Výsledky hledání ‘calle’

Textové podklady + videa díl 1-6

 
1. Úvodní přednáška
 

World music, trend, fenomén či postoj?

1. vliv totality na vnímání tradiční hudby
Zuzana Lapčíková, cimbálistka a zpěvačka vzpomíná jak totalita zkreslila vnímání tradiční hudby:
Doma se samozřejmě zpívalo, při jakékoli příležitosti, maminčin bratr měl taneční kapelu, hrál na kontrabas, a dodnes hraje v barech. I když řada lidí měla tehdy lidovou hudbu ráda, v masovém měřítku se zní stal propagandistický plakát. Maminčin bratr jednou řekl, že když musel hrát na prvního máje v krojové košili, a přitom padal sníh, že to už víckrát nechce zažít. Tenhle člen naší rodiny tedy na folklor zanevřel, a na druhou stranu maminka, která profesionálně na nic nehrála, mě k tomu nenásilně vedla. Přitom jsem pořád měla možnost výběru. Kdežto můj strýc, protože neměl možnost svobodně se rozhodnout, přestal hrát lidovou hudbu a začal hrát pop.

2. změny v trendech
Každá generace má v moderním světě svoji hudební platformu: mezi světovými válkami to byl jazz, v 50 60 letech rock and roll, později jeho mutace jako punk rock či nová vlna. A tak došlo k tomu, že v zemích s velmi silnou vlastní hudební identitou, jako je Francie, převažovala role těch, kdo napodobovali angloamerické vzory. V další dekádách probíhá znovuobjevování autenticity a vlastních kořenů.

Ztracená autenticita slovy Milana Kundery
…a já jsem se cítil šťasten uvnitř těchto písní, v nichž smutek není hravý, smích není křivý, láska není směšná a nenávist není plachá, kde lidé milují tělem i duší, kde v nenávisti sahají po noži nebo po šavli, v radosti tančí, v zoufalství skáčou do Dunaje, kde tedy láska je ještě láskou a bolest bolestí, kde původní cit není ještě vyklouben ze sebe sama a hodnoty jsou dosud nezpustošené: a zdálo se mi, že uvnitř těchto písní jsem doma, že nich jsem vyšel. Že jejich svět je mé původní poznamenání….
– Milan Kundera - Žert

3. globalizace mění hudební průmysl, hudební nabídka se globálně unifikuje, ale nová média zpřístupňují dosud těžko dostupné hudební kultury

Navzdory tolik proklínané globalizaci žijeme ve velice šťastné době. Nikdy předtím nebylo tak snadné poznávat cizí kultury. Nahrávky z exotických zemí najdete v každém lepším obchodě, na internetu, skupiny jezdí do Evropy na festivaly. To je změna, která nastala celkem nedávno, během posledních deseti let. Například ještě v 80. letech existovaly hudební projevy, které Evropa ani Amerika neznala, a kvůli nimž byste museli cestovat přes půl Asie.

Termín World Music je průhledný, a už ze své podstaty se vzdává toho, že by určoval nějaký střed. Už od 60 let se disciplína s tímto názvem přednášela na univerzitách v USA, za původce termínu je označován Robert E. Brown wikipedia, nekrolog. Není to název čistě anglosaský, Němci říkají Weltmusic, Holanďané Wereld Muziek, Fracouzi Musiques du Monde, Rusové Мировая музыка. V tisku se poprvé termín objevil už roku 1906, německý muzikolog Georg Capellen jej použil v knize Exotische Rhythmik, Melodik und Tonalität als Wegweiser zu einer Neuen Kunstentwicklung

Do širšího užívání termín přešel po “spiklenecké schůzce” v pondělí 29. června 1987, v londýnské hospodě Ruská Carevna. Účastníci pak financovali rafinovaně úspornou reklamou za pouhých tři a půl tisíce liber. Gramofonové obchody i media nový hudební šuplík akceptovaly.

World music není ani styl, ani trend, ale spíše fenomén, a především pak postoj. Schopnost vnímat světové hudební kultury na jedné platformě, aniž by člověk vyčleňoval tu svoji, tedy evropskou, jako nějaké měřítko kterým bude ty ostatní kultury hodnotit. Vnímat to, že evropské dělení hudbu na vážnou a lehkou, a na takzvanou etnohudbu nemusí platit pro jiné kultury.

Mimoevropské styly vycházejí z hudebních základů, které jsou univerzální a pro Evropana srozumitelné.
Bobby McFerrin Demonstrates the Power of the Pentatonic Scale

Metody třídění světových hudebních kultur

1. podle spojení s domovským územím
a. hudební kultury kontinentů, zemí či národů
b. exilové menšiny: indopakistánské komunity v Anglii, Afričané v Paříži.

2. hudební kultury spojené s určitou trasou, “zeměpisné kontrapunkty”
a. migrační trasa
- příklady: cesta Romů z Indie do Evropy
- vynucené migrace černochů do Ameriky
- keltská hudba v Irsku Skotsku a Severní Americe
b. ekonomický koridor
- Hedvábná stezka v Asii
- hudba pouště.
- světové přístavy:
New Orleans (jazz), Liverpool a Hamburg (Beatles), Buenos Aires (tango)

World music jako vzájemné ovlivňování hudebních kultur NENÍ novodobým fenoménem.

Hudební styly se vyvíjely ve vzájemné interakci. Nové podněty zvenčí zpravidla znamenaly tvůrčí podnět, ať už to byly podněty pozitivní či negativní. Příklad:

Pedálový cimbál z Maďarska podnítil vznik muzikantské sestavy, které se dnes říká cimbálová muzika, jejímž předchůdcem byla “hudecká muzika”, od slova housti, housle, Dnes vnímáme cimbál jako integrální součást tradičních moravských kapel, ovšem počátkem 20. století to byla novinka, kterou folklorní puristé sledovali s velkou nedůvěrou.

Metody třídění světových hudebních kultur podrobněji
2a Migrační trasy, “ekonomické” koridory

- Hedvábná stezka, Evropa ve středověku, kulturní výměna s Orientem.
- Migrace, diaspora a hudební vývoj: irská huba v USA a Kanadě, klezmer v USA, bhangra v Anglii, chutney v Karibiku, blues a jazz v USA.
- Atlantické námořní cesty, Vikingové a keltská hudba.
- Cesty přes poušť.

- Etnické čistky, pohyb obyvatel, dobrovolný, vynucený :

Romové do Evropy
Židé do Ameriky
Peršané do Indie
Černoši do Ameriky
Skotové na Cape Breton
Cajuni do Louisiany

Velké vynucené migrační vlny ve 20 století:
- Finové z Karélie do Finska
- Řekové z Malé Asie
plynulá migrace z Maghrebu do Francie a Belgie

2b Novodobý hudební fenomén v 19 a 20 století: přístavy jako ohniska hudebních fuzí:

Liverpool, Hamburk a Beatles
- New Orleans a jazz
- Havana
- Buenos Aires a tango

Staré styly se drží v izolovaných částech: ostrovy, horská údolí.
- Korsická polyfonie, skotské dudy, transylvánské tance.

 
2. Migrace Romů do Evropy
 

Pravlastí Romů je indický stát Rajasthan, což potvrzuje i blízkost romštiny s hindštinou. Jejich putování do Evropy začalo cca před 900 lety.

Romové jsou známí pod řadou jiných jmen: Gitano ve francouzštině, Cikán a ekvivalenty jak v češtině a němčině i ve východoevropských jazycích, Gypsy v angličtině. To vzniklo zkomolením slova Egypt, anglicky [ídžypt]. Pro tmavou pleť se Romům v minulosti říkalo Egypťané.

I když Romové mají společný jazyk, jsou národností bez sátu. Podobně, jako třeba Kurdové v Asii, Pygmejové v Africe, Sámijové, lépa známí jako Laponci na severu Evropy, anebo Tuaregové a další kočovné národy ze Sahary.

Počet Romů v Evropě:
3 milliony (Encyclopedia Britannica)
12 millionů (dle odhadů romských organizací)
400 000 Romů zahynulo v koncentračních táborech za 2. světové války
(odhady: 200 000 - 1 500 000)

Garth Cartwright ve své knize o romské hudbě Východní Evropy, Princes Amongst the Men, vysvětluje příčiny romského holocaustu:

Romové pro nacistickou říši nepředstavovali reálnou hrozbu. V Německu se uplatňovali jako schopní zemědělci a v roce 1933 představovali jen 0.5 % obyvatelstva. Problém byl v tom, co reprezentovali. Jejich barva a temperament, jejich svoboda a anarchistický přístup k autoritám byl hrozbou pro teutonický smysl pro pořádek.

Romskou hudbu pomohly u majoritního evropského obyvatelstva zviditelnit filmy Tonyho Gatlifa a Emira Kusturici.

Píseň Ederlezi, romský evergreen, použil Emir Kusturica ve filmu Dům k pověšení.
Svátek východoevropských Romů: 6. květen, Svatý Jiří, romský patron
Djurdjevdan (srbsky, chorvatsky)
Ederlezi (romsky)

Odkazy

Rumunská skupina Taraf de Haidouks ve filmu Tony Gatlifa Latcho Drom
video Rind de Hore
video Balada o diktátoru Ceausescovi

Balkánská romská dechovka
video Mahala Rai Banda

Obrovský festival srbských dechovek se koná každoročně v srbském městečku Guča.
video Guča Trailer 2010

Camaron de la Isla, jeden z největších zpěváků flamenca 20. století
video Camaron de la Isla a Paco de Lucia, 197?
video Camaron de la Isla a Paco de Lucia (Bulerias)
video Camaron de la Isla a Tomatito (Tangos) Malaga 1990

Fuze hudby z Pakistánu s flamencem
video Qawwali Flamenco

Romská hudba obecně

text wikipedia.org

 
3. Maghreb (a) - Andaluská hudba, Alžírsko, rai,
 

Pro Severní Afriku, nejzápadnější část arabského světa, se vžilo se označení Maghreb, které zahrnuje navzájem sousedící země s podobnou kulturní historií. Patří sem Lybie, Alžírsko, Tunisko, Maroko, a někteří sem zařazují i Egypt a Mauretánii.

Původní obyvatelé:
Berbeři (Maroko)
Tuaregové (Sahara)
Kabylové (Alžír)

Nejslavnější Berbeři:
Goliáš (biblická postava)
Septimus Severus (římský císař)
Sv. Augustin (narodil se v Libyi)

- 711-1492 maurská okupace Andalusie
- 822: hudebník a polyhistor Ziryab z Bagdádu, r 822 na maurském dvoře v Cordobě položil základy andaluské hudby
forma: nouba

tónové řady, mody:
raga (Indie)
maqam (střední Východ)
durové či mollové stupnice

nouba, forma andaluské hudby,
sled skladeb, které otevírá recitativní úvod bez rytmu, pokračování v pomalém tempu které se zvyšuje a graduje k závěru.

paralely nouby:
dastgah (Irán)
suita (Evropa)

ilustrace konceptu “tónová řada”: Bobby McFerrin předvádí pentatonickou řadu

Hudební styly:
- berberská hudba (rituály, pištci z Jajouky)
- andaluská hudba (sofistikovaná, koncertní)
- rai (multikulturní fuze z Alžíru), Khaled
- chaabi (šaabi), současný lokální pop
- sefardské písně (židovské)
- náboženská bratrstva Gnawa, potomci černošských otroků

Gibraltar = Jebel Tariq, hora pojmenovaná podle berberského generála

1492, dekret královny Isabelly o odsunu všech Muslimů a Židů, následuje diaspora:
- sefardské hudby
- maurské větve andaluské hudby, které má teď v Maghrebu roli koncertní, umělecké hudby

Om Kalthoum (Egypt), nejslavnější zpěvačka arabského světa 20 století
(1904-1975)

Fairouz (Libanon), zpěvačka rovněž vysoce respektovaná, stále aktivní

Emil Zrihan, židovský kantor z Maroka
spisovatelé Paul Bowles, William Burroughs, Nahý oběd
přístav Tanger

nástroje, Maghreb:
loutna oud,
tamburina, rámový buben bendir nebo tar
smyčcové: rebab, kemenče
bubínek darbuka

Dřevěné dechové nástroje obecně:
jednoplátkové
- klarinet

dvojplátkové
- hoboj
- šalmaj
- zurna (Turecko)
- duduk (Arménie)
- bombard (Bretaň)
- ghaita (Jajouka, Maroko)

Navíc panuje dualita: nástroj jisté rodiny existuje v “tiché” podobě k hraní uvnitř, a k “hlasité” podobě k hraní venku, ve vojenských kapelách, atd. Proto mohou mít třeba i spřízněné nástroje velmi odlišný zvuk.

Dvojplátkové píšťaly se používají i v dudách, a pro dudy existují v evropských jazycích dva názvy: duda anebo gajda, spřízněnost tedy dokumentuje i název ghaita.

Rai podrobněji
cheikh, “ctihodný muž”
cheb, “mladý”
Cheikha Rimitti
Bellemou Messaoud
pop-rai
Cheb Khaled

Rai: co to vlastně je doopravdy?

- v dnešní Francii součást pop music
- v původním kontextu:
textové poselství má kontroverzní charakter, často o neřestech které Islám zapovídá.
Rai znamená doslova Já tvrdím!

Ale existují i smířlivé pohledy:

Sudánský muzikolog Mahi Ismail, který emigroval do Evropy, dodává: “Je pravda, že v rai se zpívá o alkoholu a o sexu, ale ty texty mají vlastně formu kázání, vycházejí z tradice svatebních písní a nikoho k hříchu nenavádějí.”

Píseň Ya Rayah, zpívá: Rachid Taha (Alžír)
Skladbu natočil též Emil Zrihan (Izrael) .
Autor: Alžířan Dahmane El Harrachi (1926-1980)
Téma: zasvěcené varování těm, kdo chtějí odejít do exilu

Videa, Maghreb

Rachid Taha / Mick JONES : Rock el casbah
Rachid Taha, Khaled, Faudel - Ya rayah live 1,2,3 soleils
Ya rayah by Dahmane El Harrachi

Alžírsko-kabylská zpěvačka žijící ve Francii
Souad Massi une chanson MAGNIFIQUE

Alžírské kabaretní písně ve Francii, video

Alžírský židovský pianista Maurice el Medioni, ovlivněný latinskými rytmy, prostřednictvím spojeneckých vojáků z Porto Rica, umístěných v 2. světové válce v Oranu, video

Videa, blízký Východ

The Ladder - Chava Alberstein, Izrael
Victoria Hanna, Izrael
Victoria Hanna 2, Izrael

Fairouz

Doplňující informace v hudebně investigativních rozhlasových pořadech Afropop, cca 57 minut
Andalusie za nadvlády Maurů
Rai, Alžírsko

 
4. Maghreb (b): spojnice s černošskou Afrikou, hudba Sahary, berberská hudba z Maroka, Gnawa
 

Fenomén pouště
- hudba z poště, Tuaregové,
- hudba která cestovala přes poušt- Gnawa
- poušť jako oceán který křižují karavany, spojnice mezi černoškou a maurskou Afrikou

- otrokářské výboje Arabů napříč Saharou, dobytí Timbuktu,
- černošská diaspora v Maroku,
- náboženská bratrstva Gnawa a jejich rituály, projekce do výtvarného umění.
- Hudba Tuaregů, pouštní festival na Sahaře,
- vliv na styl britských kytaristů (Justin Adams, Robert Plant)

vesnice Jajouka, pohoří Riff
Brion Gysin
Brian Jones
Bachir Attar

Paul Bowles líčí, jak se setkal poprvé z hudebníky Gnawa. To bylo několik let před jeho smrtí, v roce 1990:

Poprvé jsem viděl Gnawy před 60 let, to ještě mluvili původním africkým jazykem bambara, byli tmaví jak černoši, teď jsou světlejší a mluví arabským dialektem. Jejich hudba je ale naštěstí stejná. a má hodně společnéjho s hudbou, která se hraje u ohybu řeky Niger, Jednou jsem dokonce potkal Gnawu, který si vzpomínal, jak ho Marokánci transportovali přes Saharu v pytli. Ti to nedělali, aby do Maroka získali vynikající bubeníky, černoši byli užívání jako otroci.

O tom je konkrétně jedna píseň Gnawů:

Zavázali nás do pytlů, naložiili na velbloudy,
Prodávali nás na trhu s vlnou,
Nechť jim Bůh odpustí,
Odloučili nás od rodičů,
odvezli nás na trh s vlonou,
a prodávali, byli jsme děti daleko od svých domovů.

Jak k tomu došlo? Maročané dobyli koncem 16 století Timbuktu, město ležící na ohbí Nigeru, řeky, která je prvním veletokem na který narazíte když cestujete přes Saharu na jih v její západní části.

Timbuktu má velmi strategickou polohu jako křižovatka karavanních tras a brána do Západní Afriky:

Nástroje Gnawů:
guimbri (jiný název téhož: sintir) basová loutna se 3 strunami
karkabus, kovová chřestidla
bubínky
hlas
pestrobarevné oblečení

Proč Gnawa?

Původ: berberské slovo aguinaw, nebo gnawa, znamená černý muž,
“akal n-iguinamen” = země černých lidí

Gnawa = potomek černých otroků
Guinea = pobřeží na západě Afriky, severně od rovníku

Označení převzali Portugalci,
slovo Guinuia, Ginya, Gheneoa, Ghinea, pro dnešní pobřeží Guineje
se na evropských mapách objevuje od 14 století

Části pobřeží získaly názvy podle produktů:
Grain Coast, pobřeží guinejského pepře
Ivory Coast, pobřeží slonoviny
Zlaté pobřeží
Pobřeží otroků (Togo, Benin, Nigerie).

Lila, arabsky noc, noční obřad bratrstva Gnawa

Obřad začíná večer, v první části za účasti žen a dětí, po půlnoci především muži.
Jeho cílem je přivést účastníka, pacienta do kontaktu s některým z duchů, který je příčinou problému, aby s ním pacient doslova “vyjednal” nápravu.
Přitom se jako metody se užívá tanec, hudba, kadidlo, s cílem navodit trans, při němž dojde ke kontaktu.
Obsahem písní je chvála Mohameda i dalších svatých, s požadavkem, aby rituál posvětili.
Každé muslimské bratrstvo odvozuje svůj původ, podobně jako mnišské řády v křesťanství, od nějakého svatého, který je zpravidla přímým následníkem Alláha.
Ale Gnawové to nemohou doložit žádným písemným citátem, neb jejich předkové byli negramotní a navíc žili za Saharou. Namísto toho ve svých písních vyvolávají vzpomínky na svou původní vlast.

Pro rituál jsou důležité barvy:

Každý duch, vedle svých osobních zvláštností, má vyhrazenou jistou barvu. Když je tento duch vyvolán, Gnawa hrají hudbu která je s ním přímo spojená, pálí specifické kadidlo, jako dekorace užívají šátky v příslušné barvě. Sled barev i duchů má přesná pravidla.

V posledních 30 letech se tato rituální hudba dostává i na veřejnost, je nahrávána. a program festivalu v Essaouiře má dokonce jako položku rituál lila.

Obřad se skládá z několika částí: nejprve se hráči pomalu rozehřívají a zpočátku dokonce hrají bez kovových chřestidel qrakech (karkabus) která později dodávají jejich rytmu hypnotickou sílu. V druhé části hudebníci přitvrdí a dávají signály duchům, kterým nabízejí oběti: mléko a datle. Tehdy se zpravidla objeví i první případy transu; vedoucí rituálu - aby dokázal moc přivolávaných duchů - chodí po žhavém uhlí anebo si zabodává nože do břicha. Třetí a nejposvátnější část rituálu obsahuje hudební “suity”, z nichž každá je zaměřena na určitou barvu a určitého ducha. Hudba, vůně kadila, barva oblečení - to vše spolu musí v každé suitě ladit. Účastníci, jimž se podařilo úspěšně vstoupit do transu, v této chvíli buď posilují své spojení s příslušným duchem, anebo jej naopak vyzvou k odchodu.


Hudba z Maroka, videa

Gnawa Lila in Marrekech with Malem Mustafa Bakbou
Oudaden, Womex 2010
Patti Smith and Flea joined by the Bachir Attar and The Master Musicians of Jajouka


Tinariwen, hudba ze Sahary, videa

Tinariwen - Imidiwan: Companions
TINARIWEN avec ROBERT PLANT a` Paris

Doplňující informace v hudebně investigativních rozhlasových pořadech Afropop, cca 57 minut
Gnawa, Maroko

 
5. Západní Afrika,
 

Bývalá Západní francouzská Afrika: Senegal, Mali, Guinea,
společná kulturní historie, hudební spřízněnost
hudbě z těchto zemí se nejlépe daří pronikat k západnímu publiku

Historický kontext: velké západoafrické říše
Ghanská říše, kulminace 1050
Mali - kulminace 1324
zakladatel: Sunjata Keita
Songhai - kulminace 1520
Další africké říše následovaly až do konce 19 století,
V době 1895 do 1958 francouzská kolonizace

Sunjata Keita
Epos o sjednotiteli a vládci Malijské říše v 13 století.

Mali, jak snadno vyčteme z mapy, se rozkládá na jih od Sahary. Dnes je to jeden z nejchudších států světa, ale je velmi bohatý po hudební stránce. To souvisí s kulturní pamětí národa. V minulosti byla pro Mali jeho pozice na okraji pouště velmi důležitá: bylo to rozhraní mezi černošskou Afrikou a karavanami, které přes poušť putovaly do arabského světa a ke Středozemnímu moři. Kvetl zde obchod, a pro obchod byla důležitá jak stabilita, tak sjednocení územních celků do jedné velké říše. I to je důvod, proč je epos o Sunjata Keitovi pro Malijce tak významný.

Sunjata byl pro Mali čím třeba pro USA George Washington nebo Thomas Jefferson, a epos který líčí jeho život zná v Mali každé dítě. Jeden historik jej označil jako “virtuální sociální,k politický a kulturní kodex společnosti.”

Virtuální proto, že:
Na rozdíl od jiných historických textů, jako Bible či Korán, se předávají dodnes ústně, neexistuje jediná referenční podoba, jednotlivé verze se liší podle místa i způsobu zpracování, a jejich zaznamenání na papír došlo až v posledních 50 letech.

Je to příběh magie, transformace a opožděné spravedlnosti.

Tím, že se epos tradoval ústně a nebyl zapsán, a zůstal tedy ve virtuální rovině, se ovšem vyhnul osudu který potkal řadu literárních eposů: jeho interpreti jej v každé době aktualizovali pro současné podmínky, zpívali v současné jazykové podobě, a upravovali děj tak, aby byl co nejpůsobivější, každý mu rozuměl.

Griot

Jeho nositeli byla kasta hudebníků, v jazyce Mandinka jali, častěji známí pod jménem griot, což je označení z portugalštiny a znamená “sluha”.

Jali, djeli, jeli (muž)
Jelimuso (žena)
- tlumočník řečník aktivní hudebník
- básník historik genealog (znalec rodokmenu předků)

Kasta griotů se ovšem nacházela mezi nižšími příčkami společenského žebříčku.

Nejvýše jsou “svobodní lidé”, tedy aristokracie, nevázaná žádným specifickým povoláním.
Pod nimi jsou lidé spojení s řemeslem či profesí,
kováři
koželuhové
a po nich grioti
a po nich islámští kazatelé
a nejníže potomci otroků i válečných zajatců, nevolníci.

Svobodní jsou mecenáši a ochránci griotů, a ti na ně výměnou za podporu skládají oslavné písně.

Nástroje západní Afriky
bala, balafon (dřevěný xylofon)
ngoni, 4 či 5 strun
kora, 21 strun
donso ngoni (lovecká harfa, posvátná) 3 struny,
kamale ngoni - 6 strun
bolon, basová loutna
tama, muvící buben

Griotská jména
Kouyate
Diabate (F) / Jobarteh (En, Gambie)
Tounkara
Sissoko

Alex Haley
- Kořeny

R 1977 dokončil americký černošský spisovatel Alex Haley knihu Kořeny, v níž se snažil vypátrat, odkud pochází jeho rod - a dostal se přitom až do západoafrické Gambie, která byla kdysi hlavním lovištěm bílých otrokářů. Ti zavlekli šestnáctiletého Kuntu Kinte, Haleyho domnělého předka a také ústřední postavu Kořenů - v řetězech do Ameriky.
Hudba západní Afriky se tehdy rozvětvila: zatímco v Americe vzniklo blues a jazz, nositeli té původní, africké linie zůstali dodnes lidoví vypravěči a hudebníci, tedy grioti. Tvrdí se, že právě díky informacím griotů našel Haley v Gambii vesnici, z níž pocházel jeho prapředek, a že místní grioti dodnes zpívají a vyprávějí hrůzné příběhy z otrokářských časů.

Jak probíhá griotský koncert v současných podmínkách
:

Z knihy Banning Eyre, In Griot Time, kde popisuje velmi typickou produkci, která má všechny tradiční griotské náležitosti, ale probíhá v 90 letech, s elektrickou aparaturou: vystupuje griotská zpěvačka, tedy jelimousoou

Žena griot, Když se zvedla z židle a uchopila mikrofon, její boty s vysokými podpatky se zaryly do prachu, jedním mrknutím oka získal autoritu nad hudebníky, a ti napjatě sledovali její gesta, jimiž určovala kdy hrát tiše kdy přidat, zrychlit, kdy má přijít sólo.

Její první tón prořízl vzduch jako zahoukání parníku, který vplouvá do přístavu. I když jsem ve vedru usínal, tenhle zvuk mě probral. Její hlas se zvláštním způsobem chvěl, a to proto, že na kytarovém zesilovači, pro svůj mikrofon, používala kytarový zesilovač, se zmáčknutým efektem “chorus”, To co je nepřijatelné pro jazzového zpěváka z Ameriky, bylo na pouličních párty v Bamaku naopak módou.

V té chvíli se už v hledišti shromáždila množství žen. Podobně jako zpěvačky, byly oblečeny vyzývavě, či dokonce radikálně, s pestrými květy, plastikovými kabelkami do nichž by se vešlo několik cihel, spektakulární účesy s vysokými parukami. Jakoby tyto doplňky mely vyjádřit vše co má být řečeno, neusmívaly se a mluvili spiklenecky.

Řada z nich nevěnovala zpěvu pozornost, ale to až do chvíle, než uslyšely ve zpěvu svá jména. Kdykoli zaznělo příjmení, ženy z té rodiny se zvedly a přešly k hudebníkům. Utvořily frontu a když na ně došla řada, zpěvačce předaly peníze, často přitom sáhly do kabelky tak, aby to zaručeně nikomu neuniklo. V té chvíli se hlas zpěvačky nabral na expresivitě, Nezdálo se ale, že si průvodu žen nějak všímá, ale ve své volné ruce shromažďovala bankovky až do chvíle, kdy už nemohla další přijímat. Pak udělala pauzu, a bankovky vložila do kytarového pouzdra, některé z nich byly dokonce pětitisícovky.

Všiml jsem si ženy, která držela papír vytržený ze zápisníku. Studovala ho a občas zpěvačce do ucha zašeptala. Na tom papíru byl seznam hostů, které na party identifikovala. To byl pro zpěvačku klíč k jejímu výdělku.

Ali Farka Toure

Postupující civilizace a změny životního stylu s sebou přinášejí neustálé zpochybňování vžitých předsudků. Řada Afričanů se dala na hudební dráhu proti vůli svých rodičů, kteří byli zpravidla přesvědčeni, že povolání hudebníka je čímsi podřadným.

Jedním z dalších rebelů, který zvolil hudbu proti vůli svých rodičů, je Ali Farka Toure.

“Pokud potřebuješ hudbu, tak si najmi griota,” říkala Ali Farkovi Touremu jeho matka, která byla přesvědčena, že hrát hudbu je pod úroveň. Ali hrál na tradiční africkou kytaru o jedné struně, po protestech rodičů toho zanechal - ale k hudbě se vrátil. Ve svých 17 letech viděl Národní balet z Guineje a v něm hráče na kytaru, což rozhodlo o jeho budoucnosti. Začal hrát na vypůjčené kytary a poslouchal desky, které si jeho přítel přivezl ze studií v Evropě: Jamese Browna, Alberta Kinga a Johna Lee Hookera. Tehdy si Ali Farka Toure všiml, že z amerického blues slyší ozvěny hudby kočovných Tuaregů ze Sahary.

V 70. letech pracoval v Radiu Mali jako technik a zároveň tam natočil řadu nahrávek, které vyšly i ve Francii. Dostal se na koncertní turné po zemích východního bloku, údajně hrál i Československu.

Na albu jeho Talking Timbuktu (1994) hrál americký bluesman Clarence Gatemouth Brown i Goldem přizvaný producent Ry Cooder; album získalo roku 1995 Grammy v kategorii world music.


Jak se s vývojem mění funkce nástrojů
:
Kora byla v Africe tradičně užívána pouze jako doprovod zpěvu. Až v tomto století přišli hráči, kteří z ní vytvořili sólový nástroj: jedním z nich byl Sidiki Diabate z Guineje. Jeho syn, Toumani Diabate dnes patří k předním světovým virtuozům. Když vystupoval koncem 80. let v Londýně, setkal se tam s hráči španělské flamencové skupiny Ketama, s níž natočil několik vynikajících, převážně instrumentálních alb.

Griot Kemo Kouyaté z Guineje vypráví, že když v 50. letech zkoušel vybrnkat na kytaru to, co obvykle hrají africké nástroje ngoni, kora či balafon, vzbudilo to zájem dalších hráčů; podobná transformace probíhala v Mali a na dalších místech kontinentu a přinesla celou generaci kytaristů, kteří hrají “africky”. Djelimady Tounkara je z nich nejvýznamnější, dlouhá léta byl kytaristou a kapelníkem Rail Bandu.

ukázky:
Propojení rytmu a každodenních prací v západní Africe, video
Tama, talking drum

Yande Codou Sene: GAINDE
Youssou N’Dour
Ali Farka Toure
Ali Farka Toure Festival in the Desert
Justin Adams & Juldeh Camara with Robert Plant at WOMAD Abu Dhabi
Kora, Toumani Diabate
Bassekou Kouyate & Ngoni Ba, loutny ngoni, mluvící buben, video
Oumou Sangare
Oumou Sangare
Orchestra Baobab


Další africké regiony

Hudba Pygmejů

Proč jsou právě Pygmejové a jejich hudba tak zvláštní? Když se pohybujete v pralese, tak toho moc nevidíte - ale zato spoustu věcí slyšíte. A poslouchat prales a orientovat se v něm sluchem - to je jistě svérázný druh hudební průpravy, který může vést k osobitému druhu hudebního mistrovství. Není tedy divu, že hudba Pygmejů působí velmi odlišně od všeho ostatního, co jsme z Afriky slyšeli. Je v ní také daleko víc hravosti. Přes to, že Pygmejové jsou považováni za primitivy, podařilo se jim několik zásadních objevů:
Jejich jednotónová “kouzelná flétna” by jistě imponovala hudebním minimalistům. Základem pygmejského zpěvu, který připomíná jódlování, je nonverbální způsob komunikace s duchy a s mrtvými předky. Pygmejská polyfonie dnes patří k ostře sledovaným tradicím a svůj styl na ní částečně postavila i belgická skupina Zap Mama.
K vytváření rytmů používají Pygmejové třeba “vodní bubny”, na které se hraje tak, že rukou plácnete do vodní hladiny; v pralese je to nejspíš ten nejpříjemnější a nejvíc osvěžující způsob bubnování. K fascinujícím nástrojům patří ovšem i obrovitý an g’bendi, zemní luk: vykope se jáma, na kterou se položí dřevěná deska a ta se uchytí pevně k zemi. Ke středu desky se připevní struna, která se druhým koncem napne k ohnuté, do země zatlučené větvi.

Na zpěvu je také založeno ranní čarování Pygmejů: jmenuje se yelli a začíná před úsvitem: jedna žena začne zpívat, ostatní se přidávají, a jejich hlasy vytvářejí dohromady se zvuky pralesa harmonický celek; prales se vlastně stává jejich spoluhráčem, ženské hlasy fungují jako radar, vypouštějí signály, čekají na odezvu, přitom bezděčně odhalí všechny jeho zvláštnosti. Svými hlasy ho dokonale prozkoumají, a když se pak rozední, všechno o něm už vědí - aniž by si to samy uvědomovaly. Takhle dokonale fungují v Africe kouzla; Martin Craddick, kyarista který tam žil 2 měsíce, vypráví, že den poté, kdy ženy zpívaly své yelli a on sám ho natáčel, byly řeky plné ryb, do blízkosti se přistěhovalo stádo opic a do pasti se chytil africký jelen. “Za kouzlení ovšem tenhle trik považují jen lidé, kteří nemají ponětí o tom, jak to ve skutečnosti funguje,” dodává Martin. Domorodé obřady bývají často založeny na velmi praktických zkušenostech, a “čáry” v nich vidí jen nezkušení Evropané.
video: Baka Pygmies - Baka Beyond the Forest

“Hindehu”, střídání pískání na pygmejskou flétnu se zpěvem .
Nápad tak silný, že ho později použil Herbie Hancock (intro “Watermelon Man”, Herbie Hancock’s Head Hunters (1973) , a poté Madonna, “Sanctuary”, Bedtime Stories (1994)
srovnání zde

Kapverdy
video: Cesária Évora - Saudade

Taarab (někdy též taraab)
V arabštině znamená slovo tarab propojení hudby s poesií, tancem, a v obecném smyslu vyjadřuje sílu, kterou hudba dokáže ovlivnit lidské emoce. Do východní Afriky tento arabský koncept pronikl koncem 19 století, kdy si místní sultán nechal přivézt z Káhiry egyptský tarab ansambl, který hrál v jeho paláci, a později Sultán vyslal do Kahiry talentovaného místního hráče, aby se tam vyučil. Po jeho návratu, tedy přibližně před sto lety, vznikl v Zanzibaru první místní taarab ansámbl
video: taarab

Etiopie
video: Aster Aweke

Jižní Afrika
Píseň Nkosi Sikelela iAfrika, Bůh žehnej Africe, je dnes jihoafrickou hymnou. Koncem 19. století ji složil Enoch Sontonga, který byl sbormistrem v kostele a učitelem. Zemřel velmi mladý, a tak se nikdy nedožil doby, kdy si ji přisvojil Africký národní kongres, který jejím zpěvem uzavíral veřejná protestní shromáždění.
video: Nkosi Sikeleli iAfrika

Madagaskar
video: Rajery

Reunion
video: Danyel Waro

Afričané z Indie
video: Sidi Goma

Konžská rumba
video: Franco + TPOK Jazz - Toyeba Yo

Tabu Ley & L’Afrisa International - Seli-Ja
Outstanding footage of Tabu Ley and his tres risque ‘Leyettes’ filmedin Kinshasa by Albert Maysles, director of the Rolling Stones documentary “Gimme Shelter”, Immediately after this concert the two dancing “Leyettes” were arrested for indecent exposure and public lewdness Tabu Ley to pay a heft…y fine for their release.
It is footage from a film released last year called ‘Soul Power’ which documented the likes of James Brown and BB King visiting Kinshasa in ‘74 for a celebration concert for the Rumble in the Jungle boxing match, the match was postponed but the concert went ahead - it is on dvd but unfortunately we don’t have it in stock…yet

Tabu Ley & L’Afrisa International - Seli-Ja
Franco TPOK Jazz - Toyeba Yo

Současná hudba z Konga
Staff Benda Bilili, Kongo
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili
Fenomén z Katangy, oblasti měděných dolů: obrovité banjo “karindula”

Afrobeat, Fela Kuti
Fela Kuti Rare early footage (shot by Ginger Baker) featuring Fela & Afrika 70 performing in the rainy southeastern town of Calabar, shortly after the the Nigerian civil war.
video: Fela Kuti, muzikál
Příběh Fely Kutiho

Doplňující informace v hudebně investigativních rozhlasových pořadech Afropop, cca 57 minut
Mali
Taarab
Etiopie 1
Etiopie 2

 
6. Indie
 

Existence klasické indické hudby, její duchovná hloubka a propracovanost, vedly řadu Evropanů k názoru, že pro Evropana je indická hudba cosi jako paralelní vesmír.
- Struktura podobná, obsah překvapivě jiný.
- Obsah sice jiný, ale ne až tak vzdálený jako hudba čínská, japonská. Jiný, ale srozumitelný.

Dělení

Klasické formy -
dhrupad - nejobtížnější a nejstarší
khayal - pozdější, písňová forma

Semiklasické formy - [Light Classical]
Ghazal - zhudebněná poezie
Tappa inspirována lidovými melodiemi z Pandžábu

Duchovní formy -
Bhajan duchovní zpěv ze severní Indie
Qawwali / sufi

—————————————————————————————————————

Je tedy logické, že právě Indie byla jednou z prvních mimoevropských kultur, na které se Evropané soustředili. V hudební stránce probíhal jejich zájem v několika vlnách. Všichni fanoušci Beatles si vzpomínají, jak Beatles dospěli do určitého stadia, kdy poznali a zmapovali vše co můžou vstřebat z euroamerické kutlury, a začali objevovat Indii. Kytarista George Harrison se spřátelil s indickým hráčem na sitar Ravi Shankarem, učil se od něj hrát, Shankar pak vystupoval na rockových festivalech, například ve Woodstocku.

Ale Beatles indickou hudbu neobjevili, tato role náleží Yehudi Menuhinovi (1916-1999), což byl nejen houslista světového formátu (narodil se v USA v židovské rodině), ale také významný humanista… Menuhin ctil muziku bez ohledu na žánry, a v 50 letech byl jedním z mála znalců a propagátorů indické hudby. Newyorskému publiku představil roku 1955 hráče na sarod Ali Akbara Khana (1922 - 2009), považovaného za největšího žijícího hudebníka.

Roku 1966 natočil Menuhin s Ravi Shankarem album East Meets West, získalo cenu Grammy - což představovalo zásadní mezník v historii multikulturních projektů. Ravi Shankar, hráč na sitar, je v Evropě známější než Khan, protože byl daleko víc aktivní, a pokud měl Khan roli nejvyššího mistra, Shankar je čímsi jako velvyslancem indické kultury.

INDIE - území
Na indickém subkontinentě leží několik států:
Indie, Pakistán, Bangladeš, Nepal, Sri Lanka.
Populace 1 miliarda lidí
Náboženství: Hinduismus, Islám, Sikhismus
Nejstarší civilizace v údolí řeky Indus v Pakistánu 4500 let stará
Islám přišel ve 12 století, dnes převažuje v Pakistánu
Kontakty s Evropou existovaly od Římské říše, Vasco da Gama připlul 1498
Indie byla dlouho rozdělena na drobné státní útvary, sjednocení až 1517
Mogul Empire - Dynastie Mughalů ze střední Asie 1526,
Tehdy se rozvíjela klasická hudba na aristokratických dvorech
- byli zváni hudebníci Hindští z Indie, z Iránu, Kašmíru
Od 18 století dominantní Britové
Roku 1947 nezávislost, a rozdělení na Indii a Pákistán, Východní (později Bangladeš) a Západní

Jazyky:
Jižní patří do separátní jazykové rodiny
Severoindické jazyky vznikly ze Sanskrtu, v některých případech jsou příbuzné ale liší se zápisem:
Například:
jazyk Hindi psán indickou abecedou Devanagari,
Urdu (v Pakistánu) modifikovaným perským písmem,
Různé lokálně určené styly se obvykle vážou s různými jazyky
v Urdu se zpívá Qawwali
v jazyce Pandžábí bhangra

Hudba v Indii je významnou součástí života, v náboženských obřadech i v sezónních slavnostech, pro každou příležitost existují písně, pro narození, pohřeb, svatby. Diferenciace byla ještě víc rozpracována ve vážné hudbě: ragy pro různé denní o emocionální účely

Nejsou hranice mezi jednotlivými disciplinami: hindské slovo sangeet, označuje hudbu ale i tanec a drama

Kdo hudbu hraje?
Profesionální i lidoví hudebníci, ale také:
Baulové, pestré oblečení s převládající žlutou šafránovou barvou, doprovázejí se na jednoduché nástroje, zpívají na tržištích, ve vlaku, všude kde jsou posluchači.
oblečeni do barevných
Jejich víra čerpá z buddhismu, sufismu i hinduismu, a z principu odmírá církevní instituce; slovo “baul” znamená posedlý, očarovaný posvátným kouzlem, anebo prostě šílený. Baulové cestují od vesnice k vesnici a pomocí extatického zpěvu a tance usilují o splynutí s Bohem.
Purna Das Baul pochází z nějkolik generací dlouhého rodu, a jemu prvnímu se podařilo vyjet na Západ. Navštívil v 60. letech USA, kde se spřátelil s Allenem Ginsbergem a Bobem Dylanem a když v 90 letech nedávno cestoval po evropských festivalech, doprovázel ho jeho syn Bapi Das Baul. Bapi vystupoval na festivalech v Praze i Ostravě.

Hudbu s duchovní extází spojují také Sufijové, islámská větev, která se vzpírá rigidnosti islámských fundamentalistů, věří ve spojení s Bohem pomocí očisty duše, která probíhá hudbou a extází. Jejich zpěvy Qawwali budou zmíněny později.

Jak se hudba vyučuje?
Jinak než v Evropě. V Indii se mladí muzikanti učí dřív hrát než číst a hudební vzdělání se tu tradičně předávalo z generace na generaci. I když klasická hudba severní Indie nezná skladby zapsané do not, patří k těm nejvyšším uměleckým formám světové kultury.
Hudba se učí poslechem, zapamatováním. Indové mají dobrou hudební paměť, jsou vyhledávaní jako hudebníci i za hranicemi. Příklad: v Řecku žije skladatel, který pro své projekty užívá indické hráče, protože se všechno naučí za poloviční čas.

Tradiční metoda výuky: mistr a žák. Mistr učitel je guru, slovo guru se užívá i na Západě.
Žák je obvykle členem domácnosti učitele, pomáhá s domácími pracemi, guru je pro něj i životním příkladem.

Hudebník který dosáhl nejvyššího mistrovství má titul:
Ustad = titul používaný v Pakístánu
Pandit - v Indii

Výuka je značně náročná a klade extrémní nároky na vůli
Jedna z největších osobností 20. století, Ustad Alaudin Khan, byl učitelem Raviho Shankara.
Shankar vypráví: “Když cvičil tak si přivázal své dlouhé vlasy lanem ke kruhu, který byl upevněn na stropě. Pokud mu tedy při cvičení klesla hlava únavou, lano přivázané k vlasům ho ihned vzbudilo.

Vzhledem k tomu, že v hudbě je vždy jen 1 melodický hlas, a že hlavní důraz je na znalosti rag a schopnost improvizovat, je možné aby:
zpěvák učil nejen zpěváky ale i instrumentalisty
—————————————————————————————————————
Indická hudba se dnes ale učí i západními metodami
Holanďan Huib Schippers založil v 80. letech Amsterdamu školu, kde se učí world music:

Ali Akbar Khan, největší donedávna žijící mistr, učil ve své škole v Kalifornii dvanáct hodin týdně značně velké skupiny - od patnácti do padesáti studentů.

Nástroje:
na Severu a Jihu Indie jsou rozdílné varianty a typy nástrojů.

Tabla: dají se ladit, rozdílné zvuky při rozdílném úderu, rozdílné tónové výšky přeladěnim nebo tlakem dlaně
Dva bubny:
daya - vyšší naladěná na toniku, tedy 1 stupeň ragy, levá ruka
baya basový pravá ruka, přelaďuju se při hraní

video: rozhovor s mistrem na tabla, Zakirem Hussainem

Tabla tarang je sada bubínků tabla naladěných do tónové řady, která umožňuje hrát melodie; původně se v Indii se objevila zhruba před sto lety jako nástroj k hudební výuce dětí. Jeden z posledních mistrů tabla tarang, Kamalesh Maitra, žije v Berlíně.

Ghatam, perkuse ale nikoli buben: hliněný džbán

Sitar: 3 sady strun
ozvučná vysušená tykev, teakové dřevo, 20 či více pražců, které se dají přesouvat dle požadavku dané ragy.
Hlavní melodické struny 5-6 strun
Bordunové struny 5-6 strun , na ně lze hrát doprovodný rytmus
Souzvučné / rezonanční struny, uvnitř dutého krku, ty se rozeznívají zvukem nástroje, 9-13 strun

K čemu ty další struny?

Bordun znamená čmelák. Značí kontinuální doprovod neměnné výšky,
- například na dudách vydržovaný doprovodný hlas na tónice a dominantě,
tedy 1 a 5 stupni.

Souzvučné / rezonanční struny
— rezonují samovolně a tím přibarvují tón a prodlužují dozvuk nástroje. Takový způsob zvukového obohacení ovšem není žádnou specialitou indické hudby. Rezonanční struny měla například viola d’amore, pro kterou skládal Bach a dodnes je najdete na lidových houslích hardanger užívaných v jižním Norsku, jimž se někdy přezdívá “sitar Severu”. Podobného principu užíval také pružinový dozvuk, kdysi oblíbený doplněk elektrické kytary.

Sitar měl původně tři struny a podle jedné teorie přišel z Persie

Na sitar se - podobně jako na banjo - brnká kovovým prstýnkem. Široké mosazné pražce se dají po hmatníku posouvat, čímž lze ladění nástroje přizpůsobit jednotlivým tónům dané ragy, a navíc umožňují “natahování strun” v daleko větším rozsahu, nežli třeba kytara: hráč strunu vytáhne podél pražce do strany a vyloudí tak charakteristický klouzavý tón. Aby levou rukou dokázali rychle a bez rizika přehmatávat, natírají si indičtí hráči bříška prstů olejem.

Sarod, loutna vydlabaná z jednoho kusu dřeva, na rozdíl od sitaru bezpražcový nástroj, jeho hmatník je potažen hladkým vyleštěným plechem; na sarod hrál Ali Akbar Khan.

Tampura doprovodný nástroj vzhledem podobný sitaru, vytváří jen doprovod bordunových tónů

Sarangi, indické housle
video: Sarangi by Ustad Sabri Khan

video: nástroj veena, Rajhesh Vaidhy, Darbar Festival Londýn 2010

Přenosné harmonium - ze Západu importovaný nástroj který v Indii zdomácněl

—————————————————————————————————————

Systém:
Dnešní systém hudby klasické známé pod názvem raga sangeet se vyvíjel během posledních dvou tisíc let.

Indická hudba nezná harmonii, soustřeďuje se vždy na 1 sólový hlas, buď nástroje, či zpěv. Existují výjimky, kdy hrají 2 melodické nástroje - jugalbandi, tedy hudební dialog, např. sitaru a sarodu. Klasická hudba nepracuje s harmonií, tedy souzvukem různých tónů, to je předmětem fuzí, k nimž patří i filmová hudba.

Stupnice má 7 tónů, oktáva je dělená na 22 intervalů šruti

Raga / raag je melodický námět,
základem je melodická řada, stupnice, Evropa rozlišuje durovou a mollovou, v Indii existuje systém rag,
Důraz na některém z tónů nebo skluz z jednoho tónu na druhý, a užívání mikrotónů spolu s jinými ozdobami tvoří konečnou podobu rágy.

Každá je spojena s denní dobou i náladou: ztišení, samota, pathos, hrdinsví, milostné vzplanutí.
Také s denní dobou, ranní rágy jsou spíš duchovní, večerní spíš romantické a milostné

Hudebník představí posluchačům v úvodu ragy všechny její tóny; této pasáži, hrané bez rytmického doprovodu, se říká alaap, její obdoba se vyskytuje v perské, arabské a turecké hudbě pod označením taksim.

Taal Rytmus řídí rytmické vzorce, taaly. Příklad: teentaal (16 dob), ektaal (12 dob).

Od systému rag a taal je odvozena jak indická klasická hudba, tak i další formy. Například:
Ghazal je arabská a perská poetická forma, má fixní rytmickou strukturu, obvykle milostná či duchovní tématika.
Ghazaly jsou také součástí filmové hudby a pop music.

Qawwali
Koncem 13 století když Evropa středověk, svět Islámu prožíval naopak rozvoj umění i věd, v Indii tehdy žil Amir Khusrau, dvorní hudebník a básník mnoha vladařů. Je mu připisován vynález bubínků tabla, přátelil se se sufijskými mnichy a zasloužil se o vznik qawwali, což je fuze indické hudby a islámských náboženských extatických zpěvů.

Kdo to jsou sufijové?

Sufi na sobě může mít šaškovskou čepici, hadry poustevníka či kravatu diplomata. Stejně rozmanité mohou být jeho kulturní či náboženské projevy. Běžně užívaná označení jako derviš či fakír bývají na západě často chápána nesprávně. Slovo sufi označuje jednotlivce, kteří zpochybňují převládající společenské normy a kteří si cení mnohem víc lásky nežli materiálních statků a organizovaného náboženství,” uvádí německý hudebník Peter Pannke, který považuje qawwali za paralelu černošského soulového či gospelového zpěvu.
Texty byly zpočátku v perském jazyce, turečtině, hudba založena na ragách, a repetitivní struktura měla sílu posluchače přivést do transu. Tato hudba měla zpočátku účelovou funkci, a to Indy konvertovat k Islámu.

Sufijové věřili, že hudbou se člověk může dostat do transu a že tak může poznat absolutní pravdu a dojít k osvícení, na což se ovšem ortodoxní islám díval s krajní podezíravostí - a zpěváky qawwali považoval za kacíře. Sufijové odlišná náboženství tolerují - a pro své liberální názory bývají v některých arabských zemích pronásledováni a v islámských totalitách dokonce vězněni.

Sólového zpěváka, označovaného qawwal, zpravidla doprovází party - tedy skupina, kterou tvoří jednak sbor, opakující klíčové fráze sólisty, a dále hráči na bubínky tabla a přenosné harmonium. Styl qawwali užívá stejné prostředky, jako severoindická hudba - a staví především na improvizaci, která se v tomto případě netýká jen melodie, ale i textů.

Nusrat Fateh Ali Khan se narodil roku 1948 v nynějším Pakistánu, zemřel roku 1997 v Londýně. Jeho otec zpíval indickou klasickou hudbou i qawwali; ve svých sedmnácti letech Nusrat nastoupil do skupiny svého strýce - v níž se po jeho smrti roku 1971 ujal vedení. Nusrat se učil především z nahrávek svého otce i dalších předků, a přitom se snažil šest set let starou rodinnou tradici zpřístupnit dnešnímu publiku: zrychlil tempo, zkoušel nové nástrojové kombinace a ve filmu Mrtvý muž přichází zpíval duet s Eddie Vedderem ze skupiny Pearl Jam. V Pákistánu Nusrat velmi často vystupoval na oslavách výročí smrti sufijských mistrů - pro muslimy je totiž smrt okamžikem splynutí se Bohem a dnem, kdy člověk začne skutečný život; na Západě ukazoval rockem odchovanému publiku, že do “jiné reality” lze vstoupit i čistě hudebním zážitkem.

Nusrat Fateh Ali Khan s překladem
Nusrat Fateh Ali Khan
Video: Rizwan Muazam
Qawwali competition 3B Ye ishq ishq hai

Sufijské texty v TV vysílání Coke Studio v Pákistánu: “By becoming a dancing girl, I won’t become a lesser mortal..” Sachal Sarmast (1739-1829), video
Video: Javed Bashir, zpěvák qawwali inspirovaný Nusrat Fateh Ali Khanem
Abida Parveen, Nigah E Darwaishaan (famous 18th century Sufi poem by Baba Bulleh Shah).
(s překladem textu v angličtině)
text básně s překladem samostatně

Indický spirituální text Mahi Yaar Di Gharoli, autor: Sachal Sarmast (1739–1829), ??dle jiných pramenů Bulleh Shah (1680–1757) ve 3 odlišných současných verzích
Abida Parveen
Haq Maujood
Saira Naseem

Indie - filmová hudba
od roku 1930 velmi rozvinutá produkce v Bombaji (Bollywood), největší filmové centrum na světě.
800 filmů ročně
Ústředním motivem každého filmu není příběh, ale písně.
Obvykle tak 8 písní na film, ale v roce 1932 vznikl film s 72 písněmi.

Témata: mytologické, rodinné drama, kriminální a thrillery
Vedle nástrojů jako sitar a tabla se užívaly i klavír, klarinety a housle.
Bollywoodští skladatelé zasluhují respekt, spojovat nástroje dvou kultur vyžaduje značné schopnosti i cit.

Z filmové hudby pocházejí hity i hudební hvězdy. Herečky a herci hrají své role na zvukový playback, který natočili profesionální vokalisté. Jejich produkce je fascinující počtem nahraných titulů i prodejem, a přesahuje rekordy západního showbusinessu. Lata Mangeshkar natočila 25 000 písní.

Video: Lata Mangeshkar

—————————————————————————————————————

Bhangra

Původně lidová hudba z Pandžánu.
Ale mnohem známější je teď v Evropě ve spojení z takzvaným asijským undergroundem, tedy hudbou indických komunit v Anglii.
Tento fenomén patří do celku, který bychom mohli nazvat “transformace mateřské kultury v novém prostředí”. Je to něco podobného, jako renesance východoevropských klezmerbandů v USA, anebo černošská hudba v Americe.

Indická migrace do Spojeného království probíhala i dříve, ale nejsilnější byla od 60. let kdy Evropa prožívala prosperitu a na vykonávání manuálních prací importovala pracovní síly z ciziny, pro něž se vžil německý termín gastarbeiter.

Indopakistánské komunity procházely od 70 let vývojem, na jehož počátku byla izolace, nedostatek sebevědomí, pozice přehlížené a marginalizované komunity. Na jejím vrcholu pak tvůrčí aktivita která se prosadila i před majoritním publikem.
Na počátku byste hudbu určenou pro indické komunity dostali spíš na kazetách v obchodech s indickými potravinami než v hudebních obchodech. Jako styl se v této sféře profilovala fuze založená na původní pandžábské venkovské hudbě bhangra, obohacená o elektrické nástroje a automatické bicí.

Tím úplně prvním podnětem k nynější hudební aktivitě indopakistánských menšin byla dle některých pramenů TV show, kterou v polovině 70. let začala vysílat BBC. Pořad mimo jiné mapoval impozantní produkci z bombajských filmových studií i práci indických muzikantů žijících v Británii.

V 80 letech byly mezi asijskou mládeží oblíbené bhangra raves. Typicky tehdy probíhal ve dne - dostat se z domu po setmění nebylo pro dospívající v indických rodinách příliš snadné. Asijským teenagerům se naskytla dobrá příležitost jít za školu a získaný čas strávit v podniku s indickým personálem a DJem, který mixoval bhangru s hip-hopem a soulem. Přistěhovalci z Indie, Pakistánu i Bangladeše - které Britové souhrnně označují za “Asiaty” - svoji kulturně vyhraněnou hudbu šířili jen v rámci vlastní komunity:

Hudba, která více než patnáct let nesměle probublávala pod pokličkou, se stala roku 1997 trendem dekády. Z hudby menšin se stala hudba prestižní, asijský underground se změnil na “asijský cool”. Z bhangry, nejrazantnějšího stylu asijského spektra, se nakonec vyvinula “spotřební pouliční hudba”.

Od své původní etnické předlohy - která vznikla v indické provincii Pandžáb - se tato nová bhangra odlišuje především mohutnou dávkou elektroniky, včetně kytar, kláves a automatických bicích. Její genetický kód se ale nezměnil: každý, jehož předkové pocházejí z Pandžábu, si úder na buben dhol dešifruje jako povel k tanci a nevázanému veselí. Bhangra byla po 200 let spojená s dožínkovou euforií: zemědělci sklidili, úrodu prodali a nastal jim čas radovánek, na náboženské odlišnosti se přitom nehledělo. Konec pracovní sezóny slavili společně Hindové, Muslimové i Sikhové - a to až do roku 1947, kdy se od Indie separoval muslimský Pákistán. Dělení Indie mělo zvláště tragické následky pro Pandžáb, který tehdy byl rozparcelován na indickou a pákistánskou část.

Slovo Bhang původně znamená plodinu v Panjabu velmi rozšířenou, a sice indické konopí. Nedílnou součástí dožínkových slavností v Pandžábu byla skutečně konzumace vysoce účinných produktů z indického konopí, které se ovšem nekouřily, ale zpravidla pily s mlékem. To, co působí v indických souvislostech jako samozřejmost, představuje ovšem v kontextu západní kultury kontroverzní téma, tedy styl, který má v názvu slovo, majoritní společností skandalizované. Je paradoxní, že to nevzbudilo žádné konflikty se zákonem. V asijských komunitách prý funguje dvojí standart. Na rozdíl od hippies či rastamanů, kteří chtěl prosadit legalizaci, britští Indové dobře vědí, že vstoupili do odlišné kultury, kterou nikdy nezmění. Své záliby tedy drží v ústraní - a to, co bylo v Pandžábu přirozenou součástí oslav, v londýnských klubech raději nezkoušejí.

Video: Punjabi MC

Pokračování, díly 7-12

1. 3. 2010

VideoBak

Témata:

Úvod

Pentatonika

Romská diaspora v Evropě, spektrum hudebních stylů od Radžastanu přes Balkán až po Španělsko.
Současná romská hudba, autentické zvukové i obrazové záznamy z Rumunska, paralely s černošskými bluesmany a bělošskými etnografy-sběrateli z bavlníkových plantáží.

Mahala Rai Banda
Taraf Clejani Rind de Hore
Taraf Neacsu Balada
Camaron de la Isla
Camaron de la Isla y Tomatito___(TANGOS)_Malaga 1990
Qawwali Flamenco

Maghreb 1: Andalusie, islámská a berberská hudba, rai.

Souad Massi une chanson MAGNIFIQUE
Rachid TAHA / Mick JONES : Rock el casbah
Rachid Taha,Khaled,Faudel - Ya rayah live 1,2,3 soleils
Ya rayah by Dahmane El Harrachi

Blízký východ, Izrael, Libanon

Boom Pam Hashish
Victoria Hanna
Victoria Hanna 2
The Ladder - Chava Alberstein

Fairouz

Maghreb 2: spojnice s černošskou Afrikou, hudba Sahary
Náboženská bratrstva Gnawa a jejich rituály, projekce do výtvarného umění.
Hudba Tuaregů, pouštní festival na Sahaře, vliv na styl britských kytaristů (Justin Adams, Robert Plant).

COME TOGETHER BAND OF GNAWA CABARET SAUVAGE 27 06 ..
Patti Smith and Flea joined by the Bachir Attar and The Master Musicians of Jajouka
Tinariwen - Imidiwan: Companions
TINARIWEN avec ROBERT PLANT a` Paris

Západní Afrika:
griotské eposy, vznik moderní hudby v Mali, Senegalu, Guineji. Evropská kytara v rukou afrických hráčů.
Fela Kuti, osud rebela a antihvězdy. Kongo, vliv kubánské hudby.

Ali Farka Toure
Ali Farka Toure Festival in the Desert
Ali Farka Toure
Sidi Goma
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili

Tabu Ley & L’Afrisa International - Seli-Ja
Outstanding footage of Tabu Ley and his tres risque ‘Leyettes’ filmedin Kinshasa by Albert Maysles, director of the Rolling Stones documentary “Gimme Shelter”, Immediately after this concert the two dancing “Leyettes” were arrested for indecent exposure and public lewdness Tabu Ley to pay a heft…y fine for their release.
It is footage from a film released last year called ‘Soul Power’ which documented the likes of James Brown and BB King visiting Kinshasa in ‘74 for a celebration concert for the Rumble in the Jungle boxing match, the match was postponed but the concert went ahead - it is on dvd but unfortunately we don’t have it in stock…yet
Tabu Ley & L’Afrisa International - Seli-Ja
Franco TPOK Jazz - Toyeba Yo
Aster Aweke

Indický subkontinent, hudba a nástroje
Qawwali, indo-islámská fuze z 13 století. Ravi Shankar, Ali Akbar Khan a Yehudi Menuhin.

Coke Studio Sessions - Featuring Javed Bashir
A conversation with musician Zakir Hussain

Evropské regiony a menšiny

Evropa, Galicie, Katalánsko, Baskicko
1988, 3 Mustaphas 3, The Balkan Television Service. So many years before Emir Kusturica, Goran Bregovic, Borat.
3 Mustaphas 3
Amália Rodrigues - Estranha forma de vida (1965)
Not oldest obviously, but fascinating never the less, both music and pictures. Collected during Franco regime, dark times for the regional culture.
This heart-rending field recording was made by the admirable musicologist Alan Lomax in some Galician village in 1952. Untutored women and girls sing with moving spirit about the sad events surrounding someone called Rosina, little Rosie.
The oldest Galician recordings ever, by Alan Lomax
Txalaparta
Cant d’estil Josep Aparicio “Apa”
Iva Bittova and Pavel Fajt duet

Řecko, Albánie, rembetiko
Music of Epirus: UNESCO on Albanian Polyphonic Heritage

Stelios Vamvakaris & Christos Konstantinou - The Minister
BBC Documentary on Rebetika Part 1
BBC Documentary on Rebetika Part 2
BBC Documentary on Rebetika Part 3 zde je o odsunu od 2.00
Sotiria Bellou 1949-Rebetiko Greek song
Vasilis Tsitsanis & Sotiria Bellou - apoklhros
Music of the Outsiders: Rembetika. A documentary made in around 1988. The program has English subtitles. George Dalaras narrates in English. In this episode Dalaras introduces the Mangas and he speaks with Sophia Karivalis and Stelios Vamvakaris.
Rembetiko: Music of the Outsiders - Part 2
Roza Eskenazi (1975)
Ross Daly in Concert, Crete, Greece

Skandinávská specifika, Samiové, lidová hudba na Sibeliově akademii v Helsinkách.
Varttina Aijo
Womex Nordic night
Wimme

Korsika, Sardinie, Bulharsko

Kavkazské země
Kronos and Alim & Fargana Qasimov perform Said Rustamov’s “Getme, Getme” live at Barbican Hall’s Ramadan Nights Festival in London on September 26, 2008. “Getme, Getme” is featured on Kronos’ album “Floodplain”, available now on Nonesuch Records.
Kronos Quartet + Alim Qasimov
Kronos Quartet + Alim Qasimov

Americké regionální tradice:
cajun, zydeco, tex-mex, blues, gospel, spirituály. Klezmer v USA i v Evropě.
Howlin’ Wolf Smokestack Lightning

Karibské ostrovy i pobřeží
Trinidad, steel drums,
Les Balseuses aux steel drums
Steel Drum - Trafalgar Square - London - Sep 2006
Steel Pan Drum Modern Manfacturing
Making a Steel Drum Steel Pan Tenor Pan
How to Play Steel Pan Drums in a Band : Playing Leads on Steel Drums
Playing Steel Drums

Peru, Argentina, bandoneon, chamamé
Caetano Veloso Cucurrucucu Paloma Hable Con Ella
Astor Piazzolla- Tristeza de un Doble A Favorite
Astor Piazzolla “Otono Porteno”
Juan Carlos Cáceres

Čína, Taiwan, Okinawa

Tuva, Mongolsko, Altaj, hrdelní zpěv, šamanské rituály
Gong Linna
Gong Linna
Albert Kuvezin & Yatkha, from Tuva play live in Berlin, 2005
Sainkho Namtchylak. You are the shaman of your life

1. 3. 2010

Video-DeleteThis

Témata:

Úvod

Pentatonika

Romská diaspora v Evropě, spektrum hudebních stylů od Radžastanu přes Balkán až po Španělsko.
Současná romská hudba, autentické zvukové i obrazové záznamy z Rumunska, paralely s černošskými bluesmany a bělošskými etnografy-sběrateli z bavlníkových plantáží.

Mahala Rai Banda
Taraf Clejani Rind de Hore
Taraf Neacsu Balada
Camaron de la Isla
Camaron de la Isla y Tomatito___(TANGOS)_Malaga 1990
Qawwali Flamenco

Maghreb 1: Andalusie, islámská a berberská hudba, rai.

Souad Massi une chanson MAGNIFIQUE
Rachid TAHA / Mick JONES : Rock el casbah
Rachid Taha,Khaled,Faudel - Ya rayah live 1,2,3 soleils
Ya rayah by Dahmane El Harrachi

Blízký východ, Izrael, Libanon

Boom Pam Hashish
Victoria Hanna
Victoria Hanna 2
The Ladder - Chava Alberstein

Fairouz

Maghreb 2: spojnice s černošskou Afrikou, hudba Sahary
Náboženská bratrstva Gnawa a jejich rituály, projekce do výtvarného umění.
Hudba Tuaregů, pouštní festival na Sahaře, vliv na styl britských kytaristů (Justin Adams, Robert Plant).

COME TOGETHER BAND OF GNAWA CABARET SAUVAGE 27 06 ..
Patti Smith and Flea joined by the Bachir Attar and The Master Musicians of Jajouka
Tinariwen - Imidiwan: Companions
TINARIWEN avec ROBERT PLANT a` Paris

Západní Afrika:
griotské eposy, vznik moderní hudby v Mali, Senegalu, Guineji. Evropská kytara v rukou afrických hráčů.
Fela Kuti, osud rebela a antihvězdy. Kongo, vliv kubánské hudby.

Ali Farka Toure
Ali Farka Toure Festival in the Desert
Ali Farka Toure
Sidi Goma
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili
Staff Benda Bilili

Tabu Ley & L’Afrisa International - Seli-Ja
Outstanding footage of Tabu Ley and his tres risque ‘Leyettes’ filmedin Kinshasa by Albert Maysles, director of the Rolling Stones documentary “Gimme Shelter”, Immediately after this concert the two dancing “Leyettes” were arrested for indecent exposure and public lewdness Tabu Ley to pay a heft…y fine for their release.
It is footage from a film released last year called ‘Soul Power’ which documented the likes of James Brown and BB King visiting Kinshasa in ‘74 for a celebration concert for the Rumble in the Jungle boxing match, the match was postponed but the concert went ahead - it is on dvd but unfortunately we don’t have it in stock…yet
Tabu Ley & L’Afrisa International - Seli-Ja
Franco TPOK Jazz - Toyeba Yo
Aster Aweke

Indický subkontinent, hudba a nástroje
Qawwali, indo-islámská fuze z 13 století. Ravi Shankar, Ali Akbar Khan a Yehudi Menuhin.

Coke Studio Sessions - Featuring Javed Bashir
A conversation with musician Zakir Hussain

Evropské regiony a menšiny

Evropa, Galicie, Katalánsko, Baskicko
1988, 3 Mustaphas 3, The Balkan Television Service. So many years before Emir Kusturica, Goran Bregovic, Borat.
3 Mustaphas 3
Amália Rodrigues - Estranha forma de vida (1965)
Not oldest obviously, but fascinating never the less, both music and pictures. Collected during Franco regime, dark times for the regional culture.
This heart-rending field recording was made by the admirable musicologist Alan Lomax in some Galician village in 1952. Untutored women and girls sing with moving spirit about the sad events surrounding someone called Rosina, little Rosie.
The oldest Galician recordings ever, by Alan Lomax
Txalaparta
Cant d’estil Josep Aparicio “Apa”
Iva Bittova and Pavel Fajt duet

Řecko, Albánie, rembetiko
Music of Epirus: UNESCO on Albanian Polyphonic Heritage

Stelios Vamvakaris & Christos Konstantinou - The Minister
BBC Documentary on Rebetika Part 1
BBC Documentary on Rebetika Part 2
BBC Documentary on Rebetika Part 3 zde je o odsunu od 2.00
Sotiria Bellou 1949-Rebetiko Greek song
Vasilis Tsitsanis & Sotiria Bellou - apoklhros
Music of the Outsiders: Rembetika. A documentary made in around 1988. The program has English subtitles. George Dalaras narrates in English. In this episode Dalaras introduces the Mangas and he speaks with Sophia Karivalis and Stelios Vamvakaris.
Rembetiko: Music of the Outsiders - Part 2
Roza Eskenazi (1975)
Ross Daly in Concert, Crete, Greece

Skandinávská specifika, Samiové, lidová hudba na Sibeliově akademii v Helsinkách.
Varttina Aijo
Womex Nordic night
Wimme

Korsika, Sardinie, Bulharsko

Kavkazské země
Kronos and Alim & Fargana Qasimov perform Said Rustamov’s “Getme, Getme” live at Barbican Hall’s Ramadan Nights Festival in London on September 26, 2008. “Getme, Getme” is featured on Kronos’ album “Floodplain”, available now on Nonesuch Records.
Kronos Quartet + Alim Qasimov
Kronos Quartet + Alim Qasimov

Americké regionální tradice:
cajun, zydeco, tex-mex, blues, gospel, spirituály. Klezmer v USA i v Evropě.
Howlin’ Wolf Smokestack Lightning

Karibské ostrovy i pobřeží
Trinidad, steel drums,
Les Balseuses aux steel drums
Steel Drum - Trafalgar Square - London - Sep 2006
Steel Pan Drum Modern Manfacturing
Making a Steel Drum Steel Pan Tenor Pan
How to Play Steel Pan Drums in a Band : Playing Leads on Steel Drums
Playing Steel Drums

Peru, Argentina, bandoneon, chamamé
Caetano Veloso Cucurrucucu Paloma Hable Con Ella
Astor Piazzolla- Tristeza de un Doble A Favorite
Astor Piazzolla “Otono Porteno”
Juan Carlos Cáceres

Čína, Taiwan, Okinawa

Tuva, Mongolsko, Altaj, hrdelní zpěv, šamanské rituály
Gong Linna
Gong Linna
Albert Kuvezin & Yatkha, from Tuva play live in Berlin, 2005
Sainkho Namtchylak. You are the shaman of your life

21. 2. 2010

Playlisty, Hudba na pomezí 2008

Playlisty 2008 — od ledna [dole] až k prosinci

pondělí 29 prosince

—————————————————————————————————————
Frank You / CD 2 trk 1 3:43
A+T: Michel Bordeleau
H: Les Charbonniers De L’Enfer / Par Un dimanche au soir - Fresh trad / Folquebec / 2008
—————————————————————————————————————
Jean-Baptiste Cčté / CD 1 trk 13 3:20
A+T: Delacroix
H: Les Langues Fourchues / Par Un dimanche au soir - Fresh trad / Folquebec / 2008
—————————————————————————————————————
Shargo Tshizjma / trk 7 02:44
A+T: Maris
H: Mec Yek - Antikrisis / Choux De Brouxelles / 2008
—————————————————————————————————————
Pankatsha / trk 12 04:49
A+T: Maris
H: Mec Yek - Antikrisis / Choux De Brouxelles / 2008
—————————————————————————————————————
In Green Pastures / trk 5 0:50–4:03
A+T: Shlomo Gronich
H: Shlomo Gronich - Journey to the Source / Gronich / 2008
—————————————————————————————————————
Obsessions / trk 6 3:27
A+T: Roy Yarkoni
H: Panic Ensemble - Panic Ensemble / Earsay Records / 2007
—————————————————————————————————————
II - Danceable Sorrow / trk 4 08:16
A+T: Boris Malkovsky
H: Boris Malkovsky - Time Petah-Tiqva / Tzadik / 2007
—————————————————————————————————————
Veliyi Gördüm / trk 9 4:30
A+T: Dertli Divani
H: Hasbihal / Stage Art - Turkish Sampler 2008 StageArt / 2008
—————————————————————————————————————
Adio Kerido / trk 11 03:06
A+T: Jak Esim
H: Janet & Jak Esim ensemble / Stage Art - Turkish Sampler 2008 StageArt / 2008
—————————————————————————————————————
Cici Pabucum Cici / trk 14 03:13
A+T: Ketencoglu
H: Muammer Ketencoglu & His Women Voices Project / Stage Art - Turkish Sampler 2008 StageArt / 2008
—————————————————————————————————————
Deep river / trk 11 4:40
A+T: Andrew Tanner
H: Road Kill Rodeo - Skullduggery / RoadKill / 2008
—————————————————————————————————————
Boneyard / trk 5 5:12
A+T: Andrew Tanner
H: Road Kill Rodeo - Skullduggery / RoadKill / 2008
—————————————————————————————————————

22 prosince / playlist

Kantik Spirituel War Ar C’hinivelezh Eus A Jezuz Salver Ar Bed / trk 3 03:28
A+T: trad
H: Yann-Fanch Kemener, Aldo Ripoche - Noel en Bretagne / Buda / 2008
—————————————————————————————————————
Kin Havane / trk 2 5:56
A+T: Nedule Montswet
H: Papa Noel & Papi Oviedo - Bana Congo |Tumi 107 / 2002
—————————————————————————————————————
Soukus Son / trk 9 4:50
A+T: Nedule Montswet
H: Papa Noel - Cafe Noir / Bana Congo Presents |Tumi 141 / 2006
—————————————————————————————————————
Salsa Africaine / trk 4 4:53
A+T: Nedule Montswet
H: Papa Noel - Bana Congo Presents |Tumi 141 / 2006
—————————————————————————————————————
Točajka / trk 1 2:23
A+T: Trad-Arr Brina Vogelnik
H: Brina & String.si - Grascankinja |Goga / 2001
—————————————————————————————————————
I himmeln / trk 4 4:24
A+T: Brina
H: Brina - Mlado Leto |DrugoDCD 1 / 2004
—————————————————————————————————————
Poljanska balada / 2 05:03 / stah 3:40
A+T: Brina Vogelnik
H: Brina - Pasja Legenda | DruGod 2006
—————————————————————————————————————
Nu ar det jul / CD1 trk 11 1:51
A+T: Bengt Berger
H: Country & Eastern Party Band - Christmas [Disc 1] / Country & Eastern / 2007
—————————————————————————————————————
Luciasangen / CD1 trk 13 1:21
A+T: Bengt Berger
H: Country & Eastern Party Band - Christmas [Disc 1] / Country & Eastern / 2007
—————————————————————————————————————
Ser du stjärnan i det bl’ / CD2 trk 11 3:58
A+T: Bengt Berger
H: Country & Eastern Party Band - Christmas [Disc 1] / Country & Eastern / 2007
—————————————————————————————————————
Mithjerte / trk 4 4:39
A+T: Trad/ Majorstuen
H: Majorstuen - Juledrom / MFC / 2006
—————————————————————————————————————
Bereden en väg / trk 7 03:49
A+T: Trad/Arr Moller
H: Blandade Artister - Jul i folkton |Amigo / 2005
—————————————————————————————————————
Christmas Celebration / trk 1 3:35
A+T: B B King
H: B B King / Putumayo Presents: A Jazz & Blues Christmas / Putumayo / 2008
—————————————————————————————————————
Kanamp Nouel Da Roe An Aelez / trk 7 02:55
A+T: trad / arr Yann-Fanch Kemener
H: Yann-Fanch Kemener, Aldo Ripoche - Noel en Bretagne / Buda / 2008
—————————————————————————————————————

15 prosince Playlist

—————————————————————————————————————
Barbayiannakakis / trk 1 03:46
A+T: Kamomatou
H: Haris Alexiou - Ta Tsilika (Disc 1) / Minos / 1983
—————————————————————————————————————
Csávási / CD 2 trk 2 03:51
A+T: Gergely
H: Besh O Drom / Hungry For Hungary / MXH / 2008
—————————————————————————————————————
Árva Vagyok / CD 1 trk 3 05:21
A+T: Pál István
H: Pál István “Szalonna” És Bandája / Hungry For Hungary / MXH / 2008
—————————————————————————————————————
Lume Lume / trk 3 4:25
A+T: trad
H: Maria Tanase - Malediction d’Amour |Oriente RienCD 22 / 2000
—————————————————————————————————————
Lume Lume / trk 5 2:53
A+T: trad
H: Fanfare Ciocarlia - Iag Bari |Piranha PIR 1577 / 2001
—————————————————————————————————————
Neicuta / trk 5 3:05
A+T: trad
H: Gabi Lunca - Gabi Lunca / Asphalt Tango Records GmbH / 1978
—————————————————————————————————————
Dor / trk 5 4:57
A+T: Cervenca
H: Troica - Dor / Radio Oesterreich / 2008
—————————————————————————————————————
Driving Madness / trk 1 6:06
A+T: STriCat
H: STriCat - Rats & Gentle People / Karnatic / 2007
—————————————————————————————————————
What a wonderful Life / trk 10 4:53
A+T: Bucan
H: La Cherga - Fake No More / Asphalt Tango / 2008
—————————————————————————————————————
Antonis Varakis Serentis / trk 15 03:20
A+T: Vamvakaris
H: Markos Vamvakaris / Rough Guide to rembetika / RGNET 1142 CD / 2004
—————————————————————————————————————
Bouzouki Mou Diplohordo / trk 2 02:37
A+T: Vamvakaris
H: Manolis Dimitrianakis & Dimitris Kontogiannis / Rough Guide to rembetika / RGNET 1142 CD / 2004
—————————————————————————————————————
Aeroplano tha paro / trk 3 03:19
A+T: trad
H: Haris Alexiou - Ta Tsilika (Disc 1) / Minos / 1983
—————————————————————————————————————
Aman, Katerina mou / trk 7 03:24
A+T: trad
H: Haris Alexiou - Ta Tsilika (Disc 1) / Minos / 1983
—————————————————————————————————————

8 prosince playlist

18 Cumbia en do Menor / trk 4 2:40
A+T: Contes
H: Lito Barientos / Arriba La Cumbia! / Crammed / 2008
—————————————————————————————————————
16 Un ete a Vodelee / trk 5 4:40
A+T: Ahouandjinou
H: Gangbé Brass Band - Assiko / Contre Jour / 2008
—————————————————————————————————————
13 Sahara dreams / trk 10 5:00
A+T: Nestor Cok Rakija
H: Kocani Orkestar - The Ravished Bride / Crammed Discs / 2008
—————————————————————————————————————
12 The Man I Love / trk 10 04:46
A+T: George + Ira Gershwin
H: Rokia Traoré - Tchamanché / Universal / 2008
—————————————————————————————————————
11 Veinte Anos / CD 1 trk 8 4:07
A+T: Mirabal
H: Buena Vista Social Club - At Carnegie Hall CD2 / World Circuit / 2008
—————————————————————————————————————
10 Rumba Sultana / CD2 trk 13 6:34
A+T: Thierry “Titi” Robin
H: Thierry “Titi” Robin - Kali Sultana / Naive / 2008
—————————————————————————————————————
9 Makamba / trk 2 2:56
A+T: Cabral
H: Bonga - Bairro / lusafrica / 2008
—————————————————————————————————————
8 Bulgars #2 (Tantsn Un Shpringen) / trk 9 04:52
A+T: trad/arr London
H: The Klezmatics / Best Of / Piranha / 2008
—————————————————————————————————————
5 Liberte / trk 8 09:36
A+T: Francois Luambo Makiadi
H: Franco & the TPOK Jazz - FrancoPhonic CD2 Sterns / 2008
—————————————————————————————————————
2 Kanoon Ampa / trk 2 06:23
A+T: Zazou
H: Hector Zazou & Swara - In The House Of Mirrors / Crammed Discs / 2008
—————————————————————————————————————
1 Vanorapa / trk 1 4:02
A+T: Maraire
H: Chiwoniso - Rebel Woman / Cumbancha / 2008
—————————————————————————————————————

1 prosince / Novinky

Awakening / trk 1 6:16
A+T: Sadowska
H: Kitka - The Rusalka Cycle: Songs Between the Worlds / Diaphonica / 2007
—————————————————————————————————————
Aussi Loin / trk 2 5:04
A+T: Karpienia
H: Sam Karpienia - Demo EP / Dfragment / 2008
—————————————————————————————————————
Sisyphe / trk 5 08:11
A+T: Zazou
H: Hector Zazou & Swara - In The House Of Mirrors / Crammed Discs / 2008
—————————————————————————————————————
O FIo / CD1 trk 4 04:11
A+T: Andreia Dias
H: Andreia Dias / The New Brazilian Music - CD1BM&A / 2008
—————————————————————————————————————
Dois / CD1 trk 1 04:44
A+T: Sardinha
H: Swami Jr / The New Brazilian Music - CD1BM&A / 2008
—————————————————————————————————————
Morada Boa / CD2 trk 3 03:46
A+T: Lopes
H: 3 naMassa / The New Brazilian Music - CD2BM&A / 2008
—————————————————————————————————————
Graveyard Polka / CD2 trk 5 04:44
A+T: Pereiro
H: Damn Laser Vampires / The New Brazilian Music - CD2BM&A / 2008
—————————————————————————————————————
Niška banja / trk 6 4:22
A+T: trad
H: Ljiljana Buttler - The Mother of Gypsy Soul / C Cultures CC50010 / 2003
—————————————————————————————————————
Algidir / trk 19 4:00
A+T: Okna Tsahan Zam
H: Okna Tsahan Zam / Budamusique / 2006
—————————————————————————————————————
Ararat / trk 2 9:09
A+T: Yair Dalal
H: Yair Dalal - Band orient / Najema / 2008
—————————————————————————————————————

24 listopadu

1 Les Larmes de Boabdil / trk 8 4:00
A+T: Largo
H: Mousta Largo / Acoustic Arabia / Putumayo / 2008
—————————————————————————————————————
3 Meykhaneh / trk 4 5:39
A+T: Deyhim
H: Sussan Deyhim - Madman of God / Crammed Craw 22 / 2000
—————————————————————————————————————
4. Missing Qajar Eyebrow trk 1 5:42
A+T: Hearn Gadbois
H: Hearn Gadbois / CD : One thousand and one fingers / Hearn Gadbois
—————————————————————————————————————
5 Moosey Bolo Na / trk CD1 trk 2 15:15
A+T: Hazrat Amir Khusrau
H: Abida Parveen - A festival of Amir Khusrau |Navras NRCD 8001 / 2001
—————————————————————————————————————
6.Festive occasion trk 6 6:51
A+T: Kayhan Kalhor
H: Kayhan Kalhor / CD Night Silence Desert / Traditional Crossroads
—————————————————————————————————————
7 Parni Luludji / trk 4 04:24
A+T: Mec Yek
H: Mec Yek - Antikrisis / Choux De Brouxelles / 2008
—————————————————————————————————————
Tři Děrvíši / 3:00
A+T: Hearn Gadbois
H: Hearn Gadbois / demo Hearn Gadbois 2008
_________________________________________________________________ __________________

17 listopadu

Szep trk 4 5:20
A+T: Palya
H: Palya Bea - Adieu Les Complexes / Naive / 2008
—————————————————————————————————————
La llorona trk 4 2:10
A+T: Nestor Cok Rakija
H: Kocani Orkestar - The Ravished Bride / Crammed Discs / 2008
—————————————————————————————————————
Vantu ri li trk 6 9:43 / stah
A+T: Occhipinti
H: Michael Occhipinti - The Sicilian Jazz Project / Canac / 2008
—————————————————————————————————————
El CarreteroCD 2 trk 6 5:39
A+T: Guillermo Portabales
H: Buena Vista Social Club - At Carnegie Hall CD2 / World Circuit / 2008
—————————————————————————————————————
Nema problema turisttrk 5 4:10 / stah. 3:40
A+T: Porticelli
H: Figli Di Madre Ignota - Fez Club / Eastblok / 2007
—————————————————————————————————————
Falludjah Car trk 3 4:30
A+T: Laswell
H: Kasbah Rockers - with Bill Laswell / Barbarity / 2008
—————————————————————————————————————
Zannattrk 1 04:49
A+T: Zazou
H: Hector Zazou & Swara - In The House Of Mirrors / Crammed Discs / 2008
—————————————————————————————————————
Exercising trk 1 5:00
A+T: Perry
H: Lee Scratch Perry - The Mighty Upsetter / Sam / 2008
—————————————————————————————————————
3 Tierra de Luz trk 13 3:42
A+T: Downs
H: Lila Downs - Shake Away / Blue Note / 2008
—————————————————————————————————————
2 Gomotrk 3 4:20
A+T: Maraire
H: Chiwoniso - Rebel Woman / Cumbancha / 2008
—————————————————————————————————————
1 Seberotrk 1 4:18
A+T: Bagayogo
H: Issa Bagayogo - Mali Koura / 6 degrees / 2008
—————————————————————————————————————

Playlist 10 11

—————————————————————————————————————
Assanhadotrk 7 + 8 04:27 + 03:17
A+T: Ramiro Musotto
H: Ramiro Musotto - Civiliza‡ao & Barbarye Helico / 2007
—————————————————————————————————————
Skridskolatentrk 2 05:23
A+T: Mike Marshall
H: Mike Marshall & Darol Anger - with Väsen/ Adventure / 2007
—————————————————————————————————————
Mina Mina trk 2 7:01
A+T: trad
H: Jouhiorkesteri - NikodemusAania / 2008
—————————————————————————————————————
Flicka Lilla trk 3 3:26
A+T: trad
H: Jouhiorkesteri - NikodemusAania / 2008
—————————————————————————————————————
Nikodemus trk 5 4:35
A+T: trad
H: Jouhiorkesteri - NikodemusAania / 2008
—————————————————————————————————————
Liten visa trk 1 3:10
A+T: Marianne Maans
H: Marianne Maans FIMCD 21 / 2004
—————————————————————————————————————
Klaratrk 5 02:27
A+T: Olof Arnalds
H: Olof Arnalds - Womeximizer 08Womex / 2008
—————————————————————————————————————
Veliyi Gordum trk 8 03:49
A+T: Ergan
H: Hasbihal / Stage Art - Turkish Sampler 2008 StageArt / 2008
—————————————————————————————————————
O Papaia Balerina trk 6 6:17
A+T: Rabih Abou-Khalil
H: Rabih Abou-Khalil - Morton’s Foot / Enja / 2004
—————————————————————————————————————
FillMeuLivetrk05 07:12
A+T: trad
H: Orquestra Arab de Barcelona / Womex / 2008
—————————————————————————————————————
Maramaros tancok trk 4 5:52
A+T: trad
H: Muzsikas - Womex 2008 EPMuzsikas / 2008
—————————————————————————————————————

3 listopadu playlist

Chant de Sarclage / trk 1 4:42
A+T: trad
H: Amis / Inedit W 260011 / 1989
—————————————————————————————————————
Qalang na kayal / trk 3 4:22
A+T: trad
H: Inka Mbing - GAGA / Trees / 2008
—————————————————————————————————————
The Orphan of Asia / trk 8 3:31
A+T: TC Yang
H: TC Yang - 1977-2003 / Trees / 2008
—————————————————————————————————————
A Crying Bird / trk 2 2:29
A+T: TC Yang
H: TC Yang - 1977-2003 / Trees / 2008
—————————————————————————————————————
Warriors’ Dance / trk 6 4:41
A+T: trad
H: Betel Nuts brothers - Hunters who Lost Their Lands |Trees TMCD 328 / 2003
—————————————————————————————————————
WI Ya Suni Nu Vali Du Ya La VI I / trk 7 04:19
A+T: Huegu
H: Huegu & Docdoc/ Decade & Three / Trees / 2006
—————————————————————————————————————
Nane Cocha / trk 6 03:32
A+T: trad
H: Alom / Decade & Three / Trees / 2006
—————————————————————————————————————
Kel Tamashek / trk 2 5:06
A+T: Finatawa
H: Desert Crossroads / Etran Finatawa / Riverboat / 2008
—————————————————————————————————————
Lamentu / trk 1 5:06
A+T: Tenores di Bitti
H: Tenores di Bitti - ‘S Amore ‘E Mama |Real World
—————————————————————————————————————
Wing Melodies / trk 5 7:39
A+T: Hassell
H: Jon Hassell - Power Spot / ECM / 1986
—————————————————————————————————————
Fire on the Montain / trk 5 4:40
A+T: Asa
H: Asa - Asa / Naive / 2007
—————————————————————————————————————

27 října playlist

Kalashnik Love / trk 18 04:07
A+T: Hamid
H: Caravan Speed / Womeximizer 08 / Womex / 2008
—————————————————————————————————————
Reine Nyapou / trk 1 06:18
A+T: keota-Toure
H: Les Amazones de Guinée / froots 31 / 2008
—————————————————————————————————————
L’Invitu - Medea Extrait / trk 15 03:36
A+T: Ludovicu
H: A Filetta - Womeximizer 08 / Womex / 2008
—————————————————————————————————————
Titati / trk 1 04:08
A+T: Dagnon Bako
H: Dagnon Bako - Womeximizer 08 / Womex / 2008
—————————————————————————————————————
Biting Creepers / trk 2 03:31
A+T: Níhal Sentürk
H: Fatima Spar & The Freedom Fries - Womeximizer 08 / Womex / 2008
—————————————————————————————————————
Ngoni Fola / trk 7 04:16
A+T: Bassekou Kouyaté
H: Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba - Wo meximizer 08 / Womex / 2008
—————————————————————————————————————
Loke’s Troubles / trk 8 03:19
A+T: Mike Marshall
H: Mike Marshall & Darol Anger With Väsen - Womeximizer 08 / Womex / 2008
—————————————————————————————————————
Ya El Yaleladana / trk 17 04:04
A +T: Yousuf
H: Bedouin Jerry Can Band - Womeximizer 08 / Womex / 2008
—————————————————————————————————————
Chiru / trk 11 02:30
A+T: Astillero
H: Astillero - Womeximizer 08 / Womex / 2008
—————————————————————————————————————
Méral / trk 21 9:06
A+T: trad, arr Éri, Sipos, Hamar
H: Muzsikás - The Bartok Album |Hannibal HNCD 1439 / 1999
—————————————————————————————————————
Le Geant / trk 1 6:00
A+T: Lavach
H: Lavach - Sérénade A La Mule / Lavach / 2006
—————————————————————————————————————
Mokato / trk 3 4:03
A+T: Komitas
H: Deti Picasso - Turbo Mairik / Artista / 2007
—————————————————————————————————————

20 října playlist

—————————————————————————————————————
The mirror of morning wine / trk 4 6:02
A+T: Elyasi-Rumi
H: Mahsa & Marjan Vahdat - I Am Eve / Kirkelig / 2008
—————————————————————————————————————
Zamba Tuerta / trk 5 3:36
A+T: Costa
H: Yamandu Costa - Mafua / Acoustic Musci Records / 2008
—————————————————————————————————————
Krai Dunavsko / trk 3 5:40
A+T: Maor
H: Boom Pam - Puerto Rican Nights / Essay / 2008
—————————————————————————————————————
Adianano / trk 1 4:45
A+T: Amadou Sodia
H: Amadou Sodia - Ca va se Savoir / Sterns / 2008
—————————————————————————————————————
Bird of Passage / trk 2 5:37
A+T: Inga Juuso
H: Inga Juuso - Vaimu Ivnnit / Patterns Of The Heart / DatCD / 2008
—————————————————————————————————————
Ciganka / trk 3 3:50
A+T: Bucan
H: La Cherga - Fake No More / Asphalt Tango / 2008
—————————————————————————————————————
Trabalhjador / trk 2 6:30
A+T: Seu Jorge
H: Seu Jorge - América Brasil O Disco / EMI / 2007
—————————————————————————————————————
Qioem / trk 5 7:22
A+T: Juana Molina
H: Juana Molina - Un Día / Domino / 2008
—————————————————————————————————————
Bembeya / trk 1 4.20
A+T: Keita
H: Bembeya Jazz - Bembeya / Melodie 46802 / 2002
—————————————————————————————————————
Mokato / trk 3 4:03
A+T: Komitas
H: Deti Picasso - Turbo Mairik / Artista / 2007
—————————————————————————————————————
3 Cunarna / trk 14 02:15
A+T: Banga
H: Gipsy.cz / Reprezent / Indies 2008
—————————————————————————————————————
1 Poye / trk 3 4:25
A+T: Bagayogo
H: Issa Bagayogo - Mali Koura / 6 degrees / 2008
—————————————————————————————————————

13 října playlist

Dedo mili zlatni trk 5 00:07-4:55
A+T: trad
H: Mesechinka / Live at Rasa / utrecht 2008
—————————————————————————————————————
Dulgertrk 2 6.00
A+T: Tarhana
H: Tarhana - Nomads in MusicFonds / 2008
—————————————————————————————————————
Hitam manis trk 2 5:04
A+T: Monica Akihary
H: Monica Akihary - Lagu Laguboiakih / 2005
—————————————————————————————————————
Driving Madnesstrk 1 6:06
A+T: STriCat
H: STriCat - Rats & Gentle PeopleKarnatic / 2007
—————————————————————————————————————
Mohawk territorytrk 4 5:04
A+T: Bokkie Vink
H: STriCat - Rats & Gentle PeopleKarnatic / 2007
—————————————————————————————————————
La muerte del animal trk 2 7:32
A+T: Hildebrand
H: Tierra - Una Voz Lejanaeb / 2007
—————————————————————————————————————
Ej ti loze trk 1 4:02
A+T: trad
H: Mesechinka / Live at Rasa / utrecht 2008
—————————————————————————————————————
Minka trk 3 2:20
A+T: trad
H: Mesechinka / Live at Rasa / utrecht 2008
—————————————————————————————————————
Shopski trk 2 2:42
A+T: trad
H: Eva Quartet - Harmonies / 2002
—————————————————————————————————————
Wosenku trk 2 4:14
A+T: Minyeshu
H: Minyeshu - Dire DawaMM / 2008
—————————————————————————————————————

06 10 playlist

—————————————————————————————————————
Ahoytrk 15 04:25
A+T: Tulush
CD Alash / Sayan Live 2008 / Sayan
—————————————————————————————————————
Horse spirit trk 17 01:21
A+T: Dektraeva
CD Ayarkhan / Sayan Live 2008 / Sayan
—————————————————————————————————————
Zima trk 8 7:57
A+T: Zhelannaya
H: Inna Zhelannaya - Zima/ Inna Zhelannaya / 2008
—————————————————————————————————————
Posvyechenie trk 10 4:29
A+T: Nelubova
H: Natalia Nelubova - Somana Kukun / Nelubova / 2006
—————————————————————————————————————
Naafigitrk 5 (05:09)
A+T: Adams
H: Justin Adams & Juldeh Camara - Soul Science / Wayward Records / 2007
—————————————————————————————————————

29 9 playlist

Pizzica Vaniciata trk 14 4:57
A+T: Mascarimiri
H: Mascarimiri - Triciu / 2005
————————————-
Trobal sound tarantolato trk 8 3:40
A+T: Mascarimiri
H: Mascarimiri - Triciu / 2005
————————————-
Tourbanda trk 4 4:37
A+T: Prima
H: Banda Adriatica - Contagio Finisterre / 2007
————————————-
Pizzica Tarantata trk 3 03:48
A+T: Pisanello
H: Officina Zoe Live In Japan Polosud X$ 446
————————————-
La Carozza trk 2 02:23
A+T: Pisanello
H: Officina Zoe Live In Japan Polosud X$ 446
————————————-
Kaly Nifta trk 8 07:31
A+T: Pisanello
H: Officina Zoe Live In Japan Polosud X$ 446
————————————-
Dounia trk 1 06:24
A+T: Traore
H: Rokia Traoré - Tchamanché Universal / 2008
————————————-
Santu Paulu II trk 13 07:55
A+T: Pisanello
H: Officina Zoe Live In Japan Polosud X$ 446
————————————-
Pizzica degli Ucci trk 1 5:23
A+T: Aloisi
H: Various Artists - Notte Taranta 2003 Ponderosa / 2003
—————

22 září playlist

Mafia trk 2 3:55
A+T: Treglia
H: Acquaragia Drom With Eugene Hutz - Rom KaffeFinisterre / 2008
—————————————————————————————————————
La Ruban Noir trk 2 4.00
A+T: Sikameya
H: Akim El Sikameya - IntroducingWorld Music Network / 2008
—————————————————————————————————————
Eszosto trk 6 3:30
A+T: Palya
H: Palya Bea - Adieu Les ComplexesNaive / 2008
—————————————————————————————————————
Dor trk 5 4:57
A+T: Cervenca
H: Troica - DorRadio Oesterreich / 2008
—————————————————————————————————————
Beny Ou trk 2 4:00
A+T: Atlas
H: Natacha Atlas - Ana HinaWorld Village / 2008
—————————————————————————————————————
Lammebada trk 10 07:10
A+T: Atlas
H: Natacha Atlas - Ana HinaWorld Village / 2008
—————————————————————————————————————

15 9 Playlist

18 Bei Taiga trk 2 4:23
A+T: Kovalyg
H: Huun-Huur-Tu Feat. Sainkho - Mother-Earth! Father-Sky! Jaro / 2008
————————————-
17 Early in the morning trk 6 3:32
A+T: trad
H: Blue Blokes 3 - Stubble Fled / 2008
————————————-
16 La Bara Ratin trk 3 5:50 / 3.00 f/o
A+T: Blair
H: Sidestepper - La Buena Vibra Sound System Sony / 2008
————————————-
15 Máňo trk 4 2:51
A+T: Bendig
H: Terne Chave - It’s Only Rom’n'roll / Indies
————————————-
14 Pero Negro trk 6 3:03
A+T: Downs
H: Lila Downs - Shake Away Blue Note / 2008
————————————-
11 I’m Still Waiting for you trk 2 3:53
A+T: Grant
H: Trebunie-Tutki & Twinkle Brothers - Songs of Glory Pieśni chwały Strefa inne brzmienia / 2008
————————————-
10 Quick As White trk 1 07:07 / f/o 4.00
A+T: Mputu Ebondo
H: Kasai Allstars - Kasai Allstars Crammed Discs / 2008
————————————-
9 Wosenku trk 2 4:14
A+T: Minyeshu
H: Minyeshu - Dire Dawa MM / 2008
————————————-
8 Djarrimirri trk 2 3:55
A+T: Geoffrey Gurrumul Yunupingu
H: Geoffrey Gurrumul Yunupingu - Gurrumul sony / 2008
————————————-
5 Amrit Anand trk 2 3:03
A+T: Bhattacharya
H: Debashish Bhattacharya - Calcutta Chronicles: Indian Slide Guitar Odissey World Music Network / 2008
————————————-
4 Une Americaine
A+T: Rupa Marya
H: Rupa & The April Fishes - Extraordinary Rendition Cumbancha / 2008
————————————-
Le Teetab Alayi trk 6 3:20
A+T: Atlas
H: Natacha Atlas - Ana Hina World Village / 2008
————————————-
2 Dounia
A+T: Traore
H: Rokia Traoré - Tchamanché Universal / 2008
————————————-
1 Sebero trk 4:18
A+T: Bagayogo
H: Issa Bagayogo - Mali Koura 6 degrees / 2008
————————————-

8 září playlist

—————————————————————————————————————
Amal Murkustrk 1 6:28
A+T: Murkus
H: Amal Murkus / Live at Rudolstadt / demo 2008
—————————————————————————————————————
Tošno trk 2 10:32
A+T: Zhelannaya
H: Inna Zhelannaya - Zima / Inna Zhelannaya / 2008
—————————————————————————————————————
Brates kositrk 1 04:19
A+T: Novakovič
H: Cinkuši / EtnoAmbient - Kopito / 2008
—————————————————————————————————————
Nim voljatrk 7 03:23
A+T: Novakovič
H: Lidija Bajuk / EtnoAmbient - Kopito / 2008
—————————————————————————————————————
Kraj črlenog morjatrk 8 04:06
A+T: Novakovič
H: Dunja Knebl / EtnoAmbient - Kopito / 2008
—————————————————————————————————————
Kod Lepantatrk 10 02:46 **
A+T: Novakovič
H: Vokalisti Salone / EtnoAmbient - Kopito / 2008
—————————————————————————————————————
Pitam Tebe Marotrk 11 04:08
A+T: Novakovič
H: Lidija Bajuk / EtnoAmbient - Kopito / 2008
—————————————————————————————————————
Minore tis avgis trk 2 4:00
A+T: Ale Möller
H: Ale Möller Band - Djef Djel / Amigo 2007
—————————————————————————————————————
Too Many Times trk 1 3:37
A+T: Beverly Guitar Watkins
H: Beverly Guitar Watkins - Dont Mess With Miss WatkinsMusic Maker / 2008
—————————————————————————————————————

1 září -playlist

1 Reprezent / trk 7 03:14
A+T: Banga
H: Gipsy.cz / Reprezent / Indies 2008
—————————————————————————————————————
2 Amenca / trk 6 03:15
A+T: Banga
H: Gipsy.cz / Reprezent / Indies 2008
—————————————————————————————————————
3 Na ciganskej svatbe / trk 8 02:04
A+T: Banga
H: Gipsy.cz / Reprezent / Indies 2008
—————————————————————————————————————
4 Ultimate / trk 1 3:29
A+T: Hutz
H: Gogol Bordello Super Taranta! Side One Dummy 2007
—————————————————————————————————————
5 Prachy / trk 1 3:34
A+T: Hajdovský
H: Jižák / Lesík Hajdovský & Manželé / Bonton 1991
—————————————————————————————————————
6 To velické / trk 1 2:20 / fadeout
A+T: Kubík
H: Muzika Jožky Kubíka / G-music 1998
—————————————————————————————————————
7 Latino / trk 1 3:58
A+T: Markovic
H: Boban Markovic Orkestar Marko Markovic - The Promise |Piranha Musik 2005
—————————————————————————————————————
Eleanor Rigby / trk 3:30
A+T: Lennon-McCartney
Z: Ray Charles / A Genius and his Music / Levné knihy 2004
—————————————————————————————————————
Cunarna / trk 14 02:15
A+T: Banga
H: Gipsy.cz / Reprezent / Indies 2008
—————————————————————————————————————
10 Gejza usti / trk 10 02:35
A+T: Banga
H: Gipsy.cz / Reprezent / Indies 2008
—————————————————————————————————————

playlist 25 8

One Thousand Tears Of A Tarantula / trk 6 06:41
A+T: Zac Holtzman
H: Dengue Fever - Escape From Dragon House / Dengue / 2007
—————————————————————————————————————
Invocation / trk 1 6:51
A+T: Shweta Jhaweri
H: Shweeta Jhaweri - Anahita / 1998
—————————————————————————————————————
Khuye Atashin / / trk 2 4:22
A+T: Mahwash
H: Mahwash / Ghazals Afghans / Accords Croises / 2007
—————————————————————————————————————
Sao Chumpae / trk 2 4:47
A+T: Pornchaoren
H: Blue Asia - Hotel Bangkok / KICP / 2005
—————————————————————————————————————
Qalang na kayal / trk 3 4:22
A+T:
H: Inka Mbing - GAGA / Trees / 2008
—————————————————————————————————————
Chant de Sarclage / trk 1 4:42
A+T: trad
H: Amis / Inedit W 260011 / 1989
—————————————————————————————————————
Kinna Sohna / trk 3 6:46
A+T: Cheb I Sabbah
H: Cheb I Sabbah - Devotion / 6degrees / 2007
—————————————————————————————————————
Dhuan Dhuan / trk 4 5:41 / odjet 0:45
A+T: A.R. Rahman
H: A.R. Rahman - Meenaxi |Sony Music / 2004
—————————————————————————————————————
Ina Mina Dika / trk 1 3:22
A+T: Ramchandra-Krishan
H: The Rough Guide to Asha Bhosle |RGNET 1131 CD / 2003
—————————————————————————————————————
San Sanana / trk 2 5:52
A+T: Bakshik / Malik
H: Alka Yagnik / India Women’s Voice - Bollywood |Manteca 52 / 2004
—————————————————————————————————————

Playlist 18 srpna

—————————————————————————————————————
20 Wosenku / trk 2 4:14
A+T: Minyeshu
H: Minyeshu - Dire Dawa / MM / 2008
—————————————————————————————————————
19 Da me un beijo / trk 5 4:30
A+T: Mara
H: Célia Mara - Santa Rebeldia / Globalista / 2008
—————————————————————————————————————
17 Shuka Jakha / trk 13 4:28
A+T: Bendig
H: Terne Chave - It’s Only Rom’n'roll / Indies
—————————————————————————————————————
16 Quick As White / trk 1 07:07
A+T: Mputu Ebondo /
H: Kasai Allstars - Kasai Allstars / Crammed Discs / 2008
—————————————————————————————————————
15 Fanta / trk 2 5:51
A+T: Baaba Maal
H: Baaba Maal - On The Road / Palm / 2008
—————————————————————————————————————
11 Sufi Bhakti / trk 1 7:10
A+T: Bhattacharya
H: Debashish Bhattacharya - Calcutta Chronicles: Indian Slide Guitar Odissey / World Music Network / 2008
—————————————————————————————————————
10 Haiku de paz / trk 1 2.00
A+T: Yusa
H: Yusa - Haiku / Tumi / 2008
—————————————————————————————————————
9 South Coast Bound / trk 4 2:32
A+T: trad
H: Blue Blokes 3 - Stubble / Fled / 2008
—————————————————————————————————————
4 Maintenant / trk 2 4:07
A+T: Rupa Marya
H: Rupa & The April Fishes - Extraordinary Rendition / Cumbancha / 2008
—————————————————————————————————————
The Man I Love / trk 10 04:46
A+T: George + Ira Gershwin
H: Rokia Traoré - Tchamanché / Universal / 2008
—————————————————————————————————————
Sadrang / trk 3 CD 2 5:16 / 3.00
A+T: Niyaz
H: Niyaz - Nine Heavens / 6 degrees / 2008
—————————————————————————————————————

11 srpna playlist

—————————————————————————————————————
Carmens i Consuelos trk 1 4:58
A+T: Maria
H: Marcia Maria - Brasil NativoFremeaux / 1987
—————————————————————————————————————
Aquarela Brasileira trk 2 3:54
A+T: Silas de Oliveira
Z: Fernanda Abreu - Raio X Totem 845 228 / 1997
—————————————————————————————————————
Gosto Veneno (Rolim) trk 1 2:10
A+T: Saldanha Rolim
Z : Saldanha Rolim - Forro For All TUMI CD054
—————————————————————————————————————
Garota de Ipanema trk 1 5:20 / stahnout? 4.00
A+T: Jobim-Moraes
Z : Stan Getz + Joao Gilberto
—————————————————————————————————————
O Bem do Mar trk 6 3:38
A: Dorival Caymmi
H: Monica Salmaso - Trampolim |Blue Jackel BJAC 5023 / 1999
—————————————————————————————————————
Ile e Impar / Depole que o Ile Passar trk 6-7 4:35
A+T: Aluisio Menezes / Alberto Pitta
H: Virginia Rodrigues - Nos Hannibal HNCD 1448
—————————————————————————————————————
Maracatu de Tiro Certeiro trk 8 4:03
A+T: Chico Science
Z: Chico Science & Nacao Zumbi - Da Lama Ao Caos Chaos 850.224 / 1994
—————————————————————————————————————
Naumu trk 4 2:50
A+T: trad
Z: Marlui Miranda Blue Jackel 5005 / 1996
—————————————————————————————————————
Sereia trk 1 6:00 / stahnout před 3.00
A+T: Subotic
H: Suba / The Rough Guide to Brazilian Electronica |RGNET 1123 CD / 2003
—————————————————————————————————————
E Que A Vida trk 8 6:26 / odjet 0:36
A+T: Rebeca Matta
H: Rebeca Matta / The Rough Guide to Brazilian Electronica |RGNET 1123 CD / 2003
—————————————————————————————————————
Yáyá Massemba trk 2 04:16
A+T: Mendes-Capinam
H: Maria Bethania - Brasileirinho |Biscoito Fino / 2003
—————————————————————————————————————
Jackson do Ponderotrk 10 9:10
A+T: Jackson do Pondero
H: Casuarina / Think Global: Acoustic BrazilWorld Music Network / 2008
—————————————————————————————————————

playlist 4 srpna

—————————————————————————————————————
Hedebystrk 1 4:27
A+T: trad/Valravn
H: Valravn - Valravntutl / 2007
—————————————————————————————————————
Dremtetrk 2 3:55
A+T: trad/Valravn
H: Valravn - Valravntutl / 2007
—————————————————————————————————————
Krummi trk 3 4.00
A+T: trad/Valravn
H: Valravn - Valravntutl / 2007
—————————————————————————————————————
Vallevantrk 6 3:57
A+T: trad/Valravn
H: Valravn - Valravntutl / 2007
—————————————————————————————————————
Kun Kaikkihan trk 1 2:06 3 2:00
A+T: Grönfors
H: Hilja Grönfors & Latso Dzinta - Phurane MiritsGlobal Music Centre / 2008
—————————————————————————————————————
Varid trk 17 5.09
A+T: Sverrisson
H: Kari Sverrisson / Nordic VoyagesTutl / 2008
—————————————————————————————————————
Nattina trk 18 3:54 (má falešný konec)
A+T: Yggdrasil
H: Yggdrasil / Nordic VoyagesTutl / 2008
—————————————————————————————————————
Nane trk 19 3:51 / stahnout
A+T: Uhuru
H: Uhuru / Nordic VoyagesTutl / 2008
—————————————————————————————————————
JPP - Kaustinen Rhapsody trk 1 4:15
A + T: Arto Jarvela
H: JPP - Kaustinen Rhapsody | | | |OMCD 53 / 1994
—————————————————————————————————————————-
Lemennosto trk 2 2:53
A+T: Kaasinen-Nyman-Reiman- Viksten
S : Varttina - Seleniko (Finland) |Spirit 517 467 / 1992
—————————————————————————————————————
Grodan trk 11 3:07
A+T: Hedningarna
H: Hedningarna - Keksi! Silence SRSCD 4147, 1992
—————————————————————————————————————
Herr Mannelig trk 1 6:16
A+T: trad
S : Garmarna - Guds Speleman | Massproduktion CD 69 / 1996
—————————————————————————————————————
Harra Paetur trk 11 7:42
A+T: trad/Valravn
H: Valravn - Valravntutl / 2007
—————————————————————————————————————

28 července Playlist

—————————————————————————————————————
Papa Demi trk 7 3:24
A+T: trad
H: Laura Conti / Italian RootsRadici / 2008
—————————————————————————————————————
Stronelli trk 9 3:19
A+T: trad
H: Trio Tresca - Umpa UmpaRadici / 2007
—————————————————————————————————————
Trallalero trk 15 04:58
A+T: trad
H: Gruppo Spontaneo Trallalero / Glatt und Verkehrt Sampler - GuV / 2008
—————————————————————————————————————
Ebla trk 6 04:33
A+T: Galeazzi
H: Lucilla Galeazzi - StagioniBuda / 2005
—————————————————————————————————————
Marea Su Careatrk 2 04:34
A+T: Stefano Saletti
H: Piccola Banda Ikona - Marea Su CareaFinisterre / 2007
—————————————————————————————————————
Sabirtrk 6 04:45
A+T: Stefano Saletti
H: Piccola Banda Ikona - Marea Su CareaFinisterre / 2007
—————————————————————————————————————
serenadatrk 3 5:29
A+T: Vetrone
H: As.Sur.D - Intrasatta / 2002
—————————————————————————————————————
Nenno Nennotrk 5 5:07
A+T: Vetrone
H: As.Sur.D - Intrasatta / 2002
—————————————————————————————————————
Tesoro trk 14 4:56
A+T: Mozart
H: Nando Citarella - Mozart…Al Chiaro Di LunaRadici / 2007
—————————————————————————————————————
Aremo Rindineddha trk 1 3:55
A+T: Coppola
H: Nidi D’Arac / Salento Senza Tempo promo music / 2007
—————————————————————————————————————
Stornellitrk 3 5:23
A+T: Copeland
H: Various Artists - Notte Taranta 2003 Ponderosa / 2003
—————————————————————————————————————

Playlist 21 července

—————————————————————————————————————
Forever Polidatrk 4 02:34
A+T: Theron
H: Moussu T E Lei Jovents - Forever polidaHarmonia Mundi / 2006
—————————————————————————————————————
Mon Escarridatrk 5 03:13
A+T: Theron
H: Moussu T E Lei Jovents - Forever polidaHarmonia Mundi / 2006
—————————————————————————————————————
Sur La Rive (Barceloneta Version)trk 10 05:05 / vyjet později
A+T: Theron
H: Moussu T E Lei Jovents - Inventé A La CiotatAdami / 2007
—————————————————————————————————————
Boulevard Bertoluccitrk 11 03:15
A+T: Theron
H: Moussu T E Lei Jovents - Forever polidaHarmonia Mundi / 2006
—————————————————————————————————————
Nouveltrk 1 5:23
A+T: Theron
H: Gacha Empega - LiveSabine Grenard / 2008
—————————————————————————————————————
El Meu Tresor trk 6 3:26
A+T: Eduard Iniesta
H: Eduard Iniesta - Secrets GuardatsTemps Records / 2006
—————————————————————————————————————
L’Enamorada trk 1 3:50
A+T: Lídia Pujol
H: Lídia Pujol - Els Amants De LilithResistencia / 2007
—————————————————————————————————————
Cumbia infierno trk 9 4:44
A+T: Jopan Garriga
H: La Troba Kung-Fú - Clavell MorenetLa Troba / 2006
—————————————————————————————————————
Ana D-L’houbtrk 8 4:46
A+T: trad
H: Les Orientales - Les Orientales MK2 / 2004
—————————————————————————————————————
CHante ma guitaretrk 4 6:01
A+T: Medioni
H: Les Orientales - Les Orientales MK2 / 2004
—————————————————————————————————————
Odi phenel trk 6 2:04
A+T: trad
H: Parno Graszt - ravagok |Fono FA202 / 2002
—————————————————————————————————————
Lamouni elli gharou trk 6 bez úvodu 5:01
A+T: Medioni
H: Les Orientales - Les Orientales MK2 / 2004
—————————————————————————————————————


14 července Playlist

—————————————————————————————————————
2 Everybody Loves You trk 8 6:15
A+T: Hazmat Modine
H: Hazmat Modine - Bahamut | Jaro / 2006
—————————————————————————————————————
It Calls Me trk trk 2 3:09 14
A+T: Hazmat Modine
H: Hazmat Modine - Bahamut | Jaro / 2006
—————————————————————————————————————
Los Hermanos trk 3 5:31
A+T: Atahualpa Yupanqui-del Cerro
H: Marta Topferová / Flor Nocturna
—————————————————————————————————————
Zamba Gris trk 1 4:20
A+T: Topferova
H: Marta Topferova - Flor Nocturna |World Village / 2006
—————————————————————————————————————
El Rey del Rio trk 1 3:20
A+T: Pulido
H: Lucia Pulido - Waning MoonAdventure /2008
—————————————————————————————————————
The Southern Girl’s Replytrk 2 (04:24)
A+T: trad
H: Tim Eriksen - Every Sound BelowAppleseed / 2004
—————————————————————————————————————
The Cumberland And The Merrimactrk 3 (04:52)
A+T: trad
H: Tim Eriksen - Every Sound BelowAppleseed / 2004
—————————————————————————————————————
Moller trk 14 03:47
A+T: Gaiteros
H: Moller / Glatt und Verkehrt Sampler - GuV / 2008
—————————————————————————————————————
Trallalero trk 15 04:58
A+T: trad
H: Gruppo Spontaneo Trallalero / Glatt und Verkehrt Sampler - GuV / 2008
—————————————————————————————————————
O de casa trk 8 05:37
A+T: Taubkin
H: Taubkin / Glatt und Verkehrt Sampler - GuV / 2008
—————————————————————————————————————
Bahamut trk 3 6:04
A+T: Hazmat Modine
H: Hazmat Modine - Bahamut | Jaro / 2006
—————————————————————————————————————

7 července playlist

18 Acovachado trk 1 3:33
A+T: Almada
H: Tango Crash - Bailá QueridaGalileo / 2008
—————————————————————————————————————
17 Ce Aysunu trk 14 5:58
A+T: Džansever
H: Džansever / Princes amongst MenAsphalt Tango / 2008
—————————————————————————————————————
16 Rondinella trk 7 4:00
A+T: trad/ Lombardi
H: Jessica Lombardi - In DoteRadici / 2007
—————————————————————————————————————
14 Fire on the Montain trk 5 4:40
A+T: Asa
H: Asa - AsaNaive / 2007
—————————————————————————————————————
10 Jo dil trk 1 3:50
A+T: Ahluwalia
H: Kiran Ahluwalia - WanderlustWorld Connection / 2008
—————————————————————————————————————
8 It’s a Vanity trk 3 4:16
A+T: Brown
H: Gabo Brown - African Scream Contest: Raw And Psychedelic Afro Sounds From Benin And Togo 70sAnalog Africa / 2008
—————————————————————————————————————
8 Keba mirima CD 2 trk 4 4:12
A+T: Onivogui
H: Balla et ses Balladins - Syliphone YerarsSterns / 2008
—————————————————————————————————————
5 Pequeno Paria trk 8 6:42
A+T: Melingo
H: Daniel Melingo - Maldito TangoNaive / 2007
—————————————————————————————————————
4 3MA trk 3 5:01
A+T: Rajery
H: Rajery, Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi - 3MaContre Jour / 2008
—————————————————————————————————————
3 Maintenant trk 2 4:07
A+T: Rupa Marya
H: Rupa & The April Fishes - Extraordinary RenditionCumbancha / 2008
—————————————————————————————————————
2 Oldster by Xiin River trk 4 4:00
A+T: Sa Dingding
H: Sa Dingding - Alivewrasse / 2007
—————————————————————————————————————
1 Nibari trk 1 3:43
A+T: Palacio
H: Umalali: The Garifuna Womens Project/CumbanchaCumbancha / 2008
—————————————————————————————————————

30 června playlist TFF

—————————————————————————————————————
Kel Tamasheqtrk 2 5:06
A+T: Finatawa
H: Etran Finatawa - Desert CrossroadsRiverboat / 2008
—————————————————————————————————————
Amidininetrk 14 4:27
A+T: Finatawa
H: Etran Finatawa - Desert CrossroadsRiverboat / 2008
—————————————————————————————————————
Ya Oudtrk 1 02:11
A+T: Murkus
H: Amal Murkus / The Rough Guide To Arabic CaféWorld Music Network / 2008
—————————————————————————————————————
Ta’alutrk 11 3:48
A+T: Murkus
H: Amal Murkus / Various Artists - Putumayo Presents IsraelPutumayo World Music / 2007
—————————————————————————————————————
Mano Suave trk 2 05:27
A+T: trad/arr Levy
H: Yasmin Levy - Mano Suaveworld village / 2007
—————————————————————————————————————
22 Letters trk 4 02:49
A + T: Victoria Hanna
H: Victoria Hanna / Olamale / 2006
—————————————————————————————————————
Metzaouni trk 1 04:50
A + T: Victoria Hanna
H: Victoria Hanna / Olamale / 2006
—————————————————————————————————————
A Recruit’s Songtrk 11 03:53
A+T: Sadovska
H: Mariana Sadovska - BorderlandSadovska / 2005
—————————————————————————————————————
Immigrant songtrk 2 03:57
A+T: Sadovska
H: Mariana Sadovska - BorderlandSadovska / 2005
—————————————————————————————————————
Nakelavishe trk 10 2:58
A+T: Saban Bajramovic
H: Fanfare Ciocarlia - Queens and Kings / Asphalt Tango
—————————————————————————————————————
Mukav Tu trk 9 2:09
A+T: Saban Bajramovic
H: Fanfare Ciocarlia - Queens and Kings / Asphalt Tango
—————————————————————————————————————
Lamma Badda trk 1 4:41 / končí potleskem
A+T: trad
H: Sarband - Pilgrims of the Soul / Jaro
—————————————————————————————————————
Nani nani trk 8 5:26 / končí potleskem
A+T: trad
H: Sarband - Pilgrims of the Soul / Jaro
—————————————————————————————————————

Playlist 23 6

—————————————————————————————————————
Makedón trk 3 04:38
A+T: trad
H: Besh O Drom - Gyí! |BOD 303 / 2004 / 72:58:00
—————————————————————————————————————
Engem anyam trk 4 6:37
A+T: trad
H: Besho Drom - Can’t Make Me CD ATR 203 / 2002
—————————————————————————————————————
La Noviota trk 2 3:56
A+T: Manu Theron
H: Lo Cor De La Plana - Tant Deman |Universal / 2007
—————————————————————————————————————
Simple Love trk 10 4:34
A+T: Farjun
H: Toy Vivo / Laughing with Angels / Nada
—————————————————————————————————————
Bagpipe Brew trk2 09:03 / fadeout 5,00
A+T: Saeid Shanbezadeh
H: Shanbehzadeh Ensemble / Southern Iran Music / Zaman / 2008
—————————————————————————————————————
Eh Kalinatrk 12 4:16
A+T: Saybelman
H: Ersatz Musika - Voice LetterAsphalt Tango / 2007
—————————————————————————————————————
Quick As Whitetrk 1 7.07
A+T: Mdongo
H: Kasai All Stars
—————————————————————————————————————
Ancestors - trk 14 4:12
A+T: Tagaq-Bjork
H: Tanya Tagaq / CD vypálené Kiran-Dengue
—————————————————————————————————————
Diaraby Nene trk 2 5:08
A+T: Oumou Sangare
Z: Oumou Sangare - Moussolou / World Circuit WCD 021 / 1991
—————————————————————————————————————
Work In Progress trk 2 2:23
A+T: Sangare
H: Oumou Sangare / Demo Work In Progress / World Circuit / 2008
—————————————————————————————————————
Tap Watertrk 4 04:04
A+T: Zac Holtzman
H: Dengue Fever - Escape From Dragon HouseDengue / 2007
—————————————————————————————————————
One Thousand Tears Of A Tarantulatrk 6 06:41
A+T: Zac Holtzman
H: Dengue Fever - Escape From Dragon HouseDengue / 2007
—————————————————————————————————————

16 června WMCE

————————————-
16 Amar Elo trk 1 4:51
A+T: Mario Lucio
H: Mario Lucio - Badyo Lusafrica / 2007
————————————-
15 Nnew 7 5:22
A+T: trad
H: Hadouk Trio - Baldamore Naive / 2007
————————————-
10 Tumba trk 7 03:59 bhangra
A+T: Ahluwalia
H: Kiran Ahluwalia - Wanderlust World Connection / 2008
————————————-
9 Sunday Bloody Sunday trk 5 4:12
A+T: Bono
H: Ba Cissoko - In the Name of Love - Africa Celebrates U2 Wrasse / 2008
————————————-
8 It’s a Vanity trk 3 4:16
A+T: Brown
H: Gabo Brown - African Scream Contest: Raw And Psychedelic Afro Sounds From Benin And Togo 70s Analog Africa / 2008
————————————-
6 Kognô Koura CD 2 trk 1 5:16
A+T: Onivogui
H: Balla et ses Balladins - Syliphone Yerars Sterns / 2008
————————————-
5 Fanta Bourama trk 1 5:47
A+T: Tounkara
H: Djelimady Tounkara - Solon Kôno Marabi / 2005
————————————-
4 Alive trk 2 4:37
A+T: Sa Dingding
H: Sa Dingding - Alive wrasse / 2007
————————————-
3 Julepe en la tierra trk 2 4:20
A+T: Melingo
H: Daniel Melingo - Maldito Tango Naive / 2007
————————————
2 Anfass trk 1 6:11
A+T: Rajery
H: Rajery, Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi - 3Ma Contre Jour / 2008
————————————-
1 Yündüya weyu trk 3 3:57
A+T: Palacio
H: Umalali: The Garifuna Womens Project/Cumbancha Cumbancha / 2008
————————————-

playlist 9 června

Escape to Twilight trk 9 3:01
A+T: Surinder Sandhu
H: Surinder Sandhu - Cycle And StoriesResonator / 2004
—————————————————————————————————————
Avis Theme / The Little Hindu / Inside The Circle / Movement 4th 7:18
A+T: Surinder Sandhu
H: Surinder Sandhu - The Fictionist / SauRang 2008
—————————————————————————————————————
Kinna Sohna trk 3 6:46
A+T: Cheb I Sabbah
H: Cheb I Sabbah - Devotion6degrees / 2007
—————————————————————————————————————
Where Did You Sleep Last Nighttrk 3 03:44
A+T: Leadbelly
H: Susheela Raman - 33 1/3XIII bis / 2007
—————————————————————————————————————
Haal e dil trk 4 2:00
A+T: Ahluwalia
H: Kiran Ahluwalia - WanderlustWorld Connection / 2008
—————————————————————————————————————
Yakeenantrk 5 04:13
A+T: Ahluwalia
H: Kiran Ahluwalia - WanderlustWorld Connection / 2008
—————————————————————————————————————
Jo Diltrk 1 03:50
A+T: Ahluwalia
H: Kiran Ahluwalia - WanderlustWorld Connection / 2008
—————————————————————————————————————
Merey Mathaytrk 2 04:41
A+T: Ahluwalia
H: Kiran Ahluwalia - WanderlustWorld Connection / 2008
—————————————————————————————————————
Teray Darsantrk 3 04:34
A+T: Ahluwalia
H: Kiran Ahluwalia - WanderlustWorld Connection / 2008
—————————————————————————————————————
Majoun trk 1 5:52
A+T: Richard Horowitz & Sussan Deyhim
H: Richard Horowitz & Sussan Deyhim - Majoun Sony SK 62721 / 1997
—————————————————————————————————————
Tumbatrk 7 03:59
A+T: Ahluwalia
H: Kiran Ahluwalia - WanderlustWorld Connection / 2008
—————————————————————————————————————

playlist 2 června

A Recruit’s Songtrk 11 03:53
A+T: Sadovska
H: Mariana Sadovska - BorderlandSadovska / 2005
—————————————————————————————————————
The Star askedtrk 1 03:01
A+T: Sadovska
H: Mariana Sadovska - BorderlandSadovska / 2005
—————————————————————————————————————
Immigrant songtrk 2 03:57
A+T: Sadovska
H: Mariana Sadovska - BorderlandSadovska / 2005
—————————————————————————————————————
Erotic little dittytrk 5 03:11
A+T: Sadovska
H: Mariana Sadovska - BorderlandSadovska / 2005
—————————————————————————————————————
Zdubi Bateti Tare trk 13 4:45
A+T: Gincu
H: Zdob si Zdub - Ethnomecanica (Lawine/Sony ) Moldavia
—————————————————————————————————————
Matthew trk 4 4:33
A+T: Kleszcz
H: Warsaw Village Band - UpmixingJaro / 2008
—————————————————————————————————————
Traces Of Thrace trk trk 4 5:34
A+T: Fraser Fifield
H: Fraser Fifield Band With Nedyalko Nedylakov And Georgi Petrov - Traces Of ThraceTanCD / 2008
—————————————————————————————————————
Žegar polje trk 21 2:32
A+T: tras
H: Zegar ZiviCloud Valley / 2008
—————————————————————————————————————
Čuj Maricetrk 3 04:10
A+T: Mojmir Novakovic
H: Kries - KocijaniKopito / 2008
—————————————————————————————————————
Djever djevojku vodi trk 6 2:47
A+T: Mojmir Novakovic
H: Kries - KocijaniKopito / 2008
—————————————————————————————————————
Ay Nina trk 3 5:23
A+T: Deti Picasso
H: Deti Picasso - Ethnic experiments |Deti / 2004
—————————————————————————————————————
Ninare trk 4 5:20 vyjet 1:21
A+T: Deti Picasso
H: Deti Picasso - Ethnic experiments |Deti / 2004
—————————————————————————————————————
Ederlezi trk 8 8:58
A+T: trad
H: Dikanda - Usztijo |TCD 006 / 2004
—————————————————————————————————————
53 celkem

Playlist 26 května

—————————————————————————————————————
Tabali Te trk 1 1:45
A+T: Kouyate
H: Bassekou Kouyate & Ngoni ba / Segu Blue / Outhere / 2007
—————————————————————————————————————
Ndia trk 7 7:21
A+T: Diabate
H: Toumani Diabate - Songhai 2 Hannibal HNCD 1383 / 1994
—————————————————————————————————————
Mali Sajio trk 9 9:25
A+T: Diabate
H: Toumani Diabate - Songhai 2 Hannibal HNCD 1383 / 1994
—————————————————————————————————————
Fanta trk 5 4:38
A+T: trad
H: 9. 5 Taj Mahal + Toumani Diabate - Kulanjan |Hannibal HNCD 1444 / 1999
—————————————————————————————————————
Ol George Buck trk 3 4:12
A+T: Taj Mahal
Z: Taj Mahal + Toumani Diabate - Kulanjan |Hannibal HNCD 1444 / 1999
—————————————————————————————————————
Take This Hammer trk 9 4:59
A+T: Taj Mahal
H: Taj Mahal + Toumani Diabate - Kulanjan |Hannibal HNCD 1444 / 1999
—————————————————————————————————————
Catfish Blues trk 7 5:28
A+T: Taj Mahal
H: 6 (5) Taj Mahal + Toumani Diabate - Kulanjan |Hannibal HNCD 1444 / 1999
—————————————————————————————————————
Jonkolonitrk 3 05:05
A+T: Kouyate
H: Bassekou Kouyate & Ngoni ba / Segu Blue / Outhere / 2007
—————————————————————————————————————
Bassekoutrk 2 03:21
A+T: Kouyate
H: Bassekou Kouyate & Ngoni ba / Segu Blue / Outhere / 2007
—————————————————————————————————————
Erdi trk 2 4:12
A+T: Toure
H: Ali Farka Toure / Savane / World Circuit / 2006
—————————————————————————————————————
49 celkem


19 května playlist

————————————-
Mama Tian Na trk 1 5:02
A+T: Sa Dingding
H: Sa Dingding - Alive wrasse / 2007
————————————-
Too Many Times trk 1 3:37
A+T: Beverly Guitar Watkins
H: Beverly Guitar Watkins - Dont Mess With Miss Watkins Music Maker / 2008
————————————-
Cumbia infierno trk 9 4:44
A+T: Jopan Garriga
H: La Troba Kung-Fú - Clavell Morenet La Troba / 2006
————————————-
Ni wanoh trk 10 4:21
A+T: Omar Ka
H: Mark Lotz Meets Omar Ka - A Fulas Call Liingu LLR / 2007
————————————-
Kardima Nomale trk 8 03:22
A+T: Čankišou
H: Čankišou / Le La / Indies 2008
————————————-
Mano trk 6 2:52
A+T: Horvath
H: Terne Chave / Love More / Indies / 2008
————————————-
Alive trk 2 4:37
A+T: Sa Dingding
H: Sa Dingding - Alive wrasse / 2007
————————————-


12 května playlist

Mano Suave trk 2 05:27
A+T: trad/arr Levy
H: Yasmin Levy - Mano Suave / world village / 2007
—————————————————————————————————————
Esta trk 14 05:29
A+T: Barochov
H: Olamale sampler / Olamale / 2008
—————————————————————————————————————
Panic Ensemble trk 4 04:48
A+T: Barochov
H: Olamale sampler / Olamale / 2008
—————————————————————————————————————
The poet’ s sister in law walts trk 4 2:43
A+T: Margalit
H: Rali Margalit / Shlomo sampler / 2008
—————————————————————————————————————
Simple Love trk 10 4:34
A+T: Farjun
H: Toy Vivo / Laughing with Angels / Nada / 2006
—————————————————————————————————————
Bertikan trk 2 9:21 / stah 5:38
A+T: Barochov
H: Tezeta / Tezeta / 2008
—————————————————————————————————————
Estas kazas trk 5 1:57
A+T: trad
H: Kol Oud Tof Trio / Kol Oud / 2007
—————————————————————————————————————
Bandari trk 1 5:23
A+T: Barokhof
H: East West Ensemble / Imaginary Ritual / 1999
—————————————————————————————————————
Boris Malkovsky trk 13 05:17
A+T: Barochov
H: Olamale sampler / Olamale / 2008
—————————————————————————————————————
Shlomo Gronich trk 2 04:32
A+T: Barochov
H: Olamale sampler / Olamale / 2008
—————————————————————————————————————
Summer Evening trk 5 3:09
A: Chava Alberstein
H: Chava Alberstein - Lemele | NMC / 2006
—————————————————————————————————————
total 52. 00

5 května playlist

—————————————————————————————————————
20 En u bondi colo hmo trk 1 3:36
A+T: Melingo
H: Daniel Melingo - Maldito Tango / Naive / 2007
—————————————————————————————————————
19 Akwaba inisene trk 13 5:34
A+T: Keita
H: Aly Keita - Akwaba Iniséné / Contre Jour / 2007
—————————————————————————————————————
16 Čuj Marice trk 3 04:10
A+T: trad
H: Kries - Kocijani / Kopito / 2008
—————————————————————————————————————
15 Boude trk 3 2:54
A+T: Tony Schilder
H: The Tony Schilder Trio / Cape Jazz - Goema 3 / EMI / 2007
—————————————————————————————————————
13 Sarba Lui Mhai trk 6 3:13
A+T: Mihail Gincu
H: Zdob Si Zdub - Ethnomecanica / Sony / 2008
—————————————————————————————————————
12 Many lessons trk 4 / 0:40 inro vynechat / 3:43
A+T: Ayuba
H: Bantu Docta - Many Lessons / Piranha / 2008
—————————————————————————————————————
8 Wahrane trk 9 4:40
A+T: Khaled Hadj Brahim - Ahmed Wahdi
Z : Khaled / Barclay 533 405 / 1996
—————————————————————————————————————
6 Nema problema turist/ Dobrila trk 14 3:41 [13]
A+T: Kusturica
H: No Smoking Orchestra / Balkanbeats - Volume 3 / Eastblok / 2008
—————————————————————————————————————
5 Ku Khata trk 1 (02:15)
Vermelhatrl 2 (05:34)
A+T: Novellas
H: Neco Novellas - New Dawn/Ku Khata / World Connection / 2008
—————————————————————————————————————
4 Weaving and Awaiting trk 2 5:58
A+T: Nuyen Le
H: Huong Thanh - Fragile Beauty / Act / 2007
—————————————————————————————————————
2 3MA trk 3 5:01
A+T: Rajery
H: Rajery, Ballaké Sissisko, Driss El Maloumi - 3Ma / Contre Jour / 2008
—————————————————————————————————————
1 Kanatlar Kitabi trk 4 6:31
A+T: Mercan Dede
H: Mercan Dede - 800 / Double Moon / 2007
—————————————————————————————————————

28 dubna playlist

Guga Mzimba trk 3 4:12
A+T: Mahlathini
H: Mahlathini / Jive Nation Soweto Vol 5 / Sterns STEW 34 / 1995
—————————————————————————————————————
Durban Poison (Main Theme) 3:47
A+T: Skwatta Kamp
H: Skwatta Kamp / Forthcoming mixtape release / Durban Poison / 2008
—————————————————————————————————————
Durban Poison End Credits Remix 4:15
A+T: Madala Kunene
H: Socalled feat. Madala Kunene / Forthcoming mixtape release / Durban Poison / 2008
—————————————————————————————————————
Nkosi Sikelela trk 4 2:06
A+T: Enoch Sontonga
Z: Mzwake Mbuli / South African Gospel / Earthworks STEW 39 CD / 1998
—————————————————————————————————————
Ndiredi(SingleEdit)trk 27 2:44
A+T: Simphiwe Dana
H: Simphiwe / Gallo Celebrating 80 Years in Music /Gallo Music / 2006
—————————————————————————————————————
We Baba trk 3 5:41
A+T: Busi Mhlongo
H: Busi Mhlongo - Urbanzulu |MELT BW 2118 / 1998
—————————————————————————————————————
Praha Paradise (2007 version) trk 10 5:03
A+T: Ernestine Deane
H: Ernestine Deane / Dub for Mama / Rhythm Records /2007
—————————————————————————————————————
Lucky Dube
A+T: Lovers In A Dangerous Time trk 8 5:00
H: Lucky Dube - Victims | |Timbuktu FLTRCD 512 / 1993
—————————————————————————————————————
Suikerbossietrk 3 4:12
A+T: Die Nagloper
H: Radio Kalahari Orkes / Die Nagloper / Rhythm Records /2007
—————————————————————————————————————

21 dubna playlist

—————————————————————————————————————
1 Mangé Pou Le Coeur trk405:32
A+T: Čankišou
H: Čankišou / Le La / Indies 2008
—————————————————————————————————————
2 Caloubadia trk304:43
A+T: Čankišou
H: Čankišou / Le La / Indies 2008
—————————————————————————————————————
3 Caloubadia trk204:50
A+T: Alain Peters
H: Alain Peters Hommage - Rest la Maloya / Cobalt 9556 / 2003
—————————————————————————————————————
Mangina Zazatrk 3 4:20
A+T: Rajery
H: Rajery / Live at Sakifo Festival / Sakifo / 2006
—————————————————————————————————————
5 Kustino Oro trk 5 4:43
A+T: trad
H: Babel / Byinmaye / Byinmaye web / 2007
—————————————————————————————————————
Nawros trk 3 5:10
A+T: Kardes Turkuler
H: Kardes Turkuler / Bahar / Kalan / 2007
—————————————————————————————————————
7 Grodan trk 11 3:07
A+T: Hedningarna
H: Hedningarna - Keksi! Silence SRSCD 4147, 1992
—————————————————————————————————————
Pig wobble trk 2 3:00
A+T: Charlie McMahon
H: Charlie McMahon / Gondwana / Travelling / Spectrum / 1996
—————————————————————————————————————
10 Harampa Ríja trk503:57
A+T: Čankišou
H: Čankišou / Le La / Indies 2008
—————————————————————————————————————

14 dubna playlist

My People My Land (Part 1)01:06
If I Was Your Guitar04:39
A+T: Pura Fe
H: Pura Fe - Hold The Rain/ DixieFrog /Nueva Onda 2007
—————————————————————————————————————
Ni Zai trk 9 3:21
A+T: Zollitsch
H: Gong Linna - Jing Ye SiKuku / 2006
—————————————————————————————————————
Filhas CD1 trk 7 3:20
A+T: trad
H: La Mal Coiffe / Babel Med sampler 2008 / Babel Med2008
—————————————————————————————————————
La Noviota trk 2 3:56
A+T: Manu Theron
H: Lo Cor De La Plana - Tant Deman |Universal / 2007
—————————————————————————————————————
Oriente Miendo CD1 trk 14 03:36
A+T: Joan Garriga
H: Latroba Kung-Fu / Babel Med sampler 2008 /Babel Med2008
—————————————————————————————————————
Lelli Yoro CD1 trk 2 04:18
A+T: Mamar Kassey
H: Mamar Kassey / Babel Med sampler 2008 / Babel Med2008
—————————————————————————————————————
Jailer CD1 trk 1 04:06
A+T: Asa
H: Asa / Babel Med sampler 2008 / Babel Med2008
—————————————————————————————————————
Ya El Yaledadan CD1 trk 3 04:03
A+T: trad
H: Bedouin Jerry Can Band / Babel Med sampler 2008 / Babel Med2008
—————————————————————————————————————
Gwerz 10 CD2 trk 10 06:34
A+T: Marchand
H: Erik Marchand/Titi Robin/Keyvan Chemirani / Babel Med sampler 2008 / Babel Med2008
—————————————————————————————————————
Yigdal CD2 trk 12 11:26
A+T: El Medioni
H: Maurice El Medioni & Lior Elmalihe / Babel Med sampler 2008 /Babel Med2008
—————————————————————————————————————
Shanzong trk 7 4:02
A+T: Zollitsch
H: Gong Linna - Jing Ye Si/Kuku / 2006
—————————————————————————————————————

53.00

7 dubna playlist

Maloya trk 2 3:23
A+T: Keita
H: Aly Keita - Akwaba InisénéContre Jour / 2007
—————————————————————————————————————
Jai Bhavani trk 1 7:56
A+T: Cheb I Sabbah
H: Cheb I Sabbah - Devotion/ 6degrees / 2007
—————————————————————————————————————
Tenho CD 2 trk 7 2:54
A+T: trad
H: Dulce Pontes - O Cora‡ao Tem Tres Portas [Live] (Disc 1)Zona Música/Ondeia / 2006
—————————————————————————————————————
Žegar polje trk 21 2:32
A+T: tras
H: Zegar Zivi Cloud Valley / 2008
—————————————————————————————————————
Yidu Tramvayem trk 3 (03:31)
A+T: Haydamaki
H: Haydamaky - Kobzar / 2008
—————————————————————————————————————
Nnew7 5:22
A+T: trad
H: Hadouk Trio - BaldamoreNaive / 2007
—————————————————————————————————————
Neicuta trk 5 3:05
A+T: trad
H: Gabi Lunca - Gabi LuncaAsphalt Tango Records GmbH / 1978
—————————————————————————————————————
Deixa Falar trk 2 4:00 / 0:07 vyjet
A+T: DJ Dolores
H: DJ Dolores - 1 RealCrammed / 2008
—————————————————————————————————————
Zula Zulatrk 3 (03:57)
A+T: Novellas
H: Neco Novellas - New Dawn/Ku Khata World Connection / 2008
—————————————————————————————————————
Force of Light trk 2 / stah 2:05
A+T: Dan Kaufman
Dan Kaufman - Force of Light Tzadik / 2007
—————————————————————————————————————
Weaving and Awaiting trk 2 5:58
A+T: Nuyen Le
H: Huong Thanh - Fragile BeautyAct / 2007
—————————————————————————————————————
Mercanistan trk 3 7:03
A+T: Mercan Dede
H: Mercan Dede - 800Double Moon / 2007
—————————————————————————————————————

Playlist 31 3

Cuckoo trk 6 2:17
A+T: Borisova
H: Stepanida Borisova - Vocal Evocations Of Sakha-Yakutia SOAS / 2008
—————————————————————————————————————
Farewelltrk 5 1:18
A+T: Borisova
H: Stepanida Borisova - Vocal Evocations Of Sakha-Yakutia SOAS / 2008
—————————————————————————————————————
Altai Racing trk 2 3:26
A+T: Yntaev
H: Altai Kai - XXI Century (II) AK / 2006
—————————————————————————————————————
My People trk 3 2:56
A+T: Yntaev
H: Altai Kai - XXI Century (II) AK / 2006
—————————————————————————————————————
Altaj, Altaj trk 6 6:07
A+T: Pavlica
H: Hradišťan & Jiří Pavlica - Chvění / Indies
—————————————————————————————————————
Play play trk 4 5:26
A+T: Yntaev
H: Altai Kai - XXI Century (II) AK / 2006
—————————————————————————————————————
Ürbüt Tymnyy Tyalym (The Cold Wind I Breathed Out)trk 1 06:22
A+T: Chyskyyrai
H: Chyskyyrai - Vocal Evocations Of Sakha-Yakutia SOAS / 2008
—————————————————————————————————————
Tüültrk 6 6:35
A+T: Chyskyyrai
H: Chyskyyrai - Vocal Evocations Of Sakha-Yakutia SOAS / 2008
—————————————————————————————————————
It’s warm in the summer / Kalantrk 14(04:13)
A+T: Dapsi
H: Dapsi / CD Náměšť 34
—————————————————————————————————————
Surge trk 5 3:24
A+T: Tanya Tagaq
H: Tanya Tagaq / Sinaa/ SS
—————————————————————————————————————
Ancestors trk 6 4:08
A+T: Tanya Tagaq
H: Tanya Tagaq
—————————————————————————————————————
It Calls Me trk [15 3:09]
A+T: Hazmat Modine / CD 35
H: Hazmat Modine - Bahamut | Jaro / 2006
—————————————————————————————————————

24 března playlist

800 trk 1 7:43
A+T: Mercan Dede
H: Mercan Dede - 800Double Moon / 2007
—————————————————————————————————————
Modern Ghanaianstrk 1 03:27
A+T: Ayisoba
H: King Ayisoba feat. Kontihene Kwabena Kwabena & Kwaku-T /
Black Stars / Ghanas Hip Life GenerationOutHere / 2008
—————————————————————————————————————
I Believetrk 2(07:38)
A+T: Grimes
H: Something Secret - TS / 2007
—————————————————————————————————————
Omul Bun trk 1 4:09
A+T: trad
H: Gabi Lunca - Gabi LuncaAsphalt Tango Records GmbH / 1978
—————————————————————————————————————
Hommage trk 1 5:57 / 4:00
A+T: Keita
H: Aly Keita - Akwaba InisénéContre Jour / 2007
—————————————————————————————————————
Surna Eyes trk 1 5:58 / 4:00
A+T: Miona
H: Miona - Songs for Kairos DRing Ring / 2007
—————————————————————————————————————
Kinna Sohna trk 3 6:46
A+T: Cheb I Sabbah
H: Cheb I Sabbah - Devotion6degrees / 2007
—————————————————————————————————————
Good Fortunetrk 11 07:07 /3:00
A+T: Roy
H: Badal Roy Trio / Espanya 2008
—————————————————————————————————————
Jednou trk 7 3:11
A+T: Radolsav Banga
H: Gipsy.cz / Romano hip-hop / Indies 2006
—————————————————————————————————————
The wrong Song trk 15 (06:57) / stah?
A+T: Molina
H: Juana Molina - Segundo |Domino / 2003
—————————————————————————————————————
Tesoro trk 14 4:56
A+T: Mozart
H: Nando Citarella - Mozart…Al Chiaro Di LunaRadici / 2007
—————————————————————————————————————

17 března Playlist

1 Metzaouni trk 1 04:50
A + T: Victoria Hanna
H: Victoria Hanna / Olamale / 2006
—————————————————————————————————————
El mole rachamim 3:00
A+T: trad/arr Michal Foršt
H: zpívá Michal Foršt / nosič: archivní nahrávka
—————————————————————————————————————
Av Harachamim trk 5.00
A+T: Malavsky
H: Samuel Malavsky - Ribon HaolamimIsrael Music
————————————————————————————————————— ———–
Haškiveinu 3:00
A+T: trad/arr
H: Dr Blum / nosič: archivní nahrávka
—————————————————————————————————————
5 In der Finster trk 2 3:22
A+T: trad/arr Steigerwald
H: Kateryna Koltsova / Inspiration Klezmer / Edit 2006
—————————————————————————————————————
Odessa Bulgar 3:00
A+T: trad
H: Trombenik / Kondor / 2004
—————————————————————————————————————
“Who By Fire”trk 2:32
A+T: Leonard Cohen
H: Leonard Cohen / 1999 ColumbiaGreatest Hits
—————————————————————————————————————
Kol Nidrei 3:00
A+T: trad/arr
H: Dr Blum / nosič: archivní nahrávka
—————————————————————————————————————
Force of Light trk 2 / stah 2:05
A+T: Dan Kaufman
Dan Kaufman - Force of Light Tzadik / 2007
—————————————————————————————————————
Una Noche Mas trk 4 4:54
A+T: trad/arr Levy
H: Yasmin Levy - Mano Suaveworld village / 2007
—————————————————————————————————————

10 března playlist

18 Ha festa CD 2 trk 3 3:52
A+T: trad
H: Dulce Pontes - O Coraçao Tem Tres Portas [Live] (Disc 1) Zona Música/Ondeia / 2006
————————————-
16 Hotel California trk 6 5:55
A+T: Henley
H: Vocal Sampling - Akapelleando skip / 2007
————————————-
15 Trampled Rose trk 8 05:33
A+T: Tom Waits
H: Robert Plant & Alison Krauss - Raising Sand Rounder / 2007
————————————-
14 Kanatlar Kitabi trk 4 6:31
A+T: Mercan Dede
H: Mercan Dede - 800 Double Moon / 2007
————————————-
13 Phumela trk 4 3:59
A+T: Novellas
H: Neco Novellas - New Dawn/Ku Khata World Connection / 2008
————————————-
11 Tourbillon trk 1 2:47
A+T: Soha
H: Soha - D’Ici Et d’Ailleurs Opendisc / 2008
————————————-
7 Malanka trk 6 4:30
A+T: Haydamaki
H: Haydamaky - Kobzar / 2008
————————————-
6 Deixa Falar trk 1 3:20
A+T: DJ Dolores
H: DJ Dolores - 1 Real Crammed / 2008
————————————-
5 Pismo kumu trk 4 4:21
A+T: Magnifico
H: Magnifico - Grande Finale Turbolentza / 2007
————————————-
4 Ismael Drame trk 3 6:20 / hrát 4.0
A+T: Diabate
H: Toumani Diabate - Mande Variations World Circuit / 2007
————————————-
3 Wamato trk 1 4:20
A+T: Camara
H: Les Amazones de Guinee - Wamato / Sterns / 2007
————————————- ———–
1 Goumari trk 2 5:13
A+T: Watcha Clan
H: Watcha Clan / Diaspora Hi-Fi / Piranha
————————————- ———–

3 března playlist

1 track 5 Na de tu mange o vast 1:52
A+T: lidova
hr. Teagrass, zpiva Natalie Velsmidova
————————————-
2 track 4 Verjen Meg Az Isten Roza 4:10
A+T: lidova
CD Teagrass: Wide is the Danube / CCnC 2000, 00902
————————————-
Fujdogal trk 5 5:06
A+T: Krulik
H: Makam - Anzix |FolkEuropa 9 / 2003
————————————-
4 track 1 Senhora da Azenha 4:45
A+T: lidova
CD Dazkarieh / HEPTA TRAD 2006, HEPTA 002CD
————————————-
5 Hedningarna - Vktorin trk 5 2.37
A+T: Stake
Hedningarna - Kaksi! (Silence)
————————————-
6 track 6 Zambra 6:46 (pokud bude nutné, budeme asi stahovat tak kolem 3:30…)
A: Juan Luis Leprevost
CD Ojos de Brujo: Bari / La Fabrica des Colores 2002, LFCCD001
————————————-
7 Milin Turki trk 1 4:22
A+T: Erik Marchand
H: Erik Marchand et le Taraf de Caransebes |BMG 588 792 / 1999
————————————-
8 track 1 Lay Down When You’re Done 3:07
A+T: Jason Wilber
CD Jason Wilber: Behind the Midway / Flat Earth Records 2000, FLT-122-CD
————————————-
Rind de Hore / Romanian dances
trk 1 7:46 / zkrátit na čas
A+T:(Sapo Perapaskero)
Z: Taraf de Haidouks - Musique des Tziganes / Cramworld CRAW 23CD / 1991
————————————-
10 track 11 Pet kroku k nebi 2:35
A: lidova, instr.
CD Teagrass: Eastbound / GNOSIS BRNO 1995, G-MUSIC 005
————————————-


25 února playlist

Yidu Tramvayem trk 3 (03:31)
A+T: Haydamaki
H: Haydamaky - Kobzar / 2008
————————————-
Weaving and Awaiting trk 2 5:58
A+T: Nuyen Le
H: Huong Thanh - Fragile Beauty Act / 2007
————————————-
Ku Khata trk 1 (02:15)
Vermelha trl 2 (05:34)
A+T: Novellas
H: Neco Novellas - New Dawn/Ku Khata World Connection / 2008
————————————-
Zula Zula trk 3 (03:57)
A+T: Novellas
H: Neco Novellas - New Dawn/Ku Khata World Connection / 2008
————————————-
Snowballs 3 (04:41)
A+T: Lebedev
H: Volga - Selected Works Lollipoppe / 2005
————————————-
Tourneblues 9 (9:05)
A+T: Ehrlich
H: Hadouk Trio - Baldamore Naive / 2007
————————————-
Žegar polje trk 21 2:32
A+T: tras
H: Zegar Zivi Cloud Valley / 2008
————————————-
Ojos tristes trk 5 04:16
A+T: Costo rico
H: Costo rico - El Patio |Ventilador CDA 037 / 2004
————————————-
Rich Woman trk 1 4:04
A+T: Plant
H: Robert Plant & Alison Krauss - Raising Sand Rounder / 2007
————————————-
Que Horas Nao Sao? trk 2 (03:51)
A+T: Vitor Ramil
H: Vitor Ramil & Marcos Suzano With Katia B / Think Global: Acoustic Brazil World Music Network / 2008
————————————-
Message trk 4 (04:19)
A+T: Haydamaki
H: Haydamaky - Kobzar Eastblok / 2008
————————————-

18 února

Dáma s čápem trk 4
A+T: Ostrouchov
H: Sto zvířat / Animal Music
—————————————————————————————————————
První ráno trk 4 1:34
A+T: Ostrouchov
H: Želary OST / THA
—————————————————————————————————————
3 Tere ‘ishq nacaia / Con esa morena trk 6 (11:45) CD1
A+T: Faiz al Faiz
H: Qawwali Flamenco CD1 / Accords Croisses / 2005
—————————————————————————————————————
4 Nine days wonder trk 3 5:24
A+T: Pivec
Z: Ondřej Pivec / Animal Music / 2008
—————————————————————————————————————
5 Killing the Blues trk 1 4:16
A+T: trad
H: Alison Krauss / Robert Plant / Rounder 2008
—————————————————————————————————————
6 Chinito Chinito
A+T: trad/arr Cooder
H: Ry Cooder / Chavez Ravine / Nonesuch 2005
—————————————————————————————————————
7 Biale fale trk 11 5:43
A+T: Tara Fuki
H: tarafuki - Auris / Indies 2007
—————————————————————————————————————
8 Kalinowym Mostem trk 1 5:02
A+T: Aga Zaryan
H: Aga Zaryan / Cosmopolis / 2007
—————————————————————————————————————
9 Madinah trk 1 6:31
A+T: Camara
H: Zubop Gambia - Live at Ronnie Scott’s |33Jazz102 / 2004
—————————————————————————————————————
10 Party on trk 5 4:50
A+T: Damien Dempsey
H: Damien Dempsey / Shots / Clear
—————————————————————————————————————

11 února

————————————-
18 I got an idea trk 8 4:37
A+T: Magnifico
H: Magnifico - Grande Finale Turbolentza / 2007
————————————-
17 Tytto Kulkija trk 3 3:39
A+T: trad
H: Sanna Kurki-Suonio - Huria / Rockadillo / 2007
————————————-
16 Mil Passos trk 5 4:00
A+T: Soha
H: Soha - D’Ici Et d’Ailleurs Opendisc / 2008
————————————-
13 La Kebradita trk 5 3:27
A+T: Camilo Lara
H: Instituto Mexicano Del Sonido - Pinata Noise Lab / 2007
————————————-
12 Imagina trk 14 3:30
A+T: Gertrudis
H: Gertrudis - Politica De Verbena Mass / 2007
————————————-
11 Pape Ndiaye trk 1 3:41
A+T: Diallo
H: Orchestra Baobab - Made In Dakar / World Circuit / 2007
————————————-
10 Ya Ta Kaaya trk 1 3:46
A+T: Justin Adams
H: Justin Adams - fRoots 30 fRoots / 2007
————————————-
9 L’Enamorada trk 1 3:50
A+T: Lídia Pujol
H: Lídia Pujol - Els Amants De Lilith Resistencia / 2007
————————————-
7 Lisanda Bambanda CD 2 6:49
A+T: trad
H: Mbilia Bel - Bel Canto Sterns / 2007
————————————-
6 Nasam Slaina trk 3 4:40
A+T: trad
H: Al Andaluz Project - Deus et Diabolus Galileo / 2007
————————————-
3 Balkan Qoulou trk 4 3:47
A+T: Watcha Clan
H: Watcha Clan / Diaspora Hi-FiPiranha
————————————- ———–
2 Be Ni Son trk 5 4:30
A+T: Camara
H: Les Amazones de Guinee - Wamato / Sterns / 2007
————————————-
1 I will not be sad CD1 trk 8 6:18
A+T: Gasparyan
H: Djivan Gasparyan - The Soul Of Armenia (Disc 1)Network / 2007
————————————-

playlist 4 února

Midnattsbeat trk 1 04:27
A+T: Luis-Reisler
H: Fagel Roc - Kropp och SjälPbP
—————————————————————————————————————
Goureh trk 4 04
A+T: Lotz-Ka
H: Mark Lotz Meets Omar Ka - A Fulas Call LiinguLLR / 2007
—————————————————————————————————————
Sanctus trk 2 2:19
A+T: trad
H: Barbara Furtuna - AdasgiuBuda / 2004
————————————————————————————————————— ———–
Av Harachamim trk 3 07:02
A+T: Malavsky
H: Samuel Malavsky - Ribon HaolamimIsrael Music
————————————————————————————————————— ———–
Cigano CD 1 trk 3 3:52
A+T: trad
H: Dulce Pontes - O Cora‡ao Tem Tres Portas [Live] (Disc 1)Zona Música/Ondeia / 2006
—————————————————————————————————————
Balkan Qoulou trk 4 3:47
A+T: Watcha Clan
H: Watcha ClanDiaspora Hi-FiPiranha
————————————————————————————————————— ———–
Élisatrk 1 07:21
A+T: Gainsbourg
H: Jane Birkin / Arabesque / Narada /
—————————————————————————————————————
Hun dee trk 3 3:53
A+T: Atongo Zimba
H: Atongo Zimba - Barefoot In The SandHippo / 2007
—————————————————————————————————————
Chahar trk 4 4:41
A+T: Farajpoori
H: Ensemble Dastan - Endless OceanAvakhorshid / 2007
—————————————————————————————————————
Strutti with some barbecue trk 5 4:41
A+T: Armtrong
H: Manu Dibango - Manu Dibango Joue BechettAbeille / 2007
————————————————————————————————————— ———–
Serenade Portugaisetrk 8 02:47
A+T: Lais
H: Lais - The Ladies Second Song Bang / 2007
—————————————————————————————————————
Be Ni Son trk 5 4:30
A+T: Camara
H: Les Amazones de Guinee - WamatoSterns / 2007
————————————————————————————————————— ———–

28 ledna Playlist

————————————-
18 Tytto Kulkija trk 3 3:39
A+T: trad
H: Sanna Kurki-Suonio - Huria / Rockadillo / 2007
————————————-
16 La Danza trk 1 5:23
A+T: Acetre
H: Acetre - Dehesario Galielo / 2007
————————————-
15 Dimokransa trk 1 4:26
A+T: Mayra Andrade
H: Mayra Andrade - Navega Sterns / 2006
————————————-
13 Nta Dima trk 9 3:05
A+T: Koite
H: Habib Koité & Bamada - AfrikiCumbancha / 2007
————————————-
12 Paska trk 2 2:47 / stah 2:30
A+T: trad
H: Telek - Amette The Blunt Label / 2004
————————————-
10 Ya Ta Kaaya trk 1 3:46
A+T: Justin Adams
H: Justin Adams - fRoots 30 fRoots / 2007
————————————-
9 Pandero trk 4 3:34
A+T: trad
H: Al Andaluz Project - Deus et Diabolus Galileo / 2007
————————————-
7 Leda And The Swan (Sudden Blow) trk 5 (03:49)
A+T: Lais
H: Lais - The Ladies Second Song Bang / 2007
————————————-
6 Eswi yo Wapi CD 1 trk 1 (hrát aspoň 7:50)
A+T: trad
H: Mbilia Bel - Bel Canto Sterns / 2007
————————————-
4 Tuti Santiagu trk 5 5:45
A+T: trad
H: Tcheka - Lonji Lusafrica / 2007
————————————-
3 Pape Ndiaye trk 1 3:41
A+T: Diallo
H: Orchestra Baobab - Made In DakarWorld Circuit / 2007
————————————-
2 Baay Faal trk 5 4:47
A+T: N’Dour
H: Youssou N’Dour - Rokku Mi Rokka/ Nonesuch / 2007
————————————-
1 Yerkinkn Ampela CD1 trk 12 5:55
A+T: Gasparyan
H: Djivan Gasparyan - The Soul Of Armenia (Disc 1)Network / 2007
————————————-

21 ledna 2008

—————————————————————————————————————
da Da La trk 4 5:24
A+T: trad
H: Aurelio y los Bravos / Punta Paradise - Punta ParadiseStonetree / 2006
—————————————————————————————————————
Dondo trk 1 03:57
A+T: trad
H: Junior Aranda / Paranda - Africa In Central AmericaStonetree / 1998
—————————————————————————————————————
Bounile trk 1 3:37
A+T: trad
H: Punta Cartel / Punta Paradise - Punta ParadiseStonetree / 2006
—————————————————————————————————————
1-Palacio.wav
—————————————————————————————————————
Wátina (I Called Out) trk 1 04:44
A+T: Palacio
H: Andy Palacio & The Garifuna Collective - Wátina / Cumbancha / 2006
—————————————————————————————————————
Timbloru trk 11 03:05
A+T: trad
H: Lugua Centeno Petio/ Teofilo Centeno / Paranda - Africa In Central AmericaStonetree / 1998
—————————————————————————————————————
Túmari Tibarimu trk 4 03:25
A+T: trad
H: Aurelio Martinez / Paranda - Africa In Central AmericaStonetree / 1998
—————————————————————————————————————
Náguya Nei trk 2 03:48
A+T: trad
H: Nabor Paul - Paranda - Africa In Central AmericaStonetree / 1998
—————————————————————————————————————
Balandria trk 3 03:57
A+T: trad
H: Jursino Cayetano / Paranda - Africa In Central AmericaStonetree / 1998
—————————————————————————————————————
Nabi trk 2 4:33
A+T: Palacio
H: Frombakabush / The First Ten Years Of Stonetree / 2007
—————————————————————————————————————
Baba (Father) trk 4 04:02
A+T: Palacio
H: Andy Palacio & The Garifuna Collective - Wátina / Cumbancha / 2006
—————————————————————————————————————
Águyuha Nidúhenu (My People Have Moved On) trk 10 05:14
A+T: Palacio
H: Andy Palacio & The Garifuna Collective - Wátina / Cumbancha / 2006
—————————————————————————————————————
Flirting Vibes trk 10 4:32
A+T: trad
H: Punta Paradise - Punta ParadiseStonetree / 2006
—————————————————————————————————————

14 ledna

1 Sawura Wako CD3 trk 2 (04:20)
A+T: Stella Chiweshe
H: Stella Chiweshe & the Earthquake - Africa Never Stands Still
—————————————————————————————————————
2 Neriatrk 6:04
A+T: Oliver Mtukudzi
H: Oliver Mtukudzi / Stern’s Music
—————————————————————————————————————
3 Nhemamusasa trk 4 4:49
A+T: Zuzana Novak
H: Zuzana Novak / fRoots
—————————————————————————————————————
4 Napukeni-Rakakwira_Mawere
A+T: Chirikure Chirikure
H: Chirikure Chirikure / zimaudio
—————————————————————————————————————
Bhundu Boys - Foolish Harp / Waerera 5:18
A+T: (trad.)
H: Friends on the road / Cooking Vinyl COOK CD 053
—————————————————————————————————————
6 Gotwe Rangu trk 5:39
A+T: John Chibadura
H: John Chibadura / zimaudio
—————————————————————————————————————
7 Natural Mystic
A+T: Marley
H: Zimbabwe Concert / musicof-freedom
—————————————————————————————————————
8 Siyajabula Namhlanje kazeta str 2 trk 1
A+T: Chinx
H: Comrade Chinx and the Police Band / Hondo Yeminda Vol. 2
—————————————————————————————————————
Our Zimbabwe 4:50
A+T: Henry Olonga
H: Henry Olonga / Our Zimbabwe / zimaudio
—————————————————————————————————————

7 ledna

Ya Ta Kaaya trk 1 3:46
A+T: Justin Adams
H: Justin Adams - fRoots 30 fRoots / 2007
————————————-
All things are quite silent trk 2 3:01
A+T: Bella Hardy
H: Bella Hardy - fRoots 30 fRoots / 2007
————————————-
L’Enamorada trk 1 3:50
A+T: Lídia Pujol
H: Lídia Pujol - Els Amants De Lilith Resistencia / 2007
————————————-
Milénu CD 2 trk 3 3:50
A+T: Redda
H: Tewelde Redda / The Very Best Of Ethiopiques CD2 manteca / 2007
————————————-
Kelya CD 1 trk 1 4:40
A+T: Rochereau
H: Tabu Ley Rochereau / The Voice Of Lightness / Sterns / 2007
————————————
Mkav tu trk 9 2:09
A+T: Saban Bajramovic
H: Fanfare Ciocarlia - Queens and Kings / Asphalt Tango
————————————-
Zamba Gris trk 1 04:20
A+T: Töpferova
H: Marta Töpferova - Flor Nocturna |World Village / 2006
————————————-
Bassekou trk 2 3:15
A+T: Kouyate
H: Bassekou Kouyate & Ngoni ba / Segu Blue / Outhere / 2007
————————————-
Mano Dayak
trk 2 5:43
A+T: Tinariwen
H: Tinariwen - Aman Iman: Water Is Life | / 2006
————————————-
Lidan Aban (Together) trk 5 04:45
A+T: Palacio
H: Andy Palacio & The Garifuna Collective - Wátina / Cumbancha / 2006
————————————-
Aremo Rindineddha trk 1 3:55
A+T: Coppola
H: Nidi D’Arac / Salento Senza Tempo promo music / 2007
————————————-
Nijaay trk 2 7:14
A+T: Diallo
H: Orchestra Baobab - Made In Dakar World Circuit / 2007
————————————-

6. 1. 2009

Tony Palmer’s All My Loving - the pop and rock documentary comes of age

[by Ken Hunt, London] The 1960s were a peculiar time for popular music in Britain. On the one hand, there was this enormous explosion of pop music (that was increasingly being called rock music) with a phenomenal coverage in periodicals and on the radio - especially pirate radio. On the other hand, British television barely bothered to cover the phenomenon, making at most feeble attempts to treat what was happening as worthy of serious treatment on television.

24. 9. 2007

číst vše...

In Concert 1975 - Richard & Linda Thompson - the way it was

[by Ken Hunt, London] Their marital relationship hitting the buffers by the beginning of the next decade was years away when Richard and Linda Thompson made these live recordings. Hindsight of that nature adds nothing to the frissons that In Concert 1975 delivers. After all, living a year of your life in no way compares to the way a year or three gets ‘telescoped’ for the purposes of biography. And in any case between 1974 and 1982 the couple released a sequence of jointly credited duo albums that count amongst the finest to come out of Britain during the period in terms of songcraft and performance. This is them at their peak, though they were soon to duck out of this life to pursue other, non-musical paths in a Sufi community.

14. 9. 2007

číst vše...

Archive

2007

 • 12.-15. července, Colours of Ostrava, Gipsy Kings (Francie), Goran Bregović (Srbsko), Bajofondo Tango Club (Argentina), Salsa Celtica (Skotsko), David Hykes & The Harmonic Choir (USA), Yungchen Lhamo (Tibet), Djivan Gasparyan (Arménie), Ba Cissoko (Guinea)
 • 21.-28. července, Folkové prázdniny, Náměšť nad Oslavou, Mari Boine (Norsko), Wimme Saari (Finsko), Suden Aika (Finsko), Nidi d´Arac (Itálie), Hasna El Becharia (Alžírsko), Salsa Celtica (Skotsko)
 • sobota 21. - neděle 22. července, Afoxé Loni (Brazílie /Německo), Axial (Brazílie), Uherské Hradiště, Letní filmová škola
 • pondělí 23. července, Renato Borghetti Quartet (Brazílie), Uherské Hradiště, Letní filmová škola
 • středa 25. července, Praha-Lucerna Music Bar, Susana Baca (Peru)
 • pátek 27. července, The Shin (Gruzie), Uherské Hradiště, Letní filmová škola
 • neděle 12. srpna Telč-Prázdniny, Värttinä (Finsko)
 • sobota 25. srpna, Sonic Youth (USA), Praha-Archa
 • středa 29. a čtvrtek 30. srpna, Belén Maya (Španělsko-flamenco) Praha-Archa
 • pátek 14. září, Huun-Huur Tu (Tuva), Praha-U Hasičů
 • čtvrtek 20. září, Erik Truffaz (Francie), Praha-Akropolis
 • 22-23. září, Tellu Turkka (Finsko) - finské runo songs, workshop
 • ponděli 1. a úterý 2. října, Ana Moura, Praha-Struny podzimu (Portugalsko)
 • čtvrtek 4. října, Soft Machine (UK), Praha-Akropolis
 • středa 10. října, Sidi Goma (Indie), Praha-Akropolis, video
 • čtvrtek 11. až neděle 14. října Festival bollywoodského filmu Praha-Světozor
 • pondělí 15. října Akli D. Alžírsko, Praha-Casa Gelmi
 • čtvrtek 18. až neděle 21. října Nogon Shumarov (Altaj, ex-Nogon + Bolot), Wolfgang Saus http://www.alikvotnifestival.cz
 • čtvrtek 18. října Slet bubeníků Praha-Archa
 • pátek 19. října Bu-Shi-Do Taiko drummers Praha-Archa

 • pondělí 22. října, Al Kooper (USA), Praha-Archa [video z r. 1967, Monterey Pop Festival]
 • čtvrtek 25. října, Bester Quartet (pův. Cracow Klezmer Band), Praha-Struny podzimu (Polsko)
 • středa 31. října, Yungchen Lhamo (Tibet), Praha-Archa
 • čtvrtek 1. listopadu, Yungchen Lhamo (Tibet), Ostrava-Evangelický kostel
 • čtvrtek 1. listopadu Praha-Akropolis, Värttinä (Finsko)
 • pátek 2. listopadu České Budějovice-Citadela, Värttinä (Finsko)
 • pátek 2. listopadu Praha-Kongresové centrum, Paco de Lucía (Španělsko, Kytara napříč žánry)
 • sobota 3. listopadu Vsetín-Dům kultury , Värttinä (Finsko)
 • pátek 9. listopadu, The Ex (Holandsko), Praha-Akropolis
 • 9. - 11. listopadu, Rumi Alive Festival,Praha, www.rumialive.org
 • 10-11. listopadu, Anita Mahdia Daulne (Zap Mama - Kongo/Belgie) - africké polyfonie, workshop
 • sobota 10. listopadu, Yasmin Levy (Izrael), Ostrava-Dům kultury
 • neděle 11. listopadu, Yasmin Levy (Izrael), Praha-Roxy
 • středa 21. listopadu, The Skatalites (Jamajka), Praha-Akropolis

 • sobota 24. listopadu, Dee Dee Bridgewater (USA + Mali), Praha-Kongresové centrum, www.jazzfestivalpraha.cz
 • sobota 24. listopadu, Lenka Lichtenberg (CZ-Kanada), Praha-Klub Violino, Krakovská 5
 • sobota 24. listopadu, Gogol Bordello (Ukrajina-New York), Praha-Archa
 • neděle 25. listopadu, Hector Zazou (Francie), Praha-Archa

 • čtvrtek 29. listopadu, Tcheka (Kapverdy), Praha-Akropolis
 • středa 5. prosince, Valja Balkanska, Petar Janev (Bulharsko-Rodopy), Praha-Akropolis

 • sobota 8. prosince, Cibelle (Brazílie), Praha-Akropolis
 • 2008

 • sobota 5. ledna Iva Bittová & Ida Kelarová, Praha-Lucerna
 • pondělí 14. ledna, Fanfare Ciocarlia (Rumunsko), Praha-Akropolis
 • čtvrtek 31. ledna, Amsterdam Klezmer Band (Holandsko-Ukrajina), Praha-Akropolis
 • čtvrtek 31. ledna, Boban i Marko Marković Orkestar (Srbsko), Praha-Archa
 • středa 30. ledna, Feng-yűn Song, Vítání Roku Myši, Český Krumlov-Městské divadlo
 • pátek 1. února, Feng-yűn Song, Vítání Roku Myši, Praha-Akropolis
 • sobota 2. února, Feng-yűn Song, Vítání Roku Myši, Nymburk-Hálkovo městské divadlo
 • čtvrtek 7. února, Feng-yűn Song, Hudební oslava Roku Myši, Hradec Králové
  http://cinskyfestival.cz/
 • úterý 12. února, Kruzenstern + Parohod (Izrael), Plzeň-Divadlo Pod lampou
 • středa 13. února, Kruzenstern + Parohod (Izrael), Praha-Cross
  http://www.parohod.net/
 • sobota 16. února, Jane Birkin (Francie), Praha-Archa
 • pátek 29. února, Volga (Rusko), Praha-Skutečnost
 • sobota 1. března, Costo Rico (Španělsko), Praha-Akropolis
 • neděle 2. března, Costo Rico (Španělsko), Pstrava-Templ Club
 • sobota 15. března, Watcha Clan (Francie), Brno
 • neděle 16. března, Watcha Clan (Francie), Ostrava-Templ Club
 • čtvrtek 20. března, Watcha Clan (Francie), Praha-Akropolis
 • úterý 25.března, Mamadou Diabaté (Burkina Faso, balafon, djembe, zpěv), Praha-Čajovna jedna báseň, Pod Zvonařkou 14
 • středa 26. března, Mamadou Diabaté (Burkina Faso, balafon, djembe, zpěv), Praha-Dahab, Dlouhá 33
 • sobota 29. března, Amit Chatterjee Alliance (USA-Indie-CZ), Trutnov-Jazzinec
 • pondělí 31. března, Goran Bregović (Srbsko), Praha-Kongresové centrum
 • úterý 1. dubna, Altai Kai (Altaj), Praha-U Hasičů
 • úterý 1. dubna, Seth Lakeman (Spojené království). Praha-Akropolis
 • čtvrtek 10.dubna, Barbez (USA), více Praha-Chateau Rouge
 • 4. - 12. dubna, turné Marty Töpferové
 • neděle 13. dubna, Avishai Cohen Vocal Project (Izrael) Praha-Akropolis
 • středa 23. dubna, Jagalmaj (CZ-Střední Asie) Praha-Dahab
 • úterý 6. května, The Blind Boys Of Alabama (USA), Praha-Lucerna
 • úterý 13. května, Maria Raducanu (Rumunsko)
 • středa 14. května, Taraf de Haidouks (Rumunsko), Praha-Akropolis
 • pondělí 19. května, La Troba Kung-Fu (Barcelona) , Praha-Lucerna Music Bar
 • středa 21. května, Omar Ka (Senegal-Holandsko), Olomouc-
  Divadelní Flora
 • středa 21. května, John McLaughlin, Praha-Lucerna
 • sobota 24. května, Alan Stivell, Okoř
 • středa 28. května, Habib Koite (Mali), Praha-Akropolis
 • neděle 1. června, Bassekou Kouyate (Mali), Praha-Akropolis
 • pondělí 2. června, Orchestra Baobab (Senegal) , Praha-Lucerna Music Bar
 • čtvrtek 5. června, Kayo Dot (USA) / The Ruin Of Ruins, Praha-Chateau Rouge
 • neděle 15. června, prezentace Mondomix, (Francie), 10.00-14.00, Praha-Žofín , Rytířský sál, v rámci festivalu Zlatá Praha, projekce:
 • - Desert Blues, a musical film by Michel Jaffrennou produced by Mondomix, with Arte France, Contre Jour, Divano Production, Mali K7 (60′) with Habib Koité, Afel Bocoum and Tartit.  - Wijdan, the mystery of Gnawa trance music, a film written by Bella Lenestour, directed by John Allen (52′)

 • čtvrtek 19. června, Amit Chatterjee a Tomáš Reindl (indická klasická hudba), Praha-Vyšehrad, Staré Purkrabství
 • pátek 27. června, Respect Festival, Kiva (Kanada), Ersatzmusika (Rusko), Lo Cor de la Plana (Francie), Besh o Drom (Maďarsko)
 • sobota 28. června, Respect Festival, Tanya Tagaq (Kanada), Toy Vivo (Izrael), Oumou Sangare (Mali)

 • 3.-6. července, Mariana Sadovska & Victoria Hanna, Tanz und Folk Festival Rudolstadt Německohttp://www.tff-rudolstadt.de/
 • pondělí 7. července, Iva Bittová Praha - sv. Šimona a Judy
 • 10. -13. července , Colours of Ostrava, Kiran Ahluwalia, Habib Koité & Bamada, Daby Touré, Noa, Tim Eriksen, Tanya Tagaq, A Filetta, Gendos, Sinéad O´Connor, Gogol Bordello, Jan Garbarek Group & Trilok Gurtu,

 • 17.-27. července, Gruppo Spontaneo Trallalero (Itálie), Glatt und Verkehrt Festival Krems, Rakousko, www.glattundverkehrt.at
 • středa 23. července, Parno Graszt (Maďarsko) Praha-Rock Café
 • 18.-25. července, David Evans turné (USA, blues), více
 • sobota 19. července, Marta Töpferová, Unijazz Festival, Boskovice
 • 19.-23. července, Iva Bittová & George Mráz, Hazmat Modine, Marta Töpferová, Lucia Pulido, Tcheka, Glen Hansard & Markéta Irglová, Náměšť nad Oslavou - Folkové prázdniny
 • čtvrtek 21. srpna, Companía María Serrano - Flamentango (Španělsko), Brno-Boby centrum, www.iberica.cz
 • pátek 22. srpna, Companía María Serrano - Flamentango (Španělsko), Bratislava-Park kultury a oddychu, www.iberica.cz
 • sobota 23. srpna, Companía María Serrano - Flamentango (Španělsko), Boskovický zámek - nádvoří, www.iberica.cz
 • čtvrtek 28. srpna, Haradhan Das (Baulské písně z Bengálu), Praha-Čajovna jedna báseň
 • čtvrtek 11. září, Simba Vibration (Rusko/Finsko/Kongo), Praha-Baráčnická rychta
 • 12.-14. září, David Hykes, Wolfgang Saus Pražské znění
 • středa 24. září, Echoes Of Namibia Music Band (Namibie), Praha-Baráčnická rychta
 • pátek 26. září, Natacha Atlas (UK-Egypt), Praha-Lucerna Music Bar
 • sobota 4. října, The Young Gods acoustic (Švýcarsko), Praha-Akropolis
 • čtvrtek 21. srpna, Companía María Serrano - Flamentango (Španělsko), Brno-Boby centrum, www.iberica.cz
 • pátek 22. srpna, Companía María Serrano - Flamentango (Španělsko), Bratislava-Park kultury a oddychu, www.iberica.cz
 • sobota 23. srpna, Companía María Serrano - Flamentango (Španělsko), Boskovický zámek - nádvoří, www.iberica.cz
 • čtvrtek 28. srpna, Haradhan Das (Baulské písně z Bengálu), Praha-Čajovna jedna báseň
 • čtvrtek 11. září, Simba Vibration (Rusko/Finsko/Kongo), Praha-Baráčnická rychta
 • 12.-14. září, David Hykes, Wolfgang Saus Pražské znění
 • středa 24. září, Echoes Of Namibia Music Band (Namibie), Praha-Baráčnická rychta
 • pátek 26. září, Natacha Atlas (UK-Egypt), Praha-Lucerna Music Bar
 • sobota 4. října, The Young Gods acoustic (Švýcarsko), Praha-Akropolis
 • pátek 10. října, Melingo (Argentina) Praha-Akropolis
 • sobota 11. října, Chava Alberstein (Izrael), video, Praha - Struny podzimu, Rudolfinum
 • úterý 14. října, Eva Quartet (Bulharsko), Praha-Akropolis
 • čtvrtek 16. října Huun-Huur-Tu (Tuva), Praha-Kostel sv. Václava
 • středa 22. října, Erik Truffaz (Francie), Praha-Akropolis
 • středa 22. října, Juana Molina (Argentina), Praha-Lucerna Music Bar
 • pátek 24. října, Bembeya Jazz (Guinea), Praha-Akropolis
 • pondělí 27. října, Erno (Belgie) Praha-Reduta
 • úterý 28. října, Deti Picasso (Rusko-Arménie) Praha-Cross Club
 • úterý 4. listopadu, Etran Finatawa (Niger), Praha-Akropolis
 • středa 5. a čtvrtek 6. listopadu, Tenores di Bitti (Sardinie), Praha - Struny podzimu, České muzeum hudby
 • čtvrtek 6. listopadu, Jon Hassell (USA), Praha-Akropolis
 • neděle 9. listopadu, Asa (Nigérie), Praha-Akropolis
 • úterý 11. listopadu, Rabih Abou-Khalil (Libanon), Praha - Struny podzimu, Rudolfinum
 • čtvrtek 13. listopadu, Lila Downs (Mexiko-USA), Praha-Akropolis
 • čtvrtek 13. listopadu, Asian Dub Foundation (UK), Praha-Roxy
 • středa 19. listopadu, Mario Lucio (Kapverdské ostrovy), Praha-Baráčnická rychta
 • pondělí 24. listopadu, King Naat Veliov (Makedonie), Praha - Retro Music Hall
 • čtvrtek 27. listopadu, Theodosii Spassov (BG), Rock Café Praha
 • sobota 29. listopadu, The Skatalites (Jamajka), Praha-Akropolis
 • středa 3. prosince, Liljana Buttler (Srbsko), Praha-Akropolis
 • středa 10. prosince. Okna Tsahan Zam (Kalmykia-Rusko), Praha-Hlahol, Masarykovo n. 16
 • čtvrtek 11. prosince, La Cherga (ex-Jugo), Praha-Cross Club
 • čtvrtek 25. prosince, Goran Bregović (Srbsko), Praha-Kongresové centrum
 • 2009

 • čtvrtek 22. ledna, Zdob Si Zdub (Moldova), Praha-Rock Cafe
 • středa 28. ledna, Parno Graszt + Cimbaliband (Maďarsko), Praha-Rock Cafe
 • čtrtek 29. ledna, Parno Graszt (Maďarsko), Pardubice-Divaldo 29
 • úterý 17. února, Tanya Tagaq (Kanada), Ústí/L, Národní dům
 • středa 18. února, Tanya Tagaq (Kanada), Praha-Akropolis
 • středa 25. února, Tony Allen (Nigérie), Praha-Akropolis
 • středa 18. března, Dubioza (Bosna), Brno-Fleda
 • pondělí 23. března. Habib Koité (Mali) Praha-Akropolis
 • úterý 24. března, Boban i Marko Marković Orkestar (Srbsko), Jablonec/Nisou-Eurocentrum
 • pondělí 23. března. Jonianet + Saze (Albánská polyfonie), Veselí nad Moravou-Kulturní dům
 • úterý 24. března, Jonianet + Saze (Albánská polyfonie), Olomouc-kaple Božího těla
 • středa 25. března, Jonianet + Saze 10h, přednáška spojená s koncertem, Olomouc-univerzita
 • čtvrtek 26. března, Jonianet + Saze (Albánská polyfonie), Praha-Hlahol
 • čtvrtek 2. dubna, Amit Chatterjee - Ocean on Fire , Praha-Vyšehrad
 • úterý 7. dubna Boban i Marko Marković Orkestar (Srbsko), Praha-Archa
 • středa 8. dubna Boban i Marko Marković Orkestar (Srbsko), Brno-Fléda
 • čtvrtek 16. dubna, Dhol Foundation (Spojené království), Praha-Roxy
 • čtvrtek 16. dubna, Gino Sitson (Kamerun/USA), Praha-Kino Atlas
 • neděle 19. dubna, Yair Dalal (Izrael), Praha-Divadlo u hasičů
 • čtvrtek 23. dubna, Fanfare Ciocarlia (Rumunsko), Praha-Akropolis
 • čtvrtek 23. dubna, Rez Abbasi + Kiran Ahluwalia (Pakistán/Indie/USA), Praha-Reduta
 • úterý 28. dubna, Koncert za nezávislé mediální rady v ČR, Inventura demokracie, 16:00 - 23:00, Praha-Václavské náměstí, Tata Bojs, The Prostitutes, 100°C, Refugee All Star
 • pondělí 27. dubna, Rez Abbasi + Kiran Ahluwalia (Pakistán/Indie/USA), Brno-JazzFest

 • středa 29. dubna, La Caita (flamenco, Španělsko) Praha-Archa
 • středa 6. května, Afel Bocoum (Mali) Praha-U hasičů
 • úterý 12. května Renato Borghetti (Brazílie), Praha-Akropolis
 • úterý 19. května Pad Prapad Moujika (Francie) Plzeň
 • středa 20. května Pad Prapad Moujika (Francie) Cross
 • pátek 22. května Pad Prapad Moujika (Francie) Pardubice
 • pondělí 25. května, Malick Pathé Sow (Senegal), Praha-Akropolis
 • pondělí 25. května Vent d’Etats (Francie) Chapeau Rouge (+ dalši projekty členů kapely 26. tamtéž)
 • 26. května - 1. června, Lenka Lichtenberg, (klezmer, CZ-Kanada) CZ turné
 • čtvrtek 28. května Albert Bisaso Ssempeke - Amadinda Quartet (Uganda), Praha-Baráčnická rychta
 • čtvrtek 28. května Romengo (Maďarsko), Praha-Roxy
 • 28. 5.-6. 6. Marta Töpferová CZ turné
 • pátek 29. května CimbaliBand (Maďarsko) Pardubice
 • sobota 30. května Cimbaliband (Maďarsko), Anastácia Azevedo (Brazílie-Německo), La Cherga (ex-Jugo). Hradec Králové
 • pondělí 1. června, Zappa plays Zappa Praha-Archa
 • úterý 2. června Zuco 103 (Brazílie-Evropa), Praha-Akropolis
 • pátek-sobota 5.-6. června Parno Graszt, Iván Gutiérrez atd, Praha-Habrovka
 • neděle 7. června, La Troba Kung-Fu (Španělsko-Katalánsko) Praha-Akropolis
 • 19. - 20.6. Festival Colour Meeting Polička
 • pátek 19. června, Orka & Eivør Pálsdóttir (Faroe), Mad Manoush (Šýcarsko), Praha-United Islands
 • sobota 20. června Almasala (Španělsko), Mitsoura (Maďarsko) Praha-United Islands
 • čtvrtek 25. června, Justin Adams-Juldeh Camara, Ústí nad Labem
 • pátek 26. června, Erik Truffaz-Benares, Justin Adams-Juldeh Camara, Praha-Respect Festival
 • sobota 27. června, Muzsikas, Kasai All Stars, Issa Bagaygo, Mari Boine , Praha-Respect Festival
 • neděle 5. července . Parno Graszt (Maďarsko) Litomeřický kořen
 • 9. - 12. července, Johnny Clegg, Sean Kuti, Speed Caravan, LA 33, Asian Dub Foundation, Colors of Ostrava
 • úterý 14. července Irfan Muertes (Francie) Cafe na 1/2 cesty
 • čtvrtek 16. července, Philip Glass (USA), Praha-Kongresové centrum
 • pátek 17. července Irfan Muertes (Francie) Boskovice
 • úterý 21. července, Bajofondo (Argentina-Uruguay.), Praha-Lucerna Music Bar
 • pátek 31. července CimbaliBand (Maďarsko) SázavaFest
 • 31. července - 2. srpna, Svirzh (pův. Mukachevo) World Music Festival
 • středa 9. září Autorickshaw (Kanada), Praha-Akropolis
 • podělí 21. září Paul McKenna Band, Jeana Leslie & Siobhan Miller (Skotsko) Praha-Akropolis
 • úterý 22. září Oregon (USA) Praha-Městská knihovna
 • pátek 25. září Speed Caravan, Praha-Akropolis (Alžírsko-Francie)
 • čtvrtek 1. října Sophie Hunger, Praha-Akropolis (Švýcarsko)
 • sobota 3. října Qawal Najmuddin, Praha-Kostel sv. Šimona a Judy (Pakistán)
 • středa 7. října DJ Shantel & Bucovina, Praha-Akropolis (Německo-Balkán)
 • neděle 11. října Mamadou Diabate + Bekadiya, Praha-Akropolis (Burkina Faso)
 • čtvrtek 15. října Roy Ayers, Praha-Akropolis (USA)
 • 16. - 26. října Dance Meridian, Praha www.openfield.cz
 • středa 21. října Rageous Gratoons (Francie) Praha-Lucerna Music Bar
 • čtvrtek 22. října Natacha Atlas + Mazeeka Ensemble, Praha-Lucerna Music Bar
 • sobota 31. října Tonton Sylla (Guinea), Rytmy Afriky, Praha-KC Novodvorská
 • pátek 6. listopadu Matthias Loibner, Daniel Kahuda (A,CZ) Praha-Písecká brána
 • pondělí 9. listopadu Volga (Rusko) Praha-Jazz Dock
 • středa 11. listopadu Tinariwen (Sahara) Praha-Roxy
 • pátek 13. listopadu Nills Peter Molvaer, Praha-Akropolis (Norsko)
 • sobota 14. listopadu Sin Rumbo (tango nuevo) + George Pacurar, Praha-Krásný ztráty
 • neděle 15. listopadu Mari Boine, Praha-KC Vltavská (Norsko)
 • neděle 22. listopadu, Meznárodní weekend žen, Forgo (HU), Inga Liljestrom (Aus), Sheema Mukherjee (UK) Praha-Archa
 • pátek 27. listopadu Diamanda Galás (USA) Praha-Archa
 • neděle 29. listopadu Avishai Cohen - Aurora (Izrael) Praha-Rudolfinum

 • úterý 1. prosince Amélia Muge (Portugalsko) Praha-Jazz Dock
 • středa 2. prosince Lavach (Francie-Arménie) Praha-Rubín
 • úterý 8. prosince Lo Cor de La Plana (Francie) Praha-Akropolis
 • pátek 11. prosince Gogol Bordello (New York) Praha-Incheba Aréna
 • 2010

 • sobota 9. ledna Julian Teubal + Javier Cura - Minimaltango (CZ-Uruguay-Argentina) Praha-Divadlo na prádle
 • úterý 12. ledna Slonovski Bal (Francie) Praha-Rock Cafe
 • úterý 26. ledna Mahala Rai Banda (Rumunsko) Praha-Akropolis
 • středa 10. února Rachid Taha (Francie-Alžír) Praha-Lucerna Music Bar
 • středa 17. února Tartit (Mali) Praha-Akropolis
 • středa 17. února Szilvia Bognár Praha-Maďarské kulturní středisko
 • čtvrtek 18. února Tartit (Mali) Trutnov-Jazzinec
 • pátek 5. března Erik Truffaz & Sly Johnson (Francie-USA) Praha-Akropolis
 • pátek 12. března Stephan Micus (Německo) Praha-sv. Šimona a Judy
 • neděle 14. března Los Van Van (Kuba) Praha-Akropolis
 • pondělí 15. března Fanfare Ciocarlia (Rumunsko) Praha-Akropolis
 • čtvrtek 1. dubna Marta Töpferová Olomouc-Divadlo Hudby
 • pátek 2. dubna Marta Töpferová Nový Jičín
 • sobota 3. dubna Marta Töpferová Uherské Hradiště
 • pondělí 5. dubna Marta Töpferová Kolín
 • středa 7. dubna Marta Töpferová Praha-Jazz Dock
 • čtvrtek 8. dubna Marta Töpferová Děčín

 • pátek 16. dubna Portico Quartet Praha-Akropolis
 • sobota 17. dubna Amos Hoffman Quartet (Izrael) Praha-U Hasičů
 • čtvrtek 29. dubna Kihnoua (USA, Korea, Holandsko) Praha-Akropolis
 • úterý 4. května Ana Lains (Portugalsko), Praha-U Hasičů
 • úterý 4. května Bobby McFerrin (USA), Praha-Obecní dům
 • středa 5. května Bobby McFerrin (USA), Praha-Kongresové centrum
 • čtvrtek 6. května Amsterdam Klezmer Band + Alec Kopyt (Holandsko-Ukrajina), Praha-Akropolis
 • pondělí 10. května Yann Tiersen (Francie), Praha-Archa
 • úterý 18. května Tanya Tagaq (Kanada), Praha-Akropolis
 • středa 19. května U.N.I.T.E (UK), Praha-Lucerna Music Bar
 • čtvrtek 27. května Oana Catalina Chitu + Bucharest Tango (Rumunsko), Praha-Akropolis
 • sobota 29. května Kal (Srbsko), Mitsoura (Maďarsko), Hradec Králové-Letní kino
 • pondělí 31. května Hazmat Modine (USA), Praha-Lucerna Music Bar
 • pátek 18. června Anthony Joseph & Spasm Band, Trio Kazanchis, Respect Festival, Praha-Štvanice
 • sobota 19. června Assurd, Orchestra Baobab, Trio Joubran, Yat-Kha, Respect Festival, Praha-Štvanice
 • 24.-26. června, Alejandro Toledo, Amparo Sánchez, Kíla, aj., Praha-United Islands
 • pondělí 12. července Abraham Inc. feat David Krakauer, Socalled (Kanada-USA), Praha-Lucerna Music Bar
 • úterý 13. července The Ex & Chalachew Trio (Etiopie-Belgie), Praha-Akropolis
 • úterý 3. srpna Paco De Lucia, Duquende (Španělsko), Praha-Smetanova síň
 • neděle 15. srpna Beirut (USA), Praha-KC Vltavská
 • čtvrtek 19. srpna Lucía Guarnido (flamenco tanec z Granady), Praha-Archa, http://www.iberica.cz/program  video
 • úterý 14. září Besh o’droM (Maďarsko), Praha-Akropolis
 • neděle 19. září Hanne Hukkelberg (Norsko), Praha-Akropolis
 • úterý 21. září Boris Malkovsky trio (Izrael-Polsko), Praha-Akropolis
 • pátek 1. října Sophie Hunger (Švýcarsko), Praha-Akropolis
 • středa 13. října Parno Graszt (Maďarsko), Praha-Akropolis
 • čtvrtek 21. října Alash (Tuva), Praha-České muzeum hudby
 • čtvrtek 21. října Terje Rypdal & Palle Mikkellborg (Norsko-Dánsko), Praha-Akropolis
 • sobota 23. října Sidiki Camara, Mohamed Cissé (!!Les Ballets Africains) (Mali-Guinea), Praha-KC Vltavská, rytmy.afro.cz
 • neděle 24. října Elio Revé y su Charangón (Norsko-Dánsko), (Kuba), Praha-Retro Music Hall
 • pondělí 25. října A Naifa (Portugalsko), Praha-Akropolis • .

 • pondělí 25. října Oudaden (Maroko), Praha-Lucerna Music Bar
 • neděle 31. října Kayhan Kalhor & Brooklyn Rider (Irán-USA), Praha-Rudolfinum
 • sobota 6. listopadu !!!! zrušeno Cheikh Lo (Senegal), Praha-Akropolis
 • středa 10. listopadu Mostar Sevdah Reunion (Bosna), Praha-Jazztime Krakovská 19
 • středa 10.listopadu Bob Bonastre (Francie), Praha-Dům U Kamenného zvonu, Dance Meridian
 • čtvrtek 11. listopadu Marta Töpferová (CZ-USA), Praha-sv. Šimona a Judy
 • čtvrtek 18. listopadu Meredith Monk & Vocal Ensemble (USA), Praha-Archa
 • středa 24. listopadu Les Triaboliques (UK), Praha-Akropolis
 • neděle 28. listopadu Staff Benda Bilili, film , Praha-Francouzský institut
 • pátek 3. prosince Lenka Lichtenberg; Yair Dalal, Michal Foršt, Praha-Divadlo na prádle, Sefardi/Yiddish chanuka
 • pátek 10. prosince Attwenger (Rakousko), Praha-Akropolis
 • úterý 14. prosince Kobzos (Maďarsko), Praha-Maďarské kulturní středisko
 • 2011


 • čtvrtek 13. ledna FELA! muzikál v live přenosu z Londýna, Praha-kino Aero 19.45 h
 • čtvrtek 20.ledna 2011 Fanfare Ciocarlia (Rumunsko), Praha-Akropolis
 • neděle 30. ledna Magnifico (Slovinsko), Praha-Akropolis
 • pátek 18. února The Young Gods (Švýcarsko), Praha-Akropolis
 • sobota 19. února The Young Gods (Švýcarsko), Praha-Akropolis
 • středa 23. února Konono n°1 (Kongo), Praha-Akropolis
 • pátek 25. února Gotan Project (Francie), Praha-Archa
 • pátek 25. března Portico Quartet (UK), Praha-Akropolis
 • pátek 1. dubna Watcha Clan (F), Praha-Retro Music Hall
 • sobota 2. dubna Van der Graaf Generator (UK), Praha-Akropolis
 • čtvrtek 7. dubna Huun-Huur-Tu (Tuva), Praha-U Hasičů
 • úterý 12. dubna The EX (Holandsko), Praha-Akropolis
 • sobota 16. dubna Vijay Iyer (piano) - Prasana (guitar, voice) - Nitin Mitta (tabla) (Indie/USA), Praha-Jazztime
 • pátek 6. května Dorantes Trio (Španělsko), Praha-U Hasičů
 • úterý 10. května Susana Baca (Peru), Praha-Lucerna Music Bar
 • úterý 10. května Kroke (Polsko), Praha-Španělska synagoga
 • neděle a pondělí 15. a 16. května, Rituály tibetských mnichů bön, Praha-Archa
 • středa 25. května Sophie Hunger (Švýcarsko), Praha-Akropolis
 • čtvrtek 26. května Terrakota (Portugalsko), Praha-Akropolis

 • čtvrtek 9. června, Dr.Goswami (sitar, Indie), Elena Kubičková (esraj), Tomáš Reindl (tabla - indická klasická hudba), Praha-Atrium
 • sobota 11. června, Wang Li (Čína), Oudaden (Maroko), Souad Massi (Alžírsko), ExGet (Etiopie-Holandsko), festival Respect, Praha-Císařská louka
 • neděle 12. června, Sahra Halgan (Somaliland), Louis (Srbsko), Staff Benda Bilili (Kongo), festival Respect, Praha-Císařská louka
 • pondělí 20. června António Zambujo (Portugalsko), Praha-Divadlo u hasičů
 • sobota 2. července Elemotho (Namibie), Praha-Jazztime, Krakovská 19
 • čtvrtek 7. července Esperanza Spalding (USA), Praha-Hudební divadlo Karlín
 • čtvrtek 28. července Lenka Lichtenberg feat. Yair Dalal (Kanada/Izrael/CZ), Praha-Jazz Time
 • středa 10. srpna, Julian Teubal Ensemble (tango nuevo, Argentina-CZ), Praha-JazzTime
 • čtvrtek 11. srpna, Marta Töpferová, Praha-Jazz Dock
 • neděle 14. srpna, Julian Teubal Ensemble (tango nuevo, Argentina-CZ), Praha-Carpe Diem
 • neděle 14. srpna, Klezmatics (New York), Telč
 • úterý 16. srpna, Cheikh Lo (Senegal), Praha-Akropolis
 • pátek 19. srpna, Iván Vargas, Vero „La India“, Raúl Molina(Španělsko), Praha-divadlo ABC
 • čtvrtek 22. září, Yasmin Levy (Israel), Praha-Španělská synagoga
 • pondělí 26. září, Dobet Gnahoré (Pobřeží slonoviny), Praha-Akropolis
 • úterý 27. září, Klezmatics (New York), Praha-Akropolis
 • úterý 4. října, Iva Bittová & Čikori Praha-Akropolis
 • úterý 4. října, Marta Töpferová, Beroun-Sál České pojišťovny
 • čtvrtek 6. října, Marta Töpferová, Karlovy Vary-Klub Paderewski
 • pátek 7. října, Marta Töpferová, Mělník-Masarykův Kulturní Dům
 • neděle 9. října, Marta Töpferová, Praha-Forum 2000
 • pondělí 10. října, Marta Töpferová a Zuzana Lapčíková, Praha-Žofín malý sál
 • úterý 11.října, Iván Gutierrez & Madera Praha-Švandovo divadlo
 • čtvrtek 13. října, Harouna Dembélé & Parissi (Burkina Faso), Praha-Baráčnická rychta
 • úterý 18. října, Duo Ranas (Argentina), Praha-Jazz Time
 • středa 19. října, Dead Combo (Portugalsko), Praha-Akropolis
 • pondělí 24. října, Susheela Raman (UK), Praha-Akropolis
 • úterý 25. října, A Filetta (Korsika), Praha-České muzeum hudby
 • středa 2. listopadu, Kimmo Pohjonen, Samuli Kosminen, Proton Quartet (Finsko), Praha-Veletržní palác
 • středa 2. listopadu, Zohar Fresco Trio (Israel), Praha-Jazz Time
 • středa 2. listopadu, Dubioza kolektiv (Bosna), Praha-Akropolis
 • čtvrtek 3. listopadu, Dubioza kolektiv (Bosna), Brno-Fléda
 • pátek 4. listopadu, The Pyramids (USA), Praha-Akropolis
 • sobota 5. listopadu, Dubioza kolektiv (Bosna), Ostrava-Cool Tour
 • neděle 6. listopadu, Zakir Hussain + Masters of Percussion (Indie), Praha-sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti 1
 • středa 9. listopadu, The Mekons (UK), Praha-Jazz time
 • úterý 15. listopadu, Vicente Amigo Praha-Divadlo Hybernia
 • neděle 13. listopadu, Mary Macmaster & Donald Hay (Skotsko), Kutná Hora, GASK
 • úterý 15. listopadu, Vicente Amigo (Španělsko, flamenco kytara), Praha-Hybernia.
 • středa 16. listopadu, JuJu (UK/Gambie), Praha-Akropolis
 • středa 16. listopadu, Mary Macmaster & Donald Hay (Skotsko), Tábor-Divadlo Oskara Nedbala
 • čtvrtek 17. listopadu, JuJu (UK/Gambie), Trutnov
 • čtvrtek 17. listopadu, Mary Macmaster & Donald Hay (Skotsko), Žďár Nad Sázavou-Městské divadlo
 • pátek 18. listopadu, JuJu (UK/Gambie), Šumperk-Blues Alive
 • pátek 18. listopadu, Mary Macmaster & Donald Hay (Skotsko), Šumperk-Blues Alive
 • čtvrtek 24. listopadu, Mahala Rai Banda (Rumunsko), Praha-Akropolis
 • pátek 25. listopadu, Rytmy Afriky, Praha-KC Vltavská
 • středa 7. prosince, Imam Baildi, Praha-Akropolis
 • 2012

 • sobota 7. ledna, Marta Töpferová, Praha-Jazz Dock
 • neděle 8. ledna, Marta Töpferová, Praha-Jazz Dock
 • sobota 14. ledna, Maria Serrano & Compania (Španělsko), Praha-U hasičů
 • pondělí 30. ledna, Master Musicians of Jajouka (Maroko), Praha-Lucerna Music Bar
 • úterý 7. února, Samba Sunda Quintet (Indonésie), Praha-Akropolis
 • pátek 10. února, Parno Grazst (Maďarsko), Praha-Akropolis
 • pátek 17. února, Grand Pianoramax (Švýcarsko-USA), Praha-Akropolis
 • neděle 18. března, Los Van Van (Kuba), Praha Akropolis
 • úterý 27. března, Konono No.1 (Kongo), Praha Akropolis
 • středa 28. března, Di Grine Kuzine (Německo), Praha Akropolis
 • úterý 3. dubna, Céu (Brazílie), Praha Akropolis
 • středa 11. dubna, Malika Zarra (Maroko), Praha-U Hasičů
 • úterý 17. dubna, Marta Töpferová + Zuzana Lapčíková, Praha-Švandovo divadlo
 • čtvrtek 19. dubna, Yann-Fanch Kemener (Bretaň), Praha- Jazz Time
 • středa 9.května, Márcio Faraco (Brazílie), Praha-U Hasičů
 • sobota 12. května, Oquestrada (Portugalsko), Praha Akropolis
 • pondělí 21. května, Red Baraat (USA-Indie), Rock Café
 • čtvrtek 24. května, Marta Töpferová & Lucía Pulido (Kolumbie), Praha-Jazz Dock
 • sobota 26 května, Marta Töpferová & Lucía Pulido (Kolumbie), Praha-Mezi ploty
 • sobota 26. května, Marta Töpferová & Lucía Pulido (Kolumbie), Praha-Jazz Dock
 • neděle 27 května, Marta Töpferová Teplice
 • úterý 29. května, Mamadou Diabaté & Percussion Mania (Burkina Faso), Praha- Jazz Time
 • čtvrtek 7. června, Hazmat Modine (USA), Praha-Rock Café
 • sobota 16.-neděle 17. června, Respect festival Praha
 • středa 20. června, Lenka Lichtenberg (CZ-Kanada), Yair Dalal (Izrael), Písně pro dýchající stěny, Praha-Jeruzalémská synagoga (u Jindřišké věže)
 • úterý 26. června, Paco De Lucia (Španělsko), Praha-Lucerna
 • úterý 10. července, Warpaint (USA), Praha-Akropolis
 • čtvrtek 26. července, Altai Kai (Altaj), Praha-Carpe Diem
 • středa 25. července, Alaev Family (Izrael/Tádžikistán), Praha-Akropolis
 • pátek 31. srpna, Sin Rumbo (feat. Julian Teubal, Argentina-CZ-etc), Praha-Ateliér Antonie, Plaská 4
 • středa 5. záři, Julian Teubal Ensemble (Argentina-CZ-etc), Praha-JazzTime
 • pátek 21. září, Zohreh Jooya (Iran/Afganistan), Praha-JazzTime
 • středa 26. září, Sun Ra Arkestra (USA), Praha-Akropolis
 • úterý 2. října, Ibrahim Maalouf (Libanon), Praha-Akropolis
 • sobota 6. října, Anna Aaron (Švýcarsko), Praha-Akropolis
 • neděle 7. října, Ayarkhaan (Jakutsko) Praha-České muzeum hudby
 • středa 10, října, DagaDana (Polsko), Brno-Jazz Off Festival Kabinet Múz
 • čtvrtek 11. října, Raza Khan (Indie), Praha-Hlahol
 • pátek 12. října, DagaDana (Polsko), Česká Třebová-Modrý Trpaslík
 • neděle 14. října, Iva Bittová, Leszek Możdżer, Oskar Török a Mihály Dresch, Praha-Divadlo Archa
 • neděle 14. října, Joyce Moreno (Brazílie) Praha-Stavovské divadlo
 • pondělí 15. října DagaDana (Polsko), Praha-RybaNaruby
 • sobota 20. října, Rytmy Afriky Festival Praha-MeetFactory www.rytmyafriky.cz
 • středa 24. října, The Brodsky Quartet & Tunde Jegede Praha-Kostel svaté Anny
 • pátek 9. listopadu, Maria Joao & Mário Laginha (Portugalsko), Praha-U hasičů
 • pátek 16. listopadu, Eric Bibb + Habib Koité (USA-Mali), Praha-Akropolis
 • sobota 17. listopadu, Eric Bibb + Habib Koité (USA-Mali), Šumperk-Blues Alive
 • neděle 18. listopadu, Lionel Loueke Trio (Benin/USA), Praha-Jazz Time
 • úterý 20. listopadu, Sophie Hunger (Švýcarsko), Praha-Akropolis
 • neděle 25. listopadu, Ebo Taylor (Ghana), Praha-Akropolis
 • středa 28. listopadu, David Krakauer Plays Zorn (USA), Praha-Akropolis
 • úterý 4. prosince, Les Triaboliques (UK), Praha-Akropolis
 • sobota 8. prosince, Jon Spencer Blues Explosion (USA), Praha-Meet Factory
 • neděle 9. prosince, Maria Kalaniemi & Timo Alakotila (Finsko), Marta Töpferová, Praha-Akropolis
 • úterý 11. a středa 12. prosince, The Young Gods (Švýcarsko), Praha-Akropolis
 • 2013

 • pondělí 18. února, Vitouš-Garbarek-Trilok Gurtu Trio, Pražský hrad-Španělský sál, Jazz Meets World
 • pondělí 11.března, Mahala Rai Banda (Rumunsko), Praha-Lucerna Music Bar, Rachot
 • úterý 12. března, Erik Truffaz, Anna Aaron & Sophie Hunger (Švýcarsko), Praha-Archa, Rachot
 • pátek 22.března, Skip & Die (JAR + Holandsko), Praha-Akropolis, Rachot
 • sobota 23.března, Värttinä (Finsko), Praha-Akropolis, Liver Music
 • středa 27.března, Snakefarm unplugged (USA-Belgie), Praha-Café v lese, Rachot
 • středa 17. dubna, Rez Abbasi Trio & Rudresh Mahanthappa (USA-Asie), Praha-Jazz Time, Jazz Meets World
 • pátek 10. května, Divanhana (Bosna), Praha-Jazz Time
 • sobota 18.května, Wattican Punk Ballet (Arménie), Praha-Potrvá Srbská 2
 • čtvrtek 23.května, Minyeshu (Etiopie), Praha-Akropolis, Rachot
 • pátek 24.května, Tamikrest (Sahara), Praha-Akropolis
 • pátek 31.května, Huun-Huur-Tu (Tuva/Rusko), Praha-U hasičů, Jazz Meets World
 • sobota 1.června, Gianmaria Testa & Gabriele Mirabassi (Itálie), Praha-U hasičů, Jazz Meets World
 • sobota-neděle 15.-16. června, Mory Kante, Hasna El Becharia, Yasmine Hamdan atd, Respect festival, Praha-Ladronka, Rachot
 • pondělí 1. července, Jagwa Music (Tanzánie), Praha-Akropolis, Rachot
 • čtvrtek 5. září, Bombino (Niger), Praha-Akropolis, Rachot
 • úterý 10. září, The Legacy Of Gil Scott-Heron And Brian Jackson (USA), Rachot Praha-Akropolis
 • sobota 28. září, Lo cór de la Plana (Francie), Praha-Akropolis, Rachot
 • středa 2. října, The Garifuna Collective (Belize), Praha-Akropolis, Rachot
 • sobota 5. října, Parno Graszt (Maďarsko), Praha-Akropolis, Rachot
 • pondělí 14. října, Ashia & the Bison Rouge (USA-Polsko), Praha-Jazz Dock
 • úterý 15. října, Albanian Iso-Polyphonic Choir & Hysni Zela, Praha-Czech České muzeum hudby, Struny podzimu
 • středa 16. října, Trilok Gurtu přeloženo na 2014, Rachot
 • středa 23. října, Inna Zhelannaya (Rusko), Praha-Akropolis
 • 26. října až 2. listopadu, Peppe Voltarelli turné (Itálie), Teplice-Ústí-Praha
 • středa 30. října, Vinicius Cantuária (Brazílie), Praha-Kostel sv Anny, Struny podzimu
 • neděle 3. listopadu, Goran Bregović (Srbsko), Praha-Kongresové centrum
 • neděle 10. listopadu , Rachid Taha (Francie-Alžírsko), Praha-Lucerna Music Bar
 • neděle 17. listopadu, Yasmine Hamdan (Libanon-Francie), Praha-Akropolis, Rachot
 • pátek 22. listopadu, Mohamad Reza Mortazavi (Irán), Praha-Rubín Rachot
 • pátek 22. listopadu, Elena Kubičková - Tomáš Reindl, http://music.taxoft.cz, Praha-Atrium
 • sobota 23. listopadu, Rytmy Afriky http://www.rytmyafriky.cz/
 • pátek 29. listopadu, The Pyramids (USA), Praha-Akropolis Rachot
 • neděle 1. prosince Tomatito (Španělsko) Praha-Hybernia Kytara napříč žánry
 • úterý 3. prosince, Hailu Mergia (Etiopie, Austrálie), Praha-Jazz Dock, Rachot
 • 2014

 • čtvrtek 16. ledna, Gianmaria Testa - Vitamia (Itálie), Praha-U hasičů Jazz Meets World
 • pondělí 27. ledna, Fanfare Ciocarlia (Rumunsko), Praha-Lucerna Music Bar Rachot
 • pondělí 27. ledna, Ablaye Cissoko & Volker Goetze (Senegal/Německo), Praha-U hasičů Jazz Meets World
 • čtvrtek 6. února, Truffaz, Murcof, Garcia, Bilal (Švýcarsko,Francie, Mexiko), Praha-Akropolis Rachot
 • pondělí 10. února, Reut Regev (Izrael), Praha-Jazz Time Jazz Meets World
 • pondělí 24. února, Trilok Gurtu (Indie), Praha-Akropolis Rachot
 • pondělí 24. února, Tigran Hamasyan (Arménie), Praha-Jazz Dock
 • úterý 25. února, Tigran Hamasyan (Arménie), Brno-Besední dům
 • pondělí 10. března, Badi Assad (Brazílie), Praha-Jazz Time Jazz Meets World
 • čtvrtek 13. března, Söndörgő (Maďarsko), Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 25. března Oregon (USA) Praha-U hasičů Jazz Meets World
 • středa 26.března, Juan Carmona & Larry Coryell Sextet (Španělsko/USA), Praha-U hasičů Jazz Meets World
 • čtvrtek 27. března The Crimson ProjeKCt (UK-USA) Praha-Archa
 • čtvrtek 27. března, Roberto Fonseca Quintet (Kuba), Praha-Hybernia Jazz Meets World
 • sobota 29. března, Hans Lüdemann Trio Ivoire - Trutnov-Jazzinec
 • středa 2. dubna, Tanya Tagaq (Kanada), Praha-Akropolis Rachot
 • středa 9. dubna, Darko Rundek (Chorvatsko), Praha-Jazz Time Jazz Meets World
 • neděle 13. dubna, Ibrahim Maalouf (Libanon), Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 15. dubna, Korjen (Polsko-CZ) Praha-Jazz Dock
 • neděle 27. dubna, Árstídir (Island) Praha-Lucerna Music Bar
 • čtvrtek 8. května, Joe Driscoll & Sekou Kouyate (USA/UK & Guinea) Praha-Cross Club
 • čtvrtek 15. května, Juan De Marcos González & Afro-Cuban All Stars (Kuba), Praha-Lucerna Music Bar Jazz Meets World
 • pondělí 26. května, Etran Finatawa (Niger) Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 10. června, Jambinai (Jižní Korea) Praha-Akropolis Rachot
 • weekend 14.-15. června, Respect Festival, Praha-Ladronka Rachot
 • čtvrtek 26. června, Balkan Beat Box (Izrael-USA), Praha-lucerna Music Bar
 • neděle 29. června, Zea + King Ayisoba & Band (Nizozemí, Ghana), Praha-Akropolis Rachot
 • středa 2. července Bomba Estereo (Kolumbie) Praha-Akropolis
 • úterý 22. července Accademia del Piacere - Barroco y flamenco (Španělsko) Pražský hrad-Rudolfova galerie Letní slavnosti
 • pátek 15. srpna, Jesús Carmona a Lucía Campillo (Španělsko), Praha-divadlo ABC Iberica
 • sobota 16. srpna, Jesús Carmona a Lucía Campillo (Španělsko), Boskovice Iberica
 • středa 10. září, Avishai Cohen With Strings (Izrael), Praha-Hybernia Jazz Meets World
 • pondělí 15. září Dobet Gnahoré (Pobřeží Slonoviny), Praha-Akropolis Rachot
 • čtvrtek 18. září, Nomfusi (Jižní Afrika), Praha-Lucerna Music Bar Jazz Meets World
 • středa 24. září - zrušeno, přesun na 25 březen 2015 Winston McAnuff & Fixi (Jamajka-Francie) Praha-Akropolis Rachot
 • sobota 4. října Anna Aaron (Švýcarsko) Praha-Akropolis Rachot
 • pondělí 6. října Mariza (Portugalsko) Praha-Státní opera Struny podzimu
 • úterý 14. října The Necks (Austrálie) Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 14. října Colin Currie Group & Steve Reich (USA) Praha-Nová scéna Struny podzimu
 • pátek 17. října Aurelio Martinez (Honduras) Praha-Jazz Dock Rachot
 • pátek 17. října, Inna Zhelannaya (Rusko), Praha-Akropolis soundcloud.com/inna_zhelannaya
 • čtvrtek 23. října Hossein Alizâdeh & Pejman Hadadi (Irán) Praha-Pražská křižovatka Struny podzimu
 • čtvrtek 30. října Didgori (Gruzie) Praha-České muzeum hudby Struny podzimu
 • čtvrtek 30. října Thurston Moore (USA, ex-Sonic Youth) Praha-Lucerna Music Bar
 • sobota 1. listopadu Guillaume Perret & Electric Epic (Francie) Praha-Akropolis Rachot
 • středa 5. listopadu Hugh Masekela & Larry Willis (Jižní Afrika-USA) Praha-Rudolfinum Struny podzimu
 • neděle 9. listopadu Estrella Morente (Španělsko) Praha-Stavovské divadlo Struny podzimu
 • čtvrtek 13. listopadu Kronos Quartet (USA), Praha-Rudolfinum Rachot
 • pátek 14. listopadu Meridian - Hra Draka, Steve Gorn (bansuri), Hearn Gadbois (perkuse), Barbara Bash (tanec, kaligrafie)
  Praha-NG palác Kinských
 • sobota 15. listopadu Meridian - Hra Draka, Steve Gorn (bansuri), Hearn Gadbois (perkuse), Barbara Bash (tanec, kaligrafie)
  Praha-Družina, Krymská 14
 • sobota 29. listopadu Rytmy Afriky / Louis Cesar Ewande Praha-MeetFactory
 • pondělí 1. prosince Habib Koite (Mali), Praha-U Hasičů Jazz Meets World
 • pondělí 8. prosince Mara Aranda (Katalánsko), Praha-Španělská synagoga praga.cervantes.es
 • pátek 12. prosince The Excitements (Španělsko), Praha-Akropolis Rachot
 • 2015

 • neděle 11. ledna West Side Trio (Nizozemí), Praha-U malého Glena
 • pondělí 12. ledna West Side Trio (Nizozemí), Praha-Rybanaruby
 • pondělí 19. ledna Puts Marie (Švýcarsko), Praha-Basement bar Francouzská 76 Rachot
 • pondělí 26. ledna Hearn Gadbois (USA) - Playing in Traffic, Praha-Roxy
 • neděle 1. února Xylouris White (Řecko-Austrálie), Praha-Podnik
 • úterý 3. února Konono No.1 (Kongo), Praha-Lucerna Music Bar Rachot
 • pondělí 9. února Murcof (Mexiko), Praha-Akropolis Rachot
 • středa 11. února Amparo Sánchez (Španělsko), Praha-Akropolis
 • sobota 14. února Sainkho Namchylak (Tuva), Praha-Art-centr Chodská 22
 • 12.- 28.února Vítání Čínského Nového Roku různá města Songfest
 • pátek 20. února Yosuke Yamashita & Lotus Position (Japonsko), Praha-Archa
 • čtvrtek 26. února Touré-Raichel Collective (Mali/Izrael), Praha-U Hasičů Jazz Meets World
 • pondělí 16. března Huun-Huur-Tu (Rusko/Tuva), Praha-U Hasičů Jazz Meets World
 • čtvrtek 19. března Marc Ribot (USA), Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 24. března Kiran Ahluwalia, Rez Abbasi (Indie-Pakistán-USA), Brno-Besední dům
 • středa 25. března Winston McAnuff & Fixi (Jamajka/Francie), Praha-Akropolis Rachot
 • pátek 27. března Kiran Ahluwalia, Rez Abbasi (Indie-Pakistán-USA), Praha-Jazz Dock
 • pondělí 13. dubna Fanfare Ciocarlia (Rumunsko), Praha-Lucerna Music Bar Rachot
 • pondělí 27. dubna Avishai Cohen Trio (Izrael), Praha-Rudolfinum Jazz Meets World
 • úterý 5. května Dúo Ranas - duo porteno de tango (Argentina), Praha-Jazz Time Jazz Meets World
 • čtvrtek 21. května The Ex & Brass Unbound (NL-USA), Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 26. května Hortus Musicus (Estonsko). Praha-Rudolfinum Rachot
 • pondělí 1. června Hailu Mergia & Zea (Etiopie, Nizozemsko), Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 9. června Cedric Watson (USA),Praha-Akropolis Rachot
 • sobota 13. června Paolo Angeli (Sardinie), Lula Pena (Portugalsko), Susheela Raman (Indie-UK), Abavuki (Jižní Afrika), Praha-Ladronka Rachot
 • neděle 14. června The Pyramids (USA), Lo Cor De La Plana (Francie), Spiro (UK), Amadou & Mariam (Mali), Parno Graszt (Maďarsko), Praha-Ladronka Rachot
 • úterý 21. července Fumaca Preta (UK atd), Praha-Akropolis Rachot
 • čtvrtek 6. srpna Ogoya Nengo & Dodo Women’s Group (Keňa), Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 15.září Cuncordu e tenore de Orosei (Itálie) Praha-Hlahol Rachot
 • sobota 19. září Marta Topferová a Tomáš Liška, Milokraj Kunštát na Moravě (15:00)
 • pondělí 21. září Marta Topferová a Tomáš Liška, Milokraj Praha-Atrium
 • pondělí 28. září Bassekou Kouyate (Mali), Praha-Akropolis Rachot
 • pátek 9. října Officina Zoe (Itálie), Praha-Villa Štvanice Rachot
 • čtvrtek 15. října Erik Truffaz 4tet (Švýcarsko), Praha-Akropolis Rachot
 • pondělí 26. října Mamar Kassey (Niger), Praha-La Fabrika
 • neděle 1. listopadu Amsterdam Klezmer Band (Nizozemí-Ukrajina),Rachot
 • pondělí 2. listopadu Marta Töpferová a Edmar Castañeda (CZ-Kolumbie),Praha-Písecká brána
 • středa 4. listopadu Sophie Hunger (Švýcarsko) Praha-Archa,Rachot
 • sobota 7. listopadu Béla Fleck & Abigail Washburn (USA), Praha-Akropolis
 • úterý 17. listopadu The Necks (Austrálie) Praha-Akropolis Rachot
 • pondělí 23. listopadu Na Hawa Doumbia (Mali) Praha-Vila Štvanice Rachot
 • úterý 24. listopadu Hindi Zahra (Maroko) Praha-Akropolis
 • pondělí 30. listopadu Čankišou křest alba Praha-Akropolis
 • sobota 12. prosince Susheela Raman (UK-Indie), Parno Grazst (Maďarsko)-Praha-Akropolis Rachot
 • pondělí 21. prosince Čankišou křest alba Brno-Fléda
 • 2016

 • pondělí 25.ledna 2016 Yinon Muallem, Guy Mintus (Israel) Praha-Maiselova synagoga
 • úterý 26.ledna Generations (Itálie-Francie-USA) Praha-Akropolis Rachot
 • pondělí 1. února Lee Ranaldo - Solo Acoustic (USA) Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 23. února Yael Horwitz (Israel) Praha-Novoměstská radnice Jazz Meets World
 • pondělí 7. března Fanfare Ciocarlia & Adrian Raso (Rumunsko-Kanada) Praha-Akropolis Rachot
 • čtvrtek 10. března Thermal (Německo-UK) Praha-Vila Štvanice Rachot
 • úterý 15. března Billy Martin´s Wicked Knee (USA) Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 5. dubna Bamba Wassoulou Groove (Mali) Praha-Akropolis Rachot
 • středa 6. dubna Charles Aznavour (Francie) Praha-Kongresové centrum Jazz Meets World
 • čtvrtek 7. dubna CéU (Brasil) Praha-Akropolis Rachot
 • sobota 9. dubna Rodrigo Y Gabriela (Mexiko) Praha-Archa
 • úterý 12. dubna Rodrigo Y Gabriela (Mexiko) Ostrava-Gong
 • čtvrtek 5. května Ed Motta (Brazílie) Praha-Akropolis Jazz Meets World
 • středa 18. května Duo Ranas (Argentina) Praha-Novoměstská radnice Jazz Meets World
 • pondělí 23. května Kimmo Pohjonen (Finsko) Praha-Archa
 • úterý 24. května Alkinoos Ioannidis (Kypr) Praha-Meet Factory
 • sobota-neděle 11.-12. čevna Respect festival Praha-Výstaviště Holešovice Rachot
 • úterý 21. června Iva Bittova & Paolo Angeli (Cz-Itálie) Praha-Akropolis Rachot
 • středa 29. června Orchestre les Mangelepa (Kongo) Praha-Nákladové nádraží Žižkov Rachot
 • pondělí 11. července Sixto Rodriguez (USA) Praha-Forum Karlín
 • pondělí 29. srpna Laurie Anderson — Heart of a Dog filmový večer s Laurie Anderson, Praha-Archa
 • pátek 9. září Marinah & Chicuelo (Španělsko) Praha-Akropolis Rachot
 • středa 21. září Marta Töpferová a Ernesto Chuecos (Cz-Venezuela) křest alba Reencuentros,Art Space Řetězová 7
 • pátek 30. září 13th Dimension (Cz-Skandinávie) Jičín-Valdštejská lodžie
 • sobota 1. října 13th Dimension (Cz-Skandinávie) Praha-Jazz Dock
 • neděle 9. října Banned From Utopia (USA) Praha-Akropolis
 • pondělí 24. října Sophie Hunger (Švýcarsko) Praha-Akropolis Rachot
 • středa 26. října Klezmatics (USA) Praha-Akropolis
 • sobota 29. října Elena Kubičková - esraj, Rahul Pophali (Indie)- tabla Praha-Dobrá Trafika (Újezd 37)
 • neděle 30. října Xenia Rubinos (USA) Praha-Jazz Dock Rachot
 • pondělí 31. října Noura Mint Seymali (Mauretanie) Praha-Cafe v Lese Rachot
 • neděle 6. listopadu President Bongo (ex GusGus) & The Emotional Carpenters (Island) Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 8. listopadu The Pyramids (USA) Praha-Jazz Dock Rachot
 • sobota 26. listopadu Guillaume Perret & The Electric Epic (Francie) Praha-Akropolis Rachot
 • neděle 27. listopadu Lee Ranaldo & El Rayo (USA) Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 29. listopadu Aly Keita & Lucas Niggli & Jan Galega Brönnimann (Pobřeží slonoviny/Švýcarsko) Praha-Chodovská tvrz
 • neděle 4. prosince Darko Rundek (Chorvatsko) Praha-Rock Café
 • pondělí 5. prosince Theodosii Spassov (Bulharsko) Praha-Rock Cafe
 • úterý 6. prosince Emil Brandqvist Trio (Švédsko/Finsko) Praha-Nuselská radnice Jazz Meets World
 • 2017

 • středa 8. února Petr Kotík x Jan Rychlík Praha-NoD PKF - Prague Philharmonia
 • středa 1. března Fanfare Ciocarlia (Rumunsko) Palác Akropolis Rachot
 • neděle 5. března Che Sudaka (Španělsko) Praha-Lucerna Music Bar
 • středa 8. března Idan Raichel (Izrael) Praha-U hasičů Jazz Meets World
 • pondělí 13. března Tamara Obrovac (Chorvatsko) Praha-Novoměstské radnice Jazz Meets World
 • neděle 19. března Hazmat Modine (USA) Praha-U Hasičů Jazz Meets World
 • neděle 26. března Sarathy Korwar (Velká Británie-Indie) Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 28. března Hudaki Village Band (Ukrajina) 10h-koncert pro děti Praha-Akropolis Rachot
 • úterý 28. března Hudaki Village Band (Ukrajina) Praha-Akropolis Rachot
8. 8. 2007

Rick Hardy (1933-2006)

[by Ken Hunt, London] In June 1960 a beat group called The Jets hit the St. Pauli district of Hansastadt Hamburg. With their arrival the British music invasion began. Rick Hardy was one of the original five-piece Jets, the first British group to perform in the clubs on the Reeperbahn, a district famed for ultra-violence, cameraderie and the richness of its lexicon of sexual services. Many other groups followed them to St. Pauli, notably a group that grew wings and became The Beatles. Hardy was more than a footnote in the history of rock music. He linked skiffle and rock, linked Soho and Hamburg and linked Joe Brown, Cliff Richard, The Shadows and The Beatles.

23. 7. 2007

číst vše...

Reflections on the 2007 Tanz&FolkFest Rudolstadt

[by Ken Hunt, London] As far as Germany is concerned, the sovereignty of TFF Rudolstadt must now be taken more or less as a given. It is a model of how to revitalise a local economy too. The 2007 festival reasserted such contentions many times over. Like nearly every festival I’ve ever attended, the knack lay in out-balancing longueurs with high points. That said, this year TFF RU unwound a new strand of adventurousness with part of its US-themed programming. Philip Glass’ setting of Allen Ginsberg’s poetry, Hydrogen Jukebox (in a performance from Ensemble Creativ), the Degenerate Art Ensemble and, most notably, Laurie Anderson raised the bar in that respect.

23. 7. 2007

číst vše...

The life in the bandonion - the Bandonion Freunde Essen

[by Ken Hunt, London] The merest mention of the bandoneon conjures images of Argentina, a sub-culture of disadvantage and disaffection, and people expressing themselves through a once sleazy dance called tango. For decades the bandoneon and tango combined to figure as the lingua franca for Carlos Gardel, were refashioned as the nuevo tango (new tango) of Astor Piazzolla and lurked in the automatic writing of Jorge Luis Borges. In Argentina the bandoneon and tango have became expressways to the nation’s soul, shorthand for longing and loss, passion and pain. The bandoneon’s tones evoke a muscular sort of heartache. Such musing may prompt memories of the composer of Astor Piazzolla’s remark that it was an instrument born in a church in Germany moved to the prostibulos - brothels - of Argentina.

16. 7. 2007

číst vše...

Mariza interview

Fado’s history is kind of mysterious. Some theories says that the Portuguese sailors and the African slaves are in its base; According to some musicologists, Fado’s roots are also in the Lundun and Modinha; two kind of music styles coming from Brazil.
Fado started to appear in Lisbon in the beginning of the 19th century as an urban music and it was singed. Fado appears in a different form among the underprivileged and due to that it’s regarded as popular music. Fado was the people’s “newspaper”, it was through this song form that some news where known.

16. 7. 2007

číst vše...

Ken Hunt’s biography

Ken HuntThe writer, broadcaster, translator and occasional lyricist Ken Hunt was blessed with a nondescript name. Once long ago before the internet really kicked in, during correspondence about Lal Waterson and English folksong, the Japanese professor of English Literature asked if he knew of the other Ken Hunt who wrote about the Indian subcontinent’s art music. One and the same was the answer. Whether it was the music of Joseph Spence or Gorō Yamaguchi, Martin Carthy or Ali Akbar Khan, the Grateful Dead or Viv Stanshall, Iva Bittová or Artie Shaw, Shirley Collins or Martin Simpson, he believed that serious-minded music of whatever persuasion was something to be treated seriously - no matter, he adds, how pontificating that may sound.

Iva Bittová paid him one of the ultimate musician compliments. She told him he didn’t think like a music journalist but like a musician. India’s sitar maestro Ravi Shankar called his intuitive approach to writing about the music of the Indian subcontinent “unique” in his experience. Yehudi Menuhin just told him he was “extraordinarily well-informed”. Increasingly since the explosion of so-called world music in the late 1980s, on account of only having one brain, he has specialised rather than be a generalist.

Born in the Southern English county of Surrey in 1951, he grew up in a house filled with the music of Ellie Fitzgerald, Coleman Hawkins, Billie Holiday, Nellie Lutcher and Artie Shaw. Plus whatever was on the wireless. His first published writings appeared in 1967. Annoyed by the standards of music journalism, he resumed writing in 1975. In the meanwhile he had returned to England after living in Northern Germany where he worked on a host of magazine titles including Stern, Frau im Spiegel and the eventually banned twen and abandoned English for High and Low German bilingualism. Back in Britain he began writing for the second wave of alternative, post-Zigzag music publications, part of Britain’s so-called underground music press then running parallel with International Times and Oz. His work appeared in the Nick Ralph-edited Dark Star, Tony Russell’s Old Time Music and Peter O’Brien’s Omaha Rainbow.

Between 1979 and 1989 he edited the groundbreaking magazine Swing 51. It was predicated on enthusiasm, lashings of business naivety and in-depth interviews with the likes of John Barlow, Paul Brady, Anne Briggs, Martin Carthy, Shirley & Dolly Collins, Ray Fisher, Jerry Garcia, Alan Garner, the Home Service, Dagmar Krause, David Lindley, Christy Moore and Ralph Steadman.

Once his published writings began appearing in History of Rock, Q, Mojo and Donald Clark’s Penguin Encyclopedia of Popular Music (all UK) he had no time to stop. Hence recent clients such as the All-Music Guides (USA), fRoots (UK), Folker! (Germany), The Guardian (UK), The Independent (UK), Jazzwise (UK), the Oxford University Press’s Oxford Dictionary of National Biography (UK), Penguin Eggs (Canada), Rock’n'Reel (UK), the Rough Guides to Rock, India, South India and World Music, Sing Out! (USA), The Strad (UK) and the Glastonbury (UK) and Tanz&FolkFest Rudolstadt (Germany) festivals.

He had contributed, as editor or translator but predominantly as writer, to scores of audio and visual releases, including ones by B.E.V., Vishwa Mohan Bhatt, Asha Bhosle, Iva Bittová, Anne Briggs, Martin Carthy, Martin Carthy with Dave Swarbrick, Purbayan Chatterjee, Hariprasad Chaurasia, Commander Cody, Čechomor, Dissidenten, Davey Graham, the Home Service, Robb Johnson, Ali Akbar Khan & Asha Bhosle, Sultan Khan, Alan Lomax, Lata Mangeshkar, Yehudi Menuhin, Ronu Majumdar, Ougenweide, Shahid Parvez, Mohd. Rafi, Kala Ramnath, Ravi Shankar, Shivkumar Sharma, June Tabor, the Watersons and Manickam Yogeswaran. His arranged marriage project of Asha Bhosle, the Kronos Quartet and the compositions of R.D. Burman - You’ve Stolen My Heart (2006) - was nominated for a Grammy.

His ‘occasional lyrics’ include I Butchered My Husband - an English-language adaptation of the Püschel/Morgenstern marital slaughter song, Ich hab meinen Mann geschlachtet - for Scarlett O’ (Seeboldt) & Jürgen Ehle’s From The Spree To The Roe (2002) and the Different-Side-of-Christmas song Cancel Christmas, co-written with Pankow’s guitarist, the same Jürgen Ehle, for his and O’’s Gans ohne Tannenbaum (2005). For more information about Hunt’s other, rather intriguing partners-in-song, watch this space. The possibilities of a living wage in freelance music journalism still lead him on like a will-o’-the-wisp, but the impossibility of not writing even more.

13. 7. 2007

Anna Marly (1917-2006) and Hy Zaret (1907-2007)

[by Ken Hunt, London] At first glance, Anna Marly’s name may ring no bells. Her original name was transliterated as Anna Betoulinsky and she was born in the Russian city of St. Petersburg on 30 October 1917 - a stormy time in Russian history, the very month of the Bolshevik uprising. Of mixed Russian and Greek parentage, her father was identified as a counter-revolutionary, was arrested and executed in 1918.

3. 7. 2007

číst vše...

‘Peerie’ Willie Johnson (1920-2007)

[by Ken Hunt, London] ‘Peerie’ Willie Johnson’s birthplace was the Shetland Islands. They are home to one of the most fascinating of Scotland’s indigenous folkways. The Shetlands are a cluster of islands and a cultural staging post. Head south and before you reach the Scottish mainland you come to the Orkneys. Head north and you’ll reach the Arctic Circle. Head east and you make landfall in Scandinavia. To the north-west are the Faroes and then Iceland. To the west is North America. The geographical position and isolation of the Shetlands were what created ‘Peerie’ Willie Johnson’s consummate self-taught guitar style.

1. 7. 2007

číst vše...

Dan Bárta & Illustratosphere - a jazz panorama

[by Ken Hunt, London] This review though concerns one of the Czech Republic’s great future exports. Namely Dan Bárta & Illustratosphere. Currently they are little known outside their homeland. However, in the Czech Republic Bárta’s reputation as a major vocalist is a given. If talking to Czech friends and strangers in a biased audience counts as a straw poll, then everyone knew him. The rub was that every one of them had previously failed in their attempts to buy tickets for the band’s concerts in Prague - Bárta’s home and base. It meant most of the crowd braving the showers was Czech.

25. 6. 2007

číst vše...

Předchozí článek


Rubriky

Poslední články