
Lagrimas Negras / trk 7 (06:35)
A+T: Monica Vasconcelos
H: Monica Vasconcelos - Hih / Movas / 2008
—————————————————————————————————————
Disritmia / trk 8 (04:38)
A+T: Monica Vasconcelos
H: Monica Vasconcelos - Hih / Movas / 2008
—————————————————————————————————————
Lammebada / trk 10 07:10 [fadeout]
A+T: Atlas
H: Natacha Atlas - Ana Hina / World Village / 2008
—————————————————————————————————————
Amour Nomade / trk 2 3:57
A+T: Phil Blasco
H: La Familia - Supernomad / La Familia / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 12 října Wmce

—————————————————————————————————————
20 Lume Lume / trk 7 3:08
A+T: Adrian Sical
H: Fanfare Ciocarlia - Live / Asphalt Tango / 2009
—————————————————————————————————————
19 Dekle je po vodo slo / trk 2 2:08
A+T: Eva Hren
H: Eva Hren & Sladcore - SLO / Menart / 2009
—————————————————————————————————————
18 Festial Tople Vode 3 / trk 5 4:05
A+T: Lopicic
H: Gypsy Groovz Orchestra - Night Train / Network Medien / 2009
—————————————————————————————————————
16 Heritage Ya Luambo / trk 1 5:52
A+T: Syran Mbenza
H: Syran Mbenza - Immortal Franco: Africas Unrivalled Guitar Legend / Riverboat Records / 2009
—————————————————————————————————————
13 Jet Biguine / trk 2 3:25
A+T: Gardner Lalanne
H: Les Loups Noirs d’Haiti - Tumbélé! French Caribbean 1963-73 / SoundWay / 2009
—————————————————————————————————————
12 rivermudtwilight / trk 10 4:21
A+T: Adams-Edmonds
H: Les Triaboliques - rivermudtwilight / World Village / 2009
—————————————————————————————————————
10 La Murga de Panama / trk 1 03:08
A+T: Lopez
H: Papi Brandao Y Su Conjunto Aires Tablenos / Panama! 2 / Soundway / 2009
—————————————————————————————————————
9 Imazaghen N Adagh / trk 8 3:48
A+T: Touhami
H: Tinariwen - Imidiwan : Companions / Independiente / 2009
—————————————————————————————————————
6 Ya Rayah / trk 10 4:38
A+T: Dahmane ElHarachi
H: Kamel El Harrachi - Ghana Fenou / TAM / 2009
—————————————————————————————————————
4 Nueva Vida / trk 2 04:13 [00:05intro vynechat]
A+T: Gimenez
H: Ojos de Brujo - Aocaná / Diquela / 2009
—————————————————————————————————————
3 Tonjo Yima / trk 2 4:18
A+T: Adams
H: Justin Adams + Juldeh Camara - Tell No Lies / Real World / 2009
—————————————————————————————————————
3a Blood / trk 3 5:29 / 3:00
A+T: Hearn Gadbois
H: Hearn Gadbois - One Thousand And One Fingers / / 2006
—————————————————————————————————————
2 Karam / trk 2 5:12
A+T: Kimi Djabaté
H: Kimi Djabaté - Karam / Cumbancha / 2009
—————————————————————————————————————
1 Beauties from Athina / trk 11 3:21
A+T: Stefan Hantel
H: Shantel - Planet Paprika / Canyon / 2009
—————————————————————————————————————

5 října playlist

—————————————————————————————————————
1 Zrkadlo / trk 4 3:13
A+T: Longital
H: Longital - Gloria / Slnko 2008
—————————————————————————————————————
2 Berlin-Grenoble-Arles / trk 3 6:35
A+T: Longital
H: Longital - Gloria / Slnko
—————————————————————————————————————
3 Pred Koscelom / trk 9 3:04
A+T: Zuzana Homolova
H: Zuzana Homolova - Tvojej dusi zahynut nedam / Slnko
—————————————————————————————————————
4 The RF Two Step (Frah) / trk 7 2:44
A+T: Rakotah Fra
H: Henry Kaiser & David Lindley on Madagascar vol 1 Shanachie 64041
—————————————————————————————————————
5 Smells like teen spirit / trk 4 6:33
A+T: Kurt Cobain
H: Leszek Mozdzer - The Time / Outside Music 2005
—————————————————————————————————————
6 Harom Kerom / trk 1 2:40
A+T: Dva
H: Dva - Fonok / Indies 2009
—————————————————————————————————————
7 Help me somebody / trk . 6 4:19
A+T: David Byrne&Brian Eno
H: David Byrne&Brian Eno - My Life in the Bush of Ghosts / Sire / 1980
—————————————————————————————————————
9 My heart my life / trk 1 5:30
A+T: Nusrat Fateh Ali Khan
H: Nusrat Fateh Ali Khan & Michael Brook - Night Song
—————————————————————————————————————
10 Beauties from Athina / trk 11 00:35
A+T: Stefan Hantel
H: Shantel - Planet Paprika / Canyon / 2009
—————————————————————————————————————
Boozuland / trk 7 00:40
A+T: Erika Stucky
H: Heimatklange Soundtrack / Heimatklange 2007
—————————————————————————————————————
Som modré more / trk 5 7:00
A+T: Longital
H: Longital - Gloria / Slnko 2008
—————————————————————————————————————

Playlist 21 září

pořad odpadl

Playlist 21 září

—————————————————————————————————————
Ancestors trk 1 5:15
A+T: trad
H: Malerija Remixed GRCD 3 / 2003
—————————————————————————————————————
The mirror of morning wine / trk 4 6:02 [fadeout?]
A+T: Elyasi-Rumi
H: Mahsa & Marjan Vahdat - I Am Eve / Kirkelig / 2008
—————————————————————————————————————
Krummi / trk 4.00
A+T: trad/Valravn
H: Valravn / TFF Rudolstadt 2009 / Heidecksburg
—————————————————————————————————————
Kettunainen / trk 12 03:09
A+T: Trepaanit
H: Trepaanit / Aania / 2OO7 Festivaly 2009
—————————————————————————————————————
Sa skimrade trk 6 4:43
A+T: Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi - Bellow Poetry / aito / 2005
H: Festivaly 2009
—————————————————————————————————————
003-TrilokLive / trk 14 02:29
A+T: Trilok Gurtu
H: Festivaly 2009
—————————————————————————————————————
Minha Ciranda/Morena Vem Ver/Quem Me Deu Foi Lia / trk 2 08:55
A+T: Benjamim Taubkin
H: Benjamim Taubkin Cantos Do Nosso Chao NÚCLEO 2006
—————————————————————————————————————
Anten / trk 15 05:54
A+T: Shibibaw
H: Gigi - Gold & Wax / Palm Pictures
H: Festivaly 2009
—————————————————————————————————————
Abatatchen Hoy / trk 1 3:33 / 0:45 fadeout
A+T: Alemu Aga
H: Alemu Aga - Ethiopiques 11 The art of King David / VidZone Digital Media / 2001
—————————————————————————————————————
Idemo Dalje / trk 9 3:05
A+T: Mehdi Haddab
H: Speed Caravan - Kalashnik Love / Real World / 2008
—————————————————————————————————————
Maintenant / trk 2 4:07
A+T: Rupa Marya
H: Rupa & The April Fishes - Extraordinary rendition / Cumbancha 2008

14 září playlist

20 Allahlake / trk 1 2:59
A+T: Nils Kercher
H: Nils Kercher - Ancient Intimations / NilsKercher / 2009
—————————————————————————————————————
19 O Shakuntala / trk 10 3:47
A+T: Debashish Bhattacharya
H: Debashish Bhattacharya - O Shakuntala! / Riverboat Records / 2009
—————————————————————————————————————
17 Love came here / trk 1 3:59
A+T: Lhasa De Sela
H: Lhasa-Bra2 Lhasa - LHASA (WMI/Warner) Canada/USA
—————————————————————————————————————
16 Teta Lando-Angolé (RMX Mauricio Pacheco) / trk 1 4:52
A+T: Teta Lando
H: Various Artists - Com Fusoes 1 From Angola To Brasil / OutHere / 2009
—————————————————————————————————————
12 Matakadyakare / trk 3 5:55 / 3:00
A+T: Virginia Mukwesha
H: Virginia Mukwesha - Haundizive / Shava / 2009
—————————————————————————————————————
11 Beauties from Athina / trk 11 3:21
A+T: Stefan Hantel
H: Shantel - Planet Paprika / Canyon / 2009
—————————————————————————————————————
8 Festial Tople Vode 3 / trk 5 4:05
A+T: Ilija Stankovič
H: Gypsy Groovz Orchestra - Night Train / Network Medien / 2009
—————————————————————————————————————
7 Cancao Kayapi / trk 4 6:21
A+T: Magda Pucci
H: Mawaca - Rupestres Sonoros / Ethos / 2008
—————————————————————————————————————
6 Heritage Ya Luambo / trk 5 5:52
A+T: Syran Mbenza
H: Syran Mbenza - Immortal Franco: Africas Unrivalled Guitar Legend / Riverboat Records / 2009
—————————————————————————————————————
3 Ya Rayah / trk 5 4:38
A+T: Dahmane ElHarachi
H: Kamel El Harrachi - Ghana Fenou / TAM / 2009
—————————————————————————————————————
2 Tindo / trk 2 4:16
A+T: Baaba Maal
H: Baaba Maal - Televison / Palm Pitures / 2009
—————————————————————————————————————
1 Sahara / trk 1 6:11
A+T: Justin Adams
H: Justin Adams & Juldeh Camara - Tell no Lies / Realworld / 2009

7 září Playlist

—————————————————————————————————————
1 Máňo / trk 4 2:51
A+T: Bendig
H: Terne Chave - More Love / Indies 2008
—————————————————————————————————————
2 Hallelujah / trk 6 5:53
A+T: Bendig
H: Terne Chave - More Love / Indies 2008
—————————————————————————————————————
3 Calusul Dance / trk 6 04:50 / stah 3:30
A+T: trad/arr Kovacs
H: Kálmán Balogh / The RG To The Music Of Hungarian Gypsies / World Music Network / 2008
—————————————————————————————————————
4 Nahtareja mo ilo panljan / trk 11 / 2:36
A+T: Esma Redžepova
H: Esma Redžepova / Pomeču dva života
—————————————————————————————————————
5 No Quarter / trk 07 / 7:04
A+T: Jimmy Page
H: Led Zeppelin / Houses of the Holy
—————————————————————————————————————
6 Čiriklo Mirokloro / trk 9 1:15
A+T: Chico Bouchikhi-Manolo Gimenez
H: Věra Bílá & Kale - Retrovision / Sony-BMG 2008
—————————————————————————————————————
7 Hartag-Lui-Gruti / trk X 2:24
A+T: Gavril Borki
H: Traio Romano / Musique Tsigane / Traio 2008
—————————————————————————————————————
8 Refugee / trk 01 / 3:38
A+T: Jonathan Walton
H: Oi VaVoi / Laughter Through Tears
—————————————————————————————————————
9 Rind de Hore / Romanian dances / trk 1 7:46 / zkrátit na čas
A+T:(Sapo Perapaskero)
Z: Taraf de Haidouks - Musique des Tziganes / Cramworld CRAW 23CD / 1991
—————————————————————————————————————
10 Shuka Jakha / trk 13 4:28
A+T: Bendig
H: Terne Chave - More Love / Indies 2008
—————————————————————————————————————

playlist 31 8

—————————————————————————————————————
Northling / trk 1 3:37
A+T: esko Jarvela
H: Tsuumi Sound System - Growing Up / TSS/2009
—————————————————————————————————————
Grown up Roger / trk 3 4:30
A+T: esko Jarvela
H: Tsuumi Sound System - Growing Up / TSS/2009
—————————————————————————————————————
Herran Sabathin / trk 3 0:47 - 5:29
A+T: Olli Varis
H: Trepaanit - Trepanation / Aania / 2009
—————————————————————————————————————
Special Rider Blues / trk 6 5:56
A+T: Gary Lucas
H: Gary Lucas & Najma Akhtar - Rishte / World Village / 2009
—————————————————————————————————————
Aksar / trk 3 03:04 (vynechat 0:11 úvod)
A+T: Gary Lucas
H: Gary Lucas & Najma Akhtar - Rishte / World Village / 2009
—————————————————————————————————————
Hode Baba / trk 1 6:02
A+T: Dan Harper
H: Dan Harper - Invisible System / Harper-Diabate 2009
—————————————————————————————————————
Melkam Kehonelish : If That Is What You . / trk 3 4:05
A+T: Dan Harper
H: Dan Harper - Invisible System / Harper-Diabate 2009
—————————————————————————————————————
Sewbekagn : How Can I Forget You / trk 4 7:51
A+T: Dan Harper
H: Dan Harper - Invisible System / Harper-Diabate 2009
—————————————————————————————————————
So the Journey Goes / trk 1 6:21
A+T: Sankaran
H: Autorickshaw - So The Journey Goes | Autorickshaw / 2006
—————————————————————————————————————
Sadhan Bhajon Amar (Sleeping With Maya) / trk 1 08:28
A+T: Bapi Das Baul
H: Bapi Das Baul & Baul Bishwa - Sufi Baul: Madness & Happiness / Arc / 2009
—————————————————————————————————————

playlist 24 srpna

—————————————————————————————————————
Cumbia infierno / trk 9 4:44
A+T: Jopan Garriga
H: La Troba Kung-Fú - Clavell Morenet / La Troba / 2006
—————————————————————————————————————
Contado ninguém acredita / trk 4 3:50
A+T: Rodrigues
H: Deolinda - Cancao Ao Lado / IPLAY / 2008
—————————————————————————————————————
Vida TÇo Estranha / trk 2 3:18
A+T: Rodrigo Leao
H: Rodrigo Leao - A Mae / Ariola / 2009
—————————————————————————————————————
A Corda / trk 3 3:07
A+T: Rodrigo Leao
H: Rodrigo Leao - A Mae / Ariola / 2009
—————————————————————————————————————
Danza Ritual / trk 5 4:02
A+T: Uxía Senlle
H: Uxia - Eterno Navegar / Nordesia / 2008
—————————————————————————————————————
Metisses / trk 4-vyjet 0.37 / stah 4:50
A+T: Louza-Pacheco
H: Terrakota - Oba Train Felmay / 2007
—————————————————————————————————————
La Dama Enganyada / trk 8 06:55 / stah 3:27
A+T: Lídia Pujol
H: Lídia Pujol - Els Amants De Lilith / Resistencia / 2007
—————————————————————————————————————
Roman‡ De La Porquerola / trk 4 06:11
A+T: Mara Aranda
H: Mara Aranda + Solatge - Deria / Galileo / 2009
—————————————————————————————————————
Guadalquivir / trk 2 4:52
A+T: Gil Aniorte Paz
H: Barrio Chino - Mediterra Nostra / Scalen SCA 470 / 2000
—————————————————————————————————————
Salam / trk 3 4:41
A+T: Gil Aniorte Paz
H: Barrio Chino - Mediterra Nostra / Scalen SCA 470 / 2000
—————————————————————————————————————
DJango / trk 4 06:50
A+T: Beeat Achiary
H: Benet Achiary | Ramon Lopez | Philippe De Ezcurra / Avril / Daqui 2007
—————————————————————————————————————
Martins begravning / trk 3 3:17
A+T: Simon Stalspets
H: Stockholm Lisboa Project - Diagonal / Nomis Musik / 2009
—————————————————————————————————————
Oran / trk 6 4:09
A+T: Gil Aniorte Paz
H: Barrio Chino - Mediterra Nostra / Scalen SCA 470 / 2000
—————————————————————————————————————

17 08 playlist

————————————-
Maan Doabe Daa trk 1 5:16
A+T: Johal
H: Amrik Babbal + Tigerstyle - Mystics, Martyrs & Maharajas Nachural / 2008
————————————-
Dil Lutke Legayi trk 5 4:34
A+T: Johal
H: Bill Singh & Lady Ru +Tigerstyle - Mystics, Martyrs & Maharajas Nachural / 2008
————————————-
Absolute Samba trk 1 3:10
(Knutsson)
Mynta - Meetings In India Prophone / 2009
————————————-
Ganglat fran Laggars trk 3 4:16 Halekačka
(Knutsson)
Mynta - Meetings In India Prophone / 2009
————————————-
Adios Ferdinando trk 6 3:18
Qureshi
Mynta - Meetings In India Prophone / 2009
————————————-
Vietnamese reggae trk 8 4:34
Qureshi
Mynta - Meetings In India Prophone / 2009
————————————-
Sunny Spring trk 3 2:53
A+T: Randy Raine-Reusch
H: Red Chamber - Redgrass ZaDiscs / 2008
————————————-
Nafura trk 1 04:14
A+T: Vuillard
H: Vuillard / Aljaramani - Bab Assalam - 2009
————————————-
A Thara trk 2 06:30
A+T: Vuillard
H: Vuillard / Aljaramani - Bab Assalam - 2009
————————————-
Shanzong trk 7 4:02
A+T: Zollitsch
H: Gong Linna - Jing Ye Si Kuku / 2006
————————————-
Ni Zai trk 9 3:21
A+T: Zollitsch
H: Gong Linna - Jing Ye Si Kuku / 2006
————————————-
Behaal trk 3 3:59
A+T: Gary Lucas & Najma Akhtar
H: Gary Lucas & Najma Akhtar - Rishte World Village / 2009
————————————-
Tarantelle trk 10 5:03
(Knutsson)
Mynta - Meetings In India Prophone / 2009
————————————-

10 08 playlist

————————————-
19 Panselunos trk 4 3:14
A+T: Georgia Dagaki
H: Georgia Dagaki - Secret Love Network Medien / 2009
————————————-
18 A Fish on Land trk 4 04:01
A+T: Lhasa De Sela
H: Lhasa-Bra2 Lhasa - LHASA (WMI/Warner) Canada/USA
————————————-
Ibiza trk 2 06:05
A+T: Franck Balloffet
H: Tea - Dreams tea / 2009
————————————-
Sumorna Nedela trk 10 5:50
A+T: Rezső Seress -
H: Ljiljana Buttler - Frozen Roses Snail / 2009
————————————-
Secret Agent trk 1 5:21
A+T: Tony Allen
H: Tony Allen - Secret Agent World Circuit / 2009
————————————-
Sala Mosala trk 6 6:11
A+T: Kabako
H: Staff Benda Bilili - Tres Tres Fort crammed / 2008
————————————-
Ya Rayah trk 10 4:38
A+T: Dahmane ElHarachi
H: Kamel El Harrachi - Ghana Fenou TAM / 2009
————————————-
Behaal trk 4 3:59
A+T: Gary Lucas & Najma Akhtar
H: Gary Lucas & Najma Akhtar - Rishte World Village / 2009
————————————-
Romanç De La Porquerola trk 4 06:11
A+T: Mara Aranda
H: Mara Aranda + Solatge - Deria Galileo / 2009
————————————-
Cancao Kayapi trk 4 6:21
A+T: Magda Pucci
H: Mawaca - Rupestres Sonoros Ethos / 2008
————————————-
Kele Kele (No Passport No Visa) trk 3 4:01
A+T: Justin Adams
H: Justin Adams & Juldeh Camara - Tell no Lies Realworld / 2009
————————————-
03 08 playlist

————————————-
Ouverture trk 1 3_01
A+T: Angelique Ionatos
H: Angelique Ionatos - Accords Croises / 2009
————————————-
Essis Steries trk 3 3:09
A+T: Angelique Ionatos
H: Angelique Ionatos - Accords Croises / 2009
————————————-
Lo boier trk 1 4:47
A+T: Bruno Allary
H: Cie Rassegna - Venimos A Ver Buda / 2007
————————————-
Skalerika de oro trk 2 4:15
A+T: Bruno Allary
H: Cie Rassegna - Venimos A Ver Buda / 2007
————————————-
Amenipokeya trk 1 4:53
A+T: Mohamed Ilyas
H: Mohamed Ilyas - Taarab Chita / 2009
————————————-
Bahati Haina trk 3 5:32
A+T: Mohamed Ilyas
H: Mohamed Ilyas - Taarab Chita / 2009
————————————-
Gündüz trk 7 07:21
A+T: Sevda Alekperzadeh
H: Sevda Alekperzadeh - Sevdali Dunya Network Medien / 2009
————————————-
Ay Giz trk 9 03:53
A+T: Sevda Alekperzadeh
H: Sevda Alekperzadeh - Sevdali Dunya Network Medien / 2009
————————————-
Ibiza trk 2 06:05
A+T: Franck Balloffet
H: Tea - Dreams tea / 2009
————————————-
Bilobela trk 7 06:29
A+T: Franck Balloffet
H: Tea - Dreams tea / 2009
————————————-
Xenitemeno mou pouli trk 10 3:23(Epiros)
A+T: Angelique Ionatos
H: Angelique Ionatos - Comme Un Jardin La Nuit Accords Croises / 2009
————————————-

