Výsledky hledání ‘lazo’

Salif Keita na křižovatce

Na nedostatek zájmu si Salif Keita stěžovat nemůže. Jako zpěvák začal v dnes legendárních sestavách Rail Band a Les Ambassadeurs, jejichž nahrávky patří k zlatému fondu africké hudby a dodnes vycházejí v reedicích. Loni se dokonce původní členové vrátili zpět na koncertní podia: reformovaná sestava Les Ambassadeurs vystoupila na festivalech Womad, Roskilde a dalších, souběžně vyšlo archivní dvojalbum.

25. 5. 2015

číst vše...

Česká hudební invaze na Ukrajinu

U české veřejnosti Ukrajina k prioritním destinacím nepatří, ale vynikající šance má u hudebníků. Potvrdil to letošní ročník Koktebel Jazz Festivalu, který zahájil koncert tria Vojtěcha Procházky a dalších tří českých kapel, čerpajících z jazzu i alternativy. Za studené války byly krymské přístavy přísně střeženými úkryty sovětských atomových ponorek. Ze supertajného mořského tunelu v Balaklavě, v němž se pracovalo pouze v noci a stočlenná stráž tu hlídala dvěstěčlennou posádku techniků, je dnes muzeum studené války.

17. 12. 2012

číst vše...

Andrew Cronshaw: vizionář s fujarou a citerou

Andrew Cronshaw je muž s mnoha želízky v ohni. Čtenáři anglického hudebního měsíčníku fRroots ho znají jako autora zasvěcených recenzí hudby z naopak velmi obskurních míst. Jeho encyklopedické znalosti dokumentuje souhrn celkem 1700 CD a LP recenzí, otištěných v průběhu uplynulých dekád. Cronshaw jej zpřístupnil na svém webu cloudvalley.com, a uvádí krédem, které by čtenáři UNi jistě podepsali: “Napadá mě že ve světě je na CD k mání hodně krásné, originální, zajímavé hudby, která stojí mimo mainstreamovou komerci, a tudíž zůstává nevyslyšena. Lidé jimž by se určitě líbila o ní nemají tušení, pravděpodobně včetně vás.”

28. 5. 2012

číst vše...

L’Arrache Coeur: Hudba dvourychlostní Evropy

To, že l’Arrache Coeur byli jednou ze dvou českých skupin na letošním festivalu Respect, jehož krédem je zviditelnit kvalitu co nejvíce vzdálenou mainstreamu, napovídá mnohé. Zasadit na první pohled tak archaické nástroje jako je niněra či dudy do současného kontextu je impuls, který generuje převratné hudební myšlenky. Před dvaceti lety to potvrdil francouzský vizionář Valentin Clastrier, který niněru propojil s jazzovou improvizací i moderními kompozičními postupy. Na něj navázal rakouský hráč Matthias Loibner, jehož workshopy často navštěvoval Daniel Kahuda z l’Arrache Coeur.

12. 12. 2011

číst vše...

Středověký syntezátor zvaný niněra

Předchůdcem moderních hudebních strojů je magická skříňka s kuriozním názvem niněra: pohání se totiž klikou. Je zkonstruovaná na bázi houslí, jejichž struny ovšem nerozechvívá smyčec, ale bubínek napojený na zmíněnou kliku. Výšku tónu neřídí na rozdíl od houslí prsty na hmatníku, ale klávesový mechanismus. Původně měla niněra podobnou roli jako dudy, doprovázela lidové zábavy. Podobně jako u dud (ale třeba i u sitaru a jiných indických nástrojů) tvoří výsledný zvuk melodická linka v kombinaci s bordunovým doprovodem, tedy s tóny o stálé výšce které připomínají bzukot čmeláka. A podobně jako u sitaru její zvuk přibarvují samovolně se rozeznívající harmonické struny. Zhruba před třemi sty lety niněru objevili skladatelé evropské vážné hudby a začali pro ni komponovat.

24. 10. 2011

číst vše...

Textové podklady + videa díl 7-12

 
7 Tradiční autentická lidová hudba v Evropě, folklór, folklórismus (1)
 

Evropské menšiny: Sámové, keltská hudba, regionální evropské styly, Galicie, Katalánsko, Baskicko, korsická polyfonie
.
Proč menšiny a ne hudba státních útvarů?
Protože hudba většiny regionální odlišnosti potlačuje. Čím zajímavější styl, tím více svázaný s nějakou lokalitou.
Například termín americká hudba je bezobsažný, ale naopak
- neworleánský jazz
- chicagské blues
- grunge ze Seattlu
je už docela přesný

Ztráta autentičnosti

Zájem Evropanů o hudbu jiných kultur pramení zčásti z toho, že Evropané tuto tradici ztratili.

Ztratili konkrétně hudbu,
- která je součástí každodenního života,
- a která je přitom zcela jednoznačným způsobem spjatá s lokálním prostředím:

Tato kontinuita se naruší,
- když zanikne původní styl života, přijde průmysl, lidé se hromadně stěhují z vesnic do měst, což může původní hudbu buď zlikvidovat, anebo ji probudit k novému životu,
- když civilizace, média, globalizace přinese masovou kulturu odjinud, která lokální styly buď překryje, anebo je naopak oživí novými podněty

Oba tyto procesy nelze izolovat, oba jsou dvojsečné, oba vytvářejí pro lokální kultury prostředí, které má analogie:
- v ekonomice je touto analogií konkurenční prostředí
- v biologickém ekosystému pravidla přežití, a s tím související zákon Charlese Darwina o vývoji a přežití druhů

Pozitivní příklady této dvojsečnosti, které přinesly nové styly, založené na etnickém základě:
- jazz a blues v USA
- tango v Argentině
- městské hudební styly v současné Africe, jako rai, či soukous

Na různých kontinentech probíhá přechod od vesnického do městského způsobu života a s tím spojené proměny hudby různě dlouho:
- zárodky jazzu, blues a tanga vznikaly zhruba na přelomu 19 a 20 století
- rai v Alžíru vznikl ve 30 letech
- konžská rumba či soukous vznikl v Kongu v 60 a 70 letech
- Asian Underground v Anglii se formoval od 80. let

To co se odehrálo na ostatních kontinentech během posledních 100 let, v Evropě probíhalo mnohem déle, zhruba 250 let. Jako opěrné datum pro transformaci tradiční venkovské hudby v pozdější folkór nám může sloužit rok 1781, kdy Josef II, syn Marie Terezie, a český a uherský král zrušil nevolnictví. Tato velmi pozitivní změna přinesla svobodu, nové možnosti, a tím i narušení tradičních životních stylů.

Dne 1. listopadu 1781 byl vydán tzv. Patent o zrušení nevolnictví, jímž bylo nevolnictví zrušeno a nahrazeno mírnějším poddanstvím a nadále byla zachována robota (až do roku 1848), čímž byli poddaní vyvázáni z přímé závislosti na své vrchnosti, ať šlechtické či církevní. Tato změna mj. znamenala, že poddaní nepotřebovali souhlas vrchnosti, když se chtěli odstěhovat z panství (např. do města, nebo na panství jiné vrchnosti), když chtěli uzavřít sňatek s osobou žijící mimo panství, když chtěli dát své děti vyučit řemeslu či studovat, což dřív bez souhlasu vrchnosti učinit nesměli. Z poddanství rovněž bylo možné se vykoupit. Nepřímým důsledkem patentu byl nárůst vzdělanosti (víc lidí mohlo svobodně studovat) a podnikatelské činnosti (rolníci mohli odejít do měst, kde byli zaměstnáni v továrnách), což výrazně podpořilo průmyslovou revoluci v Čechách.

Společenskými změnami procházela celá Evropa, o osm let později začala Francouzská revoluce (1789-1799), o 13 let pozěji ačala sériová výroba parního stroje a tím růmyslová revoluce, ve Velké Británii začala rukodělnou ekonomii nahrazovat éra strojové výroby. Udává se, že průmyslová revoluce vypukla kolem roku 1780 a naplno se projevila o 50 let později.

Zrušení nevolnictví tedy proběhl v kontextu dalších společenských změn: Velká část lidové kultury zmizela z relativně ušlechtilých příčin, jako byl zánik nevolnictví, vynález klavíru či hudební osvěta. Ukrajinský pianista Michail Alperin považuje například za úhlavního nepřítele lidové hudby konzervatoř.

Proměna spontánního tradičního muzicírování v uměle udržovaný folklór znamená: otázka autentičnosti a pravdivosti ustoupí do pozadí. hudba se stane zakonzervovaným kulturním dědictvím a nikoli platformou, na níž vynikne tvůrčí injdividualismus. Například: “Řekové svoji hudbu vnímají jako národní dědictví a ne jako legitimní uměleckou formu. Autentická lidová hudba se tu představuje kulisu ke státním a církevním svátkům, ale nikdo ji nebere jako svébytné umění. Většina mých kolegů hraje v kapelách slavných hvězd hudbu, kterou ve skutečnosti nemůže vystát.” Autorem citátu je původně irský hudebník Ross Daly, který se usadil v Řecku a dnes je mistrovským hráčem na krétskou liru. .
Ross Daly in Concert, Crete, Greece

Dudy a niněra v evropské vážné hudbě, video

Evropané pociťují ztrátu vlastní hudební tradice a o to s větším zájmem sledují hudebí tradice z jiných kultur
- přitom a.ale souběžně znovuobjevují vlastní tradice
- proces opět souvisí s národní identitou,
- zpočátku se jednalo o izolované snahy místních sběratelů, které jakoby zázrakem změní měřítko a přejdou do silného společenského hnutí a trendu.

Příklad dvou regionálních tradic, které se udržely do 21. století

Cant d’estil z Valencie (katalánský region Španělska), zpěvy které jsou funkcí příbuzné koledám, texty na místě jako reakci na okamžitou situaci vymýšlí versaor, tedy nezpívající básník, který je našeptává do ucha zpěvákovi (Josep Aparicio “Apa”)

Rituál taranta který zachytil v Salentu (jihovýchodní část Itálie) antropolog Ernesto De Martino a dokumentarista Gianfranco Mingozzi roku 1961.

Tarantismus je muzikoterapie, která léčí uštknutí pavoukem tarantulí. Pavouk, který ve skutečnosti není jedovatý, se v tomto případě stal zástupným problémem pro psychické zhroucení či vyčerpání pacientky. Za posledních 50 let, kdy autentické rituály vymizely, prošel tarantismus obrodou. V jihoitalském regionu Salento je konjunktura nových skupin, revivalem procházejí i veteráni, tamburiny i rituální rytmus pizzica jsou zdrojem kulturní identity, dokonce se mluví o neotarantismu jako o novém společenském trendu.

KELTSKÁ HUDBA

Dva příklady zmíněné “izolované snahy místních sběratelů, které jakoby zázrakem změní měřítko a přejdou do silného společenského hnutí a trendu”, najdeme shodou okolností v Irsku a Bretani, tedy zemích které se později stalt ohnisky “keltského revivalu”.

Roku 1961 založil v Dublinu Sean O’Riada - žák francouzského skladatele Oliviera Messiaena - vůbec první skupinu, která hrála irskou lidovou hudbu s precizností klasických hudebníků.

- V té době ještě nikdo nic netušil o pozdější popularitě keltské hudby, O’Riadova sestava kombinovala tradiční nástroje - irské dudy, flétny a housle - s cembalem, které sloužilo jako náhražka staré keltské harfy. Ta je dodnes jedním z národních symbolů Irska a její historie sahá až do 8. století.

Irští harfeníci působili na šlechtických dvorech, pěstovali živé kontakty s barokními skladateli evropského kontinentu a patřili k irské hudební elitě. Keltská harfa s kovovými strunami, na kterou se hrálo nehty, patří ovšem k dávno zaniklým hudebním nástrojům a v 60. letech jste se s ní mohli setkat jedině ve vitrině muzea. Protože O’Riada se chtěl vyhnout moderní harfě s nylonovými strunami, nahradil nedostupný nástroj cembalem.

Se svojí skupinou hrál nejen irské lidové písničky, ale také skladby irského harfeníka Turlough O’Carolana z 18. století.

Roku 1962 vytvořilo několik O’Riadových spoluhráčů paralelní sestavu, která je dodnes známá pod názvem Chieftains. Vede ji Paddy Moloney, hráč na irské dudy uilleann pipes; k dalším nástrojům skupiny patří velká irská tamburína bodhran a šestihranná tahací harmonika concertina.

V téže době žil v nejzápadnějším výběžku Francie muž, který věnoval dvacet let svého života rekonstrukci téhož nástroje, jaký O’Riada nahradil cembalem. Jeho cílem nebylo jen postavit harfu, ale především vypátrat, jak se na ni hrálo. Roku 1967 založil jeho syn Alan Stivell skupinu, která patřila k vůbec nejstarším folkrockovým sestavám evropské pevniny. Stivell ve své kapele zkombinoval keltskou harfu se skotskými dudami, irskou flétnou a rockovou rytmikou a jeho první alba z počátku 70. let znamenala průlom - jednak proto, že představila bretaňskou hudbu masovému publiku, a navíc pomohla rozvinout kontakty mezi jednotlivými větvemi keltské hudby - tedy skotskou, irskou a bretaňskou.

Tradiční bretaňská hudba měla dvě podoby: zpívanou a instrumentální - obojí najednou neexistovalo. Zpívanému žánru se říká gwerz, to je píseň, která vypráví určitý děj - tedy balada.

Keltská hudba je zjednodušeně spojována jen se zeměmi, v nichž se mluvilo či mluví jazyky keltské rodiny, tedy Bretaň, Irsko, Skotsko a Wales. Ale keltská hudba se stala autentickým domácím žánrem i v severní Americe.

Do Kanady a Spojených států ji s sebou přivezli osadníci, z nichž velké množství pocházelo právě z keltských zemí. Zatímco irské přistěhovalce vyháněla do Ameriky bída, Skotové tam utíkali před Angličany. Nejsilnější migrační vlny začaly v polovině 18. století; anglické vojsko tehdy potlačilo povstání skotských horalů a ti prchali před etnickými čistkami a hromadně se usazovali v dnešní kanadské provincii Nova Scotia. S sebou si přivezli lidové zvyky, hudbu i jazyk - tedy skotskou galštinu.

Pro přistěhovalce představovaly keltské tradice zvláště důležité pouto s rodištěm - a tito “zapadlí vlastenci” je opatrovali často s daleko větší zarputilostí, nežli jejich krajané ve Skotsku. Ostrov Cape Breton na východě provincie Nova Scotia dnes patří k nejživějším ohniskům keltské hudby.

Regionální styly Iberie

Španělsko i Portugalsko má řadu regionálních stylů: flamenco původně vzniklo v Andalusii, i když teď se hraje i na severu země. Velmi odlišné hudební styly jsou v Katalánsku, v Galicii, a v Baskicku. Atlantické pobřeží bylo námořními cestami spojeno s britskými ostrovy, proto jsou ze epodobné nástroje i styly jako v irsku či Skotsku: ale i velmi specifické styly,

Pandereteiras, zpěvačky s velmi pronikavými hlasy, které se doprovázely na tamburinu, z Galicie (západní pobřeží Španělska).
video

Baskicko, perkuse zvaná txalaparta vyrobená z dřevěných fošen.

Baskická vokální tradice bertsolari, video

Portugalsko: fado (osud), kultivované a vysoce poetické písně, jejichž kořen ale sahá do chudinských přístavních čtvrtí Lisabonu.
Amália Rodrigues - Estranha forma de vida (1965)

 
8 Tradiční autentická lidová hudba v Evropě (2)
 

Rembetika i Rembetiko, Řecko

Když skončila první světová válka ve střední Evropě, boje pokračovaly na Balkáně. Definitivní konec přišel až roku 1922, kdy byla uzavřena Lausanneská dohoda, která stanovila:
že všichni Muslimové z Řecka budou odsunuti do Turecka, a naopak pravoslavní křesťané z asijské části Turecka budou odsunuti do Řecka,
Tehdy došlo k přesunu celkem 1.3 milonů Řeků do Evropy, společně se stěhovaly celé vesnice,
Mnozí z nich žili v Malé Asii od dob antiky, a byli to tedy úplně jiní Řekové než ti z Řecka,

Řekové, kteří přišli z Turecka, se usadili v přístavních městech (Pireus), a byli považováni za tu nejnižší a nevítanou třídu obyvatel, které se říká rembe (turecky stoka). Oblékali se a chovali odlišně, žili na okraji společnosti, živili se drobným zločinem, a do Řecka si s sebou přivezli tureckou hudbu, tanec i orientální životní styl, k němuž patřilo kouření hašiše, v Asii legální, v Evropě nikoli.

Tito Rembetes tvořili komunitu na okraji zákona, v jejich hudbě se míchaly vězeňské písničky s kavárenským, v textech říkali vše bez obalu a natvrdo, pro evropské Řeky to bylo cosi šokujícího, ale také velmi autentického, podobně jako pro americké bělochy setkání s černošským blues.

Rembetika měla i politické souvislosti: komunistická levice ji už ve 30 letech odsoudila jako dekadentní a kriminální, a když skončila 2 světová válka Řekové se začali zajímat o jinou hudbu. Na rembetiku se téměř zapomnělo, V 70 letech za vojenské diktatury získala rembetika punc zakázaného ovoce a to napomohlo k jejímu revivalu, a počátkem 80 let vznikla řada nových kapel, které rembetiku hrály,

Klíčový nástroj: bouzouki, podobný mandolíně, ale má syrovější zvuk, rozšířil se v Skandinávii i Irsku

Videozáznamy

Stelios Vamvakaris & Christos Konstantinou - The Minister
BBC Documentary on Rebetika Part 1
BBC Documentary on Rebetika Part 2
BBC Documentary on Rebetika Part 3 zde je o odsunu od 2.00
Sotiria Bellou 1949-Rebetiko Greek song
Vasilis Tsitsanis & Sotiria Bellou - apoklhros
Music of the Outsiders: Rembetika. A documentary made in around 1988. The program has English subtitles. George Dalaras narrates in English. In this episode Dalaras introduces the Mangas and he speaks with Sophia Karivalis and Stelios Vamvakaris.Rembetiko: Music of the Outsiders - Part 2
Roza Eskenazi (1975)

Další balkánské styly:
Epiros je hraniční oblast Řecka a Albánie, dochoval se zde polyfonní způsob zpěvu
Music of Epiros: UNESCO on Albanian Polyphonic Heritage
Balkánské dechovky, romská hudba (v romské kapitole)

V Bosně se od turecké invaze po staletí setkávaly dvě kultury: evropské křesťanství, a turecký islám. Jedním z výsledků tohoto křížení jsou balady sevdah, což je turecké slovo pro emoci či lásku. Táhlé písně s melismatickými ornamenty ve zpěvu, původně zpívané s doprovodem turecké loutny saz.
Amira Medunjanin - Bogata sam imam svega

Halekačky z Bosny, video

Balkánská hudba moderním pohledem z Londýna, dávno před Emirem Kusturicou, Goranem Bregovičem, Boratem: 3 Mustaphas 3

Novodobé balkánské styly, obecně vzniklé prolnutím oorientálně znějících tradic s moderní technologií, tj klávesami automatickým bubeníkem, a lascivní eurovizní podiovou prezentací. Srbský turbofolk má navíc nacionalistický podtext, hvězdou žánru je zpěvačka Ceca, vdova po zavražděném válečném zločinci Arkanovi.
Podobnou funkci mainstreamové komerce s kontroverzním ohlasem mají styly populární mezi romským obyvatelstvem.
manele v Rumunsku
chalga (čalga) v Bulharsku

Skandinávie / Karélie

Etnická výměna mezi Tureckem a Řeckem ve 20 letech není jediným případem, nesouladu mezi státními hranicemi a hranicemi kulturními.
Příklad: Transylvánie, kam Bartók jezdil sbírat maďarské lidové melodie, je na území dnešního Rumunska. V 70. letech tam jezdili za stejným účelem lidoví hráči z Maďarska.

Pro Finsko je takovou zásobárnou lidových melodií Karélie, hraniční oblast mezi Ruskem a Finskem.Inspirovala epos Kalevala i celou generaci současných finských skupin, včetně Värttinä.

Po jazykové stránce má Karelie nejblíž k Finsku a dlouhou dobu představovala mezi oběma nerovnými sousedy, tj Ruskem a Finskem, jablko sváru - až do roku 1945, kdy byla velká část původně finské Karelie připojena k tehdejšímu Sovětskému svazu. Statisíce Finů tehdy ztratilo své domovy.

Houslista skupiny Värttinä Kari Reiman vypráví: “Můj otec se v Karelii narodil, a když mu bylo deset let, musel se spolu s asi 400 000 dalšími obyvateli vystěhovat. Na ruské straně žijí dodnes lidé, kteří mluví finsky, i když se museli naučit rusky a nechat si poruštit jména. V období studené války se o tomto etnickém násilí oficiálně nemluvilo, v médiích představovalo tabu. Teď se o těchto věcech hodně diskutuje, ale nemá to žádnou politickou váhu. Lidé, kteří byli vyhnáni, mají různé spolky a dodnes se scházejí, a v posledních letech, kdy se otevřely hranice, mohou do ruské Karelie volně cestovat. ”

Pro Finy je Karélie už dvě stě let základem kulturní identity: právě zde nasbíral finský buditel Elias Lönnroth ty nejcennější písně, z nichž pak vytvořil národní epos Kalevala. Kulturní vazba na Karelii má zcela racionální důvod: právě v těchto izolovaných končinách se nejdéle udržela stará tradice písní runo, z níž například čerpá Värttinä, a které tvoří základ Kalevaly. Slovo runo označuje zpívané příběhy v archaickém stylu, který po staletí tvořil ve Finsku, Karélii, Estonsku dalších jazykově spřízněných oblastech základ veškeré slovesné kultury - a který v 17. století vytlačily rýmované kuplety šířící se ze Západu.

V jedné takové archaické písni se zpívá: “Ze samotného úsvitu vzdušného živlu přilétla orlice Kokko. Letěla vysoko nad mořem, hledala vhodné místo pro své hnízdo. Bohyně vzduchum krásná Ilmatar, zvedla nad hladinu moře své koleno. Orlice Kokko na její koleno usedla a snesla šest zlatých vajec a jedno železné. Rozfoukal se prudký severní vítr Vihma, smetl vejce do moře. Připlul k nim mořský dravec Hauki, a spolkl je. Kokko ho udeřila jednou, udeřila podruhé, Haukiho žaludek pukl, vejce z něj vypadla a rozpadla se na střepiny. Z železného vznikla Země, ze zlatých Obloha, ze žloutku Slunce, z bílku Měsíc, a ze střepin skořápek jsou hvězdy…”

Video:
Píseň Äijö (Värttinä) je variantou na český příběh o hloupém Honzovi. Jejím, hrdinou je ten nejhloupější chlapík z vesnice, jehož uštkne jedovatý had, a zpěvačky příběh podávají s náležitou dramatičností.

Sámové / Laponci

Na severu žije také í etnikum, které podobně jako Romové v Evropě, Kurdové v Asii, nebo Pygmejové v Africe je národem bez státu. Jsou to Laponci, kteří sami ale dávají přednost označení: Sámové. Tato dualita je podobného rázu jako v případě Romů/Cikánů. Jméno Laponci bylo Sámiům vnuceno zvenčí a oni sami ho považují za pejorativní.

Žijí v severní části Norska, Švédska, Finska a Ruska, tradičně se živili chovem sobů, jejich osudy byly podobné americkým Indiánům. Evropané, kteří je kolonizovali, jim tvrdili, že jejich hudební projev, označovaný jako joik, je ďáblova hudba, a že totéž platí o sámském jazyku, a že tedy mají mluvit jen švédsky nebo finsky, řadu šamanů upálili.

Mari Boine, zpěvačka z Norska, vysvětluje:
Joik představuje v první řadě vysoce osobní záležitost. Člověku, který zpívá, přináší podobné opojení, jaké lidé zpravidla hledají u drog. V Evropě jsou lidé zvyklí, že hudbu pro vás vytváří někdo další, ale když to dokážete sám, dostanete se úplně jinam, a právě k tomu vede joik - dodá vám sílu.

Joik býval součástí šamanských rituálů. Zeptal jsem se finského sámijského zpěváka Wimmeho: Necítíte nějakou zvláštní sílu, když joikujete?

“To určitě. Jako v transu. Někdy zapomenu na normální svět, na publikum, posluchače vnímám jen jako nějaký obraz, kolem sebe vidím hory, jezera, nebo jenom barvy, můj hlas letí prostorem a já se pohybuji s ním, a přitom cítím to, co jiní lidé, když jdou do kostela a poslouchají kněze. Po takovém zážitku jsem velmi svěží, silný a vyrovnaný.”

Joik s jistou dávkou poetické licence interpretuje přírodu: Wimme na svém koncertě na festivalu v Rudolstadtu postupně joikoval sobí mládě, dospělého soba, lišku, medvěda, svého 80 letého strýce, vlka a západní vítr.

Videa
Wimme
Womex Nordic night, skandinávský all star band

Jaká hudba se hraje ve střední Evropě?

Ale ani dechovka není tak strnulý žánr, jak se nám jeví v Čechách, Schal Sick Brass Band je z Kolína nad Rýnem a skladbu nemíní zcela vážně, ale ironicky, a tvrdí že ji hraje jen proto aby pozlobila posluchače, kdežto hlavní těžiště jejího repertoáru vypadá úplně jinak:

Dechovka je tedy hudba, která nevymřela, na rozdíl mnoha umělecky daleko cenějších lokálních stylů. Proč je vlastně česká dechovka tolik opovrhovaná? Její dnešní podoba vznikla cestou, kterou lze velmi přesně popsat. Je to proces, kdy široké spektrum atypických tónin a rytmů našeho kontinentu bylo nakonec vytlačeno temperovaným laděním, durovou stupnicí a široké veřejnosti srozumitelným rytmem na dvě či na čtyři; konečným vyústěním těchto zplošťujících tendencí je dechovka, která rezignovala na jakoukoli rytmickou vynalézavost i emocionální upřímnost.

Primáš Hradišťanu Jiří Pavlica na toto téma řekl: “Lidová píseň přežívá jako jednoduchá, zpravidla durová melodie, v podání dechovek, které mají obrovský vliv. Pokud by se mě někdo zeptal, co je na Moravě ten nejživější folklór, tak bych řekl skoro kacířsky, že dechovka. Poznáš to na rytmickém cítění, dechovka přináší ten nejjednodušší rytmus bez jemných posunů a variací,” [na rozdíl od kapel s houslemi či cimbálem, pro které jsou rytmické posuny naopak tvůrčím nástrojem].

Dechovka nejenže nevymřela, ale naopak pomáhá ostatní lidovou hudbu vytěsnit, jako masově srozumitelný, ale nepříliš tvůrčí žánr, představuje odstrašující případ i pro lidové muzikanty z Moravy: kdo zpívá s dechovkou, ztratí frázování a cit.

Středomořská polyfonie

Věnujme raději pozornost esteticky hodnotnějším žánrům, které se navzdorů tlakům civilizace dodnes udržely, často na zeměpisně izolovaných místech. Příkladem je polyfonie z Korsiky a Sardínie.

Co to je polyfonie:
Každý hlas zpívá vlastní melodii, systém nezávislý na harmonii.
Opak: homofonie, vedení hlasů v daných intervalech,

Sardinská i korsická polyfonie dlouho přitahovala rockové hudebníky - například Franka Zappu, Johna Calea, Petera Gabriela i francouzského skladatele Hectora Zazoua.

Na Sardinii existují dva druhy sborového zpěvu: sofistikovaná církevní polyfonie a drsnější styl su tenore. Ten nemá nikde jinde ve Středomoří obdobu. Zpěváci jsou neškolení a stejně jako jejich předkové si vybírají zvukové předlohy z okolní přírody. To je také důvod, proč jejich hlasy někdy připomínají bečení ovcí, jindy bučení krav.

Pro sardinské zpěváky je typické, že nezpívají jen pro publikum, ale hlavně pro vlastní potěšení, a představení si tedy uchovává rysy starého rituálu. Každý ze čtveřice se musí dokonale soustředit a přitom rozlišit jednotlivé hlasy. Tomu odpovídá i typický postoj: zpěváci jsou rozmístěni v půlkruhu a každý z nich si drží u ucha dlaň, která má funkci zvukové “lupy”.

Dnešní obsazení Tenores di Bitti se vyvinulo ze čtyřčlenné sestavy farmářů, pastevců a řemeslníků. Zpočátku přijali jméno Remunnu e’ Locu, což byl satirický básník, který žil o sto let dříve v jejich domovském městě Bitti, a jehož texty zpívali. Své album Romanzesu natáčeli v domácích podmínkách v kuchyni a ve sklepě, kde zrají sýry.

Zatímco na Korsice a Sardinii polyfonie žije, v jiných místech Středomoří sice zmizela, ale nikoli beze stopy. V Janově se například probouzí tradice “tralaleros”, od slova tralala, typ mužského hospodského zpěvu, rozšířený hlavně mezi přístavními dělníky: skupina zpěváků utovří kruh okolo stolku, na němž stojí lahev červeného vína, a zpívá.

Skupina Lo Cor de la Plana pochází z Marseille, ale jejich polyfonický zpěv je novotvarem, vytvořeným k dynamické interpretaci textů ze starých rukopisů.

Terrae, revival lidových tradic na Sicílii

Le Mystere des voix Bulgares

Dalším vokálním, fenoménem jsou “tajemné bulharské hlasy”, které se staly předmětem kultovního zájmu rockového publika. Roku 1976 je pro Západní Evropu objevil švýcarský varhaník a producent Marcel Cellier. Ve Francii vydal nahrávku ženských sborů z Bulharska Le Mystere des voix Bulgares; později ji převzala anglická rocková nezávislá značka 4AD, a bulharské zpěvačky díky své popularitě hostovaly na deskách zpěvačky Kate Bush aj.

Fenomén je zajímavý tím, že se nejedná o autentickou lidovou tradici, ale o fuzi, která vznikla jako jeden z mála pozitivních produktů státem podporováného a manipulovaného folkóru v dobách totality. Do Sofie přijel v 50. letech ruský pěvecký sbor a bulharská vláda se rozhodla, že podle tohoto vzoru sestaví bulharský sbor. Skladatel Filip Kutev objížděl roku 1953 bulharský venkov, vybíral tam zpěvačky a z nich sestavil první sbor. Kutev pro zpěvačky psal aranžmá, založené na lidových melodiích, a díky jeho talentu a citu z toho nevznikl megalomanický paskvil, ale velmi působivý styl:

Morava a Čechy

Evropská hudba má své regiony, ale také daleko širší celky, které bychom mohli nazvat “stylové rodiny”: jejichž součástí spolu navzájem komunikují. Jednou takovou rodinou je třeba Skandinávie, jinou hudba britských ostrovů, hudba Balkánu anebo středomořských zemí jako itálie, Francie a Španělsko. V tom nejhrubším dělení lze Evropu rozčlenit do dvou hudebně odlišných stylových rodin: západní a východní.

Do jaké z nich patříme my?

Do obou, hranice mezi nimi probíhá severojižžním směrem mezi Čechami a Moravou. Česká tradiční hudba, jako třeba dudácí ze Strakonicanebo písničky předválečných pražských kabaretů patří do stejné rodiny, jako hudba německá.

To co se hraje na Moravě bylo naopak silně ovlivněno Východem: invazemi z Turecka, které postihly balkánské země, Rumunsko i Maďarsko, a poznamenaly i Moravu. Pokud bychom cestovali z Moravy na Východ, orientální vlivy budou sílit: pokud bychom cestovali z Rumunska na západ, orientální vlvivy budou slábnout - a Morava bude tím posledním místem, kde je ještě najdeme.

Tou nejzajímavější oblastí bašeho území jsou Bílé Karpaty, hranice mezi Slovenskem a Moravou, místa jako Strážnice, Uherské Hradiště, Rožnov, či Velká nad Veličkou patří k centrům lidového umění.

Pohledem do historie zjistíme, že moravská hudba, kterou dnes vnímáme jako cosi danného a neměnného, procházela vývojem který pokračoval i ve 20. století - a současná cimbálová kapela je vlastně relativně nedávným objevem. Velký pedálový cimbál v Budapešti zkonstruvoal nástrojář českého původu: Jeho pedál umožňuje tlumit struny - podobně jako klavírní pedál. K nám se dostal počátkem 20. století - koupil si jej svérázný folklórní buditel Joža Vranecký starší z Nového Hrozenkova (Valašsko). Větší povědomí o něm však vytvořila až ve 20. letech tehdy slavná slovenská kapela Samka Dudika, která jezdila hrát i na Moravu. Ve třicátých letech jej zavedl na Horňacko Jožka Kubík jako jeden z prvních moravských primášů, protože se s ním setkal na Slovensku během vojenské služby.

Jožka Kubík žil 1907 - 1978, a je jediným českým Romem, jemuž postavili pomník.

V 50. a 60. letech nastala éra obřích, oficiálních folklorních ansámblů, pro který pracovali profesionální aranžéři i skladatelé. V zásadě dobrá myšlenka ovšem trpěla tím, že hudebníci se ocitli v rutinním pracovním procesu a ztratili kontakt se skutečnou tradicí, Ale na nahrávkách Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů najdeme celou řadu rarit: zpěv Ivy Bittové i Karla Gotta, i instrumentálku Skřivánek / Ciocarlia, která je předlohou hitu Kalašnikov k filmu Underground (Emir Kusturica)

V Čechách bychom našli poslední zbytky lidové tradice například v Chodsku či jižněji v okolí Strakonic, kde se také koná Mezinárodní dudácký festival. Jeho zakladatelem je Josef Režný (nar. 1924), dudák a pedagog:

 
9 Kavkaz Asie Oceánie, Indonésie
 

Arménie je jedna z nejstarších křesťanských zemí, a její hlavní město Jerevan patří k nejstarším městům na Zemi: ty nejstarší archeologické nálezy z města Erebuni, což byl původní název Jerevanu, pocházejí z roku 782 před Kristem. Kolem roku 400 vzniklo arménské písmo, které se užívá dodnes, a tehdy také vznikly první kláštery, které byly centry vzdělanosti i umění, a dochovaly se v nich velmi cenné rukopisy, včetně hudebních skladeb.

Arménie je také země s velmi tragickou historií: Arménci byli obětí etnických čistek ze strany Turků, tzv Arménské genocidy roku 1915. 10 milionů Arménů žijí v cizině, 3 miliony v Arménii, tím nejznámějším Arméncem žijícím v cizině byl spisovatel William Saroyan.

Arménské komunity existují v Indii, Libanonu, v Istanbulu, roku 1717 získali arménští kněží v tehdejší Benátské Republice jeden z ostrovů, který je součástí Benátek, San Lazzaro, jako autonomní territorium.

Nejvýznmanějším nástrojem arménské hudby je píšťala duduk, a nejvýznamnější postavou Djivan Gasparyan, Duduk, jak nasvědčuje název, je příbuzný melodické píšťale dud, má jemný, velmi teskný tón, a je to nástroj, který svoji expresivitou dokáže vykreslit nálady podobně, jako lidský hlas. Když Gasparyan vyrůstal, v kinech se hrály němé filmy, které doprovázeli hráči na duduk. Gasparyana fascinovalo, jak dokáže tento nástroj všechny ty filmové nálady podkreslit, a tvrdí, že právě tito improvizátoři, kteří hráli živě v kině poblíž jeho domova, uvlivnili jeho umění.

Gasparyan získal roku 2002 cenu za celoživotní zásluhy na festivalu Womex, což je World Music Expo.

Komitas
Nejvýznamnější sbírku arménské hudby pořídil etnomuzikolog, který byl podobně jako moravský sběratel František Sušil občanským povoláním kněz. Komitas Vardapet, známý též jako Komitas, vystudoval muzikologii v Berlíně, a několik let strávil sběratelskými cestami mezi arménskými komunitami na území Turecka. Ještě před genocidou roku 1915 se mu tak podařilo zachytit hudbu, která by jinak nenávratně zmizela spolu milionem vyvražděných Arménů. Udává se, že Komitas zachytil 1500 písní.

Spřízněnost a rozdíly mezi styly kavkazských národů
Arménie je stát vklíněný mezi Turecko, Irán a Azerbajdžán, který leží na břehu Kaspického moře. V hudbě Azerbajdžánu a Arménie se používají podobné nástroje, podobný systém tónových řad, který se jmenuje mugham (též mugam), ale když bychom srovnali dvě zpívané nahrávky, zjistíme že se odlišují velmi podstatně. Liší se proto, že oba národy patří do různých kulturních světů: Arménie do křesťanského, Azerbajdžán do muslimského.

Azerbajdžán, hudební systém mugham

Mugham je též označení pro azerbajdřánský klasický repertoár: k sestavě typického ansámblu patří housle kemenče, velká tamburína, a strunný nástroj tar.

Slovo Mugham má několik významů:
nota, tón
tónová řada
skladba v této tónové řadě
klasická hudba, založená na tónových řadách mugham

V sufijské tradici mugham znamená “prostředek jak navázat kontakt s Bohem”

Systém mugham je paralelou hudebních systémů systémem makam (maqam) v Turecku a na středním Východě a s ragami z Indie a Pakistánu

Historie trvá 1000 let, studium teorie mugham tvrá cca 5 let

Základem zpívaného textu he ghazal, tedy báseň s milostným či duchovním obsahem, s danou formální stavbou, podobně jako třeba u evropských sonetů:
struktura: 14-16 veršů.

Zpěvák si vybere ghazal, který dle svého uvážení spojí některým s mughamů. To je součástí tvůrčího procesu.
Když se vytvoří suita několika mughamů, získáme dastgah
K nejvýznmanějším mistrům umění mughamu patří azerbajdžánský zpěvák Alim Qasimov, jehož koncerty mají hloubku srovnatelnou s Nusratem Fateh Ali Khanem z Pakistánu, pro
Nástroje, které se v Azerbajdžánu používají, ovšem najdete i ve vzdálenějších zemích. procházela tudy totiž Hedvábná stezka, která spojovala Středozemním moře s Čínou

Videa
Kronos and Alim & Fargana Qasimov perform Said Rustamov’s “Getme, Getme” live at Barbican Hall’s Ramadan Nights Festival in London on September 26, 2008. “Getme, Getme” is featured on Kronos’ album “Floodplain”, available now on Nonesuch Records.

Kronos Quartet + Alim Qasimov

Irán, klasická hudba, Mohammad-Reza Shajarian, video

HEDVÁBNÁ STEZKA

Trasy karavan, stejně jako moderní železnice nebo dálnice, představuji “ekonomický koridor”. V jejich okolí je více pracovních příležitostí, větší výběr zboží, a také větší šance pro zábavu a kulturu. Kdo chce prodat co vypěstoval na své farmě, si otevře stánek na stanovišti karavan anebo na železniční stanici. Totéž platí v menším míře pro ty, kdo nabízejí hudební nástroje ze své dílny,

ČÍNA

největší státní útvar současného světa, působí při pohledu zvenčí jako jeden kompaktní celek. Na čínském území, které se svojí velikostí blíží rozloze Evropy, ovšem žije značné množství národů či etnických skupin. Netřeba dodávat, že i takové skupiny, které jsou z našeho hlediska značně početné, se snadno mohou stát národnostními menšinami ve státě, jehož počet obyvatel dnes přesahuje jednu miliardu, a že tyto menšiny jsou zcela neznámé za hranicemi Číny.

Mezi bohatstvím forem i stylů, v popularitě vede vokální, především opera
Na Západě je ale nejvíce ceněná instrumentální čínská hudba. Čínská hudba při exportu na Západ tedy prochází jistým filtrem.

Příklad 1:
Na festivalu Pražské jaro vystoupila byla skupina QING MEI JING YUE. Čtyři muzikantky, ve svém oboru světové virtuozky. Pro sestavu je zřejmá paralela v evropské vážné hudbě: smyčcové kvarteto, či lépe řečeno, strunné kvarteto.
Sestava:
Yang Jing - pipa (loutna)
Fan Weiqing - zheng (citera)
Yu Hongmei - erhu (housle se dvěma strunami, na které se hraje ve svislé poloze)
Liu Yuening - yangqin (malý cimbál)

Čtveřice ve své hudbě úspěšně integruje západní nástroje i multimedia. Její repertoár tvoří jak soudobé skladby v USA žijícího čínského skladatele Tan Duna, tak i vlastní kompozice i standarty z čínské lidové hudby a klasiky.

Další významné nástroje:
sheng: ústní varhany
suona hoboj s pronikavým zvukem
sanshin - podobný banju
Pipa je čínská loutna hruškovitého tvaru se čtyřmi strunami, své jméno získala podle typických tónů strun rozezvučených brnkáním. Na konci hmatníku má šest výrazných pražců klínovitého tvaru, po nich následuje 26 menších bambusových pražců. Původem je ze střední Asie, v 7.-10. století patřila v Číně k nejpopulárnějším nástrojům. Technika hry je velmi sofistikovaná, s častým ohýbáním tónu, tremoly, i avantgardně znějícími efekty, které evokují třeba válečnou bitvu. Ve 20. století hráči na pipu často přinášeli nové hudební myšlení, které čerpalo i ze západních tradic, v 50. letech byly původně hedvábné struny pipy nahrazeny kovovými. Do západního povědomí pronikla pipa v roce 1994 díky kompozici Ghost Opera čínského autora Tan Duna na společné nahrávce Kronos Quartetu a čínské hráčky Wu Man.

Příklad 2:
Gong Linna, čínská zpěvačka s doprovodem národnostně smíšené skupiny, v níž převládají čínské nástroje, ale kompoziční myšlení je výrazně ovlivněno Západem

Gong Linna video 1
Gong Linna video 2

TAIWAN
Ostrov byl cílem několika migračních vln čínských kolonizátorů, původními obyvateli jsou taiwanští aborigines, etnicky spříznění s obyvatelstve tichomořských ostrovů.

KOREA

Pansori, zpěvy korejských šamanů, trailer filmu Intangible Asset Number 82

Pansori ve filmu Sopyonje, trailer, 1993

OKINAWA
V Jihočínském moři, mezi Taiwanem a Japonskem, se táhne souostroví zvané Rju-kju. Mnohem známější jméno však nese jeho největší ostrov, Okinawa. Hudební specialisté ze Západu považují Okinawu za hudební laboratoř i klenotnici Východu, což dokumentuje jedna kuriózní událost: když před několika lety přijela do Anglie okinawská ženská skupina Nenes, celý hudební Londýn to prožíval jako významný koncert sezóny. V hledišti se tehdy shromáždila novinářská elita i řada umělců, včetně Laurie Anderson a Lou Reeda - a poslouchala hudbu, v níž se prolínají vlivy z Tichomoří, Číny i Japonska.

Čím je vlastně Okinawa - odkud skupina Nenes pochází - pro muzikanty tak zajímavá? Prolíná se tu několik kultur: ostrov sice oficiálně patří k Japonsku - ale národním hudebním nástrojem je na Okinawě sanshin, jakési banjo potažené hadí kůží, které sem přivezli před šesti sty lety Číňané z asijské pevniny. Pentatonické okinawské melodie mají zas velmi blízko k hudbě Tichomořských ostrovů.

Během druhé světové války se ale ostrov stal obrovským bitevním polem, Okinawa zaplatila krutou daň. Od konce války až do roku 1972 patřila Okinawa Spojeným státům, které tu dodnes vlastní vojenské základny. I to je důvodem, proč je Okinawa tak odlišná od Japonska.

Skupina Nenes, začala svoji dráhu v klubu Sima Uta, který Američané často navštěvovali. Původně měly Nenes v tomto podniku dvojí roli - jednak obsluhovaly hosty, a také zpívaly. Zpěvačky prý střídaly obě profese ještě v roce v roce 1993, kdy poprvé vyjely do Evropy. Jejich pokus prosadit se ve světě tehdy nevyšel, ale Nenes se staly významnou kultovní atrakcí: natáčely s Ry Cooderem, Davidem Lindleym, jejich domovský klub navštívil například americký pianista George Winston anebo britský skladatel Michael Nyman.

Nenes audio

Shoukichi Kina byl jedním z prvních okinawských muzikantů, který zkusil spojit rock a místní hudbu.
video

Thajsko, zlatá éra 1964-1975 v reedici, psychedelický rock s ústními varhanami khaen (obdoba čínskéhoshengu), audio

Ústní varhany khaen sólově, video

SIBIŘ, BRUMLE, ŠAMANSKÉ RITUÁLY

Na podiu stojí autoritativní žena s drdolem a šamanským bubnem. Vyzývavě červená rtěnka a černé obočí ostře kontrastuje s plechovými náramky a sibiřskými kožešinami. Její skupinu tvoří obnobně stylizované další dvě ženy. Hlavním nástrojem každé z nich je brumle, v anglosaských zemích známá jako jew’s harp, v Asii jako temir-khomus. Tvoří ji kovová podkova, která se stiskne mezi zuby. Hráč prstem brnká na jazýček uprostřed podkovy, jehož vibrace se přes čelisti přenášejí do ústní dutiny. Změnou jejího tvaru můžete zvuk brumle “přelaďovat”, podobně jako v případě hrdelního zpěvu. Skupina se jmenuje Ayarkhan, její domov leží v Jakutii, nedaleko polárního kruhu severovýchodně od Bajkalu.

Jakutsko-Sakha, zpěv a brumle, Ayarkhan, video
Ayarkhan video 2

Gilgil, předchůdce kovové brumle z Tichomoří

Sibiřské šamanství dnes

Tatiana Kobežiková, šamanka z Abakanu, Khakassie, Ruská federace, vzpomíná na své předky: “Mého dědečka někdo ho udal, odvezli ho neznámo kam, a pak nám oznámili, že byl zastřelen na útěku. To byla oficiální verze, kterou jsme si nemohli ověřit. Dědeček měl 5 dětí, stalo se to v roce 1937.”

Jak je tedy možné, že šamanismus přežil tři generace teroru a diktatury? “Teoreticky to možné není,” tvrdí Kobežiková. “Šamani byli deportování do jiných regionů, někteří se mohli koncem 50. let vrátit, ale museli podepsat prohlášení, že se šamanismu vzdávají. Tradice se přerušila, protože se zpřetrhal řetězec předávání zkušeností mezi generacemi. Ale musíte si uvědomit jeden ne zcela zřejmý aspekt: šamanem se člověk nestává vlastní volbou, ale výběrem. Pokud jste tedy měl mezi předky šamany, je docela možné, že si jejich duchové vyberou vás.” To se obvykle stává v nějaké mezní situaci, šamanský adept je inspirován snem nebo těžkou životní zkouškou. Ale: co když člověk nechce? Může šamanskou nabídku odmítnout? Kobežiková vypráví: “V dané situaci se můžete buď zbláznit nebo umřít. To jsem poznala na vlastní kůži. Dospívala jsem v 70. letech v éře komsomolu, měla jsem ráda sport, vystudovala jsem univerzitu, a říkala jsem si, proč bych někde měla šaškovat s šamanským bubnem. Ale pak jsem těžce onemocněla, celý rok jsem se sotva mohla pohnout, a lidé ve vesnici za mnou chodili a radili mi, že bych to raději měla vzít.”

Poněkud jiný případ líčil na své pražské přednášce americký muzikolog Ted Levin. Lazo Mongush z Tuvy byl investigativní žurnalista. Nájemní vrahové napojení na firmu, kterou ve svých článcích kritizoval, ho těžce zbili. Mongush útok přežil, uzdravil se a stal se šamanem. Nedaleko Kyzylu, což je hlavní město Tuvy, uspořádal pro Levina a místní muzikoložku Valentinu Suzukei rituál, který existuje na videozáznamu. Reportáž o tom, jak vysvětil koncertní sál v Rize, najdete z de.

Tuva, Mongolsko, Altaj - hrdelní zpěv

Hrdelní zpěv, bifonie, či alikvotní zpěv?

Horalé z Tirol a kovbojové z amerického Západu jsou ve světě známí jódlováním, zatímco pastevci a kočovníci z jižní Sibiře a Mongolska mají tradice odlišné: dokážou vydávat hluboké řvaní, a eventuelně ho kombinovat s průzračným, téměř synteticky znějícím pískáním. Pro Evropana představuje první setkání s tímto projevem zpravidla šok.Když Oorzhak Khunastaar-ool, jeden mistrů sibiřského hrdelního zpěvu, trávil svou vojenskou službu u Moskvy, trénoval zpěv zpravidla o samotě na vycházkách. Když ale nastaly manévry, tak o příležitost cvičit v soukromí přišel, a musel tedy najít náhradní řešení. Při cestách vojenským náklaďákem seděl vždy co nejblíž k motoru; ostatní vojáci sice zpočátku pátrali po zdroji toho zvláštního zvuku, ale později uvěřili, že to asi dělá motor.

“Termín hrdelní zpěv, gorlovoje pjenije, zavedl v roce 1927 ruský profesor Jevgenij Gippius, protože zjistil, že tóny vznikají hluboko v hrdle,” říká Dr. Zoja Kyrgyzová z Mezinárodního centra khöömei při Ministerstvu kultury v Tuvě. “Tuvinci rozlišují celou škálu technik, jako khöömei, sygyt, ezengileer, borbangnadyr, kargyraa. Bifonie znamená jen tu metodu, při níž zpěvák vydává dva různé tóny najednou. Harmonický či alikvotní zpěv zas využívá jen toho, že ústa fungují jako rezonanční dutina. Hrdelní zpěv je tedy střechový termín pro několik spřízněných disciplín. Způsob, jakým se pěstuje v Tuvě, Altaji, Mongolsku či Khakassii je ale něco jiného než novodobé imitace z ciziny, které nemají žádný základ v lokálních tradicích.”

Technika: jedná se o zůžení hrtanové záklopky, takž vzduch kolem napnutí hlasivek prodí rychleji, plus rezonance v ústech

Videa
Tuva video
Alb ert Kuvezin & Yatkha, from Tuva play live in Berlin, 2005
Sainkho Namtchylak. You are the shaman of your life
Music, Dance and Ritual in Sakha-Yakutia Siberia at the Centre of the World - Part 1
Nejmladší hrdelní zpěvák?

Hrdelní zpěv kanadských Inuitů (Eskymáků), video

INDONÉSIE, gamelan a Claude Debussy

Orchestry gamelan používají gongy a další kovové perkuse, původně hudba hraná na aristokratických dvorech s velmi pečlivě vypracovanou strukturou, pro Evropana až šokující pravidly, diametrálně odlišnými od západního hudebního uvažování. V čem? Viz rozhovor s bubeníkem České filharmonie

Roku 1889 hostila Paříž světovou výstavu Exposition universelle. Železnice a lodní doprava už tehdy výrazně zmenšovaly svět; k jeho nejexotičtějším místům patřila Nizozemská Východní Indie. Součástí holandské expozice na pařížské výstavě byla věrná kopie vesnice z ostrova Jávy s šedesáti domorodci za tímto účelem dovezenými do Evropy. V bambusovém pavilonu uprostřed vesnice hrál gamelan - tedy elitní orchestr indonéských šlechtických paláců. Javanskou vesnici pravidelně navštěvoval sedmadvacetiletý skladatel Claude Debussy, který právě hledal cesty, jak se vymanit ze sevření německé skladatelské tradice. Setkání s hudbou, která se příčila všem tehdy platným pravidlům, poznamenala celý jeho život.

Balinese Gamelan Orchestra, Ubud, Indonesia video

Bali, Indonésie, “opičí zpěv” Ketjak, video

Bali, Indonésie, “opičí zpěv” Ketjak2, video

Šalamounovy ostrovy, Pacifik, laděné perkuse, video

 
10 AMERIKA SEVERNÍ
 

Jazykové zóny na americkém kontinentě se vytvářely v době kolonizace
- to je informace, kterou budeme potřebovat k orientaci

Příslušnost ke koloniálním říším
Severní Amerika: anglosaská o francouzská
Aljaška: původně ruská
Brazílie: portugalská
Střední a jižní Amerika: španělská
Karibské ostrovy: anglické, španělské, francouzské.

Výjimky: Belize - anglická, Surinam (býv Holandská Guayana)

Nejvýznamnější styly severní Ameriky vznikly spojením afrických a evropských tradic:
- spirituály
- gospel
- ragtime
- blues
- jazz
- rock

Ale také jsou tu styly, které podnítila migrace bělošského obyvatelstva:
- keltská hudba v Kanadě i USA
- cajun v Louisianě, hudba francouzských osadníků
- Klezmer v USA

Černošské styly

Hudba afrických oslav, rituálů, pracovní písně a polyrytmy se v 18. a 19. století v Americe střetávaly s evropskou hudbou; docházelo k tomu v armádě, v kostele i v koncertní síni.

Prolínání černošského a evropského živlu nezačalo ale zrušením otroctví na konci občanské války Sever proti Jihu, ale probíhalo už dávno předtím. Bohužel o tom nevíme příliš mnoho. černošská hudba je dokumentována jen od konce občanské války. Jak se vyvíjela zhruba dvě století předtím, kdy se do Severní Ameriky dováželi otroci, existují jen dohady.

Tím první hybridem africké a evropské hudby byl klavírní styl ragtime, koncem 19 století,

gospel
je duchovní hudba z kostelů na americkém Jihu, církevní písně podávané ovšem s černošským citem pro rytmus. Zpěv k kostelním sboru byl školou pro řadu významných zpěváků: například rock and rollovéhom pionýra Little Richarda, či soulovou zpěvačku Arethu Franklin.
Mezi gospelem a rock and rollem je velmi úzká hranice. Existuje tedy syrový gospel rockového ražení, i vysoce stylizovaný gospel s rysy pop-music či opery

jazz i blues vznikaly zhruba od roku 1910, v době kdy černošská populace byla koncentrovaná na Jihu USA.

Jazz, Miles Davis, Notový zápis improvizovaného sóla, video

Chicago blues, proměna venkovského blues v městský styl,
Od 30 let začíná stěhování černochů za prací do Chicaga, což se promítlo i do hudby, Blues získalo hlasitou, městskou podobu a jeho původní akustická forma se stala předmětem zájmu sběratelů, kteří objížděli americký jih a hledali muzikanty předešlé generace. Řada z těch, kteří prodělali krátké období slávy, buď zmizela, zahynuli ve rvačkách, což byl případ Roberta Johnsona, považovaného za největšího bluesového klasika, anebo se ocitli ve vězení: jako například Huddie Leadbetter, zvaný Leadbelly. Když ho objevil John Lomax, folklorista který pracoval pro Knihovnu amerického kongresu, dosáhl toho, že Leadbellyho pustili z vězení před odpykáním jeho trestu: Leadbelly je autorem řady velmi slavných písní, včetně Good Night Irene.

Tato píseň, stejně jako velké množství bluesových textů, inspirovala reference v americké literatuře: konkrétně v názvu knihy Sometimes a Great Notion, autor: Ken Kesey, napsal ji 2 roky po One Flew Over the Cuckoo’s Nest, slavném románu jehož filmová verze je u nás známá jako Přelet nad kukaččím hnízdem.

Blues, video:
Howlin’ Wolf Smokestack Lightning

Memphis Slim

Blues, další studijní materiály:
Paul_Oliver
Paul Oliver interview

Escaping The Delta, on-line rozhlasový pořad

Cajun
V dnešní Kanadě žila početná francouzská komunita, její zbytky bychom dodnes našli v Quebecu a Montrealu. Frankofonní hudební scéna v Quebecu je velmi živá, jedná se ovšem o zbytek relativně většího společenství. Co se stalo tedy s ostatními Francouzi ze Kanady? Když v 18. století Angličané obsadili původně francouzskou kolonii Akádie (dnes Nova Scotia), francouzští kolonisté odpluli na lodích na jih, kolem Floridy do Mexického zálivu a usadili se v Louisianě, v bažinatých krajích v ústí Mississippi. Podobně jako Anglosasové měli černošské otroky, a ti hráli na nástroje a zpívali, jejich hudba byla paralelou blues, ale s francouzskými texty, mezi nástroji byl i akordeon. Odtud pochází 2 styly: cajun a zydeco, první bělošský, druhý černošský. Pozoruhodná je historie jejich názvů:

Akádie -> Acadien -> výslovnost: [e-keižn] = Cajun

fazole, oblíbená potrava -> Les Haricots -> výslovnost: [l-zariko] = Zydeco

Klezmer
Klezmer je původně evropská hudba, která v USA prošla revivalem a vrátila se do Evropy. Slovo klezmer. jehož množné číslo zní klezmerim, je odvozeno z hebrejštiny, a původně označovalo “hudební prostředek”, později samotného hudebníka. Tradice evropských židovských kapel trvala několik staletí; v Praze vytvořili klezmerim například už roku 1558 cech, tedy profesní sdružení, jehož členové získali o necelých sto let později oprávnění hrát i pro ne-židovské posluchače. Koncem 19. století hrálo v Rusku kolem 3000 profesionálních skupin. V některých oblastech získaly židovské kapely klíčovou roli - ve východním Rumunsku a na Ukrajině se staly hlavními nositeli domácích lidových tradic. Dnes neblaze proslulé ukrajinské město Černobyl bývalo sídlem slavné chasidské židovské dynastie, která vynikala přepychem a vlastnila vyhlášenou kapelu.

Od konce 19. století se situace v židovských komunitách zhoršovala. Židé utíkali do Ameriky před pogromy i kvůli bídě. V letech 1880 až 1924 se vystěhovala třetina ze zhruba devíti milionů východoevropských Židů.

Melodie východoevropských klezmerim sbíral a studoval ukrajinský židovský etnomuzikolog Moshe Beregovskij, který vedl od dvacátých let Oddělení židovské kultury při Ukrajinské akademii věd v Kijevě. Beregovskij - na rozdíl od Židů z Polska a dalších evropských zemí - sice unikl hitlerovskému holocaustu, ale jeho osud poznamenala stalinská diktatura: v roce 1933 byl jeho ústav přejmenován na Oddělení proletářské židovské kultury a v padesátých letech strávil Beregovskij čtyři roky v pracovním táboře na Sibiři. Dnes představují jeho sbírky zcela unikátní svědectví o zaniklé hudební éře.

Během holocaustu se Hitlerovi podařilo v Evropě kontinuitu židovské kultury téměř zničit - ale ve Spojených státech se její stopy vynořily v novém kontextu:
-v muzikálech,
- filmové hudbě,
- konkrétně třeba či v tónech klarinetu v úvodu Rhapsody in Blue.

Autor skladby George Gershwin byl potomkem židovských přistěhovalců, stejně jako swingový klarinetista Benny Goodman. “Lidé míchali klezmer s typicky americkými prvky, a to probíhalo tak dlouho, až někdy v padesátých letech ta hudba odumřela. Aranžmá byla čím dál tím víc stylizovaná a rafinovaná a to znamenalo konec jedné éry,” [Frank London, Klezmatics]

V 70. letech nastal comeback. Jednou z prvních skupin klezmerového revivalu byli Klezmatics, kteří vznikli jako sdružení muzikantů z různých stylů - z jazzu, rocku i východoevropské lidové hudby.

Klezmatics video

 
11 AMERIKA střední, jižní, Karibik
 

Z 12 milionů Afričanů, kteří byli do Ameriky přivezeni jako otroci, skončily dvě třetiny ve střední a jižní Americe a v karibské oblasti. První kontakt s jejich hudební tradicí Evropany ohromil, a černoši na rozkaz svých pánů zpívali, bubnovali a tančili.

Zásadní otázky o rozdílu mezi černošskou hudbou Severní a Jižní Ameriky:

Proč vznikl právě v Severní Americe jazz a blues, a proč se tolik liší od černošských latinskoamerických stylů?
Proč ti nejlepší černošští bubeníci pocházejí z Kuby či Brazílie, a ne třeba z Texasu?
Bylo to tím, že zde byli černoši z jiných částí Afriky, anebo se natolik odlišoval anglosaský živel od španělských či portugalských kolonizátorů?

Příčina je v rozdílu mezi metodami Angličanů na jedné straně a Španělů či Portugalců na druhé.

Jeden z důvodů spočívá v odlišné organizaci otrokářského trhu: zatímco na území dnešních Spojených států rodiny černošských otroků násilně rozdělovali a tím vymazali jakoukoli kontinuitu s mateřským kontinentem, ve španělských a portugalských koloniích zůstávaly skupiny otroků pohromadě, což ale nebránilo v tomu, aby se v průběhu staletí černošské obyvatelstvo mnohem důkladněji promísilo s bělochy. Angličtí puritáni - na rozdíl od překvapivě liberálnějších katolíků, kteří kolonizovali dnešní Latinskou Ameriku - navíc tvrdě potírali jakékoli užívání bicích, čímž americké černochy odnaučili bubnovat a přinutili je hledat jiné formy vyjádření. Promítlo se to i do rasové diferenciace: Zatímco obyvatelé USA se dodnes dělí na černé “Afro-Američany” a bílé, na Kubě či v Brazílii jsou tyto rozdíly daleko méně podstatné.

Santeria, candomblé
To, že v jižní Americe si černošské obyvatelstvo uchovalo i část své africké spirituální identity, dokumentují tzv. synkretická náboženství, santeria (Kuba). a candomblé (Brazílie). Vznikla propojením afrických animistických praktik a katolické víry. Oltář sedmi afrických božstev můžete dnes běžně vidět v kubánských domácnostech. Každé postavě oltáře odpovídá jeden katolický svatý: Svatá Barbara, svatý Lazar, svatý Antonín, svatý František z Assisi, z nichž ale každý reprezentuje jedno africké božstvo, zvané orisha, Pod oltářem jsou obětiny: lahvičky rumu, cukroví, bankovky.

I to, že Kuba se stala ohniskem africko-americké hudby, má své důvody. Na Kubě kvetl trh s otroky až do roku 1880, kdy bylo na ostrově otrokářství zrušeno. Díky těmto neblahým okolnostem získala Kuba roli kulturního skanzenu: etnografové z Ghany si tam jezdili doplňovat znalosti z rituálů, které v Africe vymizely. Přes Kubu byli do Států zavlečeni předkové mnoha pozdějších jazzmanů a bluesmanů - pevninským přístavem nejbližším k Havaně je totiž New Orleans. Přistěhovalci z Evropy na Kubu přiváželi hudební nástroje, melodie i tance, které tu získávaly nové barvy a mořskými cestami se pak šířily do dalších kolonií a vracely zpět do Evropy. Příkladem je původně havanský tanec habanera, který byl módou ve Španělsku, pronikl do opery Carmen a stal se jedním z pramenů argentinského tanga.

Son, salsa (Kuba)
Když se dnes zeptáte kubánského muzikanta, jak se říká jeho stylu, s hrdostí vám vysvětlí, že hraje jedinou a pravou kubánskou hudbu, která se jmenuje son. Ve světě mnohem používanější slovo salsa představuje spíš marketingové označení pro tápající publikum. Tento obecný název zastřešující hispánskou taneční hudbu je připisován kapelníkovi Johnny Pachecovi z Dominikánské republiky: “Když jsme začali jezdit do světa, tak v Japonsku, v Jižní Americe a zvláště v Evropě byli lidé všemi těmi názvy jako son, son montuno, guaracha dost zmateni a proto jsme naší hudbě začali říkat salsa. Tím jsme jednak pokryli daleko širší stylové spektrum, a navíc jsme tam mohli zahrnout i hudbu, která se hraje mimo Kubu - v Dominikánské republice, v New Yorku, Mexiku, na Porto Ricu.”

Kubánský son není jen hudba k tanci, ale podobně jako blues vypovídá o lidském osudu, je to zároveň kultura i zábava s duchovním rozměrem. Son je taneční hudba s textem, který může být příběhem, ironickým komentářem či výzvou - a v čistě verbální rovině tedy funguje podobně jako alžírský rai či trinidiadské kalypso. Po dvaceti či třiceti taktech textu následuje instrumentální mezihra zvaná montuno, vyhrazená expresivnějšímu tanci. Ale stejnou příležitost k expresi má i vokalista: zatímco od jazzového muzikanta se očekává, že v rámci skladby zahraje improvizované sólo, kubánský zpěvák dokáže s přehledem improvizovat v textové rovině. Měl by také mít správnou barvu hlasu, individualitu, razanci i kus srdce. Tomu, kdo takové umění zvládl, náleží uznalý titul sonero.

Videa
Clave, rytmická páteř salsy
SalsaBeatMachine
Salsa, merengue, jak se nástroje podílejí na rytmu

Buena Vista Social Club (Kuba)
Tento hudební projekt pomohl oživit zájem o kubánskou hudbu navzdory kulturní izolaci a hospodářské blokádě ostrova, a přitom vznikl přirozenou cestou, nikoli jako marketingová kampaň.

V roce 1996 přijeli do Havany natáčet producent Nick Gold a kytarista Ry Cooder.
1997 vyšlo albu Buena Vista Social Club
Roku 1998 byla nominována v Grammy jako album world music.
Později na toto téma natočil film Wim Wenders.
Byl to zároveň triumf nezávislé hudební scény v kontrastu vůči marketingem řízenému hudebnímu průmyslu. Prodaly se miliony nosičů, nově vzniklý kulturní fenomén pomohl spoustě zapomenutých muzikantů. Před 40 lety to byli muzikanti docela známí, kteří jen doplatili na kulturní blokádu.

Další karibské styly
Karibská hudbu formoval i ostrobvní charakter. Ten způsobil, že zde vzniklo široké spektrum odděleně se vyvíjejících stylů, které se ovšem mnohokrát nejen navzájem křížily, ale zpětně ovlivňovaly africkou hudbu. Například, vznik panafrického stylu konžská rumba způsobil nejen vynález elektrické kytary, ale i kubánská rumba.

V Dominikánské republice se hraje cadence a merengue - údajně “nejrychlejší tanec světa”, který vznikl kombinací salsy a kolumbijské cumbie. Na Trinidadu má své kořeny calypso i jeho moderní podoba soca (soul + calypso), z Barbadosu pochází velká hvězda této hudby jménem Black Stalin.

Na francouzských ostrovech Martinik a Guadeloup vznikl zouk, který se vyvinul z cadence, a který hrají třeba Kassav, dlouhodobě jedna z nejznámějších skupin frankofonního světa.

Ke karibské oblasti patří ovšem i kontinentální pobřeží střední a jižní Ameriky - od Mexika přes Kolumbii až po Surinam (býv Holandská Guayana), který je domovem stylu kaseko. Jeden z nejvýznamnějších karibských festivalů se ale koná v Evropě, v belgickém městě Hoogstraten, a to už od roku 1983. Belgie a Holandsko mají díky jazyku se Surinamem kulturní vazby.

Steel drum, nalezené a domácky vyrobené nástroje
Hrát bez hudebních nástrojů, či opatřit si hudební nástroje z toho, co najdete na ulici či ve sklepě, je doménou takzvaných jug bandů:
Jug je džbán, který slouží jako bicí,a když foukáte přes hrdlo, zní jako basa.
Ze smetáku lze vyrobit vozembouch.
Další nástroje lze vytvořit z kanystrů a kuchyňského nádobí - například valcha. .

video: The Jim Kweskin Jug Band (a song with Maria Muldaur)

K takřka symfonické dokonalosti dovedly tuto metodu karibské kapely, zvané steel bands, které na laděné bubny vyrobené z naftových barelů hrají filmové hity i skladby z evropské klasiky.

Na počátku byl karneval.

Když ve 30 letech 19 století zrušili Britové na Trinidadu otroctví, též zanikla hranice mezi aristokratickými karnevaly i karnevaly nižší třídy. Pouliční karnevaly černošského obyvatelstva probíhaly za doprovodu bubnů. Koloniální úřady se obávaly, že v rytmu jsou zakodované zprávy, které by mohly způsobit vzpouru, a tak zakázaly v 80. letech bubny potažené blanou. Tehdy vznikla éra bambusových perkusí: tamboo bamboo bands, používající tyče o přesně určené délce, kterými se do sebe navzájem tlouklo. Už tehdy se zřetelně diferencovaly dlouhé basové tyče od těch, které hrály vyšší tóny.

Ve 30 letech 20 století objevili černošští hudebníci kovové bubny. Kolem roku 1936 začaly používat plechové nádoby, pánve, nočníky, popelnice, plechovky od barev. Když se oslavoval konec 2 světové války v Evropě, už se objevily první zárodky dnešních steeldrumů. A když v sprnu 1945 kapitulovalo Japonsko, na oslavě už hrály skutečné steel bandy.

Steel drums, jsou plechové bubny s jemně vytepanými ploškami, na nichž se dají hrát jednoduché stupnice i složité melodie, a které najdeme jak ve velkých orchestrech (které užívají pouze steel drums), tak i jako samostatný perkusivní nástroj.

Techologie
Základním polotovarem jsou 55 galonové, tedy 200 litrové barely.
Pomocí autogenu odříznete dno s kusem pláště, tedy to dno, kde není zátka. V kruhové ploše dna vytepáte dílčí plochu, z nichž každá má určenou tónovou výšku.

Existují čtyři základní ladění: ping pong (soprán), kytara (alt), cello (tenor) a boom (bas), které se liší i počtem laděných plošek - od 32 (ping pong) do 2 (boom). Dnešní steelbandy užívají vedle plechových melodických bubnů i normální bubny a perkuse a některé z nich získaly postavení “vážných” orchestrů, jemuž odpovídá i patřičná hráčská úroveň. Řada z nich působí v Anglii, kde tuto profesi lze i studovat; na rasově smíšené steelbandy, které hrají s obrovským nasazením, tu narazíte v městských parcích i v opeře.

Videa
Steel Drum - Trafalgar Square - London - Sep 2006
Steel Pan Drum Modern Manfacturing
Making a Steel Drum Steel Pan Tenor Pan
How to Play Steel Pan Drums in a Band : Playing Leads on Steel Drums
Playing Steel Drums

steel drumem inspirovaný švýcarský buben hang, hraje Caito Marcondes
hang s paličkami, hraje Portico Quartet

Haiti nabízí zcela výjimečnou hudbu v kontextu karibských zemí.
Haiti leží v západní části ostrova Hispaniola, ve východní je Dominikánská republika. Zde se černochům podařilo to, co jinde nikoli, Žilo zde půl milionů otroků, osm krát víc než bělochu a míšenců, provedli povstání, jehož vůdce byl popraven, ale v roce 1804 po 10 letech bojů vyhlásili na Haiti černošskou republiku, tedy 150 let předtím, než získaly svobodu africké kolonie.
Vůdcem povstání byl černošský kněz kultu vooodoo, Dodnes se říká, že Haitané jsou 80% katolíci a 100% vyznanači voodoo.
Kdysi nejlukrativnější kolonie byla ale poznamenaná sérií diktátorských režimů, dnes patří k nejchudším státům. Díky složení obyvatelstva má ale intenzivní a k africkým kořenům nejbližší hudbu,

video: Creole Choir of Cuba (potomci imigrantů z Haiti) - Jools Holland performance

Garifunové
Předci Garifunů, karibští Indiáni, byli pověstní svým válečnickým uměním. Na karibské ostrovy připluli z Amazonie sto let před Kolumbem, a z jejich tehdejšího označení Galibi vzniklo zkomolením slovo kanibal, které se po Kolumbově návratu rozšířilo v evropských jazycích. Když pak roku 1635 ztroskotaly u ostrova St. Vincent dvě španělské lodi s otroky z Nigérie, afričtí a španělští trosečníci prý nějakou dobu válčili s místními Indiány, ale nakonec se smířili a rasy se promísily. O čtyřicet let později zde ztroskotala další otrokářská loď, na ostrov navíc připlouvají uprchlí otroci z Jamajky. Vedle Garifunů se tu usazují francouzští osadníci, obě společenství spolu obchodují, ale když se ostrova zmocní Britové, dochází ke konfliktu. Francouzi i jejich spojenci, Garifunové, jsou poraženi. Pro otrokářský režim je ale přítomnost svobodných obyvatel černé pleti nepřípustná. Britové tedy dovolí zůstat těm světlejším Garifunům, zatímco 4000 nejafričtěji vyhlížejících míšenců je deportováno na ostrov Roatan u pobřeží Hondurasu. Španělští kolonisté je odtud převezli na pevninu, protože potřebovali pracovní síly, někteří Garifunové dokonce sloužili v armádě. Den 19. listopadu 1802, kdy se vylodili v honduraském přístavu Trujillo, se dnes slaví jako státní svátel v Belize, karibském státě s vysokou garifunskou populací.

Jazyk i hudba Garifunů se v průběhu dvou staletí staly ohroženými druhy: roku 2001 vyhlašuje UNESCO jejich kulturu za “mistrovský poklad orálního a nehmotného dědictví lidstva”. Pobřeží Belize se svými mělčinami a korálovými útesy představuje turistický ráj, zviditelňování kultury tedy postupuje paralelně s cestovním ruchem, ale Garifunové jsou naštěstí natolik odhodlaní, že si identitu obhájí. Potvrzuje to i událost z roku 2005: hollywoodské ateliéry plánují pokračování úspěšného filmu Piráti z Karibiku, s Johnnym Deppem v roli piráta Jacka Sparrowa a Keithe Richardse coby jeho otce. Na pobřeží karibského ostrova Dominika se chystá opulentní kanibalská hostina. “Uprostřed filmu domorodci Jacka Sparrowa zajmou a vychloubačného piráta si opečou na rožni jako kebab,” tvrdí zástupce filmařů. Náčelník třítisícového společenství dominických Karibů i Národní rada Garifunů z Belize reagují: kanibalismus je mýtus, obrana národní suverenity je legitimní věc, naši předkové byli především stateční válečníci a třicet let vzdorovali Britům, nejlépe vybavené armádě na světě.

Garifuna women, video

Kolumbie
Země velká rozlohou a bohatá hudebními styly, má pacifické i karibské pobřeží, od severu k jihu měří přes 2000 km.
Národní rytmus: cumbia, původně jen zpěv a perkuse, rytmus odvozen od tance otroků, jimž bránily okovy dělat dlouhé kroky, dle jiné teorie vznikla spojením fléten Indiánů a bubnů černochů
roku 1940 se cumbia dostala z venkova do města,
od r 1970 se cumbia spojila s dalšími karibskými styly, salsou,

Další významný styl z Kolumbie:
vallenato, divoká taneční hudba s akordeonem, hudba populární mezi narkobarony

Akordeon v Latinské Americe - objevuje se ve zcela specifických rolích v řadě odlišných stylů
- v merengue, z Dominikánské republiky: rytmus z Haiti, nástroj z Evropy
- v Mexiku a na mexicko-americkém pomezí
- v brazilském stylu forró
- v tangu (nástrojová varianta bandoneon) Argentině a Uruguay
- ve stylu chamamé ve vnitrozemí Argentiny

 
12 Brazílie Argentina
 

Brazílie
I když Brazílie je jediný portugalsky mluvící země v Americe, zabírá polovinu Jižní Ameriky. Rozloze odpovídá i kulturní diverzita, do níž se promítají tři vlivy: africký, evropský, i hudba původních obyvatel, Indiánů.

Proč je portugalsky mluvící část jižní Ameriky soustředěna v jednom státě, Brazílii, zatímco španělská je rozptýlena do mnoha států?

O dnešní podobě Latinské Ameriky rozhodly před pěti sty lety dvě koloniální mocnosti - Portugalsko a Španělsko, když si mezi sebou rozdělily dosud neprobádané část světa. O arbitráž požádaly tehdejšího Papeže, který roku 1494 stanovil jako demarkační čáru poledník západně od Kapverdských ostrovů. V té době Kolumbus objevil pouze Karibské ostrovy, a tehdy ještě neznámá Jižní i Severní Amerika by tedy měla připadnout Španělsku, s výjimkou případu, že by ji obsadil jiný křesťanský vládce. Portugalci se tedy orientovali na východní země. Ale když roku 1500 během cesty do Indie podél afrického pobřeží bouře zahnala portugalského mořeplavce Pedra Alvarese Cabrala k brazilskému pobřeží, objevil dnešní Brazílii. Hned jak se o objevu dozvěděl portugalský král, vyslal k jihamerickému pobřeží další lodě. Výsledkem Cabralova nouzového přistání tedy bylo, že budoucí Brazílie připadla Portugalsku.

Zatímco španělská část jižní Ameriky se později rozpadla na řadu států, z portugalské se stala Brazílie, která si udržela nejen územní celistvost, ale navíc velmi těsné vazby z Portugalskem. Když počátkem 19. století Evropu rozvrátily napoleonské války, portugalský královský dvůr vycestoval na 14 let nuceného exilu do Rio de Janeira.

To byl důležitý impuls pro vývoj brazilské hudby, která je syntézou tří kultur: evropské, indiánské i africké. Královský exil pomohl zviditelnit a legitimizovat evropskou hudbu v Brazílii a brazilské žánry v očích Portugalců. V Brazílii se proto nikdy nevytvořila ostrá hranice mezi hudbou pro intelektuály a zábavou jako v Evropě. Zpěvák Gilberto Gil říká: “Na karnevalu máme Beethovena i Ravela.” Brazilci před námi vlastně mají náskok: zatímco evropská velkoměsta se začala adaptovat na multikulturní soužití před několika desetiletími, Brazílie absolvovala průpravu dlouhou 5 století.

Prvními světově populárními styly se stala samba a bossa nova. Samba je rytmus karnevalu, z nějž vznikla sofistikovanější bossa nova.

Dominantní role těchto žánrů má svoji historickou příčinu: oba styly jsou tradičně spojovány s Rio de Janeirem. Před 2. světovou válkou bylo Rio hlavním městem Brazílie, vysílalo odtud radio, a místní samba se stala - stejně jako pozdější bossa nova - národním stylem. Bossa nova vznikla prolnutím samby s jazzem na počátku 60. let a patří k hudebním novotvarům 20. století.

Éra bossa novy měla i jeden skrytý efekt: oživila komunikaci mezi brazilskými hudebníky a americkými jazzmany. “Nás v Brazílii nejvíc ovlivnilo to, co přišlo po Johnu Coltraneovi, Milesi Davisovi, a ne tradiční jazz, tedy dixieland. Z jazzem nás spojuje harmonické myšlení, brazilská hudba je hodně sofistikovaná. [Benjamim Taubkin]

Průkopnická nahrávka bossa novy A Garota de Ipanema, Dívka z Ipanemy, pláže v Riu, vznikla roku 1957, v roce 1961 se stala mezinárodním hitem, právě v době, kdy nastupovali Beatles, a brazilská vlna se najednou ocitla v jejich stínu. Dívka z Ipanemy skutečně existovala a dodnes žije. (Joao Gilberto, kytarista a zpěvák, Stan Getz, saxofonista)

Později se z ní stal věčně omílaná píseň druhořadých jazzových zpěváků. Původní verze je dodnes šokující svoji jednoduchostí a hravostí.

Música Popular Brasileira, MPB
Brazilská populární hudba, střechový termín pro éru následující po bossa nově, patří sem písničkáři i rockové fuze. Tvorba dvou klíčových umělců, což byl Caetano Veloso a Gilberto Gil, byla v očích tehdejší vojenské junty natolik nepřijatelná, že na oba umělce roku 1969 uvězniila a nakonec je donutila odejít do exilu do Evropy. Ve vládě brazilského prezidenta Luly se stal Gilberto Gil roku 2003 ministrem kultury.

Caetano Veloso, Cucurrucucu Paloma, film Hable Con Ella

Berimbao, brazilská varianta původně afrického nástroje v rukou mistrovského hráče: Naná Vasconcelos - Africadeus (live Rome ‘83)

Mangue beat, rocková fuze z Brazílie Água na boca & Macaíba — “Mangue beat set”.

Audio, široký výběr brazilské hudby k legálnímu bezplatnému stažení i poslechu

Ušlechtilý pop z Jižní Ameriky, Ana Prada (Uruguay), video

Argentina

Tango, styl který pvůdně vznikl jako jazz (v New Orleansu) v přístavu, a to nejen v Buenos Aires, ale v celé oblasti zálivu La Plata, včetně Montevidea, hlavního města Uruguaye, které leží na druhém břehu zálivu. Jeho kořenem byly venkovské balady milonga, hudba přistěhovalců, život v přístavní čtvrti Buenos Aires, které se r. 1880 stalo hlavním městem Argentiny. Další kořeny, i původ jména, leží v Africe. K dráždivé smyslné povaze tanga přispěl fakt, že díky imigraci v roce 1914 žilo v Buenos Aires o 100 000 mužů než žen, přístavní nevěstince rozkvétaly, a v nich se zrodilo tango.

Jeho klíčovým nástrojem byl bandoneon, německá knoflíková tahací harmonika, původně určená jako náhražka varhan při bohoslužbách v koloniích, kde v kostele obvykle chyběly varhany. Na rozdíl od akordeonu má průzračnější zvuk. Snáze umožňuje i perkusivní, ostře rytmickou hru.

Kolem roku 1910 putuje tango do Paříže, kde nastává jeho zlatá éra. Tango se stalo světovou módou, proniklo do evropských tanečních sálů i do hollywoodských filmů, a ve 2. polovině 20 století prodělalo comeback na poli koncertní hudby; tento fenomén, známý jako tango nuevo, vytvořil Astor Piazzolla, skladatel a hráč na bandoneon.

Astor Piazzolla se narodil v Mar del Plata v Argentině roku 1921; mládí až do svých 17 let prožil v New Yorku. Souběžně studoval vážnou hudbu, aranžoval pro orchestry hrající tango a nakonec tango hrál se svým vlastním orchestrem, a to až do 50. let, kdy zanechal tanga a zaměřil se jen na skládání vážné hudby. Úspěchy v této oblasti ho přivedly až do Paříže, kde se stal stejně jako později třeba Philip Glass žákem Nadii Boulangerové. Na její radu učinil své životní rozhodnutí. Řekla mu tehdy: “V symfonické hudbě zníte jako kdokoli jiný, ale v tangu jste Astor Piazzolla.”

Piazzolla se tehdy definitivně obrátil na svoji původní hudební víru a díky němu tango v jeho vlasti prodělalo revoluci. Obohatil ho harmonicky, nástrojově, rytmicky a způsobem hry, a protože tím porušil tradici, nenáviděli ho v Argentině všichni, kdo chtěli uchovat tango v jeho tradiční podobě.

Tango, videa

Astor Piazzolla- Tristeza de un Doble A Favorite
Astor Piazzolla “Otono Porteno”
Juan Carlos Cáceres

Chamamé:
Styl z vnitrozemí, ze severovýchodu Argentiny, s vlivy východoevropských přistěhovalců i z duchovního světa Indinánů Guaraní, “magický realismus s akordeonem,” v tomto případě velký nástroj s klaviaturou.

Chango Spasiuk, video, chamamé

 
Austrálie
 

Australští Aboriginové vyrábějí dechový nástroj didgeridoo z větve eukalyptu, která je zevnitř vyžraná termity a tedy dutá. Nástroj, původně vyrobený vždy k příležitosti nějakého konkrétního rituálu, se v posledních dekádách stal nástrojem koncertním, který v ansámblové hře může plnit několik rolí: zvuk skupiny jen přibarvit, obohatit ho o hluboké tóny jako atypický basový nástroj, anebo o rytmické přiznávky jako perkuse. V současné době lze hru na nástroj studovat i u nás http://www.yedaki.com/

Podstatnou součástí techniky je cirkulární (aleutické) dýchání, umožňující vydávat libovoně dlouhý tón bez nutnosti jej přerušit kvůli nádechu - viz video

12. 3. 2011

work2-del

Skandinávie / Karélie


Etnická výměna mezi Tureckem a Řeckem ve 20 letech není jediným případem, nesouladu mezi státními hranicemi a hranicemi kulturními.
Příklad: Transylvánie, kam Bartók jezdil sbírat maďarské lidové melodie, je na území dnešního Rumunska. V 70. letech tam jezdili za stejným účelem lidoví hráči z Maďarska.

Pro Finsko je takovou zásobárnou lidových melodií Karélie, hraniční oblast mezi Ruskem a Finskem.Inspirovala epos Kalevala i celou generaci současných finských skupin, včetně Värttinä.

Po jazykové stránce má Karelie nejblíž k Finsku a dlouhou dobu představovala mezi oběma nerovnými sousedy, tj Ruskem a Finskem, jablko sváru - až do roku 1945, kdy byla velká část původně finské Karelie připojena k tehdejšímu Sovětskému svazu. Statisíce Finů tehdy ztratilo své domovy.

Houslista skupiny Värttinä Kari Reiman vypráví: “Můj otec se v Karelii narodil, a když mu bylo deset let, musel se spolu s asi 400 000 dalšími obyvateli vystěhovat. Na ruské straně žijí dodnes lidé, kteří mluví finsky, i když se museli naučit rusky a nechat si poruštit jména. V období studené války se o tomto etnickém násilí oficiálně nemluvilo, v médiích představovalo tabu. Teď se o těchto věcech hodně diskutuje, ale nemá to žádnou politickou váhu. Lidé, kteří byli vyhnáni, mají různé spolky a dodnes se scházejí, a v posledních letech, kdy se otevřely hranice, mohou do ruské Karelie volně cestovat. ”

Pro Finy je Karélie už dvě stě let základem kulturní identity: právě zde nasbíral finský buditel Elias Lönnroth ty nejcennější písně, z nichž pak vytvořil národní epos Kalevala. Kulturní vazba na Karelii má zcela racionální důvod: právě v těchto izolovaných končinách se nejdéle udržela stará tradice písní runo, z níž například čerpá Värttinä, a které tvoří základ Kalevaly. Slovo runo označuje zpívané příběhy v archaickém stylu, který po staletí tvořil ve Finsku, Karélii, Estonsku dalších jazykově spřízněných oblastech základ veškeré slovesné kultury - a který v 17. století vytlačily rýmované kuplety šířící se ze Západu.

V jedné takové archaické písni se zpívá: “Ze samotného úsvitu vzdušného živlu přilétla orlice Kokko. Letěla vysoko nad mořem, hledala vhodné místo pro své hnízdo. Bohyně vzduchum krásná Ilmatar, zvedla nad hladinu moře své koleno. Orlice Kokko na její koleno usedla a snesla šest zlatých vajec a jedno železné. Rozfoukal se prudký severní vítr Vihma, smetl vejce do moře. Připlul k nim mořský dravec Hauki, a spolkl je. Kokko ho udeřila jednou, udeřila podruhé, Haukiho žaludek pukl, vejce z něj vypadla a rozpadla se na střepiny. Z železného vznikla Země, ze zlatých Obloha, ze žloutku Slunce, z bílku Měsíc, a ze střepin skořápek jsou hvězdy…”

Video:
Píseň Äijö (Värttinä) je variantou na český příběh o hloupém Honzovi. Jejím, hrdinou je ten nejhloupější chlapík z vesnice, jehož uštkne jedovatý had, a zpěvačky příběh podávají s náležitou dramatičností.

Sámové / Laponci

Na severu žije také í etnikum, které podobně jako Romové v Evropě, Kurdové v Asii, nebo Pygmejové v Africe je národem bez státu. Jsou to Laponci, kteří sami ale dávají přednost označení: Sámové. Tato dualita je podobného rázu jako v případě Romů/Cikánů. Jméno Laponci bylo Sámiům vnuceno zvenčí a oni sami ho považují za pejorativní.

Žijí v severní části Norska, Švédska, Finska a Ruska, tradičně se živili chovem sobů, jejich osudy byly podobné americkým Indiánům. Evropané, kteří je kolonizovali, jim tvrdili, že jejich hudební projev, označovaný jako joik, je ďáblova hudba, a že totéž platí o sámském jazyku, a že tedy mají mluvit jen švédsky nebo finsky, řadu šamanů upálili.

Mari Boine, zpěvačka z Norska, vysvětluje:
Joik představuje v první řadě vysoce osobní záležitost. Člověku, který zpívá, přináší podobné opojení, jaké lidé zpravidla hledají u drog. V Evropě jsou lidé zvyklí, že hudbu pro vás vytváří někdo další, ale když to dokážete sám, dostanete se úplně jinam, a právě k tomu vede joik - dodá vám sílu.

Joik býval součástí šamanských rituálů. Zeptal jsem se finského sámijského zpěváka Wimmeho: Necítíte nějakou zvláštní sílu, když joikujete?

“To určitě. Jako v transu. Někdy zapomenu na normální svět, na publikum, posluchače vnímám jen jako nějaký obraz, kolem sebe vidím hory, jezera, nebo jenom barvy, můj hlas letí prostorem a já se pohybuji s ním, a přitom cítím to, co jiní lidé, když jdou do kostela a poslouchají kněze. Po takovém zážitku jsem velmi svěží, silný a vyrovnaný.”

Joik s jistou dávkou poetické licence interpretuje přírodu: Wimme na svém koncertě na festivalu v Rudolstadtu postupně joikoval sobí mládě, dospělého soba, lišku, medvěda, svého 80 letého strýce, vlka a západní vítr.

Videa
Wimme
Womex Nordic night, skandinávský all star band

Jaká hudba se hraje ve střední Evropě?

Ale ani dechovka není tak strnulý žánr, jak se nám jeví v Čechách, Schal Sick Brass Band je z Kolína nad Rýnem a skladbu nemíní zcela vážně, ale ironicky, a tvrdí že ji hraje jen proto aby pozlobila posluchače, kdežto hlavní těžiště jejího repertoáru vypadá úplně jinak:

Dechovka je tedy hudba, která nevymřela, na rozdíl mnoha umělecky daleko cenějších lokálních stylů. Proč je vlastně česká dechovka tolik opovrhovaná? Vznikla v procesu, který lze velmi přesně popsat. Je to proces, kdy široké spektrum atypických tónin a rytmů našeho kontinentu bylo nakonec vytlačeno temperovaným laděním, durovou stupnicí a široké veřejnosti srozumitelným rytmem na dvě či na čtyři; konečným vyústěním těchto zplošťujících tendencí je dechovka, která rezignovala na jakoukoli rytmickou vynalézavost i emocionální upřímnost.

Primáš Hradišťanu Jiří Pavlica na toto téma řekl: “Lidová píseň přežívá jako jednoduchá, zpravidla durová melodie, v podání dechovek, které mají obrovský vliv. Pokud by se mě někdo zeptal, co je na Moravě ten nejživější folklór, tak bych řekl skoro kacířsky, že dechovka. Poznáš to na rytmickém cítění, dechovka přináší ten nejjednodušší rytmus bez jemných posunů a variací.”

Dechovka nejenže nevymřela, ale naopak pomáhá ostatní lidovou hudbu vytěsnit, jako masově srozumitelný, ale nepříliš tvůrčí žánr, představuje odstrašující případ i pro lidové muzikanty z Moravy: kdo zpívá s dechovkou, ztratí frázování a cit.

Věnujme raději pozornost esteticky hodnotnějším žánrům, které se navzdorů tlakům civilizace dodnes udržely, často na zeměpisně izolovaných místech. Příkladem je
polyfonie z Korsiky a Sardínie.

Co to je polyfonie:
Každý hlas zpívá vlastní melodii, systém nezávislý na harmonii.
Opak: homofonie, vedení hlasů v daných intervalech,

Sardinská i korsická polyfonie dlouho přitahovala rockové hudebníky - například Franka Zappu, Johna Calea, Petera Gabriela i francouzského skladatele Hectora Zazoua.

Na Sardinii existují dva druhy sborového zpěvu: sofistikovaná církevní polyfonie a drsnější styl su tenore. Ten nemá nikde jinde ve Středomoří obdobu. Zpěváci jsou neškolení a stejně jako jejich předkové si vybírají zvukové předlohy z okolní přírody. To je také důvod, proč jejich hlasy někdy připomínají bečení ovcí, jindy bučení krav.

Pro sardinské zpěváky je typické, že nezpívají jen pro publikum, ale hlavně pro vlastní potěšení, a představení si tedy uchovává rysy starého rituálu. Každý ze čtveřice se musí dokonale soustředit a přitom rozlišit jednotlivé hlasy. Tomu odpovídá i typický postoj: zpěváci jsou rozmístěni v půlkruhu a každý z nich si drží u ucha dlaň, která má funkci zvukové “lupy”.

Dnešní obsazení Tenores di Bitti se vyvinulo ze čtyřčlenné sestavy farmářů, pastevců a řemeslníků. Zpočátku přijali jméno Remunnu e’ Locu, což byl satirický básník, který žil o sto let dříve v jejich domovském městě Bitti, a jehož texty zpívali. Své album Romanzesu natáčeli v domácích podmínkách v kuchyni a ve sklepě, kde zrají sýry.

Zatímco na Korsice a Sardinii polyfonie žije, v jiných místech Středomoří sice zmizela, ale nikoli beze stopy. V Janově se například probouzí tradice “tralaleros”, od slova tralala, typ mužského hospodského zpěvu, rozšířený hlavně mezi přístavními dělníky: skupina zpěváků utovří kruh okolo stolku, na němž stojí lahev červeného vína, a zpívá.

Skupina Lo Cor de la Plana pochází z Marseille, ale jejich polyfonický zpěv je novotvarem, vytvořeným k dynamické interpretaci textů ze straých rukopisů.

Le Mystere des voix Bulgares

Dalším vokálním, fenoménem jsou “tajemné bulharské hlasy”, které se staly předmětem kultovního zájmu rockového publika. Roku 1976 je pro Západní Evropu objevil švýcarský varhaník a producent Marcel Cellier. Ve Francii vydal nahrávku ženských sborů z Bulharska Le Mystere des voix Bulgares; později ji převzala anglická rocková nezávislá značka 4AD, a bulharské zpěvačky díky své popularitě hostovaly na deskách zpěvačky Kate Bush aj.

Fenomén je zajímavý tím, že se nejedná o autentickou lidovou tradici, ale o fuzi, která vznikla jako jeden z mála pozitivních produktů státem podporováného a manipulovaného folkóru v dobách totality. Do Sofie přijel v 50. letech ruský pěvecký sbor a bulharská vláda se rozhodla, že podle tohoto vzoru sestaví bulharský sbor. Skladatel Filip Kutev objížděl roku 1953 bulharský venkov, vybíral tam zpěvačky a z nich sestavil první sbor. Kutev pro zpěvačky psal aranžmá, založené na lidových melodiích, a díky jeho talentu a citu z toho nevznikl megalomanický paskvil, ale velmi působivý styl:

Morava a Čechy

Evropská hudba má své regiony, ale také daleko širší celky, které bychom mohli nazvat “stylové rodiny”: jejichž součástí spolu navzájem komunikují. Jednou takovou rodinou je třeba Skandinávie, jinou hudba britských ostrovů, hudba Balkánu anebo středomořských zemí jako itálie, Francie a Španělsko. V tom nejhrubším dělení lze Evropu rozčlenit do dvou hudebně odlišných stylových rodin: západní a východní.

Do jaké z nich patříme my?

Do obou, hranice mezi nimi probíhá severojižžním směrem mezi Čechami a Moravou. Česká tradiční hudba, jako třeba dudácí ze Strakonicanebo písničky předválečných pražských kabaretů patří do stejné rodiny, jako hudba německá.

To co se hraje na Moravě bylo naopak silně ovlivněno Východem: invazemi z Turecka, které postihly balkánské země, Rumunsko i Maďarsko, a poznamenaly i Moravu. Pokud bychom cestovali z Moravy na Východ, orientální vlivy budou sílit: pokud bychom cestovali z Rumunska na západ, orientální vlvivy budou slábnout - a Morava bude tím posledním místem, kde je ještě najdeme.

Tou nejzajímavější oblastí bašeho území jsou Bílé Karpaty, hranice mezi Slovenskem a Moravou, místa jako Strážnice, Uherské Hradiště, Rožnov, či Velká nad Veličkou patří k centrům lidového umění.

Pohledem do historie zjistíme, že moravská hudba, kterou dnes vnímáme jako cosi danného a neměnného, procházela vývojem který pokračoval i ve 20. století - a současná cimbálová kapela je vlastně relativně nedávným objevem. Velký pedálový cimbál v Budapešti zkonstruvoal nástrojář českého původu: Jeho pedál umožňuje tlumit struny - podobně jako klavírní pedál. K nám se dostal počátkem 20. století - koupil si jej svérázný folklórní buditel Joža Vranecký starší z Nového Hrozenkova (Valašsko). Větší povědomí o něm však vytvořila až ve 20. letech tehdy slavná slovenská kapela Samka Dudika, která jezdila hrát i na Moravu. Ve třicátých letech jej zavedl na Horňacko Jožka Kubík jako jeden z prvních moravských primášů, protože se s ním setkal na Slovensku během vojenské služby.

Jožka Kubík žil 1907 - 1978, a je jediným českým Romem, jemuž postavili pomník.

V 50. a 60. letech nastala éra obřích, oficiálních folklorních ansámblů, pro který pracovali profesionální aranžéři i skladatelé. V zásadě dobrá myšlenka ovšem trpěla tím, že hudebníci se ocitli v rutinním pracovním procesu a ztratili kontakt se skutečnou tradicí, Ale na nahrávkách Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů najdeme celou řadu rarit: zpěv Ivy Bittové i Karla Gotta, i instrumentálku Skřivánek / Ciocarlia, která je předlohou hitu Kalaškikov k filmu underground (Emir Kusturica)

V Čechách bychom našli poslední zbytky lidové tradice například v Chodsku či jižněji v okolí Strakonic, kde se také koná Mezinárodní dudácký festival. Jeho zakladatelem je Josef Režný (nar. 1924), dudák a pedagog:

 
9 Kavkaz Asie Oceánie, Indonésie
 

Arménie je jedna z nejstarších křesťanských zemí, a její hlavní město Jerevan patří k nejstarším městům na Zemi: ty nejstarší archeologické nálezy z města Erebuni, což byl původní název Jerevanu, pocházejí z roku 782 před Kristem. Kolem roku 400 vzniklo arménské písmo, které se užívá dodnes, a tehdy také vznikly první kláštery, které byly centry vzdělanosti i umění, a dochovaly se v nich velmi cenné rukopisy, včetně hudebních skladeb.

Arménie je také země s velmi tragickou historií: Arménci byli obětí etnických čistek ze strany Turků, tzv Arménské genocidy roku 1915. 10 milionů Arménů žijí v cizině, 3 miliony v Arménii, tím nejznámějším Arméncem žijícím v cizině byl spisovatel William Saroyan.

Arménské komunity existují v Indii, Libanonu, v Istanbulu, roku 1717 získali arménští kněží v tehdejší Benátské Republice jeden z ostrovů, který je součástí Benátek, San Lazzaro, jako autonomní territorium.

Nejvýznmanějším nástrojem arménské hudby je píšťala duduk, a nejvýznamnější postavou Djivan Gasparyan, Duduk, jak nasvědčuje název, je příbuzný melodické píšťale dud, má jemný, velmi teskný tón, a je to nástroj, který svoji expresivitou dokáže vykreslit nálady podobně, jako lidský hlas. Když Gasparyan vyrůstal, v kinech se hrály němé filmy, které doprovázeli hráči na duduk. Gasparyana fascinovalo, jak dokáže tento nástroj všechny ty filmové nálady podkreslit, a tvrdí, že právě tito improvizátoři, kteří hráli živě v kině poblíž jeho domova, uvlivnili jeho umění.

Gasparyan získal roku 2002 cenu za celoživotní zásluhy na festivalu Womex, což je World Music Expo.

Komitas
Nejvýznamnější sbírku arménské hudby pořídil etnomuzikolog, který byl podobně jako moravský sběratel František Sušil občanským povoláním kněz. Komitas Vardapet, známý též jako Komitas, vystudoval muzikologii v Berlíně, a několik let strávil sběratelskými cestami mezi arménskými komunitami na území Turecka. Ještě před genocidou roku 1915 se mu tak podařilo zachytit hudbu, která by jinak nenávratně zmizela spolu milionem vyvražděných Arménů. Udává se, že Komitas zachytil 1500 písní.

Spřízněnost a rozdíly mezi styly kavkazských národů
Arménie je stát vklíněný mezi Turecko, Irán a Azerbajdžán, který leží na břehu Kaspického moře. V hudbě Azerbajdžánu a Arménie se používají podobné nástroje, podobný systém tónových řad, který se jmenuje mugham (též mugam), ale když bychom srovnali dvě zpívané nahrávky, zjistíme že se odlišují velmi podstatně. Liší se proto, že oba národy patří do různých kulturních světů: Arménie do křesťanského, Azerbajdžán do muslimského.

Azerbajdžán, hudební systém mugham

Mugham je též označení pro azerbajdřánský klasický repertoár: k sestavě typického ansámblu patří housle kemenče, velká tamburína, a strunný nástroj tar.

Slovo Mugham má několik významů:
nota, tón
tónová řada
skladba v této tónové řadě
klasická hudba, založená na tónových řadách mugham

V sufijské tradici mugham znamená “prostředek jak navázat kontakt s Bohem”

Systém mugham je paralelou hudebních systémů systémem makam (maqam) v Turecku a na středním Východě a s ragami z Indie a Pakistánu

Historie trvá 1000 let, studium teorie mugham tvrá cca 5 let

Základem zpívaného textu he ghazal, tedy báseň s milostným či duchovním obsahem, s danou formální stavbou, podobně jako třeba u evropských sonetů:
struktura: 14-16 veršů.

Zpěvák si vybere ghazal, který dle svého uvážení spojí některým s mughamů. To je součástí tvůrčího procesu.
Když se vytvoří suita několika mughamů, získáme dastgah
K nejvýznmanějším mistrům umění mughamu patří azerbajdžánský zpěvák Alim Qasimov, jehož koncerty mají hloubku srovnatelnou s Nusratem Fateh Ali Khanem z Pakistánu, pro
Nástroje, které se v Azerbajdžánu používají, ovšem najdete i ve vzdálenějších zemích. procházela tudy totiž Hedvábná stezka, která spojovala Středozemním moře s Čínou

Videa
Kronos and Alim & Fargana Qasimov perform Said Rustamov’s “Getme, Getme” live at Barbican Hall’s Ramadan Nights Festival in London on September 26, 2008. “Getme, Getme” is featured on Kronos’ album “Floodplain”, available now on Nonesuch Records.
Kronos Quartet + Alim Qasimov

Kronos Quartet + Alim Qasimov

HEDVÁBNÁ STEZKA

Trasy karavan, stejně jako moderní železnice nebo dálnice, představuji “ekonomický koridor”. V jejich okolí je více pracovních příležitostí, větší výběr zboží, a také větší šance pro zábavu a kulturu. Kdo chce prodat co vypěstoval na své farmě, si otevře stánek na stanovišti karavan anebo na železniční stanici. Totéž platí v menším míře pro ty, kdo nabízejí hudební nástroje ze své dílny,

ČÍNA

největší státní útvar současného světa, působí při pohledu zvenčí jako jeden kompaktní celek. Na čínském území, které se svojí velikostí blíží rozloze Evropy, ovšem žije značné množství národů či etnických skupin. Netřeba dodávat, že i takové skupiny, které jsou z našeho hlediska značně početné, se snadno mohou stát národnostními menšinami ve státě, jehož počet obyvatel dnes přesahuje jednu miliardu, a že tyto menšiny jsou zcela neznámé za hranicemi Číny.

Mezi bohatstvím forem i stylů, v popularitě vede vokální, především opera
Na Západě je ale nejvíce ceněná instrumentální čínská hudba. Čínská hudba při exportu na Západ tedy prochází jistým filtrem.

Příklad 1:
Na festivalu Pražské jaro vystoupila byla skupina QING MEI JING YUE. Čtyři muzikantky, ve svém oboru světové virtuozky. Pro sestavu je zřejmá paralela v evropské vážné hudbě: smyčcové kvarteto, či lépe řečeno, strunné kvarteto.
Sestava:
Yang Jing - pipa (loutna)
Fan Weiqing - zheng (citera)
Yu Hongmei - erhu (housle se dvěma strunami, na které se hraje ve svislé poloze)
Liu Yuening - yangqin (malý cimbál)

Čtveřice ve své hudbě úspěšně integruje západní nástroje i multimedia. Její repertoár tvoří jak soudobé skladby v USA žijícího čínského skladatele Tan Duna, tak i vlastní kompozice i standarty z čínské lidové hudby a klasiky.

Další významné nástroje:
sheng: ústní varhany
suona hoboj s pronikavým zvukem
sanshin - podobný banju
Pipa je čínská loutna hruškovitého tvaru se čtyřmi strunami, své jméno získala podle typických tónů strun rozezvučených brnkáním. Na konci hmatníku má šest výrazných pražců klínovitého tvaru, po nich následuje 26 menších bambusových pražců. Původem je ze střední Asie, v 7.-10. století patřila v Číně k nejpopulárnějším nástrojům. Technika hry je velmi sofistikovaná, s častým ohýbáním tónu, tremoly, i avantgardně znějícími efekty, které evokují třeba válečnou bitvu. Ve 20. století hráči na pipu často přinášeli nové hudební myšlení, které čerpalo i ze západních tradic, v 50. letech byly původně hedvábné struny pipy nahrazeny kovovými. Do západního povědomí pronikla pipa v roce 1994 díky kompozici Ghost Opera čínského autora Tan Duna na společné nahrávce Kronos Quartetu a čínské hráčky Wu Man.

Příklad 2:
Gong Linna, čínská zpěvačka s doprovodem národnostně smíšené skupiny, v níž převládají čínské nástroje, ale kompoziční myšlení je výrazně ovlivněno Západem

Gong Linna video 1
Gong Linna video 2

TAIWAN
Ostrov byl cílem několika migračních vln čínských kolonizátorů, původními obyvateli jsou taiwanští aborigines, etnicky spříznění s obyvatelstve tichomořských ostrovů.

OKINAWA
V Jihočínském moři, mezi Taiwanem a Japonskem, se táhne souostroví zvané Rju-kju. Mnohem známější jméno však nese jeho největší ostrov, Okinawa. Hudební specialisté ze Západu považují Okinawu za hudební laboratoř i klenotnici Východu, což dokumentuje jedna kuriózní událost: když před několika lety přijela do Anglie okinawská ženská skupina Nenes, celý hudební Londýn to prožíval jako významný koncert sezóny. V hledišti se tehdy shromáždila novinářská elita i řada umělců, včetně Laurie Anderson a Lou Reeda - a poslouchala hudbu, v níž se prolínají vlivy z Tichomoří, Číny i Japonska.

Čím je vlastně Okinawa - odkud skupina Nenes pochází - pro muzikanty tak zajímavá? Prolíná se tu několik kultur: ostrov sice oficiálně patří k Japonsku - ale národním hudebním nástrojem je na Okinawě sanshin, jakési banjo potažené hadí kůží, které sem přivezli před šesti sty lety Číňané z asijské pevniny. Pentatonické okinawské melodie mají zas velmi blízko k hudbě Tichomořských ostrovů.

Během druhé světové války se ale ostrov stal obrovským bitevním polem, Okinawa zaplatila krutou daň. Od konce války až do roku 1972 patřila Okinawa Spojeným státům, které tu dodnes vlastní vojenské základny. I to je důvodem, proč je Okinawa tak odlišná od Japonska.

Skupina Nenes, začala svoji dráhu v klubu Sima Uta, který Američané často navštěvovali. Původně měly Nenes v tomto podniku dvojí roli - jednak obsluhovaly hosty, a také zpívaly. Zpěvačky prý střídaly obě profese ještě v roce v roce 1993, kdy poprvé vyjely do Evropy. Jejich pokus prosadit se ve světě tehdy nevyšel, ale Nenes se staly významnou kultovní atrakcí: natáčely s Ry Cooderem, Davidem Lindleym, jejich domovský klub navštívil například americký pianista George Winston anebo britský skladatel Michael Nyman.

Nenes audio

Shoukichi Kina byl jedním z prvních okinawských muzikantů, který zkusil spojit rock a místní hudbu.
video

SIBIŘ, BRUMLE, ŠAMANSKÉ RITUÁLY

Na podiu stojí autoritativní žena s drdolem a šamanským bubnem. Vyzývavě červená rtěnka a černé obočí ostře kontrastuje s plechovými náramky a sibiřskými kožešinami. Její skupinu tvoří obnobně stylizované další dvě ženy. Hlavním nástrojem každé z nich je brumle, v anglosaských zemích známá jako jew’s harp, v Asii jako temir-khomus. Tvoří ji kovová podkova, která se stiskne mezi zuby. Hráč prstem brnká na jazýček uprostřed podkovy, jehož vibrace se přes čelisti přenášejí do ústní dutiny. Změnou jejího tvaru můžete zvuk brumle “přelaďovat”, podobně jako v případě hrdelního zpěvu. Skupina se jmenuje Ayarkhan, její domov leží v Jakutii, nedaleko polárního kruhu severovýchodně od Bajkalu.

Ayarkhan video

Sibiřské šamanství dnes

Tatiana Kobežiková, šamanka z Abakanu, Khakassie, Ruská federace, vzpomíná na své předky: “Mého dědečka někdo ho udal, odvezli ho neznámo kam, a pak nám oznámili, že byl zastřelen na útěku. To byla oficiální verze, kterou jsme si nemohli ověřit. Dědeček měl 5 dětí, stalo se to v roce 1937.”

Jak je tedy možné, že šamanismus přežil tři generace teroru a diktatury? “Teoreticky to možné není,” tvrdí Kobežiková. “Šamani byli deportování do jiných regionů, někteří se mohli koncem 50. let vrátit, ale museli podepsat prohlášení, že se šamanismu vzdávají. Tradice se přerušila, protože se zpřetrhal řetězec předávání zkušeností mezi generacemi. Ale musíte si uvědomit jeden ne zcela zřejmý aspekt: šamanem se člověk nestává vlastní volbou, ale výběrem. Pokud jste tedy měl mezi předky šamany, je docela možné, že si jejich duchové vyberou vás.” To se obvykle stává v nějaké mezní situaci, šamanský adept je inspirován snem nebo těžkou životní zkouškou. Ale: co když člověk nechce? Může šamanskou nabídku odmítnout? Kobežiková vypráví: “V dané situaci se můžete buď zbláznit nebo umřít. To jsem poznala na vlastní kůži. Dospívala jsem v 70. letech v éře komsomolu, měla jsem ráda sport, vystudovala jsem univerzitu, a říkala jsem si, proč bych někde měla šaškovat s šamanským bubnem. Ale pak jsem těžce onemocněla, celý rok jsem se sotva mohla pohnout, a lidé ve vesnici za mnou chodili a radili mi, že bych to raději měla vzít.”

Poněkud jiný případ líčil na své pražské přednášce americký muzikolog Ted Levin. Lazo Mongush z Tuvy byl investigativní žurnalista. Nájemní vrahové napojení na firmu, kterou ve svých článcích kritizoval, ho těžce zbili. Mongush útok přežil, uzdravil se a stal se šamanem. Nedaleko Kyzylu, což je hlavní město Tuvy, uspořádal pro Levina a místní muzikoložku Valentinu Suzukei rituál, který existuje na videozáznamu. Reportáž o tom, jak vysvětil koncertní sál v Rize, najdete z de.

Tuva, Mongolsko, Altaj - hrdelní zpěv

Hrdelní zpěv, bifonie, či alikvotní zpěv?

Horalé z Tirol a kovbojové z amerického Západu jsou ve světě známí jódlováním, zatímco pastevci a kočovníci z jižní Sibiře a Mongolska mají tradice odlišné: dokážou vydávat hluboké řvaní, a eventuelně ho kombinovat s průzračným, téměř synteticky znějícím pískáním. Pro Evropana představuje první setkání s tímto projevem zpravidla šok.Když Oorzhak Khunastaar-ool, jeden mistrů sibiřského hrdelního zpěvu, trávil svou vojenskou službu u Moskvy, trénoval zpěv zpravidla o samotě na vycházkách. Když ale nastaly manévry, tak o příležitost cvičit v soukromí přišel, a musel tedy najít náhradní řešení. Při cestách vojenským náklaďákem seděl vždy co nejblíž k motoru; ostatní vojáci sice zpočátku pátrali po zdroji toho zvláštního zvuku, ale později uvěřili, že to asi dělá motor.

“Termín hrdelní zpěv, gorlovoje pjenije, zavedl v roce 1927 ruský profesor Jevgenij Gippius, protože zjistil, že tóny vznikají hluboko v hrdle,” říká Dr. Zoja Kyrgyzová z Mezinárodního centra khöömei při Ministerstvu kultury v Tuvě. “Tuvinci rozlišují celou škálu technik, jako khöömei, sygyt, ezengileer, borbangnadyr, kargyraa. Bifonie znamená jen tu metodu, při níž zpěvák vydává dva různé tóny najednou. Harmonický či alikvotní zpěv zas využívá jen toho, že ústa fungují jako rezonanční dutina. Hrdelní zpěv je tedy střechový termín pro několik spřízněných disciplín. Způsob, jakým se pěstuje v Tuvě, Altaji, Mongolsku či Khakassii je ale něco jiného než novodobé imitace z ciziny, které nemají žádný základ v lokálních tradicích.”

Technika: jedná se o zůžení hrtanové záklopky, takž vzduch kolem napnutí hlasivek prodí rychleji, plus rezonance v ústech

Videa
Tuva video
Alb ert Kuvezin & Yatkha, from Tuva play live in Berlin, 2005
Sainkho Namtchylak. You are the shaman of your life

INDONÉSIE, gamelan a Claude Debussy

Orchestry gamelan používají gongy a další kovové perkuse, původně hudba hraná na aristokratických dvorech s velmi pečlivě vypracovanou strukturou, pro Evropana až šokující pravidly, diametrálně odlišnými od západního hudebního uvažování. V čem? Viz rozhovor s bubeníkem České filharmonie

Roku 1889 hostila Paříž světovou výstavu Exposition universelle. Železnice a lodní doprava už tehdy výrazně zmenšovaly svět; k jeho nejexotičtějším místům patřila Nizozemská Východní Indie. Součástí holandské expozice na pařížské výstavě byla věrná kopie vesnice z ostrova Jávy s šedesáti domorodci za tímto účelem dovezenými do Evropy. V bambusovém pavilonu uprostřed vesnice hrál gamelan - tedy elitní orchestr indonéských šlechtických paláců. Javanskou vesnici pravidelně navštěvoval sedmadvacetiletý skladatel Claude Debussy, který právě hledal cesty, jak se vymanit ze sevření německé skladatelské tradice. Setkání s hudbou, která se příčila všem tehdy platným pravidlům, poznamenala celý jeho život.

Balinese Gamelan Orchestra, Ubud, Indonesia video

 
10 AMERIKA SEVERNÍ
 

 
11 AMERIKA střední, jižní, Karibik
 

6. 4. 2010

Sibiřská kronika 4: Hrdelní zpěvy a šamanismus

Je spojení hrdelního zpěvu s šamanismem skutečně takovou samozřejmostí, jak se to snaží nás přesvědčit reklamní texty koncertních agentur? Americký etnograf Theodore Levin a tuvinská muzikoložka Valentina Süzükei ve své knize Where Rivers and Mountains Sing popisují situaci, z níž vyplývá, že to je přinejmenším sporné. Autoři se během konverzace s tuvinským šamanem Lazo Mongushem dostali do citlivého bodu: “Podívejte, nemá smysl abych vám něco dlouze vysvětloval, raději vám předvedu očišťující rituál,” argumentuje Mongush. Příští den se všichni tři setkají na posvátném, ale veřejnosti dobře známém místě u vodního pramene na břehu Jeniseje západně od Kyzylu. Lazo pracuje s ohněm, mlékem, medvědím drápem, aromatickým kouřem z posvátného jalovce artysh a s doprovodem bubnu zpívá hymnickou píseň…

21. 7. 2008

číst vše...

Zlí duchové musejí odejít, tvrdí Dee Dee Bridgewater

Mali se stalo cílem špičkové americké jazzové zpěvačky Dee Dee Bridgewater. Ta jezdila do západní Afriky nejprve v rámci humanitární pomoci, roku 1999 byla totiž jmenována Velvyslankyní Spojených národů pro potraviny a zemědělství. Ale zdejší hudba ji okouzlila, a v srpnu 2004 se vydala do Mali plánovat své další album. Našla tu mnoho spřízněných duší, se zpěvačkou Oumou Sangare například vystoupila loni na podzim v známém pařížském klubu New Morning. Její africké album vyšlo po dvou letech příprav letos na jaře, pod názvem Red Earth, Červená země, což je převládající součást vyprahlé malijské krajiny.

29. 1. 2008

číst vše...

Playlisty, Hudba na pomezí 1999-2002

1999

Hudba na pomezí / Vltava / 23.00 - 23.45 / pondělí 4 ledna 1999 PLAYLIST
—————————————————————————————————————
Madanitche               trk 10 6:52
A+T: Kadda Cherif Hadria
Z : Kadda Cherif Hadria- Cairo to Casablanca / Putumayo Putu 143 / 1998
—————————————————————————————————————
Kif Amali Ou Hilti                trk 5 4:46
A+T: trad
Z: Reinette l’Oranaise / Women’s World Music Fun Key 38040 / 1996
—————————————————————————————————————
Dios Mio                CD I trk 1 2:10
A+T: Mahmud Bara-Escherif Bushab
S : Saharauis / NubeNegra Int 3255 / 1998
—————————————————————————————————————
Viva el Polisario                CD II trk 1 4:19
A+T: Mahmud Bara-Escherif Bushab
S : Saharauis / NubeNegra Int 3255 / 1998
—————————————————————————————————————
Dios Mio                CD II trk 11 4:22
A+T: Mahmud Bara-Escherif Bushab
S : Saharauis / NubeNegra Int 3255 / 1998
—————————————————————————————————————
Lucha de Macas                CD III trk 3 4:07
A+T: Mahmud Bara-Escherif Bushab
S : Saharauis / NubeNegra Int 3255 / 1998
—————————————————————————————————————
A Pesar de las Heridas                CD I trk 2 5:57
A+T: Mahmud Bara-Escherif Bushab
S : Saharauis / NubeNegra Int 3255 / 1998
—————————————————————————————————————
Allah                trk 3 5:29
A+T: Hassan Hakmoun
Z : Hassan Hakmoun - Life Around the World / Alula Alu 1009 / 1998
—————————————————————————————————————

Hudba na pomezí / Vltava / 23.00 - 23.45 / pondělí 11 ledna
PLAYLIST
—————————————————————————————————————
Sir Patrick Spens                trk 5 5:35
A+T: trad / arr Martin Carthy
Z : Martin Carthy / FRoots 12 / FrootCD 012 / 1998 /
—————————————————————————————————————
Copla de Ordeno                trk 6 2:33
A+T: Maria Olga Pineros
Z : Maria Olga Pineros / Global Voices / Music of the World 149 / 1998
—————————————————————————————————————
Pour Some Wine                trk 3 4:35
A+T: Melina Kana - Ashkhabad
Z : Melina Kana - Ashkhabad / Musurgia 4919 / 1998
—————————————————————————————————————
Bandit Song                trk 7 6:13
A+T: Melina Kana - Ashkhabad
Z : Melina Kana - Ashkhabad / Musurgia 4919 / 1998
—————————————————————————————————————
Sholagobe Patore Bhashe                trk 7 4:26
A+T: Purna Das Baul
Z :P urna Das Baul / Global Voices / Music of the World 149 / 1998
—————————————————————————————————————
Pastures of Plenty                trk 1 3:20
A+T: Woody Guthrie
Z : Solas - The Words that Remain / Shanachie 78023 / 1998
—————————————————————————————————————
Lau Elreida                trk 17 7:28
A+T: Hassan Abdel Aziz
Z : Salamat / FRoots 12 / FrootCD 012 / 1998 /
—————————————————————————————————————
Job                trk 8 2:53
A+T: trad
Z : Sterling Jubilee Singers Global Voices / Music of the World 149 / 1998
—————————————————————————————————————

Hudba na pomezí / Vltava / 23.00 - 23.45 / PLAYLIST pondělí 18. ledna 1999
—————————————————————————————————————————————
Medilacao                trk 2 4:12
A+T: Jobim-Mendonca
Z: Wanda Sa / Bossa Cucha Nova / Crammed ZIR 01 / 1998
—————————————————————————————————————
Light                trk 4 6:20
A+T: Singh
S : Talvin Singh / FRoots 12 / FrootCD 012 / 1998 /
—————————————————————————————————————
Guaguanco A Todos los Barrios                CD II trk 1 14:29 / stahnout
A+T: Pedro Aranzola
S : Estrellas de Areito / WLWCD052 / 1998
—————————————————————————————————————
Campina               trk 2 5:59
A+T: Orlando Vale “Maraca”
S : Afro Cuban Jazz Project - Descarga Uno / Lusafrica 262712 / 1998
—————————————————————————————————————
Alfa Yaya                trk 2 5:17
A+T: R Bellenchombre-J M Monnerville
Z: Kali - Francofaune / Declic B 11422 / 1998
—————————————————————————————————————
Yehlisan Umoya               trk 1 5:24
A+T: Busi Mhlongo,Themba Ngcobo,Mkhalelwa Ngwazi
Z: Busi Mhlongo - Urbanzulu / MELT BW 118 / 1998
—————————————————————————————————————

Hudba na pomezí / Vltava / 23.00 - 23.45 / pondělí 1. února 1999
PLAYLIST
—————————————————————————————————————
Daniibe               trk 5 5:44
A+T: Baaba Maal
Z: Baaba Maal - Lam Toro Mango CIDM 1080 512519 / 1993
—————————————————————————————————————
Yela               trk 1 4:14
A+T: Baaba Maal
Z: Baaba Maal - Lam Toro Mango CIDM 1080 512519 / 1993
—————————————————————————————————————
Daande Lenol               trk 3 5:51
A+T: Baaba Maal
Z: Baaba Maal - Lam Toro Mango CIDM 1080 512519 / 1993
—————————————————————————————————————
Sehilam               trk 8 6:21
A+T: Baaba Maal
Z: Baaba Maal + Mansour Seck - Djam Leelii, The Adventures / Yoff 001 / 1998
—————————————————————————————————————
I Will Follow You                trk 1 6:16
A+T: Baaba Maal - Barry Reynolds
Z: Baaba Maal - Nomad Soul / PalmCD 2002/ 1998
—————————————————————————————————————
Lam Lam                trk 11 12:00
A+T: Baaba Maal - Jon Hassel - Howie B - Brian ENo
Z: Baaba Maal - Nomad Soul / PalmCD 2002/ 1998
—————————————————————————————————————

Hudba na pomezí / Vltava / 23.00 - 23.45 /
PLAYLIST pondělí 8. února 1999
—————————————————————————————————————Kar Kar Madison                trk 1 5:05
A+T: Boubacar Traore
H: Boubacar Traore - Kar Kar Indigo LBLC 2534 / 1997
—————————————————————————————————————
Mali Twist                trk 3 6:45
A+T: Boubacar Traore
H: Boubacar Traore - Kar Kar Indigo LBLC 2534 / 1997
—————————————————————————————————————
The Lonesome Death of Hattie Caroll,                trk 11 5:03
A+T: Dylan
H: Martin Carthy - Signs of Life / Topic TSCD 503 / 1998
—————————————————————————————————————
Swing Song                trk 3 2:58
A+T: Trad
H: Kirile Loo - Lullabies for Husbands / Erdenklang 91062 / 1999
—————————————————————————————————————
Alone                trk 9 6:38
A+T: Tiit Kikas - Kirile Loo
H: Kirile Loo - Lullabies for Husbands / Erdenklang 91062 / 1999
—————————————————————————————————————
Washing Song                trk 4 5:01
A+T: Qiu xia He
H: Kayhan Kalhor - Silk Road / Shanachie 66011 / 1998
—————————————————————————————————————
Africa Wili                trk 1 7:48 fadeout
A+T: Hypnotix-Nizar-AL Habani
H: Hypnotix - Witness Of Our Time / African Dance ADR 007 / 1997

Hudba na pomezí / Vltava / 23.00 - 23.45 / pondělí 15 února
PLAYLIST
—————————————————————————————————————
Tranzania Hunting                trk 4 6:50
A+T: Stephen Groth-Christian Grimshei
S : Acid Queen - Tranzania / Kirkelig FXCD 203 / 1998
—————————————————————————————————————
Call Me Up                trk / 2 4:16
A+T: Thomson-Kirkpatrick
S : BioRitmo - Rumba Baby Rumba / Triloka 548 / 1998
—————————————————————————————————————
TWa Taka Nini                trk 3 5:22
A+T: Ray Lema
Ray Lema - The Dream of the Gazelle / Detour 21663 / 1998
—————————————————————————————————————
Guaguanco A Todos los Barrios                CD I trk 4 3:00 / stahnout
A+T: Pedro Aranzola
S : Estrellas de Areito / WLWCD052 / 1998
—————————————————————————————————————
Afrodiziak                trk 1 5:31
A+T: Miguel Yamba
S : Miguel Yamba - Karamba / Lusafrica 262622 / 1998
—————————————————————————————————————
Berimbeau                trk 4 4:39
A+T: Baden Powell-Vinicius de Moraes
Z: Os Cariocas / Bossa Cucha Nova / Crammed ZIR 01 / 1998
—————————————————————————————————————
Alfa Yaya                trk 7 5:36
A+T: R Bellenchombre-J M Monnerville
Z: Kali - Francofaune / Declic B 11422 / 1998
—————————————————————————————————————
What will tomorrow bring               trk 3 5:40
A+T: Femi Kuti
S : Femi Kuti - Shoki Shoki / Barclay 559 035 / 1998
—————————————————————————————————————

Hudba na pomezí / Vltava / 23.00 - 23.45 / pondělí 1 března /
PLAYLIST
—————————————————————————————————————
I e verdade i e mentira                trk 4 3:00
A+T: trad
H: Leilia - Galicia Catalogo Travesia 1999 / Nordesia / 1998
—————————————————————————————————————
Milladoiro - Galician Jig (trad)                trk 9 3:15
A+T: Milladoiro
H: Milladoiro / Heart of Gaels / Green Linett GLCD 105 /1992
—————————————————————————————————————
Bol Espok                CD 1 trk 5 4:23
A+T: Kepa Junkera
H: Kepa Junkera - Bilbao / / RESCD 065 /1998
—————————————————————————————————————
Santimamineko                CD 1 trk 8 2:50
A+T: Kepa Junkera
H: Kepa Junkera - Bilbao / / RESCD 065 /1998
—————————————————————————————————————
Fali Fali /                CD2 trk 1 / 6:04
A+T: Kepa Junkera
S : Kepa Junkera - Bilbao / / RESCD 065 /1998
—————————————————————————————————————
Loriak Udan                CD2 trk 4 / 4:32
A+T: Bilintx
S : Kepa Junkera - Bilbao / / RESCD 065 /1998
—————————————————————————————————————
Indien                trk 4 7:31
A+T: trad / Achiary
H: Benat Achiary - Lili Purpurea Silex 401 / 1992
—————————————————————————————————————
Gaztelugatxeko Martxa                CD 1 trk 11 7:04
A+T: Kepa Junkera
H : Kepa Junkera - Bilbao / / RESCD 065 /1998
—————————————————————————————————————
38:00

Hudba na pomezí / Vltava / 23.00 - 23.45 / PLAYLIST / pondělí 8 března
—————————————————————————————————————
Compoulé                trk 1 4:12
A+T: Mamar Kassey
H: Mamar Kassey - Denké Denké / Harmonia Mundi Daqui 004 / 1999
—————————————————————————————————————
Factory girl                trk 7 4:23
A+T: trad
H: Chieftains - Tears of Stone / Wicklow 68968 / 1999
—————————————————————————————————————
Sari Kaasinen                trk 9 3:56
A+T: Sari Kaasinen
H: Sari Kaasinen / Arctic Paradise - Contemporary Finnish Folk Music / ArcticCD99 / 1999
—————————————————————————————————————
Ahma                trk 1 4:08
A+T: Maria Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi / Arctic Paradise - Contemporary Finnish Folk Music Arctic CD99 / 1999
—————————————————————————————————————
Jijy                trk 2 4:43
A+T: Germain Randrianarisoa
H: Rajery - Dorotanety / Indigo Lblc 2555 / 1999
—————————————————————————————————————
Bendé                trk 1 5:05
A+T: Abdoulaye DIabate
H: Abdoulaye DIabate - Bende / Cobalt 9287 / 1999
—————————————————————————————————————
Xaré                trk 2 4:33
A+T: Alioune Kasse
H: Alioune Kasse - Exsina / Declic BSD 506832 / 1998
—————————————————————————————————————
Jekhvar Opre               trk 11 5:08
A+T: Jiří, Gejza + Milan Pešta
H: Točkolotoč / Gypsy Bohemians / Kale Bala / CM 3 / 1999
—————————————————————————————————————
38:00

Hudba na pomezí / Vltava / 23.00 - 23.45 / pondělí 15 března
PLAYLIST
—————————————————————————————————————
Bent el Balad                trk 4 4:26
A+T: trad
H: Various, Cairo, The Music of Islam / Celestial Harmonies 13 159 / 1998
—————————————————————————————————————
Raga Bairahi Bhairava                TRK 7 6:51
A+T: trad
Various / The Music of Islam / Celestial Harmonies 13 159 / 1998
—————————————————————————————————————
Mustt Mustt                trk 11 4:24
A+T: Nusrat Fateh Khan
Z: Nusrat Fateh Khan - Mustt Mustt RealWorld CDRW 15 / 1990
—————————————————————————————————————
Regiment                3:56
A+T: trad
H: Dunya Yusin, David Byrne, Brian Eno / My Life in the Bush of Ghosts, Sire 1990
kazeta 268 a, # 2128
—————————————————————————————————————
Ratep                trk 8 4:51
A+T: trad
Pho Cut Nyak Dhin Ens / The Music of Islam / Celestial Harmonies 13 159 / 1998
—————————————————————————————————————
Baad el Asaha                trk 11 5:56
A+T: trad
South Sinai Bedouins / The Music of Islam / Celestial Harmonies 13 159 / 1998
—————————————————————————————————————
Scene Inauguration                trk 15 / 3:00 fadeout, tak aby poslední skladba šla celá
A+T: trad
Aissaoua Sufi Musicians / The Music of Islam / Celestial Harmonies 13 159 / 1998
—————————————————————————————————————
Zikroulahi                CD I trk 6 3:42
A+T: trad / Cheikh Lo
Z: Cheikh Lo / Hommage a Nusrat / Network 29 921/1998
—————————————————————————————————————

Hudba na pomezí / Vltava / 23.00 - 23.45 /
PLAYLIST pondělí 29 března
—————————————————————————————————————
Pili Pili                trk 4 6:34
A+T: Zein l’Abdin
H: Zein l’Abdin - The Swahili Song Book / Dizim 4502 / 1999
—————————————————————————————————————
Menfi                trk 2 5:23
A+T: Yahatene - Amraoui
H: Taha - Khaled - Faudel — 1 2 3 Soleils / Barclay 559 776 / 1999
—————————————————————————————————————
Bi Lamban                trk 1 4:57
A+T: Diabate
H: Toumani DIabate w Ballake Sissoko - New Ancient Strings / Hannibal HNCD 1428 / 1999
—————————————————————————————————————
Rusy Nails                trk 9 4:25
5 A+T: Dee Armstrong
H: Kila - Dublin to Dakar / Putumayo PUTU 147 / 1998
—————————————————————————————————————
Mon Amour, Ma Cherie                trk 1 5:20
A+T: Amadou and Mariam
H: Amadou and Mariam / Mali to Memphis Putumayo PUTU 145 / 1998
—————————————————————————————————————
Jocul Barbatesc                trk 2 + 3 + 4 / 4:40
A: trad
Maramarosi Tanc
A: Bela Bartok
Maramarosi Tancok
A: trad
H: Muzsikás - The Bartok Album / Hannibal HNCD 1439 / 1999
—————————————————————————————————————
Bastet                trk / 6 5:40 / v 5:40 stahnout, celé má asi 6:10
A+T: Atlas-Mantu
H: Natacha Atlas - Gedida / Mantra MNTCD 1014 / 1999
—————————————————————————————————————

99-11 pondělí 12. dubna               
Tenore Remix trk 3 4:09
A+T: trad
H: Tenore de Orosei / Discover the World of Music               Rhythm on Disc 03 / 1999

Bosnia Suite II trk 10 2:11
A+T: trad
H: Otto Lechner - Accordeonata                Extraplatte EX230-2 / 1996

Nibe trk 7 3:07
A+T: Olli Varis
H: Maria Kalaniemi - Ahma               RockAdillo ZENCD 2059 / 1999

Anunka Ben trk 5 8:42
A+T: Lobi Traore
H: Lobi Traore - Duga               Cobalt 9289 / 1999

Madanitche trk 10 6:52
A+T: Kadda Cherif Hadria
H: Kadda Cherif Hadria / Cairo to Casablanca               Putumayo Putu 143 / 1998

Ya Rayah trk 12 6:58
A+T: Armani
H: Taha - Khaled - Faudel — 1 2 3 Soleils               Barclay 559 776 / 1999

Al Laylah Maja trk 6 5:30
A+T: Mustafa Al Sunni
H: Mustafa Al Sunni - Songs of the Sudan               Nimbus NI 5583 / 1999

99-12 pondělí 26. dubna               
Transdanubian ugros trk 7 3:36
A+T: trad, arr Éri, Sipos, Hamar
H: Muzsikás - The Bartok Album               Hannibal HNCD 1439 / 1999

Euchari trk 2 4:22
A+T: Garmarna-Sank-Bingen
H: Garmarna - Vedergallningen               MNW CD 337 / 1998

Ghole Pamtschal trk 2 6:35
A+T: Aligholi-trad
H: Schal Sick Brass Band - Tschupun               ACT 9264 / 1998

Achang Love Song + Sour Plum CD2 trk 11+12 2:57 + 2:36
A+T: trad
H: Yang Jiansheng + Xiachhuang Chorus / China - Time to Listen               Ellipsis Arts CD3590 / 1998

Through the Veil trk 9 5:06
A+T: Sharifi - Hakmoun
H: Jamshied Sharifi + Hassan Hakmoun Mali to Memphis Putumayo PUTU 145 / 1998

Guateque Campesino trk 4 5:06
A+T: Ferrer
H: Ibrahim Ferrer               WCD 055 / 1998

Salama trk 2 6:13
A+T: Diabate
H: Toumani DIabate w Ballake Sissoko - New Ancient Strings               Hannibal HNCD 1428 / 1999

99-13 pondělí 10. května               
Todii trk 2 6:50
A+T: Oliver Mutukudzi
Z: Oliver Mutukudzi - Tuku Music               Label Bleu LBLC 2549 / 1999

Kaldak Kamar trk 3 2:39
A+T: Dalai Bediri
Z: Discover the World of Music               Rhythm on Disc 04 / 1999

Gnawa trk 3 4:57
A+T: El Houssaine Kili-Driss Kholté
Z: El Houssaine Kili - Safran               Tropical Music 68 803 / 1999

Ach’ak Azab trk 4 6:48
A+T: Moatasam Hamza-Walid Tawfic
Z: Walid Tawfic / CamelSpotting               EMI 496 184 / 1999

Carnaval do Sao Vicente trk 2 4:14
A+T: Pedro Rodrigues
Z: Cesaria Evora - Cafe Atlantico               Lusafrica 0182 / 1999

Cherenije CD II trk 3:45
A+T: Sami Zekerovski Buko
Z: Esma Redžepova / Gypsy Queens               Network 32.843 / 1999

Kandali trk 2 6:49
A+T: Kandia Kouyate
Z: Kandia Kouyate - Kita Kan               Stern’s STCD 1080 / 1999

99-14 pondělí 24. května               
Sogow trk 9 4:50
A+T: Lobi Traore
H: Lobi Traore - Duga               Cobalt 9289 / 1999

Sly Mongoose trk 1 4.46
A+T: Belasco-Faulkner
H : Ernest Ranglin - Now is the Time               MPS Motor 559 212 / 1999

Villemann og Magnhild trk 10 3:20
A+T: trad
H : Rita Eriksen / Dublin to Dakar               Putumayo PUTU 147 / 1998

Wahrane trk 6 4:47
A+T: Khaled
H : Khaled — 1 2 3 Soleils/ Barclay 559 776 / 1999

Veli trk 1 5:02
A+T: trad
H : Hedningarna - Karelia               Silence SRSCD 4744 / 1999

Sorgsen Ton trk 6 4:47
A+T: trad
H : Garmarna - Vedergallningen               MNW CD 337 / 1999

Worshipping the Autumn Wind CD III trk 5 6:14
A+T: trad
H : Li Xingchen / CHINA - TIME TO LISTEN - Various Artists, China (Ellipsis Arts)

Nuestra Ultima Cita trk 6 3:56
A+T: trad
H : Ibrahim Ferrer               WCD 055 / 1999

99-15 pondělí 31. května               
New Wildest Dream trk 9 6:56
A+T: Wally Brill / Samuel Malavsky
H : Wally Brill - The Covenant Island Six Degrees 524 422 / 1997

Shofar Nigun+Let’s Be Happy trk 1 + 2 2:19 + 1:56
A+T: trad
H : Giora Friedman & Ensemble - Yiddish Soul                Network 55.836 / 1993

Bessarabian Hora trk 2 8:47
A+T: trad
H : Kroke - Eden                Oriente 09 / 1997

Ani maamini trk 2 4:33
A+T: trad
Z : Di Naye Kapelye               Oriente RIEN CD 17 / 1998

Schecharchoret trk 4 8:32
A+T: Timna Brauer
H : Timna Brauer - Jewish Spirituals                Blue Flame 50132 / 1998

Kochav Tzedek trk 6 + 7 2:20 + 3:39
A+T: trad
S : Emil Zrihan - Ashkelon               Piranha PIR 1260 / 1998

99-16 pondělí 14. června               
Milin Turki trk 1 4:22
A+T: Erik Marchand
H: Erik Marchand et le Taraf de Caransebes               BMG 588 792 / 1999

Tougnataitrk 3 7:01
A+T: Kante Manfila
H: Kante Manfila - Farabanah               Pam OA 207 / 1998

Louiza trk 3 3:53
A+T: Takfarinas
H: Takfarinas - Yal               BMG 48452 / 1999

Bamboleios trk 3 4:26
A+T: Ze Eugenio
H: Anastacia - Lumere Lumera               Piranha 1363 / 1999

Mar di Ilheu trk 3 6:05
A+T: Tito Paris
H: Tito Paris - Live ins Lisbon               Lusafrica 262922 / 1999

Duniya trk 5 5:56
A+T: Alpha Yaya Diallo
H: Alpha Yaya Diallo - The Message               Wicklow 63407 / 1999

Pulses trk 1 4:19…6:20
A+T: Steve Reich
H: Ensemble Modern / Steve Reich - Music for 18 Musicians               RCA 68672 / 1999

99-17 pondělí 28. června
Big Horse trk 2 5:49
A+T: Carr-trad
H: Swap - Sic               Amiga AMCD 741 / 1999

Paoary trk 1 5:54
A+T: Randtianmampionona T.
H: Njava - Vetse               EMI Hemisphere 99265 / 1999

Min Brollopsdag trk 2 3:18
A+T: Sven Ahlback
H: Rosenbergs Sjua - R7               Drone CD017 / 1999

Daka Bambara trk 8 6:49
A+T: A Kateb - Gnawa Diffusion
H: Gnawa Diffusion - Bab El Oued Kingston               7 COlors CDS 7370 / 1999

Arritti trk 8 4:12
A+T: Filippi - Poletti
H: Giramondu - Mediterraniu               Warner 398 427 3892 / 1999

Asco trk 8 5:45
A+T: Ali Farka Toure
H: Ali Farka Toure - Niafunke               WCD 054 / 1999

Afro Celt Sound System trk 1 7:47
A+T: Afro Celt
H: Discover the World of Music               Rhythm on Disc 05 / 1999

PLAYLISTY červenec - listopad 1999


99-18 12 července

Surinam               trk 8 4:05
A+T: Jones
Z: Schal Sick Brass Band - Tschupun / ACT 9264 / 1999
—————————————————————————————————————
Cherenije               CD II trk 7 3:45
A+T: Sami Zekeroski Buco
Z: Gypsy Queens / Network 32.843 / 1999
—————————————————————————————————————
Dejate Querer               trk 9 5:14
A+T: Jose Manuel Soto
Z: Jose Alberto “El Canario” - Herido / Ryko RLCD 1009 / 1999
—————————————————————————————————————
Elmektoub-Iw               trk 14 0:55-6:18
A+T: Takfarinas
Z: Takfarinas - Yal / BMG 48452 / 1999
—————————————————————————————————————
Kabariou               trk 3 7:54
A+T: A Kateb
Z: Gnawa Diffusion - Bab El Oued Kingston / 7 COlors CDS 7370 / 1999
—————————————————————————————————————
Aisha               trk 11 4:15
A+T: El Houssaine Kili
Z: El Houssaine Kili - Safran / Tropical Music 68 803 / 1999
Francie/Alžír
—————————————————————————————————————
Terezinha               trk 14 3:24
A+T: Gregorio Goncalves
Z: Cesaria Evora - Cafe Atlantico / / Lusafrica 0182 / 1999
—————————————————————————————————————
Compositor Confundido               trk 1 4:30
A+T: F Oramas
Z: Ibrahim Ferer / Cuba / Putumayo Putu 149 / 1999


99-19 26 července

Duniya               trk 5 5:56
A+T: Alpha Yaya Diallo
H: Alpha Yaya Diallo - The Message / Wicklow 63407 / 1999
—————————————————————————————————————
Domhnali mac               trk 3 3:31
A+T: trad
H: Mary Jane Lamond - Suas e / Wicklow 63246 / 1999
—————————————————————————————————————
Kaldak-Khamar               trk 1 2:39
A+T: Kuvezin-Toka
H: Yat Kha - Dalai Beldiri / Wicklow 63351 / 1999
—————————————————————————————————————
Foina Haiducilor               trk 10 7:18
A+T: Trad/Christian Duro
H: Erik Marchand et le Taraf de Caransebes / BMG 588 792 / 1999
—————————————————————————————————————
Koleure               trk 5 5:13
A+T: Falou Dieng
H: Falou Dieng / Streets of Dakar / Stern’s STCD 1084 / 1999
—————————————————————————————————————
Nguewel               trk 7 5:03
A+T: Bada Seck
H: Bada Seck / Streets of Dakar / Stern’s STCD 1084 / 1999
—————————————————————————————————————
Buka Tiende               trk 2 5:00
A+T: Thomas Mapfumo
Thomas Mapfumo / The Rough Guide Music Sampler / RGNet 901 CD / 1999
—————————————————————————————————————
Allah Uya               trk 2 4:28
A+T: Ali Farka Toure
H: Ali Farka Toure - Niafunke / WCD 054 / 1999
—————————————————————————————————————
39:00


99-20 pondělí 9 srpna

Gnangran               trk 2 4:29 f/o 3:30
A+T: Issa Bagayogo
Z: Issa Bagayogo - Sya / Melodie 9292 / 1999
—————————————————————————————————————
Sahajiya Raja               trk 6 8:29 / f/o 6:00
A+T: Ustad Sultan Khan
Z: DJ Cheb i Sabbah - Shri Durga (Nation) USA-Indie
—————————————————————————————————————
Cabo Verde Manda Mantenha               trk 13 4:01 f/o 3:30
A+T: Manuel de Novas
Z: Cesaria Evora - Cafe Atlantico / / Lusafrica 0182 / 1999
—————————————————————————————————————
Clavado En Un Bar               trk 2 4:47 f/o 3:30
A+T: Jose Fernando Olvera Sierra
Z: Jose Alberto “El Canario” - Herido / Ryko RLCD 1009 / 1999
—————————————————————————————————————
Tanoumi               trk 5 5:42 f/o 3:30
A+T: Takfarinas
Z: Takfarinas Z:5 Takfarinas - Yal / BMG 48452 / 1999
—————————————————————————————————————
Charra Allah               trk 7 vyjet 1:00 až 4:30
A+T: trad
Z: Gnawa Diffusion - Bab El Oued Kingston / 7 COlors CDS 7370 / 1999
—————————————————————————————————————
Inshallah               trk 1 4:15 f/o 3:30
A+T: El Houssaine Kili + Driss Kholte
Z: El Houssaine Kili - Safran / Tropical Music 68 803 / 1999
—————————————————————————————————————
Dine               trk 14 5:05 f/o 3:30
A+T: Alioune Mbaye Nder
Z: 3 Assane Ndiaye, Thionne Seck Streets of Dakar / Stern’s STCD 1084 / 1999
—————————————————————————————————————
Guateque Campesino               trk 4 5:06 f/o 3:30
A+T: Ibrahim Ferrer
Z: Ibrahim Ferrer / WCD 055 / 1999
—————————————————————————————————————
Ali’s Here               trk 1 3:13
A+T: Ali Farka Toure
Z: Ali Farka Toure - Niafunke / WCD 054 / 1999


99-21 pondělí 23 srpna

Rising Sun               trk 1 / 3:29
A+T: trad
Z: Snakefarm / FRoots 13 / FrootCD 013 / 1999
—————————————————————————————————————
M’Beddemi               trk 1 4:25
A+T: Cheikh Lo
Z: Cheikh Lo - Bambay Gueej / World Circuit WCD 057 / 1999
—————————————————————————————————————
Bobo-Dioulasso               trk 7 4:45
A+T: Cheikh Lo
Z: Cheikh Lo - Bambay Gueej / World Circuit WCD 057 / 1999
—————————————————————————————————————
Nomacala               trk 3 2:44
A+T: Mildred Mangkola
Z: Mahlathini - King of the Groaners Earthworks CDEWV 29 / 1993
—————————————————————————————————————
Lekávám sa v noci               trk 8 / 2:52
A+T: trad
Z: Zuzana Lapčíková - Moravské písně milostné / Lotos LT72 / 1999
—————————————————————————————————————
Wangol               trk 3 4:32
A+T: trad
Z: Amanda - Cafe Creole / CCn’C 592 / 1999
—————————————————————————————————————
Stis Akres Aptia Soy               CD II trk 3 2:53
A+T: Giorgos Zikas
Z: Eleftheria Arvanitaki / Routes / Nascente NSCDD2000 / 1999
—————————————————————————————————————
Jastar Amenge Dur               trk 9 / 1:44 - 5:59
A+T: trad
Z: Kostas Pavlidis / The Rough Guide to the Music of Gypsies
—————————————————————————————————————
Zobi La Mouche               CD II trk 14 3:24
A+T: N Rota / M Paulus
Z: Les Negresses Vertes / Routes / Nascente NSCDD2000 / 1999
—————————————————————————————————————
Long Black Coat               trk 1 3:37
A+T: Amy Fradon
Z: Amy Fradon - Passion Angel / Leo 100 / 1999
—————————————————————————————————————


99-22 pondělí 13 září

Ver Is Hot               trk 4 4:03
A+T: Abraham Reisen - Chava Albertstein
Z: The Klezmatics + Chava Albertstein -The Well / Xeno 4052 / 1998
—————————————————————————————————————
Velkhes Meydl S’Nemt a Bokher
              trk 14 3:59
A+T: Anna Margolin - Chava Albertstein
Z: The Klezmatics + Chava Albertstein -The Well / Xeno 4052 / 1998
—————————————————————————————————————
Or Haganooz               trk 1 4:56
A+T: Ahuva Ozery
Z: Ahuva Ozery / The Melting Pot - Ethnic voices from Israel / NMC 20421 / 1999
—————————————————————————————————————
Alol               trk 3 7:39
A+T: Yair Dalal
Z: Yair Dalal / The Melting Pot - Ethnic voices from Israel / NMC 20421 / 1999
—————————————————————————————————————
Who Is Dreaming               trk 10 3:55
A+T: Maski Shivroh
Z: The Melting Pot - Ethnic voices from Israel / NMC 20421 / 1999
—————————————————————————————————————
Kochaw Tzedek               trk 6 + 7 6:00
A+T: trad
Z: Emil Zrihan - Ashkelon / Piranha PIR 1260 / 1998
—————————————————————————————————————
Noches Noches               trk 20 9:41
A+T: trad
Z: Ruth Yaakov Ensemble - Shaatnez / Piranha pir 1255 / 1998
—————————————————————————————————————

99-23 pondělí 27 září

Danse, Ikke Grate               trk 12 2:53
A+T: Nielsen
Z: Amanda - Cafe Creole / Erdenklang CCn’C 592 / 1999
—————————————————————————————————————
Kaldak Khamar               trk 1 2:39
A+T: Salchak Toka
Z: Yat Kha - Dalai Beldiri / Wicklow 63351 / 1999
—————————————————————————————————————
Ndar               CD 1 trk 1 4:44 / 3:00
A+T: Youssou N’Dour
Z: Youssou N’Dour -Routes / Nascente NSCDD2000 / 1999
—————————————————————————————————————
Sya               trk 1 7:17 / 3:00
A+T: Issa Bagayogo
Z: Issa Bagayogo - Sya / Melodie 9292 / 1999
—————————————————————————————————————
Arise               trk 4 5:34 / 3:00
A+T: Willy Schwartz
Z: Willy Schwartz -Live for the Moment / EFA 5416 / 1999
—————————————————————————————————————
Kese Kese               trk 2 6:13
A+T: Ustad Sultan Khan
Z: DJ Cheb i Sabbah - Shri Durga / Nation NRCD 1075
USA-Indie
—————————————————————————————————————
Beijo de longe               trk 9 4:00 / 3:00
A+T: Manuel de Novas
Z: Cesaria Evora - Cafe Atlantico / / Lusafrica 0182 / 1999
—————————————————————————————————————
M’Beddemi               trk 1 4:25
A+T: Cheikh Lo
Z: Cheikh Lo - Bambay Gueej / World Circuit WCD 057 / 1999
—————————————————————————————————————
Ol George Buck               trk 3 4:12 / 3:00
A+T: Taj Mahal
Z: Taj Mahal + Toumani Diabate - Kulanjan / Hannibal HNCD 1444 / 1999
—————————————————————————————————————
Mali Dje               trk 3 5:37
A+T: Ali Farka Toure
Z: Ali Farka Toure - Niafunke / WCD 054 / 1999


99-24 pondělí 11 října

Baba Drame               trk 2 4:28
A+T: Boubacar Traore
Z: Boubacar Traore - Macire / LBLC 2564 / 1999
—————————————————————————————————————
Anne Kirste Maret               trk 7 1:36
A+T: Angelit
Z: Angelit - Mannu / Innovator Warner 25790 / 1999
—————————————————————————————————————
Sum Bulala               trk 5 4:04
A+T: Brenda Fassie
Z: Brenda Fassie / Indestructible Beat of Soweto 6 / Stern’s STEW 38CD / 1999
—————————————————————————————————————
Wiazanka lemkovska               trk 7 4:09
A+T: trad / arr Orkiestra St Mikolaja
Z: Orkiestra St Mikolaja - Kraina Bojnow / OWCD 002 / 1999
—————————————————————————————————————
Cagaan saaral mari               trk 5 6:50
A+T: Urna-Zollitsch
Z: Urna - Hodood / Oriente RIEN CD27 / 1999
—————————————————————————————————————
Pundela               trk 8 1:31-7:20
A+T: trad / Musafir
Z: Musafir - Dhola Maru / Sounds True STA M114D /1999
—————————————————————————————————————
Borzeguim               trk 11 4:18
A+T: Antonio Carlos Jobim
Z: Monica Vasconcelos - Nois Dois / MOVAS 002 / 1999
—————————————————————————————————————
Ai vaiven de mi carreta               trk 6 7:41
A+T: Juan de Marcos
Z: Afro Cuban ALl Stars - Distinto, diferente / World Circuit WCD 058 / 1999
—————————————————————————————————————


99-25 pondělí 25 října

Manea cu Voca               trk 6 4:34
A+T: Sical
H: Fanfare Ciocarlia - Baro Biao / Piranha PIR / 1999
—————————————————————————————————————
Thululalele               trk 6 4:36
A+T: Rebecca Malope-Sizwe Zako
H: Pure Magic w Rebecca Indestructible / Beat of Soweto 6 / Stern’s STEW 38CD / 1999
—————————————————————————————————————
Skaros               trk CD 2 trk 3 4:59
A+T: trad/arr Petro Loukas Chalkias
H: Petro Loukas Chalkias & Komania / Balkan Blues / Network Medien 33.858 / 1999
—————————————————————————————————————
Dyngyldai               trk 3 5:09
A+T: Laptan-Sevek
H: Yat Kha - Dalai Beldiri / Wicklow 63351 / 1999
—————————————————————————————————————
Fanta               trk 5 4:38
A+T: trad
H: Taj Mahal + Toumani Diabate - Kulanjan / Hannibal HNCD 1444 / 1999
—————————————————————————————————————
Asi Son Bonco               trk 1 / 3:14
A+T: Joseito Fernandez
Orquesta Aragon - La Charanga Eterna / Lusafrica 362 112 / 1999
—————————————————————————————————————
Tese Tese               trk 2 6:13
A+T: Mala Ganguly
H: DJ Cheb i Sabbah - Shri Durga / Nation NRCD 1075
—————————————————————————————————————
Saukare               trk 4 2:47
A+T: Ali Farka Toure
Z: Ali Farka Toure - Niafunke / WCD 054 / 1999
—————————————————————————————————————
Bobo-Dioulasso               trk 7 4:45
A+T: Cheikh Lo
H: Cheikh Lo - Bambay Gueej / World Circuit WCD 057 / 1999
—————————————————————————————————————


99-26 pondělí 8 listopadu

Hudba na pomezí / Vltava / 23.00 - 23.45 /
PLAYLIST
—————————————————————————————————————
Danza das Pereiras               trk 2 2:03
A+T: trad
Z Leilia - I e verdare / Virgin 846 8852 / 1999
—————————————————————————————————————
Africaden               trk 6 6:13
A+T: Cheikh Lo
Z: Cheikh Lo - Bambay Gueej / World Circuit WCD 057 / 1999
—————————————————————————————————————
Tributo al Nino Rivera               trk 3 5:52
A+T: Juan de Marcos
Z: Juan de Marcos All Stars / World Circuit WCD 058 / 1999
—————————————————————————————————————
The Fisherman’s Daith               trk 6 4:40
A+T: Seattle-Purdie
Z: Matt Seattle - Border Bagpipes / Discipline DGM 9907 / 1999
—————————————————————————————————————
Ti Sou Kapa               trk 1 3:25
A+T: Christos Mitrentzis
Z: Christos Mitrentzis / CD-R / 1999
—————————————————————————————————————
Ahol en Elmegyek               trk 4 2:04
A+T: trad
Z: Iren Lovasz + Laszlo Hortobagui - Vilagfa / Fono 63 / 1999
—————————————————————————————————————
Keef al’hya guer limak               trk 4 4:24
A+T: Rasha Shekeldein - F.J.Pascual
Z: La Banda Negra / Nube Negra 7002 / 1999
—————————————————————————————————————
Sinte Konofe               trk 1 5:32
A+T: trad / Ousmane Dembele
Z: Fodfango / Contre Jour CJ 006 / 1999
—————————————————————————————————————
Meu Amanha               trk 3:27
A+T: Lenine
Z: Lenine - Na Pressao / BMG 43216 82352 / 1999
—————————————————————————————————————
37:00


99-27 22 listopadu

—————————————————————————————————————
Allah Uya /               trk 2 4:28
A+T: Ali Farka Toure
Z: Ali Farka Toure - Niafunke / WCD 054 / 1999
—————————————————————————————————————
Alash Kwawna               trk 2 5:04 / 4:00
A+T: U-cef
H: U-cef - Halalium / Apartment22 /
—————————————————————————————————————
Asi Son Bonco               trk 1 / 3:14
A+T: Joseito Fernandez
H: Orquesta Aragon - La Charanga Eterna / Lusafrica 362 112 / 1999
—————————————————————————————————————
Catfish Blues               trk 7 / 5:28 / 4:00
A+T: Taj Mahal
H: Taj Mahal + Toumani Diabate - Kulanjan / Hannibal HNCD 1444 / 1999
—————————————————————————————————————
Baro Baio /               trk 18 / 5:09 (vyjet 15 vteřin po začátku)
A+T: Sical
H: Fanfare Ciocarlia - Baro Biao / Piranha PIR / 1999
—————————————————————————————————————
Macire               trk 8 4:46
A+T: Boubacar Traore
H: Boubacar Traore - Macire / LBLC 2564 / 1999
—————————————————————————————————————
Cowboy Rumba               trk 10 6:04 / 4:00
A+T: Ned Sublette
H: Ned Sublette - Cowboy Rumba / PALMCD 2020 / 1999
—————————————————————————————————————
Cherenije               CD I trk 14 / 3:50
A+T: Sami Zekeroski Buco
H: Esma Redjepova / Balkan Blues / Network Medien 33.858 / 1999
—————————————————————————————————————
M’ Beddemi               trk 1 4:25
A+T: Guillermo Portabales
H: Cheikh Lo - Bambay Gueej / World Circuit WCD 057 / 1999
—————————————————————————————————————

99-28 / 6. prosince 1999
—————————————————————————————————————
Merhba               trk 3 4:30
A: Hamid El Gnawi
H: Hamid El Gnawi - Saha Koyo / Detour 29055 / 1999
—————————————————————————————————————
Shada el Maua               trk 9 4:35
A: Seif Salim Saleh
H: Seif Salim Saleh + Abdullah Mussa Ahmed - The Music of Zanzibar Ace CDORBD 032 / 1999
—————————————————————————————————————
Ya Raya               trk 1 7:02
A+T: Abderrahmane
H: Magda - The Music of New Middle East Sampler 99 / Magda MGD — / 1999
—————————————————————————————————————
A La Medianoche               trk 5 2:34
A: trad
H: Maria Salgado - Siete Modos / NubeNegra INT 3268 / 1999
—————————————————————————————————————
Toxingolom               trk 09 6:20
A: trad
H: Vershki Da Koreshki - Gombi Zor / VEDCD 99-111 / 1999
—————————————————————————————————————
In Jerusalem The Bells Toll                CD II trk 1 / 2:18
trad
Sirin / World Festival of Sacred Music - Europe / CCnC 962 / 1999
—————————————————————————————————————
O Bem do Mar               trk 6 3:38
A: Dorival Caymmi
H: Monica Salmaso - Trampolim / Blue Jackel BJAC 5023 / 1999
—————————————————————————————————————
Tumbao pa mi timbal               trk 1 8:40
A: Tony Martinez
H: Tony Martinez - Maferefun / Blue Jackel BJAC 5033 / 1999
—————————————————————————————————————

99-29 20. prosince 1999
—————————————————————————————————————
Migration                trk 4 1:25-9:11
A+T: Nitin Sawhney
H: Nitin Sawhney / Genetic Drugs - Asia Breakbeats / Black Flame 88022 / 1999
————————————————————————————————————
Ol’ Georgie Buck               trk 3 / 4:12
A+T: Taj Mahal
H: Taj Mahal + Toumani Diabate - Kulanjan / Hannibal HNCD 1444 / 1999
—————————————————————————————————————
Dancing Drums                trk 13 5:03
A+T: Ananda Shankar
H: Genetic Drugs / Asia Breakbeats / Black Flame 88022 / 1999
—————————————————————————————————————
I Agapi               CD II trk 1 / 4:21
A+T: Loudovikos
H: Loudovikos / Balkan Blues / Network Medien 33.858 / 1999
—————————————————————————————————————
Bobo Dioulasso               trk 7 4:45
A+T: Cheik Lo - Habib Faye
H: Cheikh Lo - Bambay Gueej / World Circuit WCD 057 / 1999
—————————————————————————————————————
Paciencia
Lenine-Dudu Falcao                trk 3 4:44
Lenine - Na Pressao / BMG 43216 82352 / 1999
—————————————————————————————————————
Tagazoot               trk 3 2:30-5:27
A+T: U-cef
H: U-cef - Halalium / Apartment22 /
—————————————————————————————————————
Feelin’ No Pain               trk 3 5:07
A+T: Ned Sublette
H: Ned Sublette - Cowboy Rumba / PALMCD 2020 / 1999
—————————————————————————————————————

2000

00-01 / pondělí 10. ledna 2000
—————————————————————————————————————
Pepe Kalle               trk 1 2:42
A+T: Wendo Kolosoy
H: Wendo - Marie Louise / LBLC 2561 / 1999
—————————————————————————————————————
Gloria: Bride of the Nile               trk 3 / 7:45
A+T: David Fanshawe
H: David Fanshawe - African Sanctus / Silva SILKD 6003 / 1994
—————————————————————————————————————
Si Usted               trk 3 4:48
A+T: Guaco
H: Guaco - Amazonas / Ashé EFA 2010 / 1999
—————————————————————————————————————
Jive Samba               CD II / trk 5 / 2:40
A+T: Nat Adderley
H: Quincy Jones A Trip to Brazil Vol 2 / Emarcy 545380 / 1999
—————————————————————————————————————
Prawy do lewego               trk 6 3:25
A+T: Goran Bregović + Kayah
H: Goran Bregović + Kayah / RCA 24142 / 1999
—————————————————————————————————————
Molči               trk 8 2:56
A+T: Farlanders
H: Farlanders / GRCD 98-1 / 1999
—————————————————————————————————————
Moravská               trk 11 2:33
A+T: Lenka Šimková, Lenka Župková
H: Lenka Šimková, Lenka Župková - Duo Goelan / Audio Atelier / 1999
—————————————————————————————————————
Džal o paňi               trk 15 2:12
A+T: trad / arr Alom
H: Álom - Romani muzika / Rachot 20 / 1999
—————————————————————————————————————
Rakkain Jesu               trk 9 6:15
A+T: trad arr Andrew Cronshaw
H: Andrew Cronshaw - On the Shoulders of the Great Bear / Cloud Valley CV 2007 / 2000

00-02 24. ledna 2000
—————————————————————————————————————
Bagishlamani                trk 1 6:25
A+T: Alim Qasimov
Z : Alim Qasimov - Love’s Deep Ocean / Network 34 411 / 1999
—————————————————————————————————————
Ya Aachkou                trk 7 3:57
A+T: Khaled - Ahmed Hamadi
Z : Khaled - Kenza / Barclay 543 397 / 1999
—————————————————————————————————————
Night of Gnawas                trk 2 9:44
A+T: Mad Sheer Khan
Z : Mad Sheer Khan - 1001 nights / Detour 27319 / 1999
—————————————————————————————————————
Fingers                trk 12 6:29
A+T: Joi
H: Joi / Genetic Drugs / Asia Breakbeats / Black Flame 88022 / 1999
—————————————————————————————————————
Zikr               trk 1 4:00
A+T: Cheik Lo - Habib Faye
H: Cheikh Lo - Bambay Gueej / World Circuit WCD 057 / 1999
—————————————————————————————————————
Sonic Moor               trk 11 0:30-5:39
A+T: U-cef
H: U-cef - Halalium / Apartment22 /
—————————————————————————————————————
Meu Amanha                trk 4 3:27
A+T: Lenine
H: Lenine - Na Pressao / BMG 43216 82352 / 1999
—————————————————————————————————————

00-03 14 února 2000
—————————————————————————————————————
Jarabi Muso               trk 1 5:05
A+T: Mama Sissoko
H: Mama Sissoko - Soutoukoun / Indigo LBLC 2554 / 1999
—————————————————————————————————————
Cooksferry Queen               trk 1 4:14
A+T: Richard Thompson
H: Richard Thompson - Mock Tudor / Capitol 98660 / 1999
—————————————————————————————————————
El Bab               trk 10 5:28
A+T: Khaled - AHmed Hamadi
H: Khaled - Kenza / Barclay 543 397 / 1999
—————————————————————————————————————
Ya Rayah               trk 11 5:50
A+T: Dahmane El Harrachi
H: CousCousBeat - Flavour of N Africa / Nascente NSCD 054 / 2000
—————————————————————————————————————
Firdawse               trk 7 4:48
A+T: El Sikameya
H: El Sikameya - Atifa Oumi / Night & Day NDCD 075 / 1999
—————————————————————————————————————
Tu Eres La Fuente               trk 1 3:00
A+T: Juan Martin
H: Juan Martin - El Alquimista /Flamenco Vision FV 06 / 2000
—————————————————————————————————————
Horpa / Kono               trk 6 9:33
A+T: Svein Hovden / Molkte Moe
H: Kirsten Braten Berg - From Senegal to Setesdal /6 Degrees 1014 / 1999
—————————————————————————————————————
00-04 28. února 2000
—————————————————————————————————————
El Cuarto De Tula                trk 3 6:12
A+T: Sergio Siaba
Z : 10 Truco & Zaperoko - Fusion Caribena Ryko RLCD 1013 / 1999
—————————————————————————————————————
Night of Algeria                trk 1 5:34
A+T: Mad Sheer Khan
Z : Mad Sheer Khan - 1001 nights Detour 27319 / 1999
—————————————————————————————————————
Sw Mikolaja                trk 2 3:45
A+T: Sw Mikolaja
Z : Sw Mikolaja / A Musical Journey to Poland WeltWunder 501 / 1999
—————————————————————————————————————
Funana di Nha Bonga                trk 2 5:17
A+T: Boy Ge Mendes
Z : Boy Ge Mendes - Noite de Morabeza Lusafrica 362 122 / 1999
—————————————————————————————————————
Iraq Tasnifi                trk 3 2:50
A+T: Alim Qasimov
Z : Alim Qasimov - Love’s Deep Ocean / Network 34 411 / 1999
—————————————————————————————————————
Booya                trk 2 4:27
A+T: Aisha Kandisha’s Jarring Effects
Z : Aisha Kandisha’s Jarring Effects - Koyo Habib Barbarity 019 / 1999
—————————————————————————————————————
Habibi                trk 2 5:39
A+T: Burhan Ocal
Z : Burhan Ocal + Jamaaladen Tacuma - Groove alla Turca Double Moon DM 004 / 2000
—————————————————————————————————————
Goulalha-Dji                trk 12 5:37
A+T: Khaled - Ahmed Hamadi
Z : Khaled - Kenza / Barclay 543 397 / 1999
—————————————————————————————————————

00-05 pondělí 13. března 2000
—————————————————————————————————————
Tamala Lou                trk 6 5:46
A+T: M’Bady Kouyaté
H: M’Bady Kouyaté - Soutoukoun Indigo LBLC 2554 / 1999
—————————————————————————————————————
Wiri Wiri               trk 1 4:06
A+T: Youssou N’Dour
H: Youssou N’Dour - Joko Columbia 489718 / 2000
—————————————————————————————————————
Mouso Niyalén               trk 2 5:16
A+T: Rokia Traore
H: Rokia Traore - Wanita Indigo LBLC 2574 / 2000
—————————————————————————————————————
Grito Libre               trk 5 5:00
A+T: ALberto Gambino / Gonmzalo de la Figuera
H: Hijas del Sol - Kchaba Intuition INT 3271 / 2000
—————————————————————————————————————
Glenmalambo               trk 1 2:52
A+T: Kirkpatrick - Grant - Aitken
H: Mac Umba / Roots Reels & Rhythms Nascente NSCD 056 / 2000
—————————————————————————————————————
Since it’s heart, it aches               trk 3 3:02
A+T: Trad / arr Psarantonis
H: Psarantonis - Idaeon Antron Musurgia Graeca ML4948 / 2000
—————————————————————————————————————
Majnoum               trk 10 5:47
A+T: Trad / Raimund Kroboth
H: Kristi Stassinopoulou / Echotropia Musurgia Graeca ML4942 / 2000
—————————————————————————————————————
Mancipera               trk 10 5:27
A+T: Rokia Traore
H: Rokia Traore - Wanita Indigo LBLC 2574 / 2000

Hudba na pomezí / Vltava / 23.00 - 23.45 / 27. března 2000
PLAYLIST
—————————————————————————————————————
Viva La Quinta Brigada               trk 11 5:39
A: Carlos Nunez
H: Carlos Nunez - Os Amores Libres Ariola 663 032 / 1999
—————————————————————————————————————
Ahla Jarah               trk 2 5:52
A+T: Abdel Aziz El Mubarak
H: Abdel Aziz El Mubarak / CousCousBeat - Flavour of N AfricaNascente NSCD 054 / 2000
—————————————————————————————————————
Jack Soul Brasileiro                trk 1 4:04
A+T: Lenine
H: Lenine - Na Pressao BMG 43216 82352 / 1999
—————————————————————————————————————
Dejala en la Puntica                trk 5 2:02
A+T: Amando de Jesus DeDeu Hernandez
H: Bill Laswell - Imaginary Cuba Wicklow 63514 / 1999
—————————————————————————————————————
Katibim                trk 9 6:09
A+T: Burhan Ocal
Z : Burhan Ocal + Jamaaladen Tacuma - Groove alla Turca Double Moon DM 004 / 2000
—————————————————————————————————————
Ile e Impar / Depole que o Ile Passar                trk 6-7 4:35
A+T: Aluisio Menezes / Alberto Pitta
H: Virginia Rodrigues - Nos Hannibal HNCD 1448
—————————————————————————————————————
Ya Rachkou                trk / 7 3:57
A+T: Khaled - Ahmed Hamadi
Z : Khaled - Kenza / Barclay 543 397 / 1999
—————————————————————————————————————
Jin Jin               trk 6 3:37
A+T: trad
H: Takashi Hirayasu + Bob Brozman - Firefly RiverBoat TugCD 1020 / 2000
—————————————————————————————————————
Original                trk 6 3:43
A+T: Sally Nyolo
H: Sally Nyolo - Béti Lusafrica 362 152 / 2000


00-07

3 dubna
—————————————————————————————————————
Vuka Vuka               trk 1 2:38
A+T:
H: Manhattan Brothers - Very Best Stern’s Africa STCD 3013 / 2000
—————————————————————————————————————
Birima               trk 2 3:48
A+T: Youssou N’Dour
H: Youssou N’Dour - Joko Columbia 489718 / 2000
—————————————————————————————————————
The Donegal Set               trk 10 5:46
A+T: Sean Keane
H: The Chieftains - Water from the Well Wicklow 63637 / 2000
—————————————————————————————————————
Kar Kar Madison               trk 1 5:05
A+T: Boubacar Traore
H: Boubacar Traore - Kar Kar Indigo LBLC 2534 / 1997
—————————————————————————————————————
Easter Song               trk 6 / 5:47
A+T: Ina Zhelanaya
H: Farlanders GRCD 98-1 / 1999
—————————————————————————————————————
I See Winter               trk 1 + 2 + 3 / 9:54
A+T: Martin Craddick
H: Baka Beyond - Sogo HNCD 1450 / 2000
—————————————————————————————————————
Ella y yo               trk 6 3:20
A+T: Portabales
H: Omara Portuondo - Buena Vista Social Club presents WCD 059 / 2000
—————————————————————————————————————


00-08 / 17 dubna

Beti                trk 5 3:33
A+T: Sally Nyolo
H: Sally Nyolo - Béti Lusafrica 362 152 / 2000
—————————————————————————————————————
Dor Di Amor                trk 3 5:30
A+T: Mario Lucio
H : Simentera - Simentera Piranha PIR 1468 / 2000
—————————————————————————————————————
Kamatcha Blues                trk 2 6:06
A+T: Djivan Gasparyan
H : Djivan Gasparyan - Armenian Fantasies Network 34801 / 2000
—————————————————————————————————————
The Candle & The Moth                trk 2 5:20
A+T: Sussan Deyhim
H: Sussan Deyhim - Madman of God Crammed Craw 22 / 2000
—————————————————————————————————————
Prayer to Sangye Menla                trk 6 5:00
A+T: trad
H : Lama Gyurme & Jean-Philippe Rykiel- Rain Of Blessings - Vajra Chants Real World/EMI
—————————————————————————————————————
Hue               trk 2 3:24
A+T: Hijas del Sol / Gonzalo de la Figuera
H: Hijas del Sol - Kchaba Intuition INT 3271 / 2000
—————————————————————————————————————
Uma Historia de Ifa                trk 2 4:11
A+T: Ytthamar Tropicalia / Rey Zulu
H: Virginia Rodrigues - Nos Hannibal HNCD 1448
—————————————————————————————————————
Don’t Look Back               trk 14 3:32
A+T: Youssou N’Dour
H: Youssou N’Dour - Joko Columbia 489718 / 2000
—————————————————————————————————————
Omera John                trk 5 5:03
A+T: Geoffrey Oryema
H : Geoffrey Oryema - Spirit Sono CDS 8840 / 2000
—————————————————————————————————————


00-09 / 15 května

Chantez Chantez               trk 1 4:37
A + T Amadou Bagayoko
Amadou et Mariam - Tje Ni Mousso Polydor 543 067/ 2000
—————————————————————————————————————
Shambalah                trk 7 4:56
A+T: Boy Ge Mendes
Z : Boy Ge Mendes - Noite de Morabeza Lusafrica 362 122 / 1999
—————————————————————————————————————
E ria e nta               trk 8 3:07
A+T: Hijas del Sol / Gonzalo de la Figuera
H: Hijas del Sol - Kchaba Intuition INT 3271 / 2000
—————————————————————————————————————
Don’t Say I Regret               trk 3 4:14
A+T: Kristi Stassinopoulou
H: Kristi Stassinopoulou / Echotropia Musurgia Graeca ML4942 / 2000
—————————————————————————————————————
Mancipera               trk 10 5:27
A+T: Rokia Traore
H: Rokia Traore - Wanita Indigo LBLC 2574 / 2000
—————————————————————————————————————
Birima               trk 2 3:45
A+T: Youssou N’Dour
H: Youssou N’Dour - Joko Columbia 489718 / 2000
—————————————————————————————————————
Ella y yo               trk 6 3:20
A+T: Portabales
H: Omara Portuondo - Buena Vista Social Club presents WCD 059 / 2000
—————————————————————————————————————
Le Rendez Vous                trk 1 4:19
A + T Ricardo Lemvo - Jesus A Perez
Ricardo Lemvo & Makina Loca - Sao Salvador Putumayo PUTU 158 / 2000
—————————————————————————————————————
Spirits of my father                trk 2 4:20
A+T: Geoffrey Oryema
H : Geoffrey Oryema - Spirit Sono CDS 8840 / 2000
—————————————————————————————————————


00-10 / 29 května

Numey                trk 1 3:27
A+T: trad/Faytinga
Z: Faytinga - Numey / Cobalt 9294 / 2000
—————————————————————————————————————
Quan vey la lauzeta                trk 3 3:11
A+T: Bernart de Ventadorn
Z: Medieval Babes - Undrentide / BMG 51359 / 2000
—————————————————————————————————————
Nem Egyszer                trk 1 2:27
A+T: trad / arr Plocek-Lovasz
Z: Iren Lovasz + Teagrass - Wide is the Danube / CCn’C 902 / 2000
—————————————————————————————————————
Mukoma                trk 3 8:45
A+T: Virginia Mukwesha
Z: Virginia Mukwesha / Shava CD 9 / 2000
—————————————————————————————————————
Korkori Phirava                trk 15 4:51
A+T: Esma Redjepova
Z: Esma Redjepova - Chaje Shukarije / Queen of the Gypsies / World Connection 43016 / 2000
—————————————————————————————————————
Mujo Kuje Konje pri Mjesecu                trk 2 6:13
A+T: trad
Z: Sevdah Reunion - Mostar / World Connection 002 / 2000
—————————————————————————————————————
An-a, An-ta                trk 1 4:07
A+T: Moulay M’Hamed Ennaji
Z: Nass Marrakech - Sabil a Salaam / Alula ALU 1021 / 2000
—————————————————————————————————————
Koleuré                trk 12 5:14
A+T: Fallou Dieng
Z: Fallou Dieng - Medina / Sterns STCD 1090 / 2000
—————————————————————————————————————


00-11 / 12 června

Laiska                trk 3 4:06
A+T: K Reiman-S Reiman
Z: 10 Varttina - Ilmatar BMG Wicklow 63678 / 2000
—————————————————————————————————————
Di Nagara Deungeun                trk 1 5:54
A+T: trad/S H Mustapha
Z: 8 Sabah Habas Mustapha & the Jugala All Stars Kartini Kart 4 / 2000
—————————————————————————————————————
De Los Amores                trk 1 5:12
A+T: Javier Lazo
Z: 7 Susana Baca - Eco de Sombras Luaka Bop 48912 / 2000
—————————————————————————————————————
6 Mousso Niyalen               trk 2 5:16
A+T: Rokia Traore
H: Rokia Traore - Wanita Indigo LBLC 2574 / 2000
—————————————————————————————————————
Bananeira                trk 9 3:20
A+T: Joao Donato - Gilberto Gil
Z: 5 Bebel Gilberto - Tanto TempoCrammed Disc ZIR 05 / 2000
—————————————————————————————————————
Maza Meze                trk 2 4:51
A+T: trad-Kroboth-Odukoya-Petrec
Z: 3 Schall Sick Brass Band - Bakida Maza Meze ACT 9277 / 2000
—————————————————————————————————————
Laban               trk 6 4:19
A + T Amadou Bagayoko
Amadou et Mariam - Tje Ni Mousso Polydor 543 067/ 2000
—————————————————————————————————————
Nouar                trk 1 6:15
A+T: Rimitti / Maghni
Z: 1 Cheikha Rimitti - Nouar Musisoft Sono CDS 7936 / 2000


00-12 / 26 června

Maloyan Devil                trk 2 / 5:59
A+T: Robert Johnson
Z: Djeli Moussa Diawara & Bob Brozman - Ocean Blues Melodie DK 017 / 2000
—————————————————————————————————————
Tunga                trk 3 6:28
A+T: Mamadou Diabate
Z: Mamadou Diabate - Tunga Alula ALU 1019 / 2000
—————————————————————————————————————
Larsidan                trk 4 4:32
A+T: Mamadou Diabate
Z: Mamadou Diabate - Tunga Alula ALU 1019 / 2000
—————————————————————————————————————
Fuerte                trk 6 5:32
A+T: Ceron-Shipley-Kettley
Z: Salsa Celtica - The Great Scottish Latin Adventure Greentrax G2CD 7005 / 2000
—————————————————————————————————————
Song for Elena                trk 1 3:25
A+T: Goran Bregovic
Z: George Dalaras / Goran Bregovic - Songbook Universal 564 829 / 2000
—————————————————————————————————————
Venzinadiko (Gas Station)                trk 10 3:13
A+T: Lina Nicolaoapoulou - trad
Z: Alkistis Protopsalti / Goran Bregovic - Songbook Universal 564 829 / 2000
—————————————————————————————————————
Banho de Cachoeira                trk 15 0:44
A+T: Otto-Darue Malongo
Z: Andrea Marquee - Zumbi Stern’s STCD 2012 / 2000
—————————————————————————————————————
A Voz de Morto                trk 7 2:53
A+T: Caetano Veloso
Z: Andrea Marquee - Zumbi Stern’s STCD 2012 / 2000
—————————————————————————————————————
You Don’t Know Me?                trk 3 4:11
A+T: Caetano Veloso
Z: Andrea Marquee - Zumbi Stern’s STCD 2012 / 2000
—————————————————————————————————————

10 července 13-Novinky a aktuality

Gangar Efter Aani Rysstad                trk 14 4:03
A+T: trad
Z: Harv - Must Amigo AMCD 744 / 2000
—————————————————————————————————————
U Ljiepom starom gradu Višegradu                trk 8 4:31
A+T: trad
Z: Sevdah Reunion - Mostar World Connection 002 / 2000
—————————————————————————————————————
Del Tambor el Homenaje                trk 3 5:55
A+T: Cesar Ronald Infante
Z: Asere - Yo Sol el Son Label Blue LBLC 2567 / 2000
—————————————————————————————————————
Silanidé                trk 2 4:23
A+T: Djelimady Tunkara
Z: Super Rail Band / In Griot Time SternsSTCD 1089 / 2000
—————————————————————————————————————
Ya Badi                CD II trk 7 4:15
A+T: Trad / arr Julien Weiss
Z: Ensemble Al Kindi - The Whirling Dervishes of Damascus CMT 574 / 2000
—————————————————————————————————————
Koi Hai Na Ho Ga                trk 3 15:08
A+T: Nusrat Fateh Ali Khan
Z: Nusrat Fateh Ali Khan - Dust to Gold Real World CDRW 86 / 2000
—————————————————————————————————————

00-14a Etno Klub 12. 7. Zpěvačky Západní Afriky

Mousso Niyalen               trk 2 5:16
A+T: Rokia Traore
H: Rokia Traore - Wanita Indigo LBLC 2574 / 2000
—————————————————————————————————————
Baman               trk 6 4:45
A+T: Sali Sidibe
H: Sali Sidibe - Wassoulou Foli Sterns STCD 1047 / 1993
—————————————————————————————————————
Simbo               trk 8 / 5:52
A+T: Kagbe Sidibe
H: Kagbe Sidibe - The Wassoulou Sound Vol 2 Women of Mali Stern’s STCD 1048 / 1994
—————————————————————————————————————
Diaraby Nene               trk 2 5:08
A+T: Oumou Sangare
Z: Oumou Sangare - Moussolou World Circuit WCD 021 / 1991
—————————————————————————————————————
Nafa                trk 8 / 6:36
A+T: Namousa Diabaté
Z : Nainy Diabate - Nafa Sterns STCD 1083 / 1998
—————————————————————————————————————
Yankaw                trk 6 6:04
A+T: Nahawa Doumbia
Z: Nahawa Doumbia - Yankaw Cobalt 9278 / 1997
—————————————————————————————————————
Kandali               trk 3 6:49
A+T: Kandia Kouyate
H: Kandia Kouyate - Kita Kan Stern’s STCD 1080 / 1999
—————————————————————————————————————

00-14b WMCE / 24 července

Lubila                trk 13 3:36
A+T: trad-Kroboth-Pietrec
Z: Schall Sick Brass Band - Bakida Maza Meze ACT 9277 / 2000
—————————————————————————————————————
El Mayoral                trk 5 4:03
A+T: Wilfredo Franco Laguna
Z: Susana Baca - Eco de Sombras Luaka Bop 48912 / 2000
—————————————————————————————————————
Asomate A la ventana                trk 2 4:37
A+T: Alfredo de la Fé Sr-Quadro Frame
Z: Alfredo de la Fé - Latitudes RykoLatino RLCD 1016 / 2000
—————————————————————————————————————
Cuando Se Ama                trk 2 3:29
A+T: Rodolfo Nava Barrera
H: Nava Rykolatino RLCD 1015 / 2000
—————————————————————————————————————
Bubi Chen                trk 2 4:48
A+T: I Ruchimat/S H Mustapha
Z: Sabah Habas Mustapha & the Jugala All Stars Kartini Kart 4 / 2000
—————————————————————————————————————
Korkori phirava                trk 15 4:31
A+T: Esma Redjepova
Z: 5. Esma Redjepova - Chaje Shukarije / Queen of the GypsiesWorld Connection 43016 / 2000
—————————————————————————————————————
Rwot Obwolo Wan                trk 1 4:45
A+T: Geoffrey Oryema
H : Geoffrey Oryema - Spirit Sono CDS 8840 / 2000
—————————————————————————————————————
Me Muero                trk 6 4:09
A+T: SideStepper
Z: SideStepper - More Grip PalmCD 2049 / 2000
—————————————————————————————————————
Koum Oula Talag                trk 6 5:10
A+T: Rimitti / Maghni
Z: Cheikha Rimitti - Nouar Musisoft Sono CDS 7936 / 2000


00-15 / 7 srpna Novinky a aktuality

Uncle Joe                trk 5 4:56
A+T: trad
Z: Djeli Moussa Diawara & Bob Brozman - Ocean Blues Melodie DK 017 / 2000
—————————————————————————————————————
Kemayoran                trk 2 4:53
A+T: trad
Z: Discover Indonesia Smithsonian SFW CD 40484 / 2000
—————————————————————————————————————
Yendisare Aimando                trk 7 3:23
A+T: Trad
Z: Discover Indonesia Smithsonian SFW CD 40484 / 2000
—————————————————————————————————————
Vuk’Uzenzele                trk 4 5:35
A+T: Arthur-Wash
Z: South African Hip HopStern’s STEW 42CD / 2000
—————————————————————————————————————
Nankuru Bushi                trk 1 2:40
A+T: Rinken Band
Z: Rinken Band AJima Sample 2000
—————————————————————————————————————
Kirwani                trk 10 6:41
A+T: Jolly Mukherjee
Z: Jolly Mukherjee - Fusebox Palm Pictures PalmCD 2026 / 2000
—————————————————————————————————————
Bajaman                trk 4 / 5:30
A+T: Raag Digital
Z: TJ Rehmi & Ravi Bal - Raag Digital Nation NRCD 2002 / 2000
—————————————————————————————————————
Snijeg pade na behar                trk 9 4:00
A+T: trad
Z: Sevdah Reunion - Mostar World Connection 002 / 2000
—————————————————————————————————————


00-16a 16-WMCE 21. 8

Uncle Joe               trk 5 4:56
A+T: trad
Z: Djeli Moussa Diawara & Bob Brozman - Ocean Blues Melodie DK 017 / 2000
—————————————————————————————————————
Corazon Violeta               trk 6 4:03
A+T: Rodolfo “Nava” Barrera
Z: Nava Rykolatino RLCD 1015 / 2000
—————————————————————————————————————
Reina Mortal                trk 9 2:48
A+T: Javier Lazo
Z: Susana Baca - Eco de Sombras Luaka Bop 48912 / 2000
—————————————————————————————————————
Khamaj               trk 11 3:50
A+T: Jolly Mukherjee
Z: Jolly Mukherjee - Fusebox Palm Pictures PalmCD 2026 / 2000
—————————————————————————————————————
Chevere Chevere               trk 7 1:45–5:04
A+T: SideStepper
Z: SideStepper - More Grip PalmCD 2049 / 2000
—————————————————————————————————————
Lubila Lubila                trk 13 3:36
A+T: trad-Kroboth-Petrec
Z: Schall Sick Brass Band - Bakida Maza Meze ACT 9277 / 2000
—————————————————————————————————————
Andrea Marquee - Zumbi Brazil Stern’s
A Voz do Morto               trk 7 2:53
A+T: Caetano Veloso
Z: Andrea Marquee - Zumbi Stern’s STCD 2012 / 2000
—————————————————————————————————————
Cheikha Rimitti - Nouar Musisoft (Sono) Alžír
Hak Hak                trk 3 6:47
A+T: Rimitti / Maghni
Z: Cheikha Rimitti - Nouar Musisoft Sono CDS 7936 / 2000
—————————————————————————————————————
Gimme a Penny               trk 11 4:37
A+T: J. Moore/T. Rhone
Z: Big Mama Thornton /Musica Negra in Americas Network 35 832 / 2000
—————————————————————————————————————

00-16b 23. 8. Etno Klub Brazílie /

Jack Soul Brasilero                trk 3 1:57-2:30
A+T: Lenine
Z: Fernanda Abreu - Raio X Totem 845 228 / 1997
—————————————————————————————————————
Maracatu de Tiro Certeiro                trk 8 / 4:03
A+T: Chico Science
Z: Chico Science & Nacao Zumbi - Da Lama Ao Caos Chaos 850.224 / 1994
—————————————————————————————————————
Meu Amanha                trk 4 3:27
A+T: Lenine
Z: Lenine - Na Pressao BMG 43216 82352 / 1999
—————————————————————————————————————
Gosto Veneno (Rolim)                trk 1 2:10
A+T: Salandha Rolim
Z : Salandha Rolim - Forro For All TUMI CD054
—————————————————————————————————————
Ivan da Caverna                trk 4 6:18
A+T: Steve Lodder & Monica Vasconcelos
Z: Monica Vasconcelos - Nois DoisMOVAS 002 / 1999
—————————————————————————————————————
Ile e Impar / Depole que o Ile Passar                trk 6-7 4:35
A+T: Aluisio Menezes / Alberto Pitta
H: Virginia Rodrigues - Nos Hannibal HNCD 1448
—————————————————————————————————————
Aquarela Brasiliera                trk 2 3:54
A+T: Silas de Oliveira
Z: Fernanda Abreu - Raio X Totem 845 228 / 1997
—————————————————————————————————————
Flor                trk 4 5:03
A+T: Maria Joao + Mario Laginha
Z: Maria Joao + Mario Laginha - Chorinho Feliz Verve 543 849 / 2000
—————————————————————————————————————
Naumu                trk 4 2:50
A+T: trad
Z: Marlui Miranda / Blue Jackel 5005 / 1996
—————————————————————————————————————
Garota de Ipanema                trk 1 5:20
A+T: Jobim-Moraes.Gimbel)
Z : Stan Getz + Joao Gilberto
—————————————————————————————————————

00-16c Etno Klub / 6. 9 / Maroko

Gnawa                trk 3 0:00-0:50
A+T: El Houssaine Kili
Z: El Houssaine Kili - Safran Tropical Music 68 803 / 1999
—————————————————————————————————————
Arissala                trk 8 5:37
A+T: El Houssaine Kili
Z: El Houssaine Kili - Safran Tropical Music 68 803 / 1999
—————————————————————————————————————
Timarmalia Blues                trk 3 5:39
A+T: Khalsa-Sudani
Z: Patrich Brennan + Najib Sudani - Sudani Deep Dish 104 / 2000
—————————————————————————————————————
Marhaba                trk 4 4:15
A+T: trad
Z: Nass Marrakech - Sabil a Salaam Alula ALU 1021 / 2000
—————————————————————————————————————
An-A                trk 1 4:07
A+T: Moulay M’Hamed Ennaji
Z: Nass Marrakech - Sabil a Salaam Alula ALU 1021 / 2000
—————————————————————————————————————
Najat Atabou                trk 11 4:20
A+T: Najat Atabou
Z: Najat Atabou / L’Anée du Maroc Globe Music DICB 117 / 1999
—————————————————————————————————————
Toumast                trk 3 4:16
A+T: Khali-Abdallah
Z: Philippe Eidel - Imuhar SAN 486 7122 / 1998
—————————————————————————————————————
Ana Melit Ana Melit                trk 9 4:42
A+T: P M Faycel
Z: Orchestre Faycel / CousCousBeat - Flavour of N AfricaNascente NSCD 054 / 2000
—————————————————————————————————————
Kabariou                trk 4 7:54
A+T: A. Katev
Z: Gnawa Diffusion - Bab El Oued Kingston Musisoft CDS 7399/ 1999
—————————————————————————————————————


00-17 4 září Novinky a aktuality /

Saturday Night Blowout               trk 1 3:27
A+T: John Buddy Williams
H: John Buddy Williams Band / Calypso Awakening Emory Cook Collection
Smithsonian SFW CD 40453 / 2000
—————————————————————————————————————
Marie Laveaux               trk 1 4:47
A+T: Mark Bingham - Glenn Patscha
H: Jesus Alemany - Cubanismo - Mardi Gras Mambo Hannibal HNCD 1441 / 2000
—————————————————————————————————————
Mameyo               trk 4 5:30
A+T: Jean-Emile Biayenda
H: Les Tambours de Brazza - Zangoula Contre Jour CJ 007 / 2000
—————————————————————————————————————
Maremannu               trk 5 5:03
A+T: M P Ledda - E Ledda - M Palmas - S Labino
H: Elena Ledda - MaremannuBiber 7669 / 2000
—————————————————————————————————————
Tu hielo               trk 1 / 3:15
A+T: Martires del Compas
H: Martires del Compas - Mordiendo el Duende Warner Detour 82743 / 2000
—————————————————————————————————————
Tafraoute / Majnoun and Leila               trk 10+11 1:39 + 6:04
A+T: Justin Adams
H: Justin Adams - Desert Road Wayward 701 / 2000
—————————————————————————————————————
Par Linghade               trk 11 7:32
A+T: Ashiq Jaq
H: Safri Boys / Bhangra Rough Guide RGNET 1054 CD / 2000

00- 18 / 25 září / WMCE

Golpe e Tierra                trk 7 4:22
A+T: Felix Vilchez
Z: Susana Baca - Eco de Sombras Luaka Bop 48912 / 2000
—————————————————————————————————————
Rassoul Allah                trk 10 6:15
A+T: Rimitti / Maghni
Z: Cheikha Rimitti - Nouar Musisoft Sono CDS 7936 / 2000
—————————————————————————————————————
Bhairav               trk 3 4:11
A+T: Jolly Mukherjee
Z: Jolly Mukherjee - Fusebox / Palm Pictures PalmCD 2026 / 2000
—————————————————————————————————————
Pindurai Mambo                trk 1 6:16
A+T: Oliver Mtukudzi
Z: Oliver Mtukudzi - Paivepo Putumayo PUTU 168 / 2000
—————————————————————————————————————
Kuenda Mbire                trk 6:17
A+T: Thomas Mapfumo
Z: Thomas Mapfumo - Chimurenga Explosion Anon 0743 / 2000
—————————————————————————————————————
Argi Oilarrak                trk 4 3:12
A+T: trad
Z: Oskorri - Ura KD 556 / 2000
—————————————————————————————————————
La Bara               trk 2 5:57
A+T: SideStepper
Z: SideStepper - More Grip PalmCD 2049 / 2000
—————————————————————————————————————
Down in Mississippi               trk CD 1 trk 15 4:56
A+T: Jackson Singers
Z: trad /Musica Negra in Americas Network 35 832 / 2000
—————————————————————————————————————


00 - 19 / 9 října

Hobked din emenda               trk 1 3:54
A+T: Salih Nour
H: Salih Nour - HSN 2000 / 2000
—————————————————————————————————————
Rantalehto               trk 2 / 4:11
A+T: Hannu Saha
Z: Hannu Saha KICD 72 / 2000
—————————————————————————————————————
N’Twananu               trk 1 3:12
A+T: eduardo Masango-Mabulu
H: Mabulu - Karimbo Network Tug CD 1021 / 2000
—————————————————————————————————————
Tova och konungen               trk 2 4:20
A+T: J. Wilhelms
H: Gjallahorn - Sjofn RanarCD -1 / 2000
—————————————————————————————————————
Maria dos olhos lindos               trk 3 5:23
A+T: Miguel Ramos
H: Dona Rosa - Historias do Rua Jaro 4228 / 2000
—————————————————————————————————————
Cugu               trk 3 3:42
A+T: Saastamoinen-Rinne-Saan
H: Wimme - Cugu RockAdillo ZENCD 2067 / 2000
—————————————————————————————————————
Eleison Closing               trk 1 cca 3 minuty
A+T: David Hykes
H: David Hykes - Harmonic MeetingsCelestial Harmonies 14013 / 1986
—————————————————————————————————————
Ex-Centric Dub Show               trk 10 6:19
A+T: Fine-Dadzie
H: ExCentric Sound System - Electric Voodooland Loud 1920 / 2000
—————————————————————————————————————
Marron y Azul               trk 3 4:22
A+T: Astior Piazzolla
H: Titango - Tango Dizzim DZ 3102 / 2000
—————————————————————————————————————


00 - 20 / 23 října

Keba Na Liberte                trk 4 6:08
A+T: Dino Vangu
Z: Sam Mangwana - Sings Dino Vangu Stern’s STCD 1077 / 2000
—————————————————————————————————————
Ai Ene Maialentxo                trk 8 4:26
A+T: Natxo de Felipe - Jon Sarasua - Maialen Lujanbio
Z: Oskorri - Ura KD 556 / 2000
—————————————————————————————————————
Mary Laveaux                trk 1 4:46
A+T: Mark Bingham-Glenn Patscha
Z: Jesus Alemany - Cubanismo - Mardi Gras Mambo Hannibal HNCD 1441 / 2000
—————————————————————————————————————
You Don’t Know Me?                trk 3 4:11
A+T: Caetano Veloso
Z: Andrea Marquee - Zumbi Stern’s STCD 2012 / 2000
—————————————————————————————————————
Kune Rima                trk 6 5:16
A+T: Thomas Mapfumo
Z: Thomas Mapfumo - Chimurenga Explosion Anon 0743 / 2000
—————————————————————————————————————
La Mirada                trk 2 3:57
A+T: David Calzale-Alexandro Rember
Z: Azucar Letal EFA 14833 / 2000
—————————————————————————————————————
Money is King               CD 2 trk 13 3:06
A+T: Neville Marcano
Z: trad / Musica Negra in Americas Network 35 832 / 2000
—————————————————————————————————————
Kimone Amarelo                trk 1 3:18
A+T: Bonga
Z: Bonga - Mulemba Xangola Lusafrica 362 272 / 2000
—————————————————————————————————————
Chanchullo                trk 1 3:53
A+T: Chanchullo (Rubén González)
Z: Rubén González - Chanchullo World Circuit WLWCD 060 / 2000


00 - 21 / 30 října

La marche et musiciens               trk 6 3:01
A+T: Thierry Robin - Abdelkrim Robin
H: Thierry Titi Robin - Un Ciel de Cuivre Naive Y225 091 / 2000
—————————————————————————————————————
Kumnyama Endlini               trk 1 4:17
A+T: Mildred Mangxola
H: Mahotella Queens - Sebai Bai Indigo LBLC 2571 / 2000
—————————————————————————————————————
Askin Sarabi               trk 8 3:29
A+T: B. Ocal
H: Istanbul Oriental Ensemble - Caravanserai Network Medien 36990 / 2000
—————————————————————————————————————
Polska Efter Blinda-Pelle               trk 3 3:49
A+T: trad
H: Tallari - Virtaa KICD 65 / 2000
—————————————————————————————————————
Rosario                trk 6 6:02
A+T: Theofilo Chantre
Z: Theofilo Chantre - Rodatempo Lusafrica 362182 / 2000
—————————————————————————————————————
Up to the SKy               trk 1 7:38
A+T: Zhelennaya
H: Farlanders - Moments Live in Germany GreenWave GRCD 2000 / 2000
—————————————————————————————————————
Folk Song               trk 4 6:25
A+T: Nariman Umerov
H: Black Sea Orchestra Kontos CD-R / 2000
—————————————————————————————————————
Masibambaneni               trk 4 2:52
A+T: Hilda Tloubatla - Philemon Homole
H: Mahotella Queens - Sebai Bai Indigo LBLC 2571 / 2000
—————————————————————————————————————

00 - 22 / 20 listopadu

Hey Anta                trk 6 4:30
A+T: Rachid Taha
Z: Rachid Taha - Made in Medina / Universal 543 995 / 2000
—————————————————————————————————————
O autocarro de Amor               trk 9 3:49
A+T: Humberto Pereira
H: 9 Dona Rosa - Historias do Rua / Jaro 4228 / 2000
—————————————————————————————————————
Zaman el Seba               trk 2 4:39
A+T: Elmagid/Hunter/Showky/Elsharif
H: 8 Fifth Sun - Sout el Leil / Melt2000 BW 2133 / 2000
—————————————————————————————————————
7 Mirabe Bien                trk 3 3:56
A+T: David Calzale-Alexandro Rember
Z: Azucar Letal EFA 14833 / 2000
—————————————————————————————————————
6 Shallow Water Suite                trk 4 6:16
A+T: Donald Harrison
Z: Jesus Alemany - Cubanismo - Mardi Gras Mambo Hannibal HNCD 1441 / 2000
—————————————————————————————————————
Texas               trk 6 3:48
A+T: Saari-Kokkonen-Wallenius-Rinne
H: 5 Wimme - Cugu / RockAdillo ZENCD 2067 / 2000
—————————————————————————————————————
Armaton               trk 8 4:27
A+T: Pascal Teillet-Assitan
H: 4 Smadj - New Deal / ELM 8027 / 2000
—————————————————————————————————————
3 Femmes Africaines                trk 1 6:42
A+T: Dino Vangu
Z: Sam Mangwana - Sings Dino Vangu Stern’s STCD 1077 / 2000
—————————————————————————————————————
Ashkhabad               trk 6 5:34
A+T: Brahem-Erkosi-Hosni
H: 2 Abouar Brahem - Astrakhan café / ECM 1718 / 2000
—————————————————————————————————————
1 Si te Contara                trk 7 1:28
A+T: Rubén González
Z: Rubén González - Chanchullo World Circuit WLWCD 060 / 2000
—————————————————————————————————————

23 Hudba na pomezí / pondělí 4. prosince 2000
—————————————————————————————————————
Blue Sudan Blues               trk 3 4:55
A+T: Javier Pascual-Rasha Shekeldein
H: Rasha - Let me be / NubeNegra INN 1103 / 2000
—————————————————————————————————————
Gure haur Honen               trk 6 2:24
A+T: Olatz Zugasti
H: Olatz Zugasti - Bulun Bulunka / Elkarlanean KD532 / 2000
—————————————————————————————————————
De Buen Aire               trk 3 4:22
A+T: trad-Poveda
H: Miguel Poveda - Suena Flamenco / Harmonia Mundi HME 987019 / 2000
—————————————————————————————————————
Gavilán cd2               trk 15 / 4:22
A+T: trad-Cheo Hurtado
H: Cheo Hurtado / Songlines World Music / Manteca MANTDCD 202 / 2000
—————————————————————————————————————
Saginou               trk 1 4:14
A+T: Zulya
H: Zulya / Music from the Tea Lands / Putumayo Putu 180 / 2000
—————————————————————————————————————
Gaucho               trk 5 7:29
A+T: Benjamin Taubkin
H: Orquestra Popular de Camara / NucleoContemporaneo NC 008 / 2000
—————————————————————————————————————
Liberté               trk / 8 / 9:33
A+T: Franco
H: Franco - The Rumba Giant / MANTCD 013 / 2000
—————————————————————————————————————

00 - 24 Hudba na pomezí / pondělí 18. prosince 2000
—————————————————————————————————————
10 In Sudan Ma’alesh               trk 1 4:32
A+T: Francisco Javier Patxi Pascal - Rasha Shekeldein
H: Rasha - Let me be NubeNegra INN 1103 / 2000
—————————————————————————————————————
9 Llegaste Tarde               trk 19 4:41
A+T: Arcas-Pardo-Briceno
H: Los Amigos Invisibles - Arepa 3000Luaka Bop 15262 / 2000
—————————————————————————————————————
8 Kumnyama Endlini /               trk 1 4:17
A+T: Mildred Mangxola
H: Mahotella Queens - Sebai Bai Indigo LBLC 2571 / 2000
—————————————————————————————————————
7 Ago               trk 11 8:48 / 3:00
A+T: Smadj-King Mensah
H: Smadj - New DealELM 8027 / 2000
—————————————————————————————————————
6 Bog Nikola CD I               trk 2 2:56
A+T: Busilyov
H: N A + V Busilyov / Russian Gypsy Soul Network Medien 36989 / 2000
—————————————————————————————————————
5 The Mozdog’s Train               trk 3 4:43
A+T: Brahem-Erkosi-Hosni
H: 2 Anouar Brahem - Astrakhan caféECM 1718 / 2000
—————————————————————————————————————
4 Quizás, quizás /               trk 5 2:22
A+T: Rubén González
Z: Rubén González - Chanchullo World Circuit WLWCD 060 / 2000
—————————————————————————————————————
3 Kiyedi /               trk 6 6:42
A+T: Dino Vangu
Z: Sam Mangwana - Sings Dino Vangu Stern’s STCD 1077 / 2000
—————————————————————————————————————
2 Qalantiqa /               trk 7 5:22
A+T: Rachid Taha
Z: Rachid Taha - Made in Medina Universal 543 995 / 2000
—————————————————————————————————————
1 Ntoman               trk 5 5:00
A+T: Salif Keita
H: Salif Keita / Africando All Stars - Mandali Stern’s STCDW 1092 / 2000
—————————————————————————————————————

2001

01 - 01 8 ledna 2001 / 01-Novinky a aktuality
—————————————————————————————————————
E nu diciti               trk / 8 3:51
A+T: trad
H: Arakne Mediterranea - Tretarante CNI CNDL 12176 / 2000
—————————————————————————————————————
Roxinha da Sanabria               trk / 4 4:38
A+T: Trad-Magda Pucci
H: Mawaca - Astrolabio MCD 073 / 2000
—————————————————————————————————————
Lume Lume               trk 1 3:21
A+T: Trad
H: Maria Tanase - Malediction d’Amour Oriente RienCD 22 / 2000
—————————————————————————————————————
Dorou Dorou               trk 10 2:44
A+T: trad
H: Vocal Music in Crete Smithsonian SFW CD 40437 / 2000
—————————————————————————————————————
Jezuska kicsizmaja               trk / 5 4:48
A+T: Tamas Szarka
H: Ghymes - Smaragdvaros EMI 5306722 / 2000
—————————————————————————————————————
America               trk 2 3:57
A+T: Barbara Luna
H: Barbara Luna Advance Melodie / 2000
—————————————————————————————————————
El Halidg               trk 1 13:23
A+T: Yair Dalal
H: Yair Dalal - The Perfume Road Magda MGD 116 / 1999
—————————————————————————————————————

01 - 01b Etnoklub / středa 10. ledna 2001
—————————————————————————————————————
Encore Pityanman               trk 2 6:22
A+T: Genetic Drugs & Jasmon
Z: Genetic Drugs - African Breakbeats / Black Flame 88072 / 2001
—————————————————————————————————————
Regiment 3:56
A+T: trad
H: Dunya Yusin, David Byrne, Brian Eno / Sire AB123 / 1980
—————————————————————————————————————
New Wildest Dream               trk 9 6:56
A+T: Wally Brill / Samuel Malavsky
H : Wally Brill - The Covenant / Island Six Degrees 524 422 / 1997
—————————————————————————————————————
Kirwani               trk 10 6:41
A+T: Jolly Mukherjee
Z: Jolly Mukherjee - Fusebox Palm Pictures PalmCD 2026 / 2000
—————————————————————————————————————
2 Tagazoot               trk 3 5:27 / stahnout
A+T: U-cef
H: U-cef - Halalium / Apartment22 / 22CD002 / 1999
—————————————————————————————————————
Armaton               trk 8 4:27
A+T: Pascal Teillet-Assitan
H: 4 Smadj - New DealELM 8027 / 2000
—————————————————————————————————————
Kese Kese               trk 2 6:13
A+T: Ustad Sultan Khan
Z: DJ Cheb i Sabbah - Shri Durga (Nation) USA-Indie
—————————————————————————————————————

01 - 03 Hudba na pomezí / 5. února 2001
—————————————————————————————————————
Čiganami               trk 10 / 3:43
A+T: trad
H: Latviesi Tautas Muzikas Kolekcija - Kalado UPE CD 022 / 2000
—————————————————————————————————————
Ait Oumrar               trk / 1 5:15
A+T: trad / arr Karim Ziad-Abdelkabir Merchane
H: Karim Ziad - Frikya Act CD8 / 2000
—————————————————————————————————————
So we sing Mountain Songs               trk 7 4:10
A+T: Lin Shengsiang-Chung Yungfeng
H: Labour Exchange Band Trees MRCD 3 / 2000
—————————————————————————————————————
Urwibutso               trk / 9 5:10
A+T: J Murigande
H: Mighty PoPo - Dunia Yote The Canada Council / 2000
—————————————————————————————————————
Theba               trk / 2 6:02
A+T: Les Go
H: Les Go / FROOTS FrootCD 016 / 2000
—————————————————————————————————————
Onbesli               trk 2 4:45
A+T: Husnu Senlendirici
H: Laco Tayfa - Cifteleli Traditional Crossroads CD 6002 / 2000
—————————————————————————————————————
Silence of the Night               trk 1 3:53 (= 10:07)
Desert               trk 2 6:14
A+T: Kayhan Kalhor
H: Mohammad Reza Shajarian, Kayhan Kalhor - Night Silence Desert / Traditional Crossroads CD 4299 / 2000

01 - 03 b středa 14 února / Etnoklub MALI
—————————————————————————————————————
Cooperation               trk 1 0:58-2:04
A+T: Sam Mangwana
Z: Franco / The Rough Guide to Congolese Soukous RGNET 1050 CD / 2000
—————————————————————————————————————
Mahororo               trk 2 0:13 - 00:50
A+T: Stella Rambisai Chiweshe
Z: Stella Rambisai Chiweshe - Shungu Piranha pir 47 / 1994
—————————————————————————————————————
Pindurai Mambo               trk 1 6:16 / 4:00
A+T: Oliver Mtukudzi
Z: Oliver Mtukudzi - Paivepo Putumayo PUTU 168 / 2000
—————————————————————————————————————
Koun Koe!               trk 5 6:21
A+T: Francois Luambo Makiadi
H: Franco - The Rumba Giant MANTCD 013 / 2000
—————————————————————————————————————
Soukora               trk 2 5:49
A+T: Ali Farka Toure
Z: Ali Farka Toure with Ry Cooder - Talking Timbuktu World Circuit WCD 040 / 1994
—————————————————————————————————————
Silanidé               trk 2 4:23
A+T: Djelimady Tunkara
Z: Super Rail Band / In Griot Time SternsSTCD 1089 / 2000
—————————————————————————————————————
Mansa               trk 2 6:30
A+T: Djelimady Tounkara
H: Super Rail Band - Mansa Indigo 1996 / LBLC 2520
—————————————————————————————————————
Famade               trk 1 / 4:30
A+T: Ballake Sissoko
Z: Ballake Sissoko - Deli LBLC 2576 / 2000
—————————————————————————————————————
N’na niwalé               trk 2 6:50 / 4:00
A+T: Kanté Manfila
Z: Kanté Manfila - N’na Niwalé PAM ADC 402 / 1994
—————————————————————————————————————

01 - 04a 28 2 středa Etnoklub Indický Oceán
—————————————————————————————————————
Jijy               trk 1 00:00- 00:30
A+T: Germain Randrianarisoa
H: Rajery - Dorotanety / Indigo Lblc 2555 / 1999
—————————————————————————————————————
Jijy               trk 2 4:43
A+T: Germain Randrianarisoa
H: Rajery - Dorotanety / Indigo Lblc 2555 / 1999
—————————————————————————————————————
Paoary               trk 1 5:54
A+T: Randtianmampionona T.
H: Njava - Vetse / EMI Hemisphere 99265 / 1999
—————————————————————————————————————
Ny Fitiavana Raho Vao Miaraka               trk 18 2:33
A+T: Rakotozafy
Z : Rakotozafy - Famous Valiha / Globestyle CDORBD 028 / 1995
—————————————————————————————————————
Siniko               trk 2 4:18
A+T: Regis Gizavo
Z : Regis Gizavo - Mikea / Indigo LBLC 2629 / 1997
—————————————————————————————————————
Maloy Improvisé               trk 2 7:09
A+T: Zarboutan
S : Zarboutan - Maloy Improvisé / Label Bleu LBLC 2538 / 1997
—————————————————————————————————————
Sulawesi               trk 3 5:45
A+T: Rasoanaivo
Z: Tarika - Soul Makassar / Sakayy SAKD 7037 / 2000
—————————————————————————————————————
Set me free               trk 7 6:02
A+T: Rasoanaivo
Z: Tarika - Soul Makassar / Sakayy SAKD 7037 / 2000
—————————————————————————————————————

01 - 04b 04- Hudba na pomezí / /pondělí 19 února
—————————————————————————————————————
10. Lunca Lunca               trk 1 3:21
A+T: Trad
H: Maria Tanase - Malediction d’Amour / Oriente RienCD 22 / 2000
—————————————————————————————————————
9 Piazo e Pera               trk 15 3:28
A+T: Arcas-Pardo-Briceno
H: Los Amigos Invisibles - Arepa 3000 / Luaka Bop 15262 / 2000
—————————————————————————————————————
7. Jano               trk 7 3:20
A+T: Alamaailman Vasarat
H: Alamaailman Vasarat - Vasaraasia / Laskeuma LR 001 / 2000
—————————————————————————————————————
6. Isue               trk 1 3:09
A+T: Mercedes Peon
Z: Mercedes Peon - Isue / Resistencia RESCD 106 / 2000
—————————————————————————————————————
5. Like Transparent Shadow               trk 3 5:08
A+T: Sainkho Namtchylak
Z: Sainkho Namtchylak - Stepmother City / Ponderosa 003 / 2000
—————————————————————————————————————
2 Verité               trk 9 6:06 / 4:00
A+T: Rachid Taha
Z: Rachid Taha-Made in Medina / Universal 543 995 / 2000
—————————————————————————————————————
3. Encore Pityanman               trk 2 6:22 / 4:00
A+T: Genetic Drugs & Jasmon
Z: Genetic Drugs - African Breakbeats / Black Flame 88072 / 2001
—————————————————————————————————————
2. Set Me Free               trk 7 6:02 / 4:00
A+T: Rasoanaivo
Z: Tarika - Soul Makassar / Sakayy SAKD 7037 / 2000
—————————————————————————————————————
1 Sonfo               trk 8 0:30 - 4:52
A+T: Sekouba Bambino
H: Sekouba Bambino + Africando All Stars - Mandali / Stern’s STCDW 1092 / 2000
—————————————————————————————————————

01 - 05 Hudba na pomezí / pondělí 5 března
—————————————————————————————————————
Jieknahpi               trk 2 / 5:38
A+T: M Vanhanen - M. Jouste
H: Vilddas / Wood 024 / 2000
—————————————————————————————————————
Fa min grat               trk 5 4:17
A+T: Ella Grussner
H: Barka Vall - Skogsflot / Lion LMC 2009 / 2001
—————————————————————————————————————
Barastylahyy               trk 1 5:02
A+T: Hubl - Archetti
H: Stepanida Borisova - Hulu Project / CCn’C 1212 / 2001
—————————————————————————————————————
Tus Ojillos Negros               trk 1 0:28-5:20
A+T: Camaron de la Isla
H: Camaron de la Isla - Paris 1987 / Universal 546 633 / 1999
—————————————————————————————————————
Pjesna Ljesorubov               trk 2 5:47
A+T: Andrej Misin
H: Mari Boine-Inna Zhelannaya-Sergei Starostin / Winter in Moscow Jaro 4235 / 2001
—————————————————————————————————————
Roahkkadit Rohtte luodi               trk 7 6:56
A+T: Mari Boine-Ulla Pirttijarvi-Dianne Meilli
H: Mari Boine-Inna Zhelannaya-Sergei Starostin / Winter in Moscow / Jaro 4235 / 2001
—————————————————————————————————————
Inverleith Park               trk 3 3:10
A+T: Lee
H: Bag o’Cats / CDTRAX 206 / 2001
—————————————————————————————————————
Jovanke               trk 1 3:45
A+T: trad
H: Etna - Musis / Melodie LFB 033 / 2000
—————————————————————————————————————

01 - 06 Hudba na pomezí / pondělí 19 března
—————————————————————————————————————
10 Bere Bar               trk 3 5:42 / 3:40
A+T: Fermin Muguruza
Z: Fermin Muguruza - FM 99.00 Dub Manifest / Piranha PIR 1571 / 2001
—————————————————————————————————————
9 Medina               trk 3 5:39 / 3:40
A+T: Rachid Taha
Z: Rachid Taha-Made in Medina Universal 543 995 / 2000
—————————————————————————————————————
8 Cifteleli               trk 3 5:25 / 3:40
A+T: Laco Tayfa
Z: Laco Tayfa - Cifteleli / Traditional Crossroads CD 6002 / 2000
—————————————————————————————————————
7 Sjestra Maja Noč               trk 4 00:48 - 4:59
A+T: Ina Zhelannaya
Z: Mari Boine-Inna Zhelannaya-Sergei Starostin Winter in Moscow Jaro 4235 / 2001
—————————————————————————————————————
6 Bad Munda Dub               trk 5 01:00-5:00 (6:24)
A+T: Sagoo-Sadiq
Z: Bally Sagoo - Dub of Asia / Echo Beach 036 / 2001
—————————————————————————————————————
5 Un tigan avca o casa               trk 16 0:11-3:48
A+T: Trad
H: Maria Tanase - Malediction d’Amour Oriente RienCD 22 / 2000
—————————————————————————————————————
4 Sidi Hammou               trk 8 4:21 / 3:40
A+T: Trad
Z: Ray Lema Tyour Gnawa - Safi / Buda 82213 / 2001
—————————————————————————————————————
3. Phambili               trk 15 3:00 (fadeout)
A+T: Pops Muhamed
Z: Genetic Drugs - African Breakbeats / Black Flame 88072 / 2001
—————————————————————————————————————
2 Mandali               trk 2 5:04
A+T: Medoune Diallo
H: Thione Seck / Africando All Stars - Mandali Stern’s STCDW 1092 / 2000
—————————————————————————————————————
1. Sulawesi               trk 3 / 5:45
A+T: Rasoanaivo
Z: Tarika - Soul Makassar / Sakayy SAKD 7037 / 2000
—————————————————————————————————————

pondělí 2. dubna 2001

Oy Adym                trk 1 3:40
A+T: Kuvezin
Z: Yat-Kha - Aldu n Dashka / Yat 001 / 2001
—————————————————————————————————————
Sumimaula                trk 9 6:13
A+T: Ismet Ruchimat
Z: SambaSunda - Berekis / Kartini Kart6 / 2001
—————————————————————————————————————
Nankuru Bushi                trk 1 2:42
A+T: Rinken
Z: Rinken Band - Qing Dahmi / Rinken 2018 / 2000
—————————————————————————————————————
Vársins Ljod                trk 5 4:20
A+T: Runi Bjarkhamar / Elver
Z: Eivor Pálsdottir / TUTL SHD 50 / 2001
—————————————————————————————————————
Huculki                trk 8 / 4:05
A+T: tradd./arr Muzikanci
Z: Muzikanci / JSCD 001 / 1999
—————————————————————————————————————
Z gory jedz                trk 8 / 4:05
A+T: trad / arr Muzikanci
Z: Muzikanci / JSCD 001 / 1999
—————————————————————————————————————
Ko Seka Te                trk 6 5:13
A+T: Samba Mapangala
Z: Samba Mapangala + Orchestra Virunga - Ujumbe / Stern’s Stew 43CD / 2001
—————————————————————————————————————
Saran                trk 4 9:17
A+T: trad
Z: Jeli Moussa Sissoko - Balaké / Bibi 9764 / 2001


01 - 08 Jazz 16 dubna

Greensleeves               CD I trk 1
A+T: John Coltrane
H: John Coltrane / Impulse IMP 21682 / 1995
—————————————————————————————————————
Africa               CD I trk 5 14:08
A+T: John Coltrane
H: John Coltrane / Impulse IMP 21682 / 1995
—————————————————————————————————————
Oye Como Va               trk 4 4:30
A+T: Tito Puente
H: Tito Puente / Salsa Masters / Radio Latina B10002 / 1998
—————————————————————————————————————
Tumbao /               6 7:30
A+T: Israel Lopez
H: Orlando Cachaito Lopez / WLWCD 061 / 2001
—————————————————————————————————————
Manteca / Pa darte Gloria               3:30
A+T: (Luis Cobo Manglis)
H: Pa darte Gloria / Fonomusic 8064 / 1996
—————————————————————————————————————
Gerardo Nunez / Plaza Jazzpana                / [1:23 od začátku] 3:48 / 3 b
A+T: (Gerardo Nunez )
H: JazzPana / Act 9284 / 2000
—————————————————————————————————————
Groove Alla Turca                trk 3 5:25
A+T: Burhan Ocal
Z : Burhan Ocal + Jamaaladen Tacuma - Groove alla Turca Double Moon DM 004 / 2000
—————————————————————————————————————


01 - 09 / 23 dubna

9 Homem na meio di homem               trk 2 / 4:37
A+T: Gerard Dahan-Teofilo Chantre
H: Cesaria Evora - Sao Vicente di Longe / / Lusafrica 836 682 / 2001
—————————————————————————————————————
8 Hah No Uta               trk 3 3:51
A+T: Takashi Hirayasu
H: Bob Brozman + Takashi Hirayasu - Nankuru Naisa / / World Network TUG CD 1023 / 2001
—————————————————————————————————————
7 Mafe Wo               trk 1 6:36 / 4:00
A+T: Alex Konadu
H: Alex Konadu / The Highlife All Stars - Sankofa / Network 37.992 / 2001
—————————————————————————————————————
6. Koba                trk 1 / 4:45
A+T: Rasoanaivo
Z: Tarika - Soul Makassar / Sakayy SAKD 7037 / 2000
—————————————————————————————————————
5 Incantation/Mimouna                trk 1+2 0:14 + 5:46 / 5:OO
A+T: Trad
Z: Ray Lema Tyour Gnawa - Safi / / Buda 82213 / 2001
—————————————————————————————————————
4 Redencion               trk 2 4:49
A+T: Israel Lopez
H: Orlando Cachaito Lopez / / WLWCD 061 / 2001
—————————————————————————————————————
3 Keghe               trk 5 1:45
A+T: Hubl - Archetti
H: Stepanida Borisova - Hulu Project / CCn’C 1212 / 2001
—————————————————————————————————————
2 Muanadjulu               trk 3 4:39
A+T: Issufo Manuel
H: Eyuphuro - Yellela / / World Network TUG CD 1022 / 2001
—————————————————————————————————————
1 E Sou Melhor que voce                trk 4 2:53
A+T: Adailton poesia + Valter Farias
Z: Moreno Veloso + 2 - Music Typewriter / / Hannibal HNCD 1456 / 2001
—————————————————————————————————————

01 - 09b 25. 4. Hudba brazilských pralesů i velkoměst.

Garota de Ipanema                trk 1 5:20
A+T: Jobim-Moraes.Gimbel
Z : Stan Getz + Joao Gilberto / A Trip To Brazil / Motor 382 / 1998
—————————————————————————————————————
Deusa do Amor                trk 2 4:47
A+T: Adailton poesia + Valter Farias
Z: Moreno Veloso + 2 - Music Typewriter / Hannibal HNCD 1456 / 2001
—————————————————————————————————————
Samba e o Tango                trk 1 3:25
A+T: Amado Regis
Z: Caetano Veloso - Fina Estampa Ao Vivo Verve 528918 / 1995
—————————————————————————————————————
Ivan da Caverna                trk 4 6:18
A+T: Steve Lodder & Monica Vasconcelos
Z: Monica Vasconcelos - Nois DoisMOVAS 002 / 1999
—————————————————————————————————————
Murucututu               trk / 2 3:33
A+T: Trad-Magda Pucci
H: Mawaca / MCD xxx / 1998
—————————————————————————————————————
Naumu                trk 4 2:50
A+T: trad
Z: Marlui Miranda / Blue Jackel 5005 / 1996
—————————————————————————————————————
Ile e Impar / Depole que o Ile Passar                trk 6-7 4:35
A+T: Aluisio Menezes / Alberto Pitta
H: Virginia Rodrigues - Nos Hannibal HNCD 1448
—————————————————————————————————————
Meu Amanha                trk 4 3:27
A+T: Lenine
Z: Lenine - Na Pressao BMG 43216 82352 / 1999
—————————————————————————————————————
Jack Soul Brasilero                trk 3 2:30
A+T: Lenine
Z: Fernanda Abreu - Raio X Totem 845 228 / 1997
—————————————————————————————————————
Cochichanda               trk / 4 3:03
A+T: Trad
H: Paolo Moura & os Batutas - Pixinguinha / BJAC 5019 / 2001
—————————————————————————————————————


01 - 09C středa 2 května Etnoklub /

Rind de Hore               trk 1 00-0:35 / fadeout
A+T: trad
H: Taraf de HaĎdouks - Musique des Tziganes Cramworld CRAW 23CD / 1991
—————————————————————————————————————
Lunca Lunca               trk 1 3:21
A+T: Trad
H: Maria Tanase - Malediction d’Amour Oriente RienCD 22 / 2000
—————————————————————————————————————
Lume Lume               trk 1 4:25
A+T: Trad
H: Maria Tanase - Malediction d’Amour Oriente RienCD 22 / 2000
—————————————————————————————————————
Lume Lume               trk 13 / 6:49
A+T: trad
H: Fanfare Ciocarlia - Baro Biao / Piranha PIR 1364 / 1999
—————————————————————————————————————
The Trees start Crying               trk 15 2:04
A+T: Trad
H: Iren Lovasz - Iren Lovasz + Laszlo Hortobagui - Vilagfa / Fono 63 / 1999
—————————————————————————————————————
Balada Pentru               trk 7 5:30
A+T: Ciprian Porumbescu
H: Ioan Voicu - Balada Unui Destin / Radio Romania 007 / 2000
—————————————————————————————————————
Cuculetu               trk 6 5:37
A+T: (Taraf de Haidouks)
H: Taraf de Haidouks - Dumbala Dumba / CRAW 21 / 1998
—————————————————————————————————————
Sus In Deal               CD I trk 1 4:17
A+T: Gabi Lunca
H: Gabi Lunca / Gypsy Queens / Network 32.843 / 1999
—————————————————————————————————————
Violin Duo # 32                trk 3 0:42
A+T: Bartok
Z: Muzsikás - The Bartok Album / Hannibal HNCD 1439 / 1999
—————————————————————————————————————
Rind de Hora                trk 2 4:00
A+T: trad
Z: Rom Bengale - Oriental Gypsy Soul / Asphalt Tango / 1999
—————————————————————————————————————
5 Un tigan avca o casa               trk 16 0:11-3:48
A+T: Trad
H: Maria Tanase - Malediction d’Amour Oriente RienCD 22 / 2000
—————————————————————————————————————


01 - 10 7 května repríza


01 - 11 pondělí 21 května

10 Wari               trk 3 4:15
A+T: Koite
H: Habib Koite & Bamada - Baro / Putumayo P-192 /2001
—————————————————————————————————————
9 Ohawha               trk 1 3:43
A+T: Issufo Manuel
H: Eyuphuro - Yellela World Network TUG CD 1022 / 2001
—————————————————————————————————————
8 Tojo Nite               trk 5 6:22 / 4:00
A+T: Takashi Hirayasu
H: Bob Brozman + Takashi Hirayasu - Nankuru Naisa World Network TUG CD 1023 / 2001
—————————————————————————————————————
7 Speed the Tractor               trk 5 4:40
A+T: H D N K S + H Mustapha
H: 3 Mustaphas 3 - Play Musty for Me / Kartini Kart7 / 2001
—————————————————————————————————————
6 Otwee Emporo               trk 3 7:16 / 4:00
A+T: Kwadwo Tawiah
H: Kwadwo Tawiah / The Highlife All Stars - Sankofa Network 37.992 / 2001
—————————————————————————————————————
Muineira de Chantada                trk 9 3:15 / 2:00
A+T: Trad / arr Milladoiro
Z: Milladoiro / Various - Heart of Gaels Green Linett GLCD 105 / 1992
—————————————————————————————————————
3 Regresso               trk 7 3:57
A+T: Jose Agostinho-Amilcar Cabral
Z: Cesaria Evora - Sao Vicente di Longe / Lusafrica 836 682 / 2001
—————————————————————————————————————
2 Tumbao No 5               trk 6 7:36 / 6:00
A+T: Israel Lopez
H: Orlando Cachaito Lopez WLWCD 061 / 2001
—————————————————————————————————————
1 Yoolelle               trk 1 4:18
A+T: Baaba Maal
H: Baaba Maal - Missing You / PalmCD 2067 / 2001
—————————————————————————————————————


01 - 12A 4 června

Radio Szegerely / Ah Ya Assmar                trk 1 + 2 / 4:02
A+T: M. Mohammed / arr N. Mustapha
Z: 3 Mustaphas 3 - Play Musty for Me / Kartini Kart7 / 2001
—————————————————————————————————————
Da zna zora                trk 1 3:53
A+T: trad / arr Sašenko Prolic + Sandy Lopičic
Z: Sandy Lopicic Orchestra - Border Confusion / Network Medien 38409 / 2001
—————————————————————————————————————
Boston                trk 2 4:27
A+T: Timothy Connor
Z: Tim Eriksen / Appleseed APR CD 1053 / 2001
—————————————————————————————————————
Garbo Malagueno                trk 1 6:12
A+T: Juan Valderrama
Z: Juanito Valderrama - Don Juan / Nuevos Medios NM 15785 CD / 2001
—————————————————————————————————————
Jesus Gonna Be Here               trk 1 4:57
A+T: Tom Waits
H: Holmes Brothers - Speaking in Tongues / Alligator ALCD 4877 / 2001
—————————————————————————————————————
Alladanou                trk 3 5:00
A+T: Gangbé Brass Band
Z: Gangbé Brass Band - Togbé / Contre Jour CJ 009 / 2001
—————————————————————————————————————
Blackjack Davey                trk 2 5:47
A+T: Trad / arr Mahal
Z: Taj Mahal - Hanapepe dream / T&M 017 / 2001
—————————————————————————————————————
Something’s Got a Hold on me                trk 1 3:35
A+T: Dante Harmon
Z: Dante Harmon / Sacred Steel Convention - Train Don’t Leave Me / Arhoolie 489 / 2001
—————————————————————————————————————


01 - 12B 13 6

Akemodoro                trk 1 0:35
A+T: Sadao China
S: Nenes - Akemodoro Unai / Ace CDORBD 096 / 1998
—————————————————————————————————————
Zampa                trk 8 4:20
A+T: Bise Katsu, Sadao China
S: Nenes - Akemodoro Unai / Ace CDORBD 096 / 1998
—————————————————————————————————————
Akemodoro                trk 1 6:15
A+T: Bise Katsu, Sadao China
H: Nenes - Akemodoro Unai / Ace CDORBD 096 / 1998
—————————————————————————————————————
Shichigwachi-Eisa                trk 3 3:27
A+T: Rinken
H: Rinken Band - Qing Dahmi / Rinken 2018 / 2000
—————————————————————————————————————
Nenju-Kuduchi                trk 13 2:36
A+T: Rinken
H: Rinken Band - Qing Dahmi / Rinken 2018 / 2000
—————————————————————————————————————
Haisai Ojisan               trk 13 3:23
A+T: Shoukichi Kina
H: Shoukichi Kina / V. A. - World Widest sampler Globestyle CDORBD 073
—————————————————————————————————————
Katami-bushi                trk 7 5:10
A+T: Masaaki Uschi
H: Parsha Club / Ethno Punk / EMI 8 52084 / 1996
—————————————————————————————————————
Komehiki-uta                trk 15 4:27
A+T: Shisers
H: Shisers / FRoots # 8 FROOTCD 008/ 1996
—————————————————————————————————————
Makuran Doro ((Aida Owada)                trk 10 4:13
A+T: Aida Owada
H: Daiku Tetsuhiro Folk Roots # 4 / FROOTCD 004 / 1994
—————————————————————————————————————
Jin Jin               trk 6 3:37
A+T: trad
H: Takashi Hirayasu + Bob Brozman - Firefly RiverBoat TugCD 1020 / 2000
—————————————————————————————————————

01 - 13 18 června

10 Deusa do Amor                trk 2 4:47
A+T: Adailton poesia + Valter Farias
Z: Moreno Veloso + 2 - Music Typewriter / Hannibal HNCD 1456 / 2001
—————————————————————————————————————
9 Aou Whan                trk 4 5:06
A+T: Gangbé Brass Band
Z: Gangbé Brass Band - Togbé / Contre Jour CJ 009 / 2001
—————————————————————————————————————
Euchari               trk 1 5:03
A+T: Bingen - Brisland - Ferner
H: Garmarna - Hildegard von Bingen / MNW CD 365 / 2001
—————————————————————————————————————
7 African Herbman                trk 5 4:00
A+T: Richie Havens
Z: Taj Mahal - Hanapepe dream / T&M 017 / 2001
—————————————————————————————————————
Coolu Temper               trk 14 4:59
A+T: Lagbadja - Ologunde
H: Lagbadja / Urban America Now / Trace 38803 / 2001
—————————————————————————————————————
Wahira /               10 4:54
A+T: Orlando Lopez / Lazaro Villa
H: Orlando Cachaito Lopez / WLWCD 061 / 2001
—————————————————————————————————————
2 Miyaabele               trk 2 3:52
A+T: Baaba Maal
H: Baaba Maal - Missing You / PalmCD 2067 / 2001
—————————————————————————————————————
1 Cigarette Abana               trk 5 3:26
A+T: Koite
H: Habib Koite & Bamada - Baro / Putumayo P-192 /2001
—————————————————————————————————————


01 - 14 2 července

A Gypsy Had A House               trk 5 3:44
A+T: Sapo Perapaskero
Z: Taraf de Haidouks - Band of Gypsies / Crammed CRAW 24 / 2001
—————————————————————————————————————
The Kiss               trk 2 4:08
A+T: Lemonidis/Ganas
Z: Eleftheria Arvanitaki - Broadcast / Emarcy-Universal 548 809 / 2001
—————————————————————————————————————
Tom Hark               trk 1 4:20
A+T: Rupert Bopape
Z: Kwela Tebza - 6 Faces of Dr. Kwela / Gallo CDGMP 40824 / 2000
—————————————————————————————————————
Soleil d’Egypte               trk 5 3:10
A+T: Zebda-Magyt Cherfi
Z: Natacha Atlas - Ayeshteni / Mantra MNTCD 1024 / 2001
—————————————————————————————————————
Moonrise               trk 5 4:42
A+T: Nitin Sawhney
Z: Nitin Sawhney / V2 VVR 1015912 / 2001
—————————————————————————————————————
Soy Cubana               trk 1 4:14
A+T: Droits Reservés
Z: Osdalgia - Mi Armonia / Lusafrica 362 552 / 2001
—————————————————————————————————————
Mande Djeliou               trk 1 5:05
A+T: Djelimady Tounkara
Z: Djelimady Tounkara - Sigui / Label Bleu LBLC 2580 / 2001
—————————————————————————————————————
Gnima Diala               trk 2 5:04
A+T: Djelimady Tounkara
Z: Djelimady Tounkara - Sigui / Label Bleu LBLC 2580 / 2001
—————————————————————————————————————
Mockingbird               trk 1 / 3:14
A+T: Charles + Inez Fox
Z: Ellen McIlwaine / Tradition & Moderne T&M 18 / 2001
—————————————————————————————————————


01 - 15 16 července WMCE

10 Guigonon                trk 10 5:28
A+T: Gangbé Brass Band
Z: Gangbé Brass Band - Togbé / Contre Jour CJ 009 / 2001
—————————————————————————————————————
9 Succes Ya Grand Kalle               trk 12 8:39
A+T: Joseph Kabusele
H: Kekele - Rumba Congo / Stern’s Africa STCD 1093 / 2001
—————————————————————————————————————
8 Bendita Locura               trk 14 4:18
A+T: Las Hijas de Sol
H: Las Hijas del Sol - Paseporte Mundial / Jive 9221672 / 2001
—————————————————————————————————————
7 Leydi               trk 4 3:47
A+T: Baaba Maal
H: Baaba Maal - Missing You / PalmCD 2067 / 2001
—————————————————————————————————————
6 Redencion               trk 2 4:49
A+T: Israel Lopez
H: Orlando Cachaito Lopez WLWCD 061 / 2001
—————————————————————————————————————
5 Mish Fadilak               trk 7 4:08
A+T: N Atlas
H: Natacha Atlas - Ayeshteni / Mantra MNTCD 1024 / 2001
—————————————————————————————————————
4 Yahamami               trk 6 3:25
A+T: Mami
H: Cheb Mami - Dellali / Visa 6572 / 2001
—————————————————————————————————————
1 Baro               trk 7 5:04
A+T: Koite
H: Habib Koite & Bamada - Baro / Putumayo P-192 /2001
—————————————————————————————————————

01 - 16 / 30 července
Sin Palabras                trk 4 4:30
A+T: Escoriza-Duenas
Z: Radio Tarifa - Cruzando el Rio / BMG 80135 / 2001
—————————————————————————————————————
Baiao da Penha                trk 2 4:07
A+T: Guio de Morais - David Nasser
Z: Gilberto Gil - Eu, Tu, Eles / WEA 27682 / 2001
—————————————————————————————————————
Amazing Grace                trk 6 4:24
A+T: trad
Z: The Blind Boys of Alabama - Spirit of the Century / Real World CDRW 95 / 2001
—————————————————————————————————————
Hahnpfalz               trk 3 2:00
A+T: Trad
Z: Hubert von Goisern - Trad / Virgin 8509 82 / 2001
—————————————————————————————————————
Virga ac diadema               trk 7 6:47
A+T: Bingen - Brisland - Ferner
H: Garmarna - Hildegard von Bingen / MNW CD 365 / 2001
—————————————————————————————————————
I Put A Spell On You               trk 2 3:25
A+T: Hawkins
H: Natacha Atlas - Ayeshteni / Mantra MNTCD 1024 / 2001
—————————————————————————————————————
Indifferent                trk 10 4:54
A+T: Chava Albertstein
Z: Chava Albertstein - Foreign Letters / Naive Y 226 146 / 2001
—————————————————————————————————————
Keckes                trk 1 4:03
A+T: Besh o droM
Z: Besh o droM / Fono 2000-2001 / FA 2000 / 2000
—————————————————————————————————————
Little Buds                trk 12 4:50
A+T: Sapo Perapaskero
Z: Taraf de Haidouks - Band of Gypsies / Crammed CRAW 24 / 2001
—————————————————————————————————————

2001- 17 - pondělí 13 srpna žebříček WMCE;

10 O Frondens Virga               trk 4 3:24
A+T: Bingen - Brisland - Ferner
H: Garmarna - Hildegard von Bingen / MNW CD 365 / 2001
—————————————————————————————————————
Life Begin Again                trk 7 6:18
A+T: Simon Emmerson-Iarla O’Lionard
Z: Afrocelt / Further In Time / RealWorld 10184 / 2001
—————————————————————————————————————
8 Footsteps               trk 10 / 1:59
A+T: Nitin Sawhney
Z: Nitin Sawhney - Prophesy / / V2 VVR 1015912 / 2001
—————————————————————————————————————
7 Mis Dos Pequenas               3 3:57
A+T: Anais Cruz
H: Orlando Cachaito Lopez / WLWCD 061 / 2001
—————————————————————————————————————
6 Baro               trk 7 5:04
A+T: Koite
H: Habib Koite & Bamada - Baro / Putumayo P-192 /2001
—————————————————————————————————————
4 A Friend                trk 2 4:19
A+T: W Badarou - A Kidjo
Z: Trilok Gurtu - The Beat of Love / Blue Thumb-Universal 549 745 / 2001
—————————————————————————————————————
3 Little Buds                trk 12 4:50
A+T: Sapo Perapaskero
Z: Taraf de Haidouks - Band of Gypsies / Crammed CRAW 24 / 2001
—————————————————————————————————————
2 Madanite               trk 4 3:53
A+T: Mami
H: Cheb Mami - Dellali / Visa 6572 / 2001
—————————————————————————————————————
Merry Blues                trk 1 3:27
A+T: Manu Chao
Z: Manu Chao - Proxima Estacion Esperanza / Virgin 03212 / 2001
—————————————————————————————————————

27 srpna

Oyraba                trk 13 / 4:36
A+T: Steven Huysman-Ghalia Benali-Guido Schiffer-Andre Vandevelde
Z: Ghalia Benali & Timnaa - Wild Harissa / Network 38817 / 2001
—————————————————————————————————————
Sampat Dino Boodram               CDI / trk 9 3:50
A+T: trad
Z: Nachay Nandalala New York City - Global Beat of the Boroughs / Smithsonian SW SFW 40493 / 2001
—————————————————————————————————————
Everything Will Be Alright               CDI / trk 15 4:11
A+T: Reverend Timothy Wright
Z: Reverend Timothy Wright / New York City - Global Beat of the Boroughs / Smithsonian SW SFW 40493 / 2001
—————————————————————————————————————
Roll On Babe                trk 8 3:34
A+T: Derroll Adams
Z: Ronnie Lane / FRoots 17 / FROOTCD 17 / 2001
—————————————————————————————————————
Ala Allah                trk 5 4:56
A+T: S E Hamlan - B Be Mileihi
Z: Abdul Majeed Abdullah / Re: Orient Club # 2 / Amigo AMCD 951 / 2001
—————————————————————————————————————
Abami                trk 3 7:42
A+T: Lagbaja
Z: Lagbaja / Rough Guide to Oxfam Africa / RGNET 1037 / 2001
—————————————————————————————————————
Vrdas Voda/Prepisor                trk 17 8:04
A+T: trad/ arr Mustapha
Z: 3 Mustaphas 3 / FRoots 17 / FROOTCD 17 / 2001
—————————————————————————————————————

5.9. ETNO KLUB 23.00 - 23.45 / Řecko

Dorou Dorou               trk 10 00:00-00:25
A+T: trad
H: Vocal Music in Crete Smithsonian SFW CD 40437 / 2000
—————————————————————————————————————
Pikrodafni               trk / 3 6:34
A+T: Mode Pagal
Z: Mode Plagal / The Rough Guide to the Music of Greece / RGNET 1066 CD / 2001
—————————————————————————————————————
We are flying               trk 1 5:41
A+T: Kaliviotis-Stassinopoulou
Z: Kristi Stassinopoulou - Echotropia / Musurgia Graeca ML4942 / 2000
—————————————————————————————————————
Mia Ine Oussia               trk 7 3:13
A+T: Nikolopoulos / Hapsiadis
Z: Haris Alexiou / Various - The Dance of Heaven’s Ghosts HEMIsphere 55644 / 1997
—————————————————————————————————————
I Mangues               trk 3 2:55
A+T: Xidakis / Rassoulis
Z: Haris Alexiou / Various - The Dance of Heaven’s Ghosts HEMIsphere 55644 / 1997
—————————————————————————————————————
Tsigaro Ego               CD 1 trk 7 3:43
A+T: Nikos Xidakis
Z: Eleftheria Arvanitaki / De Orientee y de Occidente / Resistencia ResCD 093 / 2000
—————————————————————————————————————
Pentozalis               trk 9 10:15
A+T: Daly
Z: Ross Daly - Selected Works / Oriente CD 01 / 1995
—————————————————————————————————————
Andamoma               trk / 4 / 5 5:08 / 5:35
A+T: Halkias
Z: PetroLoukas Chalkias / Greeks & Indians 1 / Saraswati Sara001 / 2001
—————————————————————————————————————


10 září

10 Intil Waheeda                trk 5 4:51
A+T: Raziqa-Dunia
Z: Hisham Abbas / Arabic Groove / Putumayo PUT 189 / 2001
—————————————————————————————————————
9 Salvatoris               trk 3 4:34
A+T: Bingen - Harderlin
H: Garmarna - Hildegard von Bingen / MNW CD 365 / 2001
—————————————————————————————————————
8 Moonrise               trk 5 4:42
A+T: Nitin Sawhney
Z: Cheb Mami + Nitin Sawhney - Prophesy / / V2 VVR 1015912 / 2001
—————————————————————————————————————
7 When You’re Falling                trk 3 5:14
A+T: Simon Emmerson-Iarla O’Lionard- James McNally
Z: Afrocelt / Further In Time / RealWorld 10184 / 2001
—————————————————————————————————————
6 Batoumanbe               trk 1 4:11
A+T: Koite
H: Habib Koite & Bamada - Baro / Putumayo P-192 /2001
—————————————————————————————————————
5 Yahamami               trk 6 3:25
A+T: Mami
H: Cheb Mami - Dellali / Visa 6572 / 2001
—————————————————————————————————————
4 Have we lost our dream?                trk 3 4:43
A+T: W Badarou - S Keita - S Kabongo
Z: Trilok Gurtu - The Beat of Love / Blue Thumb-Universal 549 745 / 2001
—————————————————————————————————————
2 Little Buds                trk 12 4:50
A+T: Sapo Perapaskero
Z: Taraf de Haidouks - Band of Gypsies / Crammed CRAW 24 / 2001
—————————————————————————————————————
1 El Dorado                trk 6 3:45
A+T: Manu Chao
Z: Manu Chao - Proxima Estacion Esperanza / Virgin 03212 / 2001
—————————————————————————————————————


24 září 20

Gud Fella               trk / 1 5:25
A+T: Ejigayehu SHibabaw
Z: Gigi / Palm Pictures P21 2068 / 2001
—————————————————————————————————————
Nin Kandi               trk / 2 4:55
A+T: Mory Kante
Z: Mory Kante - Le Voyageur / Musisoft CDS 8875 / 2001
—————————————————————————————————————
Utru Horas               CD I trk / 1 8:39
A+T: Rudolphe Gomis
Z: Orchestra Baobab - Pirates Choice / World Circuit WCD 063 / 2001
—————————————————————————————————————
Iag Bari               trk / 3 4:34
A+T: Adrian Sical
Z: Fanfare Ciocarlia - Iag Bari / Piranha PIR 1577 / 2001
—————————————————————————————————————
Ah-cheng Wants to Be a Farmer                trk / 5 3:00
A+T: Chen, Kuanyu
Z: Labor Exchange Band - / Trees LEB 002 / 2001
—————————————————————————————————————
Steppe Song               trk / 4 10:40
A+T: Robert Zollitsch & Urna
Z: Urna - / Trees TMCD 278 / 2001
—————————————————————————————————————


8 října

10 (28) Romski čoček                CD I trk 21 / 2:38
A+T: Durmiš Ismailovič
Z: Durmiš Ismailovič Orchestra / Golden Brass Summit / Network 39541 / 2001
—————————————————————————————————————
9 Three Kola Nuts                trk 10 4:06
A+T: Seydu
Z: 9 (22) Seydu - Diamond Tears / NubeNegra INN 1112 / 2001
—————————————————————————————————————
8 Tu Romnie                trk 9 3:34
A+T: Adrian Sical
Z: 8 (-) Fanfare Ciocarlia - Iag Bari / Piranha PIR 1577 / 2001
—————————————————————————————————————
7 Love Supreme                trk 4 6:32
A+T: Klein-Josch-Mullrich-Ramamani
Z: 7 (12) Dissidenten - Remixed / Exil 550 / 2001
—————————————————————————————————————
6 Mi Vida                trk 8 2:30
A+T: Manu Chao
Z: Manu Chao - Proxima Estacion Esperanza / Virgin 03212 / 2001
—————————————————————————————————————
4 Coumba                CD I trk 2 7:42
A+T: Rudolphe Gomis
Z: 4 (-) Baobab Orchestra Baobab - Pirates Choice / World Circuit WCD 063 / 2001
—————————————————————————————————————
2 Je suis un joueur               trk 11 06:46
A+T: Sapo Perapaskero
Z: Taraf de Haidouks - Band of Gypsies / Crammed CRAW 24 / 2001
—————————————————————————————————————
1 Mana Mana Ko               trk 8 4:20
A+T: Mory Kante
Z: 1 (36) Mory Kante - Le Voyageur / Musisoft CDS 8875 / 2001
—————————————————————————————————————


22 října Novinky a aktuality;

Do Your Best                trk 1 6:09
A+T: Femi Kuti
Z: Femi Kuti - Fight to Win / Barclay / 2001
—————————————————————————————————————
Natasha                trk 10 1:51
A+T: Savalieva
Z: Russian Roma - Bareh Droma / MR CD7013 / 2001
—————————————————————————————————————
Luki               trk / 1 5:39
A+T: John McLaughlin
Z: Shakti / Verve 014 164 / 2001
—————————————————————————————————————
Nar Djenetbouba                trk 2 4:44
A+T: Tinariwen
Z: Tinariwen - The Radio Tisdas Sessions / Wayward 703 / 2001
—————————————————————————————————————
Dragonfly                trk 3 4:06
A+T: Nguyen Le
Z: Huong Thanh - Dragonfly / ACT 9293 / 2001
—————————————————————————————————————
Realy                trk 2 4:17
A+T: Rajery
Z: Rajery - Fanamby / Indigo LBLC 2572 / 2001
—————————————————————————————————————
Minué                trk 19 2:04
A+T: G F Handel
Z: Pancho Alvarez - Nas Cordas / Boa Do Fol 27 / 2001
—————————————————————————————————————
Batuque                trk 3 4:36
A+T: Ernesto Nazareth
Z: Cello Trio - Tango Brasileiro / Piranha PIR 1578 / 2000
—————————————————————————————————————
Aijo                trk 1 4:54
A+T: Varijo-Kahkonen
Z: Vartinna - 6. 12. / BMG 74321 881 802 / 2001
—————————————————————————————————————


STŘEDA 31 října

Tisíc let dlouhá cesta: mezníky romské hudby z Evropy i Indie
—————————————————————————————————————
Pundela               trk 8 1:31-… (7:20)
A+T: trad / Musafir
Z: Musafir - Dhola Maru / Sounds True STA M114D /1999
—————————————————————————————————————
Rind de Hore / Romanian dances               trk 1 7:46
A+T:(Sapo Perapaskero) 00:00-1:07
Z: Taraf de HaĎdouks - Musique des Tziganes / Cramworld CRAW 23CD / 1991
—————————————————————————————————————
Na kamel ma / My heart bleeds               trk 6:30
A+T: (trad-arr. Jeno Zsigo) 00:00-1:32
Z: Ando Drom - Phari Mamo / Network 26981 / 1997
—————————————————————————————————————
Ederlezi / St. George Day               trk 3:45
A+T: (trad-Goran Bregovic) 00:00-2:04
Z: Vaska Jankovska, Goran Bregovic - Songbook / Universal 564 829 / 2000
—————————————————————————————————————
Tus Ojillos Negros / Your black eyes               trk 5:34
A+T: (trad-arr Camaron) 00:00 - 2:53
Z: Camaron de la Isla - Paris 1987 / Universal 546 633 / 1999
—————————————————————————————————————
Osen / Autumn               trk 5:50
A+T: (Sergei Erdenko-Federico Garcia Lorca) 00:00-2:32
Z: Loyko - Gypsy music for Nunja / Network 37.993 / 2001
—————————————————————————————————————
Lume, lume / Oh my world               trk 4:25
A+T: (trad) 00:00-2:12
Z: Maria Tanase - Malediction d’Amour / Oriente RienCD 22 / 2000
—————————————————————————————————————
Keckes               trk 4:03
A+T: (Besh o’droM) 00-1:32
Z: Besh o’droM / Fono 2000-2001 / FA 2000 / 2000
—————————————————————————————————————

5 listopadu

—————————————————————————————————————
10 West Wind Unification                trk 10 5:26 / 3:40
A+T: Bongi Makeba Lee-arr. B Merzak
Z: Miriam Makeba - The Guinea Years / Sterns STCD 03017 / 2001
—————————————————————————————————————
9 Zaza Somondrara                trk 2 4:14
A+T: D’Gary
Z: D’Gary - Akata Meso / Indigo LBLC 2575 / 2001
—————————————————————————————————————
8 Dourbiha                trk 3 6:41 / 3:40
A+T: Momo
Z: Momo - The Birth of Dar / Apartment 22 CD 4 / 2001
—————————————————————————————————————
7 Tu Romnie                trk 9 3:34
A+T: Adrian Sical
Z: 8 (-) Fanfare Fanfare Ciocarlia - Iag Bari / Piranha PIR 1577 / 2001
—————————————————————————————————————
6 Ghaddar                trk 4 3:51
A+T: Hamid Baroudi
Z: Hamid Baroudi - Sidi / Barbarity EFA 021 / 2001
—————————————————————————————————————
5 Bale Washintu                trk 5 5:30
A+T: Ejigayehu Shibabaw- dejene. Bekel + Sinke Assefa
Z: Gigi / Palm Pictures P21 2068 / 2001
—————————————————————————————————————
4 Ledi Ndieme M’Bodj                trk 3 8:54 / 4:00
A+T: Ndiouga Dieng
Z: 4 (-) Orchestra Baobab - Pirates Choice / World Circuit WCD 063 / 2001
—————————————————————————————————————
3 Adelita                CD 2 / trk 16 3:52 / 2:30
A+T: Bruno Garcia-P L Jamain a
Z: Sergent Garcia / In Bloom - French World Music / BurexWorld 01 / 2001
—————————————————————————————————————
2 Balini                trk 4 5:35 / 2:30
A+T: Hussaine Kili
Z: El Hussaine Kili - Mountain to Mohamed / Tropical 68 818 / 2001
—————————————————————————————————————
1 Dimini                trk 6 6:07 / 3:40
A+T: Mory Kante
Z: 1 (36) Mory Kante - Le Voyageur / Musisoft CDS 8875 / 2001
—————————————————————————————————————

Etnoklub středa 14. 11. 2001

Mouhamadou Bamba               trk 1 0:00- 0:40
A+T: Thione Seck
Z: Orchestra Baobab - Bamba Sterns STCD 3003
—————————————————————————————————————
Utru Horas               CD I trk / 1 8:39
A+T: Rudolphe Gomis
Z: Orchestra Baobab - Pirates Choice / World Circuit WCD 063 / 2001
—————————————————————————————————————
Coumba                CD I trk 2 7:42
A+T: Rudolphe Gomis
Z: Orchestra Baobab - Pirates Choice / World Circuit WCD 063 / 2001
—————————————————————————————————————
Thiely               trk 2 5:09
A+T: Pape Seck
Z: Etoile De Dakar - Absa Gueye Stern’s STCD 3004
—————————————————————————————————————
Kinsiona               trk 9 4:02
A+T: Franco
H: Franco / Music In My Head / Stern’s STCD 1081 / 1998
—————————————————————————————————————
Mandali               trk 2 5:04
A+T: Medoune Diallo
H: Thione Seck / Africando All Stars - Mandali Stern’s STCDW 1092 / 2000
—————————————————————————————————————
Ledi Ndieme M’Bodj                trk 3 8:54
A+T: Ndiouga Dieng
Z: 4 (-) Orchestra Baobab - Pirates Choice / World Circuit WCD 063 / 2001
—————————————————————————————————————

pondělí 19 listopadu novinky a aktuality

—————————————————————————————————————
Woman                trk 4 4:24
A+T: Susheela Raman / Sam Mills
Z: Susheela Raman - Salt Rain / Narada World 50955 / 2001
—————————————————————————————————————
Hayalname                trk 3 6:26
A+T: Mercan Dede
Z: Mercan Dede - Seyahatname / Double Moon DM 12 / 2001
—————————————————————————————————————
Bangalore Krishna                trk 3 4:46
A+T: Jose Antonio Carmona
Z: Pepe Habichuela & the Bolywood Strings - Yerbaguena / Nuevos Medios NM 15 788 / 2001
—————————————————————————————————————
Moldura                trk 2 4:49
A+T: Zelia Fonseca-Rosana Tavares
Z: Fonseca & Rosana / Peregrina’s Dreamworld / PM 50231 / 2001
—————————————————————————————————————
Jonona               trk / 1 6:36
A+T: Benjamin Yusupov
Z: SheshBesh / Enja TIP
—————————————————————————————————————
Raks Bikun                trk 6 4:26
A+T: Allo Alaev
Z: Allaev / Libra / 2001
—————————————————————————————————————
Bakhoor                trk 5 5:33
A+T: Zad Moultaka
Z: Fadia Tomb El-Hage, Zad Moultaka - Anashid / Network 38410 / 2001
—————————————————————————————————————
Noches de Lumbreras                trk 15 5:44
A+T: M Luna - S Martinez
Z: Manuel Luna - Romper el Baile / Resistencia RESCD 120 / 2001
—————————————————————————————————————

pondělí 3. prosince 2001
PLAYLIST
—————————————————————————————————————
Woman                trk 4 4:24
A+T: Susheela Raman / Sam Mills
Z: Susheela Raman - Salt Rain / Narada World 50955 / 2001
—————————————————————————————————————
Secret d’Afrique                trk 2 / 5:30
A+T: Magic System
Z: Magic System - 1er Gaou / CDS 7083 / 2001
—————————————————————————————————————
Oske Cherde                trk 2 2:54
A+T: Huun Huur Tu
Z: Huun Huur Tu - Best/Live / Jaro 4236 / 2001
—————————————————————————————————————
El Loco                trk 3 / 4:07
A+T: Los de Abajo
Z: Los de Abajo - Cybertropic / Luaka Bop Promo / 2002
—————————————————————————————————————
Koul chi al Qualidine                trk 3 / 4:03
A+T: Hasna el Becharia
Z: Hasna el Becharia - Djazair Djohara / Indigo LBLC 2568 / 2001
—————————————————————————————————————
CHambre 105                trk 5 5:14
A+T: Coumba Gawlo
Z: Coumba Gawlo - Sa Lii Sa Lee / Melodie / 2001
—————————————————————————————————————
Tango Apocalypso                trk 10 6:00
A+T: Boris Kovač
Z: Boris Kovač & Ladaaba - The Last balkan Tango / Piranha PIR 1573 / 2001
—————————————————————————————————————
Funu / HiLife mix                trk 9 7:50
A+T: Dennis Ferres
Z: Dennis Ferres / Future World of Funk / / Ocho CD011 / 2001
—————————————————————————————————————

PLAYLIST Etnoklub 19. prosince 2001
—————————————————————————————————————
Babah Ngawih               trk 6 0:00–
A+T: Ismet Ruchimat
H: SambaSunda - Berekis / Kartini Kart6 / 2001
—————————————————————————————————————
6. Bubi Chen                trk 2 4:48
A+T: I Ruchimat/S H Mustapha
Z: Sabah Habas Mustapha & the Jugala All Stars Kartini Kart 4 / 2000
—————————————————————————————————————
So la li               trk 6 7:05
A+T: I Ruchimat
Z: Sabah Habas Mustapha & the Jugala All Stars / Kartini Kart 4 / 2000
—————————————————————————————————————
Sumimaula                trk 9 6:13
A+T: Ismet Ruchimat
Z: SambaSunda - Berekis / Kartini Kart6 / 2001
—————————————————————————————————————
Pege Sakarimpang               trk 12 / 2:02
A+T: Uning Unigan
Z: Uning Uuningan / Indonesia / Rough Guide RGNET 1055 CD / 2000
—————————————————————————————————————
Boleh Bersuka Ria               trk 14 5:13
A+T: Nasida Ria
Z: Nasida Ria / Indonesia / Rough Guide RGNET 1055 CD / 2000
—————————————————————————————————————
Bandung                trk 1 5:08
A+T: Sabah Habas Mustapha
S : Sabah Habas Mustapha - Jala Kopo / Kartini Kart 1 / 1997
—————————————————————————————————————
Sumbawa               trk 2 / 6:25
A+T: Sabah Habas Mustapha
S : Sabah Habas Mustapha - Jala Kopo / Kartini Kart 1 / 1997
—————————————————————————————————————

pondělí 17 prosince / WMCE / Playlist

—————————————————————————————————————
10 Naza               trk 2 4:58 / 3:00
A+T: Mbilia Bel
Z: Mbilia Bel - Welcome / Sono CDS 8912 / 2001
—————————————————————————————————————
9 Mountain to Mohammed                trk 1 / 4:35 / 3:00
A+T: Hussaine Kili
Z: El Hussaine Kili - Mountain to Mohamed / Tropical 68 818 / 2001
—————————————————————————————————————
8 Traitors of Africa               trk 3 5:28
A+T: Femi Kuti
Z: Femi Kuti - Fight to Win / Barclay / 2001
—————————————————————————————————————
7 Resaka Marandray                trk 5 3:40
A+T: D’Gary
Z: D’Gary - Akata Meso / Indigo LBLC 2575 / 2001
—————————————————————————————————————
6 Utru Horas                trk 1 8:39 / 3:30
A+T: Rudolphe Gomis
Z: 4 (-) Orchestra Baobab - Pirates Choice / World Circuit WCD 063 / 2001
—————————————————————————————————————
5 Apollo               trk 2 6:16 / 3:00
A+T: Bambino Diabate
Z: Africando - Live / Sono CDS 8907 / 2001
—————————————————————————————————————
4 Nata                trk 3 4:41
A+T: Mory Kante
Z: 1 (36) Mory Kante - Le Voyageur / Musisoft CDS 8875 / 2001
—————————————————————————————————————
3 Adelita                CD 2 / trk 16 3:52 / 2:30
A+T: Bruno Garcia-P L Jamain a
Z: Sergent Garcia / In Bloom - French World Music / BurexWorld 01 / 2001
—————————————————————————————————————
2 Santa Maria               trk 5 5:57 / 3:00
A+T: Solal-Muller-Majaroff
Z: Gotan Project - la revencha del Tango / YaBasta YAB013 / 2001
—————————————————————————————————————
1 Gud Fela                trk 1 5:35
A+T: Ejigayehu Shibabaw
Z: Gigi / Palm Pictures P21 2068 / 2001
—————————————————————————————————————

středa 26 prosince 2001
Playlist
—————————————————————————————————————
Woman                trk 4 4:24
A+T: Susheela Raman / Sam Mills
Z: Susheela Raman - Salt Rain / Narada World 50955 / 2001
—————————————————————————————————————
Female song medley                trk 13 7:36 / 1:30 f/o
A+T: trad
Z: Kosovo Roma / Arhefon AF 01 / 2001
—————————————————————————————————————
Pelno me sam                trk 2 5:36
A+T: Šaban Bajramovič
Z: Šaban Bajramovič / World Conncetion 09 / 2001
—————————————————————————————————————
Rom Bakhtale intro                trk 16 3:36
A+T: Rom Bakhtale
Z: Rom Bakhtale / Elefteriades Sampler / Elef Prod’n / 2001
—————————————————————————————————————
Ya Rayah                trk 2 6:12
A+T: A Abdelrahmane
Z: Magda 2001 / Magda / 2001
—————————————————————————————————————
Bossa Zangada               trk 7 2:54
A+T: Paul Jaynsinha-Monica Vasconcelos
Z: Monica Vasconcelos - Nois / MOVAS 001 / 1999
—————————————————————————————————————
El Indio                trk 9 3:48
A+T: Los de Abajo
Z: Los de Abajo - Cybertropic / Luaka Bop Promo / 2002
—————————————————————————————————————
Kila vuotti uutta kuuta                trk 7 4:43
A+T: Trad
Z: Vartinna - 6. 12. / BMG 74321 881 802 8 / 2001
—————————————————————————————————————
Onita Almyim                trk 3 / 4:57
A+T: trad
Z: Zulya - Aloukie / Kamalova / 1998
—————————————————————————————————————

2002

Etnoklub / Vltava / 23.00 - 23.45 středa 2 ledna 2002
PLAYLIST
—————————————————————————————————————
Bonde                trk 1 00:00-00:35
A+T: Ali Farka Toure
Z: Ali Farka Toure with Ry Cooder - Talking Timbuktu / World Circuit WCD 040 / 1994
—————————————————————————————————————
Pjesna Ljesorubov               trk 2 5:47
A+T: Andrej Misin
H: Mari Boine-Inna Zhelannaya-Sergei Starostin / Winter in Moscow / Jaro 4235 / 2001
—————————————————————————————————————
Pihi Neito                trk 8 3:24
A+T: Trad-S.Kaasinen
Z: Värttinä - 6. 12. / BMG 74321 881 802 / 2001
—————————————————————————————————————
Oske Cherde                trk 2 2:54
A+T: Huun Huur Tu
Z: Huun Huur Tu - Best/Live / Jaro 4236 / 2001
—————————————————————————————————————
5 Ay Romale               CD I trk 12 3:04
A+T: Nikolai Zhemtchuzhem
H: Arbat / Russian Gypsy Soul Network Medien 36989 / 2000
—————————————————————————————————————
Blackjack Davey                trk 2 5:47
A+T: Trad / arr Mahal
Z: Taj Mahal - Hanapepe dream / T&M 017 / 2001
—————————————————————————————————————
Iag Bari               trk / 3 4:34
A+T: Adrian Sical
Z: Fanfare Ciocarlia - Iag Bari / Piranha PIR 1577 / 2001
—————————————————————————————————————
10 O Frondens Virga               trk 4 3:24
A+T: Bingen - Brisland - Ferner
H: Garmarna - Hildegard von Bingen / MNW CD 365 / 2001
—————————————————————————————————————
4 Yahamami               trk 6 3:25
A+T: Mami
H: Cheb Mami - Dellali / Visa 6572 / 2001
—————————————————————————————————————
Maya                trk 4 4:39
A+T: Susheela Raman / Sam Mills
Z: Susheela Raman - Salt Rain / Narada World 50955 / 2001
—————————————————————————————————————
6 Batoumanbe               trk 1 4:11
A+T: Koite
H: Habib Koite & Bamada - Baro / Putumayo P-192 /2001
—————————————————————————————————————

14. ledna 2002 PLAYLIST
—————————————————————————————————————
Two Rainbows /               trk 1 4:00
A+T: Nina Bjork Eliasson / Hasse Poulsen
H: Klakki - Lemon River / Tutl SHD 52 / 2001
—————————————————————————————————————
Kassongo /               trk 1 4:35
A+T: Katele Aley
H: Super Mazembe - East Africa / Earthworks STEW45CD / 2002
—————————————————————————————————————
Cabo Verde Na Coracao /               trk 7 4:03
A+T: Sara Tavares-Ruben ALves-Jose Luis Ramos
H: Sara Tavares - Mi Ma Bo / / BMG 21812 / 1999
—————————————————————————————————————
Secret d’Afrique                trk 2 / 5:30 (vyjet 0:22 po začátku)
A+T: Magic System
Z: Magic System - 1er Gaou / CDS 7083 / 2001
—————————————————————————————————————
Lamentu /               trk 1 5:06
A+T: Tenores di Bitti
H: Tenores di Bitti - ‘S Amore ‘E Mama / Real World
—————————————————————————————————————
Cor de Lua /               trk 6 3:12
A+T: Susana AGuiar - Carlos Goncalves
H: Misia - Ritual / Erato 85818 / 2001
—————————————————————————————————————
Niko laever Bulgar /               trk 3 3:49
A+T: Charkov Klezmer Band
H: Charkov Klezmer Band / Yadarts 2001
—————————————————————————————————————
5 Maguar Tanc /               trk 1 2:52
A+T: Brahms
H: Romanini - Elso felvetel / Andrea & Robi / 2001
—————————————————————————————————————
Hochzeitstanz /               trk 4 4:24
A+T: Trad
H: Csokolom - Ludo Luda / Arholie CD 498 / 2001
—————————————————————————————————————
Meri /               trk 5 5:33
A+T: K.Reiman-S.Reiman
H: Värttinä - 6. 12. / BMG 74321 881 802 8 / 2001
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 28 ledna /
—————————————————————————————————————
9 Mandali               trk 9 6:40
A+T: Medoune Diallo
Z: Africando - Live / Sono CDS 8907 / 2001
—————————————————————————————————————
8 Ekwa Mwato                trk 4 4:58
A+T: Richard Bona
Z: Richard Bona - Reverence / Columbia 504497 / 2002
—————————————————————————————————————
7 A Love I Can Feel                trk 2 4:16
A+T: Tarik + Chevelle Franklin
Z: Big Men - Rai meets Reggae / Virgin PM 052 / 2002
—————————————————————————————————————
6 Szatele Zalv                trk 1 4:11
A+T: Antal Kovacs
Z: Romano Drom - Ando Foro / Daqui 332 011 / 2001
—————————————————————————————————————
5 Zaza Somondrana                trk 2 4:14
A+T: D’Gary
Z: D’Gary - Akata Meso / Indigo LBLC 2575 / 2001
—————————————————————————————————————
4 Ainsi soit-il                trk 2 6:20
A+T: Papa Wemba-Sec Bidens
Z: Papa Wemba - Bakala Dia Kuba / Sono CDS 8916 / 2001
—————————————————————————————————————
3 Santa Maria               trk 5 5:57
A+T: Solal-Muller-Majaroff
Z: Gotan Project - la revencha del Tango / YaBasta YAB013 / 2001
—————————————————————————————————————
2 Africa Child                trk 1 4:26
A+T: Abass Abass
Z: Abass Abass / Africa Raps / Trikont US 294 / 2001
—————————————————————————————————————
1 Zomaye                trk 10 4:00
A+T: Ejigayehu Shibabaw- dejene. Bekel + Sinke Assefa
Z: Gigi / Palm Pictures P21 2068 / 2001
—————————————————————————————————————

Playlist 02B 16.1. 2002 Hosté festivalu Migration Music

—————————————————————————————————————
Frogs /               trk 3 00:10-00:25
A+T: trad
H: A Day in Paradise / Wind TCD 5038 / 2001
—————————————————————————————————————
Bura Bura Yan               trk 2 4:16
A+T: Huegu
H: Huegu & Docdoc - Bura Bura Yan / TMCD 2001 Trees / 2000
—————————————————————————————————————
Whistling Song /               trk 23 1:44 / fadeout pod text
A+T: Trad
H: Wa Wa / Trees Sony SDD 9821 / 1998
—————————————————————————————————————
Witches Song /               trk 8 2:49
A+T: Trad
H: Wa Wa / Trees Sony SDD 9821 / 1998
—————————————————————————————————————
Chant de Sarclage /               trk 1 4:42
A+T: trad
H: Amis / Inedit W 260011 / 1989
—————————————————————————————————————
Ah-cheng Wants to Be a Farmer                trk / 5 3:00
A+T: Chen, Kuanyu
Z: Labor Exchange Band - / Trees LEB 002 / 2001
—————————————————————————————————————
The Night March of the Chrysanthemums                trk / 6 8:46
A+T: Lin, Shenghsiang
Z: Labor Exchange Band - / Trees LEB 002 / 2001
—————————————————————————————————————
Jamar               trk / 4 10:40
A+T: Robert Zollitsch & Urna
Z: Urna / Trees TMCD 278 / 2001
—————————————————————————————————————
Džal o paňi               trk 15 2:12
A+T: trad / arr Alom
H: Álom - Romani muzika Rachot 20 / 1999
—————————————————————————————————————
Tojo Nite               trk 5 6:22
A+T: Takashi Hirayasu
H: Bob Brozman + Takashi Hirayasu - Nankuru Naisa World Network TUG CD 1023 / 2001
—————————————————————————————————————
39:00

Playlist pondělí 11 února / aktuality
—————————————————————————————————————
Gacon Bozo               trk 1 / 7:40
A+T: Assad-Fracouer
H: Coupé Cloué / Rough Guide to Music of Haiti / RGNET 1067 / 2002
—————————————————————————————————————
Ahoi               CD I trk 2 4:10
A+T: Kuvezin
H: Yat Kha / BBC Radio 3 / 2002
—————————————————————————————————————
Sigui               CD I trk 5 9:23
A+T: Tounkara
H: Djelimady Tounkara / BBC Radio 3 / 2002
—————————————————————————————————————
Cachaito               CD I trk 9 7:30
A+T: Orlando Cachaito Lopez
H: Orlando Cachaito Lopez / BBC Radio 3 / 2002
—————————————————————————————————————
Hora               CD II trk 3 / 4:53
A+T: Persapkero
H: Taraf de Haidouks / TBBC Radio 3 / 2002
—————————————————————————————————————
Moon Over Guan Mountains               trk 5 5:41
A+T: Zhao Jiping
H: Yo Yo Ma - Silk Road Journeys / Sony SK 89782 / 2002
—————————————————————————————————————

pondělí 25 února / Playlist

—————————————————————————————————————
10 No Valentin               trk 4:03
A+T: Carlos Soto de la Colina
H: Tania Libertad - Costa Libertad / Lusafrica 362 472 / 2001
—————————————————————————————————————
9 Very Ny Bado                trk 1 3:53
A+T: D’Gary
Z: D’Gary - Akata Meso / Indigo LBLC 2575 / 2001
—————————————————————————————————————
8 The Circle               trk 3 / 3:14
A+T: Chiwoniso - Kris Kristofferson
H: Chiwoniso + Kris Kristofferson / The Nobel Peace Prize / kirkelig FXCD 249 / 2001
—————————————————————————————————————
7 Kaesal                trk 4 3:14
A+T: Gokh-Bi System
Z: Gokh-Bi System / Africa Raps / Trikont US 294 / 2001
—————————————————————————————————————
5 No Comment Eva                trk 4 4:15
A+T: Papa Wemba-Maurice Poto
Z: Papa Wemba - Bakala Dia Kuba / Sono CDS 8916 / 2001
—————————————————————————————————————
4 La Del Ruso               trk 9 6:22
A+T: Solal-Muller-Majaroff
Z: Gotan Project - la revencha del Tango / YaBasta YAB013 / 2001
—————————————————————————————————————
3 Traitors of Africa               trk 3 5:28
A+T: Femi Kuti
H: Femi Kuti - Fight to Win / Barclay / 2001
—————————————————————————————————————
2 Sew Argen               trk / 7 5:16
A+T: Ejigayehu Shibabaw
Z: Gigi / Palm Pictures P21 2068 / 2001
—————————————————————————————————————
1 Sisi               trk 1 4:30
A+T: Issa Bagayogo
H: Issa Bagayogo - Timbuktu / Six Degrees 1062 / 2001
—————————————————————————————————————

pondělí 11 března aktuality /
Playlist

—————————————————————————————————————
Bana Congo               trk 1 5:03
A+T: Nedule Montswet
H: Papa Noel & Papi Oviedo - Bana Congo / Tumi 107 / 2002
—————————————————————————————————————
Kin Havane               trk 2 5:56
A+T: Nedule Montswet
H: Papa Noel & Papi Oviedo - Bana Congo / Tumi 107 / 2002
—————————————————————————————————————
Rahiso’s Maddness               trk 4 / 3:40
A+T: Randriamam Pionona
H: Njava - Source / EMI 326 52 / 2001
—————————————————————————————————————
Deli Papas               trk 3 6:44
A+T: Papa-Yorghis
H: Mode Plagal - III / Lyra ML 715 / 2002
—————————————————————————————————————
Khsara Aalik               trk 9 4:45
A+T: Souad Massi
H: Souad Massi - Raoui / Island 586706 / 2002
—————————————————————————————————————
We Maly Bas               trk 5 5:27
A+T: Mohammed Fawzy
H: Hossam Ramzy - Maged Serour / ARC EUCD 1697 / 2002
—————————————————————————————————————
Ala Jalkoum               trk 9 / 5:06
A+T: Taha-Hillage
H: Rachid Taha feat Femi Kuti-Live / Barclay 589 391 / 2002
—————————————————————————————————————
2 Balini                trk 4 5:35 / 2:30
A+T: Hussaine Kili
Z: El Hussaine Kili - Mountain to Mohamed / Tropical 68 818 / 2001
—————————————————————————————————————
pondělí 25 března WMCE březen / Playlist
—————————————————————————————————————
Femi Kuti / Do Your Best                trk 1 / 6:09 / 4:00
A+T: Femi Kuti
H: Femi Kuti - Fight to Win / Barclay / 2001
—————————————————————————————————————
8 (61) Folia               trk 2 3:38
A+T: Wagner Pa
H: Wagner Pa - Brazuca Matraca / Virgin 810912 / 2002
—————————————————————————————————————
7 Vanité des Vanites                trk 8 5:37
A+T: Papa Wemba-Maurice Poto
Z: Papa Wemba - Bakala Dia Kuba / Sono CDS 8916 / 2001
—————————————————————————————————————
6 Africa Child                trk 1 9:26 / 4:00
A+T: Abass Abass
Z: Abass Abass / Africa Raps / Trikont US 294 / 2001
—————————————————————————————————————
5 Mbiffé               trk 5 4:01
A+T: Lokua Kanza
H: Lokua Kanza - Toebi Te / Universal 16651 / 2002
—————————————————————————————————————
4 (23) Zok               trk 1 3:12
A+T: Rene Lacaille & Bob Brozman
H: Rene Lacaille & Bob Brozman - DigDig / TUG CD 1025 / 2001
—————————————————————————————————————
3 El Loco                trk 3 / 4:07
A+T: Los de Abajo
Z: Los de Abajo - Cybertropic / Luaka Bop Promo / 2002
—————————————————————————————————————
2 A Love I Can Feel                trk 2 4:16
A+T: Tarik + Chevelle Franklin
Z: Big Men - Rai meets Reggae / Virgin PM 052 / 2002
—————————————————————————————————————
1 Banani               trk 9 4:54
A+T: Issa Bagayogo
H: Issa Bagayogo - Timbuktu / Six Degrees 1062 / 2001
—————————————————————————————————————

06 středa 3 dubna 2002 Etnoklub
Londýn a jeho Asijské podzemí:
Playlist
—————————————————————————————————————
Pee Lae Ghat               trk 1 zač: 3:50 (od začátku) 4:30 stahnout pod text, nechat běžet:
A+T: Pardesi
H: Various - Bhangra Top Ten CD SR 041 / 1991
—————————————————————————————————————
Chargiye               trk 3 (vyjet po: 0:21) 5:37
A+T: Bombay Talkie
H: Bombay Talkie / Bhangra / Rough Guide RGNET 1054 CD / 2000
—————————————————————————————————————
Pyar Ka Hai Biri               trk 4 4:49
A+T: Nihal-Bhamra
H: Sangeeta / Bhangra / Rough Guide RGNET 1054 CD / 2000
—————————————————————————————————————
Lament of McCrimmon               trk 5 / 6:39
A+T: Chandra-Coe
H: Sheila Chandra - Roots & Wings MNW SHCD 5
—————————————————————————————————————
Chura Liya Hai Tum ne               trk 5 4:48
A+T: Yaadon Ki Baaraat / Hum Kisise Kum Naheen
H: Asha Bhonsle / Rough Guide to Bollywood / RGNET 1074 / 2002
—————————————————————————————————————
Kese Kese               trk 2 6:13
A+T: Ustad Sultan Khan
Z: DJ Cheb i Sabbah - Shri Durga (Nation) USA-Indie
—————————————————————————————————————
Fire Water               trk 2 5:56 (Afro)
A+T: Fun Da Mental
H: Fun Da Mental - There Shall be Love / / Nation NRCDPR 2008 / 2001
—————————————————————————————————————
Pollution               trk 4 5:45 (Ind)
A+T: Fun Da Mental
H: Fun Da Mental - There Shall be Love / / Nation NRCDPR 2008 / 2001
—————————————————————————————————————

06 středa 3 dubna 2002 Etnoklub
Londýn a jeho Asijské podzemí:
Playlist
—————————————————————————————————————
Pee Lae Ghat               trk 1 zač: 3:50 (od začátku) 4:30 stahnout pod text, nechat běžet:
A+T: Pardesi
H: Various - Bhangra Top Ten CD SR 041 / 1991
—————————————————————————————————————
Chargiye               trk 3 (vyjet po: 0:21) 5:37
A+T: Bombay Talkie
H: Bombay Talkie / Bhangra / Rough Guide RGNET 1054 CD / 2000
—————————————————————————————————————
Pyar Ka Hai Biri               trk 4 4:49
A+T: Nihal-Bhamra
H: Sangeeta / Bhangra / Rough Guide RGNET 1054 CD / 2000
—————————————————————————————————————
Lament of McCrimmon               trk 5 / 6:39
A+T: Chandra-Coe
H: Sheila Chandra - Roots & Wings MNW SHCD 5
—————————————————————————————————————
Chura Liya Hai Tum ne               trk 5 4:48
A+T: Yaadon Ki Baaraat / Hum Kisise Kum Naheen
H: Asha Bhonsle / Rough Guide to Bollywood / RGNET 1074 / 2002
—————————————————————————————————————
Kese Kese               trk 2 6:13
A+T: Ustad Sultan Khan
Z: DJ Cheb i Sabbah - Shri Durga (Nation) USA-Indie
—————————————————————————————————————
Fire Water               trk 2 5:56 (Afro)
A+T: Fun Da Mental
H: Fun Da Mental - There Shall be Love / / Nation NRCDPR 2008 / 2001
—————————————————————————————————————
Pollution               trk 4 5:45 (Ind)
A+T: Fun Da Mental
H: Fun Da Mental - There Shall be Love / / Nation NRCDPR 2008 / 2001
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 8 dubna / 23:00-23:45

—————————————————————————————————————
Espinita               trk 2 4:22
A+T: Barovero, Paci, Carbonel
H: Matri Mia - Banda Ionica / Dunya Felmay FY 8050 / 2002
—————————————————————————————————————
La Caminadora               trk 1 5:44
A+T: N Mili
H: Sierra Maestra - Rumbero Soy / WorldMusicNetwork TUG CD 1027 / 2002
—————————————————————————————————————
Junto a un Canaveral               trk 3 4:37
A+T: Rosando Ruiz
H: Sierra Maestra - Rumbero Soy / WorldMusicNetwork TUG CD 1027 / 2002
—————————————————————————————————————
Yhrough the mist of your eyes               trk 3 7:20
A+T: Yair Dalal
H: Smar - Yair Dalal / Magda MGD 039 / 2002
—————————————————————————————————————
Louco e triste /Sad and crazy               trk 3 / 3:04
A+T: (Duda)
H: 2.(1) Moleque de rua-Street Kids of Brazil Crammed Discs MOL 91002 1995
—————————————————————————————————————
Warda               trk 4 4:28
A+T: Mohamed Alnuma
H: Pecheurs de Perles / Esengo MDS 753 001 / 2002
—————————————————————————————————————
Here               trk 10 9:07
A+T: Salif Keita
H: Salif Keita - Moffou / Universal 016 916 / 2002
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 22 dubna / 23:00-23:45 WMCE /
—————————————————————————————————————
10 Boul Ma Mine                trk 16 3:09
A+T: Positive Black Soul
Z: Positive Black Soul / Africa Raps / Trikont US 294 / 2001
—————————————————————————————————————
9 Yamore               trk 1 7:23
A+T: Salif Keita
H: Salif Keita - Moffou / Universal 016 916 / 2002
————————————————————————————————————
8 (8) Xino Xano               trk 4 3:46
A+T: Wagner Pa
H: Wagner Pa - Brazuca Matraca / Virgin 810912 / 2002
—————————————————————————————————————
7 Amessa               trk 3 3:48
A+T: Souad Massi
H: Souad Massi - Raoui / Island 586706 / 2002
—————————————————————————————————————
6 Pa Manyen Fanm Nan               trk 2 0:11 / 4:54
A+T: Michel Martelly
H: Michel Martelly / Haitian Troubadours / Next CDS 8922 / 2001
—————————————————————————————————————
5 Timbuktu               trk 5 5:49
A+T: Issa Bagayogo
H: Issa Bagayogo - Timbuktu / Six Degrees 1062 / 2001
—————————————————————————————————————
4 Aich Rebel Sun                trk 06 / 6:23
A+T: Kamel Hamadi
Z: Khaled / Big Men - Rai meets Reggae / Virgin PM 052 / 2002
—————————————————————————————————————
3 Zok               trk 3 3:12
A+T: Rene Lacaille & Bob Brozman
H: Rene Lacaille & Bob Brozman - DigDig / TUG CD 1025 / 2001
—————————————————————————————————————
2 Kumisaka Nkolo               trk 16 3:31
A+T: Lokua Kanza
H: Lokua Kanza - Toebi Te / Universal 16651 / 2002
—————————————————————————————————————
1 El Indio                trk 9 3:48
A+T: Los de Abajo
Z: Los de Abajo - Cybertropic / Luaka Bop 11135 / 2002
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 29 dubna / 23:00-23:45

————————————————————————————————————
Wedding in Crown heights               trk 2 3:53
A+T: Lubovitcher
H: Frank London’s Klezmer Brass Allstars / Piranha PIR1683 / 2002
—————————————————————————————————————
Sia beneritto               trk 2 4:11
A+T: trad
H: Carlo Faiello - Le Danze di Dionyso / Oriente RIEN CD 36 / 2002
—————————————————————————————————————
Tangito               trk 8 4:01
A+T: Lo Jo
H: Lo Jo / L’une des siens / Universal 017 344 / 2002
—————————————————————————————————————
Cinq couirs ocre               trk 6 4:30
A+T: Lo Jo
H: Lo Jo / L’une des siens / Universal 017 344 / 2002
—————————————————————————————————————
Talkatif               trk 2 9:36
A+T: Antibalas
H: Antibalas - Talkatif / Ninja Tune ZEN CD66 / 2002
—————————————————————————————————————
Zemiata na Orfei               trk 14 7:11
A+T: G Petkov
H: Angelite - Balkan Passions / Jaro 4234 / 2002
—————————————————————————————————————
Mi Magdalena               trk 14 5:08
A+T: Bis Music
H: Sixto Llorente El Indio/Salsa Timba / Manteca MANT CD 33 / 2002
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 13 května /

—————————————————————————————————————
9 The Way You Dream               trk 3 0:12 — 8:10 / 5:00
A+T: Bridgeman-Catto-Stipe
H: 1 Giant Leap / Palm Pictures PALMCD 2077 / 2002
—————————————————————————————————————
8 Espinita               trk 2 4:22
A+T: Barovero, Paci, Carbonel
H: Matri Mia - Banda Ionica / Dunya Felmay FY 8050 / 2002
—————————————————————————————————————
7 Que Mala Suerte                trk 2 4:28 / 3:00
A+T: Los de Abajo
Z: Los de Abajo - Cybertropic / Luaka Bop 11135 / 2002
————————————————————————————————————
6 Timbuktu               trk 5 5:49 / 3:00
A+T: Issa Bagayogo
H: Issa Bagayogo - Timbuktu / Six Degrees 1062 / 2001
—————————————————————————————————————
5 Oh Le La Lo               trk 5 4:29 / 3:00
A+T: Rene Lacaille & Bob Brozman
H: Rene Lacaille & Bob Brozman - DigDig / TUG CD 1025 / 2001
—————————————————————————————————————
4 Kin Havane               trk 2 5:56
A+T: Nedule Montswet
H: Papa Noel & Papi Oviedo - Bana Congo / Tumi 107 / 2002
—————————————————————————————————————
3 Afro Blue / Zum Zum               trk 9 5:18
A+T: Susana Baca
H: Susana Baca - Espíritu Vivo / Luaka Bop LBCDJ 38 / 2002
—————————————————————————————————————
2 Kumisaka Nkolo               trk 11 3:28
A+T: Lokua Kanza
H: Lokua Kanza - Toebi Te / Universal 16651 / 2002
—————————————————————————————————————
1 Madan /               trk 3 6:00
A+T: Salif Keita
H: Salif Keita - Moffou / Universal 016 916 / 2002
—————————————————————————————————————

pondělí 27. května 2300-2345 Aktuality Playlist

—————————————————————————————————————
Victoria Apiki Dalapo               trk 1 5:10
A+T: Wendo Kolosoy
H: Wendo Kolosoy / Melodie 406 801 / 2002
—————————————————————————————————————
Famou               trk 4 5:35
A+T: Sekouba Bambino
H: Sekouba Bambino - Sinikan / Sono CDS 8932 / 2002
—————————————————————————————————————
Layla Layla               trk 3 4:42
A+T: Mohammed Abdu
H: Hassan Hakmoun - The gift / Triloka 5228 / 2002
—————————————————————————————————————
O gente da minha terra               trk 1 4:01
A+T: Amalia Rodrigues-Tiago Machado
H: Mariza - O Gente da Minha Terra / World Connection WC 43033 / 2002
—————————————————————————————————————
Contra Chula mao há Argumentos               trk 3 3:17
A+T: J M David
H: Gaiteros de Lisboa - Macareu / UniArme 02A 001 / 2002
—————————————————————————————————————
Moguer               trk 3 3:44
A+T: Juan Ramon Jimenez
H: Estrella Morente - My Songs and a Poem / CDRW 101 / 2002
—————————————————————————————————————
Pepico’s Tangos               trk 10 3:28
A+T: trad
H: Estrella Morente - My Songs and a Poem / CDRW 101 / 2002
—————————————————————————————————————
Vada               trk 1-6-8 / 6:56
A+T: Farooq-Jaidev
H: Kiran Ahluwalia - Kashish / Canada Council KM-2001 / / 2001
—————————————————————————————————————

pondělí 10 června 19:00-20:00 aktuality /
PLAYLIST

—————————————————————————————————————
Espinita               trk 2 4:22
A+T: Barovero, Paci, Carbonel
H: Matri Mia - Banda Ionica / Dunya Felmay FY 8050 / 2002
—————————————————————————————————————
Gud Fella               trk 4 4:41
A+T: Ejigayehu Shibabaw
H: Gigi - Gud Fella Remixes / Palm Pictures PPCD 7067 / 2002 N
—————————————————————————————————————
Afro Blue / Zum Zum               trk 9 5:18
A+T: Susana Baca
H: Susana Baca - Espíritu Vivo / Luaka Bop LBCDJ 38 / 2002
—————————————————————————————————————
Khaita Rimshkani               trk 3 4:59
A+T: Elzinga
H: Zumbaylu / Dutch World 2002 / NPI COPS 095 / 2002
—————————————————————————————————————
Ide Were               trk 2 0:37 - 5:55
A+T: Jeroen van Hoof / Lisbeth Anker
H: Bayuba Cante - Orunm ila’s Dance / Network 20 833 / 2002
—————————————————————————————————————
You Are My Sunshine               trk 15 5:30
A+T: Jimmie Davis / Charles Mitchell
H: Magnificient Seven’s Band / The Rough Guide to Louisiana / RGNET 1094 CD / 2002
—————————————————————————————————————
Terk im Amerika               trk 4 3:58 / 1:30
A+T: Di Grine Kuzine
H: Di Grine Kuzine / Test the Best 1999 / ProFolk Heideck HD 987 / 1998
—————————————————————————————————————
Mabou Hall dance               trk 3 5:33 / stahnout na čas /
A+T: Kinnon Beaton
H: The Heart of Cape Breton / Smithsonian SFW CD 40491 / 2002
—————————————————————————————————————
Bade Saba               trk 2 11:30
A+T: Deyhim-trad
H: Sussan Deyhim - Shy Angels / Crammed CRAW 26 / 2002
—————————————————————————————————————
Tangito               trk 8 4:01
A+T: Lo’Jo
H: Lo’Jo - L’une des siens / Universal 017 344 / 2002
—————————————————————————————————————

Playlist středa 12. června 19:00 - 20:00, festival Respect 2002

—————————————————————————————————————
Reis de Dama               trk 4 2:59
A+T: trad
H: Xistra / Xistralia / Zouma 3780 / 2000
—————————————————————————————————————
Csardas               trk 12 4:36
A+T: Muzykanci
H: Muzykanci / JSCD 001 / 1999
—————————————————————————————————————
Descarga de Oriente               trk 12 4:30
A+T: Jose Manuel Lopez
H: Cubanísimo
—————————————————————————————————————
Bhabiye Ni Bhabiye               trk 1 5:14
A+T: Channi Singh
H: Alaap / Bhangra / Rough Guide RGNET 1054 CD / 2000
—————————————————————————————————————
Treasure               trk 01 4:53
A+T: Schmid-Vieira
H: Zuco 103 - Tales of High Fever / Crammed ZIR 12 / 2002
—————————————————————————————————————
Space Maudi               trk 2 5:40
A+T: Besh o Drom
H: Besh o Drom / Fono / 2000
—————————————————————————————————————
Jahan’s Ramble               trk trk 2 5:02
A+T: Mahmoud Jahan
H: Mahmoud Jahan & Bandar-neshinan Bushehr Ensemble / RSP 333 / 2002
—————————————————————————————————————
Divana               trk 03 4:40
A+T: Bapi Das Baul
H: Senses / Jagriti 851 / 2001
—————————————————————————————————————
Mona Mona Mon               trk 2 6:53
A+T: Bapi Das Baul
H: Baul Bishwa /
—————————————————————————————————————
Body Machine               trk 4 6:35
A+T: Mantu-Kasiek-Bapi Das Baul
H: Transglobal Underground - Rejoice Rejoice / Nation NR 107 3 CD / 1998
—————————————————————————————————————

13 pondělí 24. června 19:00-19:30, žebříček WMCE
—————————————————————————————————————
10 Anafi               trk 3 3:47 / celé
A+T: Kristi Stassinopoulou - Kroboth
H: Schal Sick Brass Band w Kristi Stassinopoulou - Kesh Mesh / Westpark 87089 / 2002 /
—————————————————————————————————————
9 Tangito               trk 8 4:01 / 3:00
A+T: Lo’Jo
H: Lo’Jo - L’une des siens / Universal 017 344 / 2002
—————————————————————————————————————
8 Dilkash               trk 5 3:36 / celé
A+T: Elshan Mansutov
H: Elshan Mansurov / The Silk Road - A Musical Caravan / Smithsonian SFW CD 40438 / 2002
—————————————————————————————————————
6 Espinita               trk 2 4:22 / 3:00
A+T: Barovero, Paci, Carbonel
H: Matri Mia - Banda Ionica / Dunya Felmay FY 8050 / 2002
—————————————————————————————————————
4 Nabintou Diakité               trk 4 1:46
A+T: Nabintou Diakité
H: Nabintou Diakité + Damon Albarn & Friends - Mali Music / Honest Jons EMI 538 440 / 2002
—————————————————————————————————————
3 Berekis               trk 3 / 4:19 / vynechat prvních 30 vteřin
A+T: Ismet Ruchimat
H: Samba Sunda / Island Blues / Network 21 292 / 2002
—————————————————————————————————————
1 Yamore /               trk 1 / 7:23 / 6:00
A+T: Salif Keita
H: Salif Keita - Moffou / Universal 016 916 / 2002
—————————————————————————————————————

středa 17 července 19:00-20:00,
—————————————————————————————————————
Sissi               trk 2 4:30 / ale stahnout
A+T: Issa Bagayogo
H: Issa Bagayogo - Timbuktu / Six Degrees 1062 / 2001
—————————————————————————————————————
Goye Kur               trk 1 6:23
A+T: Ali Farka Toure
H: Ali Farka Toure - THE SOURCE World Circuit WCD 030 / 1992
—————————————————————————————————————
Bonde               trk 1 5:20
A+T: Ali Farka Toure
H: Ali Farka Toure with Ry Cooder - Talking Timbuktu World Circuit WCD 040 / 1994
—————————————————————————————————————
Amandrai               trk 5 9:06
A+T: Ali Farka Toure with Ry Cooder
H: Ali Farka Toure with Ry Cooder - Talking Timbuktu World Circuit WCD 040 / 1994
—————————————————————————————————————
Tafraoute / Majnoun and Leila               trk 10+11 1:39 + 6:04
A+T: Justin Adamspoužít jen tu druhou??
H: Justin Adams - Desert Road Wayward 701 / 2000
—————————————————————————————————————
Mande Djeliou               trk 1 5:05
A+T: Djelimady Tounkara
Z: Djelimady Tounkara - Sigui / Label Bleu LBLC 2580 / 2001
—————————————————————————————————————
Timbuktu               trk 5 5:49
A+T: Issa Bagayogo
H: Issa Bagayogo - Timbuktu / Six Degrees 1062 / 2001
—————————————————————————————————————
Waraya               trk 2 0:20-5:05
A+T: Salif Keita
H: Salif Keita - Amen, Mango CIDM 1073 / 1992
—————————————————————————————————————
Here               trk 10 9:07
A+T: Salif Keita
H: Salif Keita - Moffou / Universal 016 916 / 2002
—————————————————————————————————————

středa / 24 července 19:00-20:00,
Playlist

—————————————————————————————————————
What the Bird Says               trk 4 5:38
A+T: trad arr Nguyen Le
H: Huong Thanh - Dragonfly / ACT 9293 / 2001
—————————————————————————————————————
Dragonfly               trk 3 4:06
A+T: trad arr Nguyen Le
H: Huong Thanh - Dragonfly / ACT 9293 / 2001
—————————————————————————————————————
Chi Passa Per Sta’ Strada               trk 11 04:45
A+T: Filippo Azzaiolo
H: Yo Yo Ma - Silk Road Journeys / Sony SK 89782 / 2002
—————————————————————————————————————
Desert Capriccio               trk 12 1:45
A+T: Tan Dun
H: Yo Yo Ma - Silk Road Journeys / Sony SK 89782 / 2002
—————————————————————————————————————
Onyta Almyim               trk 3 4:57
A+T: trad
H: Zulya - Aloukie / Kamalova / 1998
—————————————————————————————————————
Tugan Il               trk 5 4:10
A+T: Zulya
H: Zulya - Aloukie / Kamalova / 1998
—————————————————————————————————————
Kubalagem               trk 9 1:43
A+T: Zulya
H: Zulya - Aloukie / Kamalova / 1998
—————————————————————————————————————
Jamar               trk 4 10:51
A+T: Zollitsch-Tugchi
H: Urna - Jamar / Permission PMP101 / 2001
—————————————————————————————————————
Ahoi               CD I trk 2 4:10
A+T: Kuvezin
H: Yat Kha / BBC Radio 3
—————————————————————————————————————
Ten Reasons for Loving You               trk 1 7:10
A+T: trad arr Nguyen Le
H: Huong Thanh - Dragonfly / ACT 9293 / 2001
—————————————————————————————————————

16c pondělí 5 srpna WmCE Playlist
—————————————————————————————————————
Moussoulou               trk 6 4:59
A+T: Salif Keita
H: Salif Keita - Moffou / Universal 016 916 / 2002
Keita
—————————————————————————————————————
10 Sodade               trk 1 4:53
A+T: Cabral-Morais
H: Cesaria Evora - Anthology / Lusafrica 945232 / 2002
—————————————————————————————
Moustahl               trk 4 3:38
A+T: Atlas-Dubulah-Kasiek
H: Drum & Tribe - Oriental Breakbeats / Blue Flame 88082 / 2002
—————————————————————————————————————
8 Rypa Tujhe Deva               trk 3 0:26-5:48
A+T: baby Sreeram-DJ Cheb i Sabbah
H: DJ Cheb i Sabbah - Krishna Lila / Six Degrees 1066 / 2002
—————————————————————————————————————
7 Huzalwa               trk 2 4:52
A+T: Chebli Msaidié / Maurice Poto
H: Chebli - Promesses / Sono CDS 8934 / 2002
—————————————————————————————————————
6 Ausencia               trk 9 3:30
A+T: Orishas - Nocchi - Gonzalez Rivero
H: Orishas - Emigrante / EMI 538 802 / 2002
—————————————————————————————————————
5 Tchapeu di Padja               CD I trk 9 5:41
A+T: Barbosa
H: Simentera / Island Blues / Network 21 292 / 2002
—————————————————————————————————————
4 Are you Sleeping?               trk 11 5:23
A+T: Katia B
H: Suba - Tributo / Crammed ZIR 13 / 2002
—————————————————————————————————————
3 Ramta Yogi               trk 6 5:47
A+T: A R Rahman
H: Bollywood Brass Band - Rahmania / Boll CD 2002 / 2002
—————————————————————————————————————
2 Curso de Reclamacao               trk 5 5:12
A+T: Schmid-Vieira-Kruger
H: Zuco 103 - Tales of High Fever / Crammed ZIR 12 / 2002
—————————————————————————————————————
1 It’s a Man’s Man’s World               trk / 11 4:38
A+T: James Brown
H: Sekouba Bambino - Sinikan / Sono CDS 8932 / 2002
—————————————————————————————————————

52:00

středa 28 srpna 19:00-20:00, Návrat černošských veteránů
Playlist
—————————————————————————————————————
Jesus Gonna Be Here               trk 1 4:57
A+T: Tom Waits
Z: The Blind Boys of Alabama - Spirit of the Century / Real World CDRW 95 / 2001
—————————————————————————————————————
Amazing Grace               trk 6 4:24
A+T: trad
Z: The Blind Boys of Alabama - Spirit of the Century / Real World CDRW 95 / 2001
—————————————————————————————————————
Speaking in Tongues               trk 2 4:09
A+T: Sherman Holmes
Z: Holmes Brothers - Speaking in Tongues / Alligator ALCD 4877 / 2001
—————————————————————————————————————
Mojo Hand               trk 4 02:55
A+T: Sam Hopkins
H: The Best of Lightning Hopkins / Arhoolie CD 9021 / 2001
—————————————————————————————————————
Black Jack Davey               trk 16 7:07
A+T: Taj Mahal
H: Taj Mahal / TFF Rudolstadt 2001 / Heideck 2002 / 2002
—————————————————————————————————————
African Herbsman               trk 5 4:00
A+T: Richie Havens
H: Taj Mahal - Hanapepe dream / T&M 017 / 2001
—————————————————————————————————————
Catfish Blues               trk 7 5:28
A+T: Taj Mahal
H: Taj Mahal + Toumani Diabate - Kulanjan / Hannibal HNCD 1444 / 1999
—————————————————————————————————————
Take This Hammer               trk 9 4:59
A+T: Taj Mahal
H: Taj Mahal + Toumani Diabate - Kulanjan / Hannibal HNCD 1444 / 1999
—————————————————————————————————————
Nkosi Sikelela                trk 4 2:06
A+T: Enoch Sontonga
Z: Mzwake Mbuli / South African Gospel Earthworks STEW 39 CD / 1998
—————————————————————————————————————
Square Bizness               trk 5 5:35 /
üJ.KubekÔ
CD Steppin… Out Texas Style NET NETSD 9510 1990
—————————————————————————————————————
Dofana               trk 4 7:26
A+T: Ali Farka Toure
H: Ali Farka Toure - THE SOURCE World Circuit WCD 030 / 1992
—————————————————————————————————————
50:00

17b pondělí 19 srpna Novinky Playlist

—————————————————————————————————————
Wu Xing               trk 1 10:04
A+T: Robert Zollitsch
H: Sino-European Sound Factory / Zollitsch 2002
—————————————————————————————————————
Wo Xin tiao               trk 2 3:53
A+T: Robert Zollitsch-Linna Gong
H: Sino-European Sound Factory / Zollitsch 2002
—————————————————————————————————————
Hasta llegar               trk 17 3:44
A+T: Canavese-mellino-Paulus-Ochowiak-Mellino
H: Les Negresses Vertes - Le Grand deballage / Virgin 12786 / 2002
—————————————————————————————————————
Otpisani               trk 2 3:14
A+T: Boban Makrovic
H: Boban Makrovic - Bistra Reka / X Produkcio XP 105 / 2002
—————————————————————————————————————
Djeli Mara               trk 7 4:28
A+T: Šaban Bajramovič
H: Šaban Bajramovič / World Conncetion 09 / 2001
—————————————————————————————————————
Darkness Darkness               trk 7 7:08
A+T: Jesse Colin Young
H: Robert Plant - Dreamland / Mercury 586 962 / 2002
—————————————————————————————————————
Hey Joe               trk 9 7:02
A+T: William Roberts
H: Robert Plant - Dreamland / Mercury 586 962 / 2002
—————————————————————————————————————
Chamil               trk 9 1:56
A+T: New Bharat Brass B
H: New Bharat Brass B / The Rough Guide to India / RGNET 1091 CD / 2002
—————————————————————————————————————
Dehati               trk 7 5:11
A+T: Kamalesh Maitra
H: Kamalesh Maitra / The Rough Guide to India / RGNET 1091 CD / 2002
—————————————————————————————————————
Libertango               trk 1 3:08
A+T: Piazzolla
H: Yo Yo Ma- The Soul of Tango / Sony SK 63122/ 1998
—————————————————————————————————————
999 / Yom ha Shabes               trk 4 3:33
A+T: trad
H: Di Naye Kapelye - A Mazeldiker Yid / Oriente RIEN CD 37 / 2002
—————————————————————————————————————
A Mazeldiket Yid               trk 9 2:15
A+T: trad
H: Di Naye Kapelye - A Mazeldiker Yid / Oriente RIEN CD 37 / 2002
—————————————————————————————————————

18 pondělí 2 září Novinky
18 pondělí 2 září Novinky Playlist
—————————————————————————————————————
Caminho Velo               trk 1 3:28
A+T: Eloi Caldeiro
H: Brath - Rodeira / Sons Galiza 5724 / 2002
—————————————————————————————————————
Contra chula nÇo há Argumentos               trk 3 03:17
A: J M David
H: Gaiteros de Lisboa - Macareu / UniArme 02A 001 / 2002
—————————————————————————————————————
12 Nordeste               12 01:40
A: J M David
H: Gaiteros de Lisboa - Macareu / UniArme 02A 001 / 2002
—————————————————————————————————————
Qi She Qi               trk 3 5:44
A+T: Robert Zollitsch
H: Sino-European Sound Factory / Zollitsch 2002
—————————————————————————————————————
St James infirmary               trk 6 2:23
A+T: Bobby Bland
H: Mississippi Blues / Putumayo PUT 196 / 2002
—————————————————————————————————————
Musandifungise               trk 5 8:54
A+T: Stella Chiweshe
H: Virginia Mukwesha - Nzira / Shava CD 012 / 2002
—————————————————————————————————————
Yakal Matchi               trk 3 6:15
A+T: Pape Fall
H: Pape Fall - African Salsa / Stern’s Stew47CD / 2002
—————————————————————————————————————
Ndakuvara               trk 1 4:56
A+T: Oliver Mtukudzi
H: Oliver Mtukudzi / Putumayo PUT 199 / 2002
—————————————————————————————————————

40:00

19 pondělí 16 září WMCE Playlist
—————————————————————————————————————
10 A Danca da Moda               trk 2 3:41
A+T: DJ Dolores
H: DJ Dolores - Contraditorio / Stern’s StCD2018 / 2002
—————————————————————————————————————
9 Sereia               trk 1 4:39 / 3:40
A+T: Katia B
H: Suba - Tributo / Crammed ZIR 13 / 2002
—————————————————————————————————————
8 On Vera Ca               trk 8 4:52 / 3:40
A+T: Rudolphe Gomis
H: Orchestra Baobab - Specialist in all Styles / World Circuit WLWCD 064 / 2002
—————————————————————————————————————
7 Tammurriata Nera               trk 1 3:42
A+T: Mario-Nicolardi
H: Daniele Sepe - Senza Filtro / Felmay Dunya FY 8049 / 2002
—————————————————————————————————————
6 Famou               trk 4 5:35 / stah 2:49 RYCHLE
A+T: Sekouba Bambino
H: Sekouba Bambino - Sinikan |Sono CDS 8932 / 2002
—————————————————————————————————————
5 Anjali               trk 4 0:18 - 4:45
A+T: baby Sreeram-DJ Cheb i Sabbah
H: DJ Cheb i Sabbah - Krishna Lila / Six Degrees 1066 / 2002
—————————————————————————————————————
4 Sankara               trk 2 3:36
A+T: Dabiré-Proietti
H: Gabin Dabiré - Tieru / Intuition INT 3288 / 2002
—————————————————————————————————————
3 El Que Vull               trk 1 3:02
A+T: L’Ham de Foc
H: L’Ham de Foc - Canco de Dona i Home / Soninfolk 201 169 / 2002
————————————————————————————————————
2 San Barana               trk 1 6:15 / stah dle potřeby
A+T: Kandia Kouyate
H: Kandia Kouyate - Biriko / Stern’s StCD1095 / 2002
—————————————————————————————————————
1 Prayer               trk 9 4:15
A+T: Alperin
H: Huun Huur Tu - Spirits from Tuva / Jaro 4243 / 2002
—————————————————————————————————————

pondělí 30 září Novinky Playlist
—————————————————————————————————————
Ederlezi               trk 9 5:43
A+T: trad
H: Boban Markovic - live in Belgrade / Piranha PIE 1685 / 2002
—————————————————————————————————————
Prehfrkna ptička               trk 14 2:08
A+T: Maria Kuteva
H: Aquabella - Nani Dschann / Jaro 4242 / 2002
—————————————————————————————————————
Rumunsko ghazal               trk 6 5:08
A+T: Čok Rakia
H: Kocani Orkestar - Alone at my Wedding / Crammed CRAW 25 / 2002
—————————————————————————————————————
Poulo               trk 12 6:45
A+T: Amadou & Mariam
H: Amadou & Mariam - Wati / Universal 016 858 / 2002
—————————————————————————————————————
Mystical Man               trk 4 5:00
A+T: Kerstin Blodig
H: Kerstin Blodig - Valivann / Westpark WP87008 / 2002
—————————————————————————————————————
Umri ma Bansa               trk 5 8:52
A+T: Abdel Gadir Salim
H: Abdel Gadir Salim / Artists on Tour / Accords Croises
—————————————————————————————————————
Tijuana               trk 2 + 3 4:00
A+T: Manu Chao
H: Manu Chao - Radio Bemba / Virgin CDVIR 187 / 2002
—————————————————————————————————————

36:30
8 října Finsko Etno Party Playlist
—————————————————————————————————————
Viikon Vaivane               trk 2 4:17
A+T: Kaasinen
H: Värttinä - 6. 12. / BMG 74321 881 802 8 / 2001
—————————————————————————————————————
Kokko               trk 2
A+T: Reiman
H: Varttina - Kokko Nonesuch 79429 / 1996
—————————————————————————————————————
Mika Miulla               trk 10 3:38
A + T: Kaasinen-Nyman-Reiman-Viksten
H: Värttinä - Seleniko               Spirit
—————————————————————————————————————
Kyla vuotti               trk 7 4:43
A+T: Trad
H: Värttinä - 6. 12. / BMG 74321 881 802 8 / 2001
—————————————————————————————————————
Neidon Laulu               trk 4 4:46
A+T: trad
H: Hedningarna - Karelia / Silence SRSCD 4744 / 1999
—————————————————————————————————————
Surun Silmat                trk 4 3:48
Carlos Gardel
Maria Kalaniemi - Iho HNCD1396 / 1966
—————————————————————————————————————
Nacken och Jungfrun               trk 7 / 3:12 / celá
A+T: trad
H: Gjallahorn - Sjofn / RanarCD -1 / 2000
—————————————————————————————————————
Cugu               trk 3 3:42
A+T: Saastamoinen
H: Wimme - Cugu / RockAdillo ZENCD 2067 / 2000
—————————————————————————————————————
Ulaani               trk 1 6:16
A+T: Kimmo Pohjonen
H: Kimmo Pohjonen - Kluster / Rockadillo ZENCD 2074 / 2002
—————————————————————————————————————

39:00
22 pondělí 14 října WMCE Playlist
—————————————————————————————————————
10 It’s a Man~s Man’s World               trk 11 4:38 / 3:00
A+T: James Brown
H: Sekouba Bambino - Sinikan |Sono CDS 8932 / 2002
—————————————————————————————————————
9 Stamena               trk 7 3:05
A+T: Čok Rakia
H: Kocani Orkestar - Alone at my Wedding / Crammed CRAW 25 / 2002
—————————————————————————————————————
8 Oya               trk 3 4:02
A+T: Sally Nyolo
H: Sally Nyolo - Zaione / Lusafrica 362782 / 2002
—————————————————————————————————————
7 Odi phenel               trk 6 2:04
A+T: trad
H: Parno Graszt - ravagok / Fono FA202 / 2002
—————————————————————————————————————
6 Eki Attar               trk 1 3:45
A+T: Khovalyg
H: Huun Huur Tu - Spirits from Tuva / Jaro 4243 / 2002
—————————————————————————————————————
J’aimerai               trk 2 3:54
A+T: Kad Achouri
H: Kad Achouri - Liberte / Stern’s STCD 4001 / 2002
————————————————————————————————————
4 Tchegniba               trk 3 5:40 / 3:00
A+T: Kandia Kouyate
H: Kandia Kouyate - Biriko / Stern’s StCD1095 / 2002
—————————————————————————————————————
3 Un Nom               trk 2 6:22 / 4:00
A+T: L’Ham de Foc
H: L’Ham de Foc - Canco de Dona i Home / Soninfolk 201 169 / 2002
—————————————————————————————————————
2 Trab               CD II trk 1 2:56
A+T: Ftati Mejdoub
H: Cheb Mami /Desert Blues 2 / Network Medien 22 762 / 2002
—————————————————————————————————————
1 Hommage a Tonton Ferrer               trk 7 5:52
A+T: Rudy Gomis
H: Orchestra Baobab - Specialist in All Styles / World Circuit WCD 064 / 2002
—————————————————————————————————————
42:00 / 36:00

28 října Novinky Playlist
—————————————————————————————————————
Hommage a Tonto Ferrer               trk 7 5:52
A+T: Gomis
H: Orchestra Baobab - Specialist in All Styles / World Circuit WCD 064 / 2002
—————————————————————————————————————
Pinocchio               trk 16 + 17 2:54
A+T: Manu Chao
H: Manu Chao - Radio Bemba / Virgin CDVIR 187 / 2002
—————————————————————————————————————
Funny in my Mind               trk 1 4:44
A+T: Bukka White
H: Robert Plant - Dreamland / Mercury 586 962 / 2002
—————————————————————————————————————
Beni Haminanko               trk 3 8:47
A+T: Ousmane Kouyate
H: Music in my Head 2 / Sterns STCD 1094 / 2002
—————————————————————————————————————
Beugeuna               trk 2 4:41
A+T: Diogal
H: Diogal - Samba Alla / Melodie 67031 / 2002
—————————————————————————————————————
Grand Promenade               cd 2 trk 2 7:44
A+T: Natalie MacMaster
H: Natalie MacMaster / CDTrax 238 / 2002
—————————————————————————————————————
Bembeya               trk 1 4:26
A+T: Bembeya Jazz
H: Bembeya Jazz - Bembeya / Melodie 46802 / 2002 /
—————————————————————————————————————
38:00

23 pondělí 11 listopadu WMCE listopad Playlist
—————————————————————————————————————
10 Ismail Oro               trk 12 4:31
A+T: Nestor Čok Rakija
H: Kocani Orkestar - Alone at my Wedding / Crammed CRAW 25 / 2002
—————————————————————————————————————
9 Binta               trk 2 6:03
A+T: Jobarteh
H: King Kora / recRec MakeW13 / 2002
—————————————————————————————————————
8 Zsotar               trk 3 4:30 / stah 2:57 rychle
A+T: trad
H: Parno Graszt - ravagok / Fono FA202 / 2002
—————————————————————————————————————
7 Decourage               trk 2 4:23
A+T: Sekouba Bambino
H: Sekouba Bambino - Sinikan |Sono CDS 8932 / 2002
—————————————————————————————————————
Soli au Wassoulou               trk 8 7:10
A+T: Bembeya Jazz
H: Bembeya Jazz - Bembeya / Melodie 46802 / 2002 /
—————————————————————————————————————
Liberte               trk 1 4:06
A+T: Kad Achouri
H: Kad Achouri - Liberte / Stern’s STCD 4001 / 2002
—————————————————————————————————————
4 A L’Aire               trk 4 4:59
A+T: L’Ham de Foc
H: L’Ham de Foc - Canco de Dona i Home / Soninfolk 201 169 / 2002
————————————————————————————————————
3 Almany               CD 1 trk 4
A+T: Djeli Moussa Diawara
H: Desert Blues 2 / Network Medien 22 762 / 2002
—————————————————————————————————————
2 Tilma               trk 2 3:02
A+T: Sally Nyolo
H: Sally Nyolo - Zaione / Lusafrica 362782 / 2002
—————————————————————————————————————
1 Jiim ma Jiim ma               trk 4 6:03
A+T: Rody Gomis
H: Orchestra Baobab - Specialist in All Styles / World Circuit WCD 064 / 2002
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 25 listopadu Novinky

—————————————————————————————————————
Worcester City               trk 1 4:45
A+T:
H: Eliza Carthy - Anglicana / Topic TSCD 539 / 2002
—————————————————————————————————————
Briu de la Craiova/La Salu Cel Negru               trk 1+2 6:08/ 3
A+T: Fulgerica-Sestic
H: Fulgerica & the Mahala Gypsies / World Connection 43021 / 2002
—————————————————————————————————————
Bahkaruoska               trk 1 3:05
A+T: Kaasinen
H: Värttinä
—————————————————————————————————————
Ley de Gravedad               trk 7 3:49
A+T: Leprevost-Gimenes
H: Ojos de Brujo - Bari / KWCD 016 / 2002
—————————————————————————————————————
Racine d’Enneade               trk 8 3:33
A+T: Mehdi Haddab
H: DuOud - Wild Serenade / Label Bleu 2558 / 2002
—————————————————————————————————————
Sagal Ko               trk 8 3:56
A+T: N’Dour - Faue - Gueye
H: Youssou N’Dour - Nothing’s in Vain / Nonesuch/Warner 79654 / 2002
—————————————————————————————————————
Margarida               trk 4 3:36
A+T: Theron
H: Lo Cor de la Plana / Trois Quatre 2003 / Troisquatre 2003 / 2002
—————————————————————————————————————
Miserere di Santukussurgiu               trk 16 3:18
A+T: trad
H: Q Vocale di G Marini / 100 % Italika / EDT WMB57 / 2002
—————————————————————————————————————
Garritm               trk 13 6:58
A+T: L Cinque
H: Luigi Cinque e T H O / 100 % Italika / EDT WMB57 / 2002

Playlist 9. prosince 2002

—————————————————————————————————————
10 Kopanitsa               trk 6 3:40
A+T: L’Ham de Foc
H: L’Ham de Foc - Canco de Dona i Home / Soninfolk 201 169 / 2002
————————————————————————————————————
Whirlpools               trk 7 4:03
A+T: Stassinopoulou / Kalyviotis
H: Kristi Stassinopoulou / HitchHyke Lift 082 / 2002
—————————————————————————————————————
M’Bora               trk 8 4:36
A+T: Adama Yalomba
H: Adama Yalomba / Globalista Import - Export / Trikont US 304 / 2002
—————————————————————————————————————
Mariama               trk 4:28 / 3:30
A+T: Pape and Cheikh
H: Pape and Cheikh - Mariama / Real World CDRW 108 / 2002
—————————————————————————————————————
Sagal Ko               trk 8 3:36
A+T: Youssou N’Dour
H: Youssou N’Dour - Nothing’s in Vain / Nonesuch/Warner 79654 / 2002
—————————————————————————————————————
5 Bembeya               trk 1 4:26
A+T: Bembeya Jazz
H: Bembeya Jazz - Bembeya / Melodie 46802 / 2002 /
—————————————————————————————————————
Yarimo               trk 1 2:24
A+T: Altoonian
H: DuOud - Wild Serenade / Label Bleu 2558 / 2002
—————————————————————————————————————
3 African Piano               trk 8 7:27 / 3:30
A+T: Kad Achouri
H: Kad Achouri - Liberte / Stern’s STCD 4001 / 2002
—————————————————————————————————————
2 Daymallah               CD 1 trk 1 7:02 / 3:30
A+T: Majid Bekkas
H: Desert Blues 2 / Network Medien 22 762 / 2002
—————————————————————————————————————
1 On Vera Ca               trk 6 4:56
A+T: Rudy Gomis
H: Orchestra Baobab - Specialist in All Styles / World Circuit WCD 064 / 2002
—————————————————————————————————————

38:00

Playlist 25a čtvrtek 26 prosince rekapitulace 55 minut
—————————————————————————————————————
Ahoi               CD I trk 2 4:10
A+T: Kuvezin
H: Yat Kha / BBC Radio 3
—————————————————————————————————————
Pinocchio               trk 16 + 17 2:54
A+T: Manu Chao
H: Manu Chao - Radio Bemba / Virgin CDVIR 187 / 2002
—————————————————————————————————————
El Indio               trk 15 3:29
A+T: Los de Abajo
H: Los de Abajo / Globalista Import - Export / Trikont US 304 / 2002
—————————————————————————————————————
Ley de Gravedad               trk 7 3:49
A+T: Leprevost-Gimenes
H: Ojos de Brujo - Bari / KWCD 016 / 2002
—————————————————————————————————————
Take my heart               trk 3 4:34
A+T: Djivan Gasparyan & Michael Brook
H: Djivan Gasparuan & Michael Brook / Real World CDRW 73 / 1998
—————————————————————————————————————
O gente da minha terra               trk 5 04:02 / stah 3:05
A: Amalia Rodrigues-Tiago Machado
H: Mariza - Fado Em Mim / / World Connection WC 43028 / 2002
—————————————————————————————————————
Apariencia               trk 9 3:55
A+T: Polo Montanez
H: Polo Montanez - Guitarra Mia / Lusafrica 362502 / 2002
—————————————————————————————————————
For you               trk 5 4:48
A+T: Bapi Das Baul
H: Baul Bishwa / Jaan Sufi / HE7 / 1999
—————————————————————————————————————
Back to Clejani               trk 14 2:56
A+T: Sapo Perapaskero
H: Taraf de Haidouks - Band of Gypsies |Crammed CRAW 24 / 2001
—————————————————————————————————————
Flažolety               trk 13 3:26
A+T: Iva Bittová
H: Iva Bittová - Jako host / Mam 186 / 2002
—————————————————————————————————————
Poznanie               trk 6 3:22
A+T: Sui Vesan
H: Sui Vesan
—————————————————————————————————————
Bembeya               trk 1 4:26
A+T: Bembeya Jazz
H: Bembeya Jazz - Bembeya / Melodie 46802 / 2002 /
—————————————————————————————————————
49:00

23.12. 19.00 Playlist

—————————————————————————————————————
Nomathemba               trk 9 04:52
A+T: Magagula-hlongwane
H: Nana / Afri Chill / Gallo GWVCD 37 / 2002
—————————————————————————————————————
Gacon Bozo               trk 1 7:40
A+T: Assad-Francouer
H: Coupe Coupe / Rough Guide to Music of Haiti / RGNET 1067 / 2002
—————————————————————————————————————
Engem Anyam               trk 4 6:37
A+T: Besho Drom
H: Besho Drom - Can’t Make Me / CD ATR 203 / 2002
—————————————————————————————————————
Colombia               trk 2 3:45
A+T: fernandi Linares
H: Polo Montanez - Guitarra Mia / Lusafrica 362502 / 2002
—————————————————————————————————————
Bean Phaidin               trk 2 2:18
A+T: trad arr Lasairfhiona Ni Chonaola
H: Lasairfhiona Ni Chonaola - An Raicin Alainn / LNC 1 / 2002
—————————————————————————————————————
Tuttuni               trk 10 3:10
A+T: Kalaniemi
H: Accordion Tribe / Intuition INT 3327 99 / 2002
—————————————————————————————————————
Experience               trk 1 4:17
A+T: Terrasphere
H: Caama Music Aboriginal Australia / Caama / 2002
—————————————————————————————————————
Yaay               trk 2 5:15
A+T: Fall-Coulibaly
H: Pape and Cheikh - Mariama / Real World CDRW 108 / 2002
—————————————————————————————————————
Ella Lilla               trk 8 5:47
A+T: Wilhelms-Jones
H: Gjallahorn - Grimborg / Vindauga VDMCD 802 / 2002
—————————————————————————————————————
Aneil               trk 4 4:52
A+T: Waro
H: Danyel Waro - Bwarouz / Melodie 9351 / 2002

8. 10. 2007

Playlisty, Hudba na pomezí 2006

2006
[nejstarší jsou dole]

Playlist 25 prosince
—————————————————————————————————————
Himene Tatou (trad)                trk 3 1:58
A+T: trad
H: The Tahitian Choir - Rapa Iti |Triloka 320 192-2 /1992
—————————————————————————————————————
In Jerusalem The Bells Toll CD II trk 1 2:18
A+T: trad
H: Sirin / World Festival of Sacred Music - Europe | CCnC 962 / 1999
—————————————————————————————————————
Baniya                trk 7 5:59
A+T: Abdel Kabir
H: Gnawa Music from Marrakesh-NIGHT SPIRIT MASTERS Axiom 510 147 /1992
—————————————————————————————————————
Tara               trk 4 5:06
A+T: Yungchen Lhamo
H: Yungchen Lhamo / Real World / 2006
—————————————————————————————————————
Sevdalinka                trk 12 3:23
A+T: trad
Z: Zabe i Babe - Drumovi |Bison BP 110857 / 1997
—————————————————————————————————————
Si zaljubiv               trk 4 4:41
A+T: trad/arr Mostar Sevdah Reunion
H: Amira - Rosa |Snail 80020 / 2004
—————————————————————————————————————
Christmas in New Orleans               trk 2 4:08
A+T: Trad/Arr Toussaint
H: James Andrews - New Orleans Christmas |Putumayo
—————————————————————————————————————
Praise               trk 8 3:51
A+T: trad
H: Sondre Bratland - Javed Bashir - Dialogue |Kirkelig
—————————————————————————————————————
Francesca Maria               trk 5 4:21
A+T: trad
H: Anghjula Potentini Sardegna / fRoots
—————————————————————————————————————
Meri Bukkal De Vich Chornitrk 2 11.28 / fo 9 minut?
A+T: Baba Bulleh Shah
H: Begum Abida Parveen - Abida - Baba Bulleh Shah |Time / 0
—————————————————————————————————————
Hajdan Reg ajdan Reg               trk 2 6:22
A+T: trad
H: Makám / 9 Colindas / Fono
—————————————————————————————————————
I Himmelen                trk 5:26
A+T: Nara
H: Nara - Om | / 2006
—————————————————————————————————————

18 prosince Playlist

—————————————————————————————————————
Soukus Son               trk 9 4:50
A+T: Nedule Montswet
H: Papa Noel - Cafe Noir / Bana Congo Presents |Tumi 141 / 2006
—————————————————————————————————————
Liberté               trk 8 09:33
A+T: Franco
H: Franco - The Rumba Giant |MANTCD 013 / 2000
—————————————————————————————————————
On Entre O.K. on Sorte K.O.               trk 1 02:58
A+T: Franco
H: Franco - The Rumba Giant |MANTCD 013 / 2000
—————————————————————————————————————
Landaya Denw               trk 4 4:53
A+T: Mamadou Diabate
H: Mamadou Diabates Percussion Mania - Kamalenya |Extraplatte / 2006
—————————————————————————————————————
Ndize Mama Tata trk 4 7:20
A+T: Dana
H: Simphiwe Dana - Zandisile Skip / 2004
—————————————————————————————————————
Vracaja sa dom                trk 3 2:40 / vyjet 0:24 od zač
A+T: Kainar-Redl
H: Redl & Hradišťan | | |BMG 74321 23686/1994
—————————————————————————————————————
BaKristo               trk 5 07:30
A+T: Portabales
H: Kekele / Kinavana / Sterns 2005
—————————————————————————————————————
Africa Mokili Mohima               trk 1 5:54
A+T: Nedule Montswet
H: Papa Noel - Bana Congo Presents |Tumi 141 / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 11 prosince

—————————————————————————————————————
C Facile               trk 2 3:10
A+T: Akli D
H: Akli D. - Ma Yela |because / 2006
—————————————————————————————————————
Praise               trk 8 3:51
A+T: trad
H: Sondre Bratland - Javed Bashir - Dialogue |Kirkelig
—————————————————————————————————————
In Jerusalem The Bells Toll CD I trk 1 2:18 / 0:46
A+T: trad
H: Sirin / World Festival of Sacred Music - Europe | CCnC 962 / 1999
—————————————————————————————————————
El B’nia               trk 1 4:59 / odjet 0:15
A+T: Maghrebika
H: Maghrebika - Neftakhir |Barraka / 2006
—————————————————————————————————————
Suhia               trk 7 3:35
A+T: Paloma Povedano
H: Almasala - Eolh |Ventilador
—————————————————————————————————————
Hugh Masekela & Letha Mbulu / Mahlalela CD1 trk 17 04:31
A+T: Mtukudzi
H: Golden Afrique Vol.3 |Network / 2006
—————————————————————————————————————
Amnsari               trk 2 5:21
A+T: Tartit
H: Tartit - Abacabok | Crammed Discs / 2006
—————————————————————————————————————
Skesani hudodelec                10 (04:52)
A+T: Brina Vogelnik
H: Brina - Pasja Legenda | DruGod 2006
—————————————————————————————————————
Vuoi Vuoi Mu               trk 1 4:49
A+T: Boine-Buljo-Lukkari
H: Mari Boine / IdjagieDas / universal / 2006
—————————————————————————————————————
Rigs on the time               trk 1 5:56 / 0:13 odjet
A+T: Trad-Boden
H: Bellowhead - Burlesque |Westpark / 2006
—————————————————————————————————————
Griot B               trk 1 4:47
A+T: Ba Cissoko
H: Ba Cissoko - Electric Griot Land |Totolo / 2006
—————————————————————————————————————
Écoute Moi Camarade               trk 1 06:45
A+T: Mohamed Mazouni
H: Rachid Taha - Diwan 2 |Universal / 2006
—————————————————————————————————————
Bogne SiraLa               trk 1 06:32
A+T: Diop
H: Africando - Ketukuba |Sterns / 2006
—————————————————————————————————————
Buenos Aires               trk 5 4:57
A+T: Junkera
H: Kepa Junkera - Hiri |Lagun
—————————————————————————————————————

pondělí 4 prosince
—————————————————————————————————————
Summer Evening               trk 5 3:09
H: Chava Alberstein - Lemele | NMC / 2006
—————————————————————————————————————
My Lover               trk 13 4:05
H: Chava Alberstein - Lemele | NMC / 2006
—————————————————————————————————————
I himmelen               trk 4 4:24
H: Brina - Mlado Leto |DrugoDCD 1 / 2004
—————————————————————————————————————
I served the English King               2:30
H: Tony Scott / I served the English King
—————————————————————————————————————
Wildebeest                trk 1 2:15
H: Animals of Africa - Nonesuch 1983
—————————————————————————————————————
Taxíkářská               trk 1 2:30
H: Aleš Březina / CD Knoflíkáři / Supraphon 2000
—————————————————————————————————————
Barbayanakakis                CD 1 trk 1 3:46
H: Haris Alexiou - Ta Tsilika (Disc 1) | Minos / 1983
—————————————————————————————————————
Big Tiger               trk 7 2:30
A+T: Aleš Březina
zpěv Soňa Červená/ Horem pádem
—————————————————————————————————————
Cisarska hostina               2:30
A+T: Aleš Březina
H: Aleš Březina / I served the English King / Supraphon 2006
—————————————————————————————————————
Lush Life               trk 2 6:00
H: Tony Scott / Lush Life / Polydor 1980
—————————————————————————————————————
Oy girl girl               trk 9 3:44
A+T: Alberstein
H: Chava Alberstein - Lemele | NMC / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 27 listopadu

—————————————————————————————————————
18 Le reve de l’oiseau               trk 4 4:12
A+T: Ba Cissoko
H: Ba Cissoko - Electric Griot Land |Totolo / 2006
—————————————————————————————————————
17 Houmeissa               trk 9 4:45
A+T: Tartit
H: Tartit - Abacabok | Crammed Discs / 2006
—————————————————————————————————————
14 No bem fala               trk 4 4:20
A+T: Tio Lino
H: Lura - MBem Di Fora |Lusafrica / 2006
—————————————————————————————————————
13 Hopkinsons Favourite               trk 8 5:36
A+T: Trad-Boden
H: Bellowhead - Burlesque |Westpark / 2006
—————————————————————————————————————
12 Habanera               trk 10 4:20 / falešný konec 09:07 / stahnout
A+T: Paloma Povedano
H: Almasala - Eolh |Ventilador
—————————————————————————————————————
Diamántta spáillit (Reindeer Of Diamond)               trk 8 05:29 (přeskočit 0:27 úvod)
A+T: Boine-Buljo-Lukkari
H: Mari Boine / IdjagieDas / universal / 2006
—————————————————————————————————————
9 Chaabi               trk 1 8:17 / 5:00 stah
A+T: Gil
H: Caravasar - Alminares Mediterraneos (Resistencia) Španělsko
—————————————————————————————————————
8 Shabak Music               trk 3 3:35
A+T: D. Niv
H: MookE / Shtetl Superstars |Trikont / 2006
—————————————————————————————————————
7 Mtukudzi Oliver / Rugare Rwamangwana |               CD2 trk 6 05:35
A+T: Mtukudzi
H: Golden Afrique Vol.3 (Disc 2) |Network Medien / 2006
—————————————————————————————————————
Kocani Orkestar               CD 2 trk 1 2:15
A+T: Nestor Cok Rakija
H: Various Artists - Electric Gypsiland 2 (Disc 2) | Crammed Discs / 2006
—————————————————————————————————————
3 Poljanska balada               trk 2 05:03
A+T: Voigelnjak
H: Brina - Pasja Legenda | DruGod 2006
—————————————————————————————————————
2 Tbilisi               trk 15 3:04
A+T: Junkera
H: Kepa Junkera - Hiri |Lagun
—————————————————————————————————————
1 Savane               trk 4 7:43
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure - Savane / 075 Mali World Circuit 2006
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 20 listopadu

—————————————————————————————————————
1 Gypsy Part Of Town               CD2 trk 7 4:57
A+T: Hutz
H: Gogol Bordello Vs. Tamir Muskat / Balkan Beat Box - Mehanata: New York Gypsy Mania | BCC / 2005
—————————————————————————————————————
2. Pizzica Degli Ucci                trk 5:48
A+T: trad/Ucci
H: Ucci /Bona Sera A Quista Casa…
—————————————————————————————————————
4. E Scappato ‘o Lione                trk 10 3:26
A+T: trad/ Tammurriata Di Scafati
H: Tammurriata Di Scafati ‘o Vesuvio
—————————————————————————————————————
5 Nu hoppar                trk 4 7:16 / stah 3.00
A + T: Trad /arr Seppe
H: Daniele Sepe / Piranha/ pir 1042 / 1996
—————————————————————————————————————
6. Miez’ A Na Via                trk 4:09
A+T: trad/ arr As.Sur.D
H: As.Sur.D /Intrasatta
—————————————————————————————————————
7 O Viento               trk 5 3:33
A+T: trad/arr Nuova Compagnia
H: Nuova Compagnia di Canto Popolare - La Voce di Grano |Harmony Music FHME 18 / 2002
—————————————————————————————————————
8. Mundare                trk 3:25
A+T: Stefano Miele
H: Stefano Miele / Glocalizm Vol. 1
—————————————————————————————————————

Playlist pondělí 13 listopadu

—————————————————————————————————————
Ecoute moi Camerade               trk 1 6:40
A+T: Mohamed Mazouni
H: Rachid Taha - Diwan 2 |Universal / 2006
—————————————————————————————————————
Kifache Rah               trk 4 4:11
A+T: Dahmane el Harrachi
H: Rachid Taha - Diwan 2 |Universal / 2006
—————————————————————————————————————
Can Weza               trk 3 3:54
A+T: Dogan
H: Aynur Dogan - Nupel |Kalan / 2005
—————————————————————————————————————
Ez kec im               trk 4 3:22
A+T: Dogan
H: Aynur Dogan - Nupel |Kalan / 2005
—————————————————————————————————————
Old friend               trk 2 5:44
A+T: Miminoshvili
H: The Shin - EgAri |Jaro / 2005
—————————————————————————————————————
Los Sabores               trk 13 4:17
A+T: Momposina
H: Toto la Momposina - The Womeximizer 06 |Womex / 2006
—————————————————————————————————————
Jaffa               trk 2 4:35
A+T: Kalyviotis
H: Kristi Stassinopoulou - Taxidoscopio |Heaven and Earth / 2006
—————————————————————————————————————
Cancons de l’horta               trk 1 3:24
A+T: Josep Aparicio
H: La Beniterrania - Sentimets |Cambra / 2004
—————————————————————————————————————
Que no tengo Prisa               trk 4 03:56
A+T: Paloma Povedano
H: Almasala - Eolh |Ventilador
—————————————————————————————————————
Suhia               trk 7 03:39
A+T: Paloma Povedano
H: Almasala - Eolh |Ventilador
—————————————————————————————————————
Habanera               trk 10 4:20 / falešný konec 09:07 / stahnout
A+T: Paloma Povedano
H: Almasala - Eolh |Ventilador
—————————————————————————————————————
Cretans Always Lie               trk 7 3:25 / stah po 1:00
A+T: Hammill
H: Peter Hammill - Incoherence | / 2004
—————————————————————————————————————
Taskiour               trk 2 4:08
A+T: Touhami
H: Tinariwen - +10:1 |Independiente / 2006
——————————————————————

Playlist pondělí 6 listopadu

—————————————————————————————————————
ghir Enta               trk 2 5:07
A+T: Souad Massi
H: Souad Massi - Deb |Island 38 368 / 2003
—————————————————————————————————————
Ech Edani               trk 3 5:02
A+T: Souad Massi
H: Souad Massi - Deb |Island 38 368 / 2003
—————————————————————————————————————
My Grandfather’s House (Dar Dgedi)               trk 6 05:29
A+T: Massi
H: Souad Massi - Honeysuckle |Universal 2005
—————————————————————————————————————
Toward The Summit               trk 3 07:54 (hrát 00:00 až 5.00 nebo 7:54, dle stopáže Radima)
A+T: Moh Alileche
H: Moh Alileche - North Africas Destiny? |FlagOfFreedom / 2004
—————————————————————————————————————
Amessa               trk 3 03:48
A+T: Souad Massi
H: Souad Massi - Raoui / Island 586706 / 2002
—————————————————————————————————————
Bel el Madhi               trk 12 5:10
A+T: Souad Massi
H: Souad Massi - Deb |Island 38 368 / 2003
—————————————————————————————————————
Inspiration (Ilham)               trk 3 03:48
A+T: Massi
H: Souad Massi - Honeysuckle |Universal 2005
—————————————————————————————————————
Soon (Kilyoum)               trk 1 03:32
A+T: Massi
H: Souad Massi - Honeysuckle |Universal 2005
—————————————————————————————————————

30 října playlist

—————————————————————————————————————
Není som pes               trk 3 3:40
A+T: Zuzana Mojžíšová
H: Zuzana Mojžíšová a Jej Družina |RB 277 / 2002
—————————————————————————————————————
Jaj mamičko               trk 11 6:01
A+T: M Bereč
H: Zuzana Mojžíšová a Jej Družina |RB 277 / 2002
—————————————————————————————————————
3 Belišová
EBU Orchestra Baobab
06. 01:08 Belishova
—————————————————————————————————————
Splynutie s potokom               trk 7 7:09
A+T: Vesan
H: Sui Vesan - Merging With Brook |T&M / 2005
—————————————————————————————————————
Stála AndulkA               trk 4 3:29
A+T: TRAD
H: Zuzana Homolová - Tvojej duši |SLnko 2005
—————————————————————————————————————
Za našima humny               trk 8(03:14)
A+T: Trad/Bereš
H: Družina / Indies
—————————————————————————————————————
Taký sa mi frajer páší               trk 6(03:08)
A+T: Trad/Bereš
H: Družina / Indies
—————————————————————————————————————
Na Rimave šaty prala               trk 11(03:17)
A+T: Trad/Bereš
H: Družina / Indies
—————————————————————————————————————
Jezuska kicsizmaja               trk 5 4:48
A+T: Tamas Szarka
H: Ghymes - Smaragdvaros EMI 5306722 / 2000
—————————————————————————————————————
Titkosan kezdodik               trk 2 4:15
A+T: trad
H: Fono Folk Band - Mixtvra Cvltivalis |FA-908-2 / 2002
—————————————————————————————————————

pondělí 23 října Playlist

—————————————————————————————————————
Vuoi vuoi mu (Vuoi Vuoi Me) | | | trk 1 04:49
A+T: Boine-Buljo-Lukkari
H: Mari Boine / IdjagieDas / universal / 2006
—————————————————————————————————————
Kokkovirsi [Bonfire Song] | | | trk 2 03:31
A+T: Gjallarhorn
H: Gjallarhorn - Rimfaxe |Vindauga Music Ltd / 2006
—————————————————————————————————————
Carlos Gardel - Volver trk 14 0:30 (stahnout)
—————————————————————————————————————
Volver trk 13 03:39
H: Estrella Morente
—————————————————————————————————————
Tbilisi               trk 15 3:04
A+T: Junkera
H: Kepa Junkera - Hiri |Lagun
—————————————————————————————————————
Ataun               trk 4 5:50
A+T: Junkera
H: Kepa Junkera - Hiri |Lagun
—————————————————————————————————————
Samšoblo               trk 14 1:51
A+T: Lomtadze
H: Čechomor / Stalo sa živě / SOny
—————————————————————————————————————
Hopkinsons Favourite               trk 8 5:36
A+T: Trad-Boden
H: Bellowhead - Burlesque |Westpark / 2006
—————————————————————————————————————
Muro SHavo               trk 8 4:05
A+T: Szilvási
H: Szilvási Gipsy Folk Band - Folklore Beats You Up |szilvagipsy
—————————————————————————————————————
Zumba               trk 5 4:18
A+T: Legen
H: Legen / Balkanbeats - Vol 2 |EastBlok
—————————————————————————————————————
I Himmelen               trk 5:26
A+T: Nara
H: Nara - Om | / 2006
—————————————————————————————————————
Houmeissa               trk 9 4:45
A+T: Tartit
H: Tartit - Abacabok | Crammed Discs / 2006
—————————————————————————————————————

pondělí 16 října + playlist

—————————————————————————————————————
Sambaparta               trk 15 4:53
A+T: San Miguel
H: Tomas San Miguel / Womeximizer 06 / 2006
—————————————————————————————————————
Rum & Coca Cola               trk 12 4:11
A+T: Sullivan
H: Calypso Rose / Womeximizer 06 / 2006
—————————————————————————————————————
Nu Tones               trk 9 3:43
A+T: Bergman
H: Nomo / Womeximizer 06 / 2006
—————————————————————————————————————
Tango Faleriano               trk 2 3:30
A+T: Cosimo
H: La Etruria Criminale Banda / Womeximizer 06 / 2006
—————————————————————————————————————
Buleria negra del Gastor               trk 4 4:46
A+T: Delgado
H: Son de la Frontera / Womeximizer 06 / 2006
—————————————————————————————————————
The Hunt               trk 16 4:33
A+T:Rizzo
H: Niyaz / Womeximizer 06 / 2006
—————————————————————————————————————
Kece kurdan               trk 17 4:33
A+T: Perwer
H: Aynur / Womeximizer 06 / 2006
—————————————————————————————————————
Recusa               trk 3 2:16
A+T: Mário Rainho
H: Mariza - Transparente |EMI / 2005
—————————————————————————————————————
Ish Kamal               trk 1 8.08 / fo 4.30 minut
A+T: Shafqat Ali Khan
H: Shafqat Ali Khan - Sublime Sufi |ARC EUCD 1798 / 2003
—————————————————————————————————————
Los Sabores               trk 13 4:17
A+T: Florez
H: Toto la Momposina / Womeximizer 06 / 2006
—————————————————————————————————————

pondělí 9 října Playlist
—————————————————————————————————————
18 Souris-moi               trk 1 03:22
A+T: Nyolo
H: Sally Nyolo & The Original Bands Of Yaoundé |Studio Cameroon
—————————————————————————————————————
15 Pintame               trk 4:11
A+T: Garcia
H: Sergent Garcia - Mascaras | / 2006
—————————————————————————————————————
14 Tuga Za Jablanom                trk 2 03:20
A+T: trad/arr von Klewitz
H: Csókolom - Dog Daze | Arhoolie Records 2006
—————————————————————————————————————
13 Za našima humny               trk 8 3:11
A+T: Trad/Bereš
H: Družina / Indies
—————————————————————————————————————
12 Salam               trk 4 5:42
A+T: Shibibaw
H: Gigi - Gold & Wax / Palm Pictures
—————————————————————————————————————
11 Kokkovirsi [Bonfire Song]               trk 2 03:31
A+T: Gjallarhorn
H: Gjallarhorn - Rimfaxe |Vindauga Music Ltd / 2006
—————————————————————————————————————
10 Weddign Song               trk 1 2:50
A+T: Boom Pam
H: Boom Pam - Boom Pam |Essay / 2006
—————————————————————————————————————
9 Cancion Mixteca               trk 6 3:36
A+T: Gabriela
H: Gabriela - El Viaje |Intuition / 2006
—————————————————————————————————————
8 Elden Ele               trk 1 4:51
A+T: Burhan Ocal
H: Burhan Ocal - Grand Bazaar |Network Medien / 2006
—————————————————————————————————————
7 The Lord’s Prayer               trk 9 5:30
A+T: Crentsil
H: Super Sweet Talks / Various Artists - The RG To West African Gold |World Music Network / 2006
—————————————————————————————————————
6 Poljanska balada               trk 2 05:03
A+T: Voigelnjak
H: Brina - Pasja Legenda | DruGod 2006
—————————————————————————————————————
5 Vuoi vuoi mu (Vuoi Vuoi Me)               trk 1 04:49
A+T: Boine-Buljo-Lukkari
H: Mari Boine / IdjagieDas / universal / 2006
—————————————————————————————————————
3 Tsika Holy               trk 3 5:40
A+T: Regis Gizavo
H: Regis Gizavo - Océan Indien Musiques Métisses |Marabi / 2006
—————————————————————————————————————
1 Yer bounda               trk 2 4:18
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure - Savane / 075 Mali World Circuit 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 2 října

—————————————————————————————————————
Vítr a déšť               trk 1 4:55
A+T: Song
H: Wild Flower / Indies / 2006
—————————————————————————————————————
Pampeliška               trk 5.5:02
A+T: Song
H: Wild Flower / Indies / 2006
—————————————————————————————————————
The Mountain and the Source               trk 2 5:21
A+T: Nguyen Le
H: Huong Thanh - Mangustao |ACT 9423 / 2004
—————————————————————————————————————
Xiaohe - Mala ricka               trk1.1:58
A+T Xiaohe
H: Xiaohe / DotCN
—————————————————————————————————————
Tara               trk 4 5:06
A+T: Yungchen Lhamo
H: Yungchen Lhamo / Real World / 2006
—————————————————————————————————————
Gredu Lita Sve Pasiva                trk 1 2 4:00
A+T: Tamara Obrovac
H: Tamara Obrovac - Transistria, Svepasiva
—————————————————————————————————————
Buuvei               trk 1 02:55
A+T: Urna
H: Urna - Amilal |Trees / 2004
—————————————————————————————————————
Riders on the Storm trk1. 5:34
A+T: Doors/ arr. Michal Rataj
H: Groove Box / Sony
—————————————————————————————————————
Oranžová               trk 5
A+T: Song
H: Wild Flower / Indies / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 25 září
	
—————————————————————————————————————
Proibido Cochilar               trk 1 2:12
A+T: Pessoa
H: Cabruera - Proibido Cochilar | Piranha / 2005
—————————————————————————————————————
Sant Maan                trk 5 4:46
A+T: Cheikh Lo
S : Cheikh Lo / World Circuit WCD 046 / 1996
—————————————————————————————————————
Live at Carnegie               trk 5 24:02
A+T: Mboup
H: EBU Orchestra Baobab / 2005
—————————————————————————————————————
Live at Roskilde               trk 1 13:00
A+T: Ba Cisooko
H: Ba Cisooko / Live at Roskilde / EBU 2006
—————————————————————————————————————
	
Playlist pondělí 18. září 2006
	
—————————————————————————————————————
India                trk 4 5:57
A+T: Zap Mama
H: Zap Mama - Sabsylma CRAW 12 /1994
—————————————————————————————————————
Timir               trk 2 09:39
A+T: Amit Chatterjee
H: Ocean on Fire / 2006
—————————————————————————————————————
Párový tanec               trk 1  6:20
A+T: Chatterjee
H: Amit Chatterjee Trio / demo Amit / 2006
—————————————————————————————————————
Klezmer for Sultan                trk 2 0:27-4:08
A+T: Brandwein
H: Yinon Muallem Ensemble / Klezmer for Sultan Oriente / 2005
—————————————————————————————————————
Kanjira Song                trk 4 5:00
A + T: Salvaganesh
H: Salvaganesh / Times / 2005
—————————————————————————————————————
	
pondělí 11 září 
	
—————————————————————————————————————
Ancestors               trk 1 5:15
A+T: trad
H: Malerija Remixed GRCD 3 / 2003
—————————————————————————————————————
Topshur               trk 5 1:41
A+T: Altai Kai
H: Altai Kai/ Attar
—————————————————————————————————————
Yurta Jam               trk 4 2:00
A+T: Altai Kai
H: Altai Kai / Zhyvaya Voda 2004
—————————————————————————————————————
Tuu Janylga               trk 12 3:00
A+T: Sarymay Utchimaev
H: Altai Kai/ Altaian
—————————————————————————————————————
Tunur Drum                trk
A+T: Altai Kai
H: Altai Kai/ Altai Kai / 2006
—————————————————————————————————————
	
Playlist 4 září
	
—————————————————————————————————————
15 Spring Arrives               trk 2 5:17
A+T: Azam Ali
H: Azam Ali - Elysium for the Brave |6 degrees / 2006
—————————————————————————————————————
13 Srbská               trk 4 8.00
A+T: trad/arr Tomáš Kočko
H: Tomáš Kočko
—————————————————————————————————————
12 Taký sa mi frajer páší               trk 6(03:08)
A+T: Trad/Bereš
H: Družina / Indies
—————————————————————————————————————
11 La Furia               trk 1 4:35
A+T: Gabriela
H: Gabriela - El Viaje |Intuition / 2006
—————————————————————————————————————
10 Sadats               trk 2 5:53
A+T: Cheb I Sabbah
H: Cheb I Sabbah - La Kahena Remixed |Six Degrees Travel Series / 2006
—————————————————————————————————————
8 Cilaos               trk 2 4:48
A+T: Natiembé
H: Nathalie Natiembé - Océan Indien Musiques Métisses |Marabi / 2006
—————————————————————————————————————
7 Fir Tree is Dancing                trk 6 3:50
A+T: Ilgi
H: Ilgi - Ne Uz Vienu Dienu |Upe / 2006
—————————————————————————————————————
4 Ghana Guinee Mali               trk 1 2:43
A+T: E T Mensah
H: E T Mensah / Various Artists - The RG To West African Gold |World Music Network / 2006
—————————————————————————————————————
Folha               trk 6 2:55 stahnout
A+T: Célia Mara
H: Célia Mara - Bastardista / Globalista 2004
—————————————————————————————————————
3 Dem               trk 2 / 5:12
A+T: Dede
H: Mercan Dede / Breath / Double Moon / 2006
—————————————————————————————————————
2 Salam                trk 4 5:42
A+T: Shibibaw
H: Gigi - Gold & Wax / Palm Pictures
—————————————————————————————————————
1 Beto               trk 3 4:49
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure - Savane / 075 Mali World Circuit 2006
—————————————————————————————————————
	
28.8.  
	
—————————————————————————————————————
Erdi               trk 1 4:43
A+T: Ali Farka Toure
H: Ali Farka Toure - Savane / World Circuit 2006
—————————————————————————————————————
Timir               trk 2 9:14
A+T: Amit Chatterjee
H: Amit Chatterjee / Ocean of Fire / Endless Radiance
—————————————————————————————————————
Tara               trk 4 5:06
A+T: Yungchen Lhamo
H: Yungchen Lhamo / Real World / 2006
—————————————————————————————————————
The day you were born               trk 5 4:53
A+T: Iarla o’Lionaird
H: Iarla o’Lionaird / Real World / 2005
—————————————————————————————————————
Sahara                trk 4 4:29
A+T: Núnez
H: Gerardo Núnez / Calima / ALula / 1998
—————————————————————————————————————
Savane               trk 4 7:43 / stahnout na čas
A+T: Ali Farka Toure
H: Ali Farka Toure - Savane / World Circuit 2006
—————————————————————————————————————
Live at Roskilde               1 32:30 zač - 49:07 stahni 49:10 je useknuto / 16:30
A+T: Ba Cissoko
H: Ba Cissoko / CD1 / EBU / 2006
—————————————————————————————————————
	
Playlist 21 srpna
—————————————————————————————————————
16  Waltz for Sandy   trk 3 3:54
A+T: Klucevsek
H: Accordion Tribe - Lunghorn Twist  / 2006
—————————————————————————————————————
14 Firecracker               trk 20 4:50
A+T: S Coconut
H: Senor Coconut And His Orchestra - Plays YMO Essay / 2006
—————————————————————————————————————
11 Lotis               trk 1 5:19
A+T: Menwar
H: Menwar Ay Ay Lolo / Marabi
—————————————————————————————————————
10 Ghamwah Bossanova                trk 4 6:20
A+T: Atlas
H: Natacha Atlas - Mish Maoul Mantra / 2006
—————————————————————————————————————
9 Hariputirwe               trk 3 5:19
A+T: Mtukudzi
H: Oliver Tuku Mtukudzi - Wonai Sheer / 2006
—————————————————————————————————————
8 La Tequileira                trk 8 2:45
A+T: Lila Downs
H: Lila Downs - La Cantina Narada / 2006
—————————————————————————————————————
7 Ndize Mama Tata               trk 4 7:20
A+T: Dana
H: Simphiwe Dana - Zandisile Skip / 2004
—————————————————————————————————————
4 Barke Dawi               trk 2 3:53
A+T: Bocoum
H: Afel Bocoum - Niger ContreJour / 2006
—————————————————————————————————————
3 Erdi               trk 4:42
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure - Savane (35 Mali World Circuit
—————————————————————————————————————
2 Dem               trk 2 / 5:12
A+T: Dede
H: Mercan Dede / Breath / Double Moon / 2006
—————————————————————————————————————
1 Semena Worck               trk 1  6:26
A+T: Shibibaw
H: Gigi - Gold & Wax / Palm Pictures
—————————————————————————————————————
	
14 srpna
—————————————————————————————————————
Halekací trk 1 (04:36)
A+T: Ridina Ahmedová
H: Ridina Ahmedová - Hlasem / Amplion 2006
—————————————————————————————————————
Zrcadlová trk 5 (02:53)
A+T: Ridina Ahmedová
H: Ridina Ahmedová - Hlasem / Amplion 2006
—————————————————————————————————————
Inspiration / Ilham trk 3 3:48
A+T: Massi
H: Souad Massi - |Universal 2005
—————————————————————————————————————
Outrotrk 1 4:03
A+T: Tellu Virkkala
H: Tellu Virkkala Paulasto - CD Suden Aika,
—————————————————————————————————————
Joupolle Joutunut trk 1 3:30 (11)
A+T: Stake
H: Hedningarna - Keksi! Silence SRSCD 4147, 1992
—————————————————————————————————————
Kif Kif trk 5
A+T: Abdelli
H: Abdelli - Among brothers Real World
—————————————————————————————————————
Umri Ma Bansatrk 1 08:57
A+T: Salim
H: Abdel Gadir Salim - Sounds of Sudan |World Circuit / 1986
—————————————————————————————————————
Prague City Lights trk 6 (05:30)
A+T: Ridina Ahmedová
H: Ridina Ahmedová - Hlasem / Amplion 2006
—————————————————————————————————————
Afro Blue trk 3 (05:06)
A+T: COltrane
H: Ridina Ahmedová - Hlasem / Amplion 2006
—————————————————————————————————————
	
7.8. repríza, Ali Farka Touré z 5.6.

31.7. Nick Drake

—————————————————————————————————————
Joey  trk 4 03:03
A+T: Drake
H: Nick Drake - Made to Love Magic |Island CID 8141 / 2004
—————————————————————————————————————
Thoughts of Mary Jane  trk 5 03:38
A+T: Drake
H: Nick Drake - Made to Love Magic |Island CID 8141 / 2004
—————————————————————————————————————
Magic  trk 2 02:45
A+T: Drake
H: Nick Drake - Made to Love Magic |Island CID 8141 / 2004
—————————————————————————————————————
River Man  trk 3 04:01
A+T: Drake
H: Nick Drake - Made to Love Magic |Island CID 8141 / 2004
—————————————————————————————————————
Time of no reply  trk 11 02:48
A+T: Drake
H: Nick Drake - Made to Love Magic |Island CID 8141 / 2004
—————————————————————————————————————
Matty GrovesLP 8:08
A+T: Traditional
H: Fairport Convention |Liege abd Lief |Island
—————————————————————————————————————
Mayfair  trk 6 02:11
A+T: Drake
H: Nick Drake - Made to Love Magic |Island CID 8141 / 2004
—————————————————————————————————————
Clothes of sand  trk 9 02:31
A+T: Drake
H: Nick Drake - Made to Love Magic |Island CID 8141 / 2004
—————————————————————————————————————
Hanging on a star  trk 7 03:23
A+T: Drake
H: Nick Drake - Made to Love Magic |Island CID 8141 / 2004
—————————————————————————————————————
Three hours  trk 8 05:11
A+T: Drake
H: Nick Drake - Made to Love Magic |Island CID 8141 / 2004
—————————————————————————————————————
Black eyed dog  trk 12 03:34
A+T: Drake
H: Nick Drake - Made to Love Magic |Island CID 8141 / 2004
—————————————————————————————————————
Rider on the wheel  trk 1 02:37
A+T: Drake
H: Nick Drake - Made to Love Magic |Island CID 8141 / 2004
—————————————————————————————————————
Pink Moon trk 2:00
A+T: Nick Drake
H: Nick Drake / Pink Moon / Island 1973
—————————————————————————————————————
Tow the line  trk 13 02:16
A+T: Drake
H: Nick Drake - Made to Love Magic |Island CID 8141 / 2004
—————————————————————————————————————
	
24.7. repríza, BBC World Music Awards z 22.5.

17.7. repríza, Iva Bittová z 20. 2.

	
Playlist 10 července

—————————————————————————————————————
18 Hariputirwe               trk 3 :19
A+T: Mtukudzi
H: Oliver Tuku Mtukudzi - Wonai / Sheer / 2006
—————————————————————————————————————
17 Funky n the Middle               trk 1 4:20
A+T: Nickodemus
H: Nickodemus / Various Artists - Republicafrobeat / LoveMonk / 2005
—————————————————————————————————————
16 Ne okreči se               trk 8 4:03
A+T: Rundek
H: Darko Rundek / Migration Stories / 2006
—————————————————————————————————————
15 A dunya               trk 2 05:03
A+T: Finatawa
H: Introducing Etran Finatawa / Rough Guide
—————————————————————————————————————
14 Alkusanat               trk 2 3:06
A+T: Krobot
H: Schälsick Brassband - Prasti Musik / Westpark / 2006 //
—————————————————————————————————————
13 Ndize Mama Tata               trk 4 7:20 / stahnout na čas
A+T: Dana
H: Simphiwe Dana - Zandisile / Skip / 2004
—————————————————————————————————————
11 Palomita Ingrata               trk 10 3:39
A+T: Baca
H: Susana Baca - Travesias / Luaka Bop / 2006
—————————————————————————————————————
8  Waltz for Sandy trk 3 3:54
A+T: Klucevsek
H: Accordion Tribe - Lunghorn Twist | / 2006
—————————————————————————————————————
7 Barke Dawi               trk 2 3:53
A+T: Bocoum
H: Afel Bocoum - Niger / ContreJour / 2006
—————————————————————————————————————
5 Ghamwah Bossanova                trk 4 6:20 / stahnout na čas
A+T: Atlas
H: Natacha Atlas - Mish Maoul / Mantra / 2006
—————————————————————————————————————
2 Oši kljavi               trk 1 3:40
A+T: Ilgi
H: Ilgi - Ne Uz Vienu Dienu / Upe / 2006
—————————————————————————————————————
Párový tanec               trk 1  6:20
A+T: Chatterjee
H: Amit Chatterjee Trio
—————————————————————————————————————
1 Behin                trk 14 / 6:20 / hrát celou
A+T: Dede
H: Mercan Dede / Breath / Double Moon / 2006
—————————————————————————————————————

playlist 3. července 2006
—————————————————————————————————————
Ewly               trk 1 4:30
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure / Savane / World Circuit / 2006
—————————————————————————————————————
Lullabies               trk 3 8:10 / stah 2:00
A+T: Godár
H: Iva Bittová / Mater / Indies 2006
—————————————————————————————————————
A ne byt Betram               trk 1 6:04
A+T: Rada
H: Rada & Ternovnik / Zagovory / Stereo-Video / 2006
—————————————————————————————————————
U-Bahn               trk 1 4:40
A+T: Rundek
H: Darko Rundek / Migration Stories / 2006
—————————————————————————————————————
Dhammal               CD 1 trk 7 10:46
A+T: trad
H: Asif Ali Khan / RNL Nijmegen / 2006
—————————————————————————————————————
Ginhawa               trk 3 5:09
A+T: Dede
H: Mercan Dede / Breath / Double Moon / 2006
—————————————————————————————————————
Mi corazon               trk 1 4:31
A+T: Haro - Sabines
H: Lila Downs - La Linea / Narada 10265 / 2001
—————————————————————————————————————
Pizzica degli Ucci               CD 1 trk 1 5:21
A+T: Aloisi
H: La Notte della Taranta / TFF Rudolstadt / 2006
—————————————————————————————————————
Ara gejja               CD 2 trk 3:54
A+T: Etnika
H: Etnika / TFF Rudolstadt / 2006
—————————————————————————————————————
Attitek               CD 1 trk 7 3:50
A+T: Les Boukakes
H: Les Boukakes / TFF Rudolstadt / 2006
—————————————————————————————————————
The Bomber               CD 2 trk 6 2:58
A+T: trad
H: Calypso@Dirty Jim’s / TFF Rudolstadt / 2006
—————————————————————————————————————

26 června Playlist

—————————————————————————————————————
Ode Le-Eli                trk 2 03:32
A+T: Haza Ofra
H: Haza Ofra - Rough Guide To The Music Of Israel |RGuide / 2006
—————————————————————————————————————
Mayn Shvester Khaye               trk 11 4:03
A+T: Abraham Reisen - Chava Albertstein
Z: The Klezmatics + Chava Albertstein -The Well | Xeno 4052 / 1998
—————————————————————————————————————
A Day has Passed               trk 12 3:03
A+T: Alberstein
H: Chava Alberstein - Lemele | NMC / 2006
—————————————————————————————————————
My Lover               trk 13 4:05
A+T: Alberstein
H: Chava Alberstein - Lemele | NMC / 2006
—————————————————————————————————————
Good Memory               trk 1 3:44
A+T: Alberstein
H: Chava Alberstein - Lemele | NMC / 2006
—————————————————————————————————————
Summer Evening               trk 5 3:09
A+T: Alberstein
H: Chava Alberstein - Lemele | NMC / 2006
—————————————————————————————————————
New Wildest Dream                trk 9 6:56
A+T: Wally Brill / Samuel Malavsky
H : Wally Brill - The Covenant Island Six Degrees 524 422 / 1997
—————————————————————————————————————
Ya Rayah               trk 1 7:02
A+T: Dahmane el Harrachi
H: Emil Zrihan / Magda
—————————————————————————————————————
Marhaba               trk 9 5:18
A+T: Nabil Khalidi
H: Emil Zrihan - L’Youm Dima |NMC 20630 / 2004
—————————————————————————————————————
Maria               trk 4 4:41
A+T: Nabil Khalidi
H: Emil Zrihan - L’Youm Dima |NMC 20630 / 2004
—————————————————————————————————————

Playlist 19 června

—————————————————————————————————————
Surbajo               trk 1 05:32
A+T: Finatawa
H: Introducing Etran Finatawa / Rough Guide
—————————————————————————————————————
18 Gadze               trk 2 5:30 / stah 2.30
A+T: Vana
H: Dela Paji / Dela Dap / Chat Chapeau
—————————————————————————————————————
16 Africa Nossa trk 4 03:53
A+T: de Novas-Chantre
H: Cesaria Evora - Rogamar |2006
—————————————————————————————————————
12 Ani Mori Nurse               trk 3 3:23
A+T: S B Band
H: Schälsick Brassband - Prasti Musik / Westpark / 2006
—————————————————————————————————————
10 Odolayé               trk 5 / stah 3:20
A+T: Bantu
H: Various Artists - Lagos - Stori Plenti / Out There / 2006
—————————————————————————————————————
9 Aizalaida Saulete               trk 3 3:00
A+T: Ilgi
H: Ilgi - Ne Uz Vienu Dienu / Upe / 2006
—————————————————————————————————————
8 Mar Adentro Despacito trk 4 04:55
A+T: Gomez
H: Marta Gómez - Entre Cada Palabra |Chesky / 2005
—————————————————————————————————————
7 Komedija               trk 4 3:54
A+T: Kal
H: KAL - KAL |Asphalt Tango / 2006
—————————————————————————————————————
6 Bailaores               trk 9 3:04
A+T: Gimenes
H: Ojos De Brujo - Techarí |2006
—————————————————————————————————————
5 Toumani               trk 2 5:40
A+T: Toumani Diabate
H: Toumani Diabate / Boulevard De L’independance / World Circuit
—————————————————————————————————————
4 Ndize Mama Tata               trk 3 5:35
A+T: Dana
H: Simphiwe Dana - Zandisile / Skip / 2004
—————————————————————————————————————
3 Ghamwah Bossanova               trk 4 6:20
A+T: Atlas
H: Natacha Atlas - Mish Maoul / Mantra / 2006
—————————————————————————————————————
1 La Tequileira               trk 8 2:45
A+T: Lila Downs
H: Lila Downs - La Cantina |Narada / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 12 června

—————————————————————————————————————
H’mama               trk 8 6:47
A+T: Goldman
H: Khaled - Ya-Rayi |Universal 229385 / 2004
—————————————————————————————————————
Wahrane Wahrane               trk 6 04:55 / 4:30 f/o
A+T: Goldman
H: Taha - Khaled - Faudel — 1 2 3 Soleils |Barclay 559 776 / 1999
—————————————————————————————————————
Abdel Kader               trk 8 04:57 / 4:55
A+T: Goldman
H: Taha - Khaled - Faudel — 1 2 3 Soleils |Barclay 559 776 / 1999
—————————————————————————————————————
Cheikha Rimitti - Nouar Musisoft (Sono) Alžír
Hak Hak                trk 3 6:47
A+T: Rimitti / Maghni
Z: Cheikha Rimitti - Nouar Musisoft Sono CDS 7936 / 2000
—————————————————————————————————————
Ya Rayah               trk 12 07:30 / 3:30 až 6:30 [intro 1:40]
A+T: Goldman
H: Taha - Khaled - Faudel — 1 2 3 Soleils |Barclay 559 776 / 1999
—————————————————————————————————————
Aich Rebel Sun                trk 06 6:23 /3:00 fo
A+T: Kamel Hamadi
Z: Khaled / Big Men - Rai meets Reggae |Virgin PM 052 / 2002
—————————————————————————————————————
Dance with Me (s Khaledem)               trk 1 3:40
A+T: Enzo Avitable - Khaled
H: Enzo Avitable & Bottari - Save the World |Wrass 124 / 2004
—————————————————————————————————————
Aicha               trk 9 6:33
A+T: Goldman
H: Taha - Khaled - Faudel — 1 2 3 Soleils |Barclay 559 776 / 1999
—————————————————————————————————————

Playlist 5 června

—————————————————————————————————————
Diaraby               trk 10 07:26
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure Ry Cooder - Talking Timbuktu | World Circuit WCD 040 / 1994
—————————————————————————————————————
Goye Kur               trk 1 06:23
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure - THE SOURCE | World Circuit WCD 030 / 1992
—————————————————————————————————————
Roucky               trk 3 08:17
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure - THE SOURCE | World Circuit WCD 030 / 1992
—————————————————————————————————————
Amandrai               trk 5 09:23 (stahnout na čas)
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure Ry Cooder - Talking Timbuktu | World Circuit WCD 040 / 1994
—————————————————————————————————————
Ai Du               trk 9 07:09
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure Ry Cooder - Talking Timbuktu | World Circuit WCD 040 / 1994
—————————————————————————————————————
Allah Uya               trk 2 4:28
A+T: Ali Farka Toure
H: Ali Farka Toure - Niafunke |WCD 054 / 1999
—————————————————————————————————————
Sidi Gouro               CD 2 trk 1 3:49
A+T: Ali Farka Toure
H: Ali Farka Toure - Red & Green |World Circuit WLWCX 70 / 2004
—————————————————————————————————————

Playlist 29 května

—————————————————————————————————————
Surbajo               trk 1 05:32
A+T: Finatawa
H: Introducing Etran Finatawa / Rough Guide
—————————————————————————————————————
A Dunya               trk 2 05:04
A+T: Finatawa
H: Introducing Etran Finatawa / Rough Guide
—————————————————————————————————————
Losun               trk 4 5:27
A+T:Allen
H: Tony Allen
—————————————————————————————————————
Israelites               trk 20 2:47
A+T: Dekker
H: Various - Rhythm & Blues Beat | Island 524 394 / 1997
—————————————————————————————————————
Back to Zion               trk 4 2:30
A+T: trad
H: Jamaica All Stars
—————————————————————————————————————
One Tree               trk 5. 03:58
A+T:Allen
H: Tony Allen
—————————————————————————————————————
Bubbemeises               trk 1 06:24
A+T: Krakauer
H: David Krakauer / Label Bleu / 2005
—————————————————————————————————————
Rumania Rumania               trk 9 07:42
A+T: Krakauer
H: David Krakauer / Label Bleu / 2005
—————————————————————————————————————
Amassakoul               trk 1 3:22
A+T: Touhami
H: Tinariwen - Ammassakoul |Wrasse Wrass125 / 2004
—————————————————————————————————————

22 května

Live EBU nahrávka z Brixton Academy, Planet Awards

Playlist 15 května

—————————————————————————————————————
Ahi Tamburrieddhu               trk 1 4:20
A+T: trad
H: Nidi D’Arac - | Disc Medi / 2005
—————————————————————————————————————
E nu diciti               trk 8 3:51
A+T: trad griko
H: Arakne Mediterranea - Tretarante |CNI CNDL 12176 / 2000
—————————————————————————————————————
Kalinikta               trk 13 5:45
A+T: trad griko
H: Arakne Mediterranea - Tretarante |CNI CNDL 12176 / 2000
—————————————————————————————————————
Don Pizzica               trk 1 6:49
A+T: Zoe
H: Zoe
—————————————————————————————————————
St. Rocco’s After               trk 12 03:14
A+T: Coppola
H: Nidi D’Arac - St. Roccos Rave |2005
—————————————————————————————————————
Peste               trk 4 3:35
A+T: Avitabile
H: Enzo Avitabile & Bottari - Save the World |Wrass 124 / 2004
—————————————————————————————————————
Bella Ciao               trk 1 3:43
A+T: trad
H: Michel Godard - Trio Rouge |Intuition / 2004
—————————————————————————————————————
E Chiu Meje ‘nnammurate               trk 4 07:12
A+T: Maglionico
H: Pietrarsa / Alfa / 2005
—————————————————————————————————————

Playlist 8 května
—————————————————————————————————————
16 Forobana               trk 5 06:52
A+T: Sissoko
H: Midnight In Mali - Stern’s / 2006
—————————————————————————————————————
15 LeninGrad               trk 1 2:40
A+T: Leningrad
H: Leningrad - Chleb |2006
—————————————————————————————————————
14 Hat               trk 1 6:01
A+T: Smadj
H: Smadj - SOS |EMI / 2005
—————————————————————————————————————
12 Waltz for Sandy               trk 3 3:54
A+T: Klucevsek
H: Accordion Tribe - Lunghorn Twist | / 2006
—————————————————————————————————————
11 Tapale               trk 3 4:18
A+T: Grenet - Mbenza
H: Kekele / Kinavana / Sterns 2005
—————————————————————————————————————
10 Goree               trk 1 4:35
A+T: Akendengué
H: Pierre Akendengué - Goree | / 2004
—————————————————————————————————————
9 Mar Adentro Despacito trk 4 04:55
A+T: Gomez
H: Marta Gómez - Entre Cada Palabra |Chesky / 2005
—————————————————————————————————————
8 Um Pincelada trk 2 03:28
A+T: de Novas-Chantre
H: Cesaria Evora - Rogamar |2006
—————————————————————————————————————
7 Oh Ma Belle               trk 4 5:28
A+T: El Medioni
H: El Medioni, Maurice - Descarga Oriental |Piranha Musik / 2006
—————————————————————————————————————
6 Folly               trk 2 6:48
A+T: Kora Jazz Trio
H: Kora Jazz Trio 2 - Part Two |Celluloid / 2005
—————————————————————————————————————
5 Bailaores               trk 9 3:04
A+T: Gimenes
H: Ojos De Brujo - Techarí |2006
—————————————————————————————————————
1 La Tequileira               trk 8 2:45
A+T: Lila Downs
H: Lila Downs - La Cantina |Narada / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 1 května

pořad odpadl

Playlist 24 dubna

—————————————————————————————————————
La CUmbia del Mole               trk 1 4:10
A+T: Downs
H: Lila Downs - La Cantina / Narada / 2006
—————————————————————————————————————
Feedback               trk 11 (03:04)
A+T: Gimenez
H: Ojos De Brujo - Techarí / 2006
—————————————————————————————————————
Todo Tiende               3 (04:28)
A+T: Gimenez
H: Ojos De Brujo - Techarí / 2006
—————————————————————————————————————
Bailaores               trk 9 (03:05)
A+T: Gimenez
H: Ojos De Brujo - Techarí / 2006
—————————————————————————————————————
Tanguilos Marineros               trk 6 3:17
A+T: Gimenez
H: Ojos De Brujo - Techarí / 2006
—————————————————————————————————————
London               trk 12 3:53
A+T: Veloso
H: Gal Costa - A Diva From Bahia / Wrasse Records / 2004
—————————————————————————————————————
Deusa do amor               trk 2 4:58
A+T: Veloso
H: Moreno Veloso + 2 - Music Typewriter | Hannibal HNCD 1456 / 2001
—————————————————————————————————————
Noces de pleine lune               trk 3 3:53
A+T: Robin
H: Titi Robin - Ces Vagues Que l’Amour Souleve / Naive / 2005
—————————————————————————————————————
Paradiso                trk 5 6:40
A+T: Konono
H: Konono No. 1 - Congotronics crammed / 2004
—————————————————————————————————————
Chabako                trk 4 6:27
A+T: Abdel Kabir
H: Gnawa Music from Marrakesh-NIGHT SPIRIT MASTERS Axiom 510 147 /1992
—————————————————————————————————————
Pa umberos               trk 1 4:52
A+T: Torres
H: Celtica, Salsa - El Camino / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 17 dubna

—————————————————————————————————————
What the Bird Says               trk 4 5:38
A+T: trad arr Nguyen Le
H: Huong Thanh - Dragonfly |ACT 9293 / 2001
—————————————————————————————————————
Girl of the Forest               trk 2 4:06
A+T: Khac Chi
H: Khac Chi Ensemble - Spirit of Vietnam |Jericho JBM 9902 / 2002
—————————————————————————————————————
South delta Song               trk 8 4:57
A+T: Nguyen Le
H: Huong Thanh - Mangustao |ACT 9423 / 2004
—————————————————————————————————————
Dragonfly                trk 3 4:06
A+T: Nguyen Le
Z: Huong Thanh - Dragonfly |ACT 9293 / 2001
—————————————————————————————————————
Rung Xua Da Khep               trk 4 04:02
A+T: Trinh Cong Son
H: Hotel Vietnam - Blue Asia |KICP 961 / 2004
—————————————————————————————————————
The Mountain and the Source               trk 2 5:21 / fadeout na čas
A+T: Nguyen Le
H: Huong Thanh - Mangustao |ACT 9423 / 2004
—————————————————————————————————————
Moulay Abdellah (trad)                trk 5 4:12 / fadeout 2:00
A+T: Abdel Kabir
H: Gnawa Music from Marrakesh-NIGHT SPIRIT MASTERS Axiom 510 147 /1992
—————————————————————————————————————
Paradiso                trk 5 6:40 (hrát od 2:40 cca 2 minuty )
A+T: Konono
H: Konono No. 1 - Congotronics crammed / 2004
—————————————————————————————————————
Anathema               trk 1 03:30
A+T: Varttina
H: Värttinä - Miero |Real World / 2005
—————————————————————————————————————

Playlist 10 dubna

—————————————————————————————————————
18 De Nua               trk 13 5:20
A+T: Tavares
H: Sara Tavares - Balance World COnnection 2005
—————————————————————————————————————
12 Sa skimrade               trk 6 4:43
A+T: Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi - Bellow Poetry / aito / 2005
—————————————————————————————————————
10 La cumbia del Mole               trk 1 4:10
A+T: Lila Downs
H: Lila Downs - La Cantina / Narada / 2006
—————————————————————————————————————
9 Sou               trk 1 3:03
A+T: Lo
H: Cheikh Lo - Lamp Fall / World Circuit / 2005
—————————————————————————————————————
8 Me voy lejos               trk 05 5:20
A+T: Sanchez
H: Amparanoia - La Vida Te Da / Wrasse / 2005
—————————————————————————————————————
7 Nasha lyubov               trk 12 5:20
A+T: Kopyt
H: Amsterdam Klezmer Band / Remixed / Essay) / 2006
—————————————————————————————————————
6 Toumani               trk 2 5:40
A+T: Toumani Diabate
H: Toumani Diabate / Boulevard De L’independance / World Circuit
—————————————————————————————————————
5 Djame               trk 1 4:39
A+T: Kora Jazz Trio
H: Kora Jazz Trio 2 - Part Two / Celluloid / 2005
—————————————————————————————————————
3 Oran Oran               trk 1 8:38 / stahnout na čas
A+T: El Medioni
H: El Medioni, Maurice - Descarga Oriental / Piranha Musik / 2006
—————————————————————————————————————
2 Cherie Sandra               trk 7 5:09
A+T: Grenet - Mbenza
H: Kekele / Kinavana / Sterns 2005
—————————————————————————————————————
1 Komedija               trk 4 3:54
A+T: Kal
H: KAL - KAL / Asphalt Tango / 2006
—————————————————————————————————————

3 dubna Playlist

—————————————————————————————————————
Angels De Menta               trk 11 06:19
A+T: Lopez-Andrade
H: L’Ham De Foc - Cor De Porc |Galileo / 2005
—————————————————————————————————————
Ci dare               CD2 trk 3 3:34
A+T: Mico Kendes
H: Mico Kendes / Babel Med / Babel Med 2006
—————————————————————————————————————
Aioli               trk 8 4:41
A+T: trad
H: Lo Cor de la Plana Live
—————————————————————————————————————
E chiu meje nnammurate               trk 4 7:10
A+T: trad
H: Pietrarsa / Alpha 2004
—————————————————————————————————————
Nabrih Lia Wahdi               CD2 trk 8 5:19
A+T: Djamila
H: Cheba Djamila / Babel Med / Babel Med 2006
—————————————————————————————————————
Oudaden               CD2 trk 6 8:13 ( zkrátit na čas)
A+T: trad
H: Abou Tayi / Babel Med / Babel Med 2006
—————————————————————————————————————
De Edad de Kinze Anyos               trk 2 4:49 / 0:49
A+T: trad
H: Yasmin Levy - Romance & Yasmin | Choice Music CC 50016 / 2004
—————————————————————————————————————
No Es Lo Mismo               trk 6 02:19
A+T: Kinky
H: La Kinky Beat - Made In Barna |Kasba / 2004
—————————————————————————————————————
Habanera               CD2 trk 9 4:42
A+T: Melonious
H: Melonious Quartet / Babel Med / Babel Med 2006
—————————————————————————————————————
Myamba               CD1 trk 8 5:30
A+T: Pene
H: Omar Pene / Babel Med / Babel Med 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 27 března
—————————————————————————————————————
Diarama               trk 5 4:48
A+T: Kane
H: Nuru Kane - Sigil |Riverboat / 2006
—————————————————————————————————————
Canta               trk 7 4:00
A+T: Marta Gomez
H: Marta Gomez - Cantos de Aga Dulce |Chesky JD281 / 2004
—————————————————————————————————————
Colombia               trk 2 3:45
A+T: Linares
H: Polo Montanez - Guitarra Mia |Lusafrica 362502 / 2002
—————————————————————————————————————
La Marea               trk 2 5:45
A+T: Marta Topferova
H: Marta Topferova - La Marea / The Tide |World Village / 2005
—————————————————————————————————————
Nina de la sal               trk 8 2:21
A+T: trad / arr Psalteria
H: Psalteria - Balabile / Black Point 2006
—————————————————————————————————————
Grodan               trk 11 3:07
A+T: Hedningarna
H: Hedningarna - Keksi! Silence SRSCD 4147, 1992
—————————————————————————————————————
Sarandonga               trk 2 3:07
A+T: Repilado
H: Familia Valera Miranda - Cantos De Ida Y Vuelta |Long Distance / 2006
—————————————————————————————————————
Oran Oran               trk 1 8:38 / stah 5:00?
A+T: El Medioni
H: El Medioni, Maurice - Descarga Oriental |Piranha Musik / 2006
—————————————————————————————————————
Rezos               trk 1 5:32
A+T: Bobi Cespedes
H: Bobi Cespedes - Rezos |SixDegrees 1076 / 2003
—————————————————————————————————————
Diarama               trk 3 6:23
A+T: Kane
H: Nuru Kane - Sigil |Riverboat / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 20 března

—————————————————————————————————————
Aux Cheveux Blancs               trk 1+2 02:16 + 03:06
+ Ta Douleur propojené
A+T: Camille Dalmais
H: Camille / La Jeune Fille / Universal 2005
—————————————————————————————————————
Tua nai e meiga               trk 1 03:00
A+T: trad
H: Psalteria
—————————————————————————————————————
Electric Griot Land               trk 1 04:48
A+T: Ba Cissoko
H: Griot El / Marabi / 2006
—————————————————————————————————————
Dandala               trk 1 03:16
A+T: Ba Cissoko
H: Ba Cissoko / Sabolan Marabi 2003
—————————————————————————————————————
Likhirin               trk 5 05:19
A+T: Ba Cissoko
H: Ba Cissoko / Sabolan Marabi 2003
—————————————————————————————————————
Tanalahy               CD1 trk 1 04:10
A+T: Justin Valy
H: CD1 Vali Justin Tanalahy 04:10) 1
—————————————————————————————————————
No Bear in Heaven               trk 4 04:34
A+T: Atonho Zimba
H: Zimba / Hippo / 2006
—————————————————————————————————————
Ponton La Belle               trk 4 05:23
A+T: Portabales
H: Kekele / Kinavana / Sterns 2005
—————————————————————————————————————
BaKristo               trk 5 07:30 / zkrátit dle potřeby na 4:00
A+T: Portabales
H: Kekele / Kinavana / Sterns 2005
—————————————————————————————————————
Au Port               trk 11 2:56
A+T: Camille Dalmais
H: Camille / La Jeune Fille / Universal 2005
—————————————————————————————————————

Playlist 13 března

—————————————————————————————————————
Luki               trk 1 5:39
A+T: Shakti
H: Shakti / Verve 014 164 / 2001
—————————————————————————————————————
Invocation               trk 1 6:51
A+T: Shweeta Jhaweri
H: Shweeta Jhaweri - Anahita / 1998
—————————————————————————————————————
Garritm               trk 6 10:37 / hrát: 0:00-3:42
A+T: Luigi Cinque
H: Luigi Cinque - Tangerine Cafe / Forrest Hill FHME 19 / 2002
—————————————————————————————————————
Coro meccanico               trk 5 9:07 / hrát: 3:58 - konec
A+T: Luigi Cinque
H: Luigi Cinque - Tangerine Cafe / Forrest Hill FHME 19 / 2002
—————————————————————————————————————
Black Magic Woman               trk 1 hrát 00:00-01:07
A+T: Green
H: Santana BMWoman - Sony
—————————————————————————————————————
Timir               trk 2 09:39 / hrát 2:04-konec
A+T: Amit Chatterjee
H: Ocean on Fire / 2006
—————————————————————————————————————
Tal Posta               trk 1 2:30 f/o
A+T: Zakir Hussain
H: Ustad Zakir Hussain - Essence of Rhythm Emarcy 536 946 / 1998
—————————————————————————————————————
Giriraj Sudha               trk 3 hrát 1:54-2:54
A+T: Shakti
H: Shakti / Verve 014 164 / 2001
—————————————————————————————————————
Wellspring of Wisdom               trk 3 07:37
A+T: Amit Chatterjee
H: Ocean on Fire / 2006
—————————————————————————————————————
No Title               trk 1 4:10
A+T: Maraca
H: Maraca / Indies / 2006
—————————————————————————————————————

Playlist 6 března

—————————————————————————————————————
Impo               trk 1 3:45
A+T: Murphy
H: Fernhill - Hynt / 2006
—————————————————————————————————————
pondělí 6.3.: BO 59959 Stopáž: 9:53
Z.: zvuk jedoucího autobusu
K.: zvuk autobusu - do clony
—————————————————————————————————————
17 Flambee Montalbanese               trk 5 2:53
A+T: Cayla
H: Mad Manoush - GaDJo / blanko / 2005
—————————————————————————————————————
16 Zungunde               CD 2 trk 7 3:28
A+T: Chiweshe
H: Stella Chiweshe - Double Check - CD2 (Classic Hits) / Piranha / 2005
Stella Chiweshe - Double Check - CD1 (Trance Hits) / Piranha / 2005
—————————————————————————————————————
14 Eneida Marta               trk 1 4:05
A+T: Pires
H: Eneida Marta - Lčpe Kai / Iris Music/Harmonia Mundi / 2006
—————————————————————————————————————
13 Ennavale               CD 1 trk 5 5:09
A+T: A R Rahman
H: A R Rahman - Introducing / Saregama / 2006
—————————————————————————————————————
10 Streets of Calcutta               CD 1 trk 7 4:37
A+T: Ananda Shankar
H: Ananda Shankar - A Life in Music (Disc 1) / saregama / 2006
—————————————————————————————————————
8 Tiempo pa mi               trk 04 6:38
A+T: Sanchez
H: Amparanoia - La Vida Te Da / Wrasse / 2005
—————————————————————————————————————
7 Nemae hliba Zpivaj               trk 3 4:08
A+T: Haydamaky
H: Haydamaky - Ukraine Calling / EastbLok / 2006
—————————————————————————————————————
3 Africa Unite               trk 2 4:21
A+T: Komba
H: East African Reggae Bashment Crew / Arican Rebel Music / Out Here / 2006
—————————————————————————————————————
BaKristo               trk 5 07:30
A+T: Portabales
H: Kekele / Kinavana / Sterns 2005
—————————————————————————————————————

Playlist 27 února
—————————————————————————————————————
Flažolety               trk 13 3:26
A+T: Iva Bittová
H: Iva Bittová - Jako host |Mam 186 / 2002
—————————————————————————————————————
Transylvanian Dance               trk 3 1:55
(Bartók)
Iva Bittová & Dorothea Kellerová Rachot 11 / 1997
—————————————————————————————————————
Jocul Barbatesc                trk 2 + 4 2:00
Maramarosi Tancok
A+T: Bela Bartok
H: Muzsikás - The Bartok Album |Hannibal HNCD 1439 / 1999
—————————————————————————————————————
Ardeleana (original rec)                trk 17 :40
A+T: Bela Bartok
H: Muzsikás - The Bartok Album |Hannibal HNCD 1439 / 1999
—————————————————————————————————————
Ukolébavka trk 8 4:20
A+T: Bittová
H: Bittová & Fajt |Bonton 535 / 1997
—————————————————————————————————————
Paš o paňori                trk 2 2:06
(Věra Bílá)
Věra Bílá - Kale Kaloré | | |BMG 559 872/ 1998
—————————————————————————————————————
Rind de Hore / Romanian dances               trk 1 7:46 / zkrátit na čas
A+T:(Sapo Perapaskero) 00:00-1:07
Z: Taraf de HaĎdouks - Musique des Tziganes / Cramworld CRAW 23CD / 1991
—————————————————————————————————————
Gloomy Sunday               trk 7 3:31
A+T: Javor-Carter-Seres
H: Iva Bittová - Jako host |Mam 186 / 2002
—————————————————————————————————————
Elida                trk 7 5:09
A+T: Bittová-Chase (zpívá česky)
H: Iva Bittová - Elida / Indies 08-2005
—————————————————————————————————————
Conjunction               trk 1 / vyjet 3:00 - až ..
Iva Bittová + Javas Indies 2006
—————————————————————————————————————
Ej lásko lásko               trk 7 1:30
(trad) Iva Bittová, Ida Kelarová | |Lotos 049 / 1997
—————————————————————————————————————
Prostři mi plátnem               trk 2 4:22
A+T: Novotný-Křesťan
H: Iva Bittová - Jako host |Mam 186 / 2002
—————————————————————————————————————
Pro Johanku               trk 14 2:57
A+T: Pluto
H: Iva Bittová - Jako host |Mam 186 / 2002
—————————————————————————————————————
Chodí horou 300 ovec (Štědroň-Uhde)               trk 13 1:40
Iva Bittová - Balada pro banditu | |Bonton 393 / 1996
—————————————————————————————————————

Playlist 20 února

————————————-
Kirsten Braten Berg - The Exiled Men trk 4 4:15
A+T: trad
H: Kaiser Lindley - The Sweet Sunny North | | Koch 341 722 / 1994
————————————-
Le Bien et le Mal trk 6 2.50
A+T: trad
H: Souad Massi / Deb / 2003
————————————-
Na Kamel Ma trk 2 6.30
A+T: trad
H: Ando Drom / Phari Mamo / 1997
————————————-
Pošiel Milý Prečka trk 13 1:41
A+R (trad)
H: Primáši Broln, feat. Iva Bittová / Český rozhlas Brno 1997 ČRB O123 - 271
————————————-
Hoboj trk 1 3:30
A+T: trad
H: Iva Bittová / Pavian / 1991
————————————-
Liten visa Dansar trk 1 3:10
A+T: Marianne Maans
H: Marianne Maans | FIMCD 21 / 2004
————————————-
Boží dárek trk 4 2:27
A+T: Bittová
H: Bittová & Fajt |Bonton 535 / 1997
————————————-
Kolomeyke from 44 Duets trk 2 0:38
(Bartók)
Iva Bittová & Dorothea Kellerová Rachot 11 / 1997
————————————-
Jocul Barbatesc trk 2 + 4 2:00
Maramarosi Tancok
A+T: Bela Bartok
H: Muzsikás - The Bartok Album | Hannibal HNCD 1439 / 1999
————————————-
Ardeleana (original rec) trk 17 :40
A+T: Bela Bartok
H: Muzsikás - The Bartok Album | Hannibal HNCD 1439 / 1999
————————————-
Zelený víneček trk 10 4:37
A+T: trad
H: Iva Bittová / Čarobraní - Z kořenů moravského folkloru |Indies MAM 209 / 2003
————————————-

Playlist 13. února 2006

—————————————————————————————————————
Older               trk 9 3:02
A+T: Vorontsova
H: Julia Vorontsova / Sound Of The World (Disc 2) Wrasse / 2005
—————————————————————————————————————
16 Ninos Campesinos               trk 7 2:06
A+T: trad
H: Various Artists - Rolas De Aztlan / Smithsonian / 2005
—————————————————————————————————————
14 Koy Aaya               trk 6 5:36
A+T: Burman
H: Kronos Quartet & Asha Bhosle - Youve Stolen My Heart |Nonesuch / 2005
—————————————————————————————————————
11 Anathema               trk 1 03:30
A+T: Varttina
H: Värttinä - Miero |Real World / 2005
—————————————————————————————————————
10 Rovave               trk 4 5:57 / vyjet 0:38
A+T: Robin
H: Titi Robin / Ces Vagues Que L’amour Souleve / Naive 2005
—————————————————————————————————————
8 Music for Crocodiles               trk 2 04:53
A+T: Mills
H: Susheela Raman - Music For Crocodiles / Virgin / 2005
—————————————————————————————————————
6 Guxiang de Nainai               trk 4 3:42
A+T: Gong
H: linna gong - zou shengming de lu / Kuku / 2005
—————————————————————————————————————
7 Farewell Shalabiye               trk 3 3:42
A+T: No Blues
H: No Blues / Farewell Shalabiye
—————————————————————————————————————
5 Sadin Hamarissa               trk 2 6:55
A+T: Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi - Bellow Poetry / aito / 2005
—————————————————————————————————————
3 Laban               trk 2 7:28
A+T: Keita
H: Salf Keita
—————————————————————————————————————
2 My Grandfather’s house               trk 6 5:30
A+T: Massi
H: Souad Massi - / Universal 2005
—————————————————————————————————————
1 Lamp Fall               trk 2 4:33
A+T: Lo
H: Cheikh Lo - Lamp Fall / World Circuit / 2005
—————————————————————————————————————

Playlist 6 února

—————————————————————————————————————
Kinna Sohna               trk 2 7:57
A + T: Khan
H: Nusrat Fateh Ali Khan / Big Noise 2 RykoDisc HNCD 1400 / 1997
—————————————————————————————————————
Bangalore Krishna                trk 3 4:46
A+T: Jose Antonio Carmona
Z: Pepe Habichuela & the Bollywood Strings - Yerbaguena / Nuevos Medios NM 15 788 / 2001
—————————————————————————————————————
Sanware Tore               trk 5 6:57
A+T: Nusrat Fateh Ali Khan - Roger White
H: Nusrat Fateh Ali Khan - A Sufi Supreme |MantCd46 / 2003
—————————————————————————————————————
Jam               0:50
A+T: Čankišou-Sain Zahoor
—————————————————————————————————————
Aokhay Painday               2:10
A+T: Sain Zahoor
H: Sain Zahoor
—————————————————————————————————————
Akhian Nu Rehn De AkhiaN De Kol Kol
A+T: Reshman
H: Reshman
—————————————————————————————————————
Meri Bukkal De Vich Chorni               trk 2 11.28 / fo 9 minut?
A+T: Baba Bulleh Shah
H: Begum Abida Parveen - Abida - Baba Bulleh Shah |Time / 0
—————————————————————————————————————
Shamsut               trk 6:01 / fo 3.30 minut
A+T: Čankišou
H: Čankišou - Hudba lidu Čanki |FT 44 / 2000
—————————————————————————————————————
Ish Kamal               trk 1 8.08 / fo 4.30 minut
A+T: Shafqat Ali Khan
H: Shafqat Ali Khan - Sublime Sufi |ARC EUCD 1798 / 2003
—————————————————————————————————————

Playlist 30 ledna

—————————————————————————————————————
Hent Sant Jakez               trk 1 vyjet 3:55 / 6.45 (fadeout)
A+T: Bleizi Ruz
H: Bleizi Ruz - Hent Sant Jakez Shamrock 1018 / 1993
—————————————————————————————————————
Loriak Udan                CD2 trk 4 4:32
A+T: Bilintx
S : Kepa Junkera - Bilbao / RESCD 065 /1998
—————————————————————————————————————
Leilia - Danza de Cerdeira (trad)                trk 14 4:14
A+T: Bleizi Ruz
H: Bleizi Ruz - Hent Sant Jakez Shamrock 1018 / 1993
—————————————————————————————————————
Marabilla                trk 4 4:42
A+T: Mercedes Peon
Z: Mercedes Peon - IsueResistencia RESCD 106 / 2000
—————————————————————————————————————
Cantiga Baialda               trk 3 3:03
A+T: trad/arr Faltriqueira
H: Faltriqueira / Resistencia RESCD140 / 2002
—————————————————————————————————————
Picayos 99               trk 9 04:00
A+T: trad/arr Luna
H: Manuel Luna - Papeleria Rocio |Resistencia / 2004
—————————————————————————————————————
Los Gallos de Londres               trk 8 04:45
A+T: trad/arr Luna
H: Manuel Luna - Papeleria Rocio |Resistencia / 2004
—————————————————————————————————————
Noches de Lumbreras                trk 15 5:44
A+T: M Luna - S Martinez
Z: Manuel Luna - Romper el Baile / Resistencia RESCD 120 / 2001
—————————————————————————————————————
Sota el pont de Lio               trk 1 4:08
A+T: trad
H: Lidia Pujol - Terregada / TR 1037 / 2003
—————————————————————————————————————
Bol Espok CD 1 trk 5 4:23
A+T: Kepa Junkera
H: Kepa Junkera - Bilbao | RESCD 065 /1998
—————————————————————————————————————
Palmira               trk 2 4:09 / vyjet 0:31
A+T: trad/arr Faltriqueira
H: Faltriqueira / Resistencia RESCD140 / 2002
—————————————————————————————————————

Playlist 23 ledna
—————————————————————————————————————
Ikyunna               trk 5 6:06
A+T: Rikki
H: Rikki - Miss You Amami / Rice RAS 101 / 2004
—————————————————————————————————————
Guxiang               trk 4 3:42
A+T: Zollitsch
H: linna gong - zou shengming de lu / Kuku / 2005
—————————————————————————————————————
Sanaaljal                trk 7 5:05
A+T: Urna
H: Urna - Amilal / Trees / 2004
—————————————————————————————————————
Cancion de la Isla               trk 13 5:51 / stah: 4:22
A+T: Miyazawa
H: Miyazawa - Tokyo Story / FarSide / 2005 / 70:03:00
—————————————————————————————————————
Akata               trk 1 4:25
A+T: trad
H: Takashi Hirayasu + Bob Brozman - Firefly RiverBoat TugCD 1020 / 2000
—————————————————————————————————————
Perfumed Flower               trk 1 6:35
A+T: Nguyen Le
H: Huong Thanh - Mangustao / ACT 9423 / 2004
—————————————————————————————————————
2 The Mountain and the Source               trk 2 5:21
A+T: Nguyen Le
H: Huong Thanh - Mangustao / ACT 9423 / 2004
—————————————————————————————————————
Tokyo Story               trk 1 4:15
A+T: Miyazawa
H: Miyazawa - Tokyo Story / FarSide / 2005 / 70:03:00
—————————————————————————————————————

Playlist 16 ledna

—————————————————————————————————————
16 Les passantes               trk 2 4:26
A+T: Michel Bianco
H: Corou de Berra - Maschi Femmine & Cantanti FHME / 2005
—————————————————————————————————————
Noche e San Juan               trk 1 5:13
A+T: trad
H: Tomás San Miguel + Txalaparta - Dan_Txa / Musicmagic / 2005
—————————————————————————————————————
14 Walking the Path of Life               trk 1 4:47
A+T: Gong
H: linna gong - zou shengming de lu / Kuku / 2005
—————————————————————————————————————
12 Santana               trk5 05:34
A+T: Gal Costa
H: Gal Costa - Hoje / Trama 2005
—————————————————————————————————————
Sa skimrande               trk 6 4:43
A+T: Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi - Bellow Poetry / aito / 2005
—————————————————————————————————————
9 Sube               trk 6 3:59
A+T: Yusa
H: Yusa - Breathe Tumi / 2005
—————————————————————————————————————
6 Hansko Svitanije               trk 13 3″45
A+T: Markovic
H: Boban Markovic Orkestar Marko Markovic - The Promise / Piranha Musik 2005
—————————————————————————————————————
Oye Compay Juan               trk 3 3:30
A+T: Villa
H: Ska Cubano - !Ay Caramba! Casinosounds 2005
—————————————————————————————————————
3 Kamoukie               trk 1 5:04
A+T: Keita
H: Songlines 2005
—————————————————————————————————————
2 Senegal Bresil               trk 5 4:24
A+T: Lo
H: Cheikh Lo - Lamp Fall / World Circuit / 2005
—————————————————————————————————————
1 Soon               trk 1 3:31
A+T: Massi
H: Souad Massi - / Universal 2005
—————————————————————————————————————

9 ledna 2006 Playlist:
—————————————————————————————————————
Mdavu the Man               trk 1 5:00
A+T: Nawaz
H: Aki NAwaz / Songlines 27 2004 SOngLines / 2004
—————————————————————————————————————
Beefheart               trk 16 0:32
A+T: Vliet
H: 20 Vltava Silvestr 2005
—————————————————————————————————————
Zelenka               trk 17 06:04
20 Vltava Silvestr 2005
—————————————————————————————————————
Březina               trk 18 01:50
20 Vltava Silvestr 2005
—————————————————————————————————————
Martinu-Fantasie pro Teremin               19 00:34
A+T: Martinů
H: 20 Vltava Silvestr 2005
—————————————————————————————————————
Roma               trk 3 9:55 / stahnout 5:35
A+T: trad
H: Erzsebet Dacso - Rostas / Cserepes - Danubian Dances |Fono 911 / 2003
—————————————————————————————————————
Nafsi               trk 8 5:32
A+T: Bounous
H: Orange Blossom - Everything Must Change / Night and Day / 2004
—————————————————————————————————————
Jarilo               trk 3 4:19
A+T: Manukian-Lebedev
H: Volga - Bottoms Up / Exo 3130 / 2004
—————————————————————————————————————
Three fields               trk 4 4:20 / vyjet 0:27
A+T: Manukian-Lebedev
H: Volga - 3 fields / SKMR 11 / 2004
—————————————————————————————————————
Prayer               trk 9 4:15
A+T: Alperin
H: Huun Huur Tu - Spirits from Tuva / Jaro 4243 / 2002
—————————————————————————————————————
Midnight Marauders               CD 1 trk 16 7:13
A+T: Fitchie
H: DJ Fitchie & Joe Dukie / Sound Of The World Wrasse Records / 2005
—————————————————————————————————————
2 Curso de Reclamacao               trk 5 5:12
A+T: Schmid-Vieira-Kruger
H: Zuco 103 - Tales of High Fever / Crammed ZIR 12 / 2002
—————————————————————————————————————
Anatomic               trk 6 5:15
A+T: Afro Celt
H: Afro Celt Sound System - Anatomic Real World / 2005
—————————————————————————————————————

2 ledna 2006 Playlist

—————————————————————————————————————
Maaria               trk 5 4:49
A+T: Varttina
H: Värttinä - Miero / Real World / 2005
—————————————————————————————————————
Briha               trk 2 2:57
A+T: Burlakat
H: Burlakat - Magie / Pilfink / 2003
—————————————————————————————————————
Sa skimrande               trk 6 4:43
A+T: Kalaniemi
H: Maria Kalaniemi - Bellow Poetry / aito / 2005
—————————————————————————————————————
Barastylahyy               trk 1 5:02
A+T: Hubl - Archetti
H: Stepanida Borisova - Hulu Project / CCn’C 1212 / 2001
—————————————————————————————————————
Amilal               trk 2 2:53
A+T: Urna
H: Urna - Amilal
—————————————————————————————————————
Montuno               trk CD 2 trk 3 5:01
A+T: Fajt
H: Slet Bubeníků / Indies / 2005
—————————————————————————————————————
Nahaj ma               trk 1 2:55
A+T: trad
H: Hudba z Marsu - Trávnice / Gregor / 2005
—————————————————————————————————————
Stála AndulkA               trk 4 3:29
A+T: TRAD
H: Zuzana Homolová - Tvojej duši / SLnko 2005
—————————————————————————————————————
Resistencia               trk 4 05:11
A+T: Abajo
H: Los De Abajo / SongLines9
—————————————————————————————————————
Noche e San Juan               trk 1 5:13
A+T: trad
H: Tomás San Miguel + Txalaparta - Dan_Txa / Musicmagic / 2005
—————————————————————————————————————
Anatomic               trk 10 05:24
A+T: AfroCelt
H: AfroCelt / SongLines9
—————————————————————————————————————

29. 7. 2007

Yellow Sisters

Ve vašich propagačních materiálech se píše, že jste cestovaly po Evropě se street-performance programem. Touhle košatou frází je myšleno, že jste si vydělávaly zpíváním na ulici?

[Léňa + Bára]: Ano, týká se to hlavně nás dvou. Začaly jsme v Berlíně, tam pouliční muzikanti obcházejí zahradní restaurace. Zkusily jsme to a zjistily, že se tím dá uživit. Poprvé jsme se tak v cizině zbavily pocitu finanční nouze.

Kolik se třeba dá vydělat na ulici?

Za dvě až tři hodiny 100 euro.

30. 12. 2006

číst vše...

UNI, 2003-4

Mory Kante, Jiří Plocek, sufijský tanec, Tuaregové, Sibiř, šamani, Marián Varga, Řecko, Galicie, Moberg Ensemble, cenzura na Kubě, Tolkien a Bollywood, Yungchen Lhamo… 2 ročníky rubriky Hottentot v UNI

13. 1. 2005

číst vše...

Rock & Pop 1996-2003

WORLD MUSIC v časopise ROCK & POP
Rock & Pop otiskoval rubriku World Music od roku 1993, následující obsah pokrývá období od dubna 1996.

31. 12. 2003

číst vše...


Rubriky

Poslední články