27 07 playlist

————————————-
18 Contado ninguém acredita / trk 4 3:50
A+T: Rodrigues
H: Deolinda - Cancao Ao Lado / IPLAY / 2008
————————————-
17 Raikoum trk 3 04:53
A+T: Khaled Brahim
H: Khaled - Liberte Universal / 2009
————————————-
15 Ahkoy Te trk 5 3:20
A+T: Magda Pucci
H: Mawaca - Rupestres Sonoros Ethos / 2008
————————————-
13 Celebrate trk 4 7:63
A+T: Tony Allen
H: Tony Allen - Secret Agent World Circuit / 2009
————————————-
11 Wele wele wintou trk 5 5:19
A+T: Oumou Sangaré
H: Oumou Sangaré - Seya World Circuit / 2009
————————————-
9 Selebou Yoon trk 2 3:41
A+T: Fatou Mandiang Diatta
H: Sister Fa - Sarabah Piranha Musik / 2009
————————————-
8 Pe Na Strada trk 5 4:13
A+T: Sara Tavares
H: Sara Tavares - Xinti World Connection BV / 2009
————————————-
07 Almita mia / trk 2 4:56
A+T: Marta Gómez
H: Marta Gómez - Musiquita / aluna / 2009
————————————-
Zhiguli trk 3 2:22
A+T: Gurzhy
H: Rotfront - Emigrantski Raggamuffin Essay / 2009
————————————-
4 Kele Kele (No Passport No Visa) trk 3 4:01
A+T: Justin Adams
H: Justin Adams & Juldeh Camara - Tell no Lies Realworld / 2009
————————————-
2 Mwana / trk 11 6:55
A+T: Kabako
H: Staff Benda Bilili - Tres Tres Fort / crammed / 2008
————————————-
Dakar Moon trk 7 3:15
A+T: Baaba Maal
H: Baaba Maal - Televison Palm Pitures / 2009
————————————-
54:00

20 07 playlist

————————————-
Libertacao trk 1 06:49
A+T: Custodio Castelo
H: Sete Sois Orkestra / Night in the Sicily / Festival 7Sois/ 2008
————————————-
Pista trk 4 05:39
A+T: Eyal Sela
H: Sete Sois Orkestra / Night in the Sicily / Festival 7Sois/ 2008
————————————-
Zorna trk 10 05:39
A+T: Eyal Sela
H: Sete Sois Orkestra / Night in the Sicily / Festival 7Sois/ 2008
————————————-
Angels Sing trk 6 08:31
A+T: Enzo Favata
H: Enzo Favata - The New Village
————————————-
Canto A Isterrita trk 8 02:03
A+T: Enzo Favata
H: Enzo Favata - The New Village
————————————-
Biruno trk 4 2:54
A+T: Lica Recupero
H: I percussonici - Tuttipari Finisterre / 2008
————————————-
La Pasiun dal nost Signur trk 7 03:57
A+T: Martinotti
H: Tendachend / Solid Roots - Italian Style Etnosuoni / 2008
————————————-
Papa Demi La bela/La Bella trk 19 03:27
A+T: Verna
H: Laura Conti / Solid Roots - Italian Style Etnosuoni / 2008
————————————-
Tourbanda trk 4 4:37
A+T: Prima
H: Banda Adriatica - Contagio Finisterre / 2007
————————————-
Garbato e saporito / trk 5 4:35
A+T: Mimmo Epifani
H: Mimmo Epifani - Zucchini Flowers / FT48 / 2008
————————————
Cucuzza e acqua / trk 1 4:06
A+T: Mimmo Epifani
H: Mimmo Epifani - Zucchini Flowers / FT48 / 2008
————————————-

13 července / Playlist

1 Semena Worck / trk 1 6:26
A+T: Shibibaw
H: Gigi - Gold & Wax / Palm Pictures
—————————————————————————————————————
2 Salam / trk 4 5:42
A+T: Shibibaw
H: Gigi - Gold & Wax / Palm Pictures
—————————————————————————————————————
3 Abatatchen Hoy / trk 1 3:33
A+T: Alemu Aga
H: Alemu Aga - Ethiopiques 11 The art of King David / VidZone Digital Media / 2001
—————————————————————————————————————
2 Shem City Steppers / trk 6 5:28 / 3:30
A+T: Sintayehu Zenebe
H: Dub Colossus - A Town Called Addis / Real World Records / 2008
—————————————————————————————————————
5 No Bater / trk 3 05:35
A+T: Benjamim Taubkin
H: Benjamim Taubkin Cantos Do Nosso Chao NÚCLEO 2006
—————————————————————————————————————
6 Minha Ciranda/Morena Vem Ver/Quem Me Deu Foi Lia / trk 2 08:55
A+T: Benjamim Taubkin
H: Benjamim Taubkin Cantos Do Nosso Chao NÚCLEO 2006
—————————————————————————————————————
7 Naumu trk 4 2:50
A+T: trad
Z: Marlui Miranda / Blue Jackel 5005 / 1996
—————————————————————————————————————
8 Sa skimrande / / / / / trk 6 4:43
A+T: Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi - Bellow Poetry |aito / 2005
—————————————————————————————————————
Yes sir I can boogie / trk 10 2:25
A+T: Frank Dostal
H: The Ukulele Orchestra Of GB - Live in London #1 / / 2008
—————————————————————————————————————
Satellite of Love / trk 11 3:25 cover Velvetů
A+T: Lou Reed
H: The Ukulele Orchestra Of GB - Live in London #1 / / 2008
—————————————————————————————————————
Melange / trk 15 6:14 medley
A+T: trad
H: The Ukulele Orchestra Of GB - Live in London #1 / / 2008
—————————————————————————————————————
Age Old Blue / trk 3 3:59
A+T: Alela Diane
H: Alela Diane - To Be Still / Rough Trade / 2009
—————————————————————————————————————

6 07 playlist

—————————————————————————————————————
La Murga de Panama / trk 1 03:08
A+T: Lopez
H: Papi Brandao Y Su Conjunto Aires Tablenos / Panama! 2 / Soundway / 2009
—————————————————————————————————————
Decidete Mi Amor / trk 4 2:58
A+T: Lopez
H: Papi Brandao Y Sus Ejecutivos / Panama! 2: Latin, Calypso & Funk On The Isthmus 1967-77 / Soundway / 2009
—————————————————————————————————————
Mi Bella Panama / / trk 8 3:01
A+T: Lopez
H: Revolucionnários / Panama! 2: Latin, Calypso & Funk On The Isthmus 1967-77 / Soundway / 2009
—————————————————————————————————————
Voyage / trk 1 2:59
A+T: Koutouba
H: Le Ry-Co Jazz - Bon Voyage !! / RetroAfric / 2008
—————————————————————————————————————
Aux Antilles / trk 6 5:41
A+T: Koutouba
H: Le Ry-Co Jazz - Bon Voyage !! / RetroAfric / 2008
—————————————————————————————————————
Itku / Balkan / trk 1 3:32
A+T: Andersson
H: Boot - Soot / Caprice 2009
—————————————————————————————————————
Godrun / trk 4 4:43
A+T: Andersson
H: Boot - Soot / Caprice 2009
—————————————————————————————————————
Bue / trk 6 4:13
A+T: Sara Tavares
H: Sara Tavares - Xinti / World Connection BV / 2009
—————————————————————————————————————
Tu voz / trk 6 3:05
A+T: Marta Gómez
H: Marta Gómez - Musiquita / aluna / 2009
—————————————————————————————————————
Getme-getme / trk 3 05:40
A+T: Sevda Alekperzadeh
H: Sevda Alekperzadeh SEVDALI DUNYA - Worlds of love / Network Medien 2009
—————————————————————————————————————
Amor Desprevenido / trk 3 4:41
A+T: Monica Giraldo
H: Monica Giraldo - Todo Da Vueltas / Tropisounds / 2008
—————————————————————————————————————
Por Verte Llegar / trk 2 3:32
A+T: Monica Giraldo
H: Monica Giraldo - Todo Da Vueltas / Tropisounds / 2008
—————————————————————————————————————
Blue Sugar / trk 4 3:53
A+T: Koutouba
H: Le Ry-Co Jazz - Bon Voyage !! / RetroAfric / 2008
—————————————————————————————————————

29 6 playlist

Bomba trk 5 3:42
A+T: Perez-Prieto
H: Novalima / Remixed / Cumbancha / 2008
————————————-
I Believe trk 2 CD1 (03:16)
A+T: Dixon
H: Chicago Blues A Living History / TFF Rudolstadt 2009 / Heidecksburg
————————————-
Ancestors trk 1 5:15
A+T: trad
H: Malerija Remixed / GRCD 3 / 2003
————————————-
Horse Spirit trk 18 CD1 (04:14)
A+T: Degtrayeva
H: Ayarkhaan / TFF Rudolstadt 2009 / Heidecksburg
————————————-
Dance of the Yellow Farm trk 9 CD1 (04:18)
A+T: Alperin
H: Moscow Art Trio/ TFF Rudolstadt 2009 / Heidecksburg
————————————-
Krummi trk 3 4.00
A+T: trad/Valravn
H: Valravn - Valravn tutl / 2007
————————————-
Flowers trk 12 CD1 (01:50)
A+T: Dana Adini
H: HaBanot Nechama / TFF Rudolstadt 2009 / Heidecksburg
————————————-
Twenty long weeks trk 15 CD1 (03:21)
A+T: Rachel Unthank
H: Rachel Unthank & The Winterset / TFF Rudolstadt 2009 / Heidecksburg
————————————-
Him bo trk 13 CD2 (04:20)
A+T: Karen Matheson
H: Capercaillie / TFF Rudolstadt 2009 / Heidecksburg
————————————-
Greenville trk 15 CD2 (03:25)
A+T: Lucinda Williams
H: Lucinda Williams / TFF Rudolstadt 2009 / Heidecksburg
————————————-
Ni zai nali trk 12 CD2 (03:17)
A+T: Robert Zollitsch
H: Gong Linna / TFF Rudolstadt 2009 / Heidecksburg
————————————-
Ciganka trk 9 CD2 (03:52)
A+T: La Cherga
H: La Cherga / TFF Rudolstadt 2009 / Heidecksburg
————————————-
Hir ai kam trk 10 CD1 (03:47)
A+T: Magnifico
H: Magnifico & Turbolentza / TFF Rudolstadt 2009 / Heidecksburg
————————————-
Quick As White trk 1 7.07
A+T: Mdongo
H: Kasai All Stars / Crammed 2008
————————————-

22 června Respect playlist

Ciew Mawele trk 4 7:20
A+T: Issa Bagayogo
H: Issa Bagayogo Remixes 6 Degrees
————————————-
Tonjo Yima trk 2 4:18
A+T: Adams
H: Justin Adams + Juldeh Camara - Tell No Lies Real World / 2009
————————————-
Fulani Coochie Man trk 4 04:36
A+T: Adams
H: Justin Adams + Juldeh Camara - Tell No Lies Real World / 2009
————————————-
Kele Kele (No Passport No Visa) trk 3 04:00
A+T: Adams
H: Justin Adams + Juldeh Camara - Tell No Lies Real World / 2009
————————————-
Méral trk 21 9:06
A+T: trad, arr Éri, Sipos, Hamar
H: Muzsikás - The Bartok Album |Hannibal HNCD 1439 / 1999
————————————-
Saraswati trk 5:52
A+T: Truffaz
H: Erik Truffaz - Benares / Blue Note 2009
————————————-
Vuoi vuoi mu (Vuoi Vuoi Me) trk 1 04:49
A+T: Boine-Buljo-Lukkari
H: Mari Boine / IdjagieDas / universal / 2006
————————————-
Quick As White trk 1 7.07
A+T: Mdongo
H: Kasai All Stars / Crammed 2008
————————————-
Filaw trk 7 5:13
A+T: Issa Bagayogo
H: Issa Bagayogo / Remixes / Six Degrees
————————————-

15 06 playlist

—————————————————————————————————————
Nueva Vida / trk 2 04:13
A+T: Gimenez
H: Ojos de Brujo - Aocaná / Diquela / 2009
—————————————————————————————————————
Baraka / trk 7 03:43
A+T: Gimenez
H: Ojos de Brujo - Aocaná / Diquela / 2009
—————————————————————————————————————
Sat Bhayan / trk 2 5:29 odjet 0:45
A+T: Mitsoui Mitsoura
H: Mitsoura - Dura Dura Dura / / 2009
—————————————————————————————————————
Guajiro / trk 6 03:32
A+T: Paloma Povedano
H: Almasala - Ahora / Ventilador / 2008
—————————————————————————————————————
Cantarillo / trk 1 04:00
A+T: Paloma Povedano
H: Almasala - Ahora / Ventilador / 2008
—————————————————————————————————————
África / trk 3 03:40
A+T: Paloma Povedano
H: Almasala - Ahora / Ventilador / 2008
—————————————————————————————————————
Amamesso / trk 9 04:19
A+T: Mahmoud Ahmed
H: Various Artists - Ililta! New Ethiopian Dance Music / Twerp / 2009
—————————————————————————————————————
Munit / trk 1 06:29
A+T: Mahmoud Ahmed
H: Various Artists - Ililta! New Ethiopian Dance Music / Twerp / 2009
—————————————————————————————————————
Hartag-Lui-Gruti / trk 2:24
A+T: Gavril Borki
H: Traio Romano / Musique Tsigane / Traio 2008
—————————————————————————————————————
Sari Gelin / trk 4 04:10
A+T: Cihat Askin
H: Cihat Askin / Stage Art - Turkish Sampler 2008 StageArt / 2008
—————————————————————————————————————
Smoke on the Water / trk 6 05:12
A+T: Ritchie Blackmore
H: Dolapdere Big Gang / Stage Art - Turkish Sampler 2008 StageArt / 2008
—————————————————————————————————————
Busca lo bueno / trk 9 04:16
A+T: Gimenez
H: Ojos de Brujo - Aocaná / Diquela / 2009
—————————————————————————————————————

Playlist 8 června Shahab

————————————-
1 Noche Azul trk 1 7:09
A+T: Shahab Tolouie
H: Shahab Tolouie / Tango Perso / Shahab 2009
————————————-
2 Tango Perso trk 6 6:54
A+T: Shahab Tolouie-Hafez Shiraz
H: Shahab Tolouie / Tango Perso / Shahab 2009
————————————-
3 Sabicas / Tarantas trk CD2 trk 9 5:11
A+T: Sabicas
H: Sabicas / Duende Flamenco anthology / Ellipsis Arts CD 3350 / 1994
————————————-
5 Tere ‘ishq nacaia / Con esa morena trk 6 11:45 CD1
A+T: Faiz al Faiz
H: Qawwali Flamenco CD1 / Accords Croisses / 2005
————————————-
7 The Candle & The Moth trk 2 5:20
A+T: Sussan Deyhim
H: Sussan Deyhim - Madman of God / Crammed Craw 22 / 2000
————————————-
8 Rosam 3:00
A+T: Shahram Nazeri
H: Shahram Nazeri / Avaz Asatir / 2000
————————————-
9 My heart trk 7 6:13
A+T: Moini Kermanshahi-Shahab Tolouie
H: Shahab Tolouie / Tango Perso / Shahab 2009
————————————-

1 června playlist

————————————-
14 Jekajo trk 4 7:44
A+T: Kevin Ford
H: Chicago Afrobeat Project / The Rough Guide To Afrobeat Revival Rough Guides / 2009
————————————-
13 Dimenh san arxontissa / trk 8 3:51
A+T: Imam Baildi
H: Imam Baildi - Imam Baildi / Capitol / 2009
————————————-
12 Dame e la vida trk 3 4:24
A+T: Efren Lopez
H: La Banda Del Pepo - Tanto Por Hacer Galileo / 2009
————————————-
11 Luonto tuli lähelle trk 5 3:03
A+T: Alamaailman Vasarat
H: Alamaailman Vasarat - Huuro Kolkko Nordic / 2009
————————————-
9 Manoleo et Menon trk 3 4:22
A+T: Christoph H. Müller,
H: RadioKijada - Nuevos Sonidos Afro Peruanos Wrasse / 2009
————————————-
7 Mascadjôn trk 12 4:12
A+T: Monteiro
H: Lura - Eclipse Lusafrica / 2009
————————————-
6 Contado ninguém acredita / trk 4 3:50
A+T: Rodrigues
H: Deolinda - Cancao Ao Lado / IPLAY / 2008
————————————-
5 France Trance trk 5 2:56
A+T: Dva
H: Dva - Fonok / Indies / 2008
————————————-
4 Kele Kele (No Passport No Visa) trk 3 4:01
A+T: Justin Adams
H: Justin Adams & Juldeh Camara - Tell no Lies Realworld / 2009
————————————-
3 Romanç De La Porquerola trk 4 06:11
A+T: Mara Aranda
H: Mara Aranda + Solatge - Deria Galileo / 2009
————————————-
2 Wele wele wintou trk 5 5:19
A+T: Oumou Sangaré
H: Oumou Sangaré - Seya World Circuit / 2009
————————————-
1 Mwana / trk 11 6:55
A+T: Kabako
H: Staff Benda Bilili - Tres Tres Fort / crammed / 2008
————————————-

25 5 playlist

El Barah trk 5 05:37
A+T: Khaled Brahim
H: Khaled - Liberte Universal / 2009
————————————-
Raikoum trk 3 04:53
A+T: Khaled Brahim
H: Khaled - Liberte Universal / 2009
————————————-
Cancao Kayapi trk 4 6:21
A+T: Magda Pucci
H: Mawaca - Rupestres Sonoros Ethos / 2008
————————————-
Secret Agent trk 1 5:21
A+T: Tony Allen
H: Tony Allen - Secret Agent World Circuit / 2009
————————————-
Amarrao con fé trk 1 3:38
A+T: Edilio Paredes
H: Puerto Plata - Mujer De Cabaret iaso / 2007
————————————-
Israel By Bus trk 4 3:55
A+T: Mc Cartha Lewis
H: Calypso Rose - Calypso Rose World Village / 2008
————————————-
De velden trk 12 5:44
A+T: Gijs Levelt
H: STriCat - Jab Karnatic Lab / 2009
————————————-
Wasabi Fields trk 7 04:01
A+T: Kimmo Pohjonen
H: KTU - Quiver RockAdillo / 2009
————————————-
Gangsta Blues trk 9 3:44
A+T: Alla Rakha Raman
H: Babel CImbalim
————————————-
Zamba Gris trk 1 4:20
A+T: Topferova
H: Marta Topferova - Flor Nocturna |World Village / 2006
————————————-
Yamina trk 12 04:24
A+T: Khaled Brahim
H: Khaled - Liberte Universal / 2009
————————————-

18 května 2009 Hypnotix playlist

————————————-
1 Eko System Tr. 01 4:46
A+T: Ditrich
H: Hypnotix / CD: Kumah / African Dance Record ADR 010-2
————————————-
2 Afolafole Tr. 04 5:09
A+T: Ditrich
H: Hypnotix / CD: Where the Spirit Lives / Popron Music 2006
————————————-
3 Kowajo trk 1 5:56
A+T: I K Dairo
H: I K Dairo & his Blue Spots - Ashiko Xenophile GLCD 4018 / 1994
————————————-
4 Snakeskin Tracksuit Tr. 11 6:20
A+T: African Headcharge
H: African Headcharge CD : Great Vintage I. / On U Sound Records 1989
————————————-
5 Lovers In A Dangerous Time trk 8 5:00 / vynechat 0:32 intro
A+T: Lucky Dube
Lucky Dube - Victims | |Timbuktu FLTRCD 512 / 1993
————————————-
6 Dola Thase Dorbhala Tr. 08 4:43
A+T: Hearn Gadbois
H: Hearn Gadbois / CD : One Thousand and One Fingers / H.G. 2003
————————————-
7 Lufuala Ndonga trk 1 4.30 f/o
A+T: Konono
H: Konono No. 1 - Congotronics crammed / 2004
————————————-
8 Ah Ya Zamane Tr. 05 4:20
A+T: Azzdine Ouhnine
H: Azzdine with Bill Laswell / (Barraka El Farnatshi Prod. Barbarity 023
————————————-
9 Beng Beng Beng trk 2 6:03
A+T: Femi Kuti
Z: Femi Kuti / Future World of Funk |Ocho CD011 / 2001
————————————-
10 Killing in God´ s Name Tr. 01 6:06
A+T: Ditrich
H: Hypnotix 2009 / Unreleased/
————————————-

11 května 2009

Inspiration (ilham) trk 3 3:48
A+T: Massi
H: Souad Massi - Honeysuckle |Universal 2005
————————————-
2 Satumare - Bristol trk 1 05:00
A+T: Mathieu Boccaren - Pad Brapad Moujika
H:Pad Brapad Moujika/Satumare - Bristol / 2009 / Par Brapad & Cie
————————————-
3 Kanász trk 2 05:17 (3:40)
A+T: Trad. - CimbaliBand
H:CimbaliBand/Feketetó / 2008 / Fono
————————————-
4 Mono abrasif trk 3 04:29 (3:00)
A+T: Vent d’états-Benjamin Porcedda
H:Vent d’états/Souverain reptile / 2009 / Cumulozicus
————————————-
5 Ravagok a zongorara trk 4 02:42
A+T: Jozsef Olah
H:Parno Graszt/Ravagok a zongorara / 2003 / Fono
————————————-
6 Salsa trk 5 04:00 (vyjet 0.55)
A+T: Irfan Muertes
H: Irfan Muertes/EP / 2006 / Rapanelli
————————————-
7 Ai, Nina trk 6 05:30 (3:10)
A+T: Karen Arutyunyan-Trad.
H:Deti Picasso/Ethnic Experiments / 2004 / Deti Picasso
————————————-
8 Ogun Vodun trk 7 10:55 (8:00)
A+T: Rageous Gratoons-Marc Mouches
H:Rageous Gratoons/En concerto live / 2007 / Sl-Works
————————————-
10 Gool Gool trk 2 03:57
A+T: Blasco-La Familia
H: La Familia - Supernomad La Familia / 2006
————————————-

4 května playlist

—————————————————————————————————————
20 Rumba Sultana / CD2 trk 13 6:34
A+T: Thierry “Titi” Robin
H: Thierry “Titi” Robin - Kali Sultana / Naive / 2008
—————————————————————————————————————
18 Paisajes trk 5 4:12
A+T: Domingues
H: Almasala - Ahora Ventilador / 2008
—————————————————————————————————————
16 Cada Dia trk 10 2:34
A+T: Marta Gomez
H: The Idan Raichel Project - Within My Walls Helicon Records / 2008
—————————————————————————————————————
15 Humpitam trk 3 4:40
A+T: Becaye Aw
H: Becaye Aw - Sibi EM / 2009
—————————————————————————————————————
14 Ele Fanan trk 4 4:57
A+T: Laura Lopez Castro
H: Koalas Desperados - Koalas Desperados Rookdown / 2009
—————————————————————————————————————
12 Un noveau reve trk 5 (4) 3:55
A+T: Piet Maris
H: Jaune Toujours - Ko Lektiv Choux / 2009
—————————————————————————————————————
11 Maria trk 2 4:21
A+T: Blick Bassy
H: Blick Bassy - Léman World Connection BV / Times Square
—————————————————————————————————————
10 Moz trk 5 5:35
A+T: Masakela
H: Hugh Masakela - Hope Wordly 320203 / 1993
—————————————————————————————————————
9 Riddem / trk 6 3:31
A+T: Daby Toure
H: Daby Toure & Skip McDonald - Call My Name / Tytunes / 1997
—————————————————————————————————————
8 Government Magic / trk 3 10:01
A+T: Carlie Norman
H: Antibalas / The Rough Guide To Afrobeat Revival / Rough Guides / 2009
—————————————————————————————————————
2 Kounadya trk 3 4:33
A+T: Oumou Sangaré
H: Oumou Sangaré - Seya World Circuit / 2009
—————————————————————————————————————
1 Moziki / trk 5 4:55
A+T: Kabako
H: Staff Benda Bilili - Tres Tres Fort / crammed / 2008
—————————————————————————————————————

27 dubna - playlist

Tonjo Yima trk 2 4:18
A+T: Adams
H: Justin Adams + Juldeh Camara - Tell No Lies Real World / 2009
————————————-
Moz trk 5 5:35
A+T: Masakela
H: Hugh Masakela - Hope Wordly 320203 / 1993
————————————-
Vengo de mi Extremadura trk 3:29
A+T: Ramón El Portugués
H: Ramón El Portugués / Duende Flamenco anthology Ellipsis Arts CD 3350 / 1994
————————————-
Jaleo 0:31
A+T: trad
H: La Kaíta / Tangos Y Jaleos Extremenos / 2008
————————————-
Jaleo corto 0:46
A+T: trad
H: La Kaíta / Tangos Y Jaleos Extremenos / 2008
————————————-
Calle del aire trk 3:11
A+T: La Caita
H: La Caita / Vengo Warner 8573 83292 / 2000
————————————-
Keli Keli trk 1 6:11
A+T: Adams
H: Justin Adams + Juldeh Camara - Tell No Lies Real World / 2009
————————————-

20 dubna playlist

—————————————————————————————————————
18 Jeeri Bona / trk 1 3:57
A+T: Malick Pathé Sow
H: Malick Pathé Sow - Maayo Men / MuziekPublique / 2008
—————————————————————————————————————
16 Think Africa / trk 3 6:54
A+T: Seun Kuti
H: Seun Kuti / The Rough Guide To Afrobeat Revival / Rough Guides / 2009
—————————————————————————————————————
14 Tutsak / trk 5 6:29
A+T: Richard Hamer
H: Orient Expressions - Kirik Kalpler Albumu / DoubleMoon / 2008
—————————————————————————————————————
13 Tabanka / trk 3 4:22
A+T: Orlando Pantera
H: Lura - Eclipse / Lusafrica / 2009
—————————————————————————————————————
10 Paisajes / trk 5 4:12
A+T: Domingues
H: Almasala - Ahora / Ventilador / 2008
—————————————————————————————————————
9 Will You call my name? / trk 4 3:45
A+T: Daby Toure
H: Daby Toure & Skip McDonald - Call My Name / Tytunes / 1997
—————————————————————————————————————
8 Fado Toninho / trk 2 2:07
A+T: Rodrigues
H: Deolinda - Can‡ao Ao Lado / IPLAY / 2008
—————————————————————————————————————
5 Footsteps / trk 2 3:35
A+T: Haytham Safia
H: No Blues - Lumen / Continental Record Services / 2009
—————————————————————————————————————
Séno / trk 1 4:32
A+T: Ba Cissoko
H: Ba Cissoko - Séno / Sterns / 2008
—————————————————————————————————————
3 Sala Mosala / trk 6 6:11
A+T: Kabako
H: Staff Benda Bilili - Tres Tres Fort (Promo Sampler) / crammed / 2008
—————————————————————————————————————
2 Sounsoumba / trk 1 4:21
A+T: Oumou Sangaré
H: Oumou Sangaré - Seya / World Circuit / 2009
—————————————————————————————————————
1 Conche Perla / trk 1 4:19
A+T: Lopez
H: Novalima - Agency Ambos Numdos / Cumbancha / 2009
—————————————————————————————————————

13 dubna Playlist

1 Afdika / trk 3 2:24
A+T: trad/arr Marwan Al-Solaiman
H: Ziriab / Arta / 2005
—————————————————————————————————————
2 Porque / trk 1
A+T: trad/arr Marwan Al-Solaiman
H: Kvinterna / Kvinterna / 2006
—————————————————————————————————————
3 Bab Toma / trk 1 7:31
A+T: Chhadeh
H: Abdullah Chhadeh & Nara - Seven Gates |ABYC / 2005
—————————————————————————————————————
4 Alal aqiq / trk 10 5:19
A+T: trad/arr Marwan Al-Solaiman
H: Ziriab / Arta / 2005
—————————————————————————————————————
5 Sakala Al Lehel / trk 10 9:49
A+T: Khalil Gibran / Wahab
H: Fairuz / Arabia - The Women’s Voice |Manteca CD 031 / 2002
—————————————————————————————————————
6 Nani Nani / trk 11
A+T: trad/arr Marwan Al-Solaiman
H: Kvinterna / Kvinterna / 2006
—————————————————————————————————————
7 Ajorpa / trk 1 05:38
A+T: Michel Bismut
H: Michel Bismut - Ur / Al Sur 1996
—————————————————————————————————————
8 Fogil nakhal / trk 11 6:09
A+T: trad/arr Marwan Al-Solaiman
H: Ziriab / Arta / 2005
—————————————————————————————————————
9 Ilham / trk 3 3:48
A+T: Massi
H: Souad Massi - |Universal 2005
—————————————————————————————————————
10 Yarimo / trk 1 2:24
A+T: Altoonian
H: DuOud - Wild Serenade |Label Bleu 2558 / 2002
—————————————————————————————————————

6 dubna Babel playlist

Mod vakance / trk 1 5:25
A+T: Sayon Bamba
H: Sayon Bamba - Modvakance / Autre / 2007
—————————————————————————————————————
El Barani / trk 5 5:06 / 3:00
A+T: Dahmane ElHarachi
H: Kamel ElHarachi / Sampler / 2009
—————————————————————————————————————
Maintenant / trk 2 4:07 / 3:00
A+T: Rupa Marya
H: Rupa & The April Fishes - Extraordinary Rendition / Cumbancha / 2008
—————————————————————————————————————
Conche Perla / trk 1 4:19
A+T: Lopez
H: Novalima - Agency Ambos Numdos / Cumbancha / 2009
—————————————————————————————————————
Mektoub / trk 2 5:47
A+T: Dominique Bares
H: Mosaica - Oc-Chaâbi / Mosaica / 2009
—————————————————————————————————————
Ma Rue N’est Pas Longue / trk 2 3:08
A+T: Moussu T
H: Moussu T e lei Jovents - Home Sweet Home / Le chant du monde / 2008
—————————————————————————————————————
Le Cavalier / trk 1 03:51
A+T: Houria Aďchi
H: Houria Aďchi & L’Hijâz’car / Babel Med CD2 2009 / Babel / 2009
—————————————————————————————————————
Zaman Chant / trk 1 5:40
A+T: Zaman Fabriq
H: Zaman Fabriq Demo / Rassegna / 2009
—————————————————————————————————————
Mundo čoček / trk 4 3:12
A+T: Markovic
H: Boban Markovic Orkestar - Balkan Brass Feast |Piranha PIR 1790 / 2003
—————————————————————————————————————
Grail’Oli 5 / trk 5 06:31/ 3:00
A+T: Grail’Oli
H: Grail’Oli / Babel Med CD2 2009 / Babel / 2009
—————————————————————————————————————
Chan Chan / trk 3 04:46
A+T: Morales
H: Kora Jazz Trio / Babel Med CD2 2009 / Babel / 2009
—————————————————————————————————————

30 března

1 O mar trk 6 2:45
A+T Filák-Vermelho/ Vermelho
H: Maraca / The body is to slow for me / Indiesrec 2006
————————————-
2 Dobre trk 1 3:35
A+T Filák/Pessoa
H: Maraca / Longe / Indiesrec 2003
————————————-
3 Boleráz trk 1 3:21
A+T úprava Maracy-Zimbovy
H: Maraca-Zimbova / Krvavé balady / Indiesrec 2005
————————————-
4 Tee-dee-tee trk 3 6:15
A+T Petr Wajsar
H: Ewave / demo snímek 2007 /
————————————-
5 Immigrant song / trk 2 03:57
A+T: Sadovska
H: Mariana Sadovska - Borderland / Sadovska / 2005
————————————-
6 Letiv sokil ponad vodu trk 14 2:57
A+T ukrajinská lidová
H: Trio banduristek UKRAINKA- Ljubov Krivorotova Lidija Krivorotova Rajka Gorjatenko / Ja jdu dodomu / UKR Music 2006
————————————-
7 Ebeila trk 6 5:18
A+T Filák/ Vermelho
H: Maraca / Maraca / Maraca 2001
————————————-
8 Cigano / CD1 trk 3 03:52
A+T: de Silva Machado-Pontes-Viana
Dulce Pontes - O Coraçao Tem Tres Portas (Disc 2) / Zona Música/Ondeia / 2006
————————————-
9 The forest creatures trk 13 3:42
A+T Chuncho
H: Yma Sumac / Voice of the Xtabay / The right stuff 1950
————————————-
10 Way down in the Hole trk 14 3:28
A+T Tom Waits
H: Tom Waits / Beautiful Maladies - the Island years / Jalma music 1998
————————————-

23 března Albánie playlist

Permet - N’pensheremne E Zotrise Sate / 1 05:03
A+T: Ahmet Lela
H: Famille Lela de Permet - Polyphonies / Indigo 2503 / 1992
—————————————————————————————————————
Zura një bilbil me vesë / 3 03:21
A+T: Adem Da‡i-Llahuta
H: Jonianet / Recording session Jonianet Saze / Schloss Goseck 23.6.2005
—————————————————————————————————————
Këngë për Ali Pashë Tepelenën / 2 03:32
A+T: Aleko Ianni
H: Recording session Jonianet Saze / Schloss Goseck 23.6.2005
—————————————————————————————————————
Diten qe / 15 03:06
A+T: Aleko Ianni
H: Versteckte Stimmen Audio / DestioNation 2008
—————————————————————————————————————
Mecovë e zeza Mecovë / 7 01:05
A+T: trad
H: Discovering Albania - Dismarc / 2008
—————————————————————————————————————
E qarë me gërnetë Kolonjar‡e / 14 02:27
A+T: trad
H: Vangjel Janushi, Ligo Janushi, Panajot Janushi / Discovering Albania - Dismarc / 2008
—————————————————————————————————————
Trëndafili Fletë Fletë / 11 05:08
A+T: Laver Bariu
H: Laver Bariu - Songs from the City of Roses / Globestyle CDORBD 091 / 1996
—————————————————————————————————————
Te puth / 3 04:28
A+T: trad
H: Versteckte Stimmen Audio / DestioNation 2008
—————————————————————————————————————
Mou pouli / 5 01:58
A+T: trad
H: Versteckte Stimmen Audio / DestioNation 2008
—————————————————————————————————————
Oh permbi / 12 01:40
A+T: trad
H: Versteckte Stimmen Audio / DestioNation 2008
—————————————————————————————————————
Ioanina 12 07:33
A+T: Petro-Loukas Chalkias
H: Petro-Loukas Chalkias & Kompania / Setakat - 2008
—————————————————————————————————————
Berati / 3 11:12
A+T: Petro-Loukas Chalkias
H: Petro-Loukas Chalkias & Kompania / Network Medien 32376 / 1999
—————————————————————————————————————
1 Into the Jungle trk 2 4:30
A+T: Ditrich
H: Hypnotix - Rastaman in Prague / Bonton 1994
—————————————————————————————————————

16 března - novinky aktuality 30 minut

Movements 1&2 / trk 3 4:20
A+T: Chango Spasiuk
H: Chango Spasiuk - Pynandi Los Descalzos / World Village / 2009
—————————————————————————————————————
Dimenh san arxontissa / trk 8 3:51
A+T: Imam Baildi
H: Imam Baildi - Imam Baildi / Capitol / 2009
—————————————————————————————————————
O Pasatémpos / trk 4 4:53
A+T: Imam Baildi
H: Imam Baildi - Imam Baildi / Capitol / 2009
—————————————————————————————————————
Samba Clarina / trk 3 4:13
A+T: Imam Baildi
H: Imam Baildi - Imam Baildi / Capitol / 2009
—————————————————————————————————————
My heart / trk 4 6:13
A+T: Moini Kermanshahi-Shahab Tolouie
H: Shahab Tolouie / Tango Perso /
—————————————————————————————————————
Massake / trk 10 3:53
A+T: Habib Koité
H: Habib Koité & Bamada - Afriki / Cumbancha / 2007
—————————————————————————————————————

9 března

Coxixando trk1 06:08
A+T: Pixinguinha
H: Moderna Tradiçao / Glatt & Verkehrt Festival 2008 / KREMS, Austria / Recorded and Offered by ORF For EBU ACTIVE Members
————————————-
12 Linhas trk2 04:36
A+T: Siba
H: Siba e a Fuloresta / Glatt & Verkehrt Festival 2008 / KREMS, Austria /
————————————-
Bagaceira trk3 09:17
A+T: Siba
H: Siba e a Fuloresta / Glatt & Verkehrt Festival 2008 / KREMS, Austria /
————————————-
Meu Time trk4 10:03
A+T: Siba
H: Siba e a Fuloresta / Glatt & Verkehrt Festival 2008 / KREMS, Austria /
————————————-
Toda Vez trk5 07:22
A+T: Siba
H: Siba e a Fuloresta / Glatt & Verkehrt Festival 2008 / KREMS, Austria /
————————————-
Bratsera trk6 07:18
A+T: trad. / arr. Möller
H: Ale Möller Band / Glatt & Verkehrt Festival 2008 / KREMS, Austria /
————————————-
Bolsevika trk 7 05:31
A+T: trad. / arr. Möller
H: Ale Möller Band / Glatt & Verkehrt Festival 2008 / KREMS, Austria /
————————————-
Vagabondo trk 7 06:31
A+T: trad
H: Gruppo Spontaneo Trallalero / Glatt & Verkehrt Festival 2008 / KREMS, Austria /
————————————-

2 března 2009 playlist

20 Mambu ma miondo / CD2 trk 2 4:58
A+T: Francois Luambo Makiadi
H: Franco & the TPOK Jazz - FrancoPhonic / Sterns / 2008
—————————————————————————————————————
19 Kalabalak / trk 4 3:29
A+T: Ahilea Durcovski
H: Ahilea - Cafe Svetlana / Essay / 2009
—————————————————————————————————————
17 Séno / trk 1 4:32
A+T: Ba Cissoko
H: Ba Cissoko - Séno / Sterns / 2008
—————————————————————————————————————
15 Sonido Amazonico / trk 1 4:17
A+T: Greg Burrows
H: Chicha Libre - !Sonido Amazonico! / Crammed / 2008
—————————————————————————————————————
14 tumbala / trk 6 3:16
A+T: W Braun
H: Mad Manoush - The Gypsy R-Evolution / ESP / 2008
—————————————————————————————————————
10 Nguva Ye Kufara / trk 4 4:37
A+T: Maraire
H: Chiwoniso - Rebel Woman / Cumbancha / 2008
—————————————————————————————————————
9 Bamboo / trk 1 4:38
A+T: Raffaello Simeoni
H: Raffaello Simeoni - Mater Sabina / Finisterre / 2009
—————————————————————————————————————
6 Garbato e saporito / trk 5 4:35
A+T: Mimmo Epifani
H: Mimmo Epifani - Zucchini Flowers / FT48 / 2008
—————————————————————————————————————
5 Ambassel / trk 12 4:40
A+T: Sintayehu Zenebe
H: Dub Colossus - A Town Called Addis / Real World Records / 2008
—————————————————————————————————————
4 Welcome To Mali / trk 13 3:20
A+T: Amadou Bagayogo
H: Amadou & Mariam - Welcome to Mali / Warner / 2008
—————————————————————————————————————
3 Liberta / trk 2 3:40
A+T: Lopez
H: Novalima - Agency Ambos Numdos / Cumbancha / 2009
—————————————————————————————————————
2 Romozom / trk 6 3:10
A+T: Dragan Ristic
H: Kal - Radio Romanista / Alsphalt Tango / 2008
—————————————————————————————————————
1 Kounadya / trk 3 4:33
A+T: Oumou Sangaré
H: Oumou Sangaré - Seya / World Circuit / 2009
—————————————————————————————————————

23 února - novinky aktuality

Medley / trk 2 05:17
A+T: Namgar
H: Namgar / Nomad / Vorobyev / 2008
—————————————————————————————————————
Orphan Camel / trk 3 05:36
A+T: Namgar
H: Namgar / Nomad / Vorobyev / 2008
—————————————————————————————————————
Untango / trk 9 07:45
A+T: Lev Zhurbin
H: Ljova/ Mnemosyne / Kapustnik / 2008
—————————————————————————————————————
Koyl / trk 5 04:20
A+T: trad/arr Lev Zhurbin
H: Ljova/ Mnemosyne / Kapustnik / 2008
—————————————————————————————————————
The Prostitutes’ Ballad / 03:32.
A+T: Miriam Allen
H: Miriam Allen - La Capitana / Miriam / 2008
—————————————————————————————————————
La Capitana / trk 1 03:32
A+T: Miriam Allen
H: Miriam Allen - La Capitana / Miriam / 2008
—————————————————————————————————————
Kipina / trk 2 07:15
A+T: Anna-Karin Korhonen
H: Anna-Karin Korhonen / Avertere / Plastinka / 2008
—————————————————————————————————————
Loca / trk 8 07:40
A+T: Anna-Karin Korhonen
H: Anna-Karin Korhonen / Avertere / Plastinka / 2008
—————————————————————————————————————
Welcome To Mali / trk 13 3:20
A+T: Amadou Bagayogo
H: Amadou & Mariam - Welcome to Mali / Warner / 2008
—————————————————————————————————————
Ojo Por Ojo / trk 3 (04:58)
A+T: Buenavida
H: Buenavida Social Club / Electrocumbe / malama / 2007
—————————————————————————————————————

16 února / Skandinávie a Island

Tahan Ikkaan elanyt / trk 3 (4:58)
A+T: Kaasinen
H: Setakat / Setakat / Scenderman / 2008
—————————————————————————————————————
On miulla tyttaria / trk 4 (6:39)
A+T: Kaasinen
H: Setakat / Setakat / Scenderman / 2008
—————————————————————————————————————
Flight To The Ford / trk 5 03:54
A+T: R D Burman
H: Various Artists - The Lord Of The Rings Musical / LOTR / 2007
—————————————————————————————————————
The Siege Of The City Of Kings / trk 11 04:39
A+T: A R Rahman
H: Various Artists - The Lord Of The Rings Musical / LOTR / 2007
—————————————————————————————————————
Stolt Karin Getepiga / trk 6 (2:34)
A+T: Jan Johansson
H: Jan Johansson - Musik Genom Fyra Sekler / Heptagon / 1968
—————————————————————————————————————
Pramdragarnas sang vid Volga / trk 5 (3:42)
A+T: Jan Johansson
H: Jan Johansson - Musik Genom Fyra Sekler / Heptagon / 1968
—————————————————————————————————————
Klara Stjärnor / trk 7 (3:34)
A+T: Jan Johansson
H: Jan Johansson - Musik Genom Fyra Sekler / Heptagon / 1968
—————————————————————————————————————
Emigrantvisa / trk 8 (1:41)
A+T: Jan Johansson
H: Jan Johansson - Musik Genom Fyra Sekler / Heptagon / 1968
—————————————————————————————————————
Skaningens Hemlängtan / trk 9 (2:22)
A+T: Jan Johansson
H: Jan Johansson - Musik Genom Fyra Sekler / Heptagon / 1968
—————————————————————————————————————
Krummi / trk 3 04:00
A+T: Valravn
H: Valravn - Valravn / Tutl / 2007
—————————————————————————————————————
Ancestors trk 6 4:08
A+T: Tanya Tagaq
H: Tanya Tagaq / Sinaa / Tagaq / 2007
—————————————————————————————————————
3055 / trk 10 5:10
A+T: Olafur Arnalds
H: Various Artists - Made In Iceland / IMX / 2008
—————————————————————————————————————
Mina Mina / trk 2 7:01
A+T: trad
H: Jouhiorkesteri - Nikodemus / Aania / 2008
—————————————————————————————————————

9 února playlist

—————————————————————————————————————
19 Gelum Ko Bijav / trk 7 5:08
A+T: Nestor Cok Rakija
H: Kocani Orkestar - The Ravished Bride / Crammed Discs / 2008
—————————————————————————————————————
19 Rumba Sultana / CD2 / trk 13 6:34
A+T: Thierry “Titi” Robin
H: Thierry “Titi” Robin - Kali Sultana / Naive / 2008
—————————————————————————————————————
16 Sumi / trk 1 3:45
A+T: Dotschy Reinhardt
H: Dotschy Reinhardt - Suni / Galileo / 2008
—————————————————————————————————————
13 Conche Perla / trk 1 4:19
A+T: Lopez
H: Novalima - Agency Ambos Numdos / Cumbancha / 2009
—————————————————————————————————————
12 Kde / trk 15 3:19
A+T: Kopyt
H: Amsterdam Klezmer Band - Zaraza / Essay / 2008
—————————————————————————————————————
10 odessa / trk 18 3:20
A+T: W Braun
H: Mad Manoush - The Gypsy R-Evolution / ESP / 2008
—————————————————————————————————————
9 TEREZINHA / trk 16 02:05
A+T: B.Leza
H: Cesaria Evora - Radio Mindelo / Lusafrica / 2008
—————————————————————————————————————
Wakashinga / trk 7 04:14
A+T: Maraire
H: Chiwoniso - Rebel Woman / Cumbancha / 2008
—————————————————————————————————————
6 Sounsoumba / trk 1 4:21
A+T: Oumou Sangaré
H: Oumou Sangaré - Seya / World Circuit / 2009
—————————————————————————————————————
4 Liberte / CD2 trk 8 9:36
A+T: Francois Luambo Makiadi
H: Franco & the TPOK Jazz - FrancoPhonic / Sterns / 2008
—————————————————————————————————————
3 Chiquita / trk 7 3:14
A+T: Durakovič
H: Kal - Radio Romanista / Alsphalt Tango / 2008
—————————————————————————————————————
1 Ophir Dub / trk 10 4:40
A+T: Sintayehu Zenebe
H: Dub Colossus - A Town Called Addis / Real World Records / 2008
—————————————————————————————————————

2 února 2009

Mezegey / trk 6 4:23
A+T: Kovalyg
H: Huun-Huur-Tu Feat. Sainkho - Mother-Earth! Father-Sky! / Jaro / 2008
—————————————————————————————————————
Midnight Blue / trk 4 2:00
A+T: Sainkho
Z Sainkho - Naked Spirit |Amiata ARNR 2298 / 1998
—————————————————————————————————————
Old Melodie / trk 8 4:11
A+T: Sainkho Namtchylak
Z: Sainkho Namtchylak - Stepmother City Ponderosa 003 / 2000
—————————————————————————————————————
Dance of Eagle / trk 2 4:34
A+T: Sainkho Namtchylak
Z: Sainkho Namtchylak - Stepmother City Ponderosa 003 / 2000
—————————————————————————————————————
Let the Sunshine / trk 5 3:40
A+T: Sainkho Namtchylak
Z: Sainkho Namtchylak - Stepmother City Ponderosa 003 / 2000
—————————————————————————————————————
Running Tapes / trk 3 6:15
A+T: Sainkho Namchylak
H: Sainkho Namchylak - Who Stole the Sky |Ponderoca CD16 / 2003
—————————————————————————————————————
Predčuvstvie / trk 4 3:58
A+T: Sainkho Namchylak
H: Sainkho Namchylak - Who Stole the Sky |Ponderoca CD16 / 2003
—————————————————————————————————————
Ondarnyng Ayany (Ondar’s Medley) / trk 6 5:24
A+T: KangarOol Ondar
H: KangarOol Ondar / Paul Pena - Genghis Blues |Six Degrees 1038 / 2000
—————————————————————————————————————
Amidiral / trk 9 2:23
A+T: Sainkho Namchylak
H: Sainkho Namchylak - Who Stole the Sky |Ponderoca CD16 / 2003
—————————————————————————————————————
Tanola Nomads / trk 1 5:53
A+T: trad, arr Zazou
Z : Sainkho / Crammed craw 6 / 1993
—————————————————————————————————————
Music Mail to Tuva / trk 1 5:22
A+T: Sainkho Namchylak
H: Sainkho Namchylak - Who Stole the Sky |Ponderoca CD16 / 2003
—————————————————————————————————————

26 ledna 2009

Garbato e saporito / trk 5 4:35
A+T: Mimmo Epifani
H: Mimmo Epifani - Zucchini Flowers / FT48 / 2008
—————————————————————————————————————
E stasira camminandu / trk 2 5:12
A+T: Ettore Castagna
H: Re Niliu - Pucambu PVD 96.15 / 1994
—————————————————————————————————————
Cucuzza e acqua / trk 1 4:06
A+T: Mimmo Epifani
H: Mimmo Epifani - Zucchini Flowers / FT48 / 2008
—————————————————————————————————————
U Mundu Ballaa / trk 5 3:24
A+T: Peppe Platani
H: Quartaumentata - U Mundu Ballaa / made in calabria / 2007
—————————————————————————————————————
Bevo alla vita / trk 5 3:52
A+T: Sgamba
H: Kalamu - Bevo alla vita / CPSR056 / 2008
—————————————————————————————————————
Brigante Musolino / trk 7 2:34
A+T: Sgamba
H: Kalamu - Bevo alla vita / CPSR056 / 2008
—————————————————————————————————————
Tarantella del cacare / trk 8 5:35
A+T: Edoardo Pucini
H: Neapolis Ensemble - Palummela / CAL / 2008
—————————————————————————————————————
O cunto e Masaniello / trk 4 5:11
A+T: Edoardo Pucini
H: Neapolis Ensemble - Palummela / CAL / 2008
—————————————————————————————————————
Biruno / trk 4 2:54
A+T: Lica Recupero
H: I percussonici - Tuttipari / Finisterre / 2008
—————————————————————————————————————
Aspro to Karti / trk 2 2:41
A+T: Ghetonia
H: Ghetonia -Terra E Sale / MM / 2005
—————————————————————————————————————
Jaj istenem, anyám / trk 3 3:57
A+T: Parno Graszt
H: Parno Graszt - Ez A VilaďG Nekem Valoď / Podium / 2007
—————————————————————————————————————
De szepen / trk 10 5:28
A+T: Istvan Pal
H: CimbaliBand - Feketeto / fono / 2008
—————————————————————————————————————

19 ledna playlist

Jigs / trk 5 5:19
A+T: Tia Files
H: Bodega - Under The Counter / Greentrax / 2008
—————————————————————————————————————
Cecile / CD1 trk 10 3:14
A+T: Lemieux
H: Duo Lemieux / Par Un dimanche au soir - Fresh trad / Folquebec / 2008
—————————————————————————————————————
Habibe / trk 2 7:12
A+T: Hossam Ramzy
H: Natacha Atlas, Hossam Ramzy, Neil Sparkes / Big Blue Ball / Real World Records / 2008
—————————————————————————————————————
Neh Yelginete / trk 9 5:40
A+T: Tsedenia Gebremarkos
H: Dub Colossus - A Town Called Addis / Real World Records / 2008
—————————————————————————————————————
Yasas / trk 2 04:42
A+T: Stelios Petrakis
H: Stelios Petrakis -Promo / Stelios / 2008
—————————————————————————————————————

12 ledna 2009

—————————————————————————————————————
20 Aspri Kataspri / trk 5 1.56
A+T: Xylouris
H: Psarantonis & The Ensemble Xylouris - Mountain Rebels / Raki Records / Network Medien / 2008
—————————————————————————————————————
18 Ya Rayah / trk 7 07:07
A+T: Moulay Youssef Adel
H: U-Cef - Halalwood / Crammed / 2008
—————————————————————————————————————
17 El Combo Los Galleror - Tabaco / trk 5 2:30
A+T: Contes
H: Lito Barientos / Arriba La Cumbia! / Crammed / 2008
—————————————————————————————————————
16 Aguenda / trk 5 3:13
A+T: Cabral
H: Bonga - Bairro / lusafrica / 2008
—————————————————————————————————————
14 NY Psycho Freyleks / trk 1 4:56
A+T: trad/arr London
H: The Klezmatics / Best Of / Piranha / 2008
—————————————————————————————————————
13 She Smiles Easy / trk 8 6:21
A+T: Goreala
H: Goreala - Metaphor Za Mtaa / Culture Taxi / 2008
—————————————————————————————————————
9 Jeeri Bona / trk 1 3:57
A+T: Malick Pathé Sow
H: Malick Pathé Sow - Maayo Men / MuziekPublique / 2008
—————————————————————————————————————
6 Tierra de Luz / trk 13 3:42
A+T: Downs
H: Lila Downs - Shake Away / Blue Note / 2008
—————————————————————————————————————
8 Rakia / trk 6 5:28
A+T: Ahouandjinou
H: Gangbé Brass Band - Assiko / Contre Jour / 2008
—————————————————————————————————————
6 Tierra de Luz / trk 13 3:42
A+T: Downs
H: Lila Downs - Shake Away / Blue Note / 2008
—————————————————————————————————————
2 Shem City Steppers / trk 6 5:28
A+T: Sintayehu Zenebe
H: Dub Colossus - A Town Called Addis / Real World Records / 2008
—————————————————————————————————————
1 Matsotsi / trk 2 5:05
A+T: Maraire
H: Chiwoniso - Rebel Woman / Cumbancha / 2008
—————————————————————————————————————

5 ledna 2009 playlist

Rows of Angels trk 3 4:00 3:12
A+T: Eliza Carthy
H: Eliza Carthy - Dreams Of Breathing Underwater Topic Records / 2008
————————————-
Julepe en la tierra trk 2 4:29
A+T: Melingo
H: Melingo / Maldito tango / 2008
————————————-
Neicuta trk 5 3:05
A+T: trad
H: Gabi Lunca - Bygone age Asphalt Tango Records GmbH / 1978
————————————-
Ce n’est pas bon CD 2 trk 12 4:18
A+T: Amadou Bagayogo
H: Amadou & Mariam / Desert Blues 3 Network Medien 22 762 / 2008
————————————-
Raoui CD 1 trk 3 3:38
A+T: Saoud Massi
H: Saoud Massi / Desert Blues 3 Network Medien 22 762 / 2008
————————————-
Le Teetab Alayi trk 6 3:20
A+T: Atlas
H: Natacha Atlas - Ana Hina World Village / 2008
————————————-
Lammebada trk 10 07:10
A+T: Atlas
H: Natacha Atlas - Ana Hina World Village / 2008
————————————-
Pero Negro trk 6 3:03
A+T: Downs
H: Lila Downs - Shake Away Blue Note / 2008
————————————-
Sebero trk 1 4:18
A+T: Bagayogo
H: Issa Bagayogo - Mali Koura 6 degrees / 2008
————————————-
The Man I Love trk 10 04:46
A+T: George + Ira Gershwin
H: Rokia Traoré - Tchamanché Universal / 2008
————————————-
Tamam Askharh CD1 trk 5 4:03
A+T: Gasparyan
H: Djivan Gasparyan - The Soul Of Armenia (Disc 1) Network / 2007
————————————-
El Carretero CD 2 trk 6 5:39
A+T: Guillermo Portabales
H: Buena Vista Social Club - At Carnegie Hall CD2 World Circuit / 2008
————————————-
Veinte Anos CD 1 trk 8 4:07
A+T: Mirabal
H: Buena Vista Social Club - At Carnegie Hall CD2 World Circuit / 2008
————————————-

11. 2. 2010

Varhan Orchestrovič Bauer


Příběhy českých muzikantů kteří se prosadili ve světě působí zprvu jako velmi nepravděpodobná fikce, ale naštěstí nejsou vzácné. Vedle Markéty Irglové, Marty Töpferové se to podařilo i Varhanu Orchestrovičovi Bauerovi, když zkomponoval soundtrack k Formanovu filmu Goyovy příznaky, který přišel do kin roku 2006. Bauerova hudba doprovází i letošní film Hodinu nevíš režiséra Dana Svátka.

4. 1. 2010

číst vše...

Speed Caravan, rocková transformace arabských stupnic

Speed Caravan byli jednou z nejčastěji vystupujících zahraničních kapel na našich letošních festivalech. Hráli v Praze v rámci přehlídky Respect Plus, na Sázavafestu a na Colours od Ostrava, kde vznikl tento rozhovor.

Kapelník Mehdi Haddab spolu s computerovou hráčkou Hermione Frank působili v u nás relativně známé skupině Ekova. Dalším a dodnes fungujícím Haddabovým projektem je DuOuD, spojení dvou arabských louten oud s elektronikou. Zatím jediné album Speed Caravan, Kalashnik Love, vyšlo v Anglii na značce Real World a u nás v distribuci Indies. Vedle originálů obsahuje i coververze skladeb “Galvanize” (Chemical Brothers) a “Killing an Arab” (Cure), v níž hostuje Rachid Taha. Haddabovým životním programem je elektrifikace arabské loutny a transformace tohoto bezpražcového klasického nástroje do rockového hudebního jazyka.

7. 12. 2009

číst vše...

Balkánský kořínek Gorana Bregoviće

Zatímco převažující část východní Evropy v poslední dekádě směřovala od totality k demokracii, v dřívější Jugoslávii tomu bylo naopak. V sedmdesátých letech, kdy Čechy vyháněla do exilu normalizace, patřila Jugoslávie k nejliberálnějším zemím východního bloku. V kinech tu dávali Jamese Bonda stejně jako Costa-Gavrasovo Doznání, za přijatelné ceny jste tu koupili anglický překlad Solženicynova Gulagu i západní elpíčka - a k vycestování jste si museli opatřit podobný devizový příslib, jako k návštěvě kapitalistické ciziny.

25. 8. 2009

číst vše...

Lila Downs, písně o tequile i životní rovnováze

Je to kuriozní, ale ve filmu Fado, který loni o hudbě portugalsky mluvícího světa natočil španělský režisér Carlos Saura a letos jej uvedl Febiofest, výrazně zazářila zpěvačka, která s Portugalskem nemá nic společného: Lila Downs z Mexika.

Ve filmu sice zpívá portugalsky, ale namísto portugalské kytary ji doprovází akordeon a harfa, a její životem překypující hlas účinně kontrastuje s písněmi fado, bolestně svíraných nejistotou a melancholií. Na svých řadových albech Lila Downs čerpá z indiánských tradic Mixtéků i z mexického venkovského žánru ranchera. Vystudovala antropologii i zpěv, a v bohatém latinskoamerickém hudebním spektru představuje unikát. Fado nebyla její první filmová role: roku 2002 se objevila v u nás dobře známém filmu Frida, o životě mexické malířky Fridy Kahlo.

26. 5. 2008

číst vše...

Čankišou, z Brna do Pakistánu a na Réunion

Brněnská kapela Čankišou má na překračování jazykových bariér účinný recept: sází na rytmickou energii a zpívá ve fiktivním jazyce, připisovaném lidu Čanki. Koncem dubna pokřtila své čtvrté album Lé La, na němž hostuje fyzický básník a archetypální rapper Petr Váša. Název i několik písní inspirovala cesta na ostrov Réunion, kde skupina koncertovala před rokem a půl.

12. 5. 2008

číst vše...

Playlisty, Hudba na pomezí 2007

Playlisty 2007 — od ledna [dole] až k prosinci

25 prosince / úterý

————————————-
Jozef Moj Kochany trk 2 (03:08)
A+T: trad/arr Holas
H: Cechomor - Svatecni Cechomor Sony
————————————-
Bude Zima Bude Mraz trk 10 (02:46)
A+T: trad/arr Holas
H: Cechomor - Svatecni Cechomor Sony
————————————-
Byla Cesta Byla Uslapana trk 4 (03:56)
A+T: trad/arr Holas
H: Cechomor - Svatecni Cechomor Sony
————————————-
Jul jul stralande jul trk 13 04:13
A+T: Trad/Arr Moller
H: Blandade Artister - Jul i folkton |Amigo / 2005
————————————-
Sa skimrande trk 6 4:43
A+T: Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi - Bellow Poetry |aito / 2005
————————————-
Hajdan Reg ajdan Reg trk 2 6:22
A+T: trad
H: Makám / 9 Colindas / Fono
————————————-
O jojj O jojj trk 6 6:16
A+T: trad
H: Makám / 9 Colindas / Fono
————————————-
Il Est Ne Le Divin Enfant 6 trk (03:20)
A+T: Rahbani
H: Fairuz - Christmas Concert Voix de lOrient Series
————————————-
Silent Night 12 trk (03:02)
A+T: Rahbani
H: Fairuz - Christmas Concert Voix de lOrient Series
————————————-
Silver Bells trk 4 04:03
A+T: Trad/Arr Toussaint
H: Heritage Hall Jazz Band - New Orleans Christmas |Putumayo
————————————-
I himmeln trk 4 4:24
A+T: Brina
H: Brina - Mlado Leto |DrugoDCD 1 / 2004
————————————-
Praise trk 8 3:51
A+T: trad
H: Sondre Bratland - Javed Bashir - Dialogue |Kirkelig
————————————-
Vittskövlevisan trk 8 04:20
A+T: Trad/Arr Moller
H: Blandade Artister - Jul i folkton |Amigo / 2005
————————————-

17 12 Dorota Barová

————————————-
1 Slonieszko trk 5 4:13
A+T: Tara Fuki
H: tarafuki - Auris / Indies 2007
————————————-
2 Slady trk 4 4:13
A+T: Tara Fuki
H: tarafuki - Auris / Indies 2007
————————————-
3 Aiche trk 10 4:29
A+T: Mercedes Peon
H: Mercedes Peon / Various - fRoots 29 fRoots / 2007
————————————-
4 Kappee tr:3 (2:26)
A+T: Varttina
H: Varttina, “Live at Concert in Helsinki” BMG 2001
————————————-
5 Mayalla trk 6 3:52
A+T: Murad-Hegab
H: Sabreen |Sabreen SAR 005 / 2000
————————————-
6 Yemanja/Sargado mar, tr: 7 (5:05)
A+T: Reeves
H: Dianne Reeves, “Quiet After the Storm” Blue Note 1994
————————————-
7 Taksim 3 trk 7 2:34
Taksim trio Live at Lope de Vega
————————————-
8 Madalena, tr: 10 (12), (2:39)
A+T: Regina
H: Elis Regina, “Minha Historia” Polygram Records 1993
————————————-
Asenpsalm trk 1 4:24 / vyjet 1:40
A+T: Willemark
H: Lena Willemark- ÄLVDALENS ELEKTRISKA / Amigo
————————————-
10 Czerwone jabluszko trk 6 5:25
A+T: Tara Fuki
H: tarafuki - Auris / Indies 2007
————————————-

Playlist 10 prosince

—————————————————————————————————————
19 Kaprolljatrk 6 3:27
A+T: Shaqia
H: Fanfare Tirana - Albanian WeddingPiranha / 2007
—————————————————————————————————————
18 Una Noche Mas trk 2 (EP) 04:54
A+T: trad/arr Levy
H: Yasmin Levy - Mano Suaveworld village / 2007
—————————————————————————————————————
16 Wewndenda CD 2 trk 1 8:22 / 7.00
A+T: Bel
H: Mbilia Bel - Bel Canto cd2 / 2007
—————————————————————————————————————
15 Mana trk 3 4:35
A+T: Mayra Andrade
H: Mayra Andrade - Navega Sterns / 2006
—————————————————————————————————————
14 Amor du mel trk 1 2:41
A+T: Rodrigues
H: Antonio Zambujo - Por Meu Cante Ocarina Oca 8 / 2004
—————————————————————————————————————
13 Ben Seni CD 1 trk 2 4:25
A+T: Escoriza
H: Benjamin Escoriza + Sevval Sam / Up, Bustle & Out - Istanbul Sevval Sam - CD1Groove / 2007
—————————————————————————————————————
12 Bicare trk 1 07:40
A+T: Senlendirici
H: Hüsnü Senlendirici & Taksim Trio - Taksim Trio / 2007
—————————————————————————————————————
9 Parca eu Te-Am Vazut trk 10 04:42
A+T: Sapo Perapaskero
H: Virginica + Taraf De HaidouksMaskaradacrammed
—————————————————————————————————————
7 Quero Que Sintas Que Te Querotrk 5 03:48
A+T: Abreu-Bertini
H: Dona Rosa - Alma Livre Jaro / 2007
—————————————————————————————————————
4 Tamam Askharh CD1 trk 5 4:03
A+T: Gasparyan
H: Djivan Gasparyan - The Soul Of Armenia (Disc 1)Network / 2007
—————————————————————————————————————
3 Baay Faal trk 5 4:47
A+T: N’Dour
H: Youssou N’Dour - Rokku Mi RokkaNonesuch / 2007
—————————————————————————————————————
1 Pape Ndiaye trk 1 3:41
A+T: Diallo
H: Orchestra Baobab - Made In DakarWorld Circuit / 2007
—————————————————————————————————————


Playlist 3 prosince

————————————-
La Danza trk 1 5:23
A+T: Acetre
H: Acetre - Dehesario Galielo / 2007
————————————-
Sen ti trk 2 4:32
A+T: Uxia
H: Uxia - The Voice of the Atlanic Nordesia / 2007
————————————-
Bori trk 8 3:38
A+T: Markovic
H: Boban I Marko Markovic Orkestar - Go Marko Go! Brass Madness Piranha / 2007
————————————-
Green Grass trk 1 3:50
A+T: Tom Waits
H: Cibelle - The Shine Of Dried Electric Leaves Crammed Discs/Six Degrees / 2006
————————————-
London London trk 4 4:00
A+T: Tom Waits
H: Cibelle - The Shine Of Dried Electric Leaves Crammed Discs/Six Degrees / 2006
————————————-
Allamouni trk 9 3:10
A+T: Fairuz
H: Fairuz - Safarbarlik/Bint Al Haaris
————————————-
Mano Suave trk 2 05:27
A+T: trad/arr Levy
H: Yasmin Levy - Mano Suave world village / 2007
————————————-
Evo ovu rumen ružu trk 9 5:53
A+T: Belic
H: Mostar Sevdah Reunion - Cafe Sevdah Snail / 2007
————————————-
When Worlds Collide trk 3 3:24
A+T: When Worlds Collide
H: Jenny Weisgerber - When Worlds Collide Soma
————————————-
Grains of Sand trk 1 4:16
A+T: Jenny Weisgerber
H: Jenny Weisgerber - When Worlds Collide Soma
————————————-
Milrok trk 2 2:42
A+T: Sofia Karlsson
H: Sofia Karlsson - Visor Fran Vinden Amigo
————————————-
Mindattsbeat trk 1 4:27
A+T: Fagel Roc
H: Fagel Roc - Kropp och Själ PbP
————————————-
51:00

26 11 Burama Badji

————————————-
1 Into the Jungle
A+T: Hypnotix
H: Hypnotix Rastaman in Prague Bonton LP
————————————-
2 Mag ak Ndaw trk 14 11.46 / 5.00 kocec
A+T: Badji
H: Transglobal Underground - Moonshout Mule / 2007
————————————-
3 Sant Maan trk 5 4:46
A+T: Cheikh Lo
H: Cheikh Lo / Ne la Thias / World Circuit WCD 046 / 1996
————————————-
4 Mag ak Ndaw Remixe
A+T: Bourama Badji
————————————-
5 Bole 2 Harlem trk 1 4:05
A+T: Bole 2 Harlem
H: Bole 2 Harlem /World Connection
————————————-
6 Ja funmi
A+T: Ade
H: King Sunny Ade / Juju Music
————————————-
7 Liberté trk 8 9:33
A+T: Franco
H: Franco - The Rumba Giant |MANTCD 013 / 2000
————————————-
8 Kaddu Sopi Remixe
A+T: Badji
H: Bourama Badji Carmen Cameron Morejon Yukimura(Mustakilla)
————————————-
9 Endles Road trk 2 1:44
A+T: Tommy Emmanuel
————————————-
10 Banani trk 9 3:39
A+T: Kouyate
H: Bassekou Kouyate & Ngoni ba / Segu Blue / Outhere / 2007

Playlist 19 listopadu

————————————-
20 Sofera trk 4 4:00
A+T: Rajery
H: Rajery - Sofera Marabi / 2007
————————————-
19 Spewam zycie trk 1 4:58
A+T: trad
H: Edyta Geppert - Spiewam zycie / Oriente / 2006
————————————-
15 Keq me trk 11 4:11
A+T: Shaqia
H: Fanfare Tirana - Albanian Wedding Piranha / 2007
————————————-
12 Go Marko Go trk 11 3:41
A+T: Markovič
H: Boban I Marko Markovic Orkestar - Go Marko Go! Brass Madness Piranha / 2007
————————————-
11 Embi Ila trk CD 2 4 3:55
A+T: Habte
H: Beyene Habte / The Very Best Of Ethiopiques CD2 manteca / 2007
————————————-
10 Melancolique trk 1 9:04 / 4.OO
A+T: Blalu
H: Madilu System - La Bonne Humeur Sterns / 2007
————————————-
9 Soul Makossa trk 12 5:08
A+T: Manu Dibango
H: Enzo Avitabile - Festa Farina e Forca cd1 Felmay / 2007
————————————-
6 Kelya CD 1 trk 1 4:40
A+T: Rochereau
H: Tabu Ley Rochereau / The Voice Of Lightness / Sterns / 2007
————————————
5 Asturias trk 9 05:27
A+T: Isaac Albeniz
H: Taraf De Haidouks Maskarada crammed
————————————-
Bad spirits trk 2 2,00
A+T: Bridgewater
H: Dee Dee Bridgewater - Red Earth / Universal 2007
————————————-
4 Mala Fama trk 3 (03:53)
A+T: Chao
H: Manu Chao- La Radiolina / Because
————————————-
2 Ami Kita Bay trk 4 5:25
A+T: Diallo
H: Orchestra Baobab - Made In Dakar World Circuit / 2007
————————————-
1 Habib Koité & Bamada - Massake trk 1 (04:09)
A+T: Koite
H: Habib Koite / Afriki / Cumbancha
————————————-

Playlist 12 listopadu

Mana trk 3 4:35
A+T: Mayra Andrade
H: Mayra Andrade - Navega Sterns / 2006
————————————-
De Querer A No Querer CD 2 trk 5 (06:36)
A+T: Camaron
H: Qawwali Flamenco CD2 / Accords Croisses / 2005
————————————-
Tango al mar CD 2 trk 3 9:56
A+T: Camaron
H: Qawwali Flamenco CD2 / Accords Croisses / 2005
————————————-
Sni Bong trk 15 04:27
A+T: Ethan Holtzman
H: Dengue Fever / Womeximizer 07Womex / 2007
————————————-
Surge trk 5 3:24
A+T: Tanya Tagaq
H: Tanya Tagaq
————————————-
Slonieszko trk 5 4:13 / event 4 11
A+T: Tara Fuki
H: tarafuki - Auris / Indies 2007
————————————-
Narigon trk 2 3:17
A+T: Melingo
H: Melingo / Womeximizer 07 Womex / 2007
————————————-
Julie Coquin trk 14 3:45
A+T: Caravan Palace
H: Caravan Palace / Womeximizer 07 Womex / 2007
————————————-
Nabi trk 2 4:33
A+T: Palacio
H: Frombakabush / The First Ten Years Of Stonetree / 2007
————————————-

5 listopadu BBC World Music Awards II

http://www.bbc.co.uk/radio3/worldmusic/a4wm2007/winners.shtml

1. Comme tu as changé 7:56
A+T: Maurice el Medioni
H: Maurice el Medioni
—————————————————————————————————————
2. Ana Ouana 04:35
A+T: Maurice el Medioni
H: Maurice el Medioni
—————————————————————————————————————
3. Malika 5:00
A+T: Maurice el Medioni
H: Maurice el Medioni
—————————————————————————————————————
4. Oh! Ma Belle 5:00
A+T: Maurice el Medioni
H: Maurice el Medioni
—————————————————————————————————————
1. Bemen Sebeb Letlash 7:44
A+T: Mahmoud Ahmed
H: Mahmoud Ahmed
—————————————————————————————————————
4. Belomi Benna 6:37
A+T: Mahmoud Ahmed
H: Mahmoud Ahmed
—————————————————————————————————————
2. Atawurulegn Lela 6:02
A+T: Mahmoud Ahmed
H: Mahmoud Ahmed
—————————————————————————————————————

29 října WMCE Playlist

—————————————————————————————————————
18 Toca Pilon trk 10 5:35
A+T: Chantre
H: Teofilo Chantre - Viajalusafrica / 2007
—————————————————————————————————————
17 Ala Goz trk 6 6:23
A+T: Ibrahim
H: Sevda - A Flower in BloomNetwork / 2007
—————————————————————————————————————
15 Canta Canta Amigo Canta trk 3 3:15
A+T: Macedo
H: Dona Rosa - Alma Livre Jaro / 2007
—————————————————————————————————————
14Korgim Kelar trk 1 5:07
A+T: Nazarakhan
H: Sevara Nazarkhan - SenReal World2007
—————————————————————————————————————
13 Dziewczina z Chicago trk 2 2:47
A+T: Wisniewsky
H: Polkaholix - The Great Polka Swindle Westpark / 2007
—————————————————————————————————————
10 Nyassa trk 3 7:28
A+T: Massukos
H: MassukosBumpingPoo Productions Ltd
—————————————————————————————————————
9 Milénu trk 3 3:50
A+T: Redda
H: Tewelde Redda / The Very Best Of Ethiopiques CD2 manteca / 2007
—————————————————————————————————————
8 Toda Joia trk 2 4:20
A+T: Paci
H: Roy Paci - SuoNoGlobalV2 / 2007
—————————————————————————————————————
5 Tandremo trk 1 4:54
A+T: Rajery
H: Rajery - Sofera Marabi / 2007
—————————————————————————————————————
2 Nta Dima trk 9 3:05
A+T: Koite
H: Habib Koité & Bamada - AfrikiCumbancha / 2007
—————————————————————————————————————
1 Fige Ki Ase Me trk 3 4:00
A+T: Panos Gavalas
H: Shantel - The King Of Balkan Pop Crammed / 2007
—————————————————————————————————————

playlist 22 října

—————————————————————————————————————
Ana Bamasi trk 3 5:28
A+T: Fadl
H: Mahmoud Fadl - From Cairo with LovePiranha 2007
—————————————————————————————————————
Khuye Atashin trk 2 4:22
A+T: Mahwash
H: MahwashGhazals AfghansAccords Croises2007
—————————————————————————————————————
Sao Chumpae trk 2 4:47
A+T: Pornchaoren
H: Blue Asia - Hotel Bangkok KICP / 2005
—————————————————————————————————————
Keq me trk 11 4:11
A+T: Shaqia
H: Fanfare Tirana - Albanian WeddingPiranha / 2007
—————————————————————————————————————
Sni Bong trk 15 04:27
A+T: Ethan Holtzman
H: Dengue Fever / Womeximizer 07Womex / 2007
—————————————————————————————————————
Wátina trk 6 04:42
A+T: Palacio
H: Andy Palacio & The Garifuna Collective / Womeximizer 07Womex / 2007
—————————————————————————————————————
Pisando Em Praca De Guerra trk 3 03:27
A+T: Siba
H: Siba E A Fuloresta / Womeximizer 07Womex / 2007
—————————————————————————————————————
Czerwone jabluszko trk 6 5:25
A+T: Tara Fuki
H: tarafuki - Auris / Indies 2007
—————————————————————————————————————
Ami Kita Bay trk 4 5:25 /anebo trk 2 7:14
A+T: Diallo
H: Orchestra Baobab - Made In DakarWorld Circuit / 2007
—————————————————————————————————————
Sethed seketelat2(04:31)
A+T: Mekuria
H: Getatchew Mekuria & The Ex & Guests - Moa Anbessa Terp / 2006
—————————————————————————————————————
El burrito trk 2 3:56
A+T: Levin
Z: Yerba BuenaFollow MeFun
——————

15 října playlist
—————————————————————————————————————
1 La circuma de la drum trk 5
A+T: Romashka
Z: Romashka — Romashka / 2005
—————————————————————————————————————
Baro foro 3:00
A+T: Hutz
H: Gogol Bordello / First album
—————————————————————————————————————
Manka 3:00
A+T: trad
Z: Poza / Kaffee Burger / Duplikat
—————————————————————————————————————
Tramway 3:23
A+T: Amsterdam Klezmer Band
Z: Amsterdam Klezmer Band / Shtetl Superstars/Trikont
—————————————————————————————————————
Kitchen song
A+T: trad
Z: Eugene Hutz / Pavla Fleischer Archive
—————————————————————————————————————
Oj klubitsja tumanitsa trk 13 2:27
A+T: trad/arr Steigerwald
H: Kateryna Koltsova / Inspiration Klezmer / Edit 2006
—————————————————————————————————————
Gypsy camp song
A+T: trad
Z: Midsummer Gypsy Band / Pavla Fleischer Archive
—————————————————————————————————————
Midsummer Night song
A+T: trad
Z: Midsummer Gypsy Band / Pavla Fleischer Archive
—————————————————————————————————————

8 října pořad odpadl

Playlist 1 října

Tandremo trk 1 4:00
A+T: Rajery
H: Rajery - Sofera Marabi / 2007
————————————-
Tarareando trk 3 5:25
A+T: Paz
H: Orchestra Di Piazza Vittorio Self / 2004
————————————-
Korgim Kelar trk 1 5:07
A+T: Nazarkhan
H: Sevara Nazarkhan - Sen Real World2007
————————————-
Intro trk 1 (05:07)
A+T: Mingiedi
H: Konono No1 / Live At Couleur Café Crammed / 2007
————————————-
Kaprollja trk 6 3:27
A+T: Shaqia
H: Fanfare Tirana - Albanian Wedding Piranha / 2007
————————————-
Ami Kita Bay trk 4 5:25
A+T: Diallo
H: Orchestra Baobab - Made In Dakar World Circuit / 2007
————————————-

24 září BBC World Music Awards I

http://www.bbc.co.uk/radio3/worldmusic/a4wm2007/winners.shtml

1. Maha Shakti (Beyond the Sun — chaturangui guitar) 11:50
A+T: Debashish Bhattacharya
H: Debashish Bhattacharya
—————————————————————————————————————
2. Nata Raaj (Dance of Shiva — gandharvi guitar) 11:00
A+T: Debashish Bhattacharya
H: Debashish Bhattacharya
—————————————————————————————————————
3. Aanandam (Joy — anandi guitar) 7:40
A+T: Debashish Bhattacharya
H: Debashish Bhattacharya
—————————————————————————————————————
3. Epoca | 5:06 |
A+T: Philippe Cohen Solal/Christoph H Muller/Eduardo Makaroff
H: Gotan Project
—————————————————————————————————————
3. Sihtou Wajdan | 5:33 — |
A+T: Traditional
H: Ghada Shbeir
—————————————————————————————————————
4. Kom Bina | 14:45
A+T: Traditional
H: Ghada Shbeir
—————————————————————————————————————
Os Buzios trk 1 3:30
A+T: Fernando
H: Ana Moura — Para Além Da SaudadeUniversal / 2007
—————————————————————————————————————

playlist 17 září

Aremo Rindi trk 1 3:55
A+T: Coppola
H: Nidi D’Arac / Salento Senza Tempo promo music / 2007
—————————————————————————————————————
Tara trk 4 5:06 / stah 2:30
A+T: Yungchen Lhamo
H: Yungchen Lhamo — Ama / Real World / 2006
—————————————————————————————————————
Adir Adirim trk 3 5:15 / stah 2:30
A+T: trad/Shantel
H: Balkan Beat Box — Balkan Beat Box | / 2005
—————————————————————————————————————
Electric Griot Land trk 1 04:48 / stah 2:30 — či dle potřeby
A+T: Ba Cissoko
H: Griot El / Marabi / 2006
—————————————————————————————————————
Denya trk 8 5:32 / stah 2:00 — či dle potřeby
A+T: Bounous
H: Orange Blossom — Everything Must Change |Night and Day / 2004
—————————————————————————————————————
Dedicated to the Horse Spirit trk 5 04:19 / stah 1.11
A+T: Dektrayeva
H: Ayarkhan / Sayan Yakutia Demo / 2005
—————————————————————————————————————
Pizzica degli Ucci trk 1 5:23
A+T: Aloisio
H: Various Artists — Notte Taranta 2003 Ponderosa / 2003
—————————————————————————————————————
Stornelli trk 3 5:23
A+T: Copeland
H: Various Artists — Notte Taranta 2003 Ponderosa / 2003
—————————————————————————————————————

Playlist 10 září

—————————————————————————————————————
Innulamane trk 3 4:35
A+T: Toumast
H: Toumast / Ishumar / RealWorld / 2006
—————————————————————————————————————
Aremo Rindineddha trk 1 3:55
A+T: Coppola
H: Nidi D’Arac / Salento Senza Tempo / promo music / 2007
—————————————————————————————————————
Pizzica Pizzicatrk 14 1:41
A+T: Coppola
H: Nidi D’Arac / Salento Senza Tempo /promo music / 2007
—————————————————————————————————————
Shukar Feriza trk 2 3:44
A+T: Bajramovic
H: Saban Bajramovic — Mostar S R — Šaban / Snail / 2006
—————————————————————————————————————
Sundown trk 3 3:58
A+T: Musselwhite
H: Charlie Musselwhite — Delta Hardware / Real World / 2006
—————————————————————————————————————
Men seni trk 2 3:51
A+T: Amirov
H: Sevda — A Flower in Bloom / Network / 2007
—————————————————————————————————————
Goy Goltrk 5 4:51
A+T: Amirov
H: Sevda — A Flower in Bloom / Network / 2007
—————————————————————————————————————Playlist 3 9

————————————————————————————————————
19 Kelya CD 1 trk 1 4:40
A+T: Rochereau
H: Tabu Ley Rochereau / The Voice Of Lightness / Sterns / 2007
————————————————————————————————————
16 Spice GArden trk 11 6:43
A+T: Toop
H: Transglobal Underground — Moonshout Mule / 2007
—————————————————————————————————————
15 Tera Jana Kere trk 2 5:02
A+T: Nusrat Fateh Ali Khan
H: Gaudi + Nusrat Fateh Ali Khan — Dub Qawwali Six Degrees / 2007
—————————————————————————————————————
Tango Medzinárodný trk 1 4:58
A+T: Brozman
H: Bob Brozman Orchestra — Lumiere World Music Network / 2007
—————————————————————————————————————
11 Bahamut trk 3 6:04
A+T: Hazmat Modine
H: Hazmat Modine — Bahamut | Jaro / 2006
—————————————————————————————————————
9 Fige Ki Ase Me trk 3 4:00
A+T: Panos Gavalas
H: Shantel — The King Of Balkan Pop Crammed / 2007
—————————————————————————————————————
7 We twelve girls trk 8 1:53
A+T: Tartar trad
H: Zulya and the Children of the Underground — 3 NIGHTS (Westpark ) Russia
—————————————————————————————————————
5 Parea trk 9 3:03
A+T: Miquel Gil
H: Miquel Gil — Eixos (Temps Records, 2007) — Eixos / Temps / 2007
—————————————————————————————————————
4 Nonu Paoa trk 3 3:33
A+T: Opetaia
H: Te Vaka — Olatia Creative / 2007
—————————————————————————————————————
3 Tandremo trk 1 4:54
A+T: Rajery
H: Rajery — Sofera Marabi / 2007
—————————————————————————————————————
2 Nanibali trk 1 / 4:45 stah
A+T: Diabate
H: African Virtuosos / The Classic Guinean Guitar Group Sterns
—————————————————————————————————————
1 Yarab trk 7 5:05
A+T: Malouma
H: Malouma — Nour / Marabi / 2007
—————————————————————————————————————

Playlist 27 8

—————————————————————————————————————
Cantos De Vaquería trk 6 04:36
A+T: Taubkin
H: América Contemporânea / Um Outro Centro / Nucleo / 2006
—————————————————————————————————————
Misterios De Mayo trk 3 05:07
A+T: Taubkin
H: América Contemporânea / Um Outro Centro / Nucleo / 2006
—————————————————————————————————————
Panguito Lando trk 4 03:39
A+T: Taubkin
H: América Contemporânea / Um Outro Centro / Nucleo / 2006
—————————————————————————————————————
A Mis Hermanos trk 5 06:11
A+T: Taubkin
H: América Contemporânea / Um Outro Centro / Nucleo / 2006
—————————————————————————————————————
Carmelita Adios trk 1 6:36
A+T: trad
H: Lucia Pulido / América Contemporânea / Um Outro Centro / Nucleo / 2006
—————————————————————————————————————
Vale Do Jucá trk 7 05:37
A+T: Taubkin
H: América Contemporânea / Um Outro Centro / Nucleo / 2006
—————————————————————————————————————
Tonada Para Mi Nina trk 9 09:10
A+T: Taubkin
H: América Contemporânea / Um Outro Centro / Nucleo / 2006
—————————————————————————————————————
Primavera trk 10 05:28
A+T: Taubkin
H: América Contemporânea / Um Outro Centro / Nucleo / 2006
—————————————————————————————————————
El Guaranguito trk 1 5:04
A+T: Altiplano— Kerimi
H: Transatlantic Non—Stop Kirkelig Musikkverksted / 2007
—————————————————————————————————————

Playlist 20 8

—————————————————————————————————————
20 Nanibali trk 1 / 4:45 stah
A+T: Diabate
H: African Virtuosos / The Classic Guinean Guitar GroupSterns
—————————————————————————————————————
19 Mudacia Wanatrk 6 6:04 / stah?
A+T: Massukos
H: Massukos / Bumping / Poo Productions Ltd
—————————————————————————————————————
18 Ethiopea Hagere trk 1 6:30 / stah 4.00
A+T: Mekuria
H: Getatchew Mekuria & The Ex & Guests — Moa Anbessa / Terp / 2006
—————————————————————————————————————
16 Chanter trk 6 5:44
A+T: Nyolo—Marrier
H: Sally Nyolo — Memoire Du Monde/Lusafrica
—————————————————————————————————————
11 Soberbia trk 2 4:22
A+T: LaXula
H: LaXula — In X—Ile / LaXula / 2007
—————————————————————————————————————
8 Pensant manerestrk 6 5:08
A+T: Miquel Gil
H: Miquel Gil — Eixos (Temps Records, 2007) — Eixos / Temps / 2007
—————————————————————————————————————
7 Ametballe trk 4 4:55
A+T: Bole 2 Harlem
H: Bole 2 Harlem /World Connection
—————————————————————————————————————
6 We twelve girls trk 8 1:53
A+T: Tartar trad
H: Zulya and the Children of the Underground — 3 NIGHTS (Westpark ) Russia
—————————————————————————————————————
3 Bahamut trk 3 6:04 / stah 4.00
A+T: Hazmat Modine
H: Hazmat Modine — Bahamut | Jaro / 2006
—————————————————————————————————————
2 Senamou trk 5 / 3:40 odjet 0:24
A+T: Kidjo
H: Angelique Kidjo — DJIN DJIN (EMI ) Benin/France
—————————————————————————————————————
1 Yarab trk 7 5:05
A+T: Malouma
H: Malouma — Nour / Marabi / 2007
—————————————————————————————————————

Playlist 13 8
—————————————————————————————————————
Kaldak—Khamar trk 1 2:39
A+T: Kuvezin—Toka
H: Yat Kha — Dalai Beldiri |Wicklow 63351 / 1999
—————————————————————————————————————
Oy Adym
trk 1 3:40
A+T: Kuvezin
Z: Yat—Kha — Aldyn Dashka |Yat 001 / 2001
—————————————————————————————————————
What you talking bout?
trk 1 1:50
A+T: Paul Pena
H: Kongar—ol Ondar & Paul Pena — Genghis Blues |Six Degrees 1038 / 2000
—————————————————————————————————————
Kongurey
trk 9 6:28
A+T: KangarOol Ondar
H: KangarOol Ondar / Paul Pena — Genghis Blues |Six Degrees 1038 / 2000
—————————————————————————————————————
Kargyraa Moan
trk 7 4:18 / vypustit úvod: 0:26
A+T: KangarOol Ondar
H: KangarOol Ondar / Paul Pena — Genghis Blues |Six Degrees 1038 / 2000
—————————————————————————————————————
Uruu Tulluk
trk 3 5:17
A+T: Hubl — Archetti
H: Stepanida Borisova — Hulu Project / CCn’C 1212 / 2001
—————————————————————————————————————
So… trk 7 (03:01)
A+T: Dapsi
H: Dapsi / CD Dapsi / Yakut
—————————————————————————————————————
On the Tarazey trk 18 (04:33)
A+T: Dapsi
H: Dapsi / CD Dapsi / Yakut
—————————————————————————————————————
It’s warm in the summer / Kalan trk 14 (04:13)
A+T: Dapsi
H: Dapsi / CD Dapsi / Yakut
—————————————————————————————————————
The Internal Power trk 10 (04:54)
A+T: Dapsi
H: Dapsi / CD Dapsi / Yakut
—————————————————————————————————————
Warrior’s words trk 1 2:52
A+T: Yntaev
H: Altai Kai — XXI Century (II) / 2006
—————————————————————————————————————
When the Levee Breaks
trk 1 6:01 / stah?
A+T: Plant
H: Yat Kha — Re—Covers |Yat—Kha 2005
—————————————————————————————————————
It Calls Me trk trk 2 3:09 14
A+T: Hazmat Modine
H: Hazmat Modine — Bahamut | Jaro / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 6 8

—————————————————————————————————————
Nanibali trk 1 / 4:45 stah
A+T: Diabate
H: African Virtuosos The Classic Guinean Guitar Group Sterns
—————————————————————————————————————
Madri Ana trk 2 6:47
A+T: Mohmmad Gomar
H: Farida Ishraqaat Snail
—————————————————————————————————————
Asturias trk 9 05:27
A+T: Isaac Albeniz
H: Taraf De Haidouks Maskarada crammed
—————————————————————————————————————
Parca eu TeAm Vazut trk 10 04:42
A+T: Sapo Perapaskero
H: Virginica + Taraf De Haidouks Maskarada crammed
—————————————————————————————————————
Daj Sta Das trk 2 04:49
A+T: Galoic
H: Branko Galoic Above The Roofs Snail
—————————————————————————————————————
Rupuni trk 10 6.28
A+T: Bajramovic
Z: Saban Bajramovic — Mostar S R — Šaban Snail / 2006
—————————————————————————————————————
Min Zaman trk 3 3:52
A+T: Tamir Muskat
H: Balkan Beat Box — NU MED (Crammed ) USA
—————————————————————————————————————
La Noviota trk 2 3:56
A+T: Manu Theron
H: Lo Cor De La Plana — Tant Deman |Universal / 2007
—————————————————————————————————————
Nyassa trk 3 7:28
A+T: Massukos
H: Massukos Bumping Poo Productions Ltd
—————————————————————————————————————
There’s a Girl behind the Bar trk 4 5:55
A+T: Morrison
Z: Peatbog Faeries / Greentrax 2007
—————————————————————————————————————

Playlist 30 7

—————————————————————————————————————
Metisses trk 4—vyjet 0.37 / stah 4:50
A+T: Louza—Pacheco
H: Terrakota — Oba Train / Felmay / 2007
—————————————————————————————————————
18 Dance of a snowflake trk 6 5:54
A+T: Kukurba
H: Kroke — Seventh Trip | ORIENTE Music / 2007
—————————————————————————————————————
17 Bole 2 Harlem trk 1 4:05
A+T: Bole 2 Harlem
H: Bole 2 Harlem /World Connection
—————————————————————————————————————
16 Mali Cebalenw cd2 trk 2 6:32
A+T: Salif Keita
H: Super Rail Band — Belle Epoque Vol. 1 / Sterns / 2007
—————————————————————————————————————
15 Sueno Brujo trk 8 2:49
A+T: Telmary Diaz
H: Telmary — A Diario / DM Ahora / 2006
—————————————————————————————————————
12 Children Go Round trk 6 6:03
A+T: Bridgewater
H: Dee Dee Bridgewater — Red Earth / Universal
—————————————————————————————————————
11 Pantera Negra trk 11 3.12
A+T: Caceres
H: Caceres — Utopia (Manana ) / Naive
—————————————————————————————————————
9 Princesa trk 3 4:20
A+T: Krygier
H: Axel Krygier — ZORZAL (HiTop ) Argentina/France
—————————————————————————————————————
8 Min Zaman trk 3 3:52
A+T: Tamir Muskat
H: Balkan Beat Box — NU MED (Crammed ) USA
—————————————————————————————————————
7 The Wolf and the Moon trk 2 4:28
A+T: Kamalova
H: Zulya and the Children of the Underground — 3 NIGHTS (Westpark ) Russia
—————————————————————————————————————
3 Everybody Loves You trk 8 6:15
A+T: Hazmat Modine
H: Hazmat Modine — Bahamut | Jaro / 2006
—————————————————————————————————————
1 Senamou trk 5 / 3:40 odjet 0:24
A+T: Kidjo
H: Angelique Kidjo — DJIN DJIN (EMI ) Benin/France
—————————————————————————————————————

Playlist 23 července

—————————————————————————————————————
Av tu av trk 1 3:12
A+T: Dezider Lúčka
H: Věra Bílá / C’est comme ca / Sony — BMG
—————————————————————————————————————
Jednou trk 7 3:11
A+T: Radolsav Banga
H: Gipsy.cz / Romano hip—hop / Indies 2006
—————————————————————————————————————
Bre Sarica
A: trad
H: Braagas / 3bees
—————————————————————————————————————
I trata mas trk 3 3:00
A+T: trad/arr Koláček
H: Gothart / Rakioactive / Black Point 2006
—————————————————————————————————————
In der Finster trk 2 3:22
A+T: trad/arr Steigerwald
H: Kateryna Koltsova / Inspiration Klezmer / Edit 2006
—————————————————————————————————————
Mwashah | trk 5 06:13
A+T: Filak
H: Maraca / The body is too slow for me / Indies / 2006
—————————————————————————————————————
Zamba Gris trk 1 4:20
A+T: Topferova
H: Marta Topferova — Flor Nocturna |World Village / 2006
—————————————————————————————————————
Zrcadlová trk 5 (02:53)
A+T: Ridina Ahmedová
H: Ridina Ahmedová — Hlasem / Amplion 2006
—————————————————————————————————————
Dža khere trk 4 1:27
A+T: Radůza
H: Radůza / Vše je jedním / Indies 2007
—————————————————————————————————————
Ore šohaj trk 1 3:48
A+T: Milcová—Binder
H: Pavla Milcová / Mentolový král
—————————————————————————————————————
Slonieszko trk 5 4:13
A+T: Tara Fuki
H: tarafuki — Auris / Indies 2007
—————————————————————————————————————
Quinto Elemento trk 2 3:53
A+T: Carmen Morejon
H: Mango Molas / GR
—————————————————————————————————————
Bolíš mě, lásko trk 2 5:50
A+T: Bittová—Muller
H: Iva Bittová — Elida / Indies 08—2005
—————————————————————————————————————
Jamale trk 8 2:30
A+T: Trad/arr Vaculíková—Léňa
H: Yellow Sisters / Indies / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 16 7

—————————————————————————————————————
There’s a Girl behind the Bar trk 4 5:55
A+T: Morrison
Z: Peatbog Faeries / Greentrax 2007
—————————————————————————————————————
Koul chi al Qualidine
trk 3 4:03
A+T: Hasna el Becharia
Z: Hasna el Becharia — Djazair Djohara |Indigo LBLC 2568 / 2001
—————————————————————————————————————
Brani Britou
trk 8 5:50
A+T: Hasna el Becharia
Z: Hasna el Becharia — Djazair Djohara |Indigo LBLC 2568 / 2001
—————————————————————————————————————
Ronde Noe
trk 3 5:42
A+T: Coppola
H: Nidi D’Arac — | Disc Medi / 2005
—————————————————————————————————————
Ahi Tamburrieddhu
trk 1 4:20
A+T: trad
H: Nidi D’Arac — | Disc Medi / 2005
—————————————————————————————————————
Tulisuoni
trk 5 3:41
A+T: trad
H: Suden Aika / ZenCD / 2005
—————————————————————————————————————
Texas
trk 6 3:48
A+T: Saari—Kokkonen—Wallenius—Rinne
H: 5 Wimme — Cugu |RockAdillo ZENCD 2067 / 2000
—————————————————————————————————————
Vuoi vuoi mu (Vuoi Vuoi Me)
trk 1 04:49
A+T: Boine—Buljo—Lukkari
H: Mari Boine / IdjagieDas / universal / 2006
—————————————————————————————————————
Diamántta spáillit (Reindeer Of Diamond)
trk 8 05:29 (přeskočit 0:27 úvod)
A+T: Boine—Buljo—Lukkari
H: Mari Boine / IdjagieDas / universal / 2006
—————————————————————————————————————
Fápmodálkkas (Big Medicine)
trk 12 04:39
A+T: Boine—Buljo—Lukkari
H: Mari Boine / IdjagieDas / universal / 2006
—————————————————————————————————————
Sladytrk 4 4:13 / stah 1.40
A+T: Tara Fuki
H: tarafuki — Auris / Indies 2007
—————————————————————————————————————
Cuando me Vaya
trk 4 4:38
A+T: Torres
H: Salsa Celtica — El Camino |2006
—————————————————————————————————————

Playlist 9 7

—————————————————————————————————————
Bad Spirits trk 2 5:49
A+T: Diabate—Bridgewater
H: Dee Dee Bridgewater — Red Earth / Universal 2007
—————————————————————————————————————
Oh My Love trk 8 6:03
A+T: Sangare—Bridgewater
H: Dee Dee Bridgewater — Red Earth / Universal 2007
—————————————————————————————————————
Adir Adirim trk 3 5:15
A+T: trad/Shantel
H: Balkan Beat Box — Balkan Beat Box | / 2005
—————————————————————————————————————
Im Telech (If You Go) trk 7 02:47
A+T: Idan Raichel
H: The Idan Raichel Project — The Idan Raichel Project |CMB / 2006
—————————————————————————————————————
Tara trk 4 5:06
A+T: Yungchen Lhamo
H: Yungchen Lhamo / Real World / 2006
—————————————————————————————————————
Kamatcha Blues trk 2 6:06
A+T: Djivan Gasparyan
H : Djivan Gasparyan — Armenian Fantasies Network 34801 / 2000
—————————————————————————————————————
Times to the true trk 9 3:39
A+T: Hykes
H: David Hykes & the Harmonic Choir
—————————————————————————————————————
Orquesta Del Plata CD 2 trk 1 5:15
A+T: Bajofondo
H: Bajofondo / Ostrava
—————————————————————————————————————
Electric Griot Land trk 1 04:48
A+T: Ba Cissoko
H: Griot El / Marabi / 2006
—————————————————————————————————————
Boogie trk 10 03:23
A+T: Gipsy Kings
H: Gipsy Kings — Roots |Sony 5153 293 / 2004
—————————————————————————————————————
Pa umberos trk 1 4:52
A+T: Torres
H: Salsa Celtica — El Camino |2006
—————————————————————————————————————

2 července Novinky a aktuality
—————————————————————————————————————
Tango Medzinárodný trk 1 4:58
A+T: Brozman
H: Bob Brozman Orchestra — Lumiere | World Music Network / 2007
—————————————————————————————————————
Ultimate trk 1 3:29
A+T: Hutz
H: Gogol Bordello Super Taranta! Side One Dummy 2007
—————————————————————————————————————
Suddenly… (I Miss Carpaty) trk 11 5:36
A+T: Hutz
H: Gogol Bordello Super Taranta! Side One Dummy 2007
—————————————————————————————————————
Vale do Juca trk 7 5:34
A+T: Siba
H: Siba / América Contemporânea — Um Outro Centro Nucleo 2006
—————————————————————————————————————
Rezo trk 1 2:43
A+T: Telmary Diaz
H: Telmary — A Diario DM Ahora / 2006
—————————————————————————————————————
Dea trk 2 3:33
A+T: Barovero—Morino
H: Mau Mau — Dea Dunya / 2007
—————————————————————————————————————
Galani Galaziani trk 4 vyjet 0:37 / 5:33
A+T: tradd/arr Ascione
H: MishMash — Yasaman | Finistere / 2007
—————————————————————————————————————
Salamat CD 1 trk 5 8:06
A+T: Kenawi—Metkal
H: The Musicians of the Nile / Music Meeting — Festival Highlights 2007RNL / 2007
—————————————————————————————————————
Bonjour Ignorance trk 2 3:28
A+T: Pean
H: LoJo / Bazar Savant / P+J2005
—————————————————————————————————————
Mali Cebalenw cd2 trk 2 6:32
A+T: Salif Keita
H: Super Rail Band — Belle Epoque Vol. 1 Sterns / 2007
—————————————————————————————————————
Metisses trk 4—vyjet 0.37 / stah 4:50
A+T: Louza—Pacheco
H: Terrakota — Oba Train Felmay / 2007
—————————————————————————————————————

Playlist 25 06

—————————————————————————————————————
17 Kayinco trk 3 4:46
A+T: Burhan Öcal
H: Burhan Öcal & The Trakya All Stars — Trakya Dance Party | DoubleMoon / 2007
—————————————————————————————————————
16 Duj Duj trk 6 3:56
A+T: Saban Bajramovic
H: Fanfare Ciocarlia — Queens and Kings / Asphalt Tango
—————————————————————————————————————
Bail trk 1 05:35
A+T: Ale Moller
H: Ale Moller Band — Djef Djel / Amigo 2007
—————————————————————————————————————
12 Africa Mokili Mohima trk 1 5:54
A+T: Nedule Montswet
H: Papa Noel — Bana Congo Presents |Tumi 141 / 2006
—————————————————————————————————————
10 How Lovers Fail and Fall trk 1 4:45
A+T: Zulya Kamalova
H: Zulya And The Children of The Underground 3 Nights | UAR/Remote Control 2007
—————————————————————————————————————
7 Dance of a snowflake trk 6 5:54
A+T: Kukurba
H: Kroke — Seventh Trip | ORIENTE Music / 2007
—————————————————————————————————————
6 Cler Achel trk 1 4:27
A+T: Tinariwen
H: Tinariwen — Aman Iman: Water Is Life | / 2006
—————————————————————————————————————
4 Samba trk 3 5:48
A+T: Pivi
H: Pivi et les Balladins / Authenticité: The Syliphone Years 1972—80 | Sterns / 2007
—————————————————————————————————————
3 Banani trk 9 3:39
A+T: Kouyate
H: Bassekou Kouyate & Ngoni ba / Segu Blue / Outhere / 2007
—————————————————————————————————————
2 Everybody Loves You trk 8 6:15
A+T: Hazmat Modine
H: Hazmat Modine — Bahamut | Jaro / 2006
—————————————————————————————————————
1 Lidan Aban (Together) trk 5 04:45
A+T: Palacio
H: Andy Palacio & The Garifuna Collective — Wátina / Cumbancha / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 18 června

—————————————————————————————————————
1 Si ma jekh phuri dej trk 1 konec
A + T: trad
H: Romane Gila / Supraphon 1974
—————————————————————————————————————
2 Sandala trk 3 2:48
A+T: Saban Bajramovic
H: Fanfare Ciocarlia — Queens and Kings / Asphalt Tango
—————————————————————————————————————
3 Loli paradičoma sas ande bar trk 7
A + T :trad.
H : Gi’a—Djila—Gi’ora CD /Brno 2002
—————————————————————————————————————
4 Pundela trk 8 1:31—7:20
A+T: trad / Musafir
Z: Musafir — Dhola Maru |Sounds True STA M114D /1999
—————————————————————————————————————
5 Taboris trk 3,28
A + T trad.
H : Věra Gondolán —Klenoty romské hudby ,CD —2004
—————————————————————————————————————
6 Cantec de dragoste trk 10 10:21
A + T: trad
H: Romi i Tsigani din Satul Gratia, Teleorman / 2004
—————————————————————————————————————
7 Dale Mri / Oj trk 19 + 20
A + T trad.
H : CD Gi’a—Ďila—Gi’ora (písně olašských a usedlých Romů)
—————————————————————————————————————
8 Kaj one Romale trk 11 1:50
A+T: trad
H: Růženka Kandráčová / Phurikane gila | Žudro OW 1 / 2003
—————————————————————————————————————
10 — Rind de Hore trk 1 7:44
A + T: Perosapkero
H: Taraf de Haidouks / CD Musique des Tziganes de Roumanie Craw 2 CD
—————————————————————————————————————

11 června Playlist

—————————————————————————————————————
Uzuri wa mtu trk 1 6:19
A+T: Mlimani Park
H: Mlimani Park Orchestra — Sungi | PAM 403 / 1994
—————————————————————————————————————
Mi’Ma’amakim trk 2 5:51
A+T: Raichel
H: The Idan Raichel Project — The Idan Rachel Project |CMB / 2006
—————————————————————————————————————
Bassekou trk 2 3:15
A+T: Kouyate
H: Bassekou Kouyate & Ngoni ba / Segu Blue / Outhere / 2007
—————————————————————————————————————
Doromb—boy trk 11 2:35
A+T: trad
H: Beata Palya — Tradition in Motion |Orpheia 2003 / 2003
—————————————————————————————————————
Carmelita Adios trk 1 6:36
A+T: trad
H: Lucia Pulido / América Contemporânea / Um Outro Centro / Nucleo / 2006
—————————————————————————————————————
Adir Adirim CD2 trk 6 5:00
A+T: Balkan Beat Box
H: Balkan Beat Box — Mehanata: New York Gypsy Mania | BCC / 2005
—————————————————————————————————————

Playlist 4 června

—————————————————————————————————————
Au Port trk 11 2:56
A+T: Camille Dalmais
H: Camille / La Jeune Fille / Universal 2005
—————————————————————————————————————
Primavera trk 14 05:27 / vyjet 0:20 / 1:55 stahni
A+T: Tiago Machado
H: Mariza — Concerto em Lisboa / EMI / 2006
—————————————————————————————————————
Oran Oran trk 1 8:38
A+T: El Medioni
H: Maurice El Medioni — Descarga Oriental / Piranha Musik / 2006
—————————————————————————————————————
Savane trk 4 7:43
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure — Savane / 075 Mali World Circuit 2006
—————————————————————————————————————
Ene Berdognal trk 5 7:18
A+T: Ahmed
H: Mahmoud Ahmed — Soul of Addis | Earthworks STEW35CD / 1997
—————————————————————————————————————

Playlist 28 května

—————————————————————————————————————
The Iraqis trk 3 8:08
A+T: Esta
H: Esta / Mediterranean Crossroads
—————————————————————————————————————
Simple Love trk 10 4:34
A+T: Farjun
H: Toy Vivo / Laughing with Angels / Nada
—————————————————————————————————————
Mira Bhajan trk 5 5:48
A+T: Badila
H: Badila / Babel Med Music 2007 CD2
—————————————————————————————————————
Talbnsirt trk 11 10:19
A+T: Imghrane
H: Imghrane / Babel Med Music 2007 CD2
—————————————————————————————————————
Na Brigin trk 4 4:56
A+T: Romengo
H: Romengo / Babel Med Music 2007 CD1
—————————————————————————————————————
Tulisuoni trk 5 3:41
A+T: trad
H: Suden Aika / ZenCD / 2005
—————————————————————————————————————
Sadin Hamarissa trk 2 6:55
A+T: Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi — Bellow Poetry |aito / 2005
—————————————————————————————————————
Sa skimrande trk 6 4:43
A+T: Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi — Bellow Poetry |aito / 2005
—————————————————————————————————————

Playlist 21 května

—————————————————————————————————————
1 Zamba Gris trk 1 04:20
A+T: Töpferova
H: Marta Töpferova — Flor Nocturna |World Village / 2006
—————————————————————————————————————
2 Los Hermanos trk 3 04:30
A+T: Töpferova
H: Marta Töpferova — Flor Nocturna |World Village / 2006
—————————————————————————————————————
3 Carmelita, Adios | trk 5 6.11
A+T: Lucia Pulido
H: Cantos Religiosos y Paganos de Colombia / Intuition
—————————————————————————————————————
4 El Mayoral trk 5 4:03
A+T: Wilfredo Franco Laguna
Z: Susana Baca — Eco de Sombras / Luaka Bop 48912 / 2000
—————————————————————————————————————
5 Ausencia | trk 8 4:15
A+T: Lucia Pulido
H: Lucia Pulido / Cantos Religiosos y Paganos de Colombia / Intuition
—————————————————————————————————————
6 Canta trk 7 4:00
A+T: Marta Gomez
H: Marta Gomez — Cantos de Aga Dulce |Chesky JD281 / 2004
—————————————————————————————————————
7 Canto De Oro | trk ….
A+T: Angus Martin
H: Angus Martin / Presqu’ile / SOluna
—————————————————————————————————————
8 A Deus trk 13 3:42
A+T: Navarová
H: Zuzana Navarová & Koa — Barvy všecky |Indies MAM 159 / 2001
—————————————————————————————————————
9 Lagrimas De Azahar | trk. …
A+T: Rafael De Utrera
H: Rafael De Utrera / La Magia Flamenca / La Magia
—————————————————————————————————————
10 Flor Nocturna trk 4 05:23
A+T: Töpferova
H: Marta Töpferova — Flor Nocturna |World Village / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 14. května 2007

—————————————————————————————————————
20 Historia de un Amor trk 4 05:20
A+T: Carlos Eleta Almaranz
H: Ayhan Sicimoglu Friends and FamilyDouble Moon / 2007
—————————————————————————————————————
17 The light gown of soul trk 3 4:24
A+T: Rim Banna
H: Rim Banna — Seasons Of Violet | Kirkelig / 2007
—————————————————————————————————————
16 Durme trk 5 3:52
A+T: Lopez
H: Aman Aman / Galileo 2006
—————————————————————————————————————
13 Dunia trk 1 odjet 0.47 5:45 — > 3.0
A+T: Abdeljalil Kodssi
H: Abdeljalil Kodssi — Oulad Fulani ganga | Ventilador / 2006
—————————————————————————————————————
11 Eddie trk 4 5:02 — > 3.0
A+T: Kukurba
H: Kroke — Seventh Trip | ORIENTE Music / 2007
—————————————————————————————————————
10 Baro Biav trk 4 03:45
A+T: trad/arr Markovic
H: Boban I Marko Markovic Orkestar Feat Jelena Markovic / Rromano Suno 2 — Gypsy Music From The Balkans / B92 / 2006
—————————————————————————————————————
9 The Intruder trk 1 4:00
A+T: Burhan Öcal
H: Burhan Öcal & The Trakya All Stars — Trakya Dance Party | DoubleMoon / 2007
—————————————————————————————————————
8 Pearls trk 6 5:07
A+T: Kidjo—Santana
H: Angélique Kidjo — DJin DJin | EMI / 2007
—————————————————————————————————————
7 The joy of life trk 13 4:13
A+T: Kalyviotis [nagrabovaná]
H: Kristi Stassinopoulou — Taxidoscopio | / 2006
—————————————————————————————————————
6 Africa Mokili Mohima trk 1 5:54 — > 3.0
A+T: Nedule Montswet
H: Papa Noel — Bana Congo Presents |Tumi 141 / 2006
—————————————————————————————————————
5 Mukav Tu trk 9 2:09
A+T: Saban B
H: Fanfare Ciocarlia — Queens and Kings / Asphalt Tango
—————————————————————————————————————
3 Bassekou trk 2 3:15
A+T: Kouyate
H: Bassekou Kouyate & Ngoni ba / Segu Blue / Outhere / 2007
—————————————————————————————————————
1 Assouftrk 11 3:58
A+T: Tinariwen
H: Tinariwen — Aman Iman: Water Is Life | / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 7 května

—————————————————————————————————————
Bail trk 1 05:35
A+T: Ale Moller
H: Ale Moller Band — Djef Djel / Amigo 2007
—————————————————————————————————————
Devla—Keepíng the fire alive trk 2 5:25
A+T: trad
H: Damian & Brothers / Asphalt Tango / 2007
—————————————————————————————————————
Somlinda Gengoma trk 4 6:11 / stah 4:30
A+T: Zomba
H: Zomba / Various Artists — Tales Of Urban S.A. | SHEER / 2003
—————————————————————————————————————
Tia Xica Calolo trk 3 stah 1.30
A+T: Araújo
H: Terezinha Araújo — Nos Riqueza |L’Empreite Digitale / 2004
—————————————————————————————————————
Esspi trk 2 stah 1:55
A+T: Siabate
H: Noonan, Sean — Stories To Tell |Songlines / 2006
—————————————————————————————————————
Gonul trk 2 5:16 cca 3.00
A+T: Derya
H: Derya — Sana Bana |Derya / 2005
—————————————————————————————————————
Houmeissa trk 9 4:45
A+T: Tartit
H: Tartit — Abacabok | Crammed Discs / 2006
—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————
Hosha’ana trk 2 07:17
A + T: Victoria Hanna
H: Victoria Hanna / Olamale / 2006
—————————————————————————————————————
Metzaouni trk 1 04:50
A + T: Victoria Hanna
H: Victoria Hanna / Olamale / 2006
—————————————————————————————————————
22 Letters trk 4 02:49
A + T: Victoria Hanna
H: Victoria Hanna / Olamale / 2006
—————————————————————————————————————
1 Gypsy Part Of TownCD2 trk 7 4:57
A+T: Hutz
H: Gogol Bordello Vs. Tamir Muskat / Balkan Beat Box — Mehanata: New York Gypsy Mania | BCC / 2005
—————————————————————————————————————
Yonnati trk 6 01:24
A + T: Victoria Hanna
H: Victoria Hanna / Olamale / 2006
—————————————————————————————————————
Jerusalem dream trk 7 18:47
A + T: Victoria Hanna
H: Victoria Hanna / Olamale / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 30 dubna

—————————————————————————————————————
1 Al amar al sol trk 1 3:37
A+T: Gutierrez
H: Ivan Gutierrez / Indies 2005
—————————————————————————————————————
2 Cara en un sueno trk
A+T: Gutierrez
H: Ivan Gutierrez / Indies 2005
—————————————————————————————————————
3 Colombia trk 2 3:45
A+T: Linares
H: Polo Montanez — Guitarra Mia |Lusafrica 362502 / 2002
—————————————————————————————————————
Piedra y camino trk 1
A+T: Atahualpa Yupanqui
H: Mercedes Sosa — Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui | Universal / 1993
—————————————————————————————————————
A Deus trk 13 3:42
A+T: Navarová
H: Zuzana Navarová & Koa — Barvy všecky |Indies MAM 159 / 2001
—————————————————————————————————————
A pesar de voce trk 11 3:53
A+T: Chico Buarque
H: Chico Buarque — Feijoada completa | Universal/Polygram / 1978
—————————————————————————————————————
Los Hermanos trk 3 5:31
A+T: Atahualpa Yupanqui—del Cerro
H: Marta Topferová / Flor Nocturna
—————————————————————————————————————
Torre de Babel trk 6 3:26
A+T: Gutierrez
H: Ivan Gutierrez / Indies 2005
—————————————————————————————————————

Playlist 23 Dubna

—————————————————————————————————————
Jamale trk 8 2:30 / přeskočit intro 0:16
A+T: Trad/arr Vaculíková—Léňa
H: Yellow Sisters / Indies / 2006
—————————————————————————————————————
1 Sweet Man trk 10 4:42
A+T: Aleš Hyvnar
H: Yellow Sisters / Indies / 2006
—————————————————————————————————————
2 Mamadit trk 11 5:51 / stah..? 4:15
A+T: Maria Daulne
H: Zap Mama
—————————————————————————————————————
3 A long walk trk 5 4:41
A+T: Jill Scott
H: Jill Scott / Who is Jill Scott / hidden beach recordings
—————————————————————————————————————
4 Diaraby Nene trk 2 5:08
A+T: Oumou Sangare
Z: Oumou Sangare — Moussolou World Circuit WCD 021 / 1991
—————————————————————————————————————
5 senegale ngummee trk 8 5.00
A+T: Maal
H: Baaba Maal — Mi yeewnii(missing you) / Palm pictures
—————————————————————————————————————
6 Sodade trk 6 6:30
A+T: Cabral
H: Bonga — Angola 74 | Lusafrica 262.19 / 1997
—————————————————————————————————————
My Sister trk 2:00
A+T: Tiddas
H: Tiddas / Sing about Life / Phonogram
—————————————————————————————————————
Soltarlo trk 3:30
A+T: Gomez
H: Caludia Gomez / Music from the Coffe Lands / Putumayo
—————————————————————————————————————
Vítr trk 2 6:15
A+T: Yellow Sisters
H: Yellow Sisters / Indies / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 16 dubna

—————————————————————————————————————
22 Letters trk 4 02:49
A + T: Victoria Hanna
H: Victoria Hanna / Olamale / 2006
—————————————————————————————————————
Untitled track 4 trk 4 09:57
A + T: Asala Yousuf
H: Asala Yousuf | Akko / 2007
—————————————————————————————————————
Kalamayke trk 1 4:10
A + T: Oy Division
H: Oy Division / Demo / 2006
—————————————————————————————————————
Ech Rbota trk 3 1:51
A + T: Oy Division
H: Oy Division / Demo / 2006
—————————————————————————————————————
Tip Tipa (a Little Drop) / trk 6 4:49
A + T: Ehud Banai
H: Ehud Banai / [Live 2—2005] NMC
—————————————————————————————————————
Alambreh trk 3 7:08
A + T: Kuluma
H: Kuluma / Mother Tongue / MCI 2005
—————————————————————————————————————

Playlist 9 Dubna

—————————————————————————————————————
20 Toina Tanna trk 2 4:15
A+T: trad
H: Cumpagnia ri Musica Sixiliana / Finisterre
—————————————————————————————————————
19 Pub—Crow trk 2 3:25
A+T: Ande Somby
H: Vajas — Sacred Stone |Vaj / 2006
—————————————————————————————————————
15 Ahi na ma Kayanana trk 3 3:47
A+T: Ayhan Sicimoglu
H: Ayhan Sicimoglu — Friends and Family | Double Moon / 2006
—————————————————————————————————————
14 So the Journey Goes trk 1 6:21
A+T: Sankaran
H: Autorickshaw — So The Journey Goes | Autorickshaw / 2006
—————————————————————————————————————
Ya Rayah trk 12 4:45
A+T: Dahmane el Harrachi
H: Markovic—Iliev / Rromano Suno Vol. 2 B92
—————————————————————————————————————
10 Devel Upral trk 3 4:19
A+T: Redzepova
H: Esma Redzepova — Gypsy Carpet | Network / 2007
—————————————————————————————————————
Africa Mokili Mohima trk 1 5:54
A+T: Nedule Montswet
H: Papa Noel — Bana Congo Presents |Tumi 141 / 2006
—————————————————————————————————————
8 Jednou trk 7 3:11
A+T: Radoslav Banga
H: Gipsy.cz / Romano hip—hop / Indies 2006
—————————————————————————————————————
5 Watina trk 1 4:43
A+T: Palacio
H: Andy Palacio and the Garifuna Collective / Watina / Cumbancha / 2007
—————————————————————————————————————
4 Tabali Te trk 1 1:45
A+T: Kouyate
H: Bassekou Kouyate & Ngoni ba / Segu Blue / Outhere / 2007
—————————————————————————————————————
3 The joy of life trk 13 4:13
A+T: Kalyviotis [nagrabovaná]
H: Kristi Stassinopoulou — Taxidoscopio | / 2006
—————————————————————————————————————
2 Assouf trk 11 3:58
A+T: Tinariwen
H: Tinariwen — Aman Iman: Water Is Life | / 2006
—————————————————————————————————————
1 Mukav Tu trk 9 2:09
A+T: Saban B
H: Fanfare Ciocarlia — Queens and Kings / Asphalt Tango
—————————————————————————————————————

Playlist 2 dubna

—————————————————————————————————————
1 Havalloo trk 2 03:04
A+T: Filák—Vermelho
H: Maraca / The Body is Too slow for me / Indies
—————————————————————————————————————
2 Mwashah trk 5 3:54
A+T: trad/arr Hamza el Din
H: Hamza el Din / Eclipse / Rykodisc
—————————————————————————————————————
3 Mwashah trk 5 06:13
A+T: Hamza el Din
H: Maraca / The Body is Too slow for me / Indies
—————————————————————————————————————
4 Sri F’Al Houbb trk 1 4:06 / 1:02—4:06
A+T: Azzddine Ouhnine / Pat Jabbar
H: Azzddine w Bill Laswell |Barbarity 23 / 2004
—————————————————————————————————————
5. Georgia on my mind trk 8 3 : 15
A+T: Hoagy Carmichael/ Stuart Gorrell
H: Django Reinhart — Djangologie 2/ 1936
—————————————————————————————————————
6 In the Silence of Night trk 1 4:38
A+T: Murad—Hegab
H: Sabreen |Sabreen SAR 005 / 2000
—————————————————————————————————————
7.Thela hun Ginjeet trk 5 6 : 25
A+T: King Crimson
H: King Crimson — Discipline /1981
—————————————————————————————————————
Serer im trk 11 3: 38
A+T: Paghtasar Dpir — Lilith Pipoyan
H: Lilith Pipoyan / Lialousin / Garni
—————————————————————————————————————
10 Kuch le na trk 10 03:26
A+T: Kabir—Chatterjee
H: Maraca / The Body is Too slow for me / Indies
—————————————————————————————————————

Playlist 26 brezna
—————————————————————————————————————
Que Dolor trk 2 3:55
A+T: Saban B
H: Fanfare Ciocarlia — Queens and Kings / Asphalt Tango
—————————————————————————————————————
Mukav Tu trk 9 2:09
A+T: Saban B
H: Fanfare Ciocarlia — Queens and Kings / Asphalt Tango
—————————————————————————————————————
Jacinto chiclana trk 2 2:48
A+T: Borges—Piazzolla
H: La Chicana / Galileo
—————————————————————————————————————
Van tres trk 5 13:48
A+T: Miquel Gil
H: Miquel Gil / En Concierto / Galileo 2006
—————————————————————————————————————
Tic Tac trk 3 4:48
A+T: Miquel Gil
H: Miquel Gil / En Concierto / Galileo 2006
—————————————————————————————————————
Durme trk 5 3:52
A+T: Lopez
H: Aman Aman / Galileo 2006
—————————————————————————————————————
Gypsy trk 18 04:43
A+T: Lemez Lovas
H: Oi Va Voi / Shtetl Superstars |Trikont / 2006
—————————————————————————————————————
Kibuyu trk 6 3:13
A+T: Kinch
H: Kinch / Radio Transit |Choux / 2006
—————————————————————————————————————
The Joy of Life trk 13 4:13
A+T: Kalyviotis
H: Kristi Stassinopoulou — Taxidoscopio | Heaven and Earth / 2006
—————————————————————————————————————

19 března playlist

—————————————————————————————————————
Zapadá trk 3 2:58
A+T: trad/arr Laurychová
H: Moberg Ensemble — Dybych veděl / BlackPoint 2006
—————————————————————————————————————
Čaruj trk 2 3:05
A+T: trad/arr Laurychová
H: Moberg Ensemble — Dybych veděl / BlackPoint 2006
—————————————————————————————————————
Tuga Za Jablanom trk 2 03:20
A+T: trad/arr von Klewitz
H: Csókolom — Dog Daze | Arhoolie Records 2006
—————————————————————————————————————
ked sme šli na hody trk 8 4:52
A+T: Martin Hrbáč
H: Martin Hrbáč se svou muzikou / Pěkné zkázáníčko / Tonstudio rajchman.
—————————————————————————————————————
Credo trk 6 2:54
A+T: trad
H : Les Nouvelles polyphonies Corses /Philips 532453 / 1996
—————————————————————————————————————
Kolednice Idů trk 8
A+T: Trad/Aranžmá: B Laurychová
H: Lakomé Barky / Vánoce / Pavel Hejč.
—————————————————————————————————————
This And That trk 9 04:35
A+T: Mushtaq—Terry Hall
H: Shtetl Superstars |Trikont / 2006
—————————————————————————————————————
Passion trk 15 7:28
A+T: Gabriel
H: Peter Gabriel / Passion / Real World.
—————————————————————————————————————
Vyletěl trk 8 3:14
A+T: trad/arr Laurychová
H: Moberg Ensemble — Dybych veděl / BlackPoint 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 12 brezna

—————————————————————————————————————
20 Asenpsalmtrk 1 4:24 / vyjet 1:40
A+T: Willemark
H: Lena Willemark— ÄLVDALENS ELEKTRISKA / Amigo
—————————————————————————————————————
14 Jednou trk 7 3:11
A+T: Radolsav Banga
H: Gipsy.cz / Romano hip—hop / Indies 2006
—————————————————————————————————————
12 Assouf trk 11 3:58
A+T: Tinariwen [nagrabovaná]
H: Tinariwen — Aman Iman: Water Is Life | / 2006
—————————————————————————————————————
11 Todo Cais trk 3 3:12
A+T: Bethania
H: Maria Bethania — Pirata |Biscoito Fino / 2006
—————————————————————————————————————
10 Durme trk 5 3:52
A+T: Lopez [nagrabovaná]
H: Aman Aman / Galileo 2006
—————————————————————————————————————
9 Mi’Ma’amakim (Out Of The Depths) trk 2 05:51 — stahnout
A+T: Idan Raichel
H: The Idan Raichel Project — The Idan Raichel Project |CMB / 2006
—————————————————————————————————————
8 Ataun trk 4 05:51
A+T: Junkera
H: Kepa Junkera — Hiri |Lagun / 2006
—————————————————————————————————————
7 Pillage trk 12 4:19
A+T: Gnahoré—Colin Laroche de Feline
H: Dobet Gnahoré — Na Afriki |Contre Jour2007
—————————————————————————————————————
5 Pub—Crow trk 2 3:25
A+T: Ande Somby
H: Vajas — Sacred Stone |Vaj / 2006
—————————————————————————————————————
4 Dos Almas trk 1 4:05
A+T: Don Fabian
H: Ibrahim Ferrer — Mi Sueno |World Circuit / 2006
—————————————————————————————————————
Kala trk 2(04:11) / stahnout
A+T: Yann Tiersen
H: Yann Tiersen / Les Retrouvailles / EMI 2006
—————————————————————————————————————
3 The joy of life trk 13 4:13
A+T: Kalyviotis [nagrabovaná]
H: Kristi Stassinopoulou — Taxidoscopio | Heaven and Earth / 2006
—————————————————————————————————————
2 Mukav Tu trk 9 2:09
A+T: Saban Bajramovic [nagrabovaná]
H: Fanfare Ciocarlia — Queens and Kings / Asphalt Tango
—————————————————————————————————————
1 C Facile trk 2 3:10
A+T: Akli D
H: Akli D. — Ma Yela / Because
—————————————————————————————————————

Playlist 5 brezna

—————————————————————————————————————
Aven le Roma trk 2 4:51
A+T: Balogh
H: Nomada Aven — The Gypsies Are Coming |Nomada.hu2006
—————————————————————————————————————
Zamba Gris trk 1 4:20
A+T: Topferova
H: Marta Topferova — Flor Nocturna |World Village / 2006
—————————————————————————————————————
Ansia trk 8 4:36
A+T: Topferova
H: Marta Topferova — Flor Nocturna |World Village / 2006
—————————————————————————————————————
So the journey goes trk 1 6:21
A+T: Suba Sankaran
H: Autorickshaw — So The Journey Goes | Autorickshaw / 2006
—————————————————————————————————————

26 února Playlist

—————————————————————————————————————
Diarabi trk 10 7:26
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure Ry Cooder — Talking Timbuktu | World Circuit WCD 040 / 1994
—————————————————————————————————————
Cler Achel trk 1 4:27
A+T: Tinariwen
H: Tinariwen — Aman Iman: Water Is Life | Independiente / 2006
—————————————————————————————————————
Toumast trk 6 4:26
A+T: Tinariwen
H: Tinariwen — Aman Iman: Water Is Life | Independiente / 2006
—————————————————————————————————————
Assouf trk 11 3:58
A+T: Tinariwen
H: Tinariwen — Aman Iman: Water Is Life | Independiente / 2006
—————————————————————————————————————
Khatr Ghusn al Qana 1:00
(trad/arr Hamud Al Junayd)
CD Traditional Yemini Songs / Nimbus / 1996
—————————————————————————————————————
Amnsari trk 2 5:21
A+T: Tartit
H: Tartit — Abacabok | Crammed Discs / 2006
—————————————————————————————————————
Houmeissa trk 9 4:45
A+T: Tartit
H: Tartit — Abacabok | Crammed Discs / 2006
—————————————————————————————————————
Surbajo trk 1 05:32
A+T: Finatawa
H: Introducing Etran Finatawa / Rough Guide
—————————————————————————————————————
Bambarare trk 2 3:53
A+T: Bocoum
H: Afel Bocoum — Niger |ContreJour / 2006
—————————————————————————————————————

19 února Playlist

—————————————————————————————————————
I trata mas trk 3 3:00
A+T: trad/arr Koláček
H: Gothart / Rakioactive / Black Point 2006
—————————————————————————————————————
2 Sandala trk 3 2:48
A+T: Saban Bajramovic
H: Fanfare Ciocarlia — Queens and Kings / Asphalt Tango
—————————————————————————————————————
Gio Mario trk 7 5:03
A+T: trad/arr Koláček
H: Gothart / Rakioactive / Black Point 2006
—————————————————————————————————————
4 Con la mano 2 3:22
A+T: Gimenez
H: Macaco — Ingravitto |EMI / 2006
—————————————————————————————————————
5 Maya trk 2 4:37
A+T: Susheela Raman
H: Susheela Raman — Salt rain / EMI
—————————————————————————————————————
6 Zumba trk 5 4:18
A+T: Legen
H: Legen / Balkanbeats — Vol 2 |EastBlok
—————————————————————————————————————
7 La Femme A Barbe trk 1 7:36
A+T: Brigitte Fontaine
H: Brigitte Fontaine — Genre Humain / EMI
—————————————————————————————————————
8 Last Night trk 11 4:26
A+T: Kalyviotis
H: Kristi Stassinopoulou — Taxidoscopio | Heaven & Earth/ 2006
—————————————————————————————————————
5nizza trk 2 3:02
A+T: 5nizza
H: 5nizza — Unplugged /Piatnitsa
—————————————————————————————————————
10 Carsiuma trk 10 3:10
A+T: trad/arr Koláček
H: Gothart / Rakioactive / Black Point 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 12 února

—————————————————————————————————————
Bylo nebylo trk 3 2:15
A+T: Radůza
H: Radůza / Vše je jedním / Indies 2007
—————————————————————————————————————
Nevidomá dívka, track 1, CD1, 4.55
A+T: Karel Kryl
H: Hana Ulrychova a Bluesmen / Supraphon 2006
—————————————————————————————————————
Bella Ciao trk 1 3:43
A+T: trad
H: Michel Godard — Trio Rouge |Intuition / 2004
—————————————————————————————————————
Buona sera a voi signori, track 3, 4.47
A+T: italska lidova
H: Li Sandandonijre di Penna S. Andrea/ Agli uomini, alle bestie e ai santi
vlastním nákladem Li Sandandonjire…
—————————————————————————————————————
So Shimmering trk 6 4:43
A+T: Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi — Bellow Poetry |aito / 2005
—————————————————————————————————————
Siwe konie track 2, 2:59
A+T: polská lidová—Weronika Grozdew, Magdalena Sobczak,
H: Swoja droga/ Swoja droga / Polskie radio SA Warszawa 2003
—————————————————————————————————————
Dzav me khere trk 8 4:13
A+T: trad
H: Mec yek / Radio Transit |Choux / 2006
—————————————————————————————————————
Genesis track 4, 6.44
A+T: Hudba židovská lidova, slova Roman Kolakowski
H: Justyna Steczkowwska— Alkimja / Luna Music2002
—————————————————————————————————————
9 Čutora trk 22 3:37
A+T: Radůza
H: Radůza / Vše je jedním / Indies 2007

5 února playlist

—————————————————————————————————————
20 Yehlisan trk 3 5:32
A+T: Mhlongo
H: Busi Mhlongo / Women with a voice |Skip / 2006
—————————————————————————————————————
Kece Kurdan trk 2 4:29
A+T: Sivan Perwer
H: Aynur Dogan — Kece Kurdan |Kalan / 2004
—————————————————————————————————————
18 Balakan trk 4 4:30
A+T: Fizzé
H: Peeni Waali Vs. Schildpatt — Sha |Mensch Music / 2007
—————————————————————————————————————
Akrobad trk 2 4:38
A+T: Kim Nyberg
H: Afenginn — Akrobakkus / Tutl / 2006
—————————————————————————————————————
Del O Brishind… trk 9 03:53
A+T: Trad/Arr Lakatos
H: Bela Lakatos & The Gypsy Youth Project — Introducing |World Music Network / 2006
—————————————————————————————————————
Mario trk 6 08:38 / 5.00
A+T: Diop
H: Africando — Ketukuba |Sterns / 2006
—————————————————————————————————————
Pygmees trk 1O 0:58 (fadout prosím zrychlit)
A+T: Gnahoré—Colin Laroche de Feline
H: Dobet Gnahoré — Na Afriki / Contre Jour2007
—————————————————————————————————————
Pillage trk 12 4:19
A+T: Gnahoré—Colin Laroche de Feline
H: Dobet Gnahoré — Na Afriki / Contre Jour2007
—————————————————————————————————————
Todo Cais trk 3 3:12
A+T: Bethania
H: Maria Bethania — Pirata |Biscoito Fino / 2006
—————————————————————————————————————
9 Nikusaidiaje trk 4 4:48
A+T: Prof Jay
H: Prof Jay feat Ferooz / Urban Africa Club |outhere / 2006
—————————————————————————————————————
Ghanni li shwaya trk 10 5:20
A+T: Taha—Hillage
H: Rachid Taha — Diwan 2 |Universal / 200
—————————————————————————————————————
4 Pub—Crow trk 2 3:25
A+T: Ande Somby
H: Vajas — Sacred Stone |Vaj / 2006
—————————————————————————————————————
Mi’Ma’amakim (Out Of The Depths) trk 2 05:51
A+T: Idan Raichel
H: The Idan Raichel Project — The Idan Raichel Project |CMB / 2006
—————————————————————————————————————
C Facile trk 2 3:10
A+T: Akli D
H: Akli D. — Ma Yela |because / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 29 ledna
—————————————————————————————————————
Malamwe trk 1 3:55
A+T: Gaytan
H: Ann Gaytan — Emoi |Carbon / 2006
—————————————————————————————————————
Kened Eros trk 1 3:39
A+T: Marchand
H: Erik Marchand, Jacky Molard — Unu Daou Tri Chtar |Cube Roots / 2005
—————————————————————————————————————
Ej hory trk 11 2:54
A+T: Trad/Arr Petr Laurych
H: Moberg Ensemble / Dybych věděl / Black Point 006
—————————————————————————————————————
Iemanja trk 2 3:38
A+T: Bethania
H: Maria Bethania — Mar De Sophia |Biscoito Fino / 2006
—————————————————————————————————————
Sakana Al Leyel trk 10 09:52 / stah 3:35
A+T: Gibran—Rahbani
H: Arabia — The Women’s Voice |Manteca CD 031 / 2002
—————————————————————————————————————
Mano Dayak trk 2 5:43
A+T: Tinariwen
H: Tinariwen — Aman Iman: Water Is Life | / 2006
—————————————————————————————————————
Matrawak Dammak trk 11 05:53 / 1:57 utnout
A+T: Mubarak
H: Umm Kulthum / Arabia — The Women’s Voice |Manteca CD 031 / 2002
—————————————————————————————————————
Si No Me Besas trk 1 4:05
A+T: Ruibal
H: Javier Ruibal — Lo Que Me Dice Tu Boca |Chulos / 2005
—————————————————————————————————————
Dos Almas trk 1 4:05
A+T: Bolivar
H: Ibrahim Ferrer — Mi Sueno |World Circuit / 2006
—————————————————————————————————————
Kunte Ko trk 2 5:53
A+T: Koite
H: Keyvan Chemirani / Nahawa Doumbia / froots 27
—————————————————————————————————————
Dzav me khere trk 8 4:13
A+T: trd
H: Mec yek / Radio Transit |Choux / 2006
—————————————————————————————————————

pondělí 22. ledna 2007

—————————————————————————————————————
Tua nai é meiga trk 1 03:00
A+T: trad / arr Psalteria
H: Psalteria / Black Point 2006
—————————————————————————————————————
Skamgreppet— track 10 — 2:54
A: Hedningarna
H: Kaksi | Silence 1992
—————————————————————————————————————
Jugni — track 1 — 4:29
A: Arif Lohar
H: Jugni | Internalmusic 2006
—————————————————————————————————————
Sultanas de Merkaíllo— track 2 — 3:33
A: Ojos de brujo
H: Techari | P.I.L 2006
—————————————————————————————————————
De Pequeno — track 3 — 4:51
A: Jaleo Real
H: Pichica | Ventilador Music 2004
—————————————————————————————————————
Un Nom — track 2 — 6:24
A: L’ham de Foc
H: Canco de Dona y Home | Sonifolk 2002
—————————————————————————————————————
Bre Sarica 3.00
A: trad
H: Braagas / 3bees / 2007
—————————————————————————————————————
Hansko Svitanije trk 13 0:20
A+T: Markovic
H: Boban Markovic Orkestar Marko Markovic — The Promise / Piranha Musik 2005
—————————————————————————————————————
Los Hermanos trk 3 5:31
A+T: Yupanqui—Del Cerro
H: Marta Topferová / Flor Nocturna
—————————————————————————————————————
Aquestas noites tan longas
A: trad
H: Braagas 3bees / 2007
—————————————————————————————————————
Me Deixa em Paz — track 4 — 5:32
A: Revista do Samba
H: Revista do Samba | Rob Digital 2002
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 15 ledna

—————————————————————————————————————
18 Caixa de Roseira trk 3 2:50
A+T: Faltriqueira
H: Faltriqueira — Efecto Faltriqueira | Resistencia 2006
—————————————————————————————————————
Karamele trk 4 3:23
A+T: Slonovski Bal
H: Slonovski Bal — Dzumbus |Bal Bazar / 2006
—————————————————————————————————————
Kece Kurdan trk 2 4:29
A+T: Sivan Perwer
H: Aynur Dogan — Kece Kurdan |Kalan / 2004
—————————————————————————————————————
Asenpsalm trk 1 4:24 / vyjet 1:40
A+T: Willemark
H: Lena Willemark— ÄLVDALENS ELEKTRISKA / Amigo
—————————————————————————————————————
14 Praise trk 8 3:51
A+T: trad
H: Sondre Bratland — Javed Bashir — Dialogue |Kirkelig
—————————————————————————————————————
13 Rigs on the time trk 1 3:56 / 0:13 odjet
A+T: Trad—Boden
H: Bellowhead — Burlesque |Westpark / 2006
—————————————————————————————————————
Bijav trk 1 3:56
A+T: Lakatos
H: Bela Lakatos & The Gypsy Youth Project |World Music Network / 2006
—————————————————————————————————————
Ponciana trk 2 3:50
A+T: Pereira
H: Lura — MBem Di Fora |Lusafrica / 2006
—————————————————————————————————————
Ketukuba trk 4 05:33
A+T: Diop
H: Africando — Ketukuba |Sterns / 2006
—————————————————————————————————————
Josephine trk 5 05:15
A+T: Taha—Hillage
H: Rachid Taha — Diwan 2 |Universal / 2006
—————————————————————————————————————
Mi’Ma’amakim trk 2 5:51
A+T: Rachel
H: The Idan Rachel Project — The Idan Rachel Project |CMB / 2006
—————————————————————————————————————
Spoitoresa CD 2 trk 8 4:50
A+T: Nestor Cok Rakija
H: Mahala Rai Banda — Electric Gypsyland 2 (Disc 2) | Crammed Discs / 2006
—————————————————————————————————————
1 Ataun trk 4 5:47
A+T: Junkera
H: Kepa Junkera — Hiri |Lagun
—————————————————————————————————————

Playlist 8 ledna
—————————————————————————————————————
Lebada trk 2 3:50
A+T: Cankisou
H: Gamagaj / FT records 2004
—————————————————————————————————————
Realy trk 2 4:17
A+T: Rajery
Z: Rajery — Fanamby |Indigo LBLC 2572 / 2001
—————————————————————————————————————
Nakra trk 3 3:30
A+T: Mukhtar Sahota
H: Arif Lohar / Jugni
—————————————————————————————————————
Flo trk 5 4:00?
A+T: Waro
H: Danyel Waro — Grin n syel | Cobalt / 2006
—————————————————————————————————————
Anay Yo trk 5 4:08
A+T: Cankisou
H: Gamagaj / FT records 2004
—————————————————————————————————————
When the Levee Breaks trk 1 6:01
A+T: Plant
H: Yat Kha — Re—Covers |Yat—Kha 2005
—————————————————————————————————————
My Heart My Life trk 1 3:00
A+T: Nusrat Fateh ALi Khan
H: Night Song / Real World
—————————————————————————————————————
4 Duos Ralentis trk 3 3:00
A+T: Claire dir Terzi
H: Claire dit Terzi / Iris
—————————————————————————————————————
La bou dan fon trk 3 3:10
A+T: René Lacaille
H: René Lacaille — Mapou |TUGCD 1033 / 2004
—————————————————————————————————————
|

Playlist 1 ledna 2007

—————————————————————————————————————
Summer Evening trk 5 3:09
A: Chava Alberstein
H: Chava Alberstein — Lemele | NMC / 2006
—————————————————————————————————————
La cumbia del Mole trk 1 4:10
A+T: Lila Downs
H: Lila Downs — La Cantina |Narada / 2006
—————————————————————————————————————
Ilham trk 3 3:48
A+T: Massi
H: Souad Massi — |Universal 2005
—————————————————————————————————————
Lake Jakha trk 8 5:21
A+T: trad
H: Besh O Drom — Gyí! |BOD 303 / 2004 / 72:58:00
—————————————————————————————————————
Rigs on the time trk 1 5:56 / 0:13 odjet
A+T: Trad—Boden
H: Bellowhead — Burlesque |Westpark / 2006
—————————————————————————————————————
Sa skimrande trk 6 4:43
A+T: Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi — Bellow Poetry |aito / 2005
—————————————————————————————————————
Surbajo trk 1 05:32
A+T: Finatawa
H: Introducing Etran Finatawa / Rough Guide
—————————————————————————————————————
Artistes trk 1 08:38
A+T: Sissoko
H: Midnight In Mali — Stern’s / 2006
—————————————————————————————————————
Diougan Gwenc’hlan trk 1 2:48
A+T: Andrea Ar Gouilh
H: Andrea Ar Gouilh / Coop Breizh
—————————————————————————————————————
Todo Tiende 3 (04:28)
A+T: Gimenez
H: Ojos De Brujo — Techarí |2006
—————————————————————————————————————
Rum & Coca Cola trk 12 4:11
A+T: Sullivan
H: Calypso Rose / Womeximizer 06 / 2006
—————————————————————————————————————

24. 2. 2008

Rabínova dcera alžírskou hvězdou

Reinette l’Oranaise, “královnička z Oranu”, byla o 8 let starší vrstevnicí u nás mnohem známější Cheiky Rimitti. I když obě zpěvačky sdílely nelehký osud žen-muzikantek uprostřed dominantního světa mužů, jejich osudy i hudba se podstatně lišily.

Reinette, vlastním jménem Sultana Daoud, se narodila v Tiaretu, městě v alžírském vnitrozemí východně od Oranu. Její otec byl židovský rabín původem z Maroka. Ve dvou letech prodělala neštovice a oslepla.

15. 1. 2008

číst vše...

Další článek Předchozí článek


Rubriky

Poslední